Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

DEFINITIVAT 2015: CALENDARUL examenului, condiţii de participare şi MODELE de SUBIECTE. 149 de candidaţi din ALBA.

Publicat

profesori DEFINITIVAT 2015. MODELE DE SUBIECTE. CALENDAR EXAMEN: Peste 150 de candidaţi din Alba s-au înscris la examenul de Definitivat 2015, iar IŞJ Alba a admis dosarele pentru 149 dintre aceştia. Prin promovarea acestui concurs, absolvenţii de studii superioare se pot definitiva pe post după un an de practică la catedră. Potrivit calendarului publicat de minister, până în 5 iunie se desfăşoară inspecţiile la clasă, iar în 9 iulie are loc proba scrisă.

Cadrele didactice care nu obţin definitivarea în învăţământ pot fi angajate în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar numai pe perioadă determinată, cu statut de profesor debutant.

Potrivit IŞJ Alba, la sesiunea din acest an s-au înscris 153 de candidaţi, iar patru dosare au fost respinse sau candidaţii s-au retras. Au rămas 149 de candidaţi care intră în examen. În ceea ce priveşte dosarele respinse, în dou cazuri candidaţii nu aveau vechime corespunzătoare, iar altul avea mai mult de trei participări la examen. AICI, lista candidaţilor.

Vezi REZULTATE înscrieri candidaţi publicate de IŞJ Alba: Dosare_inscrieri candidati_Definitivat_2015

Examenul constă în susţinerea a cel puţin două inspecţii speciale la clasă şi o probă scrisă şi se susţine în limba română. Cadrele didactice care predau la clase cu predare integrală în limbile minorităţilor naţionale pot susţine probele examenului în limba de predare a disciplinei.

Proba scrisă se susţine pe baza subiectelor elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, în concordanţă cu programele specifice pentru examen aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, valabile pentru sesiunea respectivă.

Examenul se organizează distinct pentru fiecare funcţie didactică de predare, pe discipline sau pe specialităţi.

Definitivarea în învăţământ poate fi obţinută la una dintre specialităţile înscrise pe diploma/diplomele pe care candidatul o/le deţine sau la una dintre disciplinele pe care cadrul didactic o poate preda.

Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar.

Pentru a se putea prezenta la proba scrisă din cadrul examenului, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

– să aibă calificativul parţial pentru anul şcolar în curs: „Bine” sau „Foarte bine”;

– să aibă media notelor finale la inspecţiile speciale: cel puţin 8;

– să aibă stagiu efectiv de predare la catedră, în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, de cel puţin un an (sau ore de predare echivalente normei de un an) ca personal didactic calificat conform studiilor absolvite.

Candidaţii care au început activitatea didactică în sistemul de învăţământ preuniversitar anterior anului şcolar 2012 – 2013 se pot prezenta la examen în 3 sesiuni, în cel mult 5 ani de la finalizarea stagiului, fără a depăşi 7 ani de predare efectivă la catedră, cu statut de cadru didactic calificat.

Candidaţii care desfăşoară activitate didactică în sistemul de învăţământ preuniversitar începând cu anul şcolar 2012 – 2013 se pot prezenta la examen după efectuarea stagiului minim, în cel mult 5 ani de la începerea primului stagiu.

Cadrele didactice care nu obţin definitivarea în învăţământ pot fi angajate în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar numai pe perioadă determinată, cu statut de profesor debutant.

Examenul naţional de definitivare în învăţământ va fi coordonat metodologic de Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Comisia naţională de examen, se arată în Ordinul 4801 din 20 octombrie 2014,. Organizarea şi desfăşurarea examenului sunt asigurate de către inspectoratele şcolare, la nivelul cărora se constituie, prin decizie a inspectorului şcolar general, comisia de examen judeţeană. Proba scrisă se susţine în centrele de examen care se stabilesc de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar în unităţi de învăţământ care permit organizarea, în aceeaşi clădire, a sălilor de examen şi a sălilor în care îşi desfăşoară activitatea comisia de examen. Pentru evaluarea lucrărilor şi soluţionarea contestaţiilor se constituie, la nivel naţional, centre de evaluare a lucrărilor scrise, respectiv de soluţionare a contestaţiilor. AICI, mai multe detalii.

CALENDARUL de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2014 – 2015

– până la 31 octombrie 2014: Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen judeţene

până la 21 noiembrie 2014: înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ, transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul şcolar, verificarea şi avizarea acestora

– 21 noiembrie: înregistrarea candidaţilor în aplicaţie

– 19 decembrie 2014: înştiinţarea candidaţilor cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere

– până la 5 iunie 2015: efectuarea inspecţiilor la clasă

– 8 – 30 iunie 2015: completarea dosarelor şi validarea datelor de înscriere existente în aplicaţia electronică

– 9 iulie 2015: susţinerea probei scrise

– 14 iulie 2015: afişarea rezultatelor

– 14 – 15 iulie 2015: înregistrarea contestaţiilor şi transmiterea acestora la centrele de evaluare/contestaţii

– 16 – 17 iulie 2015: soluţionarea contestaţiilor

– 18 iulie 2015: afişarea rezultatelor finale

– 20 – 31 iulie 2015: transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale a tabelelor nominale cu candidaţii admişi şi validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educaţiei naţionale

– până la 1 septembrie 2015: eliberarea de către inspectoratele şcolare a certificatelor de acordare a definitivării în învăţământ.

Programele pentru examen – Arte se găsesc aici

Programele pentru examen – Educaţie fizică şi sport se găsesc aici

Programele pentru examen – Învăţământ primar şi prescolar pentru învăţători/educatori/institutori se găsesc aici

Programele pentru examen – Limbă şi comunicare se găsesc aici

Programele pentru examen – Matematică şi ştiinţe se găsesc aici

Programele pentru examen – Om şi societate se găsesc aici

Programele pentru examen – Tehnologii se găsesc aici

AICI, MODELE DE SUBIECTE.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate