Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Peste 100 de POSTURI vacante la ANAF – Direcţia Antifraudă. CONCURS în 11 februarie. Condiţii de participare


Publicat

anaf antifrauda

anaf antifrauda inspectoriAgenţia Naţională de Administrare Fiscală scoate la concurs 132 de posturi de inspectori la Direcţia Generală Antifraudă Fiscală. Unul dintre acestea este la Alba Iulia. Proba scrisă va avea loc în 11 februarie, iar înscrierile se fac până în 25 ianuarie, la registratura ANAF.

Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice specifice este de 9 ani pentru inspector antifraudă, clasa I, gradul profesional superior, 5 ani pentru inspector antifraudă, clasa I, gradul profesional principal, un an pentru inspector antifraudă, clasa I, gradul profesional asistent. Pentru inspectorii debutanţi, nu este condiţie de vechime.

Calendarul concursului:

– 25 februarie: termenul limită pentru depunerea dosarelor (în zilele lucrătoare, între orele 8:30-17:00 de luni până joi și 8:30-14:30 vineri; dosarele se depun la sediul ANAF/Registratura generală din str. Apolodor nr. 17, sector 5, București, parter)

– 11 februarie: proba scrisă (test grilă; se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării funcțiilor publice; subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei de concurs aprobate de președintele ANAF, astfel încât să asigure verificarea capacității de analiză și sinteză a candidaților, în concordanță cu nivelul și specificul funcțiilor publice pentru care se organizează concursul)

– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Posturile vacante:

Direcția de Combatere a Fraudelor (17 posturi)

Serviciul Alba Iulia: inspector antifraudă superior (1 post)

Serviciul Alexandria: inspector antifraudă asistent (1 post)

Serviciul Arad: inspector antifraudă principal (1 post)

Serviciul Brașov: inspector antifraudă superior (2 posturi)

Serviciul București: inspector antifraudă asistent (2 posturi), inspector antifraudă principal (2 posturi), inspector antifraudă superior (1 post)

Serviciul Craiova: inspector antifraudă superior (1 post)

Serviciul Cluj-Napoca: inspector antifraudă principal (1 post)

Serviciul Constanţa: inspector antifraudă asistent (1 post)

Serviciul Focşani: inspector antifraudă asistent (1 post)

Serviciul Miercurea Ciuc: inspector antifraudă asistent (1 post) și principal (1 post)

Serviciul Ploiești: inspector antifraudă asistent (1 post)

Condiţii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe economice; promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii; promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii; disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/străinătate; disponibilitatea la program de lucru prelungit; condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit; abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice.

Direcția Regională Antifraudă Fiscală 1 Suceava (2 posturi):

Compartimentul cooperare interinstituțională: inspector antifraudă asistent (2 posturi)

Direcția Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanța (2 posturi):

Serviciul de monitorizare și control achiziții intracomunitare: inspector antifraudă principal (1 post)

Compartimentul cooperare interinstituțională: inspector antifraudă asistent (1 post)

Direcția Regională Antifraudă Fiscală 3 Alexandria (11 posturi):

Serviciul de control antifraudă 3: inspector antifraudă asistent (1 post) şi superior (1 post)

Serviciul de control antifraudă 4: inspector antifraudă asistent (1 post)

Serviciul de control antifraudă 5: inspector antifraudă asistent (1 post)

Serviciul de control antifraudă 6: inspector antifraudă asistent (1 post)

Serviciul monitorizare și control achiziții intracomunitare: inspector antifraudă asistent (4 posturi)

Compartimentul cooperare interinstituțională: inspector antifraudă asistent (2 posturi)

Direcția Regională Antifraudă Fiscală 4 Târgu Jiu (3 posturi):

Serviciul de control antifraudă 8: inspector antifraudă superior (1 post)

Serviciul monitorizare și control achiziții intracomunitare: inspector antifraudă superior (1 post)

Compartimentul cooperare interinstituțională: inspector antifraudă asistent (1 post)

Direcția Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva (23 posturi):

Serviciul monitorizare și control achiziții intracomunitare: inspector antifraudă asistent (16 posturi), principal (3 posturi), superior (2 posturi)

Compartimentul cooperare interinstituțională: inspector antifraudă asistent (2 posturi)

Direcția Regională Antifraudă Fiscală 6 Oradea (8 posturi):

Serviciul monitorizare și control achiziții intracomunitare: inspector antifraudă asistent (6 posturi), principal (1 post), superior (1 post)

Direcția Regională Antifraudă Fiscală 7 Sibiu (2 posturi):

Serviciul de control antifraudă 7: inspector antifraudă superior (1 post)

Compartimentul cooperare interinstituțională: inspector antifraudă asistent (1 post)

Direcția Regională Antifraudă Fiscală București / Direcţia Control Antifraudă 1 (7 posturi):

Serviciul de control antifraudă 3: inspector antifraudă debutant (2 posturi)

Serviciul de control antifraudă 4: inspector antifraudă asistent (1 post), superior (1 post)

Serviciul de control antifraudă 6: inspector antifraudă principal (1 post)

Serviciul de control antifraudă 10: inspector antifraudă principal (1 post) și superior (1 post);

Direcția Regională Antifraudă Fiscală București / Direcția Control Antifraudă 2 (1 post):

Serviciul de control antifraudă 7: inspector antifraudă principal (1 post)

Direcția Regională Antifraudă Fiscală București / Direcția Control Antifraudă 3 (10 posturi):

Serviciul de control antifraudă 1: inspector antifraudă debutant (1 post)

Serviciul de control antifraudă 2: inspector antifraudă principal (1 post)

Serviciul de control antifraudă 4: inspector antifraudă asistent (1 post)

Serviciul de control antifraudă 5: inspector antifraudă superior (1 post)

Serviciul de control antifraudă 6: inspector antifraudă debutant (2 posturi), principal (1 post)

Serviciul de control antifraudă 8: inspector antifraudă principal (1 post)

Serviciul de control antifraudă 9: inspector antifraudă principal (2 posturi)

Direcția Regională Antifraudă Fiscală București / Compartimentul cooperare interinstituțională (1 post):

– inspector antifraudă principal (1 post).

Direcţia de Coordonare Cazuri Speciale / Structura centrală, București (4 posturi):

Serviciul Coordonare 1: inspector antifraudă asistent (3 posturi), inspector antifraudă principal (1 post)

Direcția de Cooperare Interinstituțională / Structura centrală, București (6 posturi):

Serviciu 1 – cooperare interinstituţională: inspector asistent (2 posturi)

Serviciul 2 – Acte de sesizare a organelor de urmărire penală: inspector antifraudă superior (1 post)

Serviciul 3 – Suport și opinii de specialitate juridice: inspector antifraudă asistent (1 post) și principal (1 post)

Serviciul 4 – Metodologie și documentare acte de sesizare a organelor de urmărire penală: inspector antifraudă debutant (1 post).

Condiţii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice; promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii; promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii; disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/străinătate; disponibilitatea la program de lucru prelungit; condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit; abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice.

 

Direcția Operațiuni Intracomunitare și TVA / Structura centrală, București (4 posturi):

Serviciul Control TVA: inspector antifraudă asistent (1 post), principal (1 post), superior (2 posturi)

Condiţii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice sau economice; promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii; promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii; posesor permis de conducere categoria B; disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/ străinătate; disponibilitatea la program de lucru prelungit; condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit; abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice.

Direcția Coordonare şi Monitorizare Tranzacţii Intracomunitare/ Structura centrală, București (9 posturi):

Serviciul Coordonare activităţi de monitorizare a achiziţiilot intracomunitare: inspector antifraudă asistent (4 posturi), principal (2 posturi), superior (2 posturi)

Serviciul Analiza date trafic control: inspector antifraudă asistent (1 post)

Direcția Operațiuni Vamale, Import-Export și Produse Accizabile / Structura centrală, București (1 post):

Serviciul Control produse energetice: inspector antifraudă asistent (1 post)

Condiţii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice sau economice; promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii; promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii; posesor permis de conducere categoria B; disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/străinătate; disponibilitatea la program de lucru prelungit; condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit; abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice.

 

Direcția Analiza Risc, selecţie şi programare / Structura centrală, București (14 posturi):

Centrul de date integrate: inspector antifraudă asistent (1 post), principal (1 post), superior (2 posturi)

Biroul Programare Acţiuni: inspector antifraudă asistent (2 post), principal (2 posturi), superior (2 posturi)

Serviciul Evaluare Riscuri: inspector antifraudă debutant (2 posturi), asistent (2 posturi), principal (1 post)

Vezi Lista posturi antifrauda

Condiţii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice sau economice; promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii; promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii; posesor permis de conducere categoria B; disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/străinătate; disponibilitatea la program de lucru prelungit; condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit; abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice.

Direcția Metodologii, proceduri antifraudă, sinteză şi raportări / Structura centrală, București (4 posturi):

Serviciul Metodologii şi procedure antifraudă: inspector antifraudă principal (1 post), superior (2 posturi)

Serviciul Sinteză şi raportări: inspector antifraudă asistent (1 post)

Direcţia de Investigaţii Fiscale / Structura centrală, București (3 posturi):

Serviciul Cooperare Administrativă Internaţională: inspector antifraudă asistent (1 post), superior (1 post)

Serviciul de Investigare a Fenomenelor de Fraudă Fiscală: inspector antifraudă superior (1 post)

Condiţii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice sau economice; promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii; promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii; posesor permis de conducere categoria B; disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/străinătate; disponibilitatea la program de lucru prelungit; condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit; abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice.

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Condiţii generale (art. 54 Legea 188/1999), republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea funcţiilor publice, respectiv:

– cetăţenie română şi domiciliu în România

– cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit

– vârsta minimă 18 ani împliniţi

– capacitate deplină de exerciţiu

– stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice, atestată pe bază de examen medical de specialitate

– îndeplinirea condiţiilor de studii prevăzute de lege

– îndeplinirea condiţiilor spectifice pentru ocuparea funcţiei publice

– să nu fi fost condamnat/ă pentru săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei pzblice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

– să nu fi fost destituit/ă dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani

– să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Dosarul de concurs:

– cererea de înscriere (imprimată faţă-verso), cu model tip (anexa 3)

– copia actului de identitate

– copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit faţă de cel de pe actul de indentitate

– copia diplomei de licenţă sau echivalentă

– copia carnetului de muncă sau adeverinţă doveditoare a vechimii în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz

– copia permisului de conducere, categoria B, după caz

– cazierul judiciar

– adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 3 luni anterior desfăşurării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia

– declaraţie pe propria răspundere (model anexa 4)

– curriculum vitae (model comun European, HG 1021/2004)

– documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art 4 alin 7 lit b şi c din OUG 74/2013, respectiv avizul psihologic (evaluare psihologică complexă şi aprecierea nivelului de integritate); certificatele trebuie să fie eliberate cu cel mult 3 luni anterior desfăşurării concursului.

Documentele se îndosariază într-un dosar cu şină cartonat. Vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2011 va fi atestată prin înscrierile din cartea de muncă, iar cea după data menţionată va fi atestată prin adeverinţe cu format standard aprobat prin Ordin nr. 192/2013 al preşedintelui ANFP.

Copiile după documente se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documente originale; se certifică de către secretarul ethnic al comisiei de examinare şi evaluare.

AICI, toate condiţiile şi formularele de concurs.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

LIVE VIDEO Conferință de presă Klaus Iohannis. Declarații despre noul record al infectărilor cu SARS-COV și alegerile locale

Publicat

Președintele Klaus Iohannis susține astăzi, de la ora 18:00, o conferință de presă. Declarațiile și răspunsurile șefului statului la întrebărilor jurnaliștilor acreditați pot fi urmărite live la Alba24.

Președintele României și-a făcut un obicei în ultima perioadă din a susține în fiecare miercuri o conferință de presă.

Este de așteptat ca acesta să se refere la pandemia de coronavirus care a atins astăzi în România un nou record, la situația politică sau economică, dar și la alte subiecte de interes general.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Opt proiecte ale Spitalului Județen Alba vor fi finanțate din fonduri europene. Anunțul ministrului Nelu Tătaru, la Alba Iulia

Publicat

Vești bune pentru Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, aduse de către ministrul Sănătății, domnul Nelu Tătaru, în urma unei discuții cu ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș. 

Opt proiecte de investiții majore ale SJU Alba Iulia, care vizează lucrări de edificare, extindere sau dotare cu aparatură medicală, vor fi finanțate din fonduri europene nerambursabile. Informațiile au fost postate pe contul de Facebook al instituției sanitare. 

Care sunt cele 8 obiective:

1. Relocarea și modernizarea activității secției de Oncologie (cu înființare comp. Radioterapie și Îngrijiri paliative) și înfiintare compartiment Cardiologie intervențională – edificarea unui nou corp de cladire;

2. Bloc Operator – extinderea și modernizare;

3. Secții Neonatologie și Obstretică Ginecologie – lucrări de modernizare și dotare cu aparatură medicală;

4. Secții Pediatrie și Oftalmologie – lucrări de modernizare și dotare cu aparatură medicală;

5. Secție Ortopedie și Traumatologie – lucrări de modernizare și dotare cu aparatură medicală;

6. Boli Infectioase – edificarea unei noi clădiri;

7. Psihiatrie-cronci – edificarea unei noi cladiri;

8. Reparație capitală și schimb de destinație din Școala Postliceală Sanitară în secție de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie și extindere ambulator.

”Odată cu realizarea acestora Spitalul din Alba Iulia va fi unul dintre cele mai moderne spitale”, a spus ministrul Sănătății, prezent marți la  Alba Iulia, ocazie cu care i s-au prezentat secțiile, procedurile și stadiul lucrărilor la proiectele aflate în derulare.

Vești bune pentru Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, aduse de către ministrul Sănătății, domnul Nelu Tătaru, în…

Geplaatst door Spitalul Judetean de Urgenta Alba op Woensdag 23 september 2020

 

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

”Bani de liceu” în anul școlar 2020-2021: Termenul limită pentru depunerea cererilor, acte necesare și condiții

Publicat

pensii bani

Programul ”Bani de liceu” este continuat de Ministerul Educației și în anul școlar 2020-2021. Cererile pot fi depuse până vineri, 25 septembrie.

Ajutorul de 250 de lei pe lună este destinat elevilor care urmează învăţământul liceal, cursuri de zi, însă au acces doar cei în cazul cărora venitul maxim pe membru de familie este de 500 de lei pe lună.

La stabilirea venitului brut lunar / membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei, în ultimele luni anterioare depunerii cererii, cu excepţia alocaţiei de stat, a alocaţiei suplimentare pentru familiile cu mulţi copii, burselor de studii sau sociale.

CALENDARUL de desfăşurare al programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu” 2020-2021

Depunerea cererilor pentru programul naţional de protecţie socială „Bani de liceu” – 15-25 septembrie

Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea eligibilităţii cererilor depuse de către comisii: 26 septembrie – 15 octombrie

Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat: 26 septembrie – 16 octombrie

Afişarea pe internet a listei beneficiarilor: 17 octombrie

Depunerea contestaţiilor: 18-21 octombrie

Rezolvarea contestaţiilor: 22 -25 octombrie

Bani de Liceu 2020-2021 – acte necesare:

1. Venit brut lunar pe membru de familie realizat în lunile iunie, iulie și august – maximum 500 RON.

– Adeverințe de venit de la locul de muncă al părinților sau

– Declarație notarială pe proprie răspundere de la părintele care nu a realizat niciun venit lunar permanent, în ultimele trei luni; sau de la amândoi, dacă sunt în această situație; declarația trebuie dată și de frații majori care locuiesc împreună cu familia, dacă nici ei nu au avut venituri

2. Copie după certificatele de naștere sau C.I./B.I. ale părinților și fraților.

3. Adeverințe din care să rezulte că frații/surorile sunt elevi/studenți, eliberate de instituțiile de învățământ unde studiază aceștia.

4. Copie a certificatului de deces al părintelui, pentru elevii orfani.

5. Copie dupa Certificatul de revoluționar al părintelui, dacă este cazul.

6. Adeverința medicală a elevului – dacă este cazul, pentru bolile prevăzute de lege (informații suplimentare la secretariat).

7. Cerere tip completată de elev cu autorizarea reprezentantului legal.

8. Ancheta socială făcută de primărie.

9. Copie după C.I./B.I. al elevului care solicită ”bani de liceu”.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Afacerea măștilor pentru persoanele defavorizate, ANCHETATĂ de DNA. Nelu Tătaru: Am furnizat toate informațiile solicitate

Publicat

Achiziția celor 103 milioane de măști pentru persoanele defavorizate de la firma Naguma Medical Supply SRL face obiectul unei anchete a DNA.

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat, miercuri, că ministerul a furnizat toate informațiile pe care DNA le-a cerut în legătură cu această achiziție.

„Noi am furnizat toate informațiile pe care DNA le-a cerut în speța acestei achiziții. Noi suntem deschiși să oferim documentațiile. Avem și noi în anchetă internă contractele în desfășurare și, în măsura în care vom finaliza, vom direcționa către organele de anchetă”, a declarat Nelu Tătaru într-o intervenție telefonică la Antena 3.

Premierul Ludovic Orban a confirmat, sâmbătăt, că au fost recepționate cele 103 milioane de măști pentru persoanele defavorizate achiziționate de la firma Naguma Medical Supply SRL.

Naguma Medical Supply SRL a anunțat vineri, într-un comunicat, că a finalizat livrarea la nivel național a celor 103 milioane de măști medicale destinate românilor din categorii defavorizate.

Anunțul a venit în ultima zi din perioada de grație de 15 zile acordată, conform contractului, de Ministerul Sănătății, după ce a notificat compania omului de afaceri Michael Topolinksi să respecte termene contractuale și după ce Naguma a acuzat ministerul că vrea să rezilieze contractul în beneficiul firmei Best Achiziții.

Sursă: G4Media.ro

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate