Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

UPDATE: Şedinţă la Consiliul Local Aiud. S-a aprobat documentaţia pentru amenajarea parcului fotovoltaic şi concesionarea prin licitaţie a bazei sportive


Publicat

Consilierii locali din Aiud au fost convocaţi în şedinţă ordinară, miercuri, 29 mai, de la ora 14.00, cu 40 de puncte pe ordinea de zi. Au fost supuse la vot proiecte de hotărâre privind mai multe cheltuieli bugetare locale, inclusiv la Centrul Cultural “Liviu Rebreanu”, spital şi SPAS, aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice ocupării postului de administrator public din cadrul aparatului de specialitate al primarului. De asemenea, pe ordinea de zi au mai fost trecute aprobarea protocolului de colaborare cu Instituţia Prefectului pentru organizarea preluării cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice şi eliberarea acestor documente la punctul de lucru din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Aiud, concesionarea prin licitaţie publică a Bazei Sportive Aiud – Parc Municipal, cu destinaţia de “Centru Sportiv” şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal – amenajare parc fotovoltaic – strada Herja.

UPDATE: Au fost retrase de pe ordinea de zi proiectele cu numerele de ordine 9 (privind scutirea de plată a impozitului pe clădire şi a impozitului  pe teren pentru Asociaţia de Ajutorare Alianţa Handicapaţilor din România), 12 (organizarea competiţiei de cros), 32 (parcelarea unor terenuri – garaje) şi 37 (introducerea taxei pentru ocuparea temporară a scărilor de bloc, de 3 lei/mp/an). Restul proiectelor au fost aprobate.

Proiectul ordinii de zi:

1. Proiect de hotărârea privind transferul excedentului rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli la capitolul 70.10 pe anul 2012 ca venit la bugetul local pe anul 2013.

2. Proiect de hotărârea privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Cultural “Liviu Rebreanu” Aiud pe anul 2013.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local pe anul 2013.

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Aiud pe anul 2013.

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de execuţie al Centrului Cultural “Liviu Rebreanu” Aiud la data de 31.12.2012.

6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de execuţie la Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local la 31.12.2012.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al Spitalului Municipal Aiud la 31.12.2012.

8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de execuţie al municipiului Aiud la 31.12.2012.

9. Proiect de hotărâre privind scutirea de plată a impozitului pe clădire şi a impozitului  pe teren pentru Asociaţia de Ajutorare Alianţa Handicapaţilor din România.

10. Proiect de hotărâre privind actualizarea comisiei pentru finanţări nerambursabile aprobată prin HCL nr. 222/2011.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii din Municipiul Aiud în oraşul înfrăţit Ponte de Sor Portugalia.

12. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 262 din 19 decembrie 2012 de aprobare a Calendarului principalelor evenimente organizate direct de către Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Aiud în anul 2013.

13. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 55 din 27.03.2013 privind prelungirea termenului de folosinţă a terenului, în suprafaţă de 50 ha, cu destinaţia de păşune situat în parcela Hotmureş.

14. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 44/2013 cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Cultural “Liviu Rebreanu” Aiud.

15. Proiect de hotărâre privind  analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pe semestrul II 2012.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice ocupării postului de administrator public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării numărului de personal şi a statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Instituţia Prefectului – Judeţul Alba şi Consiliul Local al Municipiului Aiud în vederea preluării cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice şi eliberarea acestor documente la punctul de lucru din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Aiud.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare între judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Aiud prin Consiliul Local al Municipiului Aiud pentru implementarea Programului – „Alba Urban 2011” – componenta Parcuri de fitness în aer liber.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea autorizaţiei taxi atribuită transportatorului autorizat PFA More Ludovic.

21. Proiect de hotărâre privind retragerea unei autorizaţii taxi de la SC Dani On SRL, aprobată prin HCL nr.246/20.12.2011.

22. Proiect de hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Aiud pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării terenului situat în Aiud, str. Cuza – Vodă, adiacent imobilului clădire – bar – terasă proprietatea SC Casa Oargă SRL, înscris în CF nr. 75748 Aiud, nr. top. 613/2/2, cu suprafaţa de 100 m2.

24. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a Bazei Sportive Aiud – Parc Municipal, imobil înscris în: CF 72248 Aiud, nr. 990/1/1/2, suprafaţa de 2300 mp, CF nr. 73910 Aiud, nr. top. 990/1/1/3 cu suprafaţa de 113 mp, CF 73909 Aiud, nr. top. 990/1/1/4, cu suprafaţa de 1151mp, cu destinaţia de “Centru Sportiv”.

25. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare şi vânzarea prin licitaţie publică a imobilului teren cu construcţii situat în Aiud, str. Valea Aiudului, nr. 82, înscris în CF nr. 11872 Aiud, nr. top. 2520/3/2/2/1, proprietar tabular Municipiul Aiud, domeniul privat.

26. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare şi vânzarea prin licitaţie publică a imobilului teren cu suprafaţa de 452 m2 situat în Aiud, str. Vâlcele, nr. 2, înscris în CF nr. 71738  Aiud, nr. top. 71738, proprietar tabular Municipiul Aiud, domeniul privat.

27. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare şi stabilirea preţului minim de vânzare prin licitaţie publică a terenului situat administrativ în Aiud, str. Kőrősi Csoma Şandor, nr. 14, cu suprafaţa de 391 m2, înscris în CF nr. 72495 Aiud, nr. top/cad. 72495.

28. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare şi vânzarea prin licitaţie publică a imobilului teren cu suprafaţa de 1463 m2 situat în Aiud, str. Gării, înscris în CF nr. 79767 Aiud, nr. top./cad. 79767, proprietar tabular Municipiul Aiud, domeniul privat.

29. Proiect de hotărâre privind  însuşirea patrimoniului public al Municipiului Aiud aprobat prin HCL nr. 63/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

30. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire în proprietate a unui teren, conform art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice cadastrale pentru întocmirea planului de situaţie a imobilului teren cu nr. cad. 1730/1, având suprafaţa de 158450 m2 şi destinaţia „amenajare zonă de agrement şi pescuit sportiv”, situat administrativ în Aiud –„ Sub Genesis”.

32. Proiect de hotărâre privind  parcelarea şi schimbarea categoriei de folosinţă a imobilului teren înscris în CF 74080 Aiud cu nr. cad. 195/1/1/1/1 altele – alei, trotuare, parcări şi spaţii verzi, situat în Aiud, str. Sergent Haţegan între blocurile C1, C2, C3 şi C5, proprietate privată a Municipiului Aiud.

33. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere asupra terenurilor aferente imobilelor construcţii din corpul B al Pieţei Agroalimentare “Dr. Constantin Hagea” Aiud.

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal – Amenajare parc fotovoltaic – str. Herja, Municipiul Aiud.

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi a Studiului de fezabilitate pentru investiţia Alimentare cu apă potabilă localitatea Gârbova de Jos – Municipiul Aiud, jud. Alba.

36. Proiect de hotărâre privind schimbarea titularului contractului  de închiriere nr.6/22.06.1995 aferent terenului situat în Aiud, str. Horea, nr.1

37. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr.4 la HCL nr.235 din 28.11.2012 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2013 în  Municipiul Aiud.

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării delegaţiei municipiului Aiud şi a ansamblului folcloric “Doina Aiudului” la Festivalul Internaţional de Cultură şi Artă Sisli Turcia, în perioada 26 iunie – 03 iulie 2013.

39. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei comisiei de evaluare pentru achiziţiile publice de Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare aferente obiectivului „Reabilitare structurală şi reparaţii capitale la Colegiul Naţional „Bethlen Gabor” Aiud-AB-II-m-A-00171 – din Aiud, judeţul Alba ”.

40. Informări, interpelări, declaraţii politice.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

INS: Fenomenul de îmbătrânire se accentuează. România avea la finele lunii iulie o populaţie de 22,14 milioane de persoane

Publicat

Populația României a scăzut și a îmbătrânit în decurs de un an. Populaţia urbană şi cea de sex feminin sunt majoritare în România (56,4%, respectiv 51,2%), potrivit celor mai noi statistici anunțate de INS.

La 1 iulie 2020p populaţia după domiciliu a fost de 22.142.000 de persoane, cu 0,1% mai mică faţă de 1 iulie 2019.

Fenomenul de îmbătrânire demografică s-a accentuat, populaţia vârstnică de 65 ani şi peste depăşind cu 579.000 de persoane populaţia tânără de 0-14 ani (3.804.000 faţă de 3.225.000 de persoane).

La 1 iulie 2020, populaţia după domiciliu din mediul urban a fost de 12.492.000 de persoane, în scădere uşoară faţă 1 iulie 2019 (0,05%).

Populaţia feminină la 1 iulie 2020 a fost de 11.328.000 persoane, în scădere cu aproape 5.000 de persoane faţă de aceeaşi dată a anului precedent.

Procesul de îmbătrânire demografică s-a accentuat comparativ cu 1 iulie 2019, prin creşterea (cu 0,5 puncte procentuale) ponderii populaţiei vârstnice (de 65 ani şi peste) şi în acelaşi timp remarcându-se menținerea la același nivel (14,6%) a ponderii persoanelor tinere (0-14 ani).

Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 114,6 (la 1 iulie 2019) la 118,0 persoane vârstnice la 100 persoane tinere (la 1 iulie 2020).

Vârsta medie a populaţiei a fost de 41,9 ani, cu 0,2 ani mai mare decât la 1 iulie 2019. Vârsta mediană a fost de 42,1 ani, în creştere cu 0,4 ani faţă de 1 iulie 2019.

La 1 iulie 2020, cea mai mare pondere în totalul populaţiei o deţinea grupa de vârstă 40-44 ani (8,6%). În rândul persoanelor de sex masculin, ponderea acestei grupe de vârstă a fost de 9,0%, iar la cele de sex feminin de 8,2%.

Ponderea grupei de 0-4 ani a fost de 4,6%, mai mică decât cea a grupei de 5-9 ani (4,7%) şi a celei de 10-14 ani (5,2%).

sursa: insse.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Alertă CERT-RO: Mai multe firme şi instituţii, afectate de atacuri cu malware-ul de tip bancar Emotet. Cum funcţionează virusul

Publicat

securitate cibernetica hacker internet

O serie de entităţi publice şi private din România au fost puternic afectate de valuri succesive de atacuri cu malware-ul de tip bancar Emotet, în ultimele luni, informează Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO), într-o alertă publicată, joi, pe propria pagină de internet.

Emotet este un malware de tip bancar, ce infectează computerele care folosesc sistemul de operare Microsoft Windows, prin intermediul link-urilor sau al ataşamentelor malspam infectate (ex.: PDF, DOC etc.). Malware-ul este un troian cunoscut, descoperit în urmă cu aproximativ şase ani, mai întâi în Europa şi mai apoi în SUA.

Conform experţilor CERT-RO, virusul se activează pe computerul unui utilizator cu intenţia de a fura date financiare.

„CERT-RO a observat în ultimele luni o persistenţă, iar în ultimul timp o creştere a volumului atacurilor care vizează infectarea cu malware-ul de tip bancar Emotet. Atacurile nu au o ţintă clară prestabilită şi vizează atât utilizatori obişnuiţi, cât şi instituţii publice sau organizaţii private. Ce face Emotet? Vorbim despre un troian care încearcă să extragă detalii financiare de pe dispozitivele infectate. Este important de ştiut fapul că acest tip de atac poate fi evitat dacă se respectă o igienă de securitate minimală. Pentru că atacul se propagă prin e-mail, utilizatorii trebuie să fie vigilenţi, să verifice în sursa mesajului adresa exactă de unde provine, iar dacă încă au suspiciuni să verifice informaţia cu expeditorul.

Totodată, utilizatorii trebuie să evite accesarea link-urilor şi ataşamentelor din mail-urile suspecte, înainte de a le scana cu o soluţie de securitate. În acelaşi timp, subliniem importanţa adoptării unei rutine de securitate care cuprinde actualizarea frecventă a sistemului de operare şi a software-ului folosit pe dispozitive, efectuarea unor back-up-uri (copii de siguranţă) a fişierelor şi configurarea corectă a instrumentelor cu care ne conectăm la internet (ex: router). În cazul în care au fost infectaţi, să se adreseze CERT-RO la numărul de urgenţă 1911 sau adresa de e-mail alerts@cert.ro”, a declarat, pentru Agerpres, Mihai Rotariu, purtător de cuvânt al CERT-RO.

Recomandările CERT-RO pentru evitarea atacurilor cu Emotet

„Fiţi atenţi atunci când verificaţi e-mail-urile primite, în special cele care conţin ataşamente! Emotet este încă activ, se propagă prin intermediul e-mail-ului şi vizează deopotrivă persoane fizice, instituţii publice sau companii private. În cazul în care aveţi suspiciuni legate de veridicitatea informaţiei din mail, verificaţi autenticitatea informaţiilor oferite de presupusul expeditor direct cu acesta, utilizând alt canal de comunicare (preferabil telefonul). Înainte de a face o acţiune care ar putea dăuna, scanaţi cu o soluţie de securitate instalată pe dispozitiv sau cu una disponibilă gratis online (ex: Virus Total) link-urile sau ataşamentele suspecte din căsuţa dvs. de mail.

Nu uitaţi să aplicaţi la timp update-urile pentru aceste soluţii”, subliniază experţii.

Avertisment: Scanarea cu antivirus nu este suficientă pentru a preveni infectarea cu Emotet

Malware-ul nu este uşor de identificat şi interceptat, deoarece eludează de multe ori soluţiile antivirus convenţionale.

Este un virus polimorf, codul se schimbă uşor pentru a evita detectarea de către scanerele de malware bazate pe semnături. De asemenea, Emotet detectează când rulează pe o maşină virtuală. De îndată ce este înregistrat un mediu sandbox, programul intră în modul stand-by şi nu ia nicio acţiune dăunătoare în acel moment.

Utilizatorilor li se recomandă să implementeze filtre la gateway-ul de e-mail pentru a înlătura e-mail-urile cu indicatori cunoscuţi de spam sau malware şi pentru a bloca adresele IP suspecte din firewall. E-mailurile suspecte trebuie raportate departamentului IT pentru izolare şi investigare.

Verificaţi periodic regulile contului de e-mail, care pot fi setate pentru redirecţionarea automată a tuturor mesajelor, ceea ce ar putea duce la o scurgere de date, dacă există o infecţie”, se arată în informarea CERT-RO.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Greenpeace: Programul Casa Verde Fotovoltaice s-a împotmolit din nou. Statul nu a făcut nici o decontare către instalatori

Publicat

solar

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) nu a făcut nici o decontare în cadrul programului Casa Verde Fotovoltaice. Persoanele admise în program așteaptă sumele promise, iar instalatorii autorizați au sistat lucrările. Greenpeace a solicitat explicații de la autorități, dar nu a primit răspuns.

Programul Casa Verde Fotovoltaice s-a împotmolit din nou, chiar și pentru cei care au fost declarați admiși în program. Conform informațiilor primite de la instalatori, Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) nu a făcut încă nicio decontare. Acesta este principalul motiv pentru care montajul sistemelor fotovoltaice este oprit de către cei mai mulți dintre instalatori.

Nici cei care au fost respinși în program – aproape 50% din aplicanți – nu primesc a doua șansă pentru a deveni prosumatori, așa cum promisese AFM.

Peste 13.000 de cetățeni ar trebui să primească finanțare din partea AFM pentru a-și monta un sistem fotovoltaic și a deveni prosumatori, adică cetățeni care își produc singuri și curat energia. Conform ghidului de finanțare, montajul se face doar de instalatori validați de AFM, aceste firme acoperind cheltuielile (90% din proiect, în limita sumei de 20.000 lei, pentru un sistem de minim 3 kW) până la decontarea lor de către AFM.

Montajele au început în luna august, iar primele cereri de decontare pentru aceste lucrări au fost depuse de instalatori la AFM la mijlocul lunii septembrie. Conform declarațiilor instalatorilor contactați de Greenpeace, AFM nu a decontat nicio lucrare. Acest lucru creează probleme financiare instalatorilor, care se tem să continue instalările. Termenul dat de AFM pentru implementarea proiectelor este de 8 luni de la data semnării contractului de finanțare nerambursabilă, o parte din această perioadă neputând fi utilizată pentru montaje din cauza posibilelor condiții neprielnice aduse de sezonul rece.

„Semnalăm acest nou blocaj al programului AFM pentru că vrem ca declarațiile autorităților legate de sprijinirea energiei regenerabile să nu rămână doar vorbe. Zeci de mii de români și-au arătat deja interesul pentru a-și produce energia mai curat, cu impact scăzut asupra climei și mediului. 

Iată însă că o instituție care ar trebui să finanțeze proiectele de mediu din România nu-și face treaba, sabotând de doi ani stimularea financiară a prosumatorilor”, a declarat Marian Mândru, coordonator de campanii la Greenpeace România și administrator al comunității online Protecția Prosumatorului.

Săptămâna trecută, Greenpeace a solicitat printr-o adresă oficială informații referitoare la implementarea programului Casa Verde Fotovoltaice. AFM nu a remis deocamdată un răspuns.

Citeste mai mult
Publicitate

AIUD

FOTO: Schitul „Înălțarea Sfintei Cruci” din Aiud, mănăstirea unde se pomenesc zilnic martirii neamului românesc

Publicat

schitul inaltarea sfintei cruci aiud

Schitul „Înălțarea Sfintei Cruci” – Aiud, ridicat la rangul de mănăstire, este situat pe „Râpa Robilor”, în localitatea Aiud, şi a fost înfiinţat în 1 ianuarie 2005.

Lucrările la monumentul-biserică numit „Calvarul Aiudului” au început în 1992 şi au contribuit la construcţie atât Părintele Arhimandrit Iustin Pârvu, cât și foștii deținuți politici din țară și străinătate.

monumentul calvarul aiudului arhiepiscopia alba iulia

Foto: Arhiepiscopia Alba Iuliei

Lăcaşul de cult a fost construit în memoria martirilor din temnițele comuniste româneşti, iar arhitectura a fost proiectată de Anghel Marcu și Nicolae Goga.

Monumentul este construit perpendicular pe „Râpa Robilor”. Pe acoperiș sunt vizibile 14 cruci îngemănate care exprimă unitatea în suferință a celor care au fost privaţi de libertate, dar privite separat cele șapte cruci amintesc de cele șapte Sfinte Taine ale Bisericii Ortodoxe. Cele şapte cruci îngemănate duc în spate o cruce mare care simbolizează Crucea Neamului.

monumentul calvarul aiudului arhiepiscopia alba iulia

Foto: Arhiepiscopia Alba Iuliei

Pentru a ajunge în interiorul bisericii, trebuie coborâte 24 de trepte care simbolizează păşirea spre întunericul din celulele comuniste. Monumentul „Calvarul Aiudului” a fost sfinţit de Mitropolitul Bartolomeu în anul 2005.

Cu binecuvântarea Arhiepiscopului Irineu al Alba Iuliei, în anul 2011 a început construirea noului ansamblu monahal.

Foto: Arhiepiscopia Alba Iuliei

Până în prezent au fost construite biserica principală, două paraclise, osuar, spațiu muzeal desfășurat pe o suprafață de 1.000 mp, spațiu pentru bibliotecă, sală de proiecții și arhivă, acestea însumând încă 1.000 m2, corp de chilii, bucătărie, trapeză și spații tehnice.

Mănăstirea se prezintă în formă de „U”, cu cele două laturi înfipte în „Râpa Robilor”, în centru fiind biserica, înconjurată de un gard de sfinte cruci, reprezentate în trei dimensiuni, cele mici ale copiilor, cele mijlocii ale tinerilor, iar cele mari ale adulților, toate însumând cimitirul martirilor din care se naște biserica.

schitul inaltarea sfintei cruci aiud 2

Foto: Arhiepiscopia Alba Iuliei

Aceasta are formă de elipsă, construită din două ziduri. Pe zidul interior este vizibilă biserica, iar zidul exterior simbolizează regimul comunist care a obstrucționat Biserica să-și mărturisească sfinții pe care în mod firesc ar fi trebuit să-i vedem sub streașina bisericii, încadrați în ocnițe.

Biserica mai are și o formă de ou culcat, grație elipsei, care simbolizează Învierea, dar și alte două forme care apar în Sfânta Scriptură: cea de corabie și cea de chit sau cașalot, cum se utilizează în prezent.

schitul inaltarea sfintei cruci aiud 3

Foto: Arhiepiscopia Alba Iuliei

Osuarul se află sub Sfânta Masă, are formă circulară, având 127 de ocnițe, unde se vor așeza osemintele martirilor din Aiud.

Muzeul amenajat sub biserică, unde va fi reprezentată o celulă din Aiud, precum și biblioteca, prevăzută cu sală de lectură, sală de proiecții și amfiteatrul fac parte din Centrul de Studii Martirologice.

Mănăstirea organizează anual Simpozionul de Martirologie, în parteneriat cu Arhiepiscopia Alba Iuliei și cu alte instituții.

Din anul 2019, Arhiepiscopia Alba Iulia editează o dată la doi ani Caietele Memorialului Aiud, lucrare publicată la Editura Reîntregirea sub coordonarea pr. lect. univ. dr. Oliviu Botoi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia şi Consilier cultural eparhial, care a oferit pentru Basilica.ro detalii referitoare la istoricul aşezământul monahal.

Potrivit Protos. Gavriil Vărvăruc, stareţul mănăstirii, Sfânta Liturghie, precum şi slujba de pomenire pentru martirii neamului românesc, sunt oficiate zilnic.

Mănăstirea este aşezată pe strada Eroilor, nr. 3, în Aiud.

La Aiud, loc de întemnițare și exterminare, comuniștii au îngropat, în cimitirul denumit de localnici „Râpa Robilor“, elita rezistenței românești.

sursa: basilica.ro

foto: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate