Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

UPDATE: Şedinţă la CL Alba Iulia. Modificări de regulament la Bazinul Olimpic şi de urbanism în oraş, bani pentru evenimente culturale


Publicat

PrimariaAlba IuliaConsilierii locali din Alba Iulia s-au întâlnit marți, de la ora 13.00, în ședință ordinară, cu 27 de proiecte pe ordinea de zi. Au avut de aprobat propuneri pentru modificarea regulamentului Plan Urbanistic General al Municipiului Alba Iulia, completarea Regulamentului privind funcționarea și utilizarea Bazinului Olimpic Alba Iulia, alipirea unor terenuri situate în Alba Iulia Cetatea Alba Carolina – Poarta II a Cetății, acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local activităților non-profit de interes local, delegaţii peste hotare, costuri pentru copii la creşe, câte 5000 de lei pentru Ziua Internaţională a Romilor şi Ziua Internaţională de conștientizare a autismului.

UPDATE: Vedeţi mai jos situaţia proiectelor de hotărâre aprobate.

Vezi şi VIDEO: Încă o plecare din Consiliul Local Alba Iulia. Ioan Bogăţan părăseşte PNL şi CL. Ovidiu Jidveian şi-a prezentat oficial demisia

Proiectul ordinii de zi:

1. Modificarea Hotărârii nr. 359/2015 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia – APROBAT

2. Expertiza contabilă judiciară efectuată în dosarul nr. 5302/107/2013 aflat pe rol la Tribunalul Alba – secţia a II-a de contencios administrativ şi fiscal – APROBAT

3. Aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului Alba Iulia – APROBAT

4. Alocarea unor sume de bani pentru activităţi culturale în anul 2016 (20.000 de lei pentru asigurarea cheltuielilor de editare și tipărire a Revistei Discobolul; 20.000 de lei pentru editarea și tipărirea revistei Dacoromania și 4.000 de lei către Societatea Cultural Patriotică Avram Iancu din România, Filiala Alba pentru buna desfășurare a activităților culturale din anul 2016). – APROBAT

5. Participarea municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”European Partenership for Innovative Cities within an Urban Resilience Outlook – EPICURO” (Parteneriat European pentru oraşe inovative prin prisma unei perspective de rezilienţă urbană) finanţat prin programul european Europa pentru cetăţeni 2014-2020 – APROBAT

6. Acordul de cooperare între Municipiul Alba Iulia şi Asociaţia ”Micul Prinţ” prin susţinerea activităţilor desfăşurate de aceasta pentru învăţământul preşcolar din municipiului Alba Iulia (390.180 de lei, din bugetul local, pentru primul an al acordului de cooperare, respectiv 2016-2017; asigurarea resurselor financiare necesare susținerii acordului pentru ceilalți 2 ani, din bugetul local, prin Hotărâre de Consiliu Local, anual. Obiectivul proiectului este înscrierea unui acord de cooperare pentru abordarea unitară și integrată a dezvoltării copiilor preșcolari albaiulieni prin creșterea calității serviciilor de îngrijire, sănătate, protecție și educație din grădinițele municipiului Alba Iulia) – APROBAT

7. Aprobarea Programului municipal pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local activităţilor non-profit de interes local pe anul 2016 (buget de 500.000 lei) – APROBAT

8. Modificarea Statului de funcţii a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia – APROBAT

9. Deplasarea unei delegaţii a municipiului Alba Iulia la Graz, Austria, în perioada 1-7 aprilie 2016 (delegaţie condusă de primarul Mircea Hava; conferinţă anuală a Regional Studies Association – „construind legături: oraşe şi regiuni într-o lume transnaţională”) – APROBAT

10. Deplasarea domnului Paul Voicu, viceprimar al municipiului Alba Iulia, în Elveţia în perioada 4-8 aprilie 2016 (vizită de studiu în cadrul proiectului „Oraşe verzi. Regiuni verzi”) – APROBAT

11. Aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei părinţilor/reprezentanţilor legali, pentru copiii care frecventează creşele din municipiul Alba Iulia, în perioada 1.04.2016 – 31.12.2016 – APROBAT

12. Aprobarea alocării sumei de până la 7000 lei din bugetul local – capitol asistenţă socială, organizării evenimentului ”Ziua Internaţională a Romilor– APROBAT

13. Aprobarea alocării sumei de până la 5000 lei din bugetul local – capitol asistenţă socială, organizării evenimentului ”Ziua Internaţională de conştientizare a autismului– APROBAT

14. Modificarea Regulamentului Local de Urbanism al „Plan Urbanistic General și Amenajarea Teritoriului Administrativ al Municipiului Alba Iulia – Reactualizare“ aprobat prin Hotărârea nr.158/2014 a Consiliului local – APROBAT

15. Atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Alba Iulia – APROBAT

16. Aprobarea unor documentaţii de urbanism  – APROBAT

Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Construire sediu societate (etapa I), hală prelucrare lemn şi copertine depozitare (etapa II), Alba Iulia, Şoseaua de centură, solicitant SC Laurean SRL”

Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinţe individuale, Alba Iulia, Partoş, str. Dacilor, FN, solicitant Minculeţ Ana”

Art.3: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire 7 locuinţe familiale semicolective în regim înşiruit, Alba Iulia, str. Ionel Teodoreanu, nr.19, solicitant Brate Petru”

Art.4: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire pensiune, Alba Iulia, str. Tinereţii, FN, solicitant SC Oman Allure SRL”

Art.5: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire locuinţă familială şi împrejmuire, Alba Iulia, str. Arieşului nr, 67A, solicitant Croitoru Bogdan Mihai Sergiu”, conform planului de situatie anexat, cu conditia prezentarii raportului de consultare a populatiei in forma actualizata.

Art.6: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Schimb de destinaţie din anexă în spaţiu alimentaţie publică – modificare PUD aprobat prin HCL nr. 427/22.12.2015, art. 5, Alba Iulia, str. Iaşilor nr. 92, solicitant Iovan Maria, Iovan Constantin”

Art.7: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Schimb de destinaţie şi extindere pe verticală pentru birouri şi servicii, Alba Iulia, Calea Moţilor, solicitant Laura Ioana Baurda”

Art.8: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire hală procesare peşte, magazin prezentare, iaz piscicol şi restaurant, Alba Iulia, Şoseaua de centură, nr. 16, solicitant SC Paari Industrie SRL”

Art.9: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire copertină cu caracter provizoriu pentru terasă (termenul de existenţă a copertinei va fi de 3 ani de la data emiterii autorizaţiei de construire), Alba Iulia, str. Vasile Goldiş, solicitant SC Sergio New SRL”

Art.10: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire locuinţe semicolective, Alba Iulia, str. Petru Maior, nr. 6, solicitant SC Marconst SRL”

Art.11: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire 2 locuinţe unifamiliale în regim izolat şi împrejmuire, Alba Iulia, str. Muşeţelului, nr. 13, solicitant Dolha Ioan şi Moga Cosmin”

Art.12: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire pensiune turistică, Alba Iulia, str. Mircea Eliade, nr. 2A, solicitant Băcilă Dumitru Ioan şi Băcilă Melania”

17. Aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de comodat nr. 15.351/2008 încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia şi Consiliul Judeţean Alba – RETRAS

18. Aprobarea cesionării contractului de concesiune nr. 101856/2015 încheiat între Municipiul Alba Iulia prin Consiliul Local al municipiului Alba Iulia şi dl. Popa Ionuţ Horaţiu  – APROBAT

19. Modificarea şi completarea Regulamentului privind funcţionarea şi utilizarea Bazinului Olimpic Alba Iulia – APROBAT

20. Modificarea şi completarea HCL nr.154/2015 referitoare la aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situată administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Vânătorilor, nr.32A, bl.C1C, ap.17  – APROBAT

21. Aprobarea unui schimb de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii  – APROBAT

22. Aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Alba Iulia în domeniul public al judeţului Alba a unui imobil (teren) situat administrativ în  municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr.2 – APROBAT

23. Propunerile de atribuire în proprietate a terenului aferent caselor particulare – APROBAT

24. Alipirea unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia Cetatea Alba Carolina – Poarta II a Cetăţii – APROBAT

25. Însuşirea expertizei tehnice efectuate în Dosar nr. 776/176/2016 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia – APROBAT

26. Înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia asupra monumentului istoric Cetatea Alba Carolina, în CF nr. 84235 şi CF nr. 81842 Alba Iulia – APROBAT

27. Parcelarea şi înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Alexandru cel Bun, nr. 10 – APROBATȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Contribuţiile lunare pentru pensii cresc din această lună. Cât costă cumpărarea vechimii

Publicat

bani

Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) a anunţat că toate veniturile asigurate înscrise în contractele de asigurare socială al căror nivel se situează sub nivelul salariului minim se vor modifica, prin notificarea asiguratului. De asemenea, odată cu majorarea salariului minim brut pe țară a crescut și suma pentru cumpărarea retroactivă a vechimii.

Potrivit CNPP, începând cu data de 13 ianuarie 2021 salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este de 2.300 lei. În cazul asiguraților care au încheiat contracte de asigurare socială conform Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puțin decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

În consecință, începând cu data de 13 ianuarie 2021, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială încheiat în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, este de 2.300 lei.

Din inițiativa casei teritoriale de pensii, toate veniturile asigurate înscrise în contractele de asigurare socială al căror nivel se situează sub nivelul minim de 2.300 lei se vor modifica, prin notificarea asiguratului. De asemenea, salariul minim brut pe țară garantat în plată de 2.300 lei se va utiliza și în cazul contractelor de asigurare socială încheiate în baza O.U.G. nr. 163/2020 începând cu data de 13 ianuarie 2021.

Noua valoare de 2.300 lei nu are implicații în ceea ce privește contractele de asigurare socială ce au fost încheiate până la data de 13 ianuarie 2021, în temeiul O.U.G. nr. 163/2020.

Având în vedere că, potrivit legii, contribuţia pentru pensii este de 25% din salariul brut, înseamnă că aceasta se va majora de la 558 de lei (prin rotunjirea făcută de CNPP pentru suma de 557,5 lei, cât era anul trecut) la 575 de lei pe lună. Adică 17 lei în plus în fiecare lună.

Cât costă cumpărarea vechimii

În toamna anului trecut, prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 163/2020, a fost reglementată posibilitatea asigurării retroactive în baza unui contract de asigurare socială pentru o perioadă de maxim 6 ani.

Încheierea unui astfel de contract, pentru cumpărare retroactivă a vechimii pe o perioadă de maximum 6 ani, poate fi solicitată numai în perioada 28 septembrie 2020 – 31 august 2021. În intervalul de 6 ani, poate fi solicitată asigurarea pentru una sau mai multe perioade de timp, continue sau disparate, anunţa atunci CNPP.

„Contractul de asigurare socială se încheie doar în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă şi numai pentru perioade anterioare. Perioadele de timp pentru care se poate încheia contract sunt perioadele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data împlinirii vârstei standard de pensionare”, se mai arată în ordonanţă.

Baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, respectiv venitul asigurat la care se achită contribuţia de asigurări sociale, înscris în contractul de asigurare socială, este ales de persoana care încheie contractul şi nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

Pentru anul 2020, valoarea salariului minim brut pe ţară garantat în plată utilizat la calculul contribuţiei de asigurări sociale datorate a fost de 2.230 lei, respectiv o sumă minimă lunară de plată de 558 lei.

Cum din 13 ianuarie salariul minim brut pe ţară a fost majorat la 2.300 de lei, rezultă o sumă minimă lunară de plată de 575 de lei, respectiv 6.900 lei pentru cumpărarea unui singur an de vechime şi 41.400 de lei pentru cumpărarea a 6 ani de vechime.

Suma este considerabil mai mare decât cea percepută anul trecut pentru cumpărarea a 6 ani de vechime în muncă, diferenţa fiind de 1.224 lei.

sursa: cnpp.ro, adevărul.ro

Citeste mai mult
Publicitate

ABRUD

FOTO ȘTIREA TA: Căprioară căzută într-un bazin de apă, salvată de pompierii din Abrud

Publicat

O căprioară căzută într-un bazin de apă a fost salvată joi, 21 ianuarie, de pompierii din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Abrud.

Reamintim faptul că în urmă cu două zile, marți, 19 ianuarie, pompierii din Câmpeni au salvat o altă căprioară care a rămas blocată într-un sloi de gheață.

Vezi și FOTO-VIDEO: Căprioară rămasă blocată într-un sloi de gheață, salvată de pompierii din Câmpeni

„Pompierii Primăriei Abrud au intervenit, astăzi, pentru salvarea unei căprioare căzute în bazinele de apă de la Cristea.

Deși speriată, căprioara este în siguranță datorită unor oameni dedicați și determinați să lupte pentru orice suflet aflat în nevoie”, au transmis reprezentanții Primăriei Abrud.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Ministerul Agriculturii va lansa un program nou de susținere a cultivării plantelor aromatice și va extinde programul „Tomata”

Publicat

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, a anunţat miercuri că anul acesta va extinde programul „Tomata”, acordând sprijin agricultorilor care vor cultiva legume în spaţii protejate, dar va veni şi cu unul nou dedicat plantelor aromatice, pentru a acoperi „un deficit comercial foarte mare”.

„Vor rămâne acciza la motorină, programul „Usturoiul”, „Bazna şi Mangaliţa”, programul de minimis pentru sprijinul apicultorilor. Un nou program gândesc colegii acum legat de plante aromatice, pentru că am observat în deficitul balanţei comerciale că şi aici înregistrăm un deficit comercial foarte mare şi mult discutatul program „Tomata”, despre care, sigur, în mod eronat s-a spus că s-a renunţat. Nu. El se va extinde şi se va îmbunătăţi. Programul „Tomata” a consumat în patru ani 172 de milioane de euro, iar efectul lui nu a mai venit. În patru ani importurile au crescut în fiecare an, iar acolo unde am fost sesizaţi am verificat şi ne-am dat seama că programul era atât de prost gestionat încât putea fi foarte uşor fraudat. Doar la o simplă verificare, la Olt, am găsit anul trecut 417 dosare fictive, dar cel mai important lucru care ne-a făcut să îl extindem este că majoritatea legumicultorilor, membrii şi liderii asociaţilor au spus: „Domnule ministru numai tomate există? De ce nu faceţi un program de sprijin al legumelor în spaţii protejate?”, a declarat Adrian Oros, într-o conferinţă de presă.

El a subliniat că în următoarea perioadă vor exista consultări pe fiecare măsură care urmează să fie lansată „atât cu bani de la buget cât şi din banii Programului Naţional Strategic pe perioada de tranziţie”.

„Împreună cu legumicultorii vom stabili care anume dintre legume vor intra în acest program „Legume în spaţii protejate”. Lumea trebuie să ştie, legumicultorii ştiu că în continuare se va derula sprijinul cuplat vegetal de 4.880 de euro pe hectar anul acesta pentru legume în spaţii protejate şi de aproximativ de 1.800 de euro pentru tomate pentru procesare. Sunt măsuri care se continuă şi merg în paralel cu acest program”, a adăugat ministrul Agriculturii.

Programul „Tomate în spaţii protejate” a fost lansat de fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, odată cu preluarea mandatului, la începutul anului 2017, fiind considerat ca un produs deficitar, pe care România il importă masiv.

sursa: agerpres.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Sorin Bumb: Consumatorii au la dispoziție încă 5 luni pentru a-și alege cea mai bună ofertă de furnizare a energiei electrice

Publicat

Senaorul de Alba, Sorin Bumb, a transmis un comunicat în cafe anunță simplificarea procedurii de încheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice.

În plus, spune acesta, consumatorii casnici au la dispoziție încă 5 luni pentru a-și alege cea mai bună ofertă concurențială de furnizare.

Comunicatul senatorului Sorin Ioan Bumb: 

Liberalizarea pieței de energie electrică, începând cu data de 1 ianuarie 2021, permite acum fiecărui consumator casnic să-și aleagă cea mai bună ofertă concurențială de furnizare, care să-i ofere cel mai mic preț, în concordanță cu nevoile sale și cu obiceiurile sale de consum.

Pentru că perioada anterioară nu a fost suficientă pentru ca românii să se hotărască asupra unei oferte de pe piața concurențială, s-a intervenit pentru extinderea perioadei în care aceștia pot alege o anumită ofertă concurențială, astfel încât să aibă mai mult timp la dispoziție pentru a se informa și a compara toate ofertele concurențiale de pe piață.

Astfel, ordinul ANRE 5/2021, intrat în vigoare de ieri, extinde până la 30 iunie 2021 perioada în care consumatorii casnici își pot alege furnizorul de energie electrică.

Începând de acum și până la 30 iunie, abonații vor beneficia automat de cea mai bună ofertă concurențială, fără abonament, cu prețul cel mai mic practicat furnizorul cu care au contract în prezent.

Pentru ca lucrurile să fie clare pentru toată lumea, toți abonații casnici vor primi în fiecare lună, odată cu factura pentru energie electrică și o scrisoare de informare din parte furnizorului, precum și un formular de selecție a ofertei, care să-i ajute să compare prețurile.

În acest formular vor fi prezentate comparativ: oferta concurențială cu prețul cel mai mic (cea aplicabilă automat până la 30 iunie, dacă abonatul nu solicită altă ofertă), oferta de serviciu universal (cea din contractul vechi, încheiat anterior datei de 1 ianuarie 2021), valoarea reducerii comerciale acordate de furnizor (diferența între prețul din oferta cea mai mică și prețul din vechiul contract) și o altă ofertă concurențială, alternativă.

Totodată, se simplifică și modalitatea de încheiere a unui nou contract, pentru că este de ajuns pentru orice abonat casnic să completeze acest formular pe care îl primește o dată cu factura, să bifeze în el oferta care îi convine, să îl semneze și să îl transmită apoi furnizorului de electricitate.

În baza acestui formular semnat, un nou contract, realizat în termeni aleși de consumator prin intermediul formularului, intră în vigoare automat în termen de 5 zile de la primirea formularului semnat de către furnizor.

Subliniez că toți consumatorii casnici sunt liberi să aleagă ce furnizor doresc și nu sunt în niciun fel obligați să aleagă în continuare furnizorul actual, decât dacă doresc acest lucru.

Primirea acelei scrisori și a formularului de ofertă este doar o modalitate practică care să le ușureze încheierea unui nou contract, dar nu îi obligă să rămână la furnizorul actual.

Ei pot căuta alte oferte și pot încheia contracte cu orice furnizor doresc, dintre cei care sunt disponibili în zona lor. Este însă important să facă acest lucru, adică să aleagă cea mai bună ofertă concurențială pentru ei.

Am avut mai multe discuții pe această temă cu reprezentanții ANRE și cu cei ai ministerului Energiei și am insistat ca toți consumatorii casnici să fie corect informați și să poată beneficia de cea mai avantajoasă ofertă concurențială.

Voi urmări această situație și voi cere periodic informări  în cadrul Comisiei pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale a Senatului, al cărui membru sunt.

Cred că termenul de 30 iunie va fi suficient de lung pentru ca fiecare să poată alege în funcție de necesitățile sale dar, dacă vom constata că este necesară extinderea acestui termen, vom căuta măsurile legale pentru a-l extinde.

Sorin Ioan Bumb, senator PNL de Alba

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate