|

Peste 100 de POSTURI vacante la ANAF – Direcţia Antifraudă. CONCURS în 11 februarie. Condiţii de participare

anaf antifrauda inspectoriAgenţia Naţională de Administrare Fiscală scoate la concurs 132 de posturi de inspectori la Direcţia Generală Antifraudă Fiscală. Unul dintre acestea este la Alba Iulia. Proba scrisă va avea loc în 11 februarie, iar înscrierile se fac până în 25 ianuarie, la registratura ANAF.

Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice specifice este de 9 ani pentru inspector antifraudă, clasa I, gradul profesional superior, 5 ani pentru inspector antifraudă, clasa I, gradul profesional principal, un an pentru inspector antifraudă, clasa I, gradul profesional asistent. Pentru inspectorii debutanţi, nu este condiţie de vechime.

Calendarul concursului:

– 25 februarie: termenul limită pentru depunerea dosarelor (în zilele lucrătoare, între orele 8:30-17:00 de luni până joi și 8:30-14:30 vineri; dosarele se depun la sediul ANAF/Registratura generală din str. Apolodor nr. 17, sector 5, București, parter)

– 11 februarie: proba scrisă (test grilă; se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării funcțiilor publice; subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei de concurs aprobate de președintele ANAF, astfel încât să asigure verificarea capacității de analiză și sinteză a candidaților, în concordanță cu nivelul și specificul funcțiilor publice pentru care se organizează concursul)

– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Posturile vacante:

Direcția de Combatere a Fraudelor (17 posturi)

Serviciul Alba Iulia: inspector antifraudă superior (1 post)

Serviciul Alexandria: inspector antifraudă asistent (1 post)

Serviciul Arad: inspector antifraudă principal (1 post)

Serviciul Brașov: inspector antifraudă superior (2 posturi)

Serviciul București: inspector antifraudă asistent (2 posturi), inspector antifraudă principal (2 posturi), inspector antifraudă superior (1 post)

Serviciul Craiova: inspector antifraudă superior (1 post)

Serviciul Cluj-Napoca: inspector antifraudă principal (1 post)

Serviciul Constanţa: inspector antifraudă asistent (1 post)

Serviciul Focşani: inspector antifraudă asistent (1 post)

Serviciul Miercurea Ciuc: inspector antifraudă asistent (1 post) și principal (1 post)

Serviciul Ploiești: inspector antifraudă asistent (1 post)

Condiţii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe economice; promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii; promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii; disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/străinătate; disponibilitatea la program de lucru prelungit; condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit; abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice.

Direcția Regională Antifraudă Fiscală 1 Suceava (2 posturi):

Compartimentul cooperare interinstituțională: inspector antifraudă asistent (2 posturi)

Direcția Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanța (2 posturi):

Serviciul de monitorizare și control achiziții intracomunitare: inspector antifraudă principal (1 post)

Compartimentul cooperare interinstituțională: inspector antifraudă asistent (1 post)

Direcția Regională Antifraudă Fiscală 3 Alexandria (11 posturi):

Serviciul de control antifraudă 3: inspector antifraudă asistent (1 post) şi superior (1 post)

Serviciul de control antifraudă 4: inspector antifraudă asistent (1 post)

Serviciul de control antifraudă 5: inspector antifraudă asistent (1 post)

Serviciul de control antifraudă 6: inspector antifraudă asistent (1 post)

Serviciul monitorizare și control achiziții intracomunitare: inspector antifraudă asistent (4 posturi)

Compartimentul cooperare interinstituțională: inspector antifraudă asistent (2 posturi)

Direcția Regională Antifraudă Fiscală 4 Târgu Jiu (3 posturi):

Serviciul de control antifraudă 8: inspector antifraudă superior (1 post)

Serviciul monitorizare și control achiziții intracomunitare: inspector antifraudă superior (1 post)

Compartimentul cooperare interinstituțională: inspector antifraudă asistent (1 post)

Direcția Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva (23 posturi):

Serviciul monitorizare și control achiziții intracomunitare: inspector antifraudă asistent (16 posturi), principal (3 posturi), superior (2 posturi)

Compartimentul cooperare interinstituțională: inspector antifraudă asistent (2 posturi)

Direcția Regională Antifraudă Fiscală 6 Oradea (8 posturi):

Serviciul monitorizare și control achiziții intracomunitare: inspector antifraudă asistent (6 posturi), principal (1 post), superior (1 post)

Direcția Regională Antifraudă Fiscală 7 Sibiu (2 posturi):

Serviciul de control antifraudă 7: inspector antifraudă superior (1 post)

Compartimentul cooperare interinstituțională: inspector antifraudă asistent (1 post)

Direcția Regională Antifraudă Fiscală București / Direcţia Control Antifraudă 1 (7 posturi):

Serviciul de control antifraudă 3: inspector antifraudă debutant (2 posturi)

Serviciul de control antifraudă 4: inspector antifraudă asistent (1 post), superior (1 post)

Serviciul de control antifraudă 6: inspector antifraudă principal (1 post)

Serviciul de control antifraudă 10: inspector antifraudă principal (1 post) și superior (1 post);

Direcția Regională Antifraudă Fiscală București / Direcția Control Antifraudă 2 (1 post):

Serviciul de control antifraudă 7: inspector antifraudă principal (1 post)

Direcția Regională Antifraudă Fiscală București / Direcția Control Antifraudă 3 (10 posturi):

Serviciul de control antifraudă 1: inspector antifraudă debutant (1 post)

Serviciul de control antifraudă 2: inspector antifraudă principal (1 post)

Serviciul de control antifraudă 4: inspector antifraudă asistent (1 post)

Serviciul de control antifraudă 5: inspector antifraudă superior (1 post)

Serviciul de control antifraudă 6: inspector antifraudă debutant (2 posturi), principal (1 post)

Serviciul de control antifraudă 8: inspector antifraudă principal (1 post)

Serviciul de control antifraudă 9: inspector antifraudă principal (2 posturi)

Direcția Regională Antifraudă Fiscală București / Compartimentul cooperare interinstituțională (1 post):

– inspector antifraudă principal (1 post).

Direcţia de Coordonare Cazuri Speciale / Structura centrală, București (4 posturi):

Serviciul Coordonare 1: inspector antifraudă asistent (3 posturi), inspector antifraudă principal (1 post)

Direcția de Cooperare Interinstituțională / Structura centrală, București (6 posturi):

Serviciu 1 – cooperare interinstituţională: inspector asistent (2 posturi)

Serviciul 2 – Acte de sesizare a organelor de urmărire penală: inspector antifraudă superior (1 post)

Serviciul 3 – Suport și opinii de specialitate juridice: inspector antifraudă asistent (1 post) și principal (1 post)

Serviciul 4 – Metodologie și documentare acte de sesizare a organelor de urmărire penală: inspector antifraudă debutant (1 post).

Condiţii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice; promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii; promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii; disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/străinătate; disponibilitatea la program de lucru prelungit; condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit; abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice.

 

Direcția Operațiuni Intracomunitare și TVA / Structura centrală, București (4 posturi):

Serviciul Control TVA: inspector antifraudă asistent (1 post), principal (1 post), superior (2 posturi)

Condiţii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice sau economice; promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii; promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii; posesor permis de conducere categoria B; disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/ străinătate; disponibilitatea la program de lucru prelungit; condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit; abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice.

Direcția Coordonare şi Monitorizare Tranzacţii Intracomunitare/ Structura centrală, București (9 posturi):

Serviciul Coordonare activităţi de monitorizare a achiziţiilot intracomunitare: inspector antifraudă asistent (4 posturi), principal (2 posturi), superior (2 posturi)

Serviciul Analiza date trafic control: inspector antifraudă asistent (1 post)

Direcția Operațiuni Vamale, Import-Export și Produse Accizabile / Structura centrală, București (1 post):

Serviciul Control produse energetice: inspector antifraudă asistent (1 post)

Condiţii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice sau economice; promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii; promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii; posesor permis de conducere categoria B; disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/străinătate; disponibilitatea la program de lucru prelungit; condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit; abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice.

 

Direcția Analiza Risc, selecţie şi programare / Structura centrală, București (14 posturi):

Centrul de date integrate: inspector antifraudă asistent (1 post), principal (1 post), superior (2 posturi)

Biroul Programare Acţiuni: inspector antifraudă asistent (2 post), principal (2 posturi), superior (2 posturi)

Serviciul Evaluare Riscuri: inspector antifraudă debutant (2 posturi), asistent (2 posturi), principal (1 post)

Vezi Lista posturi antifrauda

Condiţii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice sau economice; promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii; promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii; posesor permis de conducere categoria B; disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/străinătate; disponibilitatea la program de lucru prelungit; condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit; abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice.

Direcția Metodologii, proceduri antifraudă, sinteză şi raportări / Structura centrală, București (4 posturi):

Serviciul Metodologii şi procedure antifraudă: inspector antifraudă principal (1 post), superior (2 posturi)

Serviciul Sinteză şi raportări: inspector antifraudă asistent (1 post)

Direcţia de Investigaţii Fiscale / Structura centrală, București (3 posturi):

Serviciul Cooperare Administrativă Internaţională: inspector antifraudă asistent (1 post), superior (1 post)

Serviciul de Investigare a Fenomenelor de Fraudă Fiscală: inspector antifraudă superior (1 post)

Condiţii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice sau economice; promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii; promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii; posesor permis de conducere categoria B; disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/străinătate; disponibilitatea la program de lucru prelungit; condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit; abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice.

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Condiţii generale (art. 54 Legea 188/1999), republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea funcţiilor publice, respectiv:

– cetăţenie română şi domiciliu în România

– cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit

– vârsta minimă 18 ani împliniţi

– capacitate deplină de exerciţiu

– stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice, atestată pe bază de examen medical de specialitate

– îndeplinirea condiţiilor de studii prevăzute de lege

– îndeplinirea condiţiilor spectifice pentru ocuparea funcţiei publice

– să nu fi fost condamnat/ă pentru săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei pzblice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

– să nu fi fost destituit/ă dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani

– să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Dosarul de concurs:

– cererea de înscriere (imprimată faţă-verso), cu model tip (anexa 3)

– copia actului de identitate

– copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit faţă de cel de pe actul de indentitate

– copia diplomei de licenţă sau echivalentă

– copia carnetului de muncă sau adeverinţă doveditoare a vechimii în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz

– copia permisului de conducere, categoria B, după caz

– cazierul judiciar

– adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 3 luni anterior desfăşurării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia

– declaraţie pe propria răspundere (model anexa 4)

– curriculum vitae (model comun European, HG 1021/2004)

– documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art 4 alin 7 lit b şi c din OUG 74/2013, respectiv avizul psihologic (evaluare psihologică complexă şi aprecierea nivelului de integritate); certificatele trebuie să fie eliberate cu cel mult 3 luni anterior desfăşurării concursului.

Documentele se îndosariază într-un dosar cu şină cartonat. Vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2011 va fi atestată prin înscrierile din cartea de muncă, iar cea după data menţionată va fi atestată prin adeverinţe cu format standard aprobat prin Ordin nr. 192/2013 al preşedintelui ANFP.

Copiile după documente se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documente originale; se certifică de către secretarul ethnic al comisiei de examinare şi evaluare.

AICI, toate condiţiile şi formularele de concurs.

URL scurt: http://alba24.ro/?p=542560avatar Publicat de pe 12 ianuarie 2017 şi actualizat pe 12 ianuarie 2017.
Publicat în ACTUALITATE, SOCIAL.

Ai un pont, o secvenţă filmată sau o poză ce ar putea fi interesantă și pentru alții? Trimite-o folosind formularul de pe Ştirea ta pe Alba24!

Adaugă un comentariu


Publicitate

loading...

PublicitatePublicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

www.AutoPieseonline24.RO

Publicitate

PublicitatePublicitate

Publicitate

Comentate recent

  • Nicusor: Cu ce eforturi? Platim apa mai mult decat gaz si en electrica.Tot platim investitii, au fost proiecte si in...
  • iulia: Asteptam ,ca in locurile de joaca pentru copii , sa fie plantati copaci mari ( nu doar ornamentali ) care sa...
  • xxx: „Bascalie” – chiar este cuvantul cel mai potrivit sa denumeasca atitudinea MARII majoritati aq...
  • Chris: Baaaa, cum sa aiba salariile astea?Este INCREDIBIL!!Ce fac ei ca sa primeasca banii astia?Nu pot sa cred!! De...
  • vitan sandu: Pai nu vedeti ce moaca de urangutan are!? De fapt, cred ca am jignit maimuta: scuze, madamme!

VIDEO / TESTUL de SINCERITATE pe Alba24.ro: Omul care a transformat ”Mica Romă” într-o perlă a județului

Publicitate

Publicitate

Cosmin Calin Raul - Design si Fotografie

Alba24 pe site-ul tau

HOROSCOPUL ZILEI