Contacteaza-ne si pe
Publicitate

ADMINISTRATIE

JOI: Şedinţă la Consiliul Judeţean Alba. Modificari la salariile personalului, modernizări de drumuri, licenţe

Publicat


sediul CJ, prefectura AB

Consilierii judeţeni din Alba se reunesc joi, 25 octombrie, de la ora 12.00, în şedinţă ordinară, cu 42 de proiecte pe ordinea de zi. Vor avea de aprobat, printre altele, salariile de bază pentru angajaţii – personal contractual de la Muzeul Naţional al Unirii şi Centrul de Cultură “Augustin Bena”, DGASPC, Salvamont, Biblioteca Judeţeană Alba, Teatrul de Păpuşi “Prichindel”, Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, modernizări de drumuri în comunele Ciugud şi Cetatea de Baltă, precum şi licenţe de traseu.

Proiectul ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA–CTTA S.A. Alba

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliului Local al Comunei Cetatea de Baltă a unor tronsoane din drumurile județene DJ 107 și DJ 142K, aflate în intravilanul localității Cetatea de Baltă, în vederea modernizării

3. Proiect de hotărâre cu privire la avizarea închirierii de către Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba Iulia, a unui spaţiu în suprafaţă totală de 60 mp din imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 39, judeţul Alba

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii la construcţii existente (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare depozit de ceramică veche”

5. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului – monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, bd. Ferdinand I, nr. 16, ap. 2, judeţul Alba, înscris în CF nr. 71147-C1-U1 Alba Iulia cu nr. top. 1747/1/2/1/II

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

6. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului – monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Teilor, nr. 9, judeţul Alba, înscris în CF nr. 96817 Alba Iulia cu nr. top. 864/2

7. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea valorii de inventar a unui bun imobil, proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor de lucrări de reparaţii capitale de către această unitate sanitară

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Modoleşti, judeţul Alba

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliul Local al Comunei Ciugud a unor tronsoane din drumurile județene DJ 107, DJ 107C și DJ 107L, aflate în intravilanul localităților aparținătoare UAT Ciugud, în vederea modernizării

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei de Promovare a Județului Alba ca destinaţie pentru investitori 2018-2023”

11. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise” și a Contractului-cadru încheiat cu beneficiarii finanțării

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Unirea – Ocna Mureş, operatorului de transport rutier Andra & Alina Transport SRL

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Lunca Mureşului – Ocna Mureş, operatorului de transport rutier Andra & Alina Transport SRL

14. Proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Dumbrava – Ocna Mureş, operatorului de transport rutier Andra & Alina Transport SRL

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Teiuş – Alba Iulia, operatorului de transport rutier Livio Dario SRL

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia – Teiuş, operatorului de transport rutier Livio Dario SRL

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Zlatna – Alba Iulia, operatorului de transport rutier Livio Dario SRL

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Ciumbrud – Teiuş, operatorului de transport rutier Livio Dario SRL

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Baia de Arieş – Muşca – Roşia Poieni, operatorului de transport rutier Transervice Apuseni SRL

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Abrud – Cîmpeni – Roşia Poieni, operatorului de transport rutier Transervice Apuseni SRL

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Mătişeşti – Abrud – Gura Cornei – Roşia Poieni, operatorului de transport rutier Transervice Apuseni SRL

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Mătişeşti – Abrud – Muşca – Roşia Poieni, operatorului de transport rutier Transervice Apuseni SRL

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Valea Albă – Muşca – Roşia Poieni, operatorului de transport rutier Transervice Apuseni SRL

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Valea Albă – Abrud – Roşia Poieni, operatorului de transport rutier Transervice Apuseni SRL

25. Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba în Comisia de orientare şcolară şi profesională Alba

26. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba

27. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alba Iulia

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba.

33. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

34. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

35. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

36. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Alba, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

37. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

38. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. a pct. IV din legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

39. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul III al anului 2018.

41. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 373/26 septembrie 2018 cu privire la modificarea bugetului local al Județului Alba cu suma alocată din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pe anul 2018.

42. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 14 septembrie 2018.

 


Vezi cele mai interesante video Alba24.ro


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

EVENIMENT

SPEROMAX Alba: Campanie în sprijinul bolnavilor de scleroză multiplă. Cât de gravă este situația și cum poți ajuta

Publicat

Scleroza multiplă face ca mii de copii să trăiască cu teama că mama lor va cădea din nou la pat și nu va avea cu ce să se trateze și nu vor putea să îi recupereze nici măcar zâmbetul. Ajută acești copii să-și vadă mama zâmbind din nou, este solicitarea transmisă de Asociația SM SPEROMAX […]

Citește mai departe
Publicitate

CUGIR

FOTO: PERCHEZIȚII în Cugir și Sebeș la persoane bănuite de contrabandă. Au fost confiscate peste 40000 de țigarete

Publicat

colaj perchezitii

Polițiștii din Alba au efectuat 16 percheziții, în Cugir și Sebeș, pentru documentarea activității unor persoane bănuite de contrabandă. Au fost găsite peste 40000 de țigarete, provenite din contrabandă dar și o armă cu aer comprimat, deținută în mod ilegal. Șapte persoane au fost reținute. Potrivit IPJ Alba, la data de 14 noiembrie 2019, polițiștii […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

EXCLUSIV: Câte cazuri noi de cancer apar anual în Alba și câte dintre acestea sunt la Sebeș. Document de la Ministerul Sănătății

Publicat

Informații îngrijorătoare au fost furnizate de Ministerul Sănății, ca urmare a unei solicitări formulate de deputatul de Alba Florin Roman. Este vorba despre cazurile noi ale bolnavilor de cancer, apărute în fiecare an. Documentul citează un studiu al DSP Alba care arată un număr foarte mare de cazuri noi în zona Sebeș, în raport cu […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

România – Suedia, partida decisivă care ne păstrează în cursă. Ce spune mijlocașul din Alba Iulia, Nicușor Stanciu, despre meci

Publicat

stanciu

Naționala de fotbal a României dispută în această seară, de la 21.45 (Arena Națională, în direct la Pro TV) un meci decisiv cu Suedia pentru calificarea la Euro 2020. Singura variantă este victoria, în condiţiile în care următorul meci va fi în Spania. Va fi iar atmosferă de mare meci mare, toate cele 50.000 de […]

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate