Contacteaza-ne si pe

EVENIMENT

MOTIVAREA instanţei în cazul medicului Ionel Mucea de la spitalul din Alba Iulia. De ce a decis Tribunalul că trebuie să primească 20.000 de lei daune morale

Publicat

spital spitalul judetean alba iuliaDecizia Tribunalului Alba, prin care medicul Ionel Mucea, care şi-a pierdut anul trecut funcţia de şef secţie Terapie Intensivă de la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Alba Iulia, primeşte daune morale în valoare de 20.000 de lei de la unitatea medicală, a rămas definitivă şi a fost motivată de magistraţi.

Reamintim că medicul a fost demis din funcţie în iulie 2016. Decizia a fost luată după ce doctorul a fost implicat într-un conflict cu aparţinătorul unei bolnave internate în secţie. Ulterior, instanţa a anulat Decizia nr. 237/2016 emisă de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi a dispus repunerea sa în funcţie.

Vezi şi Decizie la Tribunalul Alba: Medicul Ionel Mucea revine pe funcţia de şef secţie la Spitalul din Alba Iulia. Va primi 20.000 de lei, daune morale

Precizări din motivarea instanţei – cum a fost demis din funcţie medicul cu experienţă de 13 ani la ATI – Spitalul Judeţean Alba

“La data de 9.12.2014 reclamantul şi pârâtul au modificat raportul de muncă şi au încheiat un act adiţional la contractul individual de muncă mai sus menţionat, intitulat „Contract de administrare a secţiei/laboratorului/serviciului medical A.T.I.”, având ca obiect „organizarea şi conducerea activităţii secţiei/laboratorului sau serviciului medical A.T.I. pe baza obiectivelor şi indicatorilor specifici de performanţă … în scopul furnizării de servicii medicale şi alte servicii, pe baza principiilor privind echitatea, necesitatea, eficacitatea, calitatea şi eficienţa

Contractul de administrare a fost încheiat pentru perioada 9.12.2014 – 9.12.2017 şi poate înceta în cazul în care intervine revocarea din funcţie a şefului de secţie, fie pentru nerealizarea indicatorilor de performanţă ai managementului secţiei, timp de minim un an, din motive imputabile acestuia, fie pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract – art. VI lit.b) din contract.

Invocând dispoziţiile art. VI lit. b) pct. 2 (teza II-a) din contractul de administrare şi existenţa unui aviz de etică, angajatorul a decis, la data de 23.06.2016, revocarea reclamantului din funcţia de medic şef al Secţiei A.T.I. din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi încetarea contractului de administrare, fără a se preciza în cuprinsul deciziei de revocare emise, care dintre obligaţiile înscrise la art. IV lit. A.2 pct. 1 – 35 au fost încălcate de către reclamant. (fila 20)

Contestatorul (medicul Ionel Mucea – n.r.) a apreciat că lipsa din conţinutul deciziei menţionate a menţiunilor obligatorii reglementate de art. 252 alin. 2 din Legea nr. 53/2003 are ca efect nulitatea absolută a acestei decizii, însă, după cum se poate observa din conţinutul său, această decizie nu a fost emisă de angajator în exercitarea prerogativei sale disciplinare de care dispune conform art. 247 alin. 1 din Codul muncii, întrucât nu a fost precedată de efectuarea unei cercetări disciplinare şi nici nu a fost aplicată o sancţiune disciplinară dintre cele prevăzute de art. 248 alin. 1 sau 2 din Codul muncii.

Nu se poate reţine că analiza unui incident de către consiliul de etică suplineşte rolul cercetării disciplinare, chiar dacă procedurile sunt asemănătoare, întrucât consiliul de etică este un for de autoritate morală, constituit în cadrul spitalelor publice, în vederea garantării punerii în valoare a principiilor morale sau deontologice în cadrul sistemului de sănătate, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 1 lit. e) din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 145/2015. Calificarea unor fapte ca “incident etic” de către Consiliul de Etică este prealabilă unei eventuale cercetări disciplinare, întrucât, semnifică numai stabilirea unei situaţii de potenţială nerespectare a principiilor morale sau deontologice, conform art. 1 alin. 1 lit. c) din OMS 145/2015.

Aşadar, instanţa apreciază că prin deciziile nr. 237/23.06.2016 şi nr. 243/27.06.2016 angajatorul intimat a procedat la modificarea raportului de muncă al contestatorului, reglementat de contractul individual de muncă nr. 4249/29.04.2003 modificat prin actul adiţional nr. 100/9.12.2014, urmând a se analiza dacă, această modificare a contractului individual de muncă este sau nu validă, prin prisma dispoziţiilor art. VII din contract şi a art. 41 din Codul muncii.

Astfel, potrivit convenţiei părţilor, respectiv art. IV pct. B.1. pct. 2 din contractul de administrare nr. 100/9.12.2014, managerul spitalului are „dreptul de a elibera din funcţie şeful de secţie” numai în cazul nerealizării indicatorilor specifici de performanţă ai managerului timp de cel puţin un an, această situaţie constituind şi motiv de încetare a contractului de administrare, conform art. VI lit. b) teza I din acelaşi contract.

Din înscrisurile anexate în probaţiune rezultă, fără dubiu, că revocarea din funcţie a contestatorului, a fost întemeiată pe dispoziţiile art. VI lit. b) teza a II-a din contractul de administrare. Această clauză, însă, indică un alt motiv de încetare a contractului de administrare (faţă de cel mai sus menţionat), fără a conferi dreptul managerului de a revoca din funcţie şeful de secţie pentru „neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de administrare”.

Stare conflictuală mocnită între medic şi personalul secţiei, pe de o parte, şi aparţinătorul pacientului, pe de alta

“A reţinut Consiliul de Etică faptul că între medic şi personalul secţiei pe de o parte şi aparţinător pe de altă parte, a existat până la acea dată o „stare conflictuală mocnită”, generată de aparţinătorul care nu a respectat în mod repetat şi pentru o perioadă îndelungată de timp programul de vizită al secţiei şi a manifestat imixtiune în actul medical. (fila 21)

Declaraţiile martorilor O.O., V.V. şi S.S. coroborate cu înscrisurile depuse în probaţiune – conduc la concluzia că atitudinea şi limbajul necorespunzător manifestat de contestator în data de 27 mai 2016 faţă de un aparţinător au fost rezultatul provocării în formă continuată venită din partea aparţinătorului însuşi. Acesta deţinea o cartelă de acces în incinta Secţiei A.T.I. pe care o utiliza şi în afara programului de vizitare a pacienţilor, deranja buna desfăşurare a activităţii în cadrul secţiei şi, în timp, „a ajuns … să treacă peste procedurile medicale”, solicitând în mod direct consultul unui medic de specialitate încadrat în altă secţie a spitalului, „peste acordul” contestatorului – medicul curant, care ar fi fost obligatoriu, conform procedurilor medicale.

În plus, cu o zi înainte de producerea incidentului care a fost calificat drept incident etic, acelaşi aparţinător, în prezenţa personalului subordonat contestatorului a exprimat aprecieri faţă de calităţile manageriale ale contestatorului, considerându-le inferioare. De altfel, în repetate rânduri, aparţinătorul şi-a exprimat nemulţumirea şi faţă de calitatea prestaţiei personalului auxiliar al secţiei conduse de contestator, fapt care a generat nemulţumiri din partea personalului. aduse – mai mult sau mai puţin – la cunoştinţa contestatorului care era şeful secţiei.

Aşadar, limbajul vulgar folosit de contestator, în contextul mai sus arătat, este de condamnat din punct de vedere etic şi eventual pe tărâm disciplinar în cadrul raportului de muncă, nefiind antrenată însă, în această situaţie, răspunderea civilă contractuală conform de art. V alin. 2 din contractul de administrare.

Nu se poate reţine în sarcina contestatorului o culpă nici pentru neîndeplinirea obligaţiilor reglementate de dispoziţiile art. 3 şi art. 27 din contractul de administrare, aşa cum afirmă intimatul prin întâmpinare, întrucât contestatorul a asigurat condiţiile necesare acordării de asistenţă medicală de calitate de către personalul din secţia A.T.I. şi a asigurat respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de către personalul medical din subordine pentru pacienta al cărei aparţinător a depus memoriul antemenţionat.

(…)nefiind dovedită încălcarea de către contestator a nici uneia dintre obligaţiile contractuale asumate prin Contractul de administrare nr. 100/9.12.2014, instanţa apreciază că dispoziţia de revocare din funcţie a contestatorului este neîntemeiată”.

Emiterea deciziei de revocare din funcţie a prejudificat grav dreptul medicului la propria imagine profesională

„(…) coroborând declaraţiile martorilor O.O., V.V. şi S.S., se concluzionează că, în urma emiterii deciziei contestate, medicul a suferit intens în plan afectiv, considerându-se umilit, astfel încât a declarat că intenţionează să plece din spital (prin pensionare ori transfer) pentru a scăpa de acest stres.

Se apreciază că emiterea deciziei de revocare din funcţie în condiţiile factuale mai sus descrise, a fost de natură a prejudicia grav dreptul contestatorului la propria imagine profesională. Contestatorul a fost managerul secţiei A.T.I. o perioadă de peste 10 ani, fiind un specialist foarte apreciat şi bucurându-se de o prestanţă deosebită în rândul colegilor.

În condiţiile în care managerul spitalului nu era străin de starea tensionată creată de aparţinător în cadrul secţiei conduse de contestator – aspect rezultat din procesul verbal nr. 7/2016 al Consiliului Etic (fila 82), revocarea sa din funcţie, ca urmare a adresării unor injurii unui aparţinător care l-a provocat şi l-a jignit timp de câteva luni, a avut ca efect ştirbirea nejustificată a imaginii, a onoarei şi a demnităţii sale; aceste valori este inadmisibil a fi ignorate.

Este de remarcat şi faptul că regretând izbucnirea verbală, contestatorul a prezentat scuze publice aparţinătorului şi separat managerului spitalului, gesturi care, în contextul concret al evenimentelor mai sus descrise, denotă o persoană cu valori şi principii morale ridicate, pentru care salvarea de vieţi are prioritate.

(…) ţinând seama de importanţa valorilor lezate, respectiv dreptul la imaginea profesională şi dreptul la respectul cuvenit nobilei profesii de medic – valori ce par a fi uitate în detrimentul orgoliilor nemăsurate – precum şi de intensitatea cu care a fost percepută vătămarea de către contestator, instanţa apreciază că pentru repararea prejudiciului moral suferit de acesta nu este suficientă doar repunerea sa în situaţia anterioară emiterii deciziei contestate, ci se impune acordarea unei dezdăunări materiale, care va fi stabilită în sarcina intimatului la suma de 20.000 lei.”

ȘTIREA TA - Evenimentele nu se întâmplă doar în fața reporterilor profesioniști. Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite să vadă și alții ceea ce tu ai trait "live". Poți trimite prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

1 Comentariu

1 Comentariu

  1. Jenu

    luni, 17.07.2017 la 23:04

    Și??… Responsabilități?? Vreo demisie pe masă a managerului?. Responsabilul să plătească cu capul!! Ai auzit de așa ceva. DEMISIA

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate
Publicitate

CUGIR

Antrenor de tenis din Cugir, trimis în judecată pentru viol asupra unei minore de 11 ani, pe care o antrena

Publicat

Un antrenor de tenis din Cugir, în vârstă de 52 de ani, a fost trimis în judecată de procurori ai Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia acuzat că și-ar fi violat o elevă minoră, respectiv o fetiță care la data presupusei săvârșiri a faptei avea 11 ani. Bărbatul se numește Ioan Păcurar și este un personaj foarte cunoscut în Cugir, dar și în lumea sportului județean. 

Un document al Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, oferă detalii șocante asupra incidentului. Totul s-a petrecut în data de 22 aprilie 2017, în jurul orei 15:45, în vestiarul bazei sportive din orașul Cugir: ”Inculpatul P.I., în calitate de antrenor, a pus-o pe persoana vătămată minoră, în vârstă de 11 ani, să se aşeze în braţele sale – inculpatul stând pe un scaun, a prins-o cu o mână de după corp în timp ce cu cealaltă mână a început să o mângâie pe piept pe sub bluză”. Se pare că bărbatul nu s-a oprit și, cu toată opoziția fetei, a continuat să o pipăie în zonele intime, detaliile prezentate de procurori fiind greu de reprodus aici.

Vezi și: Antrenor de tenis din Cugir, arestat preventiv pentru că ar fi violat o fată de 11 ani după antrenament

Dosarul în care este acuzat Păcurar va intra în analiza instanţei de cameră preliminară care urmează să se pronunţe asupra legalităţii administrării rechizitoriului şi a celorlalte acte de urmărire penală.

Infracţiunea de care este acuzat bărbatul se pedepseşte, potrivit Codului Penal, cu până la 12 ani de închisoare. Iniţial, procurorii au deschis dosar penal pentru corupţie sexuală, dar, ulterior, au schimbat încadrarea juridică a faptei în viol. Bărbatul a fost arestat preventiv și ulterior eliberat.

Ioan Păcurar este antrenor de tenis la Clubul Sportiv Orășenesc Cugir, deținut de primărie, și este considerat a fi unul foarte bun. De reținut este că până la pronunţarea unii decizii definitive, inculpatul beneficiază de prezumţia de nevinovăţie.

Citește și: Tribunalul Alba îl lasă în libertate pe antrenorul din Cugir, suspect că a violat o fată de 11 ani. A admis contestația la mandatul de arestare

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

CCR: Probele declarate nule trebuie eliminate din dosar, pentru a nu influenţa judecătorul

Publicat

Curtea Constituţională a României (CCR) a admis, cu majoritate de voturi, o excepție de neconstituționalitate şi a decis că prin “excluderea probei” în procesul penal se înţelege şi eliminarea mijloacelor de probă din dosarul cauzei.

CCR s-a referit la dispozițiile art.102 alin.(3) din Codul de procedură penală, prin care „nulitatea actului prin care s-a dispus sau autorizat administrarea unei probe ori prin care aceasta a fost administrată determină excluderea probei”.

Curtea, cu majoritate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate a acestui articol şi a deci să prevederile sunt constituţionale în măsura în care prin sintagma „excluderea probei”, din cuprinsul lor, se înţelege şi eliminarea mijloacelor de probă din dosarul cauzei.

“CCR a reţinut că accesul permanent al judecătorului învestit cu soluţionarea cauzei penale la mijloacele materiale de probă declarate nule (nulitate absolută sau relativă) nu poate avea ca efect decât o readucere în atenţia judecătorului, respectiv o reîmprospătare a memoriei acestuia cu informaţii care pot fi de natură a-i spori convingerile referitoare la vinovăţia/ nevinovăţia inculpatului, dar pe care nu le poate folosi, în mod legal, în soluţionarea cauzei. Aşa fiind, excluderea juridică a probelor obţinute în mod nelegal şi declarate nule în procesul penal, în lipsa înlăturării acestora din dosarele penale, este insuficientă pentru o garantare efectivă a prezumţiei de nevinovăţie a inculpatului şi a dreptului la un proces echitabil al acestuia”, potrivit CCR.

În consecinţă, Curtea a constatat încălcarea art.21 alin.(3) şi a art.23 alin.(11) din Constituţie.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și instanței care a sesizat Curtea Constituțională, respectiv Tribunalului Dolj – Secţia penală.

sursă: ccr.ro

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

FOTO ȘTIREA TA: Polițiștii locali din Aiud au învățat Micro…parcarea laterală pe trecerea de pietoni

Publicat

”Să faci ce zice polițistul local, nu ce face el”, poate fi sintagma zilei la Aiud, unde băieții de la Poliția Locală parchează regulat pe o trecere de pietoni de pe strada Unirii din oraș; pentru cunoscători, vorbim de cartierul ”Micro”.

Imaginile sunt surprinse de un cititor Alba24 vineri, la ora 17.oo. Acestea fiind spuse, puteți păstra aceste fotografii în telefon și le puteți arăta polițiștilor locali din Aiud, atunci când vor veni să vă amendeze pentru că ați parcat aiurea. Sau celor de la primărie… Adio autoritate, bun venit egalitate!

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

CRESC PREȚURILE la biletele de transport pentru mai multe rute din județul Alba. Proiect în ședința de CJ

Publicat

Începând cu data de 1 februarie, tarifele la transport la operatorul Livio Dario, se vor mări. Măsura vine ca urmare a creșterilor prețului la combustibil și majorarea salariului minim pe economie. Proiectul de majorare a tarifelor va fi supus la vot în ședința de CJ din data de 25 ianuarie. 

Prin cererea nr. 34/15 ianuarie 2018, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 801/15 ianuarie 2018, operatorul de transport rutier solicită modificarea începând cu data de 1 februarie 2018 a tarifelor de călătorie ce vor fi utilizate în cadrul serviciului, pe traseele judeţene anterior menţionate.

„Operatorul de transport rutier nu a efectuat nicio ajustare a tarifelor de călătorie deşi indicele preţurilor de consum (IPC Servicii) comunicat de Institutului Naţional de Statistică a fost în luna noiembrie 2017 faţă de luna iunie 2013 de 114,62%.

În perioada iunie 2017 – noiembrie 2017, cheltuielie specifice serviciului au înregistrat creşteri importante, îndeosebi cheltuielile materiale şi cheltuielile cu munca vie. Astfel, în cazul cheltuielilor cu combustibilii preţul motorinei a crescut în medie cu 18% – 20% ca urmare a introducerii supraaccizei, precum şi datorită tendinţei mondiale de creştere a preţului petrolului.

Preţul carburanţilor reprezintă cea mai mare parte din preţul tarifelor de transport, acesta având un rol important în stabilirea orcărui tarif de transport.
Creşterea preţului carburanţilor a avut un impact semnificativ în majorarea cheltuielilor cu piesele de schimb, consumabile, întreţinere – reparaţii, alte cheltuieli materiale. De exemplu, în cazul anvelopelor preţul de achiziţie a crescut cu aproximativ 21%.

În cazul cheltuielilor cu munca vie, modificările legislative prevăzute prin HG nr. 846/2017 şi OUG nr. 79/2017 ce implică majorarea salariului minim pe economie la 1.900 lei şi transferul contribuţiilor de la angajator la angajat începând cu data de 01.01.2018, vor genera fluctuaţii mari de personal, creşteri ale costurilor salariale şi nevoia asigurării unei grile de salarizare atractive pentru păstrarea personalului calificat actual, astfel încât să se asigure în
continuare aceleaşi servicii de transport de calitate. În acest sens, operatorul de transport rutier a înregistrat deja creşteri ale costurilor salariale în luna noiembrie 2017 faţă de luna iunie 2017 de aproximativ 14%.

Creşterea cheltuielilor aferente serviciului este evidenţiată şi de datele contabile cuprinse în fişa de fundamentare pentru modificarea tarifelor precum şi de facturile fiscale, în copie, anexate la documentaţia depusă” scrie în expunerea de motivie.

Operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL va asigura afişarea la bordul autovehiculelor cu care se efectuează serviciul, a tarifelor de călătorie pe bază de bilete, pe zone kilometrice, în conformitate cu prevederile art. 45 punctul 43 din Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 197/2012. Având în vedere cele prezentate mai sus, este necesară aprobarea de către Consiliul Județean Alba a proiectului de hotărâre privind modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, utilizate de către operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL.

Operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL având calitatea de delegat în cadrul contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate nr. 8715/847/11 mai 2017, prestează serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pe traseele

cod 22: Alba Iulia -Meteş – Zlatna,

cod 23: Cib -Zlatna – Aba Iulia,

cod 24: Alba Iulia – Şard – Lunca Ampoiţei,

cod 27: Alba Iulia – Teiuş – Valea Mănăstirii,

cod 28: Teiuş – Stremţ – Geomal,

cod 29: Alba Iulia – Oiejdea,

cod 30: Alba Iulia – Coşlariu – Blaj,

cod 31: Alba Iulia – Ohaba,

cod 32: Alba Iulia – Henig,

cod 33: Vingard – Ghirbom – Alba Iulia,

cod 36: Alba Iulia – Blandiana- Acmariu,

cod 37: Alba Iulia – Vinţu de Jos – Blandiana,

cod 63: Cugir – Sebeş – Cîmpeni,

cod 64: Cugir – Vinţu de Jos – Sebeş,

cod 65: Cugir – Pianu de Sus,

cod 66: Cugir – Vinţu de Jos – Alba Iulia,

cod 67: Cugir – Şibot – Ceru Băcăinţi,

cod 68: Cugir – Şibot,

cod 69: Cugir – Balomiru de Cîmp,

cod 70: Cugir – Săliştea,

cod  71: Sebeş – Lancrăm – Alba Iulia,

cod 72: Sebeş – Vinţu de Jos – Blandiana

cod 73: Sebeş -Daia Română.

 

 

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

Educatorii şi învăţătorii nu mai trebuie să aibă studii universitare de licenţă în profilul postului

Publicat

Educatorii şi învăţătorii nu vor mai fi obligaţi să absolve studii universitare de licenţă în profilul postului. Legea a fost promulgată.

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul de promulgare a Legii pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, potrivit Administraţiei prezidenţiale.

Reamintim că noua legislaţie prevede abrogarea prevederii potrivit căreia educatorii și învățătorii trebuiau să absolve studii universitare de licență, în profilul postului, în cel mult șase ani, pentru a-și continua activitatea în funcțiile didactice.

Iniţiatorii au motivat că multe funcții didactice de educator și învățător cu studii medii sunt ocupate de persoane cu vârsta apropiată de pensionare, „a căror pregătire didactică nu mai trebuie completată cu studii superioare”.

Actul normativ abrogă articolul VI din OUG potrivit căreia educatorii și învățătorii din sistemul național de învățământ au dreptul să-și continue activitatea în funcțiile didactice din învățământul preșcolar, respectiv, primar, cu condiția absolvirii studiilor universitare de licență în profilul postului în cel mult șase ani de la intrarea în vigoare a ordonanței.

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate