Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

Lucruri neștiute din biografia arhiepiscopului de Alba Iulia, Irineu. A studiat la Princeton și a reprezentat BOR în Israel


Publicat

IPS Irineu Arhiepiscop de Alba Iulia

Arhiepiscopul de Alba Iulia, Irineu, a împlinit sâmbătă 30 de ani de la hirotonia în treapta de arhiereu. Cu acest prilej, Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia a publicat o biografie a înaltului prelat, pe care o redăm mai jos. 

Din această biografie, aflăm foarte multe lucruri pe care puțini locuitori ai județului, le știu despre acesta.

Printre altele, a studiat în SUA, la Princeton și a fost Superior al așezămintelor ortodoxe românești de la Ierusalim și Iordan, și reprezentant al bisericii ortodoxe pe lângă Patriarhia Ierusalimului. 

Scurtă biografie a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu Pop

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu Pop s-a născut la data de 2 iulie 1953, în comuna Băsești, județul Maramureș, primind la Botez numele Ionel. Părinții săi, Dumitru și Rozalia, țărani ortodocși evlavioși, i-au crescut pe cei doi copii ai lor, Ionel și Traian, în frică de Dumnezeu, sădindu-le în suflet tainele credinței. Școala primară și gimnaziul le-a urmat în satul natal, între anii 1960-1968, dovedindu-se, dintru început, foarte silitor la învățătură, fiind tot timpul premiant.

Răspunzând vocației pentru preoție, s-a înscris la cursurile Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, pe care le-a absolvit în anul 1973, ca șef de promoție.

Stagiul militar cu termen redus l-a satisfăcut în orașul Sfântu Gheorghe, județul Covasna. În anul 1974, începe cursurile universitare la Institutul Teologic Universitar din Sibiu, pe care, după primul an, le continuă la Institutul Teologic Universitar din București. Aici obține în 1978 titlul de „Licențiat în Teologie”, cu calificativul „excepțional”, fiind șef de promoție.

La 1 august 1978 a fost închinoviat la Mănăstirea Sinaia, județul Prahova, unde este tuns în monahism la 14 octombrie 1978, primind numele Irineu, având astfel ca patron ceresc pe Sfântul Irineu de Lyon, prăznuit în ziua de 23 august.

Doi ani mai târziu, la 14 octombrie 1980, a fost hirotonit ieromonah, desfășurând o bogată activitate pastorală. În același timp, a activat și ca ghid-muzeograf al prestigiosului monument cantacuzinesc, des vizitat de către turiști și pelerini.

În perioada 1981-1984 a frecventat cursurile de Doctorat în Teologie în cadrul Institutului Teologic Universitar din București, la secția Teologie sistematică, sub îndrumarea competentă a Părintelui Prof. Dr. Dumitru Radu, titularul catedrei de Teologie Morală. Alți profesori care i-au predat la cursurile doctorale au fost: Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu, Pr. Prof. Dr. Niculae Șerbănescu, Arhid. Prof. Dr. Petre David și Prof. Dr. Remus Rus. La 10 iunie 1984, Patriarhul de pioasă amintire, Iustin Moisescu, i-a acordat rangul de protosinghel.

A studiat la Princeton (New Jersey)

Între anii 1985-1988 a beneficiat de o bursă de studii oferită de Institutul Teologic Prezbiterian din Princeton (New Jersey, SUA). La această vestită școală teologică a urmat cursuri de specializare în domeniul Moralei creștine și Eticii sociale, sub îndrumarea profesorului Dr. Charles West, primind atestatul de „Research Scholar”. La Princeton, în paralel cu munca de cercetare teologică, și-a pregătit și redactat o bună parte din teza de doctorat.

Peste Ocean, a desfășurat și o fructuoasă activitate ecumenică și misionară, atât în Arhiepiscopia Ortodoxă Română a celor două Americi, cât și în cadrul Comunității ortodoxe „Sfântul Fotie” din Universitatea Princeton. A participat la diverse simpozioane, servicii religioase, întruniri ecumenice, atât prin predici, cât și prin conferințe. De asemenea, a publicat diverse articole în presa românească și americană, religioasă și laică.

 • America – o experienţă unică şi de neuitat. În perioada studiilor mele la Princeton (statul New Jersey), am încercat să disec în ansamblu spiritul american. Am vizitat biserici, mănăstiri, şcoli, colegii, edificii publice de notorietate, instituţii de cultură şi, peste tot, am descoperit viaţa în dinamica ei, în curajul afirmării şi în optimismul expresiei. Am realizat faptul că poporul american are un suflet entuziast, o imaginaţie fertilă şi spontană şi este foarte creativ, aşa născându-se, într-un timp relativ scurt, capodopere culturale şi artistice de certă şi mare valoare. Acolo am studiat alături de colegi din întreaga lume şi, în această atmosferă cosmopolită, cărţile descoperite şi studiate, discuţiile purtate, cursurile la care am asistat, m-au ajutat să dobândesc metode noi prin care adevărul revelat poate fi vestit cu putere şi convingere.
 • Unicitatea experienţei americane mi-a confirmat şi stimulat pasiunea şi disponibilitatea pentru cercetare şi studiu. Climatul academic de înalt rafinament intelectual mi-a întărit convingerea că în Hristos „sunt ascunse toate visteriile înţelepciunii şi ale cunoaşterii” (Col. 2, 3). Am vizitat unele din marile oraşe americane, cum ar fi Washington, New York, Chicago, Philadelphia, Detroit etc. Am petrecut zile frumoase în familii americane şi am avut întâlniri cu categorii de vârstă şi socio-profesionale diferite. Toate m-au ajutat să-mi conturez o imagine reală şi nemijlocită, şi să apreciez perseverenţa, spiritul lor de răspundere, respectul pentru valorile superioare şi iubirea sinceră faţă de patria lor. Cele experimentate peste ocean reprezintă veritabile surse, care, ulterior, m-au inspirat în slujirea mea sacerdotală şi în îndeplinirea acesteia cu eficienţă.

Reîntors în țară, la 30 august 1988, a revenit la Mănăstirea Sinaia, unde și-a reluat activitatea sacerdotală și muzeografică, finalizând redactarea tezei de doctorat cu tema Chipul lui Hristos în viața morală a creștinului.

La 9 iunie 1989, părintele Patriarh Teoctist Arăpașu l-a numit preot slujitor la Catedrala Patriarhală din București, primind și numeroase ascultări de ordin administrativ-bisericesc. La 26 octombrie, în același an, a primit rangul de arhimandrit.

La scurtă vreme, a fost numit Superior al Așezămintelor ortodoxe românești de la Ierusalim și Iordan, și Reprezentant al Bisericii noastre pe lângă Patriarhia Ierusalimului.

În paralel cu misiunea de îndrumător al românilor aflați în pelerinaj la Locurile Sfinte, s-a ocupat și de editarea revistei ortodoxe românești „Învierea” (Resurrection) și a suplimentului ei cultural-istoric, intitulat „Spirit românesc”. A păstrat bune relații cu Patriarhia Ortodoxă și cu celelalte Biserici și Culte din Țara Sfântă.

La 4 octombrie 1990, a susținut teza de doctorat la Institutul Teologic Universitar din București, fiind declarat „Doctor în Teologie” cu calificativul „excepțional”. În ședința Sfântului Sinod din 30 octombrie 1990, la propunerea vrednicului de pomenire Arhiepiscop Teofil Herineanu, a fost ales Episcop-vicar al Eparhiei Clujului, cu titlul „Bistrițeanul”. A fost hirotonit și instalat la sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului, în 21 noiembrie 1990.

În cele două decenii de arhipăstorire, prin sfinte slujbe, vizite canonice și participări la diferite evenimente de interes social și umanitar, a contribuit la sporirea spirituală și culturală a credincioșilor clujeni și bistrițeni.

De asemenea, a prezidat conferințele preoțești, cursurile pastorale ale clericilor, comisia de admitere la Seminarul Teologic Ortodox și de obținere a Atestatului profesional teologic, comisia pentru examenul de capacitate preoțească și comisia de examinare a candidaților pentru parohiile din mediul urban.

Din anul 1994 aduce o contribuție deosebită la susținerea și dezvoltarea învățământului teologic universitar clujean și la formarea viitorilor slujitori ai Bisericii, prin predarea cursurilor de Morală creștină și Spiritualitate ortodoxă la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

De asemenea, a predat cursuri de Istoria civilizației creștine la Facultatea de Drept din cadrul Universității creștine „Dimitrie Cantemir” din Cluj-Napoca. O preocupare deosebită a avut-o pentru formarea duhovnicească a elevilor seminariști, fiind frecvent în mijlocul lor prin liturghisire și povățuire.

De-a lungul timpului, a activat în anumite asociații și societăți: secretar al International Students Association of Princeton (USA); membru de onoare al Asociației de Prietenie România-Israel; președinte de onoare al Asociației Filantropice „Christiana”; membru al Fundației Internaționale de Caritate „Omenia”. În felul acesta, a promovat prietenia, fraternitatea și umanismul evanghelic, conștient că este bine și frumos „să locuiască frații împreună” (Ps. 132, 1). Din anul 2000 a fost și președintele Comisiei locale de Bioetică.

În calitate de episcop-vicar, a reprezentat Arhiepiscopia Clujului și Patriarhia Română la diferite congrese, simpozioane și reuniuni, în țară sau în străinătate (USA, Israel, Grecia, Polonia, Spania, Franța ș.a.). De asemenea, a participat la diferite emisiuni de radio și televiziune pe teme cu conținut teologic și social-cultural. Demn de remarcat este și interesul deosebit pe care l-a manifestat față de buna desfășurare a activității tinerilor studenți ai ASCOR – filiala Cluj.

Ca urmare a vacantării scaunului chiriarhal de la Alba Iulia, membrii Sfântului Sinod, în ședința de lucru din 19 mai 2011, l-au ales pe Preasfințitul Părinte Irineu Bistrițeanul în demnitatea de Arhiepiscop al Alba Iuliei. Astfel, în Duminica a VII-a după Paști (5 iunie 2011), un sobor de ierarhi, condus de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Reîntregirii, după care a urmat ceremonia de întronizare a noului Chiriarh al Eparhiei Alba Iuliei.

În noua sa calitate, Părintele Arhiepiscop Irineu și-a exprimat dorința sinceră de a-și asuma noblețea și responsabilitatea demnității încredințate, jertfindu-și timpul, puterea și interesele pentru slujirea Bisericii străbune și a poporului dreptcredincios.

Înaltpreasfinția Sa își continuă slujirea arhipastorală în județele Alba și Mureș, punând accentul pe dinamizarea vieții duhovnicești în parohiile și mănăstirile eparhiei. De asemenea, acordă o atenție deosebită activității misionare, culturale și filantropice, prin toate căutând să fie „omul lui Dumnezeu”, care „urmărește dreptatea, evlavia, credința și iubirea” (cf. I Tim. 6, 11).

În Alba Iulia, la 30 octombrie 2011, a avut loc proclamarea canonizării Sfântului Ierarh Simion Ștefan, care a păstorit în această cetate istorică între anii 1643-1656. Cu acest prilej, a fost adus aici Cinstitul Cap al Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României. În fruntea soborului de ierarhi, preoți și diaconi, s-au aflat Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, Preafericitul Părinte Theodoros al II-lea, Patriarhul Alexandriei și al întregii Africi, și Înaltpreasfințitul Hrisostomos, Mitropolitul Patrasului.

Părintele Arhiepiscop Irineu se străduiește să dinamizeze activitatea pastoral-misionară prin slujbele pe care le oficiază pe raza Eparhiei, în duminici și în sărbători, precum și la diferite ocazii speciale și momente importante din viața comunităților parohiale. Cu multă grijă pastorală și cu dragoste părintească, efectuează vizite canonice la cele peste 600 de parohii ale Eparhiei și la cele 43 de așezăminte monahale, având prilejul de a sta de vorbă cu clericii, monahii și credincioșii pe care-i păstorește.

De asemenea, prezența Ierarhului la principalele evenimente socio-culturale și religioase și colaborarea rodnică cu instituțiile publice din județele Alba și Mureș dovedesc o implicare deosebită din partea Bisericii în viața societății contemporane. În scop misionar, pentru înfrumusețarea sfintelor slujbe și pentru sensibilizarea credincioșilor prin muzica sacră, a fost înființat câte un cor preoțesc pentru fiecare din cele 10 protopopiate ale Eparhiei, precum și Grupul coral Cantores Domini al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia.

Arhipăstorul din cetatea Marii Uniri este preocupat constant de generația tânără care va reprezenta viitorul Bisericii și al țării noastre. În acest sens, veghează la buna funcționare a celor două școli teologice din Alba Iulia. În cadrul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan”, pe lângă filiera vocațională (profilul Teologie ortodoxă), a fost înființată și filiera teoretică (profilul uman), cu specializările Filologie și Științe sociale. Totodată, în cadrul aceleiași instituții de învățământ preuniversitar au fost deschise și nivelurile de învățământ primar și gimnazial.

În ceea ce privește învățământul teologic universitar, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și-a adăugat în oferta educațională două noi specializări la nivel de licență – Muzică bisericească și Artă sacră –, o nouă linie de masterat – Mediere interculturală și interreligioasă – și 9 direcții de cercetare doctorală (Teologie Dogmatică, Teologie Morală, Misiologie și Ecumenism, Istoria și Filosofia Religiilor, Bioetică și Spiritualitate creștină, Muzică bisericească și Ritual, Liturgică și Artă sacră și Catehetică-Omiletică).

Pentru educația sănătoasă a tineretului ortodox, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a înființat mai multe centre de tineret, unde sunt organizate sistematic tabere tematice la care participă numeroși elevi și studenți din cuprinsul Arhiepiscopiei și din țară sau străinătate. Printr-o bună colaborare cu Centrul eparhial, o deosebită misiune cu tinerii o realizează viețuitorii Mănăstirii „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” de la Oașa și ai Schitului „Sfântul Ioan Evanghelistul” de la Găbud, unde poposesc mii de tineri pentru a lua parte la evenimentele duhovnicești organizate în scopul zidirii lor spirituale.

În vederea dinamizării și implicării tinerilor în viața parohiilor din care fac parte, a fost constituit câte un Grup de inițiativă la nivelul fiecărui protopopiat, alcătuit din preoți, profesori și voluntari dedicați. În anul 2011, a fost inaugurată Întâlnirea anuală a tinerilor din Arhiepiscopia Alba Iuliei, un eveniment de succes organizat spre sfârșitul fiecărui an și care constituie o încununare a activităților de tineret desfășurate în Eparhie pe parcursul unui an.

Arhiepiscopul Irineu își continuă la Alba Iulia activitatea academică în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă, devenind profesor universitar și conducător de doctorat în specializarea Teologie Morală. Prin munca asiduă de cercetare științifică și prin verva condeiului inspirat, Înaltpreasfinția Sa este autorul a 24 de cărți, 4 traduceri în limba română și peste 300 de studii și articole, publicate în diferite periodice de specialitate și reviste de popularizare din țară și din străinătate.

În linii mari, opera sa teologică abordează patru subiecte majore: viața duhovnicească, viața consacrată, propovăduirea Evangheliei și cinstirea Sfinților. Acestor direcții tematice li se adaugă lucrările în care este exprimată venerația sa pentru Țara Sfântă, locul care păstrează urmele pământești ale Mântuitorului. Cărțile Înaltpreasfinției Sale expun sistematic și coerent fundamentele teologiei ortodoxe și accentuează dimensiunea morală și spirituală a vieții creștine.

Pe plan cultural, a fost îmbunătățit din punct de vedere calitativ programul editorial al Editurii Reîntregirea, oferind cititorilor o gamă diversificată de lucrări teologice și duhovnicești. Programul editorial, stabilit în fiecare an de Părintele Arhiepiscop Irineu, cuprinde cărți noi de teologie și spiritualitate, traduceri inedite din autori clasici și contemporani și volume tematice alcătuite de colective de autori coordonați de către Înaltpreasfinția Sa.

În vederea promovării și conservării tezaurului patrimonial deținut de către Arhiepiscopia Alba Iuliei, printr-o eficientă colaborare cu Consiliul Județean Alba, cu Muzeul Național al Unirii și cu Muzeul Universității din Bergen (Norvegia), a fost realizat un modern muzeu al icoanei și al cărții vechi – Museikon – care oferă vizitatorilor prilejul de a aprecia expoziții de o valoare excepțională. Tot în acest spațiu deosebit, funcționează un atelier de pictură a icoanelor și un laborator modern de restaurare.

Prin implicarea Arhiepiscopului Irineu a fost reorganizată și diversificată grila de programe a Radioului Reîntregirea și a fost mărită puterea de emisie a stațiilor din teritoriu pentru recepția optimă a frecvențelor din cele două județe. Pe lângă mesajele media transmise în fiecare duminică și sărbătoare, precum și cu prilejul marilor sărbători și la diferite ocazii speciale, Înaltpreasfinția Sa realizează săptămânal emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, pentru Radio Reîntregirea, și o rubrică specială difuzată în cadrul programului Lumea de azi, difuzat la nivel național prin Radio Trinitas.

Pe tărâm social, prin purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Irineu, au fost înființate peste treizeci de noi așezăminte sociale (Centre de zi pentru copii, Case de tip familial, Cămine pentru persoane vârstnice, Cantine sociale, Servicii socio-medicale de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice sau cu handicap, Adăposturi de noapte). Un număr de aproximativ 2.600 de persoane aflate în dificultăți sau nevoi materiale beneficiază de cele 97 de servicii sociale distincte.

Una dintre sensibilitățile Arhiepiscopului Irineu o constituie grija față de copiii cu posibilități financiare reduse, care își doresc să urmeze școala și se străduiesc să obțină rezultate bune la învățătură. Astfel, au fost înființate mai multe centre educaționale de zi și de prevenire a abandonului școlar, prin intermediul cărora școlarii au șansa de a primi o masă caldă și de a li se asigura, pe durata după-amiezii, un spațiu adecvat pentru a putea învăța și pentru a-și efectua temele.

Proiectul personal al Înaltpreasfinției Sale pentru sprijinirea tinerilor morali și conștiincioși, dar lipsiți de posibilități materiale, este constituit de înființarea Fundației „Arhiepiscopul Irineu Pop”, prin care sunt oferite anual cel puțin zece burse de studiu adresate elevilor de liceu, studenților, masteranzilor și doctoranzilor. Fundația și-a început activitatea în anul 2018 și, în prezent, susține financiar un număr de 12 tineri studioși și conștiincioși care împărtășesc valorile credinței creștine.

Părintele Arhiepiscop Irineu se gândește mereu la toate categoriile sociale, încercând să dezvolte un sistem de ajutorare materială, de asistență spirituală și psihologică, de dezvoltare emoțională și de formare continuă și pentru persoanele din societatea activă care întâmpină diferite dificultăți. Astfel, au fost deschise centre de incluziune socială și structuri de economie socială, unde au fost angajate persoane din zone defavorizate.

Pentru componenta formativă a fost înființat Centrul de training Dynamis, în cadrul căruia sunt create și oferite programe de dezvoltare personală, prin facilitarea proceselor de explorare și conștientizare personală în vederea transformării, a dezvoltării fizice, psihice, emoționale și spirituale, din perspectivă creștin-ortodoxă. În același scop instructiv-formativ, a fost deschis și Parcul de aventură Dynamis, aflat într-o pitorească locație din municipiul Alba Iulia.

Pentru promovarea valorilor fundamentale ale vieții omenești și pentru protejarea vieții ca dar primit din partea lui Dumnezeu, a fost înființat Biroul Pro Viață în cadrul Sectorului social-misionar al Eparhiei. Pe lângă informarea și consilierea pre și post avort a mamelor, biroul organizează evenimente pro-viață și realizează campanii de informare în școli. Începând cu anul 2016, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop se organizează anual Marșul pentru viață, la nivelul fiecărui protopopiat.

Venind în întâmpinarea nevoilor celor care au pierdut pe cineva apropiat, Arhiepiscopia Alba Iuliei a înființat serviciul de pompe funebre Eternitas. De asemenea, la inițiativa Arhiepiscopului Irineu au fost fondate Societatea Femeilor Ortodoxe, filiala Alba Iulia, care realizează constant o serie de activități culturale și social-educative, și Asociația Părinților pentru Ora de Religie, filialele Alba și Mureș, prin care se militează pentru menținerea orei de Religie în școli.

Pe plan administrativ-gospodăresc, amintim ctitorirea Mănăstirii „Hristos Pantocrator” din Alba Iulia. În incinta acestui așezământ monahal s-a edificat Căminul bisericesc Peregrinus, având 35 de camere de cazare, restaurant și sală de conferințe, Centrul cultural-misionar, Cripta Ierarhilor și noua biserică ce poartă hramul „Sfântul Mare Mucenic Mina”. În proximitatea Mănăstirii a fost zidită și Casa „Sfântul Ștefan cel Mare”.

Totodată, evidențiem restaurarea în profunzime a ansamblului arhitectural din jurul Catedralei arhiepiscopale, fiind renovate și înfrumusețate reședința arhiepiscopală și întreg sediul administrației eparhiale. După reamenajarea spațiului existent, au fost inaugurate noi spații: Sala „Sfântul Ierotei”, Aula „Sfântul Simion Ștefan”, Salonul „Emilian Episcopul” și Eclesiarhia.

Pentru buna funcționare a sectoarelor de producție ale Centrului eparhial a fost construit un nou sediu pentru Fabrica de lumânări, pentru Tipografia Arhiepiscopiei și pentru Atelierul de veșminte preoțești. În incinta campusului educațional al Seminarului Teologic Ortodox din Alba Iulia, au fost ridicate două noi edificii: paraclisul „Sfântul Simion Ștefan” și Cantina școlară, deservind nevoilor celor peste 500 de elevi ai acestei instituții de învățământ preuniversitar.

În semn de apreciere față de întreaga activitate arhipastorală, social-filantropică și cultural-educațională, Părintele Arhiepiscop Irineu a primit importante distincții de-a lungul vieții sale. La 23 decembrie 1999, i s-a acordat titlul de Cetățean de onoare al Municipiului Cluj-Napoca. Cinci ani mai târziu, în 7 februarie 2004, Președinția României i-a conferit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Comandor. În 18 februarie 2009, a fost ales membru de onoare al Marelui Senat al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, iar în data de 21 noiembrie 2010, i s-a conferit titlul de „Professor Honoris Causa” din partea aceleiași Universități.

La 26 martie 2014, a fost decorat de către Regele Mihai I al României cu Ordinul „Coroana României în grad de Ofițer”. De asemenea, la 1 decembrie 2014, Instituția Prefecturii Mureș i-a conferit Diploma de excelență și distincția Fibula de la Suseni, în semn de înaltă recunoaștere pentru întreaga activitate culturală și socială, pentru aportul deosebit la consolidarea identității comunității mureșene. Ca un mare iubitor al culturii naționale și al tradițiilor locale specifice, Părintele Arhiepiscop Irineu a primit titlul de Cetățean de onoare din partea mai multor localități, dintre care amintim comuna Băsești (Maramureș) și comuna Horea (Alba).

În Anul Centenarului Marii Uniri – 2018, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a primit distincții din partea unor instituții publice și culturale din țară. Astfel, din partea Ligii Scriitorilor Români – filiala Mureș a primit Diplomă de gratitudine pentru activitatea culturală și editorială, Primăria Municipiului Iași i-a acordat Diplomă de Excelență cu ocazia aniversării a 100 de ani de la actul istoric din 27 martie 1918, iar Consiliul Județean Maramureș i-a conferit Distincția Cinstea Maramureșului pentru contribuția adusă la păstrarea și dezvoltarea valorilor maramureșene.

Prin toate acestea, Chiriarhului Alba Iuliei i se recunoaște contribuția deosebită adusă pentru promovarea valorilor etnice și spiritual-morale în societatea românească. Zi de zi, Înaltpreasfinția Sa face eforturi susținute ca Arhiepiscopia Alba Iuliei să se ridice la nivelul așteptărilor, dar și al ceasului istoric contemporan. Modestia, integritatea și demnitatea au fost și rămân podoabele Arhipăstorului Irineu, pregătit să scrie în istoria Bisericii străbune o binecuvântată pagină de jertfă și de rodire.

Sursă: Reîntregirea.roȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

1 Comentariu

1 Comment

 1. Vrinceanu Ionel

  luni, 23.11.2020 at 11:12

  Doamne ajută! In 1990 am avut privilegiul sa.i fiu secretar la Cluj imediat dupa ce a fost ales episcop vicar ! Este de o curatie sufleteasca si trupeasca de nedescris ! O pregatire istorica si teologica fantastica ! Vorbeste perfect 3 limbi straine ! Nu a mancat niciodata carne dupa ce sa calugarit iar in America a revolutionat mediul academic prin vasta sa pregatire istorica ! Va recomand cu caldura toate cartile sale ! Dupa mine este unul din cei mai mari ierarhi care i.a avut Biserica Ortodoxă si asta o spunea Bartolomeu Anania care.l dorea urmasul sau in scaunul de la Cluj dar in marea sa smerenie a plecat la Alba dupa 20 de ani de arhipastorire la Cluj !

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Hoții nu mai scapă de condamnări, chiar dacă ajung la o înțelegere cu păgubiții. Legea a fost promulgată

Publicat

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, actul normativ pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Una dintre prevederile actului normativ vizează eliminarea posibilităţii împăcării în cazul infracţiunilor de furt calificat.

Legea are ca obiect de reglementare modificarea art. 231 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul eliminării posibilităţii împăcării în cazul infracţiunilor de furt prevăzute art. 229 alin.(l), alin.(2) lit.b) şi c). Acest articol defineşte furtul calificat.

Infracţiunile la care se referă sunt:

 • furtul săvârşit într-un mijloc de transport în comun, în timpul nopţii, de o persoana mascată, deghizată sau travestită,
 • furtul prin efracţie, escaladare sau prin folosirea fără drept a unei chei adevărate ori a unei chei mincinoase;
 • furtul săvârşit prin scoaterea din funcţiune a sistemului de alarmă ori de supraveghere,
 • furtul săvârşit prin violare de domiciliu sau sediu profesional sau de către o persoană având asupra sa o armă.

„Faptele prevăzute în prezentul capitol, săvârşite între membrii de familie de către un minor în paguba tutorelui ori de către cel care locuieşte împreună cu persoana vătămată sau este găzduit de aceasta, se pedepsesc numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. (…) În cazul faptelor prevăzute la art. 228 şi art. 230, împăcarea înlătură răspunderea penală”, prevede actul normativ. Articolul 228 defineşte tipurile de furt, iar articolul 230 defineşte furtul în scop de folosinţă ca fiind furtul care are ca obiect un vehicul, săvârşit în scopul de a-l folosi pe nedrept, precum şi folosirea folosirea fără drept a unui terminal de comunicaţii al altuia sau folosirea unui terminal de comunicaţii racordat fără drept la o reţea, dacă s-a produs o pagubă.

Veste proastă pentru șoferii care parchează neregulamentar pe domeniul public. De sâmbătă, vor încasa amenzi usturătoare

sursă: Agerpres

Citeste mai mult
Publicitate

ADMINISTRATIE

Veste proastă pentru șoferii care parchează neregulamentar pe domeniul public. De sâmbătă, vor încasa amenzi usturătoare

Publicat

Începând de sâmbătă 28 noiembrie șoferii ce-și vor lăsa mașina pe spații verzi, parcări de reședință sau spații pietonale diverse, vor risca ridicarea acesteia, și  pe lângă amenda primită, vor trebui să plătească mai multe taxe pentru recuperarea acesteia (de transport și de depozitare). Legea care nu mai cruță niciun conducător auto care parchează neregulamentar, pe domeniul public intră în vigoare.

Potrivit Legii nr. 273/2020 (apărută în Monitorul Oficial nr. 1133), aplicabilă de sâmbătă, se introduce interdicția de a parca orice tip de vehicul pe domeniul public, în afara spațiilor marcate în acest sens.

Așadar, după intrarea în vigoare a măsurilor cuprinse în Legea nr. 273/2020, cei ce-și vor lăsa mașina pe spații verzi, parcări de reședință sau spații pietonale diverse, printre altele, vor risca ridicarea ei și, pe lângă amenda primită, vor trebui să plătească mai multe taxe pentru recuperarea acesteia (de transport și de depozitare) scrie avocatnet.ro

Dacă o mașină va fi lăsată pe domeniul public, “poliţia locală poate dispune măsura tehnico-administrativă a ridicării vehiculului”, se precizează în Legea nr. 273/2020. Totuși, în cazul în care în mașină vor fi persoane, ridicarea mașinii nu va avea loc sau, dacă a fost deja începută, va fi întreruptă.

Până acum, potrivit Codului rutier (OUG 195/2002), era posibilă doar ridicarea mașinilor de pe drumurile publice, nu și de pe domeniul public, această posibilitate nefiind permisă în legislație, până la oficializarea schimbării de mai sus.

De altfel, așa cum apare și în motivația ce însoțea proiectul care a devenit Legea nr. 273/2020, “[a]u existat inițiative anterioare pentru completarea OUG 195, cu aplicarea sancțiunii de ridicare a vehiculelor parcate pe spații verzi, eșuate din cauza faptului că această OUG reglementează exclusiv circulația pe drumurile publice”.

Totodată, Legea nr. 273/2020 stabilește și că atât persoanele fizice, cât și cele juridice, vor avea mai multe obligații decât în prezent în ceea ce privește îngrijirea unor bunuri pe care le au în proprietate, mai exact, a clădirilor, terenurilor sau vehiculelor

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Autoritățile din Alba, pregătite pentru o posibilă vizită a președintelui Iohannis sau a premierului Orban de 1 Decembrie

Publicat

Ziua Națională a României va fi sărbătorită anul acesta în plină pandemie de coronavirus. Toate evenimentele care atrăgeau în anii trecuți mii de români și nu numai în Capitala Marii Uniri au fost anulate.

1 Decembrie 2020 va fi marcat de autoritățile din Alba în mod simbolic și cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță sanitară. 

Cel mai important moment de la Alba Iulia se va desfășura la ora 14:00, la Monumentul Unirii. 

Autoritățile din Alba sunt pregătite pentru o posibilă vizită a președintelului Klaus Iohannis sau a premierului Luvodic Orban. 

Mai exact, de 1 Decembrie, la ora 14.00 va exista un ceremonial militar în care la Monumentul Unirii se vor depune coroane de flori.

Autoritățile care se ocupă de pregătirea evenimentului au declarat pentru alba24.ro că președintele Iohannis sau prim minsitrul Orban ar putea ajunge la Alba Iulia pentru a depune o corona de flori și a ține un discurs.

Dacă luam în calcul că momentul omagial de la București va avea loc la ora 10.00, este posibil ca unul dintre cei doi să ajungă la Alba Iulia.

De asemenea, la Ceremonialul Militar nu pot participa decât 100 de oameni. Potrivit autorităților, vor fi prezente două plutoane de militari de la Cluj care vor da onorurile militare și o semi fanfară, însă numărul soldaților va fi unul foarte redus deoarece trebuie ca toți cei prezenți, inclusiv autorități și presa să nu depășească 100 de oameni.

Programul complet pentru 1 Decembrie 2020

26 NOIEMBRIE 2020

10.00 „Unitate, continuitate și independență în istoria poporului român de la Marea Unire (1918-2019). 102 de ani de la Marea Unire (1918 – 2020)”, ediția XLIX – Sesiune științifică – ziua 1 – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Sala Unirii (transmisiune live)

16.00 Expoziție de fotografie istorică, de arhivă, cu centrul vechi al orașului Alba Iulia (vernisaj expoziție) – Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba (transmisiune live)

27 NOIEMBRIE 2020

10.00 „Unitate, continuitate și independență în istoria poporului român de la Marea Unire (1918-2019). 102 de ani de la Marea Unire (1918 – 2020)”, ediția XLIX – sesiune științifică – ziua 2 – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Sala Unirii (transmisiune live)

28 NOIEMBRIE 2020

17.00 „Memoria Unirii” – prezentare exponat – Sala Unirii (transmisiune live)

18.00 „Cărțile Unirii” – prezentare carte – Biblioteca județeană „Lucian Blaga” Alba (transmisiune live)

19.00 „1 Decembrie 1918” – videoclipuri muzicale – Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba (difuzări de clipuri video cu muzică patriotică realizate de Ansamblul Folcloric al Județului Alba alături de colaboratori din zonele istorice ale țării – partea I)

29 NOIEMBRIE 2020

11.00  „Sala Unirii în fotografie” – vernisaj expoziție – Sala Unirii – expoziție deschisă publicului în perioada 1 dec. 2020 – 31 dec. 2020 (transmisiune live)

12.00  „Muzică de fanfară” – recital – Fanfara Județului Alba, cu repertoriu de muzică patriotică (transmisiune live)

13.00  „Gândurile Unirii” – testimoniale

19.00  „1 Decembrie 1918” – videoclipuri muzicale – Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba (difuzări de clipuri video cu muzică patriotică realizate de Ansamblul Folcloric al Județului Alba alături de colaboratori din zonele istorice ale țării – partea II)

30 NOIEMBRIE 2020

10.00 – 12.00 Depunere de coroane și jerbe de flori – Statuia lui Ion I.C. Brătianu, Statuia lui Iuliu Maniu, Statuia lui Mihai Viteazul, Statuile Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria

12.15  Arborarea Drapelului Național al României – Piața Tricolorului, esplanada Catedralei Încoronării

12.30  Drumul icoanei – vernisaj expoziție – lansare rută culturală – Catedrala Încoronării – expoziție deschisă publicului în perioada 1 dec. 2020 – 31 dec. 2020 (transmisiune live)

13.00 Sala 67 – „Cine va păzi clopoțeii?”, regia Teodora Popa – Spectacol de teatru 4+ – Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia (transmisiune live)

14.00 „Gândurile Unirii” – testimoniale

16.00 Icoane pe sticlă – vernisaj expoziție – Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba – expoziție de icoane pe sticlă în tehnica tradițională a școlii de la Laz, realizată de cursanții clasei din cadrul Centrului de Cultură Augustin Bena Alba (transmisiune live)

17.00  „Folk & vers românesc” – spectacol de poezie și muzică folk – Biblioteca județeană „Lucian Blaga” Alba (transmisiune live)

18.00  „Tezaur Folcloric” – concert – Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba (difuzare ediție specială cu selecții din emisiunea Tezaur Folcloric, filmări realizate la Palatul Cultural din Blaj alături de Ansamblul Folcloric al Județului Alba)

21.00  „Cvartet pentru România” – concert omagial – Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba – recital al cvartetului Județului Alba; transmisiune live

1 DECEMBRIE 2020

9.30 – ”1 Decembrie 1918” – masă rotundă – partea I – Sala Unirii (transmisiune live)

11.30 Ruta Unității Naționale 1848 -1912-1922 – vernisaj expoziție – lansare ruta culturală – Sala Unirii – expoziție deschisă publicului în perioada 1 dec. 2020 – 31 dec. 2020 (transmisiune live)

12.00 Te Deum – Catedrala Încoronării

12.30 – ”1 Decembrie 1918” – masă rotundă – partea a II-a – Sala Unirii (transmisiune live)

13.00 Te Deum – Catedrala Arhiepiscopală Majoră ”Sfânta Treime” Blaj – transmisiune live TVR3

13.00 „Tezaur Folcloric” – ediție specială – concert – Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba – difuzare – ediție specială Tezaur Folcloric, pe posturile TVR1 și TVR Internațional, în data de 1 decembrie 2020, cu filmări realizate de echipa emisiunii la Palatul Cultural din Blaj alături de Ansamblul Folcloric al Județului Alba în anii 2018 și 2019

14.00 Ceremonie militară dedicată Zilei Naționale a României – Monumentul Unirii

15.00 Cânt și suflet românesc – spectacol folcloric (transmisiune live de la Centrul de Cultură ”Augustin Bena”)

16.00 „Gândurile Unirii” – testimoniale

16.30 Tudor Roșu, 1 Decembrie 1918, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2020 – Lansare de carte – Sala Unirii (transmisiune live)

17.00 ”1 Decembrie 1918” – masă rotundă – partea a III-a – Sala Unirii (transmisiune live)

18.00 „Samoilă Mârza, Fotograful Unirii” – Povestea fotografiilor Unirii – Biblioteca județeană „Lucian Blaga” Alba (transmisiune live)

20.00 „Simfonic România 2020” – Concert omagial – Recital al Orchestrei de cameră a Județului Alba cu soliști invitați de renume național și internațional – transmisiune live

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

GRAFIC: Cum a evoluat numărul de cazuri noi la Alba Iulia, Sebeș, Blaj, Cugir, Abrud și Ciugud, după instituirea carantinei

Publicat

Cinci orașe și o comună din Alba au intrat în carantină în data de 17 noiembrie 2020, din cauza incidenței cazurilor de infectare cu coronavirus, descoperite în ultimele 2 săptămâni. 

La Alba Iulia, Sebeș, Blaj, Cugir, Abrud și Ciugud au fost luate măsuri speciale și au fost adoptate o serie de interdicții.

Întrebarea este în ce măsură acestea au fost eficiente și în ce măsură au dus la micșorarea numărului de infectări descoperite (altfel decât prin micșorarea numărului de teste).

Cu 4 zile înainte de expirarea perioadei de carantinare, numărul de cazuri înregistrate zilnic rămâne fluctuant, în directă legătură cu numărul de teste realizate (într-o zi cu număr mare de teste, cazurile sunt mai multe).

Cum arată în prezent incidența cazurilor din aceste localități:

Localitate  carantinată – cazuri în perioada 12-25 noiembrie – incidența cazurilor COVID-19

Blaj – 242 cazuri – 11,64 (anterior 12,36)

Alba Iulia – 696 cazuri – 9,07 (anterior 9,24)

Sebeș – 253 cazuri – 7,66 (anterior 7,88)

Cugir – 190 cazuri – 7,35 (anterior 7,66)

Abrud – 33 cazuri – 6,22 (anterior 7,16)

Aiud are incidența de 4,70 (anterior 4,54) însă aici numărul de teste a fost diminuat inexplicabil de la instituirea carantinei.

Ciugud – 38 cazuri – 11,64 (anterior 11,33)

Graficul poate fi văzut la o calitate mai bună AICI.

Din acest punct de vedere, este greu de estimat dacă autoritățile vor prelungi carantinarea acestor localități.

Cel puțin la Alba Iulia (cu peste 9 cazuri la mie), situația este problematică, în condițiile în care la doar o zi după ce expiră starea de carantină, orașul ar trebui să sărbătorească 1 Decembrie.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate