Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

Dosarul de mită al inspectorului DGFP Alba, Florin Mihăilescu: Vezi cum a motivat instanţa decizia de arestare preventivă


Publicat

judecart

În cazul inspectorului Florin Mihăilescu, de la DGFP Alba, arestat preventiv, marţi, sub acuzaţia de luare de mită, instanţa a făcut precizări privind motivarea acceptării măsurii de privare de libertate, propusă de procurorii DNA. Vă prezentăm în continuare concluziile la care au ajuns magistraţii Tribunalului Alba:

Reprezentanta Ministerului Public susţine propunerea de arestare preventivă aşa cum a fost formulată şi solicită să se dispună arestarea preventivă a inculpatului Mihăilescu Florin Gabriel pe o durată de 29 zile, începând cu data de 15.05.2012, în temeiul art. 148 lit. f Cod procedură penală, apreciind că sunt îndeplinite cerinţele art. 143 Cod procedură penală, în sensul că există date şi indicii temeinice de săvârşire a faptei de luare de mită.

În susţinerea propunerii formulate arată că inculpatul, în calitate de funcţionar public în cadrul DGFP Alba, persoană cu atribuţii de control a societăţilor care solicită rambursarea de TVA, a condiţionat indeplinirea atribuţiilor de serviciu de primirea unui apartament (garsonieră) în mun. Cluj-Napoca.

Având în vedere că pedeapsa prevăzută de lege pentru această faptă este mai mare de 4 ani şi că lăsarea inculpatului în libertate prezintă pericol concret pentru ordinea publică, pericol care rezidă din modul şi circumstanţele reale şi personale în care a fost săvârşită fapta, apreciază că se impune luarea măsurii de arestare preventivă faţă de inculpatul Mihăilescu Florin Gabriel pe o durată de 29 zile, începând cu data de 15 mai 2012.

Av. Trifan Ioan solicită respingerea propunerii de arestare preventivă apreciind că nu există nici date şi nici indicii în sensul că inculpatul a săvârşit infracţiunea de luare de mită.

Arată că în fapt garsoniera a fost achiziţionată de fiul inculpatului şi achitată de acesta, iar inculpatul nu a intermediat vânzarea imobilului, astfel că nu se poate vorbi despre vreo infracţiune. În opinia sa este vorba despre <o inginerie> a DNA care prin această acţiune doreşte publicitate şi încearcă să îşi justifice activitatea, apreciindu-se oportună <înhăţarea unui funcţionar public>. Totodată acţiunea de faţă este consecinţa schimbărilor politice care se prefigurează, având un impact deosebit asupra inculpatului, întrucât era una din persoanele nominalizate la conducerea instituţiei.

Av. Baco Mihai solicită respingerea propunerii de arestare preventivă a inculpatului Mihăilescu Florin Gabriel, formulată de DNA – Serviciul Teritorial Alba Iulia.

Arată că temeiul legal invocat este cel prevăzut de art. 148 lit. f Cod procedură penală, susţinându-se că lăsarea inculpatului în libertate prezintă pericol pentru ordinea publică. Acest aspect nu este susţinut de probe şi întrucât de la data la care a avut loc presupusa faptă – anul 2009 şi până în prezent nu au fost reclamate alte fapte de corupţie, apreciază că nu este clar în ce constă acesta şi care este argumentul pentru care nu se poate dispune o altă măsură preventivă. Arată că măsura arestării preventive este o măsură extremă care se impune a fi luată doar dacă celelalte măsuri preventive nu ar avea eficienţă, din practică fiind evidentă adoptarea acesteia în cazul infracţiunilor care implică violenţă.

În speţa de faţă apreciază că s-ar impune adoptarea altei măsuri preventive, dacă se va aprecia asupra necesităţii acesteia, având în vedere că în cei trei ani care au trecut de la comiterea presupusei fapte nu au mai fost comise alte infracţiuni, iar lăsarea inculpatului în libertate nu prezintă pericol concret pentru ordinea publică.

Solicitarea sa este în total acord cu practica CEDO în materie, în sensul că măsura arestării preventive este justificată doar în situaţii deosebite şi doar dacă toate celelalte măsuri preventive nu ar fi eficiente pentru asigurarea scopul prevăzut de art. 136 Cod procedură penală.

În consecinţă, apreciind că nu sunt întrunite cumulativ cele două condiţii prevăzute de art. 148 lit.f Cod procedură penală, pericolul concret pentru ordinea publică nefiind dovedit, solicită respingerea propunerii de arestare preventivă şi dacă se va aprecia necesar, luarea măsurii obligării de a nu părăsi ţara sau localitatea, arătând că obligaţiile stabilite de instanţă în sarcina inculpatului constituie garanţii în sensul bunei desfăşurări a procesului penal.

Inculpatul Mihăilescu Florin Gabriel, având ultimul cuvânt, solicită să se dispună cercetarea sa în stare de libertate.

Tribunalul, asupra cauzei penale de faţă:

Constată că prin  propunerea înregistrată la această instanţă sub dosar Nr. 4546/107/2012 Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia a solicitat luarea măsurii arestării preventive împotriva inculpatului  Mihăilescu Florin Gabriel pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită prevăzută de art.7 al.1 din Legea nr.78/2000 rap. la art.254 al.1,2 Cod penal.

În motivarea propunerii se arată că în calitatea sa de funcţionar cu atribuţii de control la D.G.F.P. Alba, inculpatul a pretins şi primit, în anul 2009 de la numitul S.F.G., administrator al SC F. SRL Alba Iulia, un apartament cu o cameră în valoare de 20.000 euro, imobil situat în complexul de locuinţe construit de această firmă în municipiul Cluj-Napoca, în scopul de a facilita efectuarea controlului în vederea rambursării taxei pe valoarea adăugată şi chiar pentru facilitarea  rambursării efective a TVA, către această societate comercială.

S-a mai arătat în propunerea de arestare faptul că inculpatul a condiţionat îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de primirea unui apartament (garsonieră) în mun. Cluj-Napoca şi a oferit varianta îndeplinirii atribuţiilor sale de serviciu într-o manieră formală, fără verificări efective, în schimbul unor favoruri şi avantaje patrimoniale.

Analizând actele de urmărire penală efectuate până la acest moment instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.143 alin.1 Cod procedură penală, în sensul că sunt probe sau indicii temeinice că inculpatul a comis fapta pentru care este cercetat.

Faţă de inculpat a fost pusă în mişcare acţiunea penală prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din 14.05.2012, iar prin Rezoluţia nr. 54/P/2012 din data de 14.05.2012 s-a dispus începerea urmăririi penale pentru infracţiunea de luare de mită prev. art.7 al.1 din Legea nr.78/2000 rap. la art.254 al.1,2 Cod penal.

Prin ordonanţa nr.54/P/2012 din data de 14.05.2012 inculpatul a fost reţinut pe o perioadă de 24 ore, fiind depus în Arestul IPJ.

Examinând pe fond propunerea de arestare preventivă, instanţa reţine următoarele:

În conformitate cu prevederile art. 149/1 Cod procedură penală, pentru a putea dispune arestarea preventivă a unei persoane se cer întrunite în mod cumulativ trei condiţii, şi anume:

– să existe probe sau indicii temeinice că inculpatul a comis o faptă prevăzută de legea penală;

– să se constate incidenţa unuia din cazurile prevăzute de art. 148 Cod procedură penală;

– arestarea inculpatului să fie necesară în interesul urmăririi penale.

În urma propriului examen, tribunalul apreciază că toate condiţiile cerute de legiuitor sunt îndeplinite, iar măsura arestării preventive se impune pentru prezervarea ordinii de drept şi justa soluţionare a cauzei.

Potrivit art. 68/1 Cod procedură penală sunt indicii temeinice atunci când din datele existente în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că persoana faţă de care se efectuează acte premergătoare sau acte de urmărire penală a săvârşit fapta.

În raport de dispoziţiile acestui articol, concluzia care se impune şi care este acceptată de altfel şi în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului este aceea că, în cadrul examinării propunerii de arestare preventivă nu trebuie stabilită vinovăţia inculpatului, acesta fiind scopul urmăririi penale, în urma căreia trebuie să rezulte realitatea şi natura infracţiunilor de care o persoană este acuzată (a se vedea în acest sens şi hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului din 11.01.2001, în cauza N.C. contra Italiei) ci trebuie să se stabilească dacă există sau nu date, informaţii, de natură să convingă un observator obiectiv şi imparţial că persoana pentru care s-a solicitat arestarea preventivă a comis o faptă prevăzută de legea penala (hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului din 30.08.1990, în cauza Fox, Campbell si Hartley contra Marii Britanii).

În acelaşi sens Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis în mai multe hotărâri (de ex. cauza Brogan s.a. contra Marii Britanii din 29.11.1998, cauza O”Hara contra Marii Britanii din 16.10.2001) că prevederile art. 5 paragraf 1 lit. c din Convenţie fac referire la noţiunea de suspiciuni, întrucât nu este necesar ca la momentul arestării anchetatorii să aibă suficiente probe care să justifice o condamnare.

Pentru a stabili dacă în cauză se poate reţine <presupunerea rezonabilă> că inculpatul a săvârşit fapta de care este acuzat, judecătorul trebuie să prelucreze datele existente şi care constituie rezultatul cercetărilor efectuate, iar pe baza deducţiilor şi raţionamentelor logice să stabilească dacă se poate admite în mod prealabil, drept posibil şi real, că persoana faţă de care se efectuează urmărirea penală a săvârşit fapta.

În cauza dedusă judecăţii, tribunalul constată existenţa unor indicii temeinice sub aspectul săvârşirii de către inculpat a infracţiunii pentru care s-a propus arestarea preventivă.

Astfel, în cauză, se reţine că pentru a putea beneficia de rambursarea TVA-ului, denunţătorul S.F.G. era obligat să obţină de la DGFP Alba aprobarea rambursării. În acest scop denunţătorul a fost contactat de inculpat, cu ocazia controalelor pe care le efectua, în calitatea sa de funcţionar public în cadrul DGFP Alba, având atribuţii de control a societăţilor care solicită rambursarea de TVA, condiţionând îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de primirea unui apartament (garsonieră) în mun. Cluj-Napoca (din complexul de locuinţe construit de această firmă în municipiul Cluj Napoca). Ulterior între cei doi, inculpat şi denunţător, a existat o negociere cu privire la folosul necuvenit.

În acest sens, relevante sunt procesele-verbale de transcriere a discuţiilor purtate în mediu ambiental între cei doi din care rezultă modalitatea în care s-a acţionat, respectiv, inculpatul -funcţionarul a cărui obligaţie principală este aceea de a aplica legea, prevalându-se de această autoritate pe care o deturnează de la scopul său, oferă varianta îndeplinirii atribuţiilor sale de serviciu într-o manieră formală, fără verificări efective, în schimbul unor favoruri şi avantaje patrimoniale.

Indiciile temeinice care sunt analizate de instanţă în contextul procesual al soluţionării unei propuneri de arestare preventivă, sunt evidenţiate în prezenta cauză de probaţiunea administrată până în prezent, respectiv promisiunea bilaterală de vânzare –cumpărare, declaraţia denunţătorului din 04.04.2012, declaraţia martorului B. A. şi procesele-verbale de transcriere a discuţiilor purtate in mediu ambiental.

Se reţine aşadar de către instanţă existenţa unor indicii temeinice în sensul că inculpatul, în cursul anului 2009, în calitatea sa de funcţionar cu atribuţii de control la D.G.F.P. Alba, a pretins şi primit, de la numitul S.F.G., administrator al SC F. SRL Alba Iulia, un apartament cu o cameră, în valoare de 20 000 euro, imobil situat în complexul de locuinţe construit de această firmă în municipiul Cluj-Napoca, pentru a facilita efectuarea controlului în vederea rambursării taxei pe valoarea adăugată şi chiar pentru facilitarea rambursării efective a TVA, către această societate comercială.

Cât priveşte pericolul concret pentru ordinea publică pe care l-ar reprezenta lăsarea în libertate a inculpatului, s-a arătat că pericolul concret pentru ordinea publică trebuie înţeles ca o reacţie colectivă faţă de anumite stări de lucruri, reacţie care ar produce perturbaţii la nivelul disciplinei publice, al respectului faţă de lege, stimulând temerea colectivă că împotriva unor fapte de corupţie organele de stat nu acţionează cu fermitate, că legea nu este aplicată cu hotărâre.

Starea de pericol pentru ordinea publică, spre deosebire de pericolul social concret al faptelor, presupune o rezonanţă a acelei fapte, o afectare a echilibrului social firesc, o anumită stare de indignare, de dezaprobare publică, o anumită stare de insecuritate socială.

Împrejurarea că până la acest moment nu a fost cercetat, deşi fapta a avut loc în anul 2009, creează inculpatului convingerea că atitudinea lui nu este sancţionată prin reacţia organelor judiciare şi, s-ar putea crea la nivelul comunităţii în care locuieşte convingerea greşită că toţi inculpaţii pot fi iertaţi prin neluarea unor măsuri procesuale ce se impun în raport de situaţia de fapt reţinută în dosarul în care sunt cercetaţi.

Sub aspectul pericolului social al faptei, se apreciază că s-a adus o atingere gravă relaţiilor sociale, incriminarea faptelor de corupţie fiind o formă prin care se asigură respectarea ordinii de drept, în cadrul căreia statul garantează funcţionarea instituţiilor astfel încât nimeni să nu fie expus exercitării abuzive a prerogativelor de putere a funcţiei publice.

Având în vedere diversitatea relaţiilor sociale, conceptul de pericol social pentru ordinea publică nu poate fi restrâns doar la starea de primejdie concretă, de vătămare a integrităţii fizice sau vieţii persoanei, ci se referă şi la o stare de nesiguranţă, de neîncredere în instituţiile statului şi în capacitatea de protecţie a acestora împotriva vătămărilor ce ar putea fi cauzate prin orice activitate infracţională, inclusiv prin corupţie.

Toate aceste aspecte, fac imperios necesară descurajarea celor care folosesc funcţia de autoritate publică în scopuri personale şi de grup, cu atât mai mult cu cât fenomenul este în continuă expansiune, generat fiind şi de condiţiile economico-sociale existente.

În privinţa persoanei inculpatului se reţine că deşi nu este cunoscut cu antecedente penale, acesta în calitatea sa de funcţionar cu atribuţii de control persistă în comiterea aceluiaşi gen de fapte  antisociale.

Astfel, în cauză se efectuează acte premergătoare urmăririi penale faţă de inculpat pentru comiterea infracţiunii de luare de mită prev. de art.6 din Legea nr.78/2000 rap. la art. 254 alin.1 Cod penal, constând în aceea că în perioada 2005-2011 inculpatul, în calitatea sa de inspector fiscal în cadrul DGFP Alba, a pretins şi primit de la numita B.M., administrator la SC L. & M. SRL Alba Iulia, în mod repetat un procent de 10% din sumele aprobate de către acesta cu titlu rambursare TVA.

Cu privire la ultima condiţie impusă de legiuitor, arestarea inculpatului este necesară desfăşurării urmăririi penale, numai în condiţiile privării de libertate a inculpatului, organele de cercetare penală vor putea desfăşura activităţile ce se impun pentru aflarea adevărului şi justa soluţionare a cauzei în conformitate cu dispoziţiile art.136 al.1 Cod procedură penală.

Faţă de aspectele reţinute mai sus instanţa reţine existenţa unor motive pertinente şi suficiente în sensul art.5 din C.E.D.O. care să justifice măsura arestării preventive, nici o altă măsură preventivă nefiind adecvată şi suficientă în cauză pentru scopul urmărit, respectiv protejarea ordinii publice şi a procesului penal.

În baza art.143 şi art.148 lit.f Cod procedură penală va admite propunerea formulată de Ministerul  Public –  Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia şi va dispune arestarea preventivă a inculpatului  Mihăilescu Florin Gabriel pe o perioadă de 29 zile, începând cu data de 15.05.2012 şi până la 12.06.2012.

În numele legii

dispune:

Admite propunerea de arestare preventivă formulată de Ministerul  Public –  Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia cu privire la inculpatul  Mihăilescu Florin Gabriel şi în consecinţă:

În baza art. 149/1 Cod procedură penală raportat la art. 148 lit. f Cod procedură penală şi art. 143 Cod procedură penală dispune arestarea preventivă a inculpatului: Mihăilescu Florin Gabriel, pe o perioadă de 29 zile, începând cu data de 15.05.2012 şi până la data de 12.06.2012.”

Iculpatul Florin Mihăilescu a formulat recurs la hotărârea Tribunalului, însă Curtea de Apel Alba Iulia i-a respins acţiunea şi a menţinut decizia de arestare preventivă a acestuia.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Consiliile judeţene trebuie să reducă numărul adulților cu dizabilităţi din centrele speciale. Situația din Alba

Publicat

directia de asistenta sociala alba

Consiliile judeţene trebuie să finalizeze până la sfârşitul anului planurile de reorganizare a centrelor pentru persoane adulte cu dizabilităţi cu mai mult de 50 de beneficiari.

Acestea urmează să fie desfiinţate, a precizat, miercuri, ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Raluca Turcan, în cadrul discuţiei pe care a avut-o cu reprezentanţii consiliilor judeţene.

O altă variantă posibilă este aceea de a reduce numărul de beneficiari la sub 50.

Situația de la Alba 

Directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Valentin Frăcea, spune că în județ există un singur centru de acest fel, la Galda de Jos.

Acolo sunt în prezent 153 de persoane. Valentin Frăcea a declarat că până la sfârșitul anului, situația va fi rezolvată.

Acesta a mai precizat că instituția are în vedere acest lucru încă din 2018, când au apărut reglementările în acest sens.

În acest sens, în prezent este în lucru un centru de recuperare în orașul Ocna Mureș, unde vor fi mutați o parte dintre pacienți.

Turcan: planurile de reorganizare trebuie finalizate până la sfârșitul anului

„Una dintre priorităţile discutate este desfiinţarea centrelor pentru persoane adulte cu dizabilităţi cu mai mult de 50 de beneficiari şi identificarea de soluţii alternative pentru aceşti oameni, iar acest obiectiv nu mai poate fi amânat.

Am pus în vedere tuturor consiliilor judeţene ca până la sfârşitul acestui an să finalizeze planurile de reorganizare a acestor centre, iar Ministerul Muncii va veni cu soluţii de sprijin”, a menţionat Raluca Turcan, pe Facebook.

Ministrul Muncii a confirmat că la nivelul consiliilor judeţene există o presiune financiară puternică în ceea ce priveşte finanţarea serviciilor sociale.

„Ştiu că la nivelul consiliilor judeţene există o presiune puternică din punct de vedere financiar, într-o perioadă deja foarte dificilă, în ceea ce priveşte finanţarea serviciilor sociale.

Atunci când vorbim de servicii sociale trebuie să ne gândim întotdeauna la faptul că în spatele acestor servicii sunt de fapt oameni care, uneori, sunt în situaţii extrem de vulnerabile şi pentru care trebuie să asigurăm creşterea calităţii serviciilor oferite, precum şi măsuri integrate de sprijin.

Am pus astăzi acest subiect pe masa discuţiilor împreună cu preşedintele ANDPDCA, Florica Cherecheş, şi cu domnul secretar de stat Peter Makkai, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanţii consiliilor judeţene, pe care i-am asigurat de sprijinul nostru în dezvoltarea serviciilor şi creşterea calităţii acestora”, a afirmat Raluca Turcan.

Ministrul Muncii le-a recomandat reprezentanţilor consiliilor judeţene să acceseze fonduri europene, prin PNRR, pentru finanţarea serviciilor sociale.

„De asemenea, plecând de la rezultatele campaniei naţionale de verificare a beneficiarilor de venit minim garantat, am cerut consiliilor judeţene mai multă implicare în rural, acolo unde primăriile sunt depăşite şi nu au capacitatea să asigure nici măcar servicii minimale pentru a susţine nevoile persoanelor vulnerabile.

Aceşti oameni, care trăiesc în condiţii extrem de dificile, au nevoie de servicii integrate, care să le asigure accesul la asistenţă medicală, socială, consiliere educaţională, consiliere psihologică, pentru a putea în timp ca unii dintre ei să iasă din această stare de vulnerabilitate şi de dependenţă de sistemul social.

Iar acest lucru este posibil prin parteneriate reale între consilii judeţene, primării şi agenţiile judeţene de ocupare a forţei de muncă, precum şi prin accesarea fondurilor europene pe care le avem la dispoziţie prin PNRR şi prin programele operaţionale.

Consiliile judeţene au imaginea de ansamblu a fiecărui judeţ şi cred că au un rol-cheie în ceea ce înseamnă dezvoltarea de servicii sociale adaptate nevoilor fiecărei comunităţi şi pentru creşterea ocupării, inclusiv prin activarea beneficiarilor de ajutor social apţi de muncă”, a notat Raluca Turcan.

sursa: agerpres

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

CJSU Alba: Noi măsuri restrictive pentru diminuarea cazurilor de COVID în Câmpeni, Teiuș, Cenade, Gârbova, Șibot și Stremț

Publicat

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba a decis sâmbătă măsuri ce trebuie respectate în orașele Câmpeni, Teiuș și comunele Cenade, Gârbova, Șibot și Stremț. Acestea intră în vigoare de duminică, 18 aprilie, ora 00:00.

HOTĂRÂREA nr. 106 din 17.04.2021 privind stabilirea unor măsuri de limitare și prevenire a răspândirii virusului SARS-COV-2 pe raza orașelor Cîmpeni și Teiuș, comunelor Cenade, Gârbova, Șibot și Stremț

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba, convocat în ședință extraordinară în data de 17.04.2021,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se constată rata de incidență cumulată la 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS–CoV-2, la data de 17.04.2021, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială de pe raza județului Alba, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 (1) La nivelul comunelor Șibot și Stremț unde rata de incidență cumulată la 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS–CoV-2 este mai mare de 4 şi mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori, începând cu data de 18.04.2021, ora 00.00, pentru o perioadă de 14 zile, se instituie măsuri pentru diminuarea impactului riscului, astfel:

a) Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în zilele de luni, marți, miercuri și joi în intervalul orar 2200-0500, iar în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 2000-0500, cu următoarele excepţii:

deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;

deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;

b) Operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, își vor organiza şi desfăşura activitatea în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 0500-1800. Prin excepție, în zilele de 23 aprilie 2021 și 30 aprilie 2021, activitatea se va putea organiza și desfășura în intervalul orar 0500- 2000.

c) În zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, în intervalul orar 1800-0500, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu. Prin excepție, în zilele de 23 aprilie 2021 și 30 aprilie 2021, activitatea se va putea organiza și desfășura în intervalul orar 2000-0500;

d) Unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, şi cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară;

e) Se suspendă activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness;

f) Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este interzisă;

g) Se interzice organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private, sau a altor evenimente culturale;

h) Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, etc.) atât în spații deschise cât și închise (saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, terase, etc.);

i) Se interzice desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private;

j) Se interzice circulația în interiorul localităților pentru persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri;

k) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor în interiorul clădirilor, este interzisă;

l) Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități;

m) Măsurile stabilite la lit. k) și lit. l) se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

n) Pe perioada în care activitatea operatorilor economici menționați anterior este restricționată sau închisă este permisă prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și a băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;

o) Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepția celor prevăzute la lit. m), cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;

p) Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă;

q) Instituțiile cu atribuții în domeniu, reprezentate în Grupa de coordonare și a comisiilor mixte de verificare a modului de respectare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19, vor intensifica activitățile de verificare a respectării măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 în zonele de risc;

(2) Măsurile dispuse la aliniatul (1) se aplică operatorilor economici/instituțiilor menționate, acolo unde acestea există;

(3) Centrele de vaccinare și cabinetele medicale își vor desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară;

(4) La finalul perioadei stabilite la alin. (1), sau în funcție de modificările intervenite la nivelul unităților administrativ–teritoriale în ceea ce privește rata de incidență, măsurile dispuse vor fi reevaluate.

Art. 3 (1) La nivelul orașelor Câmpeni și Teiuș, comunelor Cenade și Gârbova unde rata de incidență cumulată la 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 este între 1,5 și 3/1.000 de locuitori, începând cu data de 18.04.2021, ora 0000, pentru o perioadă de 14 zile, se instituie măsuri pentru diminuarea impactului riscului, astfel:

a) Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului;

b) Se interzice organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private, sau a altor evenimente culturale;

c) Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, etc.) atât în spații deschise cât și închise (saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, terase, etc.);

d) Se interzice desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private;

e) Se interzice circulația în interiorul localităților pentru persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri;

f) Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 2200-0500, cu următoarele excepții:

deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
deplasarea în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori decesul unui membru de familie;
g) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor în interiorul clădirilor, este permisă în intervalul orar 0600-2200, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului;

h) Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă în intervalul orar 0600-2200, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului;

i) Măsurile stabilite la lit. g) și lit. h) se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

j) Pe perioada în care activitatea operatorilor economici menționați anterior este restricționată sau închisă, este permisă prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și a băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;

k) Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepția celor prevăzute la lit. i), cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;

l) Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, cu obligația respectării orarului de lucru cu publicul între orele 0600-2200;

(2) Măsurile dispuse la aliniatul (1) se aplică operatorilor economici/instituțiilor menționate, acolo unde acestea există.

(3) La finalul perioadei stabilite la alin. (1), sau în funcție de modificările intervenite la nivelul unităților administrativ–teritoriale în ceea ce privește rata de incidență, măsurile dispuse vor fi reevaluate.

Art. 4 Pentru deplasarea la centrele de vaccinare sau cabinete medicale, motivul menționat pe declarația pe proprie răspundere va fi „deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente”.

Art. 5 Măsurile stabilite prin prezenta hotărâre se completează cu măsurile cu caracter general stabilite prin H.G. nr. 432/2021.

Art. 6 Hotărârile adoptate de CJSU Alba până la data adoptării prezentei hotărâri își mențin aplicabilitatea în măsura în care prevederile acestora nu contravin măsurilor stabilite în prezenta hotărâre.

Art. 7 Prezenta hotărâre se transmite membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, la toate U.A.T.-urile de pe raza județului Alba, în vederea aducerii la cunoștința populației, operatorilor economici și instituțiilor publice, prin toate mijloacele de comunicare avute la dispoziție. De asemenea, prezenta hotărâre se transmite la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și la Departamentul pentru Situații de Urgență de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba. Totodată, hotărârea se va afișa pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Alba.

 

Citeste mai mult
Publicitate

CÂMPENI

FOTO: Campania de ecologizare a albiei râului Arieș continuă la Câmpeni. O nouă acțiune este programată luni, 19 aprilie

Publicat

Campania de ecologizare a albiei râului Arieș continuă la Câmpeni. O nouă acțiune este programată luni, 19 aprilie. Punctul de întâlnire al voluntarilor este zona mocăniței (intersecția DN 75 cu DN 74A), începând cu ora 11:00. Aceștia se vor împărți mai apoi în echipe, pentru a acoperi o arie mai mare. 

Reamintim faptul că acțiunea de igienizare a albiei râului Arieș a demarat marți, 13 aprilie, fiind organizată de Primăria orașului Câmpeni. La eveniment au participat atunci peste 100 de persoane, care au adunat gunoaiele și deșeurile de pe malul râului Arieș.

Campania se va întinde pe parcursul a două săptămâni.

„Un mediu curat este esențial pentru o viață sănătoasă. Protejarea mediului înconjurător depinde de noi toți. Planeta noastră se confruntă cu provocări fără precedent în ceea ce privește mediul și clima. Depinde de noi să fim responsabili și să avem grijă de viitorul nostru și al generațiilor următoare”, a transmis primarul Cristian Dan Pașca.

Foto: Cristian Dan Pașca

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

CNCAV: Aproape 140.000 de doze de vaccin Vaxzevria (AstraZeneca) ajung duminică în țară

Publicat

139.200 doze de vaccin Vaxzevria vor ajunge duminică, 18 aprilie, la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”. Transportul este asigurat de firma producătoare, iar dozele de vaccin vor fi aduse în București pe cale terestră.

Dozele vor fi depozitate la Centrul Național de Stocare, iar în perioada următoare vor fi distribuite în centrele regionale existente la nivel național.

Centrul Național de Stocare a vaccinurilor împotriva COVID-19 din cadrul Institutului „Cantacuzino” este complet autorizat și avizat de către Autoritatea Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), autoritatea națională care are competență în domeniul medicamentului de uz uman.

Până în prezent, țara noastră a recepționat 1.378.000 doze de vaccin produse de compania farmaceutică AstraZeneca, iar începând cu data de 15 februarie, 449.611 au fost deja utilizate pentru imunizarea populației.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate