Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

AJOFM Alba: Prime de mobilitate pentru absolvenţii care se angajează. Ce acte sunt necesare pentru indemnizaţia de şomaj

elevi

Publicat

Absolvenții din promoția 2014 care doresc să beneficieze de de indemnizația de șomaj de 250 de lei , în termen de 60 de zile de la data finalizării studiilor trebuie să se înscrie la agențiile județene de ocupare de care aparțin. Odată înregistrați, absolvenții beneficiază de informare și consiliere profesională pentru evaluarea și autoevaluarea personalității în vederea orientării profesionale, instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă, tehnici de prezentare la interviuri de angajare, medierea muncii, indemnizația de șomaj și formare profesională.

Absolvenții pot solicita acordarea indemnizației de șomaj dacă într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reușit să își găsescă un loc de muncă și:

nu urmează o formă de învățământ la data solicitării dreptului;

nu realizează venituri sau realizează din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință, respectiv 500 de lei

Actele necesare pentru întocmirea dosarului de șomaj în cazul absolvenților instituțiilor de învățământ:

actul de absolvire a formei de învățământ, original și copie;

declarație pe propria răspundere a absolventului că nu urmează o formă de învățământ superioară la data solicitării dreptului;

actul de identitate, original și copie;

certificatul de naștere, original și copie;

adeverință medicală din care să rezulte că este apt pentru muncă;

adeverință de venit – de la finanțe;

adeverință din care să rezulte că este luat în evidență ca persoană în căutarea unui loc de muncă;

dosar șină

Prin absolvent al unei instituții de învățământ se înțelege persoană care a obținut o diplomă sau un certificat de studii, în condițiile legii, în una din instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii.

Indemnizația de șomaj se acordă după expirarea celor 60 de zile, pentru persoanele înregistrate, la solicitarea acestora, urmând ca aceștia să-și respecte obligațiile, și anume:

a) să se prezinte lunar, pe baza programării sau, ori de câte ori este solicitat, la agenția pentru ocuparea forței de muncă la care este înregistrat, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă;

b) să comunice în termen de 3 zile agenției pentru ocuparea forței de muncă la care este înregistrată orice modificare privind:

încadrarea în muncă;

emiterea certificatului de înmatriculare sau a autorizației de funcționare pentru a desfășura activități independente;

realizarea unor venituri lunare sau mai mari decât valoare indicatorului social;

plecarea din țară;

concediul de maternitate sau îngrijire a copilului;

pensionarea;

admiterea într-o formă de învățământ;

alte situații

c) să participe la serviciile pentru simularea ocupării și de formare profesională oferite de agenția pentru ocuparea forței de muncă la care este înregistrată;

d) să facă dovadă că a căutat activ un loc de muncă

e) să înștiințeze în scris agenția pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate apariția stării de incapacitate temporară de muncă și datele de identificare, respectiv numele prescriptor și unitatea în care funcționează acesta, în termen de 24 de ore de la data acordării concediului medical. În situații în care aceștia nu mai sunt apți să muncească și această stare a intervenit în zilele nelucrătoare, persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj au obligația de a înștința agenția pentru ocuparea forței de muncă la care sunt întegistrate, în prima zi lucrătoare.

Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenți ai unor instituții de învățământ primesc lunar, pe această perioadă, pentru fiecare absolvent:

a) o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenții ciclului inferior al liceului sau ai școlilor de arte și meserii;

b) o sumă egală cu 1,2 ori valoare indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenții de învățământ secundar superior sau învățământ postliceal;

c) o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării în muncă pentru absolvenții de învățământ superior.

Angajatorii care încadrează absolvenții în condițiile de mai sus sunt obligați să mențină raporturile de muncă sau de servicii ale acestora cel puțin 18 luni de la data încheierii.

Dacă absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții școlilor speciale, în vârstă de minim 16 ani, se angajează cu program normal de lucru pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o primă de încadrare egală cu valoarea indicatorul social de referință în vigoare la data încadrării. De asemenea, absolvențiilor cărora li s-a stabilit dreptul de indemnizație de șomaj și reușesc să se angajeze în perioada de acordare a indemnizației, în condițiile prevăzute mai sus, beneficiază din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o sumă elagă cu indemnizația de șomaj la care ar fi avut dreptul, în condițiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat.

În cazul în care un șomer reușeste să se angajeaze într-o altă localitate decât cea în care își are domiciliul stabil, acesta poate primi o primă de mobilitate. Aceste prime de mobilitate sunt un ajutor din partea statului asigurate din bugetul asigurărilor pentru șomaj și vor fi acordate numai la cerere, în baza anumitor documente.

cest act normativstabilește că șomerii care se angajeazăși se deplasează în alte localități pentru locul de muncă pot beneficia de primele de mobilitate, care sunt de două feluri, și anume, de încadrare și de instalare. De prima de încadrare vor beneficia persoanele care se încadrează în muncă într-o localitate situată la o distanță mai mare de 50 de kilometri de localitatea în care își are domiciliu stabil. Prima de încadrare este egală cu de două ori valoarea indicatorului de referință, iar anul acesta indicatorul este de 500 de lei, deci prima va fi de 1000 de lei.

Actele necesare pentru a beneficia de primele de mobilitate:

o cerere depusă la agenție;

actul de identitate, în copie, care să ateste domiciliul stabil;

dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, cu precizarea locului de muncă unde persoana urmează să își desfășoare activitatea;

angajament pentru respectarea obligației de a restitui integral sumele primite în situația în care raporturile de muncă sau de serviciu încetează într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, din motive imputabile persoanei, care constituie titlu executoriu, potrivit legii.

Cristina NICOLA

 

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax