Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

Bacalaureat 2024: probele de examen încep în 17 iunie. Modele de subiecte, reguli pentru liceeni, calendar

sala clasa liceu examen

Publicat

Bacalaureat 2024: din 17 iunie încep probele pentru absolvenții de liceu la examenul de Bacalaureat. Mai întâi vor fi probele de competențe, apoi, în iulie, cele scrise. Primele rezultate vor fi cunoscute în 8 iulie.

Corectarea lucrărilor se va face digitalizat, prin platforma ministerului. Elevii mai au câteva săptămâni până vor trebui să susțină examenul de final de liceu.

Vezi BACALAUREAT 2024: Modele de subiecte pentru elevii de clasa a XII-a, publicate de minister. Variante pentru pregătirea la examen

Calendar Bacalaureat 2024

 • 3-7 iunie: înscrierea candidaților
 • 7 iunie: încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a, a XIII-a
 • 17-19 iunie: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală la Limba română (proba A)
 • 19-20 iunie: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală la limba maternă (proba B)
 • 19-21 iunie: evaluarea competențelor digitale (proba D)
 • 25-27 iunie: evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C)
 • 1 iulie: proba scrisă Limba și literatura română (proba E.a)
 • 2 iulie: proba scrisă obligatorie a profilului (proba E.c)
 • 4 iulie: proba scrisă la alegere a profilului (proba E.d)
 • 5 iulie: proba scrisă la Limba și literatura maternă (proba E.b)
 • 8 iulie: afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00); depunerea contestațiilor (orele 12.00-18.00)
 •  9-11 iulie: soluționarea contestațiilor
 • 12 iulie: afișarea rezultatelor finale

Bacalaureat 2024. Probe

Proba obligatorie este la:

 • matematică – pentru profilul real din filiera teoretică, toate profilurile din filiera tehnologică şi profilul militar şi profilul pedagogic – specializarea învăţători-educatoare, din filiera vocaţională
 • istorie – pentru profilul umanist din filiera teoretică şi pentru toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia celor menţionate mai sus

Proba la alegere este la:

 • fizică, chimie, biologie sau informatică – pentru profilul real din filiera teoretică, pentru profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului din filiera tehnologică şi pentru profilul militar din filiera vocaţională
 • geografie, filosofie, logică şi argumentare, economie, psihologie şi, după caz, sociologie – pentru profilul umanist din filiera teoretică, pentru profilul servicii din filiera tehnologică şi pentru toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia celui menţionat

Bacalaureat 2024. Reguli pentru elevi

Accesul candidaţilor în centrul de examen la probele scrise se face în intervalul 7.30 – 8.30.

Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea. Candidații au obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop. Cei care refuză depozitarea obiectelor în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop nu sunt primiți în examen.

Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și în alte obiecte de depozitare personale sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări:

 • manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și în alte obiecte de depozitare personale sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen:

 • telefoane mobile, căști audio, dispozitive tip IoT
 • orice alte mijloace electronice de calcul sau de comunicare/care permit conectarea la internet/la rețele de socializare
  • ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicarea cu alți candidați/asistenți din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.

Bacalaureat 2024. Eliminarea din examen

Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat:

 • să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Candidații care încalcă regulile menționate sunt eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, dacă au fost introduse de aceștia sau de alți candidați, de către cadrele didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit/ au transmis sau nu materialele interzise.

Bacalaureat 2024. Frauda și tentativa de fraudă

Încălcarea regulilor menționate va fi considerată tentativă de fraudă. Candidații respectivi nu mai pot participa la probele următoare și sunt declarați „eliminați din examen“, fără posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale.

Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

Calculul celor două sesiuni la care candidații „eliminați din examen“ nu mai au dreptul de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.

Bacalaureat 2024. Supraveghere audio-video

Sunt monitorizate audio-video sălile în care se desfășoară activități specifice examenului de bacalaureat:

 • instruirea membrilor comisiilor de bacalaureat, susținerea probelor, descărcarea și multiplicarea subiectelor
 • predarea și preluarea lucrărilor scrise, evaluarea lucrărilor scrise, depozitarea bagajelor

Comisiile de bacalaureat din centrele de examen și comisiile de bacalaureat județene verifică, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude, tentative de fraudă sau în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude, tentative de fraude, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen menționate, din centrul respectiv.

Dacă se constată existența unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat, comisia de bacalaureat din centrul de examen ia măsurile ce se impun, care pot merge până la eliminarea candidaților din examen.

Bacalaureat 2024. Predarea lucrărilor

În situații obiective, neimputabile candidatului, în care se decide anularea/rescrierea lucrării în centrul de examen, timpul destinat redactării lucrării scrise se poate prelungi, cu cel mult 1 oră, conform unei proceduri elaborate de către Comisia Națională de Bacalaureat.

Candidații care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim pot părăsi sala de examen fără a primi subiectele. Candidații primesc subiectele numai dacă părăsesc sala după expirarea timpului maxim destinat desfășurării probelor scrise.

Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice care vizează organizarea și desfășurarea corectă a examenului de bacalaureat și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte/dispozitive tip IoT care, potrivit reglementărilor în vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise în sala de examen.

După parcurgerea etapelor menționate, candidații vor semna un proces-verbal și mențiunea că au luat cunoștință de faptul că nerespectarea regulilor are drept consecință măsurile menționate.

Bacalaureat 2024. Corectarea lucrărilor

În procesul de evaluare inițială a lucrărilor scrise și de rezolvare a contestațiilor, după validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este mai mică sau egală cu un punct:

 • este calculată nota finală ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, fiind înregistrată în catalogul de bacalaureat.

În cazul în care diferența dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, se procedează astfel:

 • se nominalizează alți doi profesori evaluatori pentru recorectarea lucrării
 • după finalizarea recorectării lucrării, notele acordate de fiecare din cei patru evaluatori se trec pe lucrare și se înregistrează
 • se calculează nota finală din cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note – valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note – valori centrale.

Media rezultată reprezintă nota finală.

Bacalaureat 2024. Condițiile de promovare a examenului

Pentru a promova examenul de bacalaureat, candidatul trebuie să:

 • susțină și promoveze sau să aibă echivalate toate probele de competențe
 • susțină și să obțină cel puțin nota 5 (cinci) la toate probele scrise de examen
 • obțină cel puţin media 6 la probele scrise

Bacalaureat 2024. Comunicarea rezultatelor

Comunicarea rezultatelor obținute la examenul național de bacalaureat se face anonimizat. Se utilizează codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia.

Pentru comunicarea notelor obținute la examenul național de bacalaureat, înainte de etapa de depunere și soluționare a contestațiilor, comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de bacalaureat care cuprinde:

 • codul candidatului, unitatea de învățământ de proveniență, județul, promoția, forma de învățământ absolvită, specializarea
 • notele obținute la fiecare probă scrisă, media sau mențiunile „reușit“/„respins“/„neprezentat“/„eliminat din examen“, după caz.

Comisiile afișează/postează, utilizând codurile individuale ale candidaților care au depus contestații, notele obținute în urma rezolvării contestațiilor, la loc vizibil, la avizier și pe website-ul unității de învățământ.

Comisiile din unitățile de învățământ-centre de examen tipăresc lista rezultatelor finale după contestații ale candidaților anonimizați și o afișează, conform calendarului, cu semnătura președintelui și a secretarului comisiei din centrul de examen, la avizierul unității de învățământ și pe website-ul acesteia.

Rezultatele examenului național de bacalaureat ale candidaților anonimizați sunt afișate și pe pagina de internet a Ministerului Educației și a inspectoratelor școlare pentru o perioadă de 2 ani.

Bacalaureat 2024. Contestații

În cadrul etapei de soluționare a contestațiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, se calculează nota finală. În situația în care se constată o diferență de notare mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații, lucrarea este reevaluată de către alți doi profesori evaluatori.

Nota definitivă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.

Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica nota inițială prin creștere sau descreștere, după caz.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax