Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

ÎNSCRIERI la CREŞĂ 2016, Alba Iulia: „Bătaie” pe locurile de la creşa din Cetate. Care sunt CRITERIILE de departajare a cererilor. Rezultate, în 22 iulie

Publicat

cresa alba iulia 2 Peste 150 de dosare au fost depuse la Primăria Alba Iulia, pe cele 109 locuri disponibile la cele trei creşe din oraş. Cea mai mare cerere este la creşa din cartierul Cetate. Sunt peste 90 de părinţi care vor să-şi lase copiii la această unitate, în orele în care ei sunt la serviciu. Aici sunt disponibile însă doar 23 de locuri.

Miercuri a fost ultima zi în care părinţii şi reprezentanţii legali ai copiilor până la 3 ani au putut aduce actele pentru înscrierea minorilor la creşele din Alba Iulia, pentru anul şcolar 2016-2017. Din datele centralizate la primărie, sunt peste 150 de cereri, cele mai multe pentru creşa de pe strada Alexandru cel Bun din cartierul Cetate. Unitatea are 22 de locuri (plus un loc pentru cazuri sociale) şi au fost depuse peste 90 de solicitări pentru această locaţie. Restul sunt pentru creşele de pe strada Livezii, din cartierul Ampoi.

În perioada următoare, până în 21 iulie, Comisia de verificare a dosarelor analizează actele depuse şi va solicita, dacă este nevoie, completarea documentelor. Va ţine cont în primul rând de opțiunea părintelui, referitor la creșa dorită, apoi se vor aplica criteriile. Ulterior, Comisia de soluţionare a dosarelor stabileşte lista cu copiii admişi în limita locurilor disponibile, pe fiecare creșă, ce va fi afişată în 22 iulie. Cei nemulţumiţi pot depune contestaţii, iar în 29 iulie va fi cunoscută lista finală cu copiii ce vor fi înscrişi la creşă.

Potrivit procedurii, fiecare solicitant a putut opta pentru înscrierea copilului său într-o singură creșă, cu mențiunea că, dacă nu obține loc, optează și pentru alta, prin redistribuire, în ordinea descrescătoare a punctajului, în limita locurilor disponibile din acea unitate. În cazul în care în urma aplicării criteriilor, două sau mai multe cereri au același punctaj, pentru ocuparea locurilor disponibile, departajarea se va face în favoarea copilului a cărui părinte/ reprezentant legal începe serviciul mai devreme. Dacă și după aplicarea acestei condiții vor exista două sau mai multe cereri în aceeași situație se va ține cont de numărul de înregistrare a cererii.

Lista nominală cu punctajul stabilit pentru fiecare copil pentru care s-a depus dosar de înscriere pentru a frecventa creşa în anul şcolar următor, respectiv luna septembrie, va fi afişată la sediul creșelor, pe site-ul primăriei și la sediul primăriei.

Vă reamintim că în Alba Iulia, cele trei creşe de stat sunt în cartierele Cetate şi Ampoi, cu sedii la adresele: Creşa 1 Cetate (22 locuri, un loc pentru cazuri sociale) – strada Alexandru cel Bun nr. 13; Creşa 2 Ampoi (25 locuri, un loc pentru cazuri sociale), strada Livezii 41 E, Creşa 2 Ampoi (57 locuri, 3 locuri pentru cazuri sociale), strada Livezii nr. 47.

Orarul zilnic al creşelor este 6.00 – 18.00. Copiii beneficiază de asistenţă medicală permanentă, două mese (mic dejun şi prânz) şi două gustări pe zi. Alimentația copiilor urmărește standardele unei diete echilibrate, adaptată cerințelor specifice vârstei, potrivit reprezentanţilor Primăriei Alba Iulia. În cadrul creșelor se desfășoară activități de educație timpurie adecvate vârstei copiilor, bazate pe joc (jocul exercițiu, jocuri de imitație, jocuri de limbaj, jocuri de construcție, jocuri imaginative, etc.)

CALENDAR înscrieri la creşă în Alba Iulia, 2016:

1 – 13 iulie: preluarea dosarelor la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia

13-21 iulie: evaluarea dosarelor de către comisia de înscrieri

22 iulie: afișarea rezultatelor

25-27 iulie: depunerea contestațiilor la sediul Primăriei Alba Iulia

28-29 iulie: analizarea contestațiilor de către comisia de contestații și afișarea rezultatelor

1-9 septembrie: prezentarea părinților la creșă pentru planificarea zilei de intrare în colectivitate a copilului.

CRITERII privind punctarea cererilor de înscriere a copiilor în creșele din municipiul Alba Iulia (criteriile de departajare se vor aplica doar în cazul în care numărul de solicitări va depăși numărul de locuri disponibile pentru înscrieri)

1. Locul de muncă al părinţilor / reprezentanţi legali (care au raportul de muncă / serviciu nesuspendat) – 5 puncte pentru fiecare

2. Data reluării activităţii profesionale de către părintele care se află în concediu pentru îngrijirea copilului:

– celor care îşi reiau activitatea până în 31 august: 5 puncte

– celor care îşi reiau activitatea până în luna septembrie: 4 puncte

– celor care îşi reiau activitatea până în luna octombrie: 3 puncte

– celor care îşi reiau activitatea până în luna noiembrie: 2 puncte

– celor care îşi reiau activitatea până în luna decembrie: 1 punct

– celor care îşi reiau activitatea începând cu luna ianuarie a anului următor: 0 puncte

3. Frați care frecventează deja creșa sau grădinița care funcționează apropiere (Grădiniţa nr. 13 şi Grădiniţa nr. 14): un punct

4. Situația familială: familie monoparentală – 10 puncte, familie biparentală (căsătoriți, uniune consensuală) – 5 puncte

5. Numărul de copii în întreținere: un copil – 1 punct, doi copii – 2 puncte, trei copii sau mai mulți – 3 puncte; motivul a fost că există posibilitatea ca un copil cu părinte unic, dar fără loc de muncă cu trei copii să ocupe locul unui copil ai cărui părinţi sunt salariaţi

6. Copii gemeni/ tripleți (se va completa câte un dosar pentru fiecare copil) – 1 punct.

7. Unul dintre părinţi/reprezentanţi legali sau părinte unic urmează o formă de învăţământ la zi (student/masterand): 2 puncte

8. Familie care are un copil cu handicap grav (altul decât cel pentru care optează înscrierea la creşă): 2 puncte

Condiții eliminatorii:

Nu se vor lua în calcul cererile părinților (ambii părinți/părinte unic), care nu au domiciliul/reședința în Municipiul Alba Iulia.

Nu se vor înscrie în creșă copii pentru care medicul de familie nu eliberează adeverință medicală cu textul sănătos clinic și apt pentru intrare în creșă li fişa de imunizări întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la introducerea copilului în colectivitate. În situaţia în care copilul un are schema de vaccinări obligatorii în România efectuată, medicul de familie va preciza pe FISA de imunizări că acesta urmează să recupereze vaccinurile lipsă şi că este cuprins în schema de vaccinări obligatorii în România.

Lista cu actele necesare înscrierii copilului la creşă:

1. Cererea de înscriere  (AICI, formular sau se poate ridica de la cam. 8 din Primărie)

2. Copie de pe certificatul de naștere al copilului

3. Copie faţă-verso de pe actele de identitate ale părinților/ reprezentanților legali, certificatele de naștere ale fraților minori si, după caz, copie a hotărârii de plasament sau de încredințare în vederea adopției

4. Copie după certificatul de căsătorie

5. Orice act care dovedeşte uniunea consensuală

6. Adeverința de venituri pntru fiecare dintre părinţi/reprezentanţi legali

– adeverinţă cu venitul brut al părintelui, realizat în ultimele 6 luni, anterioare înscrierii, cu precizarea valabilităţii contractului de muncă

– copie după decizia de stabilire a indemnizaţiei pentru creşterea copilului (în cazul în care unul dintre părinţi se află în concediu pentru creşterea copilului), eliberată de AJPIS Alba

– copie după decizia de reluare a activităţii profesionale în care să se specifice data reluării activităţii părintelui care a beneficiat de indemnizaţia pentru creşterea copilului, pentru cei care îşi reiau activitatea înaintea de împlinirea vârstei de un an, respectiv 2 ani, a copilului, în funcţie de opţiunea aleasă (NOU)

– decizia de suspendare a activităţii profesionale

– cupoane de pensie, şomaj; alte acte doveditoare de venituri, după caz

– pentru persoanele cu venituri din străinătate în ultimele 6 luni: contract de muncă tradus în limba română; pentru cei care un realizează venituri:  adeverinţă de la Administraţia Financiară (NOU)

7. Adeverința de la medicul de familie, în care să se menționeze că respectivul copil este sănătos clinic și apt pentru intrarea în creșă

8. Fişa de imunizări

9. Certificat încadrare în grad de handicap grav pentru copil (unde este cazul; altul din familia decât cel pentru care se solicită înscrierea la creşă)

10. Certificatul de deces/sentință de divorț, definitivă și irevocabilă, pentru părintele unic

11. Adeverinţă pentru fraţii care frecventează în anul şcolar următor grădiniţa din apropierea creşelor (Grădiniţa nr. 13 sau 14)

12. Adeverință de student/masterand la zi, pentru părintele/reprezentantul legal al copilului, cu precizarea continuităţii studiilor şi în anul şcolar următor.

13. Alte acte justificative în funcție de situația descrisă în cerere, pentru a putea beneficia de punctaj.

Pentru locurile sociale se depun:

– acte din care să reiasă situaţia de urgenţă a familiei (moartea subită a unuia dintre părinţi/reprezentanţi legali, accident al unuia dintre părinţi etc)

– plan de serviciu şi anchetă socială de la Direcţia de Asistenţă Socială Alba Iulia (pentru situaţia în care copilul este cu risc de separare în familie)

După admiterea copilului în creşă, dosarul se va completa de părinte/reprezentant legal, cu următoarele acte:

1. Avizul epidemiologic eliberat de medicul de familie cu 24-48 de ore înainte de a începe frecventarea unității

2. Fișa imunizări întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății

3. Analize medicale: examen coprobacteriologic, coproparazitologic și exudat faringian

4. Alte analize sau adeverinţe medicale, după caz.

5. Acte doveditoare venituri (în cazul unor modificări apărute în situația familială în perioada dintre înscriere și intrarea în colectivitate).

AICI, procedura integral.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate