Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI în ADMINISTRAȚIE: Șef birou la CJ Alba, consilieri la Primăria Alba Iulia, inspector la Casa de Pensii şi alte funcţii. LISTA completă

Publicat

primarie

primaria alba iuliaÎn perioada iunie-iulie, sunt organizate concursuri pentru mai multe posturi vacante în administraţiile publice locale sau servicii, direcţii ori instituţii subordonate.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

– are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

– cunoaște limba română, scris și vorbit;

– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– are capacitate deplină de exercițiu;

– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

– îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea

Concursuri organizate în iunie-iulie şi condiţii de participare:

Consiliul Judeţean Alba

– şef Biroul Audit (concurs organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici)

Anunţ publicat în 22 iunie, termen pentru depunerea dosarelor 20 de zile.

Concurs: 22 iulie, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

 

Primăria Municipiului Alba lulia

Direcţia urbanism, amenajarea teritoriului, Serviciul urbanism:

– consilier clasa I, gradul principal.

Condiţii:studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă: inginerie civilă, specializarea: construcţii civile, industriale şi agricole, inginerie civilă sau inginerie urbană şi dezvoltare regională; inginerie geodezică, specializarea: măsurători terestre şi cadastru, topogeodezie sau cadastru şi managementul proprietăţii; inginerie şi management, specializarea: inginerie economică în construcţii; arhitectură, specializarea: arhitectură, conservare şi restaurare de arhitectură sau arhitectura peisajului; urbanism, specializarea: proiectare şi planificare urbană, urbanism şi amenajarea teritoriului sau amenajare şi planificarea peisajului; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

– consilier, clasa I, gradul debutant.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă: inginerie civilă, specializarea: construcţii civile, industriale şi agricole, inginerie civilă sau inginerie urbană şi dezvoltare regională; inginerie geodezică, specializarea: măsurători terestre şi cadastru, topogeodezie sau cadastru şi managementul proprietăţii; inginerie şi management, specializarea: inginerie economică în construcţii; arhitectură, specializarea: arhitectură, conservare şi restaurare de arhitectură sau arhitectura peisajului; urbanism, specializarea: proiectare şi planificare urbană, urbanism şi amenajarea teritoriului sau amenajare şi planificarea peisajului; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Serviciul autorizări:

consilier, clasa I, gradul principal.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă: inginerie civilă, specializarea: construcţii civile, industriale şi agricole, inginerie civilă sau inginerie urbană şi dezvoltare regională; ingineria instalaţiilor, specializarea: instalaţii pentru construcţii; inginerie geodezică, specializarea: măsurători terestre şi cadastru, topogeodezie sau cadastru şi managementul proprietăţii; inginerie şi management, specializarea: inginerie economică în construcţii; arhitectură, specializarea: arhitectură, conservare şi restaurare de arhitectură sau arhitectura peisajului; urbanism, specializarea: proiectare şi planificare urbană, urbanism şi amenajarea teritoriului, amenajare şi planificarea peisajului; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Termen limită de depunere a dosarelor: 6 iulie 2016, ora 15:00

Concurs: 19 iulie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Municipiului Alba lulia, Județul Alba, Calea Moţilor nr. 5A, telefon 0258/819.462

 

Casa Județeană de Pensii Alba

inspector, clasa I, gradul profesional superior

Condiţii: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; vechime în specialitatea studiilor: minimum 9 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 6 iulie 2016

Concurs: 18 iulie, ora 10:00: proba scrisă; 20 iulie, ora 14.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Casei Județene de Pensii Alba, telefon 0258/811.531.

 

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba

şofer autosanitară II

Condiţii: diplomă de bacalaureat; permis de conducere pentru şofer profesionist, cat. B şi C; diplomă de absolvire a cursului de ambulanţier; 3 ani vechime ca şofer profesionist.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 4 iulie 2016, ora 15:00

Concurs: 12 iulie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 15 iulie 2016, ora 10.00 – proba practică; 18 iulie 2016, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba din Alba Iulia, Calea Moţilor, nr. 83, Judeţul Alba, telefon: 0258/834.211.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba

Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi „Arnsberg” Alba

psiholog specialist

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul psihologiei; atestat de psiholog cu drept de liberă practică în specialitatea psihologie clinică, eliberat de Colegiul Psihologilor din România, treapta de specializare specialist

psihopedagog principal (0,5 normă)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe ale educaţiei sau psihologiei, specializarea psihopedagogie specială sau pedagogie; 5 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite

Centrul de îngrijire şi Asistenţă Abrud

asistent medical (2 posturi)

Condiţii: studii: diplomă de bacalaureat şi diplomă de absolvire şcoală postliceală sau echivalentă (PL) în domeniu; certificat de membru în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; autorizaţie de liberă practică pentru exercitarea profesiunii de asistent medical; minimum 6 luni vechime în specialitate.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 5 iulie 2016, ora 16:00

Concurs: 13 iulie 2016, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap

medic primar specialitatea medicină internă – 1/2 post (0,5 normă)

medic specialist specialitatea psihiatrie – 1/4 post (0,25 normă)

medic primar specialitatea neurologie – 1/4 post (0,25 normă)

medic primar specialitatea oftalmologie – 1/4 post (0,25 normă)

medic primar specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă- 1/2 post (0,5 normă)

psiholog principal – 1/2 post (0,5 normă)

Condiţiile pentru posturile de medic: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medical; adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional; autorizaţie de liberă practică sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs.

Condiţiile pentru postul de psiholog principal: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul psihologiei; atestat de psiholog cu drept de liberă practică în specialitatea psihologie clinică, eliberat de Colegiul Psihologilor din România, treapta de specializare principal.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 27 iunie 2016, ora 16.00

Concurs: 5 iulie 2016, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba, din Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, telefon: 0258/818.266. interior 115

Camera Agricolă Județeană Alba

şofer gradul I, din cadrul Compartimentului Administrativ

Condiţii: studii minimum generale; permis auto categoria B şi C; vechime în categoria B şi C minimum 5 ani.

Concurs: 8 iulie 2016, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor; 15 iulie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Camerei Agricole Județene Alba din municipiul Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 4, telefon 0258/830.208

 

Primăria Orașului Câmpeni

inspector I, debutant, la compartimentul S.P.C.L.E.P. Câmpeni

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; cunoştinţe de operare pe calculator.

Anunţ publicat în 22 iunie, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere, 20 de zile.

Concurs: 22 iulie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 25 iulie 2016, ora 10.00 – proba interviu/proba de verificare a cunoștințelor PC

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Câmpeni, Piața Avram Iancu 5, Judeţul Alba, telefon 0258/771.215

 

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 13 Alba Iulia

îngrijitoare

Condiţii: studii generale sau medii; vechime: minimum 5 ani; cursuri de igienă absolvite sau dovada înscrierii la curs; abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: persoană serioasă, stabilă emoţional, responsabilitate şi corectitudine; să cunoască şi să poată identifica materialele de curăţenie de bază, necesare în activitatea de curăţenie; să aibă deprinderi practice specifice activităţii de curăţenie.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 7 iulie 2016

Concurs: 14 iulie 2016, ora 9.00 – proba scrisă; 14 iulie 2016, ora 11.00 – proba practică

Relaţii suplimentare la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 13, cu sediul în Alba Iulia, str. Energiei nr. 21, Judeţul Alba, telefon: 0786.349.807 sau 0258.820.057

 

Primăria Comunei Vadu Moţilor

consilier, clasa I, superior – Compartimentul Urbanism – Cadastru

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul cadastru, topografie, măsurători terestre, silvicultură; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minimum 9 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 11 iulie 2016, ora 15:00

Concurs: 21 iulie, ora 11:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Vadu Moților, Județul Alba, telefon: 0258/777505.

 

Primăria Comunei Doştat

inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului de asistenţă socială

Condiţii: nivelul studiilor: superioare; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 5 ani.

Anunţ publicat în 17 iunie, termen pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 21 iulie 2016, ora 11:00: proba scrisă; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Doştat cu sediul în comuna Doştat, nr 250, judeţul Alba, tel./fax 0258764790

ALTE POSTURI

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Alba

medic veterinar gradul I – 4 ore. Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicina veterinară; minimum 9 ani vechime în specialitatea funcţiei.

– inginer gradul I. Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul chimie; minimum 4 ani vechime în specialitatea funcţiei.

Termen limită pentru depunerea dosarelor, 29 iunie

Concurs: 11 iulie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 14 iulie 2016, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța AlimentelorAba, din Alba Iulia, Str. Lalelelor, Nr. 7A, telefon 0258/835.915.

Spitalul Municipal Aiud

şef birou RUNOS (studii superioare)

Data limită pentru depunerea dosarelor: 27 iunie 2016, ora 15.00

Concurs: 5 iulie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la Spitalul Municipal Aiud, din localitatea Aiud, Str. Spitalului nr. 2, judeţul Alba, telefon: 0258/861.816, interior 162

Primăria Municipiului Blaj

inspector debutant la Compartimentul Achiziţii Publice, Birou Investiţii

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, studii economice.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 4 iulie 2016

Concurs: 12 iulie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; 14 iulie 2016, ora 14:00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Blaj din Blaj, Piața 1848 nr. 16, Județul Alba, telefon 0258/710.110.

Liceul Teoretic Teiuş

analist programator

Condiții: studii superioare de specialitate – informatică, automatizări şi calculatoare; vechi mea în specialitatea studiilor solicitate: minimum 3 ani.

Data limită de depunere a dosarelor la Compartimentul Resurse Umane din sediul SPAS, str. Dacia nr. 1: 27 iunie 2016 – 06 iulie 2016, ora 14:00

Concurs: 11 iulie 2016, 9:00 – proba scrisă; 12 iulie 2016, 15:00 – proba interviu

Primăria Orașului Zlatna

conducător autospecială treapta profesională I la Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (2 posturi)

Condiţii: minimum 8 clase; perfecţionări sau specializări pe linie P.S.I. sau dovada efectuării stagiului militar la arma Pompieri; posesor permis conducere categoriile B şi C; domiciliul stabil pe raza administrativ-teritorială a oraşului Zlatna.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 28 iunie 2016, ora 16:00

Concurs: 6 iulie 2016, ora 9:00 – proba sportivă; 7 iulie 2016, ora 11:00 – proba scrisă; 12 iulie 2016, ora 10:00 – proba practică; 15 iulie 2016, ora 11:00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, Piaá Unirii, nr. 1A, Județul Alba, telefon 0258/856.337

Primăria comunei Șona

inspector IA la Compartimentul Urbanism

Condiţii: studii superioare de scurtă durată; vechime minimum 15 ani; cunoştinţe operare calculator nivel mediu.

Data limită de depunerea dosarelor: 1 iulie 2016, ora 16:00

Concurs: 11 iulie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; 12 iulie 2016, ora 10:00 – proba interviu

muncitor la Compartimentul Deservire (2 posturi)

Condiţii: minimum studii generale; vechime minimum 2 ani.

Termen limită pentru depunerea dosarelor 1 iulie 2016, ora 16:00

Concurs: 11 iulie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 12 iulie 2016, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Şona, telefon: 0258/884.144.

Primăria Orașului Câmpeni

inspector I, debutant, la compartimentul S.P.C.L.E.P. Câmpeni

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; cunoştinţe de operare pe calculator.

Anunţ publicat în 3 iunie, termen pentru depunerea dosarelor 20 de zile.

Concurs: 4 iulie 2016, ora 10.00: proba scrisă; 6 iulie 2016, ora 10.00: proba interviu/proba de verificare a cunoștințelor PC.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Câmpeni, Piața Avram Iancu 5, Judeţul Alba, telefon 0258/771.215.

Primăria comunei Săsciori

inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Contabilitate, Buget-Finanțe, Impozite și Taxe Locale

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice; vechimea necesară pentru ocuparea funcţiei publice, minimum 5 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 27 iunie 2016, ora 16:00

Concurs: 6 iulie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Săsciori, str. Principală, nr. 363, județul Alba, telefon 0258/741.110 sau 0258/741.755 sau 0258/741.110.

 

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax