Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

PASTORALA de Crăciun: Mesajul de sărbători din partea ÎPS Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei


Publicat

IPS Irineu Arhiepiscop de Alba Iulia

† IRINEU

Prin Harul lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Alba Iuliei

Cinstitului nostru cler, cinului monahal şi binecredincioşilor creştini din Eparhia noastră, har şi pace de la Dumnezeu, iar de la noi părintească binecuvântare!

Iubiţi fii duhovniceşti,

După un drum lung şi obositor din Nazaretul Galileii până în Iudeea, Dreptul Iosif şi Fecioara Maria ajung în cetatea Betleem. Aici, ei nu găsesc loc de găzduire în nicio casă (cf. Lc. 2, 7), dar sunt primiţi, în cele din urmă, într-o peşteră săracă şi friguroasă. Acum se împlineşte cel mai mare miracol din istoria universală. Se naşte în timp Fiul lui Dumnezeu „Cel Unul-Născut” (In. 3, 16).

Cuvântul veşnic al Tatălui ceresc coboară precum roua asupra lumii chemate să-L primească pe Mesia al său. În liniştea profundă a nopţii ce învăluia toate lucrurile, răsună vocile îngerilor (cf. Lc. 2, 13-14) şi corul păstorilor, care ştiu să înţeleagă ceea ce este ascuns celor mari. În iesle este culcat Soarele dreptăţii, răsărit în mijlocul unui întuneric nesfârşit şi al umbrei morţii ce stăpânea omenirea (cf. Mt. 4, 16).

Dreptmăritori creştini,

De câte ori serbăm Crăciunul, ne gândim cu veneraţie la Preasfânta Fecioară Maria care, „la plinirea vremii” (Gal. 4, 4), este chemată să-L zămislească pe Acela în Care „va locui trupeşte toată deplinătatea dumnezeirii” (Col. 2, 9). La întrebarea ei: „Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?”, îngerul îi răspunde: „Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine” (Lc. 1, 34-35). Duhul Sfânt, Domnul de viaţă dătător, este trimis să sfinţească pântecele Mariei şi să-i dea rodnicie în chip dumnezeiesc. Fiul lui Dumnezeu, zămislit ca om în sânul Fecioarei, este Hristos, adică Cel Uns de către Duhul Sfânt, căci „pe Iisus din Nazaret L-a uns Dumnezeu cu Duhul Sfânt şi cu putere” (Fapte 10, 38).

Maria, tânăra evreică, „fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David” (Lc. 1, 27), a fost aleasă de către Dumnezeu. În ciuda neascultării, Eva primeşte făgăduinţa unui urmaş care-l va învinge pe viclean, dar şi făgăduinţa de a fi mamă a tuturor celor vii (Fac. 3, 15 şi 20). Această femeie providenţială este fiica Sionului prin excelenţă, înzestrată de către Dumnezeu cu daruri vrednice pentru a fi Mama Mântuitorului lumii. Ea este „cea plină de har şi binecuvântată între femei” (Lc 1, 28). Sfântul Vasile cel Mare (†379) zice: „Pentru că neamul omenesc n-a avut să ofere nimic mai curat, mai bun şi mai frumos duhovniceşte decât pe Maria, de aceea a fost ea umbrită de către Duhul Sfânt”.

La vestea că-L va naşte, prin puterea Duhului Sfânt, pe Fiul Celui-Preaînalt, fără să cunoască bărbat, Preacurata Fecioară a răspuns cu ascultarea credinţei (cf. Rom. 1, 5), zicând: „Iată, roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău!” (Lc. 1, 38). Dându-şi consimţământul la Cuvântul lui Dumnezeu, Maria devine Născătoarea lui Hristos, punându-se în slujba tainei răscumpărării. În acest sens, Sfântul Irineu de Lyon (†202) spune: „Nodul neascultării Evei a fost desfăcut prin ascultarea Mariei; ceea ce a legat fecioara Eva prin necredinţă, a dezlegat Fecioara Maria prin credinţă”. Maica Domnului este Mama celor vii, căci, dacă prin Eva a venit moartea, prin Maria ni s-a dăruit viaţa. Din ea S-a născut Hristos, Viaţa noastră (cf. In. 14, 6).

În Sfânta Evanghelie, Fecioara e numită „Mama lui Iisus” (In. 2, 1) şi „Maica Domnului” (Lc. 1, 43). Acela, pe Care ea L-a zămislit ca om de la Duhul Sfânt şi Care a devenit Fiul ei după trup, nu este altul decât Fiul veşnic al Tatălui, a doua Persoană a Sfintei Treimi. Deci, ea este într-adevăr Născătoarea lui „Dumnezeu arătat în trup” (I Tim. 3, 16). Sfântul Ignatie al Antiohiei (†107) ne lămureşte aceasta atunci când zice: „Domnul nostru este cu adevărat din neamul lui David după trup; Fiul lui Dumnezeu după voinţa şi puterea lui Dumnezeu este cu adevărat născut dintr-o Fecioară”. Biserica vede în această zămislire feciorelnică împlinirea făgăduinţei divine făcute prin proorocul Isaia: „Iată, Fecioara va avea în pântece şi va naşte Fiu” (Is. 7, 14). Naşterea Pruncului Iisus n-a micşorat, ci a consfinţit integritatea feciorelnică a Mamei Sale.

Fecioara Maria L-a avut doar pe Iisus, ca fiu unic, însă maternitatea ei spirituală se extinde la toţi oamenii pe care El a venit să-i mântuiască. La piciorul crucii, când primeşte pe apostolul Ioan ca fiu (cf. In. 19, 26-27), ea experimentează bogăţia şi universalitatea iubirii lui Dumnezeu. Această iubire îi lărgeşte inima şi o face capabilă să îmbrăţişeze tot neamul omenesc, precum arată Sfântul Siluan Athonitul, care zice: „Pe Preacurata Maică a Sa, Domnul ne-a dat-o nouă. Ea este bucuria şi nădejdea noastră”. Maica Domnului are mulţimea milostivirilor, pe care le împarte cu generozitate, fiindcă are multă dragoste pentru neamul omenesc şi, înainte de toate, faţă de păcătoşi. Ea ne este mereu alături pentru a împărtăşi pătimirea noastră, pentru a da putere încrederii noastre, pentru a ne fi alinare în numeroasele noastre dureri.

Iubiţi credincioşi,

Omenirea actuală aleargă cu stăruinţă şi încăpăţânare pe calea egoismului şi a păcatului, refuzând să se întoarcă la Dumnezeu, „Cel Ce voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină” (I Tim. 2, 4). Chiar cei buni sunt lipsiţi de energie spirituală şi fascinaţi de duhul lumii, din cauza mediului nesănătos şi corupt în care trăiesc. Privind în jur, ne îngrozim de lanţul nesfârşit al nelegiuirilor: relele nevindecabile ce se întind, violenţa şi ura care explodează, nenorocirile ce se succed şi războaiele şi ameninţările care se extind. Dar să nu disperăm, fiindcă Cel născut din Fecioară Se numeşte Iisus, adică Domnul „Care mântuieşte pe poporul Său de păcate” (Mt. 1, 21).

Astăzi, suntem chemaţi să ne schimbăm viaţa în bine, împodobind-o cu smerenia şi simplitatea, cu iubirea şi candoarea pururea Fecioarei Maria. Astăzi, mai mult decât oricând, avem nevoie să ne încredinţăm Stăpânei noastre cereşti, Mama speranţei sigure şi a mângâierii nesfârşite. Ea are de la Fiul ei biruitor sarcina de a ne conduce pe „drumul ce duce la viaţă” (Mt. 7, 14). Cu sprijinul ei matern, noi putem experimenta adevărata renaştere duhovnicească, încât Mântuitorul să coboare în sufletele noastre şi să ne dăruiască pacea Sa senină şi „bucuria mântuirii” (Ps. 50, 13). Cu aceste convingeri vă întâmpin pe toţi, de Crăciun, dorindu-vă, din toată inima, „Sărbători fericite” şi tradiţionalul „La mulţi ani!”.

Al vostru către Hristos-Domnul rugător,

† IRINEU

Arhiepiscop al Alba Iuliei

 Citește și CALENDARUL ORTODOX pe 2014: Noi Sărbători bisericești. Vezi zilele în care nu se lucrează și cele în care nu se pot face nunți »Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

FOTO-VIDEO: Ce poate face pasiunea pentru Street Art. ”Different”, grafică de 63 mp pe clădirea unei școli din Aiud

Publicat

Un tânăr originar din Aiud, student la Universitatea de Arte și Design din Cluj-Napoca, este autorul unei lucrări de grafică impresionante, ce atrage atenția pe clădirea unei școli.

Alexandru Cotleanu (21 de ani), acum în anul trei la arte, a avut ideea acestei creații pentru lucrarea de licență.

Vorbește cu maturitate despre ce l-a determinat să aleagă această formă de exprimare. Amintește de ”căutarea sinelui”, ”definirea unicității”,  de faptul că ”individul contează altfel decât o asamblare coerentă de piese de lego” și că tinerii sunt chemați să se întrebe ”dacă a fi la modă nu înseamnă pierderea unicității”.

Lucrarea are dimensiuni impresionante, 6,7/9,5 metri, acoperind o parte din peretele exterior al Școlii ”Axente Sever” Aiud. Este realizată în tehnica stencil (șablon). Din cercetările făcute, Alexandru spune că este printre cele mai mari lucrări cu această tehnică, din țară.

Ce spune Alexandru despre pictura murală pe care a realizat-o

”Lucrarea propune atenției spectatorului citadin, și nu numai lui, o imagine cu o dorită consistență ce survolează o temă importată în actualitatea și demersurile de căutare a sinelui și definire a unicității. Căci, în pragul tinereții, la ieșirea din tumultoasa adolescență, persoanele își anunță public opțiunea spre unicitate. Și cine nu ar face-o? Dar, oare, acest demers firesc, deloc ușor, este accesibil?

O parte a acestei lumi aglomerate și îngrijorate de destructurări haotice, vede în uniformitate, standardizare și algoritmuri de construire simple – dar oare nu simpliste?- o soluție la temeri firești. „Cine sunt eu?”este întrebarea care ne marchează existența

Pe palierul discursului statistic, unde individul dispare în valori date de standardizare, tot acest demers poate fi orientat înspre interesul de masă sau grup, renunțarea la unicitate pentru a-ți dobândi liniștea la suprafața oceanului social. Dacă referința se schimbă și individul contează altfel decât o asamblare coerentă de piese de lego, tot ce se întâmplă în jurul nostru e provocator de disconfort sau mai degrabă îngrijorare.

E un semnal de alarmă firesc, iar tinerii sunt cei invitați spre a recepționa acest fapt și de a se întreba dacă a fi la modă nu înseamnă pierderea unicității. De aceea, spațiul ales nu este întâmplător, școala fiind primul mediu în care individul trăiește acest zbucium interior și caută soluții pentru a-și defini identitatea”.

Alexandru a descoperit pasiunea pentru street art din primii ani de facultate. Și asta vrea să facă și în viitor: artă urbană care să pornească de la un concept și să surprindă aspecte definitorii ale vieții.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Primarul Gabriel Pleșa anunță maraton de vaccinare în Piața Cetății din Alba Iulia, pe muzică live, sâmbătă și duminică

Publicat

Primarul Gabriel Pleșa a anunțat duminică seară că la Alba Iulia va fi organizată a doua etapă a maratonului vaccinării în municipiu, în weekendul viitor. De data aceasta, va fi pe muzică live, în Piața Cetății.

”Weekendul viitor va fi a II-a etapă a ”Maratonului Vaccinării” din Alba Iulia: Sâmbătă și duminică: PIAȚA CETĂȚII! Acompaniament de muzică clasică LIVE!!”, a scris acesta pe rețeaua de socializare.

Potrivit reprezentanților primăriei, va fi un eveniment la care vor participa ”mai mulți artiști, printre care și elevi ai Liceului de Arte din Alba Iulia”.

Locația exactă din Piața Cetății, în care va fi organizată activitatea de vaccinare, urmează să fie stabilită. Este luată în calcul și clădirea Muzeului Principia.

Vezi și VIDEO: Vacccinarea la centrul drive-thru din Alba Iulia. Tombola cu premii. Acțiunea de imunizare va continua weekendul viitor

Astfel, din primele date, nu este vorba despre centru drive-thru, cel la care în acest weekend s-au vaccinat circa 700 de persoane.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

UPDATE OFICIAL: Peste 2.500 de persoane vaccinate la maratoanele din județ. Care este procentul de imunizare

Publicat

Peste 2000 de persoane s-au vaccinat până acum, la maratoanele organizate în întreg județul Alba, a anunțat Instituția Prefectului.

Județul Alba se află pe locul 7, ca procent de vaccinare, la nivel național, cu peste 25% din cetățeni vaccinați, iar la Alba Iulia, procentul este de peste 28%, potrivit sursei citate.

Inclusiv în centrele fixe, în perioada 3-15 mai, în județul Alba au fost vaccinate cu prima doză 73.974 de persoane, din care 49.493 au primit și doza de rapel.

UPDATE: Directorul DSP Alba, Alexandru Sinea, a anunțat, duminică seara, bilanțul vaccinărilor la maratoanele din județ.

”Peste 2.500 de persoane vaccinate la maratoanele organizate în județul Alba în weekend. Mulțumiri administrațiilor publice locale, colegilor din echipele de vaccinare, Crucii Roșii, ISU, personal MAPN , sponsorilor și cel mai important populației din județ, care a înțeles importanta vaccinarii. Acțiunile vor continua!”, a precizat Alexandru Sinea.

Situația pe zile și localități:

Vineri, 14 mai – 534 persoane vaccinate

Alba Iulia drive-thru:  216

Sebeș: 216

Teiuș: 102

Sâmbătă, 15 mai – 628 persoane vaccinate

Alba Iulia drive-thru:  228

Sebeș: 222

Cugir: 178

Duminică, 16 mai – 1.405 persoane vaccinate

Alba Iulia drive-thru: 270

Blaj: 804

Sebeș: 180

Cugir: 151

Au fost organizate maratoane de vaccinare la Alba Iulia (drive-thru), Sebeș, Blaj, orașul Cugir, Teiuș, Ciugud și Ighiu.

Acestea au fost vizitate de prefectul de Alba, Nicolae Albu, unele dintre acestea alături de Marius Filimon – viceprimarul municipiului Alba Iulia, Gheorghe Rotar – primarul municipiului Blaj, Dorin Nistor – primarul municipiului Sebeș, Adrian Teban – primarul orașului Cugir, Călin Furdui – viceprimarul orașului Cugir, Traian Rusu – primarul comunei Ighiu. Activitatea a fost susținută și de Alin Ignat – consilier de stat la Cancelaria prim-ministrului.

La centrul drive-thru din Alba Iulia, au fost voluntari de la Crucea Roșie, dar și de la plutonul medical ROL I din Batalionul 136 Geniu „Apulum”.

credit foto: Dan Enescu

Maratoanele de vaccinare vor continua în județul Alba

Prefectul spune că vor mai fi organizate maratoane de vaccinare și în perioada următoare.

”Responsabilitatea noastră a fost de a ne asigura că toate măsurile luate de Guvern sunt implementate întocmai la nivel județean și local dar și să ne asigurăm că există dozele necesare ca toţi românii care doresc să se poată vaccina.

Am încredere că acest efort va fi apreciat şi mai ales că toţi vrem să revenim la normalitate cât mai repede.

Cu cât ne vaccinăm mai repede, cu atât putem să revenim la viaţa pe care o aveam înainte de pandemie.

Vă încurajez pe toţi, cei care încă nu v-aţi vaccinat, să veniţi cu încredere și să vă vaccinaţi. Am vorbit cu câțiva oameni care s-au vaccinat, experienţa este pozitivă, totul se face rapid, uşor, durează foarte puțin şi după aceea veţi vedea că începe o altă viaţă.

Vor mai urma astfel de evenimente şi cu siguranţă voi fi şi eu acolo să susţin aceste iniţiative pentru că doar aşa, putem face un pas important în revenirea spre normalitate. N-o să fie o revenire totală, sută la sută, dar este un pas important.

Deja se vede prin măsurile anunțate de Guvern că România este pe drumul cel bun şi este mai aproape de normalitate.

Mulţumesc celor care au ales să se vaccineze şi mulţumesc organizatorilor (autorități locale, personal medical, voluntari) pentru implicarea și organizarea foarte bună din toate centrele”, a transmis Nicola Albu.

Acesta a precizat că luni va convoca la sediul Instituției prefectului o ședință cu reprezentanții nucleului de vaccinare județean pentru a vedea care sunt posibilitățile viitoare de încurajare a desfășurării de astfel de acțiuni în cât mai multe localități și că un subiect important îl va constitui prioritatea vaccinării personalului din sectoarele afectate cel mai mult de pandemie  – industria HORECA.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VIDEO: Vacccinarea la centrul drive-thru din Alba Iulia. Tombola cu premii. Acțiunea de imunizare va continua weekendul viitor

Publicat

Acțiunile de vaccinare la centrul drive-thru din Alba Iulia s-au încheiat duminică seara, după trei zile în care oamenii au putut fi imunizați direct în mașină.

Vineri și sâmbătă s-au vaccinat în această locație 444 de persoane, iar duminică alte 270. În total, centrul drive-thru a fost ales de 714 persoane.

UPDATE 1: Weekendul viitor va fi a doua etapă a ”Maratonului Vaccinării” din Alba Iulia – sâmbătă și duminică: Piața Cetății, acompaniament de muzică clasică  live – a completat primarul Gabriel Pleșa, duminică seara.

UPDATE: Primarul Gabriel Pleșa a anunțat că vaccinarea la centrul drive-thru va continua și în weekendul viitor (de vineri până duminică). ”Încercăm să-i încurajăm pe cetățeni să se vaccineze aici”, a spus primarul.

La finalul acțiunii din acest weekend a fost organizată o tombolă cu premii pentru cei care s-au vaccinat la drive-thru.

Premiile:

Premiul 1: Smart TV – LG – 123 Cm – 4K
Premiul 2: Aspirator Vertical BOSCH
Premiile 3-5: Boxă portabila Well

De asemenea, pentru primele 100 de persoane care au venit vineri, sâmbătă și duminică la Centrul de Vaccinare Drive Thru, a fost pregătit câte un tichet gratuit pentru spălarea exteriorului autoturismului. În total sunt 300 de astfel de premii, suportate de un om de afaceri care a ales să rămână anonim.

Vaccinarea în centrul drive-thru s-a făcut fără programare, doar cu buletinul, de către echipe mobile de voluntari, medici și asistenți de la Spitalul Județean de Urgență Alba și Direcția de Sănătate Publică.

Imunizarea a fost disponibilă cu vaccin Pfizer.

UPDATE: Directorul DSP Alba, Alexandru Sinea, a anunțat, duminică seara, bilanțul vaccinărilor la maratoanele din județ.

”Peste 2.500 de persoane vaccinate la maratoanele organizate în județul Alba în weekend. Mulțumiri administrațiilor publice locale, colegilor din echipele de vaccinare, Crucii Roșii, ISU, personal MAPN , sponsorilor și cel mai important populației din județ, care a înțeles importanta vaccinarii. Acțiunile vor continua!”, a precizat Alexandru Sinea.

Situația pe zile și localități:

Vineri, 14 mai – 534 persoane vaccinate

Alba Iulia drive-thru:  216

Sebeș: 216

Teiuș: 102

Sâmbătă, 15 mai – 628 persoane vaccinate

Alba Iulia drive-thru:  228

Sebeș: 222

Cugir: 178

Duminică, 16 mai – 1.405 persoane vaccinate

Alba Iulia drive-thru: 270

Blaj: 804

Sebeș: 180

Cugir: 151

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate