Connect with us
Publicitate

AIUD

Concurență între orașele din Alba pentru o mega-fabrică de automotive cu 2.000 de muncitori. Un investitor străin caută teren


Publicat

UPDATE: Primarii din Cugir, Adrian Teban și din Ocna Mureș, Silviu Vințeler, au confirmat și ei interesul pentru această investiție, anunțând că au transmis documentele solicitate de minister.

O investiție majoră într-o nouă fabrică din industria de automotive vizează județul Alba. Mai multe orașe au primit solicitări din partea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, prin intermediul Invest România, prin care li s-au cerut informații cu privire la terenurile disponibile.

Investitorul, al cărui nume nu a fost deocamdată dezvăluit, a solicitat autorităților române să-l ajute să găsească un teren compact de minim 70 de hectare. De asemenea, acesta are nevoie de utilități și, foarte important, investitorul solicită să fie aproape de autostradă și de calea ferată.

Investiția vizează o fabrică în care vor munci 2.000 de persoane, deci în oraș sau în orașele și satele din apropiere trebuie să existe forță de muncă disponibilă.

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, prin intermediul investromania.gov.ro a solicitat ADR Centru sprijinul pentru identificarea unui teren care poate fi pus la dispoziţia unui investitor pentru realizarea unei  investiţii în domeniul auto, cu următoarele specificații:

Condițiile solicitate de investitor:

Teren: 70 ha plat, lot compact (teren greenfield);
Electricitate: 55 MW la începutul anului 2023 și 100 MW gata la mijlocul anului 2024;
Gaz: 4000 mc/h gata la începutul anului 2023 și 7500 mc gata la mijlocul anului 2024;
Apă: 2400 mc/zi gata la începutul anului 2023 si 4400 mc /zi gata la mijlocul anului 2024;
Canalizare: 300 mc/zi gata la începutul anului 2023;

Amplasamentul locației se dorește a fi în apropierea unei autostrăzi, iar existenţa căii ferate în apropriere constituie un avantaj. Necesarul de forță de muncă va fi de 2000 de persoane.

”Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să ne sprijiniți în identificarea unor amplasamente pentru investiția prezentată mai sus. În cazul în care există astfel de amplasamente, vă rugăm să completați Anexa 1 pentru fiecare locaţie identificată, ţinând cont de cerinţele investitorului prezentate mai sus. Pot fi incluse aici atât locații aflate în proprietate publică cât și privată, în măsura în care vă sunt cunoscute” se arată în solicitare.

Terenuri disponibile la Aiud și Sebeș

Mai multe administrații din Alba au răspuns solicitării, în speranța că vor atrage investiția. Printre acestea, cea din Aiud. Primarul Oana Badea a decalrat pentru Alba24 că a transmis un răspuns complet.

Locația identificată de administrația din Aiud este amplasată la intrarea în oraș dinspre Teiuș, pe strada Tudor Vladimirescu.

Totuși, primăria nu deține în proprietate exclusivă parcele de teren atât de mari, spune Oana Badea, dar, pentru că în zonă există terenuri private ale căror proprietari ar putea fi interesați să vândă, se poate constui o asemenea suprafață.

Primăria are aproximativ 11 hectare, iar proprietarii privați dețin împreună peste 100 de hectare, iar asta, în opinia Oanei Badea, nu ar fi un impediment.

Solicitări similare au fost transmise administrațiilor locale din Sebeș, Teiuș, Ocna Mureș și Cugir, prin intermediul ADR Centru, care reprezintă centre regionale de informare pentru Invest România.

Primarul din Sebeș, Dorin Nistor, a declarat pentru Alba24 că sunt peste 250 de hectare de teren disponibile pentru investiții la ieșirea din oraș spre Vințu de Jos, cu infrastructură bună și cu utilitățile necesare în proximitate.

Nistor spune că acolo este vorba despre terenuri private însă adaugă că asta n-ar trebui să reprezinte o problemă pentru că oamenii doresc să vândă.

Primăria Sebeș a răspuns solicitării Invest România și a oferit toate detaliile solicitate, a mai adăugat primarul.

Vizate sunt și alte orașe din Regiunea Centru, care au primit această solicitare, însă cele din Alba par a avea șanse mai mari datorită condițiilor legate de proximitatea autostrăzilor și a căii ferate.


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

3 Comentarii

3 Comments

 1. pilu

  marți, 17.09.2019 at 21:59

  Pai asa se poate gasi si la Alba Iulia,pe soseaua de centura (terenurile sunt private) dar vad ca primarul nu s-a pronuntat de loc. S-apoi de unde atata forta de munca, aicea-i baiul.

 2. Abel

  miercuri, 18.09.2019 at 10:05

  La alba iulia nu se face nimic pentru ca foca a zis cu multi ani in urma ca in alba iulia nu-i trebuie industrie doar „turizm”

 3. Ciugud

  miercuri, 18.09.2019 at 11:11

  Ciugud!

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

DSP Alba angajează personal, FĂRĂ CONCURS. Lista posturilor disponibile și condițiile de participare

Publicat

dsp alba directia de sanatate publica

Direcția de Sănătate Publică Alba, cu sediul în Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989 nr.23, telefon 0258/ 835243, Fax: 0258/ 834600, județul Alba, în baza Ordinului Ministerului Sănătății nr. 569/06.04.2020 pentru repartizarea numărului maxim de posturi prevazut la pct.I din anexa nr.2 la HG 144/2010 privind organizarea si funcționarea Ministerului Sănătții, angajează pe perioadă determinata de maximum 6 luni, fără concurs, următoarele categorii de personal contractual:

– 1 post Medic specialitate epidemiologie

– 1 post Medic specialitate igiena/ medicina muncii

– 1 post Medic specialitate medicina de laborator

– 3 posturi Medic medicina generala

– 4 posturi Asistent medical laborator

– 4 posturi Asistent medical igiena/medicina generala*

– 5 posturi Asistent medical medicina generala

– 2 posturi Biolog

– 1 post Chimist

– 2 posturi Inspectori de specialitate – specialitate economica

– 1 post Inspector de specialitate – Statistician

– 1 post Inspector de specialitate – specialitate informatică

– 1 post Consilier – specialitate jurnalism

– 2 posturi Sofer

– 2 posturi Ingrijitoare

Condiții generale de participare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare:

1.Pentru posturile de asistenti medicali:

Studii postliceale in domeniul sanitar;
Vechime min 6 luni in specialitatea studiilor necesare ocupării posturilor: laborator/igiena/MG;
Cunostinte operare pe calculator

2.Pentru 1 post de Inspector de specialitate – specialitate economică:

Studii superioare economice;
Vechime min 1 an in specialitatea studiilor
Experienta in achizitii publice(certificate de expert achizitii)

3.Pentru postul de Inspector de specialitate – specialitate informatică:

Studii superioare in domeniul IT;
Cunostinte avansate de limba engleza;
Vechime min 6 luni in specialitatea studiilor

4.Pentru posturile de Sofer:

Diploma de bacalaureat
Permis de conducere categaria B
Experienta pe post similar constituie avantaj

5.Pentru postul de Consilier – specialitate jurnalism:

Studii superioare
Experienta in jurnalism/mas-media minim 3 ani

Dosarul de inscriere va conține in mod obligatoriu urmatoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae format EUROPASS;

h) certificate de membru al organizației profesionale emise de organizatia profesionala din care face parte candidatul: CMR/ OAMGMAMR/ OBBC – dupa caz, cu viza la zi.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

In cazul in care se incheie contractual individual de muncă, se va depune obligatoriu cazierul judiciar in cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 5 zile de la incheierea contractului individual de muncă.

Copiile documentelor enumerate mai sus vor fi semnate de către titular pe fiecare pagină pentru conformitate cu originalul , si vor fi transmise in format electronic (scanat) pe adresele de e-mail: salarizare@dspalba.ro si dspjrunos@gmail.com până vineri 10.04.2020, ora 16.

Relaţii telefon: 0258/ 835244, interior 21.

Afișat astazi, 08.04.2020.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Câte persoane sunt în izolare și în carantină la niveul județului Alba. Amenzi pentru cei ce nu respectă Ordonanțele Militare

Publicat

În județul Alba, miercuri, 8 aprilie, se află în carantină 476 persoane, 100 persoane ieșite din carantină, 982 persoane izolate la domiciliu, 3107 persoane ieșite din izolare, 4 persoane vindecate, număr persoane decedate, 3.

Prefectura Alba transmite că polițiștii din județ continuă să acționeze integrat, împreună cu celelalte structuri teritoriale cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice, pentru impunerea normelor legale în timpul stării de urgență.

În ultimele 24 de ore, 274 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba și 39 polițiști locali au desfășurat misiuni specifice în contextul prevenirii și combaterii răspândirii COVID – 19.

S-a verificat modul de respectare a măsurii de izolare în cazul a 773 de persoane aflate în 304 locații, iar echipaje mixte de polițiști, jandarmi, polițiști locali și lucrători MApN au intensificat activitățile pentru asigurarea unui climat optim de siguranță publică, care a avut ca scop verificarea respectării măsurilor dispuse prin Ordonanțele Militare.

Ca urmare a acțiunii au fost aplicate 134 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea dispozițiilor Ordonanțelor Militare.

De la debutul epidemiei, polițiștii din Alba au aplicat 3.032 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 3.628.850 lei.

Reamintim faptul că amenzile pentru persoanele fizice care nu respectă ordonanțele militare sunt cuprinse între 2.000 și 20.000 lei, iar pentru persoanele juridice între 10.000 și 70.000 de lei.

În funcție de gravitatea faptei, la sancțiuni pot fi aplicate măsurile complementare cum ar fi confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție, interzicerea accesului la respectivele bunuri, prin aplicarea sigiliului de către organele abilitate, suspendarea temporară a activității, desființarea unor lucrări și refacerea unor amenajări.

Zilnic peste 100 de efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba participă în misiuni în contextul răspândirii Covid19. Acestea sunt implicate în misiuni de escortare a convoaielor auto, în misiuni de asigurare a măsurilor de ordine publică în zona centrelor de carantină,  în misiuni desfășurate în vederea verificării modului de respectare a prevederilor ordonanțelor  militare, misiuni executate în cooperare cu poliția pentru verificarea respectării măsurilor impuse.

În ultimele 24 de ore, 125 jandarmi au acționat pe raza județului Alba. În urma acțiunilor specifice au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 18.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor ordonanțelor militare.

Dintre acestea, 8 sancțiuni în valoare de 16.000 au fost aplicate în municipiul Sebeș.

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

OFICIAL: 81 de cazuri de infecție cu COVID-19, confirmate în județul Alba. 10 cazuri depistate în ultimele 24 de ore

Publicat

Direcția de Sănătate Publică Alba a transmis marți situația actualizată privind cazurile de COVID-19 în județ, până la ora 13:00.

Numărul cazurilor pozitive a ajuns la 81, cu 10 mai multe față de ziua precedentă. Bilanțul îmbolnăvirilor este completat și de unul tragic: s-au înregistrat până acum 3 decese. 

Potrivit directorului DSP Alba, Alexandru Sinea, de ieri, instituția și-a mărit capacitatea de testare la 200 de teste pe zi.

Reamintim faptul că marți seara erau confirmate la noi în județ 71 de cazuri.

Era o creștere semnificativă, având în vedere că luni după-amiază erau raportate 50 de cazuri confirmate.

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

OFICIAL: 4.761 de îmbolnăviri cu noul coronavirus în România. 344 cazuri noi în ultimele 24 de ore. 528 persoane vindecate

Publicat

Au fost înregistrate 4.761 cazuri de îmbolnăviri cu noul coronavirus în România, potrivit informării transmise de Grupul de Comunicare Strategică, miercuri, 8 aprilie, ora 13.00. În ultimele 24 de ore, au fost 344 cazuri noi.

Grupul de Comunicare Strategică: ”Până astăzi, 8 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 4.761 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 528 au fost declarate vindecate și externate.

Până acum, 209 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj și Mehedinți, au decedat.

De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 344 de noi cazuri de îmbolnăvire.

La ATI, în acest moment, sunt internați 162 de pacienți.

Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 25.556 de persoane. Alte 89.976 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 47.207 de teste.

De la intrarea în vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și până în prezent, au fost plasate în carantină instituționalizată 1.869 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 60 de persoane aflate în carantină au părăsit locația în care au fost plasate, pentru acestea  fiind dispusă măsura carantinării pentru o nouă perioadă de 14 zile.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate  631 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 2.505 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.

Prin structurile abilitate ale M.A.I. au fost întocmite, până în prezent, 335 de dosare penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 352 alin. 1 Cod Penal.

Polițiștii au depistat, în ultimele de 24 de ore, 6.690 de persoane care nu au respectat măsura privind restricţionarea circulaţiei. Acestor persoane le-au fost aplicate sancţiuni contravenţionale, în valoare de 14.923.477 de lei.

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, până în prezent, 651 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 412 în Italia, 195 în Spania, 15 în Franța, 8 în Germania, 11 în Marea Britanie, 2 în Namibia, 2 în Indonezia și câte unul în Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Belgia, Suedia și SUA. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 37 de cetățeni români aflați în străinătate, 11 în Italia, 7 în Franța, 11 în Marea Britanie, 6 în Spania, unul în Germania și unul în Suedia, au decedat.

Le reamintim cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la linia TELVERDE – 0800.800.358. Numărul TELVERDE nu este un număr de urgență, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetățenilor. De asemenea, românii aflați în străinătate pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia special dedicată lor, +4021.320.20.20.

Până la data de 7 aprilie 2020, au fost raportate 608500 de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andora. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Italia, Franţa, Germania, Spania și Regatul Unit”.

SITUAȚIA pe JUDEȚE (8 aprilie, sursa Grupul de Comunicare Strategică):

Județ/ nr. cazuri confirmate

Suceava: 1.430

Mun. București: 637

Timiș: 227

Neamț: 196

Hunedoara: 174

Arad: 161

Brașov: 161

Cluj: 129

Galați: 128

Constanța: 114

Iași: 106

Mureș: 103

Ilfov: 99

Vrancea: 90

Botoșani: 89

Alba: 83

Ialomița: 79

Bistrița-Năsăud: 72

Sibiu: 72

Bihor: 58

Covasna: 57

Bacău: 51

Maramureș: 41

Dolj: 39

Giurgiu: 36

Prahova: 36

Teleorman: 36

Călărași: 35

Argeș: 33

Caraș-Severin: 28

Dâmbovița: 27

Satu Mare: 25

Vaslui: 17

Brăila: 14

Buzău: 13

Mehedinți: 13

Olt: 12

Sălaj: 11

Tulcea: 10

Vâlcea: 9

Gorj: 7

Harghita: 3

În județul Alba, până miercuri la ora 11.00, erau raportate trei decese ale unor persoane infectate cu COVID-19. La nivel național, numărul deceselor era de 207.

Până marți, bilanțul îmbolnăvirilor la nivel național era de 4.417 (360 cazuri noi).

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate