Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

Lucruri neștiute din biografia arhiepiscopului de Alba Iulia, Irineu. A studiat la Princeton și a reprezentat BOR în Israel


Publicat

IPS Irineu Arhiepiscop de Alba Iulia

Arhiepiscopul de Alba Iulia, Irineu, a împlinit sâmbătă 30 de ani de la hirotonia în treapta de arhiereu. Cu acest prilej, Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia a publicat o biografie a înaltului prelat, pe care o redăm mai jos. 

Din această biografie, aflăm foarte multe lucruri pe care puțini locuitori ai județului, le știu despre acesta.

Printre altele, a studiat în SUA, la Princeton și a fost Superior al așezămintelor ortodoxe românești de la Ierusalim și Iordan, și reprezentant al bisericii ortodoxe pe lângă Patriarhia Ierusalimului. 

Scurtă biografie a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu Pop

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu Pop s-a născut la data de 2 iulie 1953, în comuna Băsești, județul Maramureș, primind la Botez numele Ionel. Părinții săi, Dumitru și Rozalia, țărani ortodocși evlavioși, i-au crescut pe cei doi copii ai lor, Ionel și Traian, în frică de Dumnezeu, sădindu-le în suflet tainele credinței. Școala primară și gimnaziul le-a urmat în satul natal, între anii 1960-1968, dovedindu-se, dintru început, foarte silitor la învățătură, fiind tot timpul premiant.

Răspunzând vocației pentru preoție, s-a înscris la cursurile Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, pe care le-a absolvit în anul 1973, ca șef de promoție.

Stagiul militar cu termen redus l-a satisfăcut în orașul Sfântu Gheorghe, județul Covasna. În anul 1974, începe cursurile universitare la Institutul Teologic Universitar din Sibiu, pe care, după primul an, le continuă la Institutul Teologic Universitar din București. Aici obține în 1978 titlul de „Licențiat în Teologie”, cu calificativul „excepțional”, fiind șef de promoție.

La 1 august 1978 a fost închinoviat la Mănăstirea Sinaia, județul Prahova, unde este tuns în monahism la 14 octombrie 1978, primind numele Irineu, având astfel ca patron ceresc pe Sfântul Irineu de Lyon, prăznuit în ziua de 23 august.

Doi ani mai târziu, la 14 octombrie 1980, a fost hirotonit ieromonah, desfășurând o bogată activitate pastorală. În același timp, a activat și ca ghid-muzeograf al prestigiosului monument cantacuzinesc, des vizitat de către turiști și pelerini.

În perioada 1981-1984 a frecventat cursurile de Doctorat în Teologie în cadrul Institutului Teologic Universitar din București, la secția Teologie sistematică, sub îndrumarea competentă a Părintelui Prof. Dr. Dumitru Radu, titularul catedrei de Teologie Morală. Alți profesori care i-au predat la cursurile doctorale au fost: Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu, Pr. Prof. Dr. Niculae Șerbănescu, Arhid. Prof. Dr. Petre David și Prof. Dr. Remus Rus. La 10 iunie 1984, Patriarhul de pioasă amintire, Iustin Moisescu, i-a acordat rangul de protosinghel.

A studiat la Princeton (New Jersey)

Între anii 1985-1988 a beneficiat de o bursă de studii oferită de Institutul Teologic Prezbiterian din Princeton (New Jersey, SUA). La această vestită școală teologică a urmat cursuri de specializare în domeniul Moralei creștine și Eticii sociale, sub îndrumarea profesorului Dr. Charles West, primind atestatul de „Research Scholar”. La Princeton, în paralel cu munca de cercetare teologică, și-a pregătit și redactat o bună parte din teza de doctorat.

Peste Ocean, a desfășurat și o fructuoasă activitate ecumenică și misionară, atât în Arhiepiscopia Ortodoxă Română a celor două Americi, cât și în cadrul Comunității ortodoxe „Sfântul Fotie” din Universitatea Princeton. A participat la diverse simpozioane, servicii religioase, întruniri ecumenice, atât prin predici, cât și prin conferințe. De asemenea, a publicat diverse articole în presa românească și americană, religioasă și laică.

 • America – o experienţă unică şi de neuitat. În perioada studiilor mele la Princeton (statul New Jersey), am încercat să disec în ansamblu spiritul american. Am vizitat biserici, mănăstiri, şcoli, colegii, edificii publice de notorietate, instituţii de cultură şi, peste tot, am descoperit viaţa în dinamica ei, în curajul afirmării şi în optimismul expresiei. Am realizat faptul că poporul american are un suflet entuziast, o imaginaţie fertilă şi spontană şi este foarte creativ, aşa născându-se, într-un timp relativ scurt, capodopere culturale şi artistice de certă şi mare valoare. Acolo am studiat alături de colegi din întreaga lume şi, în această atmosferă cosmopolită, cărţile descoperite şi studiate, discuţiile purtate, cursurile la care am asistat, m-au ajutat să dobândesc metode noi prin care adevărul revelat poate fi vestit cu putere şi convingere.
 • Unicitatea experienţei americane mi-a confirmat şi stimulat pasiunea şi disponibilitatea pentru cercetare şi studiu. Climatul academic de înalt rafinament intelectual mi-a întărit convingerea că în Hristos „sunt ascunse toate visteriile înţelepciunii şi ale cunoaşterii” (Col. 2, 3). Am vizitat unele din marile oraşe americane, cum ar fi Washington, New York, Chicago, Philadelphia, Detroit etc. Am petrecut zile frumoase în familii americane şi am avut întâlniri cu categorii de vârstă şi socio-profesionale diferite. Toate m-au ajutat să-mi conturez o imagine reală şi nemijlocită, şi să apreciez perseverenţa, spiritul lor de răspundere, respectul pentru valorile superioare şi iubirea sinceră faţă de patria lor. Cele experimentate peste ocean reprezintă veritabile surse, care, ulterior, m-au inspirat în slujirea mea sacerdotală şi în îndeplinirea acesteia cu eficienţă.

Reîntors în țară, la 30 august 1988, a revenit la Mănăstirea Sinaia, unde și-a reluat activitatea sacerdotală și muzeografică, finalizând redactarea tezei de doctorat cu tema Chipul lui Hristos în viața morală a creștinului.

La 9 iunie 1989, părintele Patriarh Teoctist Arăpașu l-a numit preot slujitor la Catedrala Patriarhală din București, primind și numeroase ascultări de ordin administrativ-bisericesc. La 26 octombrie, în același an, a primit rangul de arhimandrit.

La scurtă vreme, a fost numit Superior al Așezămintelor ortodoxe românești de la Ierusalim și Iordan, și Reprezentant al Bisericii noastre pe lângă Patriarhia Ierusalimului.

În paralel cu misiunea de îndrumător al românilor aflați în pelerinaj la Locurile Sfinte, s-a ocupat și de editarea revistei ortodoxe românești „Învierea” (Resurrection) și a suplimentului ei cultural-istoric, intitulat „Spirit românesc”. A păstrat bune relații cu Patriarhia Ortodoxă și cu celelalte Biserici și Culte din Țara Sfântă.

La 4 octombrie 1990, a susținut teza de doctorat la Institutul Teologic Universitar din București, fiind declarat „Doctor în Teologie” cu calificativul „excepțional”. În ședința Sfântului Sinod din 30 octombrie 1990, la propunerea vrednicului de pomenire Arhiepiscop Teofil Herineanu, a fost ales Episcop-vicar al Eparhiei Clujului, cu titlul „Bistrițeanul”. A fost hirotonit și instalat la sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului, în 21 noiembrie 1990.

În cele două decenii de arhipăstorire, prin sfinte slujbe, vizite canonice și participări la diferite evenimente de interes social și umanitar, a contribuit la sporirea spirituală și culturală a credincioșilor clujeni și bistrițeni.

De asemenea, a prezidat conferințele preoțești, cursurile pastorale ale clericilor, comisia de admitere la Seminarul Teologic Ortodox și de obținere a Atestatului profesional teologic, comisia pentru examenul de capacitate preoțească și comisia de examinare a candidaților pentru parohiile din mediul urban.

Din anul 1994 aduce o contribuție deosebită la susținerea și dezvoltarea învățământului teologic universitar clujean și la formarea viitorilor slujitori ai Bisericii, prin predarea cursurilor de Morală creștină și Spiritualitate ortodoxă la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

De asemenea, a predat cursuri de Istoria civilizației creștine la Facultatea de Drept din cadrul Universității creștine „Dimitrie Cantemir” din Cluj-Napoca. O preocupare deosebită a avut-o pentru formarea duhovnicească a elevilor seminariști, fiind frecvent în mijlocul lor prin liturghisire și povățuire.

De-a lungul timpului, a activat în anumite asociații și societăți: secretar al International Students Association of Princeton (USA); membru de onoare al Asociației de Prietenie România-Israel; președinte de onoare al Asociației Filantropice „Christiana”; membru al Fundației Internaționale de Caritate „Omenia”. În felul acesta, a promovat prietenia, fraternitatea și umanismul evanghelic, conștient că este bine și frumos „să locuiască frații împreună” (Ps. 132, 1). Din anul 2000 a fost și președintele Comisiei locale de Bioetică.

În calitate de episcop-vicar, a reprezentat Arhiepiscopia Clujului și Patriarhia Română la diferite congrese, simpozioane și reuniuni, în țară sau în străinătate (USA, Israel, Grecia, Polonia, Spania, Franța ș.a.). De asemenea, a participat la diferite emisiuni de radio și televiziune pe teme cu conținut teologic și social-cultural. Demn de remarcat este și interesul deosebit pe care l-a manifestat față de buna desfășurare a activității tinerilor studenți ai ASCOR – filiala Cluj.

Ca urmare a vacantării scaunului chiriarhal de la Alba Iulia, membrii Sfântului Sinod, în ședința de lucru din 19 mai 2011, l-au ales pe Preasfințitul Părinte Irineu Bistrițeanul în demnitatea de Arhiepiscop al Alba Iuliei. Astfel, în Duminica a VII-a după Paști (5 iunie 2011), un sobor de ierarhi, condus de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Reîntregirii, după care a urmat ceremonia de întronizare a noului Chiriarh al Eparhiei Alba Iuliei.

În noua sa calitate, Părintele Arhiepiscop Irineu și-a exprimat dorința sinceră de a-și asuma noblețea și responsabilitatea demnității încredințate, jertfindu-și timpul, puterea și interesele pentru slujirea Bisericii străbune și a poporului dreptcredincios.

Înaltpreasfinția Sa își continuă slujirea arhipastorală în județele Alba și Mureș, punând accentul pe dinamizarea vieții duhovnicești în parohiile și mănăstirile eparhiei. De asemenea, acordă o atenție deosebită activității misionare, culturale și filantropice, prin toate căutând să fie „omul lui Dumnezeu”, care „urmărește dreptatea, evlavia, credința și iubirea” (cf. I Tim. 6, 11).

În Alba Iulia, la 30 octombrie 2011, a avut loc proclamarea canonizării Sfântului Ierarh Simion Ștefan, care a păstorit în această cetate istorică între anii 1643-1656. Cu acest prilej, a fost adus aici Cinstitul Cap al Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României. În fruntea soborului de ierarhi, preoți și diaconi, s-au aflat Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, Preafericitul Părinte Theodoros al II-lea, Patriarhul Alexandriei și al întregii Africi, și Înaltpreasfințitul Hrisostomos, Mitropolitul Patrasului.

Părintele Arhiepiscop Irineu se străduiește să dinamizeze activitatea pastoral-misionară prin slujbele pe care le oficiază pe raza Eparhiei, în duminici și în sărbători, precum și la diferite ocazii speciale și momente importante din viața comunităților parohiale. Cu multă grijă pastorală și cu dragoste părintească, efectuează vizite canonice la cele peste 600 de parohii ale Eparhiei și la cele 43 de așezăminte monahale, având prilejul de a sta de vorbă cu clericii, monahii și credincioșii pe care-i păstorește.

De asemenea, prezența Ierarhului la principalele evenimente socio-culturale și religioase și colaborarea rodnică cu instituțiile publice din județele Alba și Mureș dovedesc o implicare deosebită din partea Bisericii în viața societății contemporane. În scop misionar, pentru înfrumusețarea sfintelor slujbe și pentru sensibilizarea credincioșilor prin muzica sacră, a fost înființat câte un cor preoțesc pentru fiecare din cele 10 protopopiate ale Eparhiei, precum și Grupul coral Cantores Domini al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia.

Arhipăstorul din cetatea Marii Uniri este preocupat constant de generația tânără care va reprezenta viitorul Bisericii și al țării noastre. În acest sens, veghează la buna funcționare a celor două școli teologice din Alba Iulia. În cadrul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan”, pe lângă filiera vocațională (profilul Teologie ortodoxă), a fost înființată și filiera teoretică (profilul uman), cu specializările Filologie și Științe sociale. Totodată, în cadrul aceleiași instituții de învățământ preuniversitar au fost deschise și nivelurile de învățământ primar și gimnazial.

În ceea ce privește învățământul teologic universitar, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și-a adăugat în oferta educațională două noi specializări la nivel de licență – Muzică bisericească și Artă sacră –, o nouă linie de masterat – Mediere interculturală și interreligioasă – și 9 direcții de cercetare doctorală (Teologie Dogmatică, Teologie Morală, Misiologie și Ecumenism, Istoria și Filosofia Religiilor, Bioetică și Spiritualitate creștină, Muzică bisericească și Ritual, Liturgică și Artă sacră și Catehetică-Omiletică).

Pentru educația sănătoasă a tineretului ortodox, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a înființat mai multe centre de tineret, unde sunt organizate sistematic tabere tematice la care participă numeroși elevi și studenți din cuprinsul Arhiepiscopiei și din țară sau străinătate. Printr-o bună colaborare cu Centrul eparhial, o deosebită misiune cu tinerii o realizează viețuitorii Mănăstirii „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” de la Oașa și ai Schitului „Sfântul Ioan Evanghelistul” de la Găbud, unde poposesc mii de tineri pentru a lua parte la evenimentele duhovnicești organizate în scopul zidirii lor spirituale.

În vederea dinamizării și implicării tinerilor în viața parohiilor din care fac parte, a fost constituit câte un Grup de inițiativă la nivelul fiecărui protopopiat, alcătuit din preoți, profesori și voluntari dedicați. În anul 2011, a fost inaugurată Întâlnirea anuală a tinerilor din Arhiepiscopia Alba Iuliei, un eveniment de succes organizat spre sfârșitul fiecărui an și care constituie o încununare a activităților de tineret desfășurate în Eparhie pe parcursul unui an.

Arhiepiscopul Irineu își continuă la Alba Iulia activitatea academică în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă, devenind profesor universitar și conducător de doctorat în specializarea Teologie Morală. Prin munca asiduă de cercetare științifică și prin verva condeiului inspirat, Înaltpreasfinția Sa este autorul a 24 de cărți, 4 traduceri în limba română și peste 300 de studii și articole, publicate în diferite periodice de specialitate și reviste de popularizare din țară și din străinătate.

În linii mari, opera sa teologică abordează patru subiecte majore: viața duhovnicească, viața consacrată, propovăduirea Evangheliei și cinstirea Sfinților. Acestor direcții tematice li se adaugă lucrările în care este exprimată venerația sa pentru Țara Sfântă, locul care păstrează urmele pământești ale Mântuitorului. Cărțile Înaltpreasfinției Sale expun sistematic și coerent fundamentele teologiei ortodoxe și accentuează dimensiunea morală și spirituală a vieții creștine.

Pe plan cultural, a fost îmbunătățit din punct de vedere calitativ programul editorial al Editurii Reîntregirea, oferind cititorilor o gamă diversificată de lucrări teologice și duhovnicești. Programul editorial, stabilit în fiecare an de Părintele Arhiepiscop Irineu, cuprinde cărți noi de teologie și spiritualitate, traduceri inedite din autori clasici și contemporani și volume tematice alcătuite de colective de autori coordonați de către Înaltpreasfinția Sa.

În vederea promovării și conservării tezaurului patrimonial deținut de către Arhiepiscopia Alba Iuliei, printr-o eficientă colaborare cu Consiliul Județean Alba, cu Muzeul Național al Unirii și cu Muzeul Universității din Bergen (Norvegia), a fost realizat un modern muzeu al icoanei și al cărții vechi – Museikon – care oferă vizitatorilor prilejul de a aprecia expoziții de o valoare excepțională. Tot în acest spațiu deosebit, funcționează un atelier de pictură a icoanelor și un laborator modern de restaurare.

Prin implicarea Arhiepiscopului Irineu a fost reorganizată și diversificată grila de programe a Radioului Reîntregirea și a fost mărită puterea de emisie a stațiilor din teritoriu pentru recepția optimă a frecvențelor din cele două județe. Pe lângă mesajele media transmise în fiecare duminică și sărbătoare, precum și cu prilejul marilor sărbători și la diferite ocazii speciale, Înaltpreasfinția Sa realizează săptămânal emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, pentru Radio Reîntregirea, și o rubrică specială difuzată în cadrul programului Lumea de azi, difuzat la nivel național prin Radio Trinitas.

Pe tărâm social, prin purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Irineu, au fost înființate peste treizeci de noi așezăminte sociale (Centre de zi pentru copii, Case de tip familial, Cămine pentru persoane vârstnice, Cantine sociale, Servicii socio-medicale de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice sau cu handicap, Adăposturi de noapte). Un număr de aproximativ 2.600 de persoane aflate în dificultăți sau nevoi materiale beneficiază de cele 97 de servicii sociale distincte.

Una dintre sensibilitățile Arhiepiscopului Irineu o constituie grija față de copiii cu posibilități financiare reduse, care își doresc să urmeze școala și se străduiesc să obțină rezultate bune la învățătură. Astfel, au fost înființate mai multe centre educaționale de zi și de prevenire a abandonului școlar, prin intermediul cărora școlarii au șansa de a primi o masă caldă și de a li se asigura, pe durata după-amiezii, un spațiu adecvat pentru a putea învăța și pentru a-și efectua temele.

Proiectul personal al Înaltpreasfinției Sale pentru sprijinirea tinerilor morali și conștiincioși, dar lipsiți de posibilități materiale, este constituit de înființarea Fundației „Arhiepiscopul Irineu Pop”, prin care sunt oferite anual cel puțin zece burse de studiu adresate elevilor de liceu, studenților, masteranzilor și doctoranzilor. Fundația și-a început activitatea în anul 2018 și, în prezent, susține financiar un număr de 12 tineri studioși și conștiincioși care împărtășesc valorile credinței creștine.

Părintele Arhiepiscop Irineu se gândește mereu la toate categoriile sociale, încercând să dezvolte un sistem de ajutorare materială, de asistență spirituală și psihologică, de dezvoltare emoțională și de formare continuă și pentru persoanele din societatea activă care întâmpină diferite dificultăți. Astfel, au fost deschise centre de incluziune socială și structuri de economie socială, unde au fost angajate persoane din zone defavorizate.

Pentru componenta formativă a fost înființat Centrul de training Dynamis, în cadrul căruia sunt create și oferite programe de dezvoltare personală, prin facilitarea proceselor de explorare și conștientizare personală în vederea transformării, a dezvoltării fizice, psihice, emoționale și spirituale, din perspectivă creștin-ortodoxă. În același scop instructiv-formativ, a fost deschis și Parcul de aventură Dynamis, aflat într-o pitorească locație din municipiul Alba Iulia.

Pentru promovarea valorilor fundamentale ale vieții omenești și pentru protejarea vieții ca dar primit din partea lui Dumnezeu, a fost înființat Biroul Pro Viață în cadrul Sectorului social-misionar al Eparhiei. Pe lângă informarea și consilierea pre și post avort a mamelor, biroul organizează evenimente pro-viață și realizează campanii de informare în școli. Începând cu anul 2016, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop se organizează anual Marșul pentru viață, la nivelul fiecărui protopopiat.

Venind în întâmpinarea nevoilor celor care au pierdut pe cineva apropiat, Arhiepiscopia Alba Iuliei a înființat serviciul de pompe funebre Eternitas. De asemenea, la inițiativa Arhiepiscopului Irineu au fost fondate Societatea Femeilor Ortodoxe, filiala Alba Iulia, care realizează constant o serie de activități culturale și social-educative, și Asociația Părinților pentru Ora de Religie, filialele Alba și Mureș, prin care se militează pentru menținerea orei de Religie în școli.

Pe plan administrativ-gospodăresc, amintim ctitorirea Mănăstirii „Hristos Pantocrator” din Alba Iulia. În incinta acestui așezământ monahal s-a edificat Căminul bisericesc Peregrinus, având 35 de camere de cazare, restaurant și sală de conferințe, Centrul cultural-misionar, Cripta Ierarhilor și noua biserică ce poartă hramul „Sfântul Mare Mucenic Mina”. În proximitatea Mănăstirii a fost zidită și Casa „Sfântul Ștefan cel Mare”.

Totodată, evidențiem restaurarea în profunzime a ansamblului arhitectural din jurul Catedralei arhiepiscopale, fiind renovate și înfrumusețate reședința arhiepiscopală și întreg sediul administrației eparhiale. După reamenajarea spațiului existent, au fost inaugurate noi spații: Sala „Sfântul Ierotei”, Aula „Sfântul Simion Ștefan”, Salonul „Emilian Episcopul” și Eclesiarhia.

Pentru buna funcționare a sectoarelor de producție ale Centrului eparhial a fost construit un nou sediu pentru Fabrica de lumânări, pentru Tipografia Arhiepiscopiei și pentru Atelierul de veșminte preoțești. În incinta campusului educațional al Seminarului Teologic Ortodox din Alba Iulia, au fost ridicate două noi edificii: paraclisul „Sfântul Simion Ștefan” și Cantina școlară, deservind nevoilor celor peste 500 de elevi ai acestei instituții de învățământ preuniversitar.

În semn de apreciere față de întreaga activitate arhipastorală, social-filantropică și cultural-educațională, Părintele Arhiepiscop Irineu a primit importante distincții de-a lungul vieții sale. La 23 decembrie 1999, i s-a acordat titlul de Cetățean de onoare al Municipiului Cluj-Napoca. Cinci ani mai târziu, în 7 februarie 2004, Președinția României i-a conferit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Comandor. În 18 februarie 2009, a fost ales membru de onoare al Marelui Senat al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, iar în data de 21 noiembrie 2010, i s-a conferit titlul de „Professor Honoris Causa” din partea aceleiași Universități.

La 26 martie 2014, a fost decorat de către Regele Mihai I al României cu Ordinul „Coroana României în grad de Ofițer”. De asemenea, la 1 decembrie 2014, Instituția Prefecturii Mureș i-a conferit Diploma de excelență și distincția Fibula de la Suseni, în semn de înaltă recunoaștere pentru întreaga activitate culturală și socială, pentru aportul deosebit la consolidarea identității comunității mureșene. Ca un mare iubitor al culturii naționale și al tradițiilor locale specifice, Părintele Arhiepiscop Irineu a primit titlul de Cetățean de onoare din partea mai multor localități, dintre care amintim comuna Băsești (Maramureș) și comuna Horea (Alba).

În Anul Centenarului Marii Uniri – 2018, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a primit distincții din partea unor instituții publice și culturale din țară. Astfel, din partea Ligii Scriitorilor Români – filiala Mureș a primit Diplomă de gratitudine pentru activitatea culturală și editorială, Primăria Municipiului Iași i-a acordat Diplomă de Excelență cu ocazia aniversării a 100 de ani de la actul istoric din 27 martie 1918, iar Consiliul Județean Maramureș i-a conferit Distincția Cinstea Maramureșului pentru contribuția adusă la păstrarea și dezvoltarea valorilor maramureșene.

Prin toate acestea, Chiriarhului Alba Iuliei i se recunoaște contribuția deosebită adusă pentru promovarea valorilor etnice și spiritual-morale în societatea românească. Zi de zi, Înaltpreasfinția Sa face eforturi susținute ca Arhiepiscopia Alba Iuliei să se ridice la nivelul așteptărilor, dar și al ceasului istoric contemporan. Modestia, integritatea și demnitatea au fost și rămân podoabele Arhipăstorului Irineu, pregătit să scrie în istoria Bisericii străbune o binecuvântată pagină de jertfă și de rodire.

Sursă: Reîntregirea.roDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

1 Comentariu

1 Comentariu

 1. Vrinceanu Ionel

  luni, 23.11.2020 at 11:12

  Doamne ajută! In 1990 am avut privilegiul sa.i fiu secretar la Cluj imediat dupa ce a fost ales episcop vicar ! Este de o curatie sufleteasca si trupeasca de nedescris ! O pregatire istorica si teologica fantastica ! Vorbeste perfect 3 limbi straine ! Nu a mancat niciodata carne dupa ce sa calugarit iar in America a revolutionat mediul academic prin vasta sa pregatire istorica ! Va recomand cu caldura toate cartile sale ! Dupa mine este unul din cei mai mari ierarhi care i.a avut Biserica Ortodoxă si asta o spunea Bartolomeu Anania care.l dorea urmasul sau in scaunul de la Cluj dar in marea sa smerenie a plecat la Alba dupa 20 de ani de arhipastorire la Cluj !

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ECONOMIE

FOTO: Compania TRANSEURO a implinit 30 de ani. Un nou magazin cu produse ”ca la mama acasă”, deschis la Ighiu (P)

Publicat

Dacă doriți să gustați din savoarea produselor noastre, să vă lăsăți purtați pe meleagurile copilăriei când eram răsfățați de bunicii noștri cu bucate alese și multă dragoste, vă invităm cu drag să ne treceți pragul noului magazin de prezentare și desfacere din Ighiu.

Acesta face parte din rețeaua noastră care cuprinde un număr de 40 magazine extinse pe teritoriul a trei județe și prin care încercăm să aducem calitatea și prospețimea produselor noastre unui număr cât mai mare de consumatori.

Prin deschiderea noului magazin din Ighiu compania aduce în fața dumneavoastră un nou etalon al profesionalismului și atenției pentru detalii, care să reflecte grija pe care o acordăm în elaborarea produselor cu care venim în atenția dumneavoastră.

Sunteți și ați fost centrul atenției noastre și ținem să vă mulțumim pe această cale că ați fost alături de noi în această minunată călătorie a celor 30 de ani.

Motto-ul nostru „ Aproape de client” înseamnă constanță, fiabilitate, inovație, prospețime, siguranță, profesionalism, viziune și toate aceste lucruri încercăm să le îmbrăcăm în cele mai bune prețuri, astfel încât experiența cumpărăturilor în cadrul magazinelor noastre să nu fie doar una plăcută ci, în același timp și una economă.

Dorim să fim un garant al calității pentru toți aceia care ne trec pragul și prin această prismă filtrăm toate rețetele produselor noastre, care sunt adânc ancorate în gusturile și tradițiile noastre.

Vă oferim în permanență rețete care evocă un produs așa cum îl știm pe masa de sărbătoare a bunicilor noștri și din această linie a răsfățului și trecutului îmbogățim oferta nostră în permanență, respectând toate caracteristicile marcate de această linie.

Pentru că știm presiunea pe care viață cotidiană o exercită asupra timpului nostru, venim în atenția clienților noștri cu noua gamă de produse „ Gata de Gătit”.

Pentru că ne dorim în permanență să vă oferim nu doar cea mai proaspătă carne de porc românesc provenită din abatorizarea noastră ci și un produs care se diferențiază, am maturat această carne, eliminând astfel veșnica întrebare : astăzi ce gătim?

Maturată și condimentată, carnea este astfel pregătită, necesită doar un simplu tratament termic pentru a oferi comesenilor dumneavoastră experiența unui produs unic și inconfundabil.

Prin gama de panificație, compania noastră vă oferă o sortimentație în care lucrurile simple se dovedesc a fi întotdeauna cele mai bune.

Plecând de la o făină de cea mai bună calitate, provenită din moara noastră și de la cultivarea maielei pe care o folosim în rețetele noastre, vrem să va asigurăm cele mai bune produse la cei mai ridicați parametri calitativi.

Oferta noastră este un produs „ ca la mama acasă” livrat la o scară industrială, asumându-ne astfel efortul care îl presupune acest lucru.


În decursul anilor am crescut alături de dumneavoastră și ne dorim ca acest lucru să stea în continuare la baza dezvoltării noastre.

Director General Transeuro Grup – George Vesa !

Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

RER-VEST continuă dotarea cu pubele a clienților de la case, în Alba Iulia. Procent actual 85%. Ce facem cu deșeurile reziduale?

Publicat

Asocierea RER Vest-RETIM a preluat de la 01 decembrie 2021 serviciul de colectare și transport al deșeurilor din Alba Iulia, Aiud, Teiuș și Ocna Mureș, precum și localitățile limitrofe. Iată care este situația la zi a mobilizării: numărul contractelor încheiate, a pubelelor distribuite la case, precum și o regulă a colectării separate.

Contracte semnate și pubele distribuite

Până la data de 03 decembrie 2021 au fost încheiate 15.055 contracte la casele din mediul urban din Alba Iulia, Aiud, Teiuș și Ocna Mureș, iar până astăzi au fost împărțite 11.473 de pubele.

O regulă de colectare pe zi

Unde depozităm deșeurile reziduale ?

După cum am văzut în articolele anterioare, deșeurile reciclabile de depozitează în containerele colorate:

 • Ambalajele de sticlă la recipientele verzi
 • Deșeurile din hârtie și carton la containerul albastru
 • Ambalajele din plastic și metal la recipientul galben

Tot ceea ce rămâne (nereciclabile) se depozitează în RECIPIENTUL DE CULOARE NEAGRĂ – pubelă sau container.

În mod obligatoriu deșeurile menajere (resturi de la mâncare, coji de ouă, ouă întregi, conținutul sacului de la aspirator, pampers, sau pe scurt, tot ce NU se pune în celelalte recipiente) se depozitează în containerul negru sau pubela neagră, amplasate individual în toate gospodăriile (urban și rural), respectiv pe platformele de colectare destinate colectării deșeurilor pentru toți cetățenii care locuiesc la blocuri.

Cum trebuie depozitate aceste deșeuri?

Este strict interzisă depozitarea deșeurilor vrac (vărsate) în recipientul negru. Este imperios necesară folosirea sacilor de gunoi sau a oricăror pungi din folie de plastic.

Sacii în care se depozitează deșeurile reziduale se vor lega ermetic la gură. De ce?

 • Eviți vărsarea accidentală a deșeurilor în recipient
 • Reduci mirosul neplăcut care se degajă
 • Păstrezi recipientul curat

STRICT INTERZIS în recipientul negru:

 • Sticlă și ambalaje din sticlă
 • Plastic
 • Hârtie și carton curate
 • Doze de aluminiu și conserve
 • Deșeuri vegetale
 • Deșeuri din construcții și demolări
 • Deșeuri voluminoase

Toate informațiile necesare despre tarife, contracte, grafice de colectare le găsiți la următoarele pagini: https://rervest.ro/utile/zona-alba/ sau https://retim.ro/alba

În plus ne puteți scrie pe adresa de email contracte.alba@rervest.ro și sesizari.alba@rervest.ro sau ne puteți suna la numărul de Call Center +40374885694 , de luni până vineri, între orele 07.00 – 19.00.

 

 

Citeste mai mult
Publicitate

ECONOMIE

RABLA PENTRU ELECTROCASNICE: AFM a publicat LISTA cu cei 37.000 de solicitanți aprobați (DOCUMENT)

Publicat

Lista cu solicitanţii aprobaţi în a doua etapă a programului „Rabla pentru Electrocasnice” a fost publicată vineri, 3 decembrie 2021, pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu, informează instituţia.

Potrivit AFM, în cea de-a doua etapă au fost aprobate 33.877 de vouchere, dintre care: 19.183 pentru televizoare, 9.592 pentru laptopuri şi 5.102 pentru tablete.

Voucherele generate au termen de valabilitate 15 zile de la data publicării listei şi pot fi folosite fie în magazinele fizice, prezentate pe un dispozitiv mobil sau imprimat, fie în magazinele online prin utilizarea codului voucherului în formularul de comandă de pe site-ul comerciantului.

Lista comercianţilor la care pot fi utilizate voucherele este publicată ăpe sie-ul afm.ro, iar beneficiarul are obligaţia de a încărca Cartea de identitate/Buletin de identitate şi Declaraţia pe proprie răspundere pusă la dispoziţie de AFM în aplicaţia informatică, până la momentul utilizării voucherului.

Rabla pentru electrocasnice – DOCUMENT – Lista beneficiarilor poate fi consultată AICI: Lista vouchere Rabal electrocansice 3 decembrie 2021

Ediţia de iarnă a programului „Rabla pentru Electrocasnice” va mai avea o singură etapă, programată în perioada 10 decembrie, ora 10:00 – 16 decembrie, ora 23:59, în care se pot genera vouchere în valoare de 400 de lei pentru aparate de aer condiţionat, inclusiv aparate de aer condiţionat portabile cu eficienţă energetică la răcire cel puţin A++, respectiv pentru uscătoare de rufe cu eficienţă energetică cel puţin A++, dar şi vouchere de 200 de lei pentru aspiratoare cu un consum de energie mai mic de 43 kWh/an.

Rabla pentru electrocasnice: Bugetul alocat pentru ediţia de sărbători,  34 de milioane de lei

Bugetul alocat pentru cea de-a doua etapă a programului Rabla pentru Electrocasnice, sesiunea de iarnă, s-a epuizat în opt minute. Au fost generate 33.877 de vouchere, conform datelor Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP).

În această etapă, din totalul voucherelor emise, 19.183 au fost pentru televizoare, 9.592 pentru laptopuri şi 5.102 pentru tablete.

Pe de altă parte, ministerul de resort a precizat că o parte dintre utilizatori au avut probleme de accesare a platformei dedicată programului „Rabla pentru electrocasnice” şi că aşteaptă din partea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS) explicaţiile tehnice. „Funcţionarea este garantată la 75.000 utilizatori/minut”, au afirmat reprezentanţii MMAP

Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News.

sursa: Agerpres

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

LISTA actualizată a țărilor cu risc epidemiologic. Franța și Portugalia, în zona roșie, Spania în zona galbenă. Hotărârea CNSU

Publicat

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) a aprobat, vineri, actualizarea listei ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat.

În zona roşie au intrat Franţa, Portugalia, Mauritius şi Insulele Mariane de Nord.

Vezi  HCNSU nr 110 din 03 12 2021

Noile liste intră în vigoare de duminică, 5 noiembrie, ora 00.00.

Totodată, potrivit HCNSU nr. 110/2021, în zona galbenă au intrat:

– din zona roşie, în urma scăderii incidenţei: Bosnia şi Herţegovina, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Mongolia şi Belize

– din zona verde, în urma creşterii incidenţei: Spania, Suedia, Vietnam şi Brunei Darussalam

De asemenea, în zona verde au intrat: Guam, Guyana, Suriname, Insulele Virgine ale Statelor Unite şi Insulele Turks şi Caicos.

Persoanele care vin din state aflate în zona roșie și galbenă vor sta în carantină timp de 14 zile.

Excepție de la această regulă fac persoanele:

 • vaccinate anti-COVID-19 cu schema completă, la cel puțin 10 zile de la administrarea ultimei doze
 • care au trecut prin boală în ultimele 180 de zile și au cel puțin 14 zile de la infectare înainte de a intra în România
 • copiii cu vârste mai mici sau egale cu 12 ani
 • minorii cu vârstele cuprinse între 12 și 16 ani, dacă prezintă un test PCR negativ nu mai vechi de 72 de ore (testul nu poate fi făcut după intrarea în țară);
 • persoanele care stau mai puțin de 72 de ore pe teritoriul României și prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii). În situația în care persoanele nu părăsesc teritoriul național în cele 3 zile (72 de ore), cu informarea Direcției de Sănătate Publică din județul în care locuiesc sau în care au adresa declarată la intrarea în țară, vor fi carantinate pentru o perioadă de 14 zile, începând cu cea de-a patra zi ulterioară intrării pe teritoriul României;
 • persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul țării.

Persoanele nevaccinate care se întorc din state aflate în zona galbenă pot ieși din carantină în a zecea zi, dacă fac un test PCR în a opta zi, iar acesta iese negativ.

Vezi Anexă la HCNSU nr. 110 din 03.12.2021

Zona/lista roșie

Stat/Zonă/Teritoriu – Rata de incidență cumulată la 1,000 locuitori

Insulele Cayman – 38,6

Slovacia – 25,3

Cehia – 22,0

Belgia – 20,6

Austria – 20,3

Gibraltar – 19,9

Liechtenstein – 19,2

Slovenia – 18,3

Guernsey – 18,0

Olanda – 17,5

Croația – 15,9

Andorra – 15,9

Jersey – 15,6

Ungaria – 13,9

Georgia – 13,7

Anguilla – 13,1

Irlanda – 12,4

Insulele Feroe – 12,0

Bonaire, Saint Eustatius și Saba – 11,9

Dominica – 10,8

Elveția – 10,6

Mauritius – 10,2

Barbados – 9,9

San Marino – 9,4

Danemarca – 9,1

Germania – 8,9

Lituania – 8,8

Grecia – 8,6

Marea Britanie** – 8,6

Polonia – 8,1

Insula Man – 7,8

Muntenegru – 7,7

Groenlanda – 7,3

Luxemburg – 7,2

Seychelles – 7,0

Estonia – 7,0

Monaco – 6,4

Norvegia – 6,1

Cipru – 5,8

Serbia – 5,7

Islanda – 5,6

Trinidad și Tobago – 5,3

Iordania – 5,2

Bulgaria – 4,9

Franța – 4,7

Ucraina – 4,6

Insulele Mariane de Nord – 4,5

Singapore – 4,3

Turcia – 3,8

Federația Rusă – 3,7

Portugalia – 3,5

Statele Unite ale Americii – 3,1

Maldive – 3,0

Armenia – 3,0

Brazilia** – 0,6

Africa de Sud** – 0,6

Botswana** – 0,5

Nepal** – 0,1

India** – 0,1

Eswatini** – 0,1

Namibia** – 0,0

Zimbabwe** – 0,0

Lesotho** – 0,0

Malawi** – 0,0

Mozambic** – 0,0

** Ca urmare a detectării la populația umană a unor variante de virus SARS-CoV-2 cu transmitere mai ridicată

Zona/lista galbenă

Stat/Zonă/Teritoriu – Rata de incidență cumulată la 1,000 locuitori

Bosnia și Herțegovina – 2,8

Macedonia de Nord – 2,8

Finlanda – 2,7

Belize – 2,7

Mongolia – 2,6

Belarus – 2,5

Azerbaidjan – 2,5

Republica Moldova – 2,4

Malaysia – 2,4

Laos – 2,4

Aruba – 2,3

Albania – 2,3

Brunei Darussalam – 2,2

Italia – 2,2

Liban – 2,2

Malta – 2,1

Spania  – 2,0

Vietnam – 1,9

Saint Vincent și Grenadine – 1,8

Noua Caledonie – 1,8

Suedia – 1,8

Chile – 1,7

România – 1,6

Lista / Zona verde

Stat/Zonă/Teritoriu – Rata de incidență cumulată la 1,000 locuitori

Guam – 1,4

Insulele Virgine ale Statelor Unite – 1,4

Insulele Turks și Caicos – 1,3

Guyana – 1,2

Thailanda – 1,2

Curaçao – 1,0

Libia – 1,0

Canada – 1,0

Suriname – 1,0

Sint Maarten – 1,0

Iran – 0,9

Republica Dominicană – 0,9

Insulele Virgine Britanice – 0,9

Bolivia – 0,9

Uruguay – 0,8

Kazahstan – 0,8

Coreea de Sud – 0,8

Saint Lucia – 0,7

Qatar – 0,7

Columbia – 0,7

Australia – 0,7

Panama – 0,7

Montserrat – 0,6

Saint Kitts și Nevis – 0,6

Palestina – 0,6

Peru – 0,6

Israel – 0,6

Bermuda – 0,6

Sri Lanka – 0,5

Noua Zeelandă – 0,5

Puerto Rico – 0,5

Guatemala – 0,4

Argentina – 0,4

Costa Rica – 0,4

Jamaica – 0,3

Venezuela – 0,3

Bahamas – 0,3

Mexic – 0,3

Irak – 0,3

Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate