Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

UPDATE VIDEO: Ședință la CL Alba Iulia. Regulamentul de funcționare a parcărilor publice și un nou sens giratoriu


Publicat

Consilierii locali din Alba Iulia s-au reunit vineri, 28 septembrie, de la ora 13.00, în şedinţă extraordinară, cu 28 de proiecte pe ordinea de zi. Au de aprobat, printre altele, regulamentul de organizare și funcționare a parcărilor publice cu plată din municipiu, modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Pieței Agroalimentare Centru, un nou sens giratoriu pe strada Tudor Vladimirescu și amplasarea unor busturi în Parcul Unirii.

Citeşte şi Super-ofertă de la Mircea Hava, în Consiliul Local Alba Iulia. Tarife de parcare la jumătate față de cele propuse inițial

Ordinea de zi:

1. Contractarea unei finanțări rambursabile interne pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public (emisiune de obligaţiuni municipale în sumă de maximum 30.710.662,58 lei, cu o maturitate de 10 ani)

Citeşte şi Primăria Alba Iulia emite obligaţiuni în valoare de 30 de milioane lei, pentru proiecte locale şi refinanţarea datoriei publice

2. Aprobarea statului de funcţii al Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și pentru completarea anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 46/2018 privind aprobarea statului de funcții al Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia și a nivelului salariilor de bază pentru personalul contractual al căminului, altul decât personalul de specialitate

3. Desemnarea reprezentanților administrației publice locale în Consiliul de administrație al Palatului Copiilor Alba Iulia pentru anul școlar 2018-2019

4. Înființarea Unității de management a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor de învăţământ în municipiul Alba Iulia – Liceul cu program sportiv”

5. Documentaţia tehnico-economică, faza DALI pentru obiectivul de investiții „Reconstituire / restaurare şi punere în valoare monumente funerare ale personalităţilor participante la Marea Unire: Camil Velican, Ioan Arion şi Samoil Mîrza”

6. Documentația tehnico-economcă, faza SF pentru obiectivul: ”Viabilizare amplasament – locuințe ANL în proprietate cu credit ipotecar, strada Nada Florilor
prin amenajări exterioare, bransamente apă, racorduri canal, branșamente gaze naturale, alimentare cu energie electrică”, Municipiul Alba Iulia

7. Modificarea organigramei și a statului de funcții a Direcției de asistență socială

8. Participarea Direcției de asistență socială în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 9.II, Obiectivul specific 4.4 Bunicii Comunității, Servicii Sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice pentru depunerea proiectului ”Seniori activi și fericiți prin Centrul de zi pentru persoane vârstnice Alba Iulia”

9. Participarea Direcției de asitență socială în cadrul Programului Operațional Capital Uman Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 9.II, Obiectivul specific 4.4 Bunicii Comunității, Servicii Sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice pentru depunerea proiectului ”La tine acasă, îngrijire socială la domiciliu Alba Iulia”

10. Înființarea Serviciului de îngrijire la domiciliu în cadrul proiectului ”La tine acasă, îngrijire socială la domiciliu Alba Iulia” din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 9ii, Obiectivul specific.4.4, Bunicii comunității Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice

11. Transmiterea în administrarea Direcției de asistență socială din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia a două birouri din imobilul situat în
Alba Iulia, B-dul Republicii, nr. 26, județul Alba

12. Acordarea unor beneficii de asitență socială, sub formă de tichete sociale, persoanelor vârstnice din Municipiul Alba Iulia

13. Aprobarea unor documentații de urbanism din municipiului Alba Iulia

Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Construire locuințe individuale şi cuplate, creare stradă acces – modificare PUZ Aprobat Cu HCL 108/2008, Alba Iulia, str. Valea Popii, FN, Solicitant Lazăr Viorel, Lazăr Maria Mărioara”.

Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zona L „Construire locuințe unifamiliale, Alba Iulia, str. Izvorului, FN, solicitant Haţegan Nelu Mitru, Bîrsan Iordache, Simu Alexandra Valeria”.

Art.3: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Construire locuințe individuale şi reglementare acces, Alba Iulia – Oarda de Jos, Zona Dublihan, str. Cutina, FN, solicitant Florea Iacob, Florea Anca Sorina, Florea Andrei, Florea Estera, Salagean George, Salagean Ileana, Muntean Teodosie Gheorghe”.

Art.4: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Construire spațiu comercial Lidl, Alba Iulia, Str. Tudor Vladimirescu, FN, Solicitant SC Madini Investiţii SRL, Dărămuş Nikolaus, Dărămuş Carmen pentru SC Lidl Romania SCS”.

Citeşte şi Un nou magazin LIDL se va construi în centrul orașului Alba Iulia. Consilierii Locali au aprobat proiectul

Art.5: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Amplasare structură presostatică sezonieră pentru acoperire teren de tenis, Alba Iulia, Bastionul Sf. Elisabeta – Ravelinul Sf. Capistrano, solicitant club sportiv Mova prin Lincă Ioan”.

Art.6: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Extindere, refațadizare şi schimb de destinație din spațiu comercial în spațiu administrative – birouri, Alba Iulia, Piața Iuliu Maniu, Bl. A2, Ap. 15/1, 15/2, solicitant SC Preciosa Team SRL prin Bara Levente”.

Art.7: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Extindere complex comercial SC Mall Alba SRL, realizare accese şi amenajări exterioare. construire sens giratoriu la SC Mall Alba SRL (la Strada T. Vladimirescu), Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, Nr. 50A, solicitant SC Mall Alba SRL prin Mateiu Dorin Mirel”.

Citeşte şi FOTO: Sens giratoriu atipic, pe strada Tudor Vladimirescu din Alba Iulia. Proiect în Consiliul Local

Art.8: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective – Modificare PUZ aprobat cu HCL Nr. 367/28.10.2008 art. 20, Alba Iulia, str. Miron Costin, Nr. 7, Solicitant SC Daco Taracco Promocciones SRL”.

Art.9: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire sală de servire a mesei, oficiu şi sală multifuncțională de activități recuperatorii pentru copiii nevăzători şi cu multiple dizabilități, Alba Iulia, str. Nicolae Grigorescu şi Theodor Aman, FN, solicitant Bolea Nicolaie şi Bolea Maria pentru Asociaţia Proiectul Viziunea Nevăzătorilor”.

Art.10: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Modificare Zonă V4 – spații plantate de protecție sanitară şi față de zonele de risc (inundații, alunecări de teren) în Zonă MI – zonă mixtă situată în zona industrială – servicii / activități de producție, Alba Iulia, str. Brândușei, nr. 61, solicitant Teodorescu Nicolaie, Teodorescu Elena”.

Art.11: Aprobă Documentaţia „Amplasare 16 busturi – Latura Vest a Parcului Unirii, Zona Arcade, Alba Iulia, Parcul Unirii, B-dul 1 Decembrie 1918, solicitant Municipiul Alba Iulia”.

Art.12: Aprobă Documentaţia „Amplasare sculptură ”Unitate”– Zona Centru, în apropierea Primăriei Municipiului Alba Iulia, Calea Moților, solicitant Municipiul Alba Iulia”.

Art.13: Îndreaptă eroare materială în Planul urbanistic detaliu „Construire anexă a exploatației agricole şi împrejmuire din cadrul Proiectului ”Înființare plantație pomicolă superintensivă”, Alba Iulia, tarla după Gară – extravilan, FN, solicitant SC Axa Fruct Prod SRL – reprezentant Baciu Sarmeş Amalia Maria”, aprobat prin HCL nr. 328/28.08.2018, art. 9, în sensul că procentul de ocupare a terenului POT = 0.10% se va înlocui cu POT = 1% şi coeficientul de ocupare a terenului CUT = 0.001 se va înlocui cu CUT = 0.01.

14. Încheierea unui act adițional la contractul de asociere nr. 30.210/2007 încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia și SC Alba Cons SA (se prelungeşte contractul până în 15 februarie 2021 pentru lucrările la cartier Anghel Saligny; până la 10 ianuarie 2019, terenurile administrate de Alba Cons pe care sunt lucrări edilitare de interes public – locuri de parcare, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi, iluminat public etc – vor fi predate Primăriei Alba Iulia; conform contractului, blocurile de locuinţe sunt în proprietatea Alba Cons, care a cumpărat terenurile aferente locuinţelor cu 41,44 euro/mp fără TVA şi a achitat până acum 95% dintre acestea; reamintim că pe locaţia investiţiei a funcţionat anterior staţie de betoane, ce a fost dezafectată)

15. Transmiterea în folosință gratuită către Parohia Ortodoxă ”Cuvioasa Paraschiva”–Alba Iulia a unui imobil (teren) situat în municipiul Alba Iulia, str. Orizontului

16. Încheierea unei convenţii de constituire a drepturilor de uz, servitute și acces la utilitățile publice în favoarea SDEE Transilvania Sud SA

17. Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Pieței Agroalimentare Centru, aprobat prin HCL nr.16/2009

Citeşte şi FOTO-VIDEO: Noua Piață Agroalimentară Centru se deschide în curând, la Alba Iulia. TAXE aplicabile pentru comercianți

18. Aprobarea/neaprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.13.468/2002 încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia şi I.I. Mârza I – Gambetta

19. Aprobarea/neaprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.12.859/2002 încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia şi
SC Librăriile Humanitas SA.

20. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice cu plată din municipiul Alba Iulia – APROBAT (tarife la jumătatea valorii anunţate iniţial; de exemplu – în Cetatea Alba Carolina – 2 lei/oră)

Citeşte şi TARIFELE de parcare din Alba Iulia intră la vot în Consiliul Local. Prețuri între 1 și 4 lei pe oră, în cele trei zone din oraș

Citeşte şi Se SCUMPESC cursele de TAXI în Alba Iulia, de la 1 octombrie. Care vor fi noile tarife

21. Însușirea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989, nr. 14 I

22. Acceptarea donației făcute Municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada Buziaș

23. Încuvințarea cererii ce se va adresa Ministerului Apărării Naționale cu privire la transmitere unui imobil din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Alba Iulia (Cazarma 415, de 10663 mp, strada M. Viteazul 10

24. Însușirea raportului de expertiză extrajudiciară efectuată în Dosar nr. 3460/176/2018 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

25. Parcelarea imobilului situat în Alba Iulia, strada Călărași, nr. 2

26. Modificarea și completarea art.2 și art. 3 din Hotărârea nr. 249/2018 referitor la înscrierea dreptului de proprietate a municipiului – domeniul privat asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, strada Ștefan cel Mare

27. Aprobarea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în municipiul Alba Iulia (contract pe 5 ani cu Polaris M Holding)

28. Însușirea unor mijloace fixe achiziționate din fonduri IID și darea în concesiune către SC APA CTTA SA Alba – operatorul retelelor de apă și canalizare din
municipiului Alba IuliaDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

1 Comentariu

1 Comment

 1. pilu

  duminică, 23.09.2018 at 18:18

  Ce da Primaria si ce da Albacons ca sa se asocieze ? Pct. 14.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

VREMEA până în 14 martie, în Transilvania, la munte și în celelalte regiuni din țară. Zile mai calde, apoi nopți geroase

Publicat

Primele două săptămâni ale lunii martie vor fi caracterizate de o vreme oscilantă, cu intervale în care valorile termice vor creşte pentru câteva zile, dar vor şi scădea brusc de a o zi la alta.

Se va încălzi până în 6 martie, până la temperaturi maxime, în medie, de 14-16 grade Celsius, dar apoi vor fi și nopți geroase.

Vezi și MESAJE DE 1 MARTIE: Fii vestitorul primăverii pentru cei dragi. Felicitări, urări și SMS de Mărţişor

Precipitaţiile slabe se vor semnala în majoritatea regiunilor, din 5 martie, se arată în prognoza de specialitate, valabilă pentru perioada 1 – 14 martie, publicată luni de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

TRANSILVANIA

La începutul primei săptămâni, valorile termice diurne vor fi în creştere treptată, astfel că în zilele de 4 şi 5 martie vremea va deveni caldă, cu maxime medii de până la 12 grade, apoi se va răci brusc, iar media temperaturilor diurne se va situa în jurul a 3 – 5 grade, în intervalul 6 – 8 martie.

După 9 martie, regimul termic va fi în uşoară creştere spre valori apropiate de normalul perioadei, medii ale maximelor de până la 7 – 8 grade.

Temperaturile minime vor fi preponderent negative şi se vor situa în medie între -4 şi -2 grade, dar în nopţile din perioada 7 – 10 martie acestea vor fi mai scăzute, spre medii între -8 şi -5 grade.

Precipitaţii în general slabe cantitativ, vor fi pe arii restrânse în data de 1 martie şi din nou, cu caracter local şi temporar, începând cu 5 martie şi până la sfârşitul intervalului de referinţă.

LA MUNTE

Vremea se va încălzi până pe data de 4 martie, când media regională a temperaturilor maxime va fi de 5 – 6 grade şi cea a minimelor de la -3 la -2 grade.

Răcirea prognozată pentru intervalul 5 – 7 martie va determina maxime, în medie, în jurul a -2 grade şi minime, în medie, de cuprinse între -9 şi -7 grade.

În cea de-a doua săptămână a lunii martie, în ansamblu normală termic pentru această regiune, media temperaturilor maxime va creşte treptat spre zero şi două grade, iar cea a minimelor va ajunge la -6 grade.

Probabilitatea pentru precipitaţii, predominant ninsori va fi în creştere începând din data de 5 martie.

BANAT

La începutul primei săptămâni, valorile termice diurne vor fi în creştere treptată, astfel că în perioada 3 – 5 martie vremea va fi caldă, cu maxime medii de 14 – 16 grade, apoi se va răci brusc, iar media temperaturilor diurne se va situa în jurul a 6-7 grade, în intervalul 6 – 8 martie.

După 9 martie, regimul termic va fi în uşoară creştere spre valori apropiate de normalul perioadei, medii ale maximelor de până la 10- 11 grade.

Temperaturile minime se vor situa în medie între 0 şi 2 grade, cu excepţia nopţilor din perioada 7 – 10 martie, când vor fi mai scăzute, spre medii de la -3 la -2 grade.

Începând cu data de 5 martie şi până la sfârşitul intervalului de referinţă, local şi temporar, se vor semnala precipitaţii slabe cantitativ.

CRIȘANA

Valorile termice diurne vor fi în creştere treptată în primele zile ale intervalului. În perioada 3 – 5 martie vremea va fi caldă, cu maxime medii de 12 – 14 grade, după care se va răci brusc, iar media temperaturilor diurne va scădea spre 5 – 6 grade, în intervalul 6 – 8 martie.

Începând cu data de 9 martie, regimul termic va fi în uşoară creştere spre valori apropiate de normalul perioadei, cu medii ale maximelor în jurul a 10 grade.

Temperaturile minime se vor situa în medie între -1 şi 2 grade, mai puţin în nopţile din perioada 7 – 10 martie când vor fi mai scăzute, spre medii ce vor oscila între -5 şi -2 grade.

Începând cu data de 5 martie şi până la sfârşitul intervalului de referinţă, local şi temporar, se vor semnala precipitaţii slabe cantitativ.

MARAMUREȘ

Valorile termice diurne vor fi în creştere treptată în primele zile ale intervalului, iar în zilele de 3 şi 4 martie vremea va deveni caldă, cu maxime medii de 10 – 12 grade, apoi se va răci brusc, cu o medie a temperaturilor diurne ce va scădea spre 3 – 4 grade, în intervalul 6 – 8 martie.

in 9 martie, regimul termic va fi în uşoară creştere spre valori apropiate de normalul perioadei, cu medii ale maximelor în jurul a 8 grade.

Temperaturile minime se vor situa în medie între -2 şi 1 grad, cu excepţia nopţilor din perioada 7 – 10 martie, când vor fi mai scăzute, spre medii de la -6 şi -4 grade.

Începând cu data de 5 martie şi până la sfârşitul intervalului de referinţă, temporar, se vor semnala precipitaţii slabe cantitativ, pe arii mai extinse în 5 şi 6 martie, precum şi în perioada 11 – 14 martie.

MOLDOVA

În intervalul 1 – 4 martie, procesul de încălzire se va resimţi mai ales la valorile diurne, astfel încât media temperaturilor maxime va creşte de la 5 la 14 grade, în timp ce media temperaturilor minime va oscila uşor în jurul valorii de zero grade.

Între 5 şi 7 martie se estimează răcirea vremii, spre o medie a maximelor de 3 – 4 grade şi a minimelor de la -4 la -3 grade.

A doua săptămână va fi caracterizată de o creştere treptată a valorilor termice, cu mici variaţii de la o zi la alta, iar în intervalul 12 – 14 martie vremea va deveni uşor mai caldă decât în mod obişnuit în a doua decadă a lunii martie, cu medii ale maximelor de 9 – 11 grade şi ale minimelor între -2 şi 0 grade.

Probabilitatea pentru precipitaţii în general slabe va fi mai ridicată în intervalul 5 – 7 martie şi în unele zile ale celei de-a doua săptămâni.

DOBROGEA

În intervalul 1 – 5 martie, procesul de încălzire se va resimţi îndeosebi la valorile diurne, cu o medie a temperaturilor maxime care va creşte de la 6 la 13 grade, în timp ce media temperaturilor minime se va situa între 2 şi 4 grade.

Pe 6 şi 7 martie se estimează răcirea vremii, spre o medie a maximelor de 5 grade şi a minimelor între -1 şi 0 grade.

Pe parcursul celei de-a doua săptămâni, prin creşterea treptată a valorilor termice, cu mici variaţii de la o zi la alta, se va ajunge ca, în intervalul 12 – 14 martie, vremea să devină uşor mai caldă decât în mod obişnuit în a doua decadă a lunii martie, cu medii ale maximelor de 8 – 9 grade şi ale minimelor de 1 – 3 grade.

Probabilitate pentru precipitaţii slabe, predominant sub formă de ploaie, va fi mai ridicată în zilele de 6 şi 7 martie şi în unele zile ale celei de-a doua săptămâni.

MUNTENIA

Vremea se va încălzi până pe data de 5 martie, când va deveni caldă pentru această perioadă, cu temperaturi maxime ce vor creşte, în medie, de la 8 la 16 grade şi minime ce se vor situa, în medie, între zero şi două grade.

Răcirea vremii estimată pentru intervalul 5 – 7 martie va conduce la o medie a maximelor în jurul a 6 grade şi a minimelor de circa -3 grade.

A doua săptămână va fi caracterizată de o creştere treptată a valorilor termice, cu mici variaţii de la o zi la alta şi spre sfârşitul acesteia, vremea va deveni apropiată de normalul termic al celei de-a doua decade a lunii martie, cu medii ale maximelor de 9 – 11 grade şi ale minimelor în jurul a zero grade.

Cantitățile de precipitații vor fi în general deficitare, probabilitatea pentru precipitaţii urmând să fie în creştere în intervalele 6 – 8 martie şi 12 – 14 martie.

OLTENIA

Vremea se va încălzi în intervalul 1 – 5 martie, devenind caldă pentru această perioadă, cu temperaturi maxime ce vor creşte, în medie, de la 10 la 16 grade şi minime ce se vor situa, în medie, între zero şi două grade.

Răcirea prognozată pentru intervalul 5 – 7 martie va conduce la o medie a maximelor în jurul a 6 grade şi a minimelor de circa -3 grade.

A doua săptămână va fi caracterizată de o creştere treptată a valorilor termice, cu mici variaţii de la o zi la alta.

Spre finalul săptămânii viitoare vremea va deveni apropiată de normalul termic al celei de-a doua decade a lunii martie, cu medii ale maximelor de 9 – 11 grade şi ale minimelor în jurul a zero grade.

Cantitățile de precipitații vor fi în general deficitare, probabilitatea pentru precipitaţii urmând să fie în creştere în intervalele 6 – 8 martie şi 11 – 14 martie.

surse: meteoromania.ro, agerpres.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

ATENȚIE! A apărut o nouă escrocherie. Românilor li se promit moșteniri și apartenența la familii nobiliare

Publicat

Muzeului Național de Istorie anunță că a apărut un nou tip de înșelătorie, făcută de escroci în numele instituției. Prin intermediul unei scrisori, românilor li se promite că vor primi un document care să ateste apartenența la o familie nobiliară și dreptul de a revendica o moștenire, totul  în schimbul unei sume de bani.

Reprezentanții Muzeului Național de Istorie îi informează pe cetățeni despre situația creată, astfel încât aceștia să nu devină victimele escrocilor.

Aceștia se recomandă ca fiind angajații unei instituții din subordinea muzeului și, contra unei sume de bani, le promit celor interesați documente care să îi ajute să devină membrii unei familii nobiliare și să aibă dreptul la moșteniri.

„Muzeul Național de Istorie a României avertizează cu privire la o tentativă de înșelătorie făcută în numele instituției. Ne-a fost semnalată existența unei scrisori cu conținut îndoielnic, în care, o persoană ce pretinde a fi angajată a unei așa-zise instituții subordonate muzeului – Arhivele Naționale ale Nobilimii Românești – promite destinatarului, contra unei sume de bani, înlesnirea obținerii unor documente care atestă apartenența la o familie nobiliară și dreptul de a revendica o moștenire”, au arătat reprezentanții Muzeului de Istorie.

Reprezentanții instituției mai spun că Muzeul Național de Istorie a României nu are nicio legătură cu această persoană, nu are în componență sau în subordine o asemenea entitate și nu încurajează astfel de practici.

Cetățenii care primesc astfel de scrisori sunt îndemnați să se adreseze polițiștilor.

Sursa: Mediafax

Foto: Facebook – Muzeul Național de Istorie

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VIDEO API: Stadiul lucrărilor pe lotul 1 al Autostrăzii A1, între Sibiu și Boița, de 31%. Anul acesta ar putea ajunge la 65-70%

Publicat

Lucrările pe Lotul 1 al Autostrăzii Sibiu – Pitești, între localitățile Sibiu / Veștem și Boița avansează într-un ritm susținut. Potrivit Asociației Pro Infrastructură (API), constructorul austriac Porr a ajuns la un stadiu al lucrărilor de aproape 31%, cu posibilitatea ca anul acesta să ajungă la 65% – 70%. 

„Lucrări complexe precum viaductul de la Boița pot duce darea în trafic a acestui lot în 2023 dar unii membri API pariază pe a doua jumătate a anului 2022.

În orice caz, le dorim spor la treabă în continuare celor de la Porr și colaboratorilor lor și urmărim cu atenție și oarecare îngrijorare procesele îndelungate prin care CNAIR desemnează antreprenorii loturilor grele de munte: 2, 3 și 4”, au transmis reprezentanții Pro Infrastructură, pe pagina de Facebook.

Autostrada A1, lotul 1, Sibiu – Boița: 13,17 km

Constructor: Porr Construct

Valoare: 613 mil lei (cca 127 mil euro)

Contract semnat: aprilie 2019 (12 luni proiectare + 36 luni execuție)

Începere lucrări: aprilie 2020 (ordin de începere pe 30 martie 2020)

Termen finalizare: martie 2023

 • Săpătură: >1.800.000 mc,
 • Mixtură asfaltică: >181.000 tone,
 • Beton: >88.000 mc
 • Armătură: >12.000 tone,
 • Foraje: > 15.000 m,
 • Grinzi prefabricate: 393 bucăți,
 • Poduri și pasaje: 27 bucăți,
 • Podețe: 27 bucăți,
 • Un viaduct cu 10 deschideri: 414,70 m lungime,
 • Un viaduct cu 8 deschideri: 651,40 m lungime,
 • Două spații de servicii,
 • Un centru de întreținere și coordonare,
 • Două noduri rutiere.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

FOTO: Avansări în grad și forțe noi la ISU Alba. Ceremonial militar cu ocazia Zilei Naționale a Protecției Civile

Publicat

Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență (ISU) Alba și-a întregit forțele, iar 9 subofițeri și ofițeri au fost avansați în grad, cu ocazia Zilei Naționale a Protecției Civile.

”Cu prilejul aniversării a 88 de ani de la înființarea Protecției Civile în România, un ofițer și trei subofițeri au fost avansați în grad înainte de termen, în cadrul unui ceremonial militar”, anunță ISU Alba.

Totodată, cinci subofițeri au fost avansați la gradul de ofițeri, în urma promovării examenelor, pentru ocuparea posturilor de ofițeri scoase la concurs.

De asemenea, 12 colegi noi ai pompierilor din Alba au depus jurământul militar, acesta fiind cel mai important și emoționant moment din cariera unui militar, mai precizează ISU.

„Felicitări tuturor celor avansați și le dorim în continuare o carieră militară frumoasă, cu cât mai multe realizări”, este mesajul ISU, cu acest prilej.

De asemenea, reprezentanții ISU transmit celor care au depus jurământul militar mult succes în îndeplinirea tuturor misiunilor încredințate și să poarte cu onoare haina militară pe care au ales să o îmbrace.

sursă imagini: ISU Alba

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate