Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

ANGAJĂRI la stat: POSTURI la Primăria Alba Iulia, spitale și alte instituții publice din județ. LISTA, condiții, calendar

Publicat

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în instituții publice din județul Alba.

Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
 • cunoaște limba română, scris și vorbit
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 • are capacitate deplină de exercițiu
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

ALBA IULIA

Primăria Municipiului Alba Iulia

Compartimentul relații internaționale, parteneriate și inovare urbană

consilier, gradul I

Condiții:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe sociale, ramura de știință: științe juridice/științe administrative/sociologie/științe politice/științe economice;
 • studii postuniversitare/ master absolvite cu diplomă de master sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe sociale, ramura de știință: științe juridice/științe administrative/socioîogie/științe economice/științe politice – (S) specializarea în domeniul relațiilor internaționale sau al studiilor europene constituie un avantaj;
 • experiență profesională în domeniul proiectelor cu finanțare nerambursabilă de minimum 5 ani (programe operaționale, precum POR, POCA, POCU, programe gestionate de Uniunea Europeană precum Urbact, Orizont Europa, Interreg Europe, Europa pentru Cetățeni , granturi norvegiene, granturi private etc.), dovedită prin contracte de muncă, adeverințe, fise de post, extrase REVISAL etc.;
 • perfecționări (specializări): competențe minimum în domeniile: manager proiecte, expert achiziții publice, evaluator proiecte, dovedite prin diplome/certificări atestate de autorități naționale responsabile;
 • deține autorizație de traducător emisă de Ministerul Justiției sau Ministerul Culturii pentru cel puțin o limbă străină;
 • cunoștințe de utilizare sistem de operare Windows, utilizare pachet MS Office – Word, Excel, PowerPoint; cunoștințe navigare web – nivel avansat, dovedite prin CV/diplome/probă scurtă la calculator;
 • cunoaște cel puțin două limbi străine la nivel C2 – nivel dovedit prin atestate/diplome recunoscute la nivel internațional (ex: Cambridge. IELTS, TOEFL, DALE DELE, Goethe-Zertficat );
 • dovada stăpânirii unei a treia limbi străine constituie un avantaj.
 • vechime în specialitate necesară: minimum 4 ani.

consilier, gradul I

Condiții:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe sociale, ramura de știință: științe juridice/științe administrative/sociologie/științe politice/științe economice
 • studii postuniversitare/master absolvite cu diplomă de master sau echivalentă îin domeniul fundamental (DFI) științe sociale, ramura de știință (RSI); științe juridice/științe administrative/sociologie/științe politice/științe economice
 • experiență profesională în domeniul proiectelor cu finanțare nerambursabilă de minimum 5 ani (programe operaționale, precum POR, POCA, POCU, programe gestionate de Uniunea Europeană precum Urbact, Orizont Europa, Interreg Europe, Europa pentru Cetățeni , granturi norvegiene, granturi private etc.), dovedită prin contracte de muncă, adeverințe, fise de post, extrase REVISAL etc..
 • perfecționări (specializări): competențe minimum în domeniile: manager proiecte, expert achiziții publice, dovedite prin diplome/certificări atestate de autorități naționale responsabile
 • cunoștințe de utilizare sistem de operare Windows, utilizare pachet MS Office – Word, Excel, PowerPoint: cunoștințe navigare web – nivel avansat, dovedite prin CV/diplome/probă scurtă la calculator
 • cunoaște cel puțin o limbă străină, nivel minimum B1 – dovedit prin atestate/diplome recunoscute la nivel internațional (ex: Cambridge, IELTS, TOEFL, DALF, DELF, Goethe-Zertficat ); dovada stăpânirii unei a doua limbi străine constituie un avantaj
 • vechime în specialitate necesară: minimum 4 ani

consilier, gradul I A

Condiții:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe sociale, ramura de știință: științe juridice/științe administrative/sociologie/științe politice/științe economice
 • studii postuniversitare/master absolvite cu diplomă de master sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe sociale, ramura de știință (RSI): științe juridice/științe administrative/sociologie/științe politice/științe economice
 • experiență profesională în domeniul proiectelor cu finanțare nerambursabilă de minimum 7 ani (programe operaționale, precum POR, POCA, POCU, programe gestionate de Uniunea Europeană precum Urbact, Orizont Europa, Interreg Europe, Europa pentru Cetățeni , granturi norvegiene, granturi private etc ), dovedită prin contracte de munca, adeverințe, fise de post, extrase REVISAL etc.
 • experiență profesională în domeniul financiar de minimum 10 ani, dovedită prin contracte de muncă, adeverințe, fișe de post etc.
 • perfecționări (specializări): competențe minimum în domeniile: manager proiecte, expert achiziții publice, evaluator proiecte, expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene, auditor, dovedite prin diplome/certificări atestate de autorități naționale responsabile; deținerea calității de expert contabil constituie un avantaj
 • cunoștințe de utilizare sistem de operare Windows, utilizare pachet MS Office – Word. Excel, PowerPoint; cunoștințe navigare web – nivel avansat, dovedite prin CV/diplome/probă scurtă la calculator
 • cunoaște cel puțin o limbă de circulație internațională, nivel avansat (de preferat limba engleză), dovedit prin contracte de muncă, adeverințe, CV, diplome , atestând desfășurarea de activități care necesitau cunoașterea limbii respective
 • vechime în specialitate necesară: minimum 7 ani

consilier, gradul I A

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe inginerești, ramura de știință inginerie civilă
 • studii postuniversitare/master absolvite cu diplomă de master sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe inginerești, ramura de știință (RSI) inginerie civilă
 • experiență profesională în domeniul proiectelor cu finanțare nerambursabilă de minimum 7 ani (programe operaționale, precum POR, POCA, POCU, programe gestionate de Uniunea Europeană precum Urbact, Orizont Europa, Interreg Europe, Europa pentru Cetățeni , granturi norvegiene, granturi private etc.), dovedită prin contracte de muncă, adeverințe, fișe de post, extrase Revisal etc.
 • perfecționări (specializări): competențe minimum în domeniile: manager proiecte, expert achiziții publice, evaluator proiecte, expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene, dovedite prin diplome/certificări atestate de autorități naționale responsabile
 • cunoștințe de utilizare sistem de operare Windows, utilizare pachet MS Office – Word, Excel, PowerPoint; cunoștințe navigare web – nivel avansat, dovedite prin CV/diplome/probă scurtă la calculator
 • cunoaște cel puțin o limbă de circulație internațională, nivel avansat (de preferat limba engleză), dovedit prin contracte de muncă, adeverințe, CV, diplome , atestând desfășurarea de activități care necesitau cunoașterea limbii respective
 • vechime în specialitate necesară: minimum 7 ani

consilier, gradul I A

Condiții:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe sociale, ramura de știință: (RSI): științe juridice/științe administrative/sociologie/științe politice/științe economice
 • studii postuniversitare/master absolvite cu diplomă de master sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe umaniste și arte
 • experiență profesională în domeniul proiectelor cu finanțare nerambursabilă de minimum 7 ani (programe operaționale, precum POR, POCA, POCU, programe gestionate de Uniunea Europeană precum Urbact, Orizont Europa, Interreg Europe, Europa pentru Cetățeni , granturi norvegiene, granturi private etc.), dovedită prin contracte de muncă, adeverințe, fise de post, extrase REVISAL etc.
 • perfecționări (specializări): competențe minimum în domeniile: manager proiecte, evaluator proiecte, formator de formatori, expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene, dovedite prin diplome/certificări atestate de autorități naționale responsabile
 • cunoștințe de utilizare sistem de operare Windows, utilizare pachet MS Office – Word, Excel, PowerPoint; cunoștințe navigare web – nivel avansat, dovedite prin CV/diplome/probă scurtă la calculator
 • cunoaște cel puțin o limbă de circulație Internațională, nivel avansat (de preferat limba engleză), dovedit prin contracte de muncă, adeverințe ete., atestând desfășurarea de activități care necesită cunoașterea limbii respective
 • vechime în specialitate necesară: minimum 7 ani

consilier, gradul I A

Condiții:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe inginerești, ramura de știință inginerie civilă
 • studii postuniversitare/master absolvite cu diplomă de master sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe inginerești, ramura de știință inginerie civilă
 • experiență profesională în domeniul proiectelor cu finanțare nerambursabilă de minimum 7 ani (programe operaționale, precum POR, POCA, POCU, programe gestionate de Uniunea Europeană precum Urbact, Orizont Europa, Interreg Europe, Europa pentru Cetățeni , granturi norvegiene, granturi private etc.), dovedită prin contracte de muncă, adeverințe, fise de post, extrase REVISALetc.
 • perfecționări (specializări): competențe minimum în domeniile: manager proiecte, expert achiziții publice, evaluator proiecte, expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene, dovedite prin diplome/certificări atestate de autorități naționale responsabile
 • cunoștințe de utilizare sistem de operare Windows, utilizare pachet MS Office – Word, Excel, PowerPoint; cunoștințe navigare web – nivel avansat, dovedite prin CV/diplome/probă scurtă la calculator
 • cunoaște cel puțin o limbă de circulație internațională, nivel avansat (de preferat limba engleză), dovedit prin contracte de muncă, adeverințe, CV, diplome , atestând desfășurarea de activități care necesitau cunoașterea limbii respective
 • vechime în specialitate necesară: minimum 7 ani

consilier, gradul I A

Condiții:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe sociale, ramura de știință: științe juridice/științe adminîstrative/sociologie/științe politice/științe economice
 • studii postuniversitare/master absolvite cu diplomă de master sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe umaniste și arte/științe sociale
 • experiență profesională în domeniul proiectelor cu finanțare nerambursabilă de minimum 7 ani (programe operaționale, precum POR, POCA, POCU, programe gestionate de Uniunea Europeană precum Urbact, Orizont Europa, Interreg Europe, Europa pentru Cetățeni , granturi norvegiene, granturi private etc.), dovedită prin contracte de muncă, adeverințe, fișe de post, extrase REVISAL etc.
 • perfecționări (specializări): competențe minimum în domeniile: manager proiecte, expert achiziții publice, expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene, manager de inovare, dovedite prin diplome/certificări atestate de autorități naționale responsabile
 • cunoștințe de utilizare sistem de operare Windows, utilizare pachet MS Office – Word, Excel, PowerPoint; cunoștințe navigare web – nivel avansat, dovedite prin CV/diplome/probă scurtă la calculator
 • cunoaște cel puțin o limbă de circulație internațională, nivel avansat (de preferat limba engleză), dovedit prin contracte de muncă, adeverințe ete., atestând desfășurarea de activități care necesita cunoașterea limbii respective
 • vechime în specialitate necesară: minimum 7 ani

consilier, gradul I A

 • Condiții:
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe sociale, ramura de știință: științe juridice/științe administrative/sociologie/științe politice/științe economice
 • studii postuniversitare/master absolvite cu diplomă de master sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe sociale, ramura de știință: științe juridice/științe administrative/sodologie/științe politice/științe economice
 • experiență profesională în domeniul proiectelor cu finanțare nerâmbursabilă de minimum 7 ani (programe operaționale, precum POR, POCA, POCU, programe gestionate de Uniunea Europeană precum Urbact, Orizont Europa, Interreg Europe, Europa pentru Cetățeni , granturi norvegiene, granturi private etc.), dovedită prin contracte de muncă, adeverințe, fișe de post, extrase REVISAL etc.
 • experiență profesională în proiecle/acțiuni/activități de cercetare, respectiv experiență în colaborări cu institute de cercetare/universități prin programe gestionate de Uniunea Europeană (Orizont Europa)
 • perfecționări (specializări): competențe minimum în domeniile: manager proiecte, expert achiziții publice, evaluator proiecte, expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene, formator de formatori, dovedite prin diplome/certificări atestate de autorități naționale responsabile
 • cunoștințe de utilizare sistem de operare Windows, utilizare pachet MS Office – Word, Excel, PowerPoint; cunoștințe navigare web – nivel avansat, dovedite prin CV/diplome/probă scurtă la calculator
 • cunoaște cel puțin o limbă de circulație internațională, nivel avansat (de preferat limba engleză) – dovedit prin contracte de muncă, adeverințe, CV, diplome , atestând desfășurarea de activități care necesitau cunoașterea limbii respective
 • vechime în specialitate necesară: minimum 7 ani

Termen limită pentru depunerea dosarelor: 12 septembrie 2022, ora 15.00

Concurs: 22 septembrie 2022, ora 11.00 proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii la Primăria Municipiului Alba Iulia, Calea Moților nr. 5A , et. 2, telefon: 0372/586.473.

Liceul Teologic Romano-Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly” Alba Iulia

 • pedagog școlar – internatul unității liceale

Condiții: studii superioare – teologie pastorală romano-catolică; avizul cultului; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 2 ani.

Concurs: 28 septembrie 2022, ora 15.00 – proba scrisă; 28 septembrie 2022, ora 17.00 – proba interviu.

Detalii la Liceul Teologic Romano-Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly”, cu sediul în Alba Iulia, Str. Păcii nr. 4, județul Alba, telefon: 0258/819.869.

ABRUD

Spitalul Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud

 • director medical – funcție de conducere specifică comitetului director

Condiții: absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină; sunt confirmați cel puțin ca medic specialist; au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concurs: 26 septembrie 2022, ora 10.00 – test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului; 30 septembrie 2022 – susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului; 30 septembrie 2022 – interviul de selecție.

Detalii la Spitalul Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” din Abrud, Str. Republicii nr. 13, telefon 0258/780.614, interior 34.

AIUD

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud

 • merceolog debutant – Serviciul administrativ, Compartimentul aprovizionare

Condiții: studii medii cu diplomă de bacalaureat; fără vechime în specialitate; abilități de operare pe calculator.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 16 septembrie 2022, ora 14.00

Concurs: 26 septembrie 2022, ora 10.00: proba scrisă – la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie din Aiud, Str. Ecaterina Varga, nr.6; 29 septembrie 2022, ora 10.00: proba interviu – la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie din Aiud, Str. Ecaterina Varga, nr.6.

 • asistent medical principal – Compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale

Condiții: diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976 – 1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare; 5 ani vechime ca asistent medical; examen pentru obținerea gradului principal; certificat de membru OAMGMAMR; adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei; abilități de operare pe calculator; cursul de perfecționare profesională în specialitatea Igienă si sănătate publică din cadrul Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management si Perfecționare în Domeniul Sanitar Bucuresti este obligatoriu în termen de 1 an de la ocuparea postului

Termenul limită de depunere a dosarelor: 16 septembrie 2022, ora 14.00

Concurs: 26 septembrie 2022, ora 10.00: proba scrisă – la sala de sedințe a Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia din str. Bld. Revoluției 1989, nr. 23; 29 septembrie 2022, ora 10.00: proba interviu – la sala de sedințe a Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia din str. Bld. Revoluției 1989, nr. 23.

Detalii la Spitalul de Pneumoftiziologie, Aiud, str. Ecaterina Varga nr. 6, județul Alba, telefon: 0258/861.302, interior 120.

Alte localități

Primăria comunei Șugag

 • șef S.V.S.U. –Compartimentul întreținere, gospodărire, ordine și siguranță

Condiții: studii medii absolvite; vechime în muncă cel puțin 7 ani; permis conducere șofer profesionist; cunoștințe operare P.C. nivel mediu (Word, Excel, poștă electronică, internet).

 • muncitor calificat I – în cadrul Compartimentului întreținere, gospodărire, ordine și siguranță

Condiții: studii medii/generale; vechime în muncă cel puțin 7 ani; permis conducere șofer profesionist.

 • magaziner – Compartimentul biblioteca comunală, cămin cultural, expoziție etnografică

Condiții: studiilor medii/generale; vechime în muncă cel puțin 7 ani.

Concurs: 30 septembrie 2022, ora  10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii la Primăria comunei Șugag, str. Valea Frumoasei nr. 180, județul Alba, telefon 0258/746.177.

Primăria Comunei Blandiana

 • îngrijitor zone de agrement la Compartimentul administrativ, deservire

Condiții: studii 8 clase; candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; fără vechime în muncă; disponibilitate program flexibil.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 19 septembrie 2022, ora 16.00

Concurs: 27 septembrie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; 11 iulie 2022, ora 11.00 – proba practică.

Detalii la Primăria Comunei Blandiana, nr. 15, Judeţul Alba, telefon: 0258/760.811, fax: 0258760738.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax