Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

9 MAI: Primăria Aiud organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de șofer pe perioadă nedeterminată. Dosarele se depun până în 5 mai

Publicat

Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local, cu sediul în Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 9, organizează în data de 09.05.2014, ora 10,00 concurs pentru ocuparea postului vacant de şofer I pe perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului Reparaţii, Întreţinere Drumuri. Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant, corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Concursul va consta în redactarea unei lucrări scrise şi interviu, după următorul calendar:

proba scrisă va avea loc în data de 09.05.2014, ora 10:00 la sediul Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud;

interviul se va susţine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

Participanţii la concurs trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:

studii medii sau profesionale;

vechime minimă in munca de 5 ani;

carnet de conducere categoria B, C, E;

aviz psihologic;

atestat de şofer profesionist;

Dosarul pentru înscriere la concurs se depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, până în data de 05.05.2014, orele 14:00 la Compartimentul Resurse umane din cadrul Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local şi trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente

cerere de înscriere la concurs, adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

curriculum vitae;

adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

în cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;

actele solicitate vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Bibliografie şi tematică:

Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice;

Ordonanţa de Urgenta nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, republicata cu modificările si completările ulterioare;

Legea nr. 319/2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0258/861593, interior 14 sau la sediul Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud, Compartiment Resurse Umane – persoană de contact: Iancu Livia.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax