Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

AJOFM Alba: Cum se acordă atestatul de întreprindere socială. Condiţii, beneficiari şi facilităţi de la stat

Publicat

ajofm alba sediu

ajofm alba sediuAJOFM Alba transmite detalii despre organizarea şi funcţionarea întreprinderilor sociale. Principala atribuţie a compartimentului de Economie Socială din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba este evaluarea solicitărilor persoanelor juridice care desfăşoară activităţi în domeniul economiei sociale în vederea acordării după caz, a atestatului sau mărcii sociale, precum şi emiterea de acordare ori, după caz, de neacordare a atestatului, respectiv mărcii sociale.

Domeniul economiei sociale este reglementat de Legea nr. 219/2015 privind economia socială și de HG nr.585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.219/2015.

Economia socială reprezintă ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/ sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/ sau execuţia de lucrări.

Grupul vulnerabil desemnează persoane sau familii care sunt în risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situaţii de boală, dizabilitate, sărăcie, dependenţă de droguri sau de alcool ori a altor situaţii care conduc la vulnerabilitate economică şi socială.

La baza economiei sociale stau principii precum: prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului; solidaritate şi responsabilitate colectivă; convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/ sau interesele unei colectivităţi; control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate; caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale; personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independenţă faţă de autorităţile publice; alocarea celei mai mari părţi a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivităţi sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.

Activități de interes general ale entităților de economie socială

Entitățile de economie sociale sunt reprezentate de întreprinderea socială şi întreprinderea socială de inserție. Activităţile în domeniul economiei sociale sunt:

– producerea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări care contribuie la bunăstarea comunităţii sau a membrilor acesteia;

– promovarea, cu prioritate, a unor activităţi care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil;

– dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul vulnerabil;

– dezvoltarea serviciilor sociale pentru creşterea capacităţii de inserţie pe piaţa muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.

Întreprinderea socială

Statutul de întreprindere socială se recunoaşte prin acordarea unui atestat, valabil 5 ani, cu posibilitatea prelungirii. Se acordă de AJOFM, la solicitarea persoanelor juridice prevăzute anterior care dispun prin actele de înfiinţare şi funcţionare respectarea următoarelor criterii:

– acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;

– alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social şi rezervei statutare;

– se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;

– aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile.

Întreprinderea socială de inserţie

Este întreprinderea socială care are, permanent, cel puţin 30% din personalul angajat aparţinând grupului vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi să reprezinte cel puţin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor.

Aceasta are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor şi şomajului prin inserţia socioprofesională a persoanelor defavorizate.

Statutul de întreprindere socială de inserţie se certifică prin acordarea mărcii sociale ce cuprinde certificatul care atestă statutul de întreprindere socială de inserţie, precum şi un element specific de identitate vizuală, care se aplică în mod obligatoriu asupra produselor realizate sau a lucrărilor executate ori a documentelor care demonstrează prestarea unui serviciu.

Certificatul care atestă statutul de întreprindere socială de inserţie are o valabilitate de 3 ani de la data emiterii şi se eliberează de către agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă.

Întreprinderile sociale de inserţie beneficiază de gratuitate pentru emiterea mărcii sociale şi înregistrarea în Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale.

Cine poate solicita atestatul sau certificatul pentru aceste tipuri de întreprinderi

Persoanele juridice de drept privat care pot solicita atestatul de întreprindere socială/ certificatul de întreprindere socială de inserție sunt:

– societăţile cooperative de gradul I

– cooperativele de credit

– asociaţiile şi fundaţiile

– casele de ajutor reciproc ale salariaţilor

– casele de ajutor reciproc ale pensionarilor

– societăţile agricole

– orice alte categorii de persoane juridice care respectă, conform actelor legale de înfiinţare şi organizare, cumulativ, definitia şi principiile economiei sociale prevăzute în lege

– federaţiile şi uniunile persoanelor juridice prevăzute anterior.

Registrul național unic de evidență a întreprinderilor sociale cuprinde informațiile relevante cu privire la întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție atestate, respectiv certificate în condițiile Legii nr. 219/2015 privind economia socială.

Pentru informaţii suplimentare, persoanele interesate se pot adresa la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba, la telefon 0258/811470  sau e-mail: ajofm@ab.anofm.ro

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax