Contacteaza-ne si pe
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI la DGASPC Alba, Spitalul Județean, Universitate, Serviciul de Ambulanță și alte instituții din județ. Condiţii

Publicat

locuri de munca 1

În această perioadă sunt organizate mai multe concursuri, pentru ocuparea unor posturi vacante, în instituţii publice din judeţul Alba. Candidaţii interesaţi de aceste locuri de muncă trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Posturi vacante şi condiţii de participare la concurs:

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba

– şef centru la Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi Baia de Arieş

Condiţii: absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 14 ianuarie 2019, ora 16.00

Concurs: 22 ianuarie 2019, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba, din Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, telefon: 0258/818.266, interior 115 sau mobil 0755/069.660

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

– secretar instituţie de învăţământ debutant (post pe pe perioadă determinată, cu 0,5 normă/4 ore/zi, în cadrul Secretariatului Şcolilor Doctorale)

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă (Ciclul I + Ciclul II Bologna pentru absolvenţii sistemului Bologna sau echivalentă celor două cicluri pentru candidaţii care au absolvit anterior sistemului Bologna); cunoştinţe de utilizare a calculatorului (MS Office, navigare Internet, Outlook), dovedite prin studii, formare profesională sau experienţă profesională anterioară; cunoaşterea limbii engleze – nivel mediu, dovedit prin studii formare profesională sau experienţă profesională anterioară.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 14 ianuarie 2019, ora 16.00

Concurs: 22 ianuarie 2019, proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

muncitor calificat I – ospătar

Condiţii: studii medii (minimum 10 clase); calificare în meseria de ospătar; minimum 4 ani vechime în meseria de ospătar.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 18 ianuarie 2019, ora 16.00

Concurs: 29 ianuarie 2019, proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, telefon 0258/806.272.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

îngrijitoare curăţenie la ambulatoriul de specialitate;

– îngrijitoare curăţenie (2 posturi) la Secţia chirurgie generală;

– îngrijitoare curăţenie la dispensar TBC;

– îngrijitoare curăţenie la Laborator radiologie şi imagistică medicală;

– îngrijitoare curăţenie la Compartimentul psihiatrie cronici Baia de Arieş.

Condiţii: studii – minimum şcoală generală; fără vechime.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 14 ianuarie 2019

Concurs: 30 ianuarie 2019, ora 09:00: testare psihologică; 18 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 25 februarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

autopsier debutant la Serviciul de Anatomie Patologică – Compartimentul Prosectură

Condiţii: studii – minimum şcoală generală; fără vechime; să nu se afle în relaţie contractuală cu o firmă de pompe funebre.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 14 ianuarie 2019

Concurs: 30 ianuarie 2019, ora 09:00: testare psihologică; 26 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 1 martie 2019, ora 10.00: proba practică; 6 martie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul din Alba Iulia, Bd. Revoluţiei 1989 nr. 23, judeţul Alba, telefon 0258/820.825, interior 146.

asistent medical PL la Secţia chirurgie generală – Compartiment chirurgie vasculară

Condiţii: studii – diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare; 6 luni vechime în specialitate; certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.; adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei; cunoştinţe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

asistent medical debutant PL la Secţia chirurgie general – 2 posturi

– asistent medical debutant PL la CSM adulţi

– asistent medical debutant PL la Laborator analize medicale – Compartiment bacteriologic

– asistent medical debutant PL la Laborator endoscopie digestivă diagnostică şi terapeutică

– asistent medical debutant PL la Secţia medicină internă

– asistent medical debutant PL la Compartiment nefrologie – 2 posturi

– asistent medical debutant PL la Secţia neurologie

Condiţii pentru posturile de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală (PL): studii – diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitara postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare; fără vechime; certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.; adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei; cunoştinţe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 14 ianuarie 2019

Concurs: 29 ianuarie 2019, ora 10:00: testarea psihologică; 6 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 12 februarie 2019, ora 10:00: proba practică; 19 februarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

– infirmieră Laborator endoscopie digestivă, diagnostică şi terapeutică;

– infirmieră debutant la Secţia ATI;

– infirmieră debutant la Secţia boli infecţioase

– infirmieră debutant la Secţia cardiologie

– infirmieră debutant la Compartiment hematologie

– infirmieră debutant la Secţia medicină internă – Compartiment pneumologie

– infirmieră debutant la Secţia neonatologie (2 posturi)

– infirmieră debutant la Secţia neurologie (2 posturi)

– infirmieră debutant la Secţia ortopedie şi traumatologie

-infirmieră debutant la Compartiment recuperare neurologică

– infirmieră debutant la Unitate Primiri Urgenţe (3 posturi)

– infirmieră debutant la Compartiment urologie (2 posturi)

Condiţii pentru infirmieră: studii – minimum şcoală generală; curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau Curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare;
6 luni vechime în activitate

Condiţii pentru infirmieră debutant: studii – minimum şcoală generală; curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romania sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare, în cazul în care nu posedă diplomă, candidaţii sunt obligaţi să facă dovada înscrierii la un curs de infirmier, care se va desfăşura în termen de 6 luni; fără vechime.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 14 ianuarie 2019

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 30 ianuarie 2019, ora 10:00: testarea psihologică; 13 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 21 februarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

– asistent medical debutant PL (4 posturi) la Unitate Primiri Urgenţe

Condiţii: studii – diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform G. nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare; fără vechime; certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.; adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei; cunoştinţe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 14 ianuarie 2019

Concurs: 29 ianuarie 2019, ora 09:00: testarea psihologică; 7 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 12 februarie 2019, ora 10:00: proba practică; 20 februarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

– asistent medical debutant PL (2 posturi) la Laborator radiologie şi imagistică medical

Condiţii: studii – diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare; fără vechime; certificat dc membru O.A.M.G.M.A.M.R.; adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei; cunoştinţe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 14 ianuarie 2019

Concurs: 29 ianuarie 2019, ora 10:00: testarea psihologică; 8 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 15 februarie 2019, ora 10:00: proba practică; 22 februarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba

– şofer autosanitară I la Staţia Centrală Alba Iulia

Condiţii: diplomă de bacalaureat; permis de conducere pentru şofer profesionist, categoriile B şi C; diplomă de absolvire a cursului de ambulanţier; 6 ani vechime ca şofer profesionist

Termenul limită de depunere a dosarelor: 11 ianuarie 2019, ora 15:00

Concurs: 21 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 25 ianuarie 2019, ora 10:00: proba practică; 28 ianuarie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba din Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr. 83, Judeţul Alba, telefon: 0258/834.211.

Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia

– fochist

Condiţii: nivelul studiilor: medii (diplomă de bacalaureat şi / sau dovada absolvirii unui curs de fochist); vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 6 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 16 ianuarie 2019

Concurs: 18 ianuarie 2019, ora 09.00: proba scrisă; 22 ianuarie 2019, ora 09.00: proba practică.

Relaţii suplimentare, la sediul Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, judeţul Alba, Strada Călăraşilor nr. 2, telefon: 0258/812.473.

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Sebeş

– administrator financiar

Condiţii: nivelul studiilor: studii superioare, cu diplomă de licenţă în studii economice; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 3 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 16 ianuarie 2019

Concurs: 22 ianuarie 2019, ora 10.00 – proba scrisă; 28 ianuarie 2019, ora 10.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare la sediul Şcolii Gimnaziale Nr. 2, din Sebeş, Piaţa Libertăţii nr. 1, judeţul Alba, telefon: 0258/731.922.

Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor” Albac

– administrator patrimoniu (0,5 normă)

Condiţii: nivelul studiilor superioare în domeniul economic; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 2 ani.

Concurs: 18 ianuarie 2019, ora 08.00: proba scrisă; 18 ianuarie 2019, ora 15.00: proba practică; 18 ianuarie 2019, ora 17.00: proba interviu.

Relatii suplimentare, la sediul Liceului Tehnologic „Ţara Moţilor” din comuna Albac, str. Cloşca nr. 5, judeţul Alba, telefon 0258/700.768.

Primăria Municipiului Sebeș (2 posturi)

– consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Registrul Agricol

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul agronomiei; vechime în specialitatea studiilor: minimum 7 ani.

inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Patrimoniu şi Transport

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea arhitectură; vechime în specialitatea studiilor: minimum 7 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 8 ianuarie 2019, ora 14:00

Concurs: 21 ianuarie 2019, ora 11:00: proba scrisă; 25 ianuarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Primăriei Municipiului Sebeș, din str. Piața Primăriei nr.1, Judeţul Alba, telefon 0258/731.004, interior 133.

ALTE POSTURI

Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) – Inspectoratul Teritorial Alba

– inspector trafic rutier gradul IA

Condiţii: studii superioare de lungă durată; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 7 ani

Termenul limită de depunere a dosarelor: 8 ianuarie 2019, ora 16.00

Concurs: 16 ianuarie 2019, ora 10.00: proba scrisă; 22 ianuarie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier I.S.C.T.R. din Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38. sectorul 1, telefon 0725/597.680, 021/313.48.53.

Primăria Municipiului Alba Iulia

– arhitect şef

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau în domeniul urbanism cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului conform art. 36 indice1 lit. a) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare; atestat Registrul Urbaniştilor din România; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; cunoştinţe de operare PC – nivel avansat; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 8 ianuarie 2019

Concurs: 21 ianuarie 2019, ora 9:00 – proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC; 21 ianuarie – 2019, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726

Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia (3 posturi)

– bibliotecar debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată, la Sala de lectură

Condiţii: studii superioare de lungă durată; nu este necesară vechimea în muncă.

Concurs: 16 ianuarie 2019, ora 9.00: proba scrisă; 22 ianuarie 2019, ora 09.00: proba interviu

bibliotecar debutant, studii superioare de lungă durată, la Secţia Metodică şi Animaţie culturală

Condiţii: studii superioare de lungă durată; nu este necesară vechimea în muncă.

Concurs: 18 ianuarie 2019, ora 9.00: proba scrisă; 25 ianuarie 2019, ora 9.00: proba interviu.

inspector de specialitate, gradul IA

Condiţii: studii superioare de lungă durată în ştiinţe inginereşti sau ştiinţe economice; vechime minimă în muncă de 6 ani şi 6 luni pe studii superioare de lungă durată; posesor al permisului de conducere categoria B.

Concurs: 17 ianuarie 2019, ora 09.00: proba scrisă; 23 ianuarie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul din Alba Iulia, Str. Trandafirilor nr. 22, judeţul Alba, telefon 0258/811.443, la Compartimentul Resurse Umane.

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ştefan” Alba Iulia

– pedagog şcolar

Condiţii: nivelul studiilor – medii; constituie avantaj – studii teologice; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Data limită pentru depunerea dosarelor – 10 ianuarie 2019, ora 15.30

Concurs: 16 ianuarie 2019, ora 10.00: proba scrisă; 18 ianuarie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ştefan”, Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Bd. Transilvaniei nr. 36 A, judeţul Alba, tel. 0258/834.890.

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu“ Alba Iulia (2 posturi, la Şard şi Ighiu)

– îngrijitor la Şcoala Gimnazială Şard

– muncitor calificat perioadă nedeterminată  la Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” Ighiu

Condiţii: absolvent de liceu sau şcoala profesională calificare profesională în unul din domeniile: instalaţii/ mecanic/electric/tâmplărie; competenţe de: instalator, mecanic, electrician; experienţă profesională în domeniu: cel puţin 2 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 10 ianuarie 2019, ora 14.00

Concurs: 21 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare, la sediul Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu”, Alba lulia, str. Toporaşilor nr. 18, judeţul Alba, telefon 02588/844.207.

Şcoala Gimnazială „Iuliu Maniu“ Vinţu de Jos (3 posturi)

– administrator financiar

Condiţii: nivelul studiilor – studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic (vechime cel puţin 3 ani contabilitate bugetară); master, certificat /atestat în domeniu, constituie avantaj; cunoştinţe operare PC (MS Office, operare baze de date, navigare Internet, SJ1R, TOREXEBUG, E.D.U.S.A.L.), programe de contabilitate, cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională (cngleză/franceză), noţiuni de bază (citit, scris, vorbii); spirit organizatoric; abilităţi de comunicare, relaţionare şi învăţare; abilităţi de coordonare a echipelor; capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 8 ianuarie 2019

Concurs: 15 ianuarie 2019, ora 13.00: proba scrisă; 16 ianuarie 2019, ora 13.00: proba practică; 16 ianuarie 2019, ora 15.00: proba interviu.

conducător auto microbuz şcolar

Condiţii: studii medii liceale sau şcoală profesională: atestat profesional transport persoane; posesor al unui permis de conducere valabil care să cuprindă categoria D; vechime în specialitatea de şofer/conducător auto de minimum 2 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 8 ianuarie 2019,ora 12.00

Concurs: 15 ianuarie 2019, ora 13.00: proba scrisă; 16 ianuarie 2019, ora 12.00: proba practică; 16 ianuarie 2019, ora 14.00: proba interviu.

muncitor calificat (0,50 normă)

Condiţii: nivelul studiilor – 8 clase/10 clase/curs calificare profesională/şcoală profesională, cu cel puţin una din calificările: lăcătuş mecanic, tâmplar, zugrav-vopsitor, electrician; vechime în muncă minimum 3 (trei) ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 8 ianuarie 2019,ora 12.00

Concurs: 15 ianuarie 2019, ora 13.00: proba scrisă; 16 ianuarie 2019, ora 13.00: proba practică; 16 ianuarie 2019, ora 15.00: proba interviu.

Relații suplimentare la Şcoala Gimnazială „Iuliu Maniu“, Vinţu de Jos, judeţul Alba, cu sediul în localitatea Vinţu de Jos, str. Mihai Eminescu nr. 12, judeţul Alba, telefon 0726.285.623/0258.739.118.

Primăria Comunei Sântimbru

– inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; cunoştinţe de operare calculator (Windows, Word, Excel): nivel mediu.

Concurs: 22 ianuarie 2019, ora 11:00: proba suplimentară; 28 ianuarie 2019, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare. la sediul Primăriei Comunei Sântimbru, județul Alba, str. Blajului nr. 187, județul Alba, telefon/fax 0258/842.101,e-mail [email protected]

Primăria comunei Lopadea Nouă

– secretar

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; cunoştinţe de operare/programare pe calculator – MS Office şi Internet – nivel mediu; limbi străine: engleza sau franceza – nivel bază.

În cazul în care la concurs nu se prezintă persoane care îndeplinesc condiţiile de participare, pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine:

a) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice sau administrative şi vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;

b) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice sau administrative;

c) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 8 ianuarie 2019

Concurs: 21 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Şcoala Gimnazială Crăciunelu de Jos

– secretar – post contractual pe perioadă nedeterminată (0,5 normă)

Condiţii: nivelul studiilor – medii; vechime în muncă/specialitate – minimum 1 an.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 4 ianuarie 2019, ora 12.00

Concurs: 15 ianuarie 2019, ora 09.00 proba scrisă; 17 ianuarie 2019, ora 09.00 proba practică; 21 ianuarie 2019, ora 09.00 proba interviu.

Primăria Comunei Gârda de Sus

– inspector, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul registrul agricol-impozite şi taxe locale

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concurs: 14 ianuarie 2019, ora 12.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se obţin la Primăria Comunei Gârda de Sus, cu sediul în satul Gârda de Sus nr. 46 A, comuna Gârda de Sus, judeţul Alba, telefon 0258.778.141.

 


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

EVENIMENT

Județul Alba, sub COD GALBEN de vreme rea, duminică, de la ora 12. Ploi torențiale, descărcări electrice, grindină, vijelii

Publicat

Județul Alba se află sub atenționare Cod Galben de vreme rea. Duminică, 16 iunie, între orele 12:00 – 22:00, în județ dar și în cea mai mare parte a țării se vor semnala averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și căderi de grindină. Județele aflate sub atenționarea Cod […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

Circulația pe Autostrada Lugoj – Deva se deschide la sfârșitul lunii iulie. Precizări făcute de ministrul Transporturilor

Publicat

Circulaţia pe tronsonul de autostradă Lugoj – Deva se va deschide la sfârşitul lunii iulie, cu excepţia secţiunii E de pe lotul 2, unde vor fi construite ecoductele pentru mamifere mari, a transmis Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc. Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a vizitat joi șantierele autostrăzii Lugoj-Deva. Prima oprire a fost pe lotul 4, aici […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

FOTO: Concursul serviciilor profesioniste pentru situații de urgență, faza județeană Alba. CLASAMENT

Publicat

Timp de două zile, pompierii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Unirea” al judeţului Alba s-au întrecut în faza județeană a concursurilor serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă. Joi, după ceremonia de deschidere desfășurată la sediul Detașamentului de pompieri Aiud, concurenţii au susţinut două probe practice, scara de fereastră și ştafeta 4 x 100 m. Vineri […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

ASTĂZI: RUSALIILE sau Pogorârea Duhului Sfânt. Superstiții și obiceiuri ca oamenii să fie feriţi de rele

Publicat

Ortodocşii sărbătoresc duminică şi luni Cincizecimea sau Pogorârea Sfântului Duh peste sfinţii apostoli, cunoscută în popor drept Duminica Mare sau Rusaliile, ocazie cu care se încheie ciclul pascal: Învierea, Înălţarea şi Pogorârea Duhului Sfânt. Suprapunerea Pogorârii Sfântului Duh peste sărbătoarea populară a Rusaliilor îngreunează disocierea obiceiurilor şi practicilor creştine de cele precreştine. În unele zone, […]

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate