Connect with us
Publicitate

ECONOMIE

Pensii 2024: Categoriile DEZAVANTAJATE de noua lege a pensiilor. Cine nu mai beneficiază de reducerea vârstei de pensionare

Publicat

Pensii 2024: Noua lege a pensiilor dezavantajează anumite categorii de persoane, care ar avea dreptul la reducerea vârstei standard de pensionare.

Acestea vor trebui să rămână în activitate câțiva ani, pentru a avea stagiu de cotizare contributiv realizat.

Vor fi situații când persoane care au lucrat în aceleași condiții de muncă vor fi tratate diferit, de la o lege la alta.

Este vorba despre comparația între Legea 263/2010 și Legea 360/2023.

Sunt vizate persoane din grupa 1 și 2, cele care au cumulată pensia cu salariul, cei cu pensia minimă sau pensii mici. 

Într-o analiză a Casei de Pensii, a fost identificată situația în care persoane care au lucrat în condiții de muncă de grupa 1, 2, condiții deosebite de muncă și condiții speciale nu pot beneficia de pensie de limita de vârstă, pensie de limită de vârstă pentru reducerea vârstei standard.

Au fost luate în considerare prevederile art 46, 48, 51, 52, 56 din Legea 360/2023, care presupun realizarea stagiilor complete de cotizare contributive.

Motivul este că nu îndeplinesc condiția de a avea stagiu de cotizare contributiv realizat (Anexa 5 la Legea 360/2023).

Pensii 2024: de ce unele persoane nu vor putea beneficia de vârsta standard redusă

Până în 31 august 2024 (Legea 263/2010), o persoană se poate pensiona la limita de vârstă redusă datorită grupei.

O altă persoană, cu aceleași condiții, începând cu 1 septembrie 2024 (Legea 360/2023) nu se poate pensiona.

Va fi nevoită să aștepte câțiva ani, să-și întregească stagiul contributiv exact cu numărul de ani rezultați din:

 • armată,
 • facultate,
 • pensie de invaliditate,
 • spor de grupă.

Acestea, în cazul primei persoane, s-au luat în calcul.

De multe ori, vor ajunge să îndeplinească condițiile de vârstă standard de pensionare și nu vor putea beneficia de vârsta standard redusă, ca urmare a condițiilor de muncă în care au desfășurat activitate.

Pensii 2024: Exemplul 1 – pensie cu reducerea vârstei standard de pensionare

O persoană (femeie) solicită pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare în data de 1 august 2024 conform Legii 263/2010.

Condițiile le îndeplinește de la vârsta de 56 ani si 6 luni, dar, fiind opțiune, poate solicita și ulterior.

Conform art. 55,  alin. 1 din Legea 263/2010, persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare.

Stagiul complet de cotizare este perioada de timp prevăzută de prezenta lege în care asigurații au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie pentru limită de vârstă.

Stagiul total de cotizare realizat în exemplul dat este de 34 ani, 6 luni. Este format din: Grupa 2, condiții deosebite, condiții normale, Facultate și spor grupă.

La data cererii îndeplinea cumulativ cele două condiții – de vârstă standard redusă și de stagiu complet de cotizare realizat (Legea 263/2010) de 34 ani, 6 luni. I s-a stabilit  dreptul la pensie pentru limita de vârstă cu data de 1 august 2024.

Dacă aceeași persoană sau coleg de muncă ar depune cererea cu data 1 septembrie 2024, nu va îndeplini condițiile pentru a obține o pensie pentru limita de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare.

Chiar dacă condiția de vârstă standard redusă va fi îndeplinită. Nu va avea îndeplinite condițiile din art. 48, alin 1 din Legea 360/2023 – nu are realizat stagiul complet de cotizare contributiv de 34 ani, 6 luni.

Această condiție o îndeplinește peste 8 ani, 10 luni, când are deja vârsta standard realizată.

Pensii 2024: Exemplul 2 – pensie cu reducerea vârstei standard de pensionare

O persoană (bărbat) solicită pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare în data de 1 martie 2024 conform Legii 263/2010

Conform art. 55, alin. 1 din Legea 263/2010, persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare.

Stagiul complet de cotizare este perioada de timp prevăzută de prezenta lege în care asigurații au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie pentru limită de vârstă.

Stagiul total de cotizare realizat în exemplul dat este de 35 ani format din: grupa 2, condiții normale, armata și spor grupă.

La data cererii îndeplinea cumulativ cele două condiții de vârstă standard redusă și de stagiu complet de cotizare realizat (Legea 263/2010) de 35 ani.

I s-a stabilit dreptul la pensie pentru limită de vârstă cu data de 1 martie 2024.

Dacă aceeași persoană sau coleg de muncă ar depune cererea cu 1 septembrie 2024, nu va îndeplini condițiile pentru a obține o pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare, chiar dacă condiția de vârstă standard redusă va fi îndeplinită.

Nu va avea îndeplinite condițiile prevăzute de art. 48, alin. 1 din Legea 360/2023. Nu va avea realizat stagiul complet de cotizare contributiv de 35 ani.

Această condiție o realizează peste 3 ani, 10 luni, 8 zile, când va avea,deja, vârsta standard realizată.

Pensii 2024: calcul comparativ condiții de stagiu. Legea din 2010 vs legea din 2023

Grupa/condiții – Legea 263/2010 (femeie) / Legea 360/2023 (femeie) – Legea 263/2010 (bărbat) / Legea 360/2023 (bărbat)

 • Grupa 2: 18 ani, 3 luni. 29 zile / 18 ani, 3 luni, 29 zile – 10 ani , 8 luni, 15 zile / 10 ani , 8 luni, 15 zile
 • Condiții deosebite: 1 an, 1 lună, 7  zile / 1 an, 1 lună, 7 zile –  – / –
 • Condiții normale: 6 ani, 2 luni, 24 zile / 6 ani, 2 luni, 24 zile – 20 ani, 5 luni, 7 zile/ 20 ani, 5 luni, 7 zile
 • Armata: – / -; 1 an, 4 luni , 8 zile/ 1 an, 4 luni , 8 zile
 • Facultate: 4 ani /  4 ani – -/-
 • Spor grupă: 4 ani, 10 luni / 4 ani, 10 luni – 2 ani, 6 luni / 2 ani, 6 luni
 • Total stagiu realizat din care: 34 ani, 6 luni / 34 ani, 6 luni – 35 ani/ 35 ani
 • Total stagiu contributiv: 25 ani, 8 luni / 25 ani, 8 luni – 31 ani, 1 lună, 22 zile / 31 ani,  1 lună, 22 zile
 • Total stagiu necontributiv: 8 ani, 10 luni / 4 ani, 10 luni – 3 ani, 10 luni, 8 zile / 3 ani, 10 luni, 8 zile

Pensii 2024: calcul comparativ condiții de stagiu. Legea din 2010 vs legea din 2023

Grupa/condiții – Legea 263/2010 (femeie) / Legea 360/2023 (femeie) – Legea 263/2010 (bărbat) / Legea 360/2023 (bărbat)

 • Vârsta standard: 62 ani, 10 luni/ 62 ani, 10 luni (femeie) – 65 ani / 65 ani (bărbat)
 • Reducerea vârstei standard: 6 ani, 4 luni/ 6 ani, 4 luni – 3 ani, 4 luni / 3 ani, 4 luni
 • Vârsta standard redusă: 58 ani, 6 luni, 23 zile / 58 ani, 6 luni, 23 zile – 61 ani, 8 luni / 61 ani, 8 luni
 • Stagiu complet de cotizare: 34 ani, 6 luni / 34 ani, 6 luni – 35 ani / 35 ani
 • Data nașterii: 28 ianuarie 1966 / 1 februarie 1966 – 12 iunie 1962-/ 12 iunie 1962
 • Cerere pensie limită de vârstă: 1 august 2024 după 1 septembrie 2024 / 1 martie 2024- după 1 septembrie 2024
 • Pensie limită de vârstă acordată cu 1 august 2024: îndeplinește condiția de stagiu contributiv doar în 1 iulie 2029, dată la care are deja vârsta standard
 • Pensie limită de vârstă acordată cu 13 februarie 2024: îndeplinește condiția de stagiu contributiv doar în  decembrie 2027 , dată la care are deja vârsta standard

Pensii 2024: alte categorii dezavantajate

Persoanele prevăzute la art. 52, alineatul 2 din Legea 360/2023 care au realizat un stagiu de cotizare contributiv, în condiţii de handicap, beneficiază de:

 • reducerea vârstelor standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 5
 • în funcţie de gradul de handicap, dovedit cu certificat de încadrare în grad şi tip de handicap cu valabilitate permanentă
 • în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Însă la calculul stagiului de cotizare contributiv nu se iau în considerare. Nici perioadele de asigurare voluntară în baza unui contract de asigurare, potrivit analizei citate.

Pensii 2024: contracte de asigurare voluntară cu casa de pensii

Sunt cazuri de persoane care au încheiat contracte de asigurare voluntară cu Casele Teritoriale de Pensii (CTP), pentru a îndeplini conditia de stagiu minim sau  complet de cotizare, conform Anexei 5 din lege.

Este vorba despre persoane care știu că pot beneficia, conform Legii 263/2023, de pensie pentru limită de vârstă sau limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare.

După intrarea în vigoare a Legii 360/2023, unele din aceste persoane vor constata că acea plată nu îi ajută.

Având în vedere prevederile noii legi, nu vor realiza condiția de stagiu de cotizare contributiv.

La data încheierii contractelor facultative, au ținut cont, conform Legii 263/2010, de toate perioadele ce constituiau stagiul de cotizare realizat (armată, facultate, spor de grupă etc).

Pensii 2024: cele mai afectate categorii de persoane

Cele mai afectate categorii de persoane vor fi cele care:

 • au lucrat în condiții de muncă deosebite, speciale, grupa 1, 2
 • condiții de handicap, zona de radiații

Pentru acestea, a scăzut numărul anilor de reducere a vârstelor standard.

De asemenea, sunt și în imposibilitatea de a atinge stagiul de cotizare contributiv prevăzut în Anexa 5 la Legea 360/2023, înainte de vârsta standard.

Sunt persoane a căror sănătate s-a degradat ca urmare a condițiilor nocive în care au lucrat. Acestea nu pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare, în aceleași condiții ca alți colegi, pensionati conform Legii 263/2010.

Pensii 2024: efecte ale situațiilor din noua lege

Ar putea crește numărul persoanelor care nu vor beneficia de pensie de limită de vârstă ca urmare a realizării stagiului minim.

Cei 15 ani prevăzuți de Legea 360/2023 înseamnă ani contributitivi, fără perioadele de armată, facultate, pensie de invaliditate, șomaj – anterior datei de 1 aprilie 2001 sau contract în perioada 1 aprilie 2001 – 1 aprilie 2006 etc.

Efectul va fi creșterea numărului de persoane asistate social sau a celor fără venit și neasigurat în sistemul de asigurări de sănătate.

Noua lege ar putea genera alte litigii, în care vor fi parte casele teritoriale de pensii, pentru eliminarea inechităților.

Vezi și Pensii 2024: Cum va arăta documentul privind recalcularea pensiilor, care va fi primit acasă de pensionari

Acestea persistă sub o altă formă, chiar dacă s-a pus accent pe principiul contributivității și al stimulării oamenilor de a rămâne în câmpul muncii până la vârsta de 70 de ani.

O încălcare a principiului contributivității se regăsește în situația în care pentru grupele de muncă s-a platit CAS diferențiat de către angajator. Iar unele persoane care au lucrat un număr de ani în astfel de condiții nu pot beneficia de o reducere a vârstei standard.

Situația este similară și în cazul pensiilor de urmași, atunci când susținătorul decedat îndeplinea, la data decesului, condițiile de vârstă standard, respectiv vârstă standard redusă.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

1 Comentariu

1 Comentariu

 1. Dancio Ilie

  marți, 09.07.2024 at 09:56

  Așa se elimină inechitătile care neam înbolnăvit că am muncit in condiții nocive toxicitate condîtii grele nu se mai recunoșc grupele bn ca iau domnii parlamentari pensii speciale îsi bat joc de noi nesimțire

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate