Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba angajează cadre militare în rezervă pe 6 posturi vacante de subofiţeri. Condiţii de participare la concurs


Publicat

isu

ziua protectiei civile ISU Alba_2015_14Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al Judeţului Alba organizează concurs pentru ocuparea a şase posturi de subofiţer, prin rechemarea în activitate a cadrelor militare în rezervă, poliţişti şi cadre militare din Ministerul Afacerilor Interne. Condiţiile sunt să corespundă cerinţelor acestor posturi.

Funcţiile vacante sunt pentru:

Conducător auto (autospeciale) – auto sau pompier – Garda nr.2 de Intervenţie Sebeş

Subofiţer operativ principal – Apărare chimică, bacteriologică, radiologică şi nucleară – CBRN-Detaşamentul de Pompieri Alba Iulia – Echipajul autospecialei de primă cercetare şi evaluare  CBRN

Subofiţer operativ principal – pompier – Garda nr.2 de Intervenţie Blaj

Subofiţer operativ principal – pompier – Pichetul de Pompieri Cîmpeni

Cerinţele specifice ale posturilor sunt:

– conducător auto (autospeciale), specialitatea militară Auto sau pompier: pregătirea de bază necesară – studii medii liceale cu diplomă de bacalaureat; pregătire de specialitate – permis valid de conducere categoriile B şi C.

– subofiţer operativ principal, specialitatea militară Apărare chimică, bacteriologică, radiologică şi nucleară – CBRN: pregătirea de bază necesară – studii medii liceale cu diplomă de bacalaureat.

– subofiţer operativ principal, specialitatea militară Pompier: pregătirea de bază necesară – studii medii liceale cu diplomă de bacalaureat.

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

– să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

– să cunoască limba română scris şi vorbit;

– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

– să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/ tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (Anexa nr.4a), verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;

– să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

– să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, dovada absolvirii se face cu diploma din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
– să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
– să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

– să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

– să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

– să îndeplinească condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei menţionate la pct. III;

– să nu dobândească, prin încadrare, grade militare mai mici decât cele avute în rezervă;

– să fie confirmaţi în arme şi specialităţi militare corespunzătoare funcţiilor aferente posturilor pentru care se organizează concurs, conform specialităţilor militare prevăzute la punctul I din prezentul anunţ, potrivit prevederilor art.83 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

– să nu fi fost trecuţi în rezervă în condiţiile art.85 alin.(1) lit.d), i), j), k) şi ale art.87 din Legea nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare ori din motive imputabile lor;

– să nu fi încetat raporturile de serviciu în condiţiile art.69 alin.(1) lit.c), h), i) şi k) din Legea nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare ori din motive imputabile lor.

Cererile de înscriere la concurs (adresate inspectorului şef), copia actului de identitate, tabelul nominal cu rudele candidatului, declaraţiile de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare vor fi depuse personal de către cei interesaţi la structura de resurse umane a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al judeţului Alba, în perioada 1 – 8 aprilie 2016 (data înregistrării), în fiecare zi lucrătoare, între orele 9.00 – 15.00.

Dosarele de recrutare vor fi depuse personal de către cei interesaţi la structura de resurse umane a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al Judeţului Alba, str. A.I. Cuza, nr.10, Alba Iulia, în perioada 4 – 15.04.2016 (data înregistrării), în fiecare zi lucrătoare, între orele 9.00-15.00.

Informaţii suplimentare despre organizarea concursului şi depunerea documentelor se pot obţine la structura de resurse umane a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al Judeţului Alba, tel. 0258.810.411, interior 27007 sau 27119.

Concursul se va desfăşura în perioada 1.04 – 13.05.2016 şi va consta în susţinerea probelor de evaluare a performanţelor fizice şi testul scris în data de 12.05.2016.

Concursul va consta în susţinerea următoarelor probe:

– evaluarea performanţei fizice, în ziua de 09.05.2016, începând cu ora 08,30 în Alba Iulia – Stadionul Cetate şi la sediul Detaşamentului de Pompieri Alba Iulia, str. A.I. Cuza, nr.10.

– test scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, în data de 12.05.2016, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al judeţului Alba, situat în Alba Iulia, str. A.I. Cuza, nr.10.

Aprecierea rezultatelor finale ale fiecărei probe de concurs se face cu note de la 1 la 10. Nota de promovare a fiecărei probe de concurs este minimum 7,00, cu excepţia probei fizice, la care notarea şi promovarea se fac potrivit reglementărilor interne specifice în domeniu. Candidaţii care au promovat proba sunt declaraţi „admis”, iar cei care nu au promovat sunt declaraţi „respins”.

Nota finală reprezintă media notelor obţinute la fiecare dintre probele concursului. La proba a doua de concurs se prezintă numai candidaţii declaraţi admis la proba desfăşurată anterior.

Este declarat „admis” la concurs candidatul care a fost declarat „admis” la toate probele concursului şi a obţinut nota finală cea mai mare.

În conformitate cu prevederile art.32 1  alin. (2) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr.665/2008, candidaţii se pot înscrie la selecţia pentru un singur post şi vor menţiona expres în cererea de înscriere structura pentru care candidează. Candidaţii declaraţi ,,RESPINS” la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs alt post vacant din unitate.

Alte date şi informaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursurilor vor fi făcute publice prin publicarea în pagina oficială de internet www.isualba.ro.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Examen de promovare a personalului, la Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia. Condiții de participare

Publicat

Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia organizează în data de 9 noiembrie, începând cu ora 10:00, examen de promovare a personalului prin transformarea posturilor din cadrul secţiilor, compartimentelor şi serviciilor unde sunt încadraţi angajații.

Potrivit reprezentanților instituției, 69 de angajați ai spitalului îndeplinesc condițiile de promovare în anul 2021.

Printre aceștia se numără asistenți medicali debutanți, infirmieri debutanți, registratori debutanți sau muncitori calificați. 

Probele de examen

Examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare constă în 2 etape:

– verificarea existenţei cererilor de înscriere aprobate şi îndeplinirea condiţiilor privind înscrierea la examen

– proba scrisă (Test grilă/lucrare scrisă)

Proba scrisă se notează de la 0 – 100 puncte.

Sunt declaraţi admiși la examenul de promovare, candidaţii care au obţinut punctajul minim de 50 de puncte.

Având un număr mare de participanți, precum și evoluția situației epidemiologice cauzată de tulpina Delta a virusului SARS-CoV -2 și riscul de sănătate publică, examenul de
promovare se va susține în cadrul secțiilor/compartimentelor/birourilor/serviciilor, unde sunt încadrați salariații care participă la examenul de promovare.

Condiții de participare

Pot participa la examenul de promovare în grad /treaptă imediat superioară, persoanele care:

– îndeplinesc condițiile prevăzute de Ordinul 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale;

– au obţinut calificativul <Foarte bine> la evaluarea performanţelor individuale, cel puţin de două ori în ultimii trei ani;

– au aprobat referatul de evaluare întocmit de către șeful ierarhic superior;

Dosarul de înscriere

Pentru înscrierea la examenul de promovare candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

– formularul de înscriere (de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul)

– copia actului de identitate

– adeverinţă eliberată de Serviciul resurse umane și relații cu publicul, privind condiţiile de îndeplinire pentru participarea la examen

– Dosar plic

Data limită de depunere a dosarului de înscriere este 4 noiembrie, ora 12:00 la Serviciul resurse umane și relații cu publicul.

Depunerea eventualelor contestaţii se va face la secretariatul spitalului în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor examenului de promovare.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

AFM: Programul Rabla Clasic 2021 ar putea fi suplimentat. Ritmul înscrierilor s-a menținut crescut

Publicat

r

Programul Rabla Clasic 2021 pentru persoanele fizice ar putea fi suplimentat. În prezent Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), împreună cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), este în proces de identificare a unor resurse financiare necesare unor noi alocări, informează AFM.

„Pentru Programul Rabla Clasic, ritmul înscrierilor s-a menținut crescut, ceea ce a condus la suplimentări pe parcursul anului.

Pentru acest program, valoarea alocată persoanelor fizice în anul 2021 este de 510 milioane lei, care a fost integral rezervată, fiind necesară o nouă suplimentare.

Mă bucură că există un interes atât de mare pentru acest program, ceea ce reprezintă un mesaj foarte important din partea cetățenilor, că își doresc un aer mai curat și că vor să contribuie la reducerea impactului asupra calității aerului din marile aglomerări urbane”, a declarat președintele AFM, Lorand-Arpad Fulop.

Potrivit AFM, având în vedere faptul că, în prezent, bugetul alocat persoanelor fizice în cadrul Programului Rabla Clasic este epuizat, Administrația Fondului pentru Mediu, împreună
cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor sunt în proces de identificare a unor resurse financiare necesare unor noi alocări în cadrul programului.

 

Citeste mai mult
Publicitate

ABRUD

Alba Iulia, cea mai mare incidență a cazurilor de COVID, dintre toate municipiile din țară. Orașul Abrud, incidență record

Publicat

Municipiul Alba Iulia are cea mai mare rată de infectare dintre toate municipiile din România, potrivit datelor oferite miercuri de autorități. 

Alba Iulia are o rată de infectare de 16,5 cazuri de COVID la mia de locuitori. În oraș sunt în prezent 1260 de cazuri active, potrivit DSP Alba.

Într orașele din România cu incidență foarte mare este și Abrud: 16,95 de cazuri la mia de locuitori. Vorbim despre 88 de locuitori, însă la o populație relativ mică, de 5.191 de oameni.

Este cea mai mare incidență înregistrată în orașele județului, de la începutul pandemiei.

Vezi și: ALBA – 323 cazuri COVID în ultimele 24 de ore. Situația infectărilor și incidența actualizată pe localități

Dincolo de numărul mare de infecții, este de menționat că în județul Alba sunt realizate zilnic aproximativ 1200-1300 de teste PCR și rapide.

Lista orașelor și municipiilor din România cu cea mai mare rată de infectare – 27 octombrie

Localitate

Cazuri

Incidență

MUNICIPIUL ALBA IULIA

1260

16,5

MUNICIPIUL PLOIEŞTI

3440

15,49

MUNICIPIUL URZICENI

243

14,81

MUNICIPIUL SLOBOZIA

719

14,06

MUNICIPIUL PITEŞTI

2296

13,4

MUNICIPIUL BUCURESTI

35578

16,42

MUNICIPIUL ARAD

2320

13,16

MUNICIPIUL SEBEŞ

433

13,16

MUNICIPIUL BUZĂU

1706

13,14

MUNICIPIUL IAŞI

5337

12,91

MUNICIPIUL BRAŞOV

3778

12,88

MUNICIPIUL CONSTANŢA

3982

12,83

MUNICIPIUL ORADEA

2887

12,81

MUNICIPIUL CÂMPINA

447

12,33

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

3960

12,31

MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ

1778

12,05

MUNICIPIUL TULCEA

1013

12,01

MUNICIPIUL SLATINA

978

11,96

MUNICIPIUL GIURGIU

777

11,95

MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ

1338

11,92

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

1384

11,76

MUNICIPIUL BRĂILA

2302

11,74

MUNICIPIUL ZALĂU

817

11,72

MUNICIPIUL SIBIU

1992

11,71

MUNICIPIUL BEIUŞ

129

11,7

MUNICIPIUL ALEXANDRIA

570

11,61

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

3859

11,45

MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN

1191

11,41

MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE

1017

11,08

MUNICIPIUL CÂMPULUNG

377

10,99

MUNICIPIUL GHERLA

248

10,81

MUNICIPIUL TOPLIŢA

165

10,53

MUNICIPIUL AIUD

266

10,52

MUNICIPIUL BÂRLAD

719

10,43

MUNICIPIUL MANGALIA

399

9,98

MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE

297

9,91

MUNICIPIUL CRAIOVA

2875

9,62

MUNICIPIUL GALAŢI

2994

9,62

MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ

306

9,55

MUNICIPIUL FETEŞTI

325

9,46

MUNICIPIUL OLTENIŢA

250

9,38

MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI

690

9,32

MUNICIPIUL DEVA

635

9,32

MUNICIPIUL CARACAL

306

9,26

MUNICIPIUL REŞIŢA

767

9,25

MUNICIPIUL BOTOŞANI

1087

9,14

MUNICIPIUL ORĂŞTIE

195

9,06

MUNICIPIUL HUNEDOARA

622

8,85

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE

562

8,8

MUNICIPIUL ONEŞTI

436

8,75

MUNICIPIUL FOCŞANI

801

8,7

MUNICIPIUL BISTRIŢA

842

8,69

MUNICIPIUL BACĂU

1726

8,53

MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ

323

8,5

MUNICIPIUL LUGOJ

388

8,43

MUNICIPIUL BRAD

127

8,4

MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI

163

8,24

MUNICIPIUL MEDGIDIA

363

8,24

MUNICIPIUL CODLEA

211

8,14

MUNICIPIUL ORŞOVA

93

7,71

MUNICIPIUL HUŞI

289

7,7

MUNICIPIUL CALAFAT

133

7,64

MUNICIPIUL MORENI

146

7,62

MUNICIPIUL REGHIN

281

7,54

MUNICIPIUL MOTRU

157

7,5

MUNICIPIUL SIGHIŞOARA

245

7,42

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

215

7,33

MUNICIPIUL SĂCELE

269

7,19

MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC

272

7,18

MUNICIPIUL PAŞCANI

329

7,12

MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC

297

7,1

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

116

7,1

MUNICIPIUL MEDIAŞ

389

6,93

MUNICIPIUL TÂRGU JIU

642

6,81

MUNICIPIUL SUCEAVA

860

6,75

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

257

6,62

MUNICIPIUL DEJ

252

6,59

MUNICIPIUL BLAJ

136

6,57

MUNICIPIUL BĂILEŞTI

125

6,55

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

172

6,3

MUNICIPIUL MOINEŞTI

149

6,29

MUNICIPIUL TURDA

343

6,21

MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC

123

6,18

MUNICIPIUL DOROHOI

184

6,12

MUNICIPIUL PETROŞANI

245

6,12

MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI

259

6,07

MUNICIPIUL BAIA MARE

861

6

MUNICIPIUL MARGHITA

104

5,97

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

122

5,71

MUNICIPIUL VASLUI

833

5,51

MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE

146

5,38

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

131

5,19

MUNICIPIUL VULCAN

139

5,16

MUNICIPIUL SALONTA

94

5

MUNICIPIUL SATU MARE

588

4,97

MUNICIPIUL FĂLTICENI

153

4,93

MUNICIPIUL ROMAN

335

4,89

MUNICIPIUL GHEORGHENI

94

4,74

MUNICIPIUL LUPENI

114

4,53

MUNICIPIUL ADJUD

91

4,51

MUNICIPIUL TECUCI

215

4,49

MUNICIPIUL RĂDĂUŢI

160

4,35

MUNICIPIUL CAREI

85

3,55

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE

565

8,85

MUNICIPIUL HUNEDOARA

620

8,82

MUNICIPIUL CARACAL

291

8,81

ORAŞ SÂNTANA

138

8,81

ORAŞ CRISTURU SECUIESC

94

8,72

MUNICIPIUL BISTRIŢA

843

8,7

ORAŞ CORABIA

146

8,67

MUNICIPIUL ONEŞTI

429

8,61

ORAŞ NEGRU VODĂ

50

8,61

ORAŞ LIPOVA

96

8,59

ORAŞ MIZIL

137

8,58

ORAŞ BĂILE GOVORA

23

8,56

ORAŞ COSTEŞTI

86

8,56

ORAŞ SIMERIA

116

8,54

MUNICIPIUL MEDGIDIA

376

8,53

ORAŞ POTCOAVA

48

8,51

MUNICIPIUL FOCŞANI

783

8,5

MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ

322

8,48

ORAŞ MURFATLAR

93

8,47

MUNICIPIUL LUGOJ

388

8,43

MUNICIPIUL BACĂU

1701

8,41

MUNICIPIUL ORŞOVA

101

8,38

ORAŞ ALEŞD

94

8,37

ORAŞ CISNĂDIE

215

8,37

MUNICIPIUL BRAD

126

8,34

ORAŞ PETRILA

195

8,28

MUNICIPIUL CODLEA

214

8,26

ORAŞ FUNDULEA

53

8,15

ORAŞ ZĂRNEŞTI

214

8,13

ORAŞ RĂCARI

51

8,09

ORAŞ VAŞCĂU

18

8

ORAŞ BAIA DE ARIEŞ

30

7,97

ORAŞ SĂCUENI

100

7,96

ORAŞ BUCECEA

43

7,91

ORAŞ BICAZ

64

7,85

MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI

154

7,78

MUNICIPIUL MOTRU

162

7,74

ORAŞ SLĂNIC

41

7,74

MUNICIPIUL HUŞI

288

7,68

ORAŞ ŞTEI

55

7,66

MUNICIPIUL CALAFAT

133

7,64

MUNICIPIUL REGHIN

284

7,62

ORAŞ COMARNIC

89

7,56

ORAŞ GURA HUMORULUI

136

7,56

ORAŞ BĂILE HERCULANE

35

7,55

ORAŞ PANCIU

68

7,46

ORAŞ CURTICI

67

7,45

ORAŞ PIATRA-OLT

47

7,43

MUNICIPIUL MORENI

142

7,41

ORAŞ FĂUREI

28

7,37

MUNICIPIUL SIGHIŞOARA

241

7,3

ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI

126

7,27

ORAŞ AZUGA

33

7,15

MUNICIPIUL PAŞCANI

330

7,14

MUNICIPIUL SĂCELE

267

7,14

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

209

7,12

MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC

269

7,1

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

116

7,1

MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC

296

7,08

ORAŞ HUEDIN

67

7,08

ORAŞ FILIAŞI

128

7,07

ORAŞ TĂLMACIU

59

7,07

ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ

165

7,03

ORAŞ BOCŞA

132

6,99

ORAŞ HAŢEG

72

6,89

ORAŞ COVASNA

75

6,85

ORAŞ GEOAGIU

39

6,83

MUNICIPIUL SUCEAVA

865

6,79

MUNICIPIUL BĂILEŞTI

129

6,76

MUNICIPIUL TÂRGU JIU

637

6,76

ORAŞ HOREZU

46

6,69

ORAŞ IERNUT

65

6,67

ORAŞ OCNELE MARI

22

6,66

MUNICIPIUL MEDIAŞ

373

6,65

MUNICIPIUL DEJ

254

6,64

ORAŞ ANINOASA

29

6,57

ORAŞ IANCA

69

6,53

MORAVIŢA

18

6,52

ORAŞ LUDUŞ

112

6,5

MUNICIPIUL BLAJ

133

6,43

ORAŞ VÂNJU MARE

37

6,37

ORAŞ MIERCUREA NIRAJULUI

38

6,34

MUNICIPIUL PETROŞANI

253

6,32

ORAŞ INEU

60

6,3

ORAŞ FIENI

46

6,29

ORAŞ BOLINTIN-VALE

87

6,28

MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI

266

6,23

ORAŞ SÂNNICOLAU MARE

90

6,23

MUNICIPIUL DOROHOI

187

6,22

ORAŞ POGOANELE

44

6,2

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

240

6,18

MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC

123

6,18

MUNICIPIUL TURDA

341

6,17

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

130

6,09

MUNICIPIUL BAIA MARE

861

6

ORAŞ STREHAIA

65

5,99

ORAŞ BUZIAŞ

51

5,98

ORAŞ BĂLCEŞTI

29

5,94

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

162

5,93

ORAŞ RECAŞ

61

5,91

ORAŞ ARDUD

45

5,9

ORAŞ ŞOMCUTA MARE

48

5,88

ORAŞ AVRIG

91

5,87

ORAŞ ODOBEŞTI

58

5,79

ORAŞ PODU ILOAIEI

67

5,76

ORAŞ DĂBULENI

65

5,72

MUNICIPIUL MOINEŞTI

135

5,7

ORAŞ BUDEŞTI

42

5,7

ORAŞ TÂRGU FRUMOS

82

5,7

ORAŞ TEIUŞ

41

5,7

ORAŞ OŢELU ROŞU

70

5,68

ORAŞ FRASIN

37

5,65

ORAŞ UNGHENI

44

5,58

ORAŞ PUCIOASA

83

5,57

MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE

150

5,52

ORAŞ BABADAG

58

5,52

MUNICIPIUL VASLUI

828

5,47

ORAŞ CĂLAN

70

5,47

MUNICIPIUL MARGHITA

94

5,4

ORAŞ OCNA MUREŞ

75

5,39

ORAŞ CEHU SILVANIEI

39

5,27

ORAŞ DETA

40

5,23

ORAŞ BUHUŞI

120

5,14

ORAŞ BAIA DE ARAMĂ

28

5,09

ORAŞ ÎNTORSURA BUZĂULUI

48

5,08

ORAŞ OCNA SIBIULUI

22

5,07

ORAŞ VALEA LUI MIHAI

54

5,07

ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ

47

5,06

MUNICIPIUL FĂLTICENI

156

5,03

MUNICIPIUL ROMAN

342

4,99

MUNICIPIUL SATU MARE

589

4,98

ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI

22

4,98

MUNICIPIUL SALONTA

93

4,94

ORAŞ VICTORIA

41

4,88

ORAŞ DUMBRĂVENI

41

4,87

MUNICIPIUL VULCAN

130

4,83

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

121

4,79

ORAŞ ORAVIŢA

59

4,77

MUNICIPIUL ADJUD

94

4,66

ORAŞ PĂTÂRLAGELE

34

4,65

ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT

53

4,6

ORAŞ SIRET

44

4,58

ORAŞ BECLEAN

58

4,57

ORAŞ JIBOU

53

4,55

MUNICIPIUL TECUCI

217

4,54

ORAŞ SEINI

43

4,43

MUNICIPIUL LUPENI

111

4,41

ORAŞ HÂRLĂU

70

4,4

ORAŞ ZLATNA

34

4,35

ORAŞ SCORNICEŞTI

50

4,28

ORAŞ NOVACI

24

4,27

ORAŞ SĂVENI

34

4,25

ORAŞ BREZOI

30

4,23

ORAŞ TÂRGU BUJOR

36

4,21

MUNICIPIUL GHEORGHENI

83

4,18

MUNICIPIUL RĂDĂUŢI

154

4,18

ORAŞ BUMBEŞTI-JIU

39

4,16

ORAŞ TURCENI

33

4,16

ORAŞ TÂRGU OCNA

52

4,11

ORAŞ URICANI

37

4,05

ORAŞ ŞEGARCEA

32

4,02

ORAŞ BAIA SPRIE

68

3,99

ORAŞ SĂLIŞTE

25

3,99

ORAŞ SĂRMAŞU

27

3,99

ORAŞ TĂŞNAD

36

3,9

ORAŞ SÂNGEORGIU DE PĂDURE

21

3,89

ORAŞ VLĂHIŢA

29

3,83

ORAŞ SOLCA

10

3,81

ORAŞ ROZNOV

39

3,75

ORAŞ MĂCIN

39

3,74

ORAŞ BĂBENI

34

3,73

MUNICIPIUL CAREI

89

3,72

ORAŞ TÂRGU CĂRBUNEŞTI

32

3,72

ORAŞ BĂLAN

26

3,55

ORAŞ TISMANA

24

3,55

ORAŞ COMĂNEŞTI

79

3,4

ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ

26

3,18

ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI

20

3,17

ORAŞ CAVNIC

16

3,16

ORAŞ ŢICLENI

14

3,11

ORAŞ ISACCEA

16

3,07

ORAŞ ŢĂNDĂREI

55

3,05

COCORA

6

3,02

ORAŞ MĂRĂŞEŞTI

40

3

Citeste mai mult
Publicitate

ADMINISTRATIE

UPDATE: Certificatul verde obligatoriu la locul de muncă. Proiectul, respins de Senat, după centralizarea votului telefonic

Publicat

Senatul a respins obligativitatea certificatului verde la locul de muncă. Inițial, legea a trecut la limită după votul din sala Senatului, dar după centralizarea votului telefonic a fost respinsă.

Proiectul mai are nevoie de votul Camerei Deputaților.

UPDATE: După centralizarea votului telefonic și al celui din sala Senatului, proiectul a fost respins cu 67 de voturi „pentru” și 60 de voturi „împotrivă”. Pentru adoptare, fiind vorba de o lege organică, erau necesare 69 de voturi. PSD și AUR au votat împotriva proiectului de lege.

Dacă proiectul va fi adoptat de Camera Deputaților, certificatul COVID va fi cerut pentru angajații de la stat și privat.

Știrea inițială

Legea a fost adoptată cu 48 de voturi „pentru” și 46 „împotrivă”, fără abțineri, la votul din sală.

Legea urmează să ajungă în procedură de urgență la Camera Deputaților, care este cameră decizională.

Aceasta introduce obligativitatea certificatului verde la locul de muncă, atât la stat, cât şi la privat.

Va fi obligatoriu pentru toți angajații instituțiilor publice din România, dar și ai firmelor care au birourile în anumite clădiri private unde se află cel puțin 50 de persoane simultan. Legea nu se va aplica și instanțelor de judecată.

Certificatul atestă îndeplinirea uneia dintre următoarele condiţii: trecerea a cel puţin 10 zile de la vaccinarea cu schema completă împotriva virusului SARS-CoV-2; trecerea prin boală şi încadrarea între a 15-a şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu acest virus şi rezultatul negativ certificat al unui test RT-PCR (valabilitate 72 ore) sau antigen rapid (48 de ore).

Persoanele care refuză trebuie să prezinte și un test PCR plătit din fonduri proprii.

În cazul în care fac dovada că au o afecțiune care are contraindicație la vaccin, testarea este suportată de angajator.

Angajatorul este obligat să verifice prezența certificatului verde de fiecare dată când angajatul se prezintă la muncă, iar cei care nu se conformează riscă să li se suspende contractul de muncă pentru 30 de zile, fără plata salariului.

Suspendarea contractului de muncă nu li se aplică angajaților care sunt la prima doză.

Raportul de admitere de la comisiile reunite

Comisiile reunite juridică şi de sănătate au acordat, marţi, cu majoritate de voturi, raport de admitere cu amendamente la propunerea legislativă prin care personalul unor unităţi publice şi private este obligat să prezinte la locul de muncă certificatul digital privind COVID-19.

Şedinţele celor două comisii, care s-au desfăşurat iniţial separat, au fost întrerupte de parlamentari de la AUR. Şedinţa a fost reluată, la ea participând fizic senatori PNL, USR şi UDMR. De asemenea, AUR a participat la şedinţa comună a celor două comisii cu un grup de deputaţi şi senatori.

Potrivit formei iniţiatorilor, parlamentari de la PNL şi UDMR, propunerea legislativă stipulează că certificatul atestă îndeplinirea uneia dintre următoarele condiţii: trecerea a cel puţin 10 zile de la vaccinarea cu schema completă împotriva virusului SARS-CoV-2; trecerea prin boală şi încadrarea între a 15-a şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu acest virus şi rezultatul negativ certificat al unui test RT-PCR (valabilitate 72 ore) sau antigen rapid (48 de ore).

Proiectul de act normativ prevede că personalul unităţilor sanitare publice şi private, aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Sănătăţii, din cadrul caselor de asigurări de sănătate, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne şi unităţilor subordonate, precum şi din cadrul laboratoarelor de analize medicale este obligat să prezinte certificat digital al UE privind COVID-19.

Printr-un amendament, a fost adăugat personalul unităţilor de asistenţă medicală profilactică şi curativă şi persoanele fizice care activează ca furnizori de servicii medicale, de dispozitive medicale şi de medicamente.

„Dispoziţiile (…) se aplică şi autorităţilor, instituţiilor publice şi de interes public, de utilitate publică şi celorlalte unităţi publice, centrale şi locale, regiilor autonome, operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în clădiri de birouri private cu mai mult de 50 de persoane simultan. În cadrul entităţilor publice şi private, obligaţia prezentării certificatului digital al UE privind COVID-19 revine membrilor Camerei Deputaţilor şi ai Senatului, persoanelor care ocupă funcţii publice sau de demnitate publică, precum şi tuturor categoriilor de personal care îşi desfăşoară activitatea în cadrul respectivelor entităţi”, se arată în amendamentele adoptate de cele două comisii.

Preşedintele Comisiei juridice, Iulia Scântei, a menţionat că şi vizitatorii acestor instituţii trebuie să se supună aceloraşi reguli.

Costurile privind activitatea de testare pentru virusul SARS-CoV-2 sunt suportate de către personalul unităţilor publice, de membrii Camerei Deputaţilor şi Senatului, de persoanele care ocupă funcţii publice sau de demnitate publică, de persoanele fizice – furnizori de servicii medicale, de dispozitive şi de medicamente. Pentru personalul din cadrul unităţilor publice şi private care face dovada unei afecţiuni ce reprezintă contraindicaţie la vaccinare şi e stabilită de un medic de specialitate conform normelor medicale în vigoare, activitatea de testare se organizează cu suportarea costurilor de către angajator. Pentru unităţile private, costurile privind activitatea de testare pentru virusul SARS-CoV-2 sunt suportate conform procedurilor stabilite la nivelul acestora, se mai arată în propunerea legislativă amendată în comisiile de specialitate ale Senatului.

Conducerea unităţilor publice şi private verifică certificatelor digitale prin intermediul aplicaţiei mobile „Check DCC”.

Raporturile de serviciu în baza cărora îşi desfăşoară activitatea personalul din unităţile publice şi private care nu prezintă certificatul digital al UE privind COVID-19 se suspendă de drept, fără plata drepturilor salariale, pe o perioadă de 30 de zile. Suspendarea se constată prin dispoziţia scrisă a organului de conducere al unităţii. În situaţia în care personalul din unităţile publice cumulează 30 de zile de suspendare, raportul de serviciu încetează de drept.

Potrivit unui amendament al lui Florin Cîţu însuşit de comisie, suspendarea de drept nu operează sau, după caz, încetează în cazul persoanei vaccinate cu cel puţin o doză de vaccin. În acest caz persoana vaccinată beneficiază de testarea gratuită la locul de muncă exclusiv până la încheierea la termen a schemei complete de vaccinare, având obligaţia încheierii schemei complete în termenul stabilit de normele medicale. Dovada efectuării primei doze de vaccin se face cu adeverinţa de vaccinare.

Nerespectarea obligaţiilor care revin în sarcina persoanele juridice reprezintă contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, mai prevede proiectul.

Prevederile nu se aplică autorităţilor şi instituţiilor din cadrul autorităţii judecătoreşti, fiindu-le aplicabile dispoziţiile Legii nr. 114/2021 privind unele măsuri în domeniul justiţiei în contextul pandemiei de COVID-19.

Senatorul AUR Sorin Mateescu a apreciat că prin propunerea legislativă dreptul la muncă este îngrădit şi că testele trebuie să fie suportate de la bugetul de stat.

Preşedintele Comisiei de sănătate, Adrian Streinu-Cercel, şi-a exprimat nemulţumirea, într-o intervenţie online, că situaţia persoanelor care au trecut prin boală ca asimptomatice nu este reglementată în lege.

Propunerea legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanitar, pe perioada stării de alertă, pentru personalul din cadrul unor unităţi publice şi private ar intrat miercuri în dezbaterea plenului Senatului, în calitate de primă cameră sesizată. Urmează votul la Camera Deputaților.

surse: mediafax.ro, stirileprotv.ro, agerpres.ro, digi24.ro

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate