MOTIVAREA instanţei în cazul medicului Ionel Mucea de la spitalul din Alba Iulia. De ce a decis Tribunalul că trebuie să primească 20.000 de lei daune morale | Alba24
Contacteaza-ne si pe
Publicitate

EVENIMENT

MOTIVAREA instanţei în cazul medicului Ionel Mucea de la spitalul din Alba Iulia. De ce a decis Tribunalul că trebuie să primească 20.000 de lei daune morale

avatar

Publicat

spital spitalul judetean alba iuliaDecizia Tribunalului Alba, prin care medicul Ionel Mucea, care şi-a pierdut anul trecut funcţia de şef secţie Terapie Intensivă de la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Alba Iulia, primeşte daune morale în valoare de 20.000 de lei de la unitatea medicală, a rămas definitivă şi a fost motivată de magistraţi.

Reamintim că medicul a fost demis din funcţie în iulie 2016. Decizia a fost luată după ce doctorul a fost implicat într-un conflict cu aparţinătorul unei bolnave internate în secţie. Ulterior, instanţa a anulat Decizia nr. 237/2016 emisă de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi a dispus repunerea sa în funcţie.

Vezi şi Decizie la Tribunalul Alba: Medicul Ionel Mucea revine pe funcţia de şef secţie la Spitalul din Alba Iulia. Va primi 20.000 de lei, daune morale

Precizări din motivarea instanţei – cum a fost demis din funcţie medicul cu experienţă de 13 ani la ATI – Spitalul Judeţean Alba

“La data de 9.12.2014 reclamantul şi pârâtul au modificat raportul de muncă şi au încheiat un act adiţional la contractul individual de muncă mai sus menţionat, intitulat „Contract de administrare a secţiei/laboratorului/serviciului medical A.T.I.”, având ca obiect „organizarea şi conducerea activităţii secţiei/laboratorului sau serviciului medical A.T.I. pe baza obiectivelor şi indicatorilor specifici de performanţă … în scopul furnizării de servicii medicale şi alte servicii, pe baza principiilor privind echitatea, necesitatea, eficacitatea, calitatea şi eficienţa

Contractul de administrare a fost încheiat pentru perioada 9.12.2014 – 9.12.2017 şi poate înceta în cazul în care intervine revocarea din funcţie a şefului de secţie, fie pentru nerealizarea indicatorilor de performanţă ai managementului secţiei, timp de minim un an, din motive imputabile acestuia, fie pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract – art. VI lit.b) din contract.

Invocând dispoziţiile art. VI lit. b) pct. 2 (teza II-a) din contractul de administrare şi existenţa unui aviz de etică, angajatorul a decis, la data de 23.06.2016, revocarea reclamantului din funcţia de medic şef al Secţiei A.T.I. din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi încetarea contractului de administrare, fără a se preciza în cuprinsul deciziei de revocare emise, care dintre obligaţiile înscrise la art. IV lit. A.2 pct. 1 – 35 au fost încălcate de către reclamant. (fila 20)

Contestatorul (medicul Ionel Mucea – n.r.) a apreciat că lipsa din conţinutul deciziei menţionate a menţiunilor obligatorii reglementate de art. 252 alin. 2 din Legea nr. 53/2003 are ca efect nulitatea absolută a acestei decizii, însă, după cum se poate observa din conţinutul său, această decizie nu a fost emisă de angajator în exercitarea prerogativei sale disciplinare de care dispune conform art. 247 alin. 1 din Codul muncii, întrucât nu a fost precedată de efectuarea unei cercetări disciplinare şi nici nu a fost aplicată o sancţiune disciplinară dintre cele prevăzute de art. 248 alin. 1 sau 2 din Codul muncii.

Nu se poate reţine că analiza unui incident de către consiliul de etică suplineşte rolul cercetării disciplinare, chiar dacă procedurile sunt asemănătoare, întrucât consiliul de etică este un for de autoritate morală, constituit în cadrul spitalelor publice, în vederea garantării punerii în valoare a principiilor morale sau deontologice în cadrul sistemului de sănătate, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 1 lit. e) din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 145/2015. Calificarea unor fapte ca “incident etic” de către Consiliul de Etică este prealabilă unei eventuale cercetări disciplinare, întrucât, semnifică numai stabilirea unei situaţii de potenţială nerespectare a principiilor morale sau deontologice, conform art. 1 alin. 1 lit. c) din OMS 145/2015.

Aşadar, instanţa apreciază că prin deciziile nr. 237/23.06.2016 şi nr. 243/27.06.2016 angajatorul intimat a procedat la modificarea raportului de muncă al contestatorului, reglementat de contractul individual de muncă nr. 4249/29.04.2003 modificat prin actul adiţional nr. 100/9.12.2014, urmând a se analiza dacă, această modificare a contractului individual de muncă este sau nu validă, prin prisma dispoziţiilor art. VII din contract şi a art. 41 din Codul muncii.

Astfel, potrivit convenţiei părţilor, respectiv art. IV pct. B.1. pct. 2 din contractul de administrare nr. 100/9.12.2014, managerul spitalului are „dreptul de a elibera din funcţie şeful de secţie” numai în cazul nerealizării indicatorilor specifici de performanţă ai managerului timp de cel puţin un an, această situaţie constituind şi motiv de încetare a contractului de administrare, conform art. VI lit. b) teza I din acelaşi contract.

Din înscrisurile anexate în probaţiune rezultă, fără dubiu, că revocarea din funcţie a contestatorului, a fost întemeiată pe dispoziţiile art. VI lit. b) teza a II-a din contractul de administrare. Această clauză, însă, indică un alt motiv de încetare a contractului de administrare (faţă de cel mai sus menţionat), fără a conferi dreptul managerului de a revoca din funcţie şeful de secţie pentru „neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de administrare”.

Stare conflictuală mocnită între medic şi personalul secţiei, pe de o parte, şi aparţinătorul pacientului, pe de alta

“A reţinut Consiliul de Etică faptul că între medic şi personalul secţiei pe de o parte şi aparţinător pe de altă parte, a existat până la acea dată o „stare conflictuală mocnită”, generată de aparţinătorul care nu a respectat în mod repetat şi pentru o perioadă îndelungată de timp programul de vizită al secţiei şi a manifestat imixtiune în actul medical. (fila 21)

Declaraţiile martorilor O.O., V.V. şi S.S. coroborate cu înscrisurile depuse în probaţiune – conduc la concluzia că atitudinea şi limbajul necorespunzător manifestat de contestator în data de 27 mai 2016 faţă de un aparţinător au fost rezultatul provocării în formă continuată venită din partea aparţinătorului însuşi. Acesta deţinea o cartelă de acces în incinta Secţiei A.T.I. pe care o utiliza şi în afara programului de vizitare a pacienţilor, deranja buna desfăşurare a activităţii în cadrul secţiei şi, în timp, „a ajuns … să treacă peste procedurile medicale”, solicitând în mod direct consultul unui medic de specialitate încadrat în altă secţie a spitalului, „peste acordul” contestatorului – medicul curant, care ar fi fost obligatoriu, conform procedurilor medicale.

În plus, cu o zi înainte de producerea incidentului care a fost calificat drept incident etic, acelaşi aparţinător, în prezenţa personalului subordonat contestatorului a exprimat aprecieri faţă de calităţile manageriale ale contestatorului, considerându-le inferioare. De altfel, în repetate rânduri, aparţinătorul şi-a exprimat nemulţumirea şi faţă de calitatea prestaţiei personalului auxiliar al secţiei conduse de contestator, fapt care a generat nemulţumiri din partea personalului. aduse – mai mult sau mai puţin – la cunoştinţa contestatorului care era şeful secţiei.

Aşadar, limbajul vulgar folosit de contestator, în contextul mai sus arătat, este de condamnat din punct de vedere etic şi eventual pe tărâm disciplinar în cadrul raportului de muncă, nefiind antrenată însă, în această situaţie, răspunderea civilă contractuală conform de art. V alin. 2 din contractul de administrare.

Nu se poate reţine în sarcina contestatorului o culpă nici pentru neîndeplinirea obligaţiilor reglementate de dispoziţiile art. 3 şi art. 27 din contractul de administrare, aşa cum afirmă intimatul prin întâmpinare, întrucât contestatorul a asigurat condiţiile necesare acordării de asistenţă medicală de calitate de către personalul din secţia A.T.I. şi a asigurat respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de către personalul medical din subordine pentru pacienta al cărei aparţinător a depus memoriul antemenţionat.

(…)nefiind dovedită încălcarea de către contestator a nici uneia dintre obligaţiile contractuale asumate prin Contractul de administrare nr. 100/9.12.2014, instanţa apreciază că dispoziţia de revocare din funcţie a contestatorului este neîntemeiată”.

Emiterea deciziei de revocare din funcţie a prejudificat grav dreptul medicului la propria imagine profesională

„(…) coroborând declaraţiile martorilor O.O., V.V. şi S.S., se concluzionează că, în urma emiterii deciziei contestate, medicul a suferit intens în plan afectiv, considerându-se umilit, astfel încât a declarat că intenţionează să plece din spital (prin pensionare ori transfer) pentru a scăpa de acest stres.

Se apreciază că emiterea deciziei de revocare din funcţie în condiţiile factuale mai sus descrise, a fost de natură a prejudicia grav dreptul contestatorului la propria imagine profesională. Contestatorul a fost managerul secţiei A.T.I. o perioadă de peste 10 ani, fiind un specialist foarte apreciat şi bucurându-se de o prestanţă deosebită în rândul colegilor.

În condiţiile în care managerul spitalului nu era străin de starea tensionată creată de aparţinător în cadrul secţiei conduse de contestator – aspect rezultat din procesul verbal nr. 7/2016 al Consiliului Etic (fila 82), revocarea sa din funcţie, ca urmare a adresării unor injurii unui aparţinător care l-a provocat şi l-a jignit timp de câteva luni, a avut ca efect ştirbirea nejustificată a imaginii, a onoarei şi a demnităţii sale; aceste valori este inadmisibil a fi ignorate.

Este de remarcat şi faptul că regretând izbucnirea verbală, contestatorul a prezentat scuze publice aparţinătorului şi separat managerului spitalului, gesturi care, în contextul concret al evenimentelor mai sus descrise, denotă o persoană cu valori şi principii morale ridicate, pentru care salvarea de vieţi are prioritate.

(…) ţinând seama de importanţa valorilor lezate, respectiv dreptul la imaginea profesională şi dreptul la respectul cuvenit nobilei profesii de medic – valori ce par a fi uitate în detrimentul orgoliilor nemăsurate – precum şi de intensitatea cu care a fost percepută vătămarea de către contestator, instanţa apreciază că pentru repararea prejudiciului moral suferit de acesta nu este suficientă doar repunerea sa în situaţia anterioară emiterii deciziei contestate, ci se impune acordarea unei dezdăunări materiale, care va fi stabilită în sarcina intimatului la suma de 20.000 lei.”

ȘTIREA TA - Evenimentele nu se întâmplă doar în fața reporterilor profesioniști. Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite să vadă și alții ceea ce tu ai trait "live". Poți trimite prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

loading...
loading...
1 Comentariu

1 Comentariu

  1. avatar

    Jenu

    luni, 17.07.2017 la 23:04

    Și??… Responsabilități?? Vreo demisie pe masă a managerului?. Responsabilul să plătească cu capul!! Ai auzit de așa ceva. DEMISIA

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

Publicitate

EVENIMENT

Se strică vremea în minivacanța de Sfânta Maria: Ploi şi furtuni în aproape toate regiunile din ţară, până vineri noaptea

avatar

Publicat

Administraţia Naţională de Meteorologie informează că începând de marți, 14 august, ora 18:00 până vineri, 17 august, ora 22:00 sunt așteptate la nivelul întregii țări averse, descărcări electrice, intensificări  ale vântului ce pot lua aspect de vijelie și grindină.

Potrivit ANM, în cursul serii de marți (14 august) și al nopții de marți spre miercuri (14/15 august), în regiunile vestice și nordice gradul de instabilitate atmosferică va fi accentuat și local se vor semnala intensificări ale vântului cu aspect de vijelie, descărcări electrice, averse cu caracter torențial și grindină.

În zilele de miercuri (15 august), joi (16 august) și vineri (17 august), mai ales în cursul după-amiezilor și al serilor, în Maramureș, Transilvania, nordul Crișanei și al Moldovei, precum și în zonele montane și submontane vor fi intervale de timp cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin ploi ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului ce vor putea lua și aspect de vijelie și izolat grindină.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor înregistra cantități de apă ce vor depăși local 20 l/mp și izolat 30…40 l/mp.

sursa: meteoromania.ro

 

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

A început construcția bisericii demolate luna trecută la Alba Iulia. Între timp, slujbele se fac într-o hală din piața Cetate

avatar

Publicat

Construcția noii biserici ortodoxe de pe strada Ioan Alexandru este în desfăşurare. Excavatoarele și muncitorii lucrează de zor la fundația noului lăcaș de cult care, teoretic, va fi gata în 2021. Până la finalizarea construcției, enoriașii participă la slujbele ținute de preotul bisericii, într-o hală a pieței agroalimentare din Cetate.

În luna iulie, micuța biserică de lângă piața agroalimentară, care a servit ca lăcaș de cult peste 20 de ani, a fost dărmată pentru a face loc unuia nou. Motivul demolării a fost că vechea clădire avea un statut provizoriu și nu avea o arhitectură ecleziastic corespunzătoare.

CITEȘTE ȘI: Astăzi se pune temelia unei noi biserici la Alba Iulia. Vechea biserică a fost dărâmată în urmă cu câteva zile

Într-o lună, lucrurile s-au pus în mișcare și muncitorii au început să lucreze la fundația noii clădiri.

Teoretic, beneficiarul, Parohia Ortodoxă Română Cetate 1, va putea avea parte de noua biserică în 2021, termenul de construcție fiind de 36 de luni.

Preotul paroh speră ca demisolul bisericii să fie gata pentru a putea oficia slujba de Crăciun în interiorul acestuia.

Până atunci, enoriașii bisericii iau parte la slujbele ținute într-o hală din piața agroalimentară din Cetate.

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

Angajații DSV și DSP Alba învaţă cum să-şi perfecționeze bronzul la mare, prin „cursuri profesionale”

avatar

Publicat

Au salarii mari mari decât mulți dintre români ar visa, au vouchere, sporuri și vacanțe gratuite la hoteluri în cele mai scumpe stațiuni de pe litoral, mascate sub diferite cursuri din ale căror denumiri ne dăm seama că singurul lucru pe care l-ar putea prinde ar fi o insolație, în plin sezon estival. Dacă vă gândiți că doar angajații primăriilor sunt trimiși să se „perfecționeze” pe malul Mării Negre, nu e chiar așa. Și angajații sau șefii Direcției de Sănătate și Direcției Sanitar-Veterinare din Alba și-au îmbunătățit cunoștințele în materie de factori de protecție, la Mamaia și Costinești.

„Meseria” de bugetar a ajuns să fie cea mai dorită din România și asta pe bună dreptate. Salarii bune, zile libere multe și, pe lângă asta, vara le garantează și câte un sejur la mare pe banii instituției, la „curs”.

Direcția Sanitar-Veterinară Alba a plătit anul acesta peste 20.000 de lei pe cazări la cursuri în plin sezon estival la Costinești și Mamaia. Pe lista achizițiilor publice nu apare în detaliu denumirea cursului sau perioada exactă, ci doar „servicii de cazare” pe șapte zile în diferite locuri. Un singur curs apare cu numele Program de perfecţionare „Modificări legislative privind funcţi publică în domeniul resurselor umane„, care evident este la mare, în Costinești, în perioada 20-26 august. În medie, un sejur de curs costă aproximativ 3.000 de lei pentru cazare și în jur de 900 de lei înscrierea. 

Nici cei de la Direcția de Sănătate Publică Alba nu au ratat ocazia să-și perfecționeze bronzul.

Angajații au fost trimiși la „Curs perfecţionare contracte administrare, patrimoniu şi achiziţii publice, în perioada 15-22.07.2018” și un curs „Scrierea proiectelor europene. Aplicaţii practice” în perioada 23-29 iulie. Ambele cursuri s-au ținut la hoteluri în Mamaia și au costat în jur de 8.500 de lei.

Nu se știe dacă la aceste cursuri au fost trimiși angajații sau şi directorii celor două instituții, mai ales că Alexandru Sinea, directorul DSP Alba, de când a venit vara, a stat mai mult în concediu decât la birou.

 

 

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

Peste 140 de poliţişti din Alba asigură măsuri de ordine şi siguranţă, în minivacanţa de Sfânta Maria. Recomandări

avatar

Publicat

Peste 140 de poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba vor acţiona, zilnic, pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică, în minivacanţa prilejuită de Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.

În perioada 15 -19 august 2018, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba va intensifica acţiunile, va suplimenta efectivele de siguranţă publică şi va asigura prezenţa echipajelor de poliţie, în locurile aglomerate şi a lăcaşurilor de cult din judeţul nostru dar şi în zonele de agrement, în vederea prevenirii evenimentelor negative.

Zilnic vor acţiona, în medie, 140 de poliţişti, cu 70 de mijloace auto, pentru prevenirea faptelor antisociale, apărarea patrimoniului public şi privat, creşterea siguranţei rutiere şi a transporturilor feroviare, astfel încât cetăţenii să se bucure, în linişte, de această sărbătoare, transmite IPJ Alba.

Pentru prevenirea accidentelor de circulaţie şi combaterea excesului de viteză, poliţiştii de la rutieră vor acţiona cu 14 aparate radar şi va fi asigurată prezenţa în trafic, pentru depistarea şi sancţionarea, cu fermitate, a conducătorilor auto care încalcă normele rutiere privind circulaţia pe drumurile publice.

Pentru a preîntâmpina evenimentele neplăcute, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba recomandă cetăţenilor:

Dacă plecaţi de la domiciliu, închideţi şi asiguraţi toate uşile şi geamurile casei, uşa de la balcon, geamul de aerisire de la baie şi nu lăsaţi în casă obiecte de mare valoare sau bani!

În zonele aglomerate, fiţi atenţi la genţi, poşete şi buzunare!

Evitaţi consumul excesiv de alcool şi stările conflictuale!

Nu vă urcaţi la volan, dacă aţi consumat băuturi alcoolice!

Respectaţi regimul legal de viteză !

Adaptaţi permanent viteza, condiţiilor concrete din trafic, în special când se circulă în coloană!

Pe timp de vreme caniculară, planificaţi pe cât posibil deplasările cu autovehiculul în afara intervalului orar 10.00 –18.00 şi nu consumaţi sub nicio formă băuturi alcoolice.

Posesorilor de permis de conducere cu afecţiuni medicale (cardiovasculare, neurologice sau endocrine) le recomandăm să renunţe la conducerea autovehiculelor pe drumurile publice în intervalul orar menţionat.

Înainte de plecarea la drum este necesară verificarea stării tehnice a autovehiculului şi, în special, a presiunii în pneuri, gradul de îmbătrânire şi uzură al acestora şi al racordurilor, precum şi verificarea instalaţiei de climatizare.

Conduceţi cu multă atenţie şi răbdare!

În caz de nevoie, apelaţi cu încredere 112 – Apel Unic de Urgenţă

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

ACCIDENT pe DN 67C – Transalpina, zona Căpâlna. Cetăţean ceh rănit după ce s-a răsturnat cu motocicleta în albia râului Sebeş

avatar

Publicat

Un motociclist a fost grav rănit în urma unui accident rutier petrecut marți, în jurul prânzului pe DN 67C – Transalpina, în zona Căpâlna.

Potrivit IPJ Alba, un accident rutier s-a petrecut marți, pe DN 67C în zona Căpâlna. Din primele informații un bărbat a pierdut controlul asupra motocicletei pe care o conducea și a căzut în albia râului Sebeș.

UPDATE: Potrivit IPJ Alba, accidentul s-a petrecut pe DN67C, la kilometrul 133+300 m. Un cetăţean ceh, în vârstă de 47 de ani, în timp ce conducea o motocicletă, nu a adaptat viteza la condiţiile de drum, a pierdut controlul asupra vehiculului, a intrat în coliziune cu parapetul de pe marginea carosabilului şi s-a răsturnat în albia râului Sebeş. Motociclistul a suferit mai multe leziuni şi a fost transportat la spitalul din Sebeş.

FOTO: Arhiva Alba24

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate