Connect with us
Publicitate

BLAJ

Concurs de soluții arhitectural-urbanistice pentru transformarea zonei centrale din municipiul Blaj. Care sunt străzile vizate

Publicat

Primăria Blaj caută soluții pentru modernizarea unor străzi din zona centrală a municipiului. Schimbările arhitectural-urbanistice vor urmări amenajarea spațiului public cu scopul îmbunătățirii calității experienței acestuia și punerii în valoare a patrimoniului existent.

Primăria Blaj a lansat marți, 22 martie, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) un concurs de soluții pentru servicii de proiectare – întocmire DALI, DTAC, PT+DE, asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul „Amenajare urbană în municipiul Blaj – B-dul Republicii, strada Tudor Vladimirescu parțial, strada Popa Șapcă, strada Astra, strada Timotei Cipariu, strada Mitropolit I. Vancea, strada Petru Pavel Aron parțial”.

Potrivit tematicii, miza concursului constă în formularea unei soluții arhitectural-urbanistice contemporane, discrete și respectuoase față de patrimoniul construit existent, de transformare a zonei centrale a municipiului Blaj formată din străzile: Bulevardul Republicii, Strada Tudor Vladimirescu Parțial, Strada Popa Șapcă, Strada Astra, Strada Timotei Cipariu, Strada Mitropolit I. Vancea, Strada Petru Pavel Aron parțial, într-un spațiu public de bună calitate, sigur, confortabil și adaptabil, unde soluțiile de trafic rutier, parcări și trafic pietonal combinate cu posibile soluții de creare de zone pietonale temporare sau permanente și dezvoltarea de spații verzi, să creeze pentru această zonă posibilitatea de a exprima într-un format contemporan și concentrat istoria și diversitatea culturală, etnică și religioasă a Blajului.

În prezent, străzile prevăzute în proiect fac parte din zona centrală a orașului, în fapt țesutul urbanistic central al municipiului Blaj care face legătura pe plan intern cu celelate zone ale municipiului Blaj (cartierul Hula, Câmpul Libertății, cartierul Eroilor, cartierul Veza, zona istorică) cât și cu zonele de ieșire spre Alba-Iulia, Cluj-Napoca, Brașov, Sibiu, Târgu Mureș.

Situate în zona centrală a municipiului Blaj aceste străzi pot fi valorificate mai bine din punct de vedere ale traficului rutier, al zonelor de parcare, al zonelor pietonale.

Soluția așteptată

  • Realizarea de regulă pe vechiul amplasament a unei soluții arhitecturale din materiale – pentru suprafață carosabilă material impermeabil – asfalt- iar pentru zonele de parcare asfalt sau zone distincte din materiale – impermeabile, permeabile sau semi-permiabile, piatră cubică în funcție de trafic și zonă studiată.
  • În ceea ce privește trotuarele realizarea acestora de regulă pe vehicle amplasamente din dale sau piatră cu iluminat public inserat în textura trotuarului.Se pot rediscuta zonele pietonale tempoare sau definitive cu accesul limitat al riveranilor și al autospecialelor.
  • Cât privește rigolele pluviale se va reanaliza situația din teren pe fiecare stradă în parte și se vor propune soluții unitare, coerente și argumentate din punct de vedere urbanistic.
  • Iluminat public adaptat fiecărei străzi în parte.
  • Rediscutarea spațiilor verzi, a dimensiunilor acestora și a plantelor aferente.
  • Menținere și posibilitatea amplasării de monumente de for public semnificative (statui, obelisc, coloane).
  • Soluția va ține seama de fluidizarea traficului rutier, realizarea unui număr suficient de parcări în zona centrală atât rutiere cât și pentru biciclete, circulația pietonală, sistemul de semaforizare.

Abordare și conținut

Dezbateri publice și profesionale locale au relevat în ultimii ani, În tot mai multe comunități locale nevoia de a putea trăi orașul, în special centrul său, în ritm lent,  în pas de plimbare. Deși în alte locuri se dorește dorește pietonalizarea extensivă, la Blaj nu este cazul. Se poate încerca o soluție de pietonalizare care să nu fie exclusivă – de evenimet, a unora dintre aceste străzi sau a unor porțiuni din acestea.(Bulevardul Republicii și străzile adiacente).

Zona va putea deveni pietonală în anumite intervale orare sau ocazional, în cadrul evenimentelor comunitare.  În acest caz se vor propune soluții privind rezervarea  unui procent important din acest spațiu public utilizării pietonale fapt care va permite diversificarea activităților cotidiene desfășurate aici.

Îmbunătățirea posibilităților de ședere și repaos prin dotarea cu bănci și mobilier urban specific vor introduce funcția de recreere, astăzi restrânsă doar în vecinătatea imediată Centrului Cultural Iacob Muresianu și în zona Hotelului Târnavele și sporadic pe Bulevardului Republicii.

Strada poate fi îmbogățită cu activități ludice și didactice, facilitând contactul cu orașul elevilor din școlile cu clase primare, gimnaziale și liceale. Aceste activități nu necesită în mod expres un mobilier specific, jocul, desenul și cultura urbană neimplicând automat modificarea mediului în care se desfășoară.

Funcția comercială va fi încurajată în fronturile imobilelor care permit acest lucru și în curțile cu posibil acces public. Orașul este trăit în primul rând de locuitorii săi și secundar se adresează turiștilor, fapt care se dorește susținut prin caracterul spațiilor comerciale și al serviciilor din zonă, propus de către concurenți.

Funcția de eveniment va fi încurajată prin soluții de transformare facilă a spațiului și total reversibile pentru adaptarea sa la diferite situații. Se vor studia scenarii de amplasare a dotărilor de tip scene mobile cu toate componentele conexe (generatoare, sunet, panouri de ecrane, backstage, accesul artiștilor la scenă, perimetre de protecție, depozitări temporare, regie etc.) a standurilor de vânzare, a teraselor în aer liber cu spații de servire a mesei așezat și în sistem snack bar, circulații pentru public și aprovizionare cu marfă, acces auto greu pentru descărcare logistică. Deasemenea se va avea în vedere alimentarea cu curent în cofrete de paviment, mascate în punctele necesare și amplasarea de rigole tehnice pentru cabluri care să faciliteze alimentarea fără cabluri vizibile. Este important să se aibă în vedere necesitatea amplasării punctelor de depozitare a gunoiului pe timpul evenimentului și accesul salubrității la acestea. Amplasarea punctelor sanitare și accesul autocamioanelor la acestea pe timpul nopții.

Se recomandă studierea experienței și profilului funcțional al evenimentelor deja consacrate – Zilele Blajului, Târgul Căciulilor, Zilele Mierii.

Se urmărește creșterea adaptabilității spațiului public, care să catalizeze accelerarea pulsațiilor de tip cotidian-eveniment și pasiv-activ. Cele din urmă se referă la satisfacerea nevoilor oamenilor de contact și observare pasivă a mediului înconjurător și a celorlaltor utilizatori, de implicare activă prin provocări intelectuale oferite de mediu sau prin interacțiunea cu alți oameni, respectiv de încântare în fața unor noi descoperiri în cadrul spațiului cunoscut. Fără a aglomera excesiv locul, strada poate asigura constant un nivel minim de activitate care să ofere siguranță și plăcere utilizatorilor.

Proiectarea unor soluții polivalente este preferabilă zonificării și mobilierului specific destinat exclusiv fiecărei funcțiuni în parte, respectiv fiecărei categorii de utilizatori. Gradul de utilizare a spațiului în diferitele momente ale zilei, săptămânii sau anului este maximizat prin satisfacerea concomitentă sau alternativă a nevoilor de siguranță, relaxare, joc și socializare a copiilor și adulților cu vârste și interese variate.

Funcțiuni

Diversificarea funcțiunilor cotidiene ale străzii va asigura acel nivel minim de activitate pentru a oferi siguranță și confort. Tranzitul în zonă trebuie completat de integrarea activităților de recreere, ludice, didactice și comerciale.

Locurile de parcare pentru autoturisme vor fi completate de crearea de locuri de parcare pentru biciclete în scopul încurajării acestui mod de deplasare.

Funcția de recreere necesită mobilier urban destinat repaosului și șederii, atât în spații adăpostite de vânt și soare, cât și în zone expuse, fiecare fiind apreciate în sezoane diferite. Acest mobilier va fi astfel amplasat încât să nu îngreuneze traficul.

În cadrul ansamblului vizat de intervenție pot fi indicate zone dedicate predominant activităților statice diferite de cele predominant dinamice pentru a preveni interferențe negative. Activitățile ludice pot fi încurajate printr-o amenajare cu valențe multiple, fără echipamente destinate exclusiv jocului.

Prezența apei în spațiul public va fi analizată ( cișmele, făntâni arteziene).

Activitățile didactice și cele civic-comunitare pot beneficia de concentrări ale mobilierului urban pentru ședere / relaxare.

Se va încuraja dezvoltarea comerțului unde acest lucru este posibil și oportun. Caracterul serviciilor și comerțului în zonă va fi stabilit de concurenți, având în vedere că orașul este trăit în primul rând de localnici și secundar experimentat de turiști. Comerțul stradal mobil va putea anima în mod curent spațiul pietonal prin vehicule cu gabarit mediu sau redus dotate corespunzător, realizate din materiale de calitate, aflate în stare bună. Acestea vor necesita autorizație din partea Primăriei pentru ocuparea spațiului public.

Componenta comercială și cea culturală vor putea fi amplificate semnificativ cu ocazia târgurilor, a evenimentelor comunitare și culturale prin mobilier și structuri efemere mobile fără afectarea stratului suport. Se dorește asigurarea accesului camioanelor pentru montarea și demontarea structurilor temporare pentru spectacole. Dimensiunile uzuale ale scenelor utilizate în zonă sunt de 6 x 8m sau 6 x 12m. Vor fi indicate schematic posibilitățile de aprovizionare cu produse în special pe durata evenimentelor.

Rețeaua de alimentare cu energie electrică și iluminat este îngropată pe toate străzile.

Terminale ale rețelelor de alimentare cu apă, energie electrică, inclusiv iluminat, și evacuare ape uzate vor fi integrate în amenajarea străzilor și asigurate împotriva furtului, astfel încât spațiul public să fie ușor adaptabil mai multor tipuri de evenimente.

Vor fi proiectate depozitarea și evacuarea deșeurilor pentru utilizarea curentă a spațiului și în regim de eveniment.

Sistemul de iluminat stradal va fi astfel conceput încât să creeze o ambianță plăcută și să asigure un nivel minim de siguranță pentru utilizatori. Soluția nu trebuie să pună în valoare fiecare dintre monumentele istorice, acest aspect necesitând un studiu individual detaliat. Totuși, este necesară dezvoltarea unui concept unitar de punere în valoare a componentelor de patrimoniu. Se vor aprecia soluții de iluminat al trotuarelor mai ales în cele mai cunoscute zone.

Vor fi prezentate schematic mai multe scenarii de funcționare cotidiană (diurn și nocturn) și de evenimente cu caracter diferit. În formularea soluțiilor se va ține cont de calitățile acustice ale spațiului și de operațiunile necesare pentru mentenanță.

Patrimoniu construit

Vor fi păstrate și valorificate statuia Lupa Capitolina, statuia Papa Ioan Paul II, statuia Axente Sever. Alte opere de for public vor putea fi propuse – ex sensul giroriu cu brad de pe Bulevardul Republicii sau în alte locații .

Se solicită dezvoltarea unei soluții conceptuale discrete și sobre pentru toate aceste spații publice, inclusiv pentru zona monumentelor istorice.

Nu se va interveni asupra clădirilor existente.

In sensul protejării monumentelor istorice sau clădirilor semnificative este preferabilă dar nu obligatorie propunerea unei suprafețe permeabile sau  semi-permeabile în perimetrul imediat al acestora, pentru a facilita evacuarea umidității solului prin pavaj, fără afectarea zidăriilor.

Din punct de vedere stilistic amenajarea va fi contemporană, discretă față de valorile patrimoniale. Vor putea fi propuse elemente de accent, susținute de o argumentație solidă.

Materiale și texturi

Soluția de pavaj va fi unitară întregii zone de intervențiecapabilă să facă o legătură armonioasă între zona centrală și zona istorică. Variații ale materialului, stereotomiei, culorii sau texturii pavimentului vor fi argumentate.

Designul mobilierului urban va fi contemporan, iar materialele și tehnicile de confecționare vor fi rezistente la intemperii și acte de vandalism. Vor fi propuse obligatoriu soluții pentru următoarele obiecte de mobilier urban: bănci, corpuri de iluminat, parcări pentru biciclete, coșuri de gunoi, panouri de afișaj.

Se va analiza posibilitatea introducerii elementului apă în spațiul public ( cișmele, fântăni arteziene). În cazul integrării sale în soluție se vor prezenta scenarii de utilizare pentru vreme caldă și rece.

Vegetație

Vegetația de aliniament va fi reabilitată și completată sau remodelată și schimbata.

Se dorește îndepărtarea șirului de catalpa și a arborilor de tuia de pe Bulevardul Republicii și propunerea organizarii în alt mod a spațiilor verzi.

Calitatea spațiului public urban central va trebui îmbunătățită mai mult prin modificarea spațiilor verzi. Propunerile de modificare a spațiilor verzi vor fi argumentate solid atât din punct de vedere urbanistic /  design cât și ca alegere a speciilor de plante.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax