Contacteaza-ne si pe

EVENIMENT

MOTIVAREA instanţei în cazul medicului Ionel Mucea de la spitalul din Alba Iulia. De ce a decis Tribunalul că trebuie să primească 20.000 de lei daune morale

avatar

Publicat

spital spitalul judetean alba iuliaDecizia Tribunalului Alba, prin care medicul Ionel Mucea, care şi-a pierdut anul trecut funcţia de şef secţie Terapie Intensivă de la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Alba Iulia, primeşte daune morale în valoare de 20.000 de lei de la unitatea medicală, a rămas definitivă şi a fost motivată de magistraţi.

Reamintim că medicul a fost demis din funcţie în iulie 2016. Decizia a fost luată după ce doctorul a fost implicat într-un conflict cu aparţinătorul unei bolnave internate în secţie. Ulterior, instanţa a anulat Decizia nr. 237/2016 emisă de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi a dispus repunerea sa în funcţie.

Vezi şi Decizie la Tribunalul Alba: Medicul Ionel Mucea revine pe funcţia de şef secţie la Spitalul din Alba Iulia. Va primi 20.000 de lei, daune morale

Precizări din motivarea instanţei – cum a fost demis din funcţie medicul cu experienţă de 13 ani la ATI – Spitalul Judeţean Alba

“La data de 9.12.2014 reclamantul şi pârâtul au modificat raportul de muncă şi au încheiat un act adiţional la contractul individual de muncă mai sus menţionat, intitulat „Contract de administrare a secţiei/laboratorului/serviciului medical A.T.I.”, având ca obiect „organizarea şi conducerea activităţii secţiei/laboratorului sau serviciului medical A.T.I. pe baza obiectivelor şi indicatorilor specifici de performanţă … în scopul furnizării de servicii medicale şi alte servicii, pe baza principiilor privind echitatea, necesitatea, eficacitatea, calitatea şi eficienţa

Contractul de administrare a fost încheiat pentru perioada 9.12.2014 – 9.12.2017 şi poate înceta în cazul în care intervine revocarea din funcţie a şefului de secţie, fie pentru nerealizarea indicatorilor de performanţă ai managementului secţiei, timp de minim un an, din motive imputabile acestuia, fie pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract – art. VI lit.b) din contract.

Invocând dispoziţiile art. VI lit. b) pct. 2 (teza II-a) din contractul de administrare şi existenţa unui aviz de etică, angajatorul a decis, la data de 23.06.2016, revocarea reclamantului din funcţia de medic şef al Secţiei A.T.I. din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi încetarea contractului de administrare, fără a se preciza în cuprinsul deciziei de revocare emise, care dintre obligaţiile înscrise la art. IV lit. A.2 pct. 1 – 35 au fost încălcate de către reclamant. (fila 20)

Contestatorul (medicul Ionel Mucea – n.r.) a apreciat că lipsa din conţinutul deciziei menţionate a menţiunilor obligatorii reglementate de art. 252 alin. 2 din Legea nr. 53/2003 are ca efect nulitatea absolută a acestei decizii, însă, după cum se poate observa din conţinutul său, această decizie nu a fost emisă de angajator în exercitarea prerogativei sale disciplinare de care dispune conform art. 247 alin. 1 din Codul muncii, întrucât nu a fost precedată de efectuarea unei cercetări disciplinare şi nici nu a fost aplicată o sancţiune disciplinară dintre cele prevăzute de art. 248 alin. 1 sau 2 din Codul muncii.

Nu se poate reţine că analiza unui incident de către consiliul de etică suplineşte rolul cercetării disciplinare, chiar dacă procedurile sunt asemănătoare, întrucât consiliul de etică este un for de autoritate morală, constituit în cadrul spitalelor publice, în vederea garantării punerii în valoare a principiilor morale sau deontologice în cadrul sistemului de sănătate, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 1 lit. e) din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 145/2015. Calificarea unor fapte ca “incident etic” de către Consiliul de Etică este prealabilă unei eventuale cercetări disciplinare, întrucât, semnifică numai stabilirea unei situaţii de potenţială nerespectare a principiilor morale sau deontologice, conform art. 1 alin. 1 lit. c) din OMS 145/2015.

Aşadar, instanţa apreciază că prin deciziile nr. 237/23.06.2016 şi nr. 243/27.06.2016 angajatorul intimat a procedat la modificarea raportului de muncă al contestatorului, reglementat de contractul individual de muncă nr. 4249/29.04.2003 modificat prin actul adiţional nr. 100/9.12.2014, urmând a se analiza dacă, această modificare a contractului individual de muncă este sau nu validă, prin prisma dispoziţiilor art. VII din contract şi a art. 41 din Codul muncii.

Astfel, potrivit convenţiei părţilor, respectiv art. IV pct. B.1. pct. 2 din contractul de administrare nr. 100/9.12.2014, managerul spitalului are „dreptul de a elibera din funcţie şeful de secţie” numai în cazul nerealizării indicatorilor specifici de performanţă ai managerului timp de cel puţin un an, această situaţie constituind şi motiv de încetare a contractului de administrare, conform art. VI lit. b) teza I din acelaşi contract.

Din înscrisurile anexate în probaţiune rezultă, fără dubiu, că revocarea din funcţie a contestatorului, a fost întemeiată pe dispoziţiile art. VI lit. b) teza a II-a din contractul de administrare. Această clauză, însă, indică un alt motiv de încetare a contractului de administrare (faţă de cel mai sus menţionat), fără a conferi dreptul managerului de a revoca din funcţie şeful de secţie pentru „neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de administrare”.

Stare conflictuală mocnită între medic şi personalul secţiei, pe de o parte, şi aparţinătorul pacientului, pe de alta

“A reţinut Consiliul de Etică faptul că între medic şi personalul secţiei pe de o parte şi aparţinător pe de altă parte, a existat până la acea dată o „stare conflictuală mocnită”, generată de aparţinătorul care nu a respectat în mod repetat şi pentru o perioadă îndelungată de timp programul de vizită al secţiei şi a manifestat imixtiune în actul medical. (fila 21)

Declaraţiile martorilor O.O., V.V. şi S.S. coroborate cu înscrisurile depuse în probaţiune – conduc la concluzia că atitudinea şi limbajul necorespunzător manifestat de contestator în data de 27 mai 2016 faţă de un aparţinător au fost rezultatul provocării în formă continuată venită din partea aparţinătorului însuşi. Acesta deţinea o cartelă de acces în incinta Secţiei A.T.I. pe care o utiliza şi în afara programului de vizitare a pacienţilor, deranja buna desfăşurare a activităţii în cadrul secţiei şi, în timp, „a ajuns … să treacă peste procedurile medicale”, solicitând în mod direct consultul unui medic de specialitate încadrat în altă secţie a spitalului, „peste acordul” contestatorului – medicul curant, care ar fi fost obligatoriu, conform procedurilor medicale.

În plus, cu o zi înainte de producerea incidentului care a fost calificat drept incident etic, acelaşi aparţinător, în prezenţa personalului subordonat contestatorului a exprimat aprecieri faţă de calităţile manageriale ale contestatorului, considerându-le inferioare. De altfel, în repetate rânduri, aparţinătorul şi-a exprimat nemulţumirea şi faţă de calitatea prestaţiei personalului auxiliar al secţiei conduse de contestator, fapt care a generat nemulţumiri din partea personalului. aduse – mai mult sau mai puţin – la cunoştinţa contestatorului care era şeful secţiei.

Aşadar, limbajul vulgar folosit de contestator, în contextul mai sus arătat, este de condamnat din punct de vedere etic şi eventual pe tărâm disciplinar în cadrul raportului de muncă, nefiind antrenată însă, în această situaţie, răspunderea civilă contractuală conform de art. V alin. 2 din contractul de administrare.

Nu se poate reţine în sarcina contestatorului o culpă nici pentru neîndeplinirea obligaţiilor reglementate de dispoziţiile art. 3 şi art. 27 din contractul de administrare, aşa cum afirmă intimatul prin întâmpinare, întrucât contestatorul a asigurat condiţiile necesare acordării de asistenţă medicală de calitate de către personalul din secţia A.T.I. şi a asigurat respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de către personalul medical din subordine pentru pacienta al cărei aparţinător a depus memoriul antemenţionat.

(…)nefiind dovedită încălcarea de către contestator a nici uneia dintre obligaţiile contractuale asumate prin Contractul de administrare nr. 100/9.12.2014, instanţa apreciază că dispoziţia de revocare din funcţie a contestatorului este neîntemeiată”.

Emiterea deciziei de revocare din funcţie a prejudificat grav dreptul medicului la propria imagine profesională

„(…) coroborând declaraţiile martorilor O.O., V.V. şi S.S., se concluzionează că, în urma emiterii deciziei contestate, medicul a suferit intens în plan afectiv, considerându-se umilit, astfel încât a declarat că intenţionează să plece din spital (prin pensionare ori transfer) pentru a scăpa de acest stres.

Se apreciază că emiterea deciziei de revocare din funcţie în condiţiile factuale mai sus descrise, a fost de natură a prejudicia grav dreptul contestatorului la propria imagine profesională. Contestatorul a fost managerul secţiei A.T.I. o perioadă de peste 10 ani, fiind un specialist foarte apreciat şi bucurându-se de o prestanţă deosebită în rândul colegilor.

În condiţiile în care managerul spitalului nu era străin de starea tensionată creată de aparţinător în cadrul secţiei conduse de contestator – aspect rezultat din procesul verbal nr. 7/2016 al Consiliului Etic (fila 82), revocarea sa din funcţie, ca urmare a adresării unor injurii unui aparţinător care l-a provocat şi l-a jignit timp de câteva luni, a avut ca efect ştirbirea nejustificată a imaginii, a onoarei şi a demnităţii sale; aceste valori este inadmisibil a fi ignorate.

Este de remarcat şi faptul că regretând izbucnirea verbală, contestatorul a prezentat scuze publice aparţinătorului şi separat managerului spitalului, gesturi care, în contextul concret al evenimentelor mai sus descrise, denotă o persoană cu valori şi principii morale ridicate, pentru care salvarea de vieţi are prioritate.

(…) ţinând seama de importanţa valorilor lezate, respectiv dreptul la imaginea profesională şi dreptul la respectul cuvenit nobilei profesii de medic – valori ce par a fi uitate în detrimentul orgoliilor nemăsurate – precum şi de intensitatea cu care a fost percepută vătămarea de către contestator, instanţa apreciază că pentru repararea prejudiciului moral suferit de acesta nu este suficientă doar repunerea sa în situaţia anterioară emiterii deciziei contestate, ci se impune acordarea unei dezdăunări materiale, care va fi stabilită în sarcina intimatului la suma de 20.000 lei.”

ȘTIREA TA - Evenimentele nu se întâmplă doar în fața reporterilor profesioniști. Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite să vadă și alții ceea ce tu ai trait "live". Poți trimite prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

loading...
loading...
1 Comentariu

1 Comentariu

  1. avatar

    Jenu

    luni, 17.07.2017 la 23:04

    Și??… Responsabilități?? Vreo demisie pe masă a managerului?. Responsabilul să plătească cu capul!! Ai auzit de așa ceva. DEMISIA

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

Publicitate

ACTUALITATE

FOTO-VIDEO: Claudiu Borza din Ceru-Băcainți a ratat „LIKE-urile” la IUmor

avatar

Publicat

Anul trecut a ajuns în semifinale la Românii au Talent, iar anul acesta, Claudiu Borza din Ceru Băcăinț și-a încercat norocul și la IUmor. Din păcate simpaticul agricultor din Alba nu a reușit să impresioneze nici măcar un jurat cu „monologul” său despre care Delia spunea că este un colind. Botza nu a trecut mai departe pentru că nu a reușit să bage în „straiță” nici măcar un like. 

Concurentul a scos din traistă o pălincă pentru a-i îmbuna pe jurați. Însă cuvântarea lui nu i-a convins pe jurați că merită să meargă mai departe.

Claudiu Borza l-a făcut Mihai Bendeac să își spună o rugăciune pentru a mai scăpa de plictiseală. „Este monolog în versuri?”, l-a întrebat Bendeac. „Dracu știe!”, a recunoscut Claudiu.

Delia a insistat că este un colin, iar pe Chelo l-a impresionat pălinca despre care spune că este bună, dar numărul nu prea.

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

FOTO: Cerul a fost mai aproape la Alba Iulia, duminică de „Ziua Astronomiei 2018”

avatar

Publicat

„Ziua Astronomiei” a fost marcată la Alba Iulia în data de 22 aprilie, când zeci de oameni au așteptat să observe stelele prin diferite instrumente astronomice care au fost amplasate în zona Obeliscului. 

Începând cu anul 1973, într-o sâmbătă senină din luna aprilie sau luna mai, când Luna e în preajma fazei de Primul Pătrar, astronomii din lumea întreagă sărbătoresc „Ziua Astronomiei”.

De câțiva ani această zi se sărbătorește și la Alba Iulia în luna aprilie-mai. Anul acesta ziua a fost marcată în 22 aprilie.

În România, ziua astronomiei a fost organizată pentru prima oară de Societatea Astronomică Română de Meteori, primele manifestări datând probabil din anul 2003.

În prezent, Ziua Internațională a Astronomiei este coordonată de Astronomy League din SUA.

Și pentru că Universul este prea grandios, din 2007 s-a decis că în fiecare an vor exista două Zile ale Astronomiei, una primăvara, alta toamna.

De obicei, săptămâna din care face parte Ziua Astronomiei se numește Săptămâna Astronomiei.

 

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

Veniturile brute ale personalului nedidactic din mediul preuniversitar, majorate cu 20%. Proiect la Senat

avatar

Publicat

bani

Un proiect de lege potrivit căruia veniturile brute ale personalului nedidactic din mediul preuniversitar să fie majorate cu 20% faţă de nivelurile lunii februarie 2018, începând din martie 2018, a fost inițiat de fostul ministru al educației, senatorul Liviu Pop. Proiectul a fost înregistrat la Senat pe 4 aprilie, iar la Consiliul Economic şi Social – pe 16 aprilie.

În expunerea de motive a proiectului de modificare a Legii cadru nr. 153 din 2017 Pop spune că începînd din martie 2018, personalul didactic şi didactic auxiliar beneficiază de o majorare cu 20% a veniturilor brute faţă de nivelul lunii februarie, în vreme ce personalul nedidactic din mediul preuniversitar a fost privat de această creştere, ceea ce a dus la discriminări între categoriile de personal din învăţământul preuniversitar.

Senatorul PSD vrea corectarea acestei inechităţi prin acordarea aceleiaşi creşteri de venit şi personalului nedidactic.

În acest sens, senatorul PSD Liviu Pop a iniţiat un proiect de modificare a articolului 38, alineatul 3, litera d) din Legea nr. 153 din 2017, astfel: „începînd din martie 2018, cuantumurile brute ale salariilor de bază, precum şi cele ale sporurilor, indemnizaţiilor, primelor, premiilor, dar şi ale celorlalte elemente care fac parte din salariul brut lunar al personalului din învăţămîntul preuniversitar şi universitar de stat să fie majorate cu 20% faţă de nivelurile lunii februarie 2018”.

 

 

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

Blocurile de locuințe vor trebui dotate obligatoriu cu spații de colectare selectivă a deșeurilor. Proiect

avatar

Publicat

Blocurile de locuințe vor trebui dotate obligatoriu cu spații de colectare selectivă a deșeurilor, care să faciliteze reciclarea, potrivit unui proiect de lege depus la Senat. Draftul de act normativ modifică Legea locuințelor din 1996. În forma aflată în prezent în vigoare, aceasta impune, ca exigență minimală, dotarea blocurilor de locuințe cu „spații destinate colectării, depozitării și evacuării deșeurilor menajere”.

Inițiatorii proiectului au în vedere înăsprirea exigenței, prin impunerea de „spații destinate colectării, depozitării și evacuării separate pe fracții a deșeurilor menajere”. Aceștia menționează, în expunerea de motive a proiectului, că normele UE obligă România să ajungă la un grad de reciclare a deșeurilor municipale de 50% până în 2020, țintă imposibil de atins în condițiile în care, în prezent, procentul real de reciclare este de doar 5-6%. „Gradul scăzut de reciclare este urmarea lipsei unui sistem eficient de colectare selectivă  deșeurilor și revalorizare a acestora. Primul pas în implementarea acestui sistem este crearea infrastructurii pentru cetățeni. Deși legislația permite în prezent colectarea selectivă pe patru fracții, în realitate gunoiul se colectează împreună și ajunge la gropile de gunoi în loc să fie tratat, reciclat și reutilizat”, se arată în documentul citat.

 

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

VREMEA în ALBA: Prognoza meteo pentru săptămâna 23-29 aprilie. Zile înnorate, cu ploi, dar și zile cu soare

avatar

Publicat

De

soare nori cetate ionut vaidean

Vreme de primăvară, cu toate ”ingredientele”: căldură, soare, nori, furtuni și ploaie. Până și weekend-ul va fi  împărțit între soare și ploi.
Vă prezentăm mai jos prognoza meteo în perioada 23-29 aprilie, în principalele localităţi din judeţul Alba:

Luni, 23 aprilie

Alba Iulia: minime de 12 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; parțial însorit

Sebeș: minime de 12 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; aversă posibilă

Oaşa: minime de 8 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; parțial însorit

Aiud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; parțial însorit

Blaj: minime de 13 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; parțial însorit

Ocna Mureş: minime de 13 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; parțial însorit

Zlatna: minime de 11 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius;  parțial însorit

Abrud: minime de 10 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; parțial însorit

Cîmpeni: minime de 10 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; parțial însorit

Arieşeni: minime de 8 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; parțial însorit

Cugir: minime de 12 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; aversă posibilă

Marţi, 24 aprilie

Alba Iulia: minime de 10 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Sebeș: minime de 10 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Oaşa: minime de 5 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Aiud: minime de 11 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Blaj: minime de 11 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Ocna Mureş: minime de 11 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Zlatna: minime de 9 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Abrud: minime de 8 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Cîmpeni: minime de 8 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Arieşeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Cugir: minime de 10 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Miercuri, 25 aprilie

Alba Iulia: minime de 11 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; parțial însorit

Sebeș: minime de 11 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; parțial însorit

Oaşa: minime de 7 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; parțial însorit

Aiud: minime de 10 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; parțial însorit

Blajminime de 10 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; parțial însorit

Ocna Mureş: minime de 10 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; parțial însorit

Zlatna: minime de 10 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; parţial însorit

Abrud: minime de 9 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; parţial însorit

Cîmpeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; parţial însorit

Arieşeni: minime de 8 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; parţial însorit

Cugir: minime de 11 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; parţial însorit

Joi, 26 aprilie

Alba Iulia: minime de 12 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; predominant însorit

Sebeș: minime de 12 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; predominant însorit

Oaşa: minime de 9 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; predominant însorit

Aiud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; însorit

Blaj: minime de 12 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; însorit

Ocna Mureş: minime de 12 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; însorit

Zlatna: minime de 12 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; predominant însorit

Abrud: minime de 11 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; predominant însorit

Cîmpeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; predominant însorit

Arieşeni: minime de 10 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; predominant însorit

Cugir: minime de 12 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; predominant însorit

Vineri, 27 aprilie

Alba Iulia: minime de 11 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; mai răcoros

Sebeș: minime de 10 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; ploaie scurtă

Oaşa: minime de 5 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; după un început noros, soarele revine

Aiud: minime de 10 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; mai răcoros

Blaj: minime de 10 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; mai răcoros

Ocna Mureş: minime de 10 grad Celsius, maxime de 23 grade Celsius; câteva averse

Zlatna: minime de 11 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; ploaie scurtă

Abrud: minime de 10 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; nori şi soare

Cîmpeni: minime de 10 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; nori şi soare

Arieşeni: minime de 7 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; parţial însorit

Cugir: minime de 10 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; ploaie scurtă

Sâmbătă, 28 aprilie

Alba Iulia: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; nori și soare

Oaşa: minime de 7 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; posibil o aversă de ploaie sau furtună

Aiud: minime de 11 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; nori și soare

Blaj: minime de 11 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; nori și soare

Ocna Mureş: minime de 11 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; parțial însorit

Zlatna: minime de 11 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; nori şi soare

Abrud: minime de 10 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; câteva averse îndeosebi spre sfârşitul zilei

Cîmpeni: minime de 10 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; câteva averse îndeosebi spre sfârşitul zilei

Arieşeni: minime de 8 grad Celsius, maxime de 16 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Cugir: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24  grade Celsius; nori şi soare

Duminică, 29 aprilie

Alba Iulia: minime de 13 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de 13 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; ploaie scurtă

Oaşa: minime de 9 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; ploaie scurtă

Aiud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; ploaie scurtă

Blaj: minime de 12 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; ploaie scurtă

Ocna Mureş: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; o aversă

Zlatna: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; şanse de ploaie

Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; noros

Cîmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; noros

Arieşeni: minime de 10 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; noros

Cugir: minime de 13 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; ploaie scurtă

sursa: accuweather.com

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate