Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la stat: POSTURI vacante în instituții publice din județul Alba. LISTA, condiții pentru candidați, calendar concursuri

Publicat

Angajări la stat. În perioada iunie-iulie se organizează concursuri pentru ocupare unor posturi vacante în instituții publice din județul Alba.

Candidații interesați trebuie să îndeplinească mai multe condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Lista posturilor vacante

Angajări la stat: Alba Iulia

Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia

 • referent debutant

Condiții: studii superioare, în domeniul muzical, absolvite cu diplomă de licențtă; abilități de tehnician audio, experiență în lucrul cu tinerii

Termen pentru înscrieri: 28 iunie 2024, ora 15.00

Concurs: 8 iulie 2024, ora 10.00 – proba scrisă; 10 iulie 2024, ora 10.00 – interviu

Detalii la telefon: 0258812692.

Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia

 • administrator financiar

Condiții: studii superioare economice, vechime cel puțin 5 ani pe funcții ce necesită studii superioare de lungă durată în domeniul economic

Termen pentru înscrieri: 28 iunie 2024, ora 15.00

Concurs: 10 iulie 2024, ora 12.00 – proba scrisă; 15 iulie 2024, ora 12.00 – interviu

Detalii la telefon: 0258/806276.

Angajări la stat: Alba Iulia

Unitatea Militară 02509 Alba Iulia

 • referent – Biroul Evidență resurse și soluționare cereri

Condiții: studii medii (diplomă de bacalaureat); 6 luni vechime în muncă

Termen pentru înscrieri: 1 iulie 2024, ora 16.00

Concurs: 8 iulie 2024, ora 10.00 – proba scrisă; 12 iulie 2024, ora 10.00 – interviu

Detalii la U.M. 02509 Alba Iulia, str. Regina Maria, nr.6, Alba Iulia, telefon 0258 811989, int. 128

Seminarul Teologic Ortodox ”Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia

 • îngrijitor clădiri

Condiții: studii medii, fără vechime

Termen pentru înscrieri: 4 iulie 2024, ora 14.00

Concurs: 9 iulie 2024, ora 10.00 – proba practică; 11 iulie 2024, ora 10.00 – interviu

Detalii la Seminarul Teologic Ortodox ”Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia, Bd. Transilvaniei 36A, email stor.alba@isjalba.ro.

Angajări la stat: Alba Iulia

Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia

 • medic specialist geriatrie (1/2 normă)

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul licenţă în medicină, specializarea Geriatrie; certificat de membru la Colegiul Medicilor, însoţit de avizul de exercitare a profesiei cu avizul anual pe anul în curs, asigurare malpraxis pe anul în curs; vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 1 an

 • kinetoterapeut

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul licenţă, în ramura kinetoterapie, specializarea: Kinetoterapie; autorizaţie de liberă practică cu avizul anual pe anul în curs; vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 2 ani

 • muncitor calificat – instalator

Condiții: studii medii sau generale; diplomă sau certificat de calificare pentru meseria de instalator; vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 9 ani

Termen pentru înscrieri: 8 iulie 2024, ora 14.00

Concurs: 12 iulie 2024, ora 10.00 – proba scrisă; 17 iulie 2024, ora 10.00 – interviu

Detalii la telefon: 0258834315.

Angajări la stat: Alba Iulia

Centrul Cultural Palatul Principilor Alba Iulia

 • restaurator

Condiții: studii universitare(180 credite) de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) Științe umaniste și arte, ramura de științe (RSI): istorie; vechimea în specialitate necesară: minim 6 luni.

Termen pentru înscrieri: 20 iunie 2024 inclusiv, ora 16.00

Concurs: 28 iunie 2024, ora 10.00 – proba scrisă; interviul, în cel mult 4 zile lucrătoare

 • referent de specialitate

Condiții: studii universitare (180 credite) de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință (RSI): științe economice (S) marketing; ramura de știință (RSI): arte (S) arte plastice; nu se solicit vechime, dar experiența în domeniu constituie avantaj

Termen pentru înscrieri: 20 iunie 2024 inclusiv, ora 16.00

Concurs: 28 iunie 2024, ora 10.00; interviul, în cel mult 4 zile lucrătoare

 • muzeograf

Condiții: studii universitare (180 credite) de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) Științe umaniste și arte, ramura de știință (RSI): istorie, domeniul de licență (DL): istorie sau studiul patrimoniului; nu se solicită vechime

Termen pentru înscrieri: 20 iunie 2024 inclusiv, ora 16.00

Concurs: 28 iunie 2024, ora 10.00; interviul, în cel mult 4 zile lucrătoare

Detalii la Centrul Cultural Palatul Principilor Alba Iulia, telefon 0358 880 050

Biblioteca Județeană ”Lucian Blaga” Alba

 • contabil șef

Condiții: studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în Domeniul fundamental (DFI) – Ştiinţe sociale; Ramura de ştiinţă (RSI) – Științe economice; vechime în specialitatea economică pe studii superioare de lungă durată minim 7 (șapte) ani, din care vechime în activități financiar – contabile la instituții publice de minim 3 ani.

Termen pentru înscrieri: 18 iunie 2024

Concurs: 27 iunie 2024, ora 9.00 – proba scrisă; 3 iulie 2024, ora 9.00 – interviu

Detalii la telefon 0258 811 443.

Angajări la stat: Sebeș

Colegiul Național ”Lucian Blaga” Sebeș

 • îngrijitor

Condiții: studii gimnaziale, 5 ani vechime în muncă

Termen pentru înscrieri: 28 iunie, ora 12.00

Concurs: 8 iulie 2024, ora 9.00 – proba practică; 8 iulie 2024, ora 13.00 – interviu

Detalii la Colegiul Național ”Lucian Blaga” Sebeș, email: colb.sebes@yahoo.com

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș

 • muncitor necalificat – compartiment Zone verzi

Condiții: studii medii

Termen pentru înscrieri: 1 iulie 2024

Concurs: 8 iulie 2024, ora 10.00 – proba practică; 11 iulie 2024, ora 10.00 – interviu

Detalii la SPAP Sebeș, telefon: 0258730148, spap_sebes@yahoo.com

Angajări la stat: Aiud

Spitalul Municipal Aiud

 • spălătoreasă

Condiții: studii generale, vechime minim 6 luni

Termen pentru înscrieri: 1 iulie 2024, ora 15.00

Concurs: 10 iulie 2024, ora 9.00 – proba scrisă; 15 iulie 2024, ora 9.00 – proba practică/interviu

Detalii la tel. 0258861816 int 192, email: smaresurse@gmail.com

Angajări la stat: Ocna Mureș

Liceul Teoretic ”Petru Maior” Ocna Mureș

 • analist programator

Condiții: studii superioare

Termen pentru înscrieri: 25 iunie 2025, ora 15.00

Concurs: 28 iunie 2024, ora 9.00 – proba scrisă; 3 iulie 2024, ora 9.00 – proba practică; 5 iulie 2024, ora 10.00 – interviu

Detalii la Liceul Teoretic ”Petru Maior” Ocna Mureş, strada Vadului, nr. 1, județul Alba, tel. 0258 870 559

Angajări la stat: alte localități

Şcoala Gimnazială Şugag

 • administrator financiar – 0,50 normă

Condiții: studii superioare /ciclul I urmat de master profil contabilitate; vechime minim 3 ani

Termen pentru înscrieri: 25 iunie 2024

Concurs: 4 iulie 2024, ora 9.00 – proba scrisă; 4 iulie 2024, ora 11.00 – interviu

 • informatician – 0,50 normă

Condiții: studii medii/superioare în profilul informatică; vechime în muncă minim 3 ani

Termen pentru înscrieri: 25 iunie 2024

Concurs: 4 iulie 2024, ora 10.00 – proba scrisă; 4 iulie 2024, ora 12.00 – interviu

Detalii la Școala Gimnazială Șugag, str. Valea Frumoasei, nr. 169

Condiții generale pentru ocuparea posturilor în administrația publică

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
 • cunoaște limba română, scris și vorbit
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 • are capacitate deplină de exercițiu
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în
  legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate