Connect with us
Publicitate

ECONOMIE

Vechime în muncă 2024: Noi perioade luate în calcul la stagiul de cotizare, din septembrie. Scurtează timpul până la pensionare

Publicat

Vechime în muncă 2024: Noi perioade luate în calcul la stagiul de cotizare pentru pensie. Începând de anul viitor, va fi recunoscută ca vechime în muncă o nouă perioadă în calculul stagiului de cotizare pentru pensie.

Această modificare în legislație înseamnă un stagiu de cotizare mai extins, dar și mai puțin timp până la pensionare.

Pentru românii de rând, care nu beneficiază de pensii speciale, orice ce perioadă care poate fi adunată la vechimea pentru pensie este importantă.

Perioade necontributive, asimilate în legislație ca stagii de cotizare

De la concedii până la stagiul militar obligatoriu, toate acestea perioade pot fi adăugate la stagiul de cotizare pentru pensie. În cazul concediilor există cel puţin cinci tipuri de concedii care sunt recunoscute ca vechime la pensie.

Concediile de odihnă, de incapacitate temporară de muncă din cauza unor accidente sau boli profesionale, precum și cele la care au dreptul părinții pentru nașterea, creșterea și îngrijirea copilului sunt luate în calcul atunci când se stabilesc drepturile de pensie.

Citește și Cum poţi afla ONLINE ce vechime în muncă ai acumulat şi dacă angajatorul ţi-a plătit contribuţiile pentru pensie

Chiar dacă unele dintre acele perioade sunt necontributive, ele sunt asimilate în legislație ca stagii de cotizare.

Stagiul de cotizare este perioada de timp pentru care s-au datorat contribuții de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum și cea pentru care asigurații cu contract de asigurare socială au datorat și plătit contribuții de asigurări sociale la sistemul public de pensii.

Vezi și Pensii 2024: Ce bonusuri primești dacă lucrezi mai mult de 25 de ani, prin noua lege a pensiilor. Trei situații

Astfel, persoanele care, în ultimii doi ani anterior naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni

 • venituri din salarii şi asimilate salariilor,
 • venituri din activităţi independente,
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuală,
 • venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură,

supuse impozitului pe venit, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani, respectiv trei ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară.

Aceste persoane au dreptul la recunoașterea perioadei de concediu de creștere ca „vechime în muncă şi în serviciu, precum şi în specialitate”, conform OUG nr. 111/2010.

Lista concediilor care sunt considerate vechime pentru stabilirea pensiei

1. Concediul de odihnă

Fiecare salariat trebuie să-și poată lua anual măcar 20 de zile libere, având dreptul la acestea prin Codul muncii, iar perioada de concediu este calculată la stagiul de cotizare.

Concediul fără plată și absențele nemotivate NU sunt considerate vechime în muncă

„Absențele nemotivate și concediile fără plată se scad din vechimea în muncă”, prevede Codul muncii.

Așadar, concediile fără plată sunt cele care nu se vor lua în calcul pentru vechimea în muncă.

2. Concediul pentru incapacitate de muncă

Concediul medical pentru incapacitate temporară de muncă, pentru accidente de muncă sau boli profesionale, se acordă în baza unui certificat medical, privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale.

„Perioada de suspendare a contractului individual de muncă în cazul concediului pentru incapacitate temporară de muncă datorată producerii unui accident de muncă sau boală profesională se consideră vechime în muncă”, prevede Legea nr. 346/2002.

3. Concediile pe care le pot lua părinții pentru nașterea şi creșterea copiilor

Concediul de creștere a copilului, cel de risc maternal, concediul de maternitate, cel de acomodare, cel pentru îngrijirea copilului bolnav, precum și cel paternal sunt luate în calcul ca perioade de cotizare pentru pensie.

Concediul de maternitate este luat de salariatele care urmează să nască, acordat împărțit între perioada de sarcină și cea de lăuzie (în total, cel mult 126 de zile).

În acest caz, se acordă o indemnizație de 85% din media veniturilor din ultimele şase luni.

4. Concediul pentru îngrijirea copilului bolnav

Angajații au dreptul și la un concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la șapte ani, conform OUG nr. 158/2005.

În cazul copilului cu handicap însă, pentru afecțiunile intercurente, concediul este până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Pentru acest tip de concediu există dreptul la o indemnizație lunară de 85% din baza de calcul, care este determinată ca medie a veniturilor lunare din ultimele șase luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară, potrivit avocatnet.ro.

5. Concediul de îngrijitor

Şi concediul de îngrijitor este recunoscut ca vechime în muncă, conform Codului muncii.

În ce condiții stagiul militar obligatoriu este considerat vechime în muncă

Potrivit art.20 din Legea nr.3/1977 constituie vechime în muncă și timpul în care o persoană încadrată în muncă și-a întrerupt activitatea deoarece:

a) a îndeplinit serviciul militar în termen, a fost concentrată, mobilizată sau în prizonierat;

În concluzie, de la 1 iulie 1977 și până la dată de 01.04.2001 – dată abrogarii Legii nr.3/1977 – , perioada în care s-a îndeplinit serviciul militar în termen constituie vechime în muncă.

În prezent, dispozițiile legale în materie consideră perioada de stagiu militar că fiind perioada asimilată stagiului de cotizare la pensie.

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice :

ART. 49

(1) În sistemul public de pensii se asimileazã stagiului de cotizare şi perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:

c) a satisfãcut serviciul militar că militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilitã, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;

Indiferent de perioada în care ați efectuat armata, această se va lua în considerare la stabilirea stagiului de cotizare când veți solicită pensie pentru limita de vârstă sau pensie de invaliditate.

Noi tipuri de concedii care vor fi recunoscute ca vechime în muncă

Concediile medicale – inclusiv cele pentru maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav sau pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice – ar urma să fie recunoscute ca vechime în muncă.

PNL a depus un proiect de lege în acest sens.

Vezi și Simulare calcul pensii 2024: cine pierde și cine câștigă mai mult la pensie. Tabel cu exemple de creștere pe noua lege a pensiilor

Aceste concedii sunt recunoscute în acest moment ca stagiu de cotizare, dar nu ca vechime în muncă, spune senatoarea Nicoleta Pauliuc inițiatoarea proiectului de lege.

Tipurile de concediu medical ce urmează a fi recunoscute ca vechime în muncă:

 • perioada concediului pentru incapacitate temporară de muncă;
 • perioada concediului pentru carantină/izolare;
 • perioada concediului pentru maternitate;
 • perioada concediului de risc maternal;
 • perioada concediului pentru îngrijirea copilului bolnav;
 • perioada concediului pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice.

„Trebuie spus că, în acest moment, toate aceste tipuri de concedii medicale sunt recunoscute ca stagiu de cotizare.

Deci, nu va exista niciun fel de presiune asupra Bugetului de stat şi aşa destul de presat.

Pur şi simplu, facem o corectură faţă de ceea ce consider că a fost o scăpare din partea legiuitorului”, afirmă senatoarea Nicoleta Pauliuc.

„Prin această lege, bolnavii care reuşesc să învingă afecţiunile cu care se confruntă vor avea şansa firească de a concura în mod firesc pe piaţa muncii – fie la stat, fie la privat.

Practic, este o nouă formă de eliminare a discriminării la care sunt supuşi supravieţuitorii”, adaugă ea.

Studiile de masterat, recunoscute ca vechime în muncă din 2024

Până în prezent, doar absolvirea studiilor de licență și doctorat avea un impact asupra calculului stagiului de cotizare pentru obținerea pensiei de stat.

Conform noului act normativ, începând cu anul 2024, și studiile de masterat vor influența semnificativ acest calcul.

Din septembrie 2024, studiile de masterat vor fi incluse în calculul stagiului de cotizare pentru obținerea pensiei de stat.

Până la această dată, doar absolvirea studiilor de licență și doctorat era luată în considerare în stabilirea acestui stagiu.

În ce condiții studiile de master sunt considerate vechime în muncă. Excepții

Potrivit art. 14 din textul noului act normativ, „sunt considerate perioade asimilate acele perioade în care asiguratul:

 • a urmat cursurile de zi sau, după caz, cu frecvență ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective ori a unui ciclu de studii universitare, de formare inițială, cu condiția absolvirii acestora/acestuia cu diplomă, diplomă de licență, diplomă de master sau diploma de doctor, după caz;
 • a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;
 • a beneficiat în perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006 de indemnizații de asigurări sociale, acordate potrivit legii;
 • a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă și boli profesionale;
 • a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, respectiv 7 ani”.

Cu toate acestea, conform prevederilor legii, studiile de master nu vor fi luate în considerare în cazul persoanelor care erau deja asigurate în sistemul public de pensii în perioadele specificate.

Ce se întâmplă cu persoanele care au absolvit mai multe facultăți?

În ceea ce privește persoanele care au absolvit mai multe facultăți, acestea pot opta pentru considerarea unei singure perioade de studii drept stagiu de cotizare. Poate fi vorba de licență, masterat sau doctorat.

„Asigurații care au absolvit mai multe instituții de învățământ superior sau, după caz, mai multe cicluri de studii universitare de același nivel conform prevederilor alin. (1) lit. a) beneficiază de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii de același nivel, la alegere.

Perioadele prevăzute la alin. (1) se valorifică numai în situația în care aceste perioade nu se suprapun cu stagii de cotizare realizate în condițiile prezentei legi.

Perioadele asimilate prevăzute la alin. (1) se valorifică pentru obținerea unei categorii de pensie în condițiile prevăzute de prezenta lege”, prevede noua Lege a pensiilor.

Principalele reglementări din noua lege a pensiilor

– introducerea unei noi formule de calcul, bazată pe numărul de puncte realizat de fiecare beneficiar potrivit principiului contributivităţii;

– stabilirea vârstei standard de pensionare la 65 de ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați;

– stagiul minim este de 15 ani, iar stagiul complet de cotizare contributiv de 35 de ani;

– reducerea vârstelor standard de pensionare pentru persoanelor care au realizat stagiu de cotizare contributiv în condiții de muncă speciale și deosebite, în condiții de handicap sau au depășit stagiul complet de cotizare;

– stagiul de cotizare mai mare de 25 de ani va fi răsplătit cu puncte suplimentare pentru vechime;

– normalizarea condițiilor speciale și deosebite de muncă până în anul 2035;

– acordarea unor beneficii pentru mame, care se pot pensiona mai devreme cu câte şase luni pentru fiecare copil pe care l-au născut şi crescut, până la vârsta de 16 ani, în limita unei reduceri maxime de trei ani şi şase luni;

– luarea în calcul la stabilirea pensiei a sporurilor nepermanente pentru care s-au plătit contribuții.

Formulă nouă de calcul pentru pensie

Calculul pensiei = VPR x Numărul total de puncte

VPR (valoarea punctului de referință) va fi de 81 de lei.

 • Număr total de puncte = puncte contributivitate + puncte stabilitate + puncte perioade asimilate si necontributive.
 • Punctele de necontributivitate: anii din armată, șomaj sau facultate (0,25 puncte de fiecare an).
 • Punctele de contributivitate: anii în care ai contribuit la sistemul de pensii. Un punct pentru fiecare an.

Românii pot afla când se pot pensiona intrândpe site-ul Casei Naţionale de Pensii Publice, unde vor trebui să completeze data naşterii şi sexul, apoi pot afla data pensionării.

 

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

3 Comentarii

3 Comentarii

 1. Ana Butureanu

  vineri, 29.12.2023 at 23:35

  Oare am inteles bine, ex. o persoana cu salariul de 10000 lei o sa iasa la pensie dupa noua lege a pensionarii cu aceeasi pensie ca o alta persoana care a avut un salariu de 4000 lei, presupunand ca, vor cumula acelas numar de puncte?

 2. Hollocov

  miercuri, 07.02.2024 at 21:24

  Vechimea mea

 3. Briela

  marți, 12.03.2024 at 13:27

  Interesant mi se pare faptul că pensia socială pentru unul care nu a lucrat cu carte de muncă sau deloc este de 1281 lei începând cu 2024, iar pentru unul care a muncit 25 de ani și a acumulat 15 puncte, va avea în 2024 o pensie de 1087 lei. Foarte tare!!!!!!!!!!!

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax