Contacteaza-ne si pe
Publicitate

ACTUALITATE

Primăria Aiud: Anunţ de participare la selecția de proiecte pentru finanțare nerambursabilă din bugetul local

Publicat


Primăria Aiud

Primăria Aiud face public anunţul de participare la selecția publică de proiecte de interes public local pentru acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Aiud în anul 2018.

Autoritatea contractantă: Municipiul Aiud, cod fiscal 4613636, localitatea Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1, 515200, județul Alba, telefon 0258/861310, fax 0258/861280, e-mail: [email protected]

Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

Domeniile pentru care se acordă finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Aiud în anul 2018 sunt:

a) culte religioase;

b) activități sportive.

Obiectivul general: Sprijinirea sectorului nonprofit în desfășurarea unor activități care să contribuie la realizarea unor acțiuni sau programe de interes public la nivelul municipiului Aiud.

Suma totală alocată de la bugetul local al Municipiului Aiud și aprobată pentru anul 2018 este de 160.000 lei, repartizarea acesteia pe domenii fiind următoarea:

culte religioase – 80.000 lei;

activități sportive – 80.000 lei.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 26.04.2018, ora 16:00.

Durata de implementare a proiectelor: anul 2018.

Solicitanții trebuie să fie persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial – asociații ori fundații constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii și să aibă domiciliul/sediul sau filiala în municipiul Aiud.

Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Aiud și documentația de solicitare a finanțării nerambursabile, precum și informații suplimentare se pot obține de la Biroul Comunicare și Relații Publice din cadrul Primăriei municipiului Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, 515200, județul Alba, telefon 0258/861310 și de pe site-ul instituției www.aiud.ro.

Solicitanții vor putea depune propunerile de proiecte cu documentația prevăzută în Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Aiud, la registratura Primăriei municipiului Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, 515200, județul Alba, începând cu data de 26.03.2018 și până la data de 26.04.2018, ora 16:00.

Documentația de solicitare a finanțării va fi întocmită în limba română și se va depune într-un singur exemplar, original, în dosar de încopciat, având un opis pe pe care va fi specificat numele aplicantului, conținutul dosarului, numărul de file pentru fiecare document în parte și în total numărul de file conținut, fiecare pagină a dosarului fiind numerotată, precum şi în format electronic (pe suport magnetic) la registratura Primăriei municipiului Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, 515200, județul Alba.

Solicitantul de finanțare nerambursabilă trebuie să facă dovada capacității de cofinanțare, în procent de minimum 10% din valoarea totală a finanțării.

Evaluarea și selecția proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile va avea loc în perioada 30.04.2018 – 11.05.2018 și se va face de către Comisia de evaluare și selecționare a proiectelor ce vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local, numită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 62/28.02.2018.

Criteriile pe baza cărora se atribuie contractul de finanțare nerambursabilă sunt:

A. Criterii generale:

a) programele şi proiectele sunt de interes public local;

b) este dovedită capacitatea organizatorică şi funcțională a beneficiarului finanțării prin: experiența în domeniul administrării altor programe şi proiecte similare, căile şi modalitățile de identificare a beneficiarilor proiectului (cetățenii, comunitatea), capacitatea resurselor umane de a asigura desfășurarea programului sau proiectului la nivelul propus, experiență de colaborare, parteneriat cu autoritățile publice, cu alte organizații guvernamentale şi neguvernamentale din țară şi din străinătate, după caz, precizarea proiectelor desfășurate în anul calendaristic anterior şi gradul de realizare a acestora, indicarea surselor de finanțare ale proiectului;

c) în cazul activităților sportive: să fie structură sportivă recunoscută în condițiile legii și să facă dovada afilierii la federația sportivă națională de specialitate și/sau la asociația pe ramură de sport județeană, după caz;

d) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

B. Criterii specifice:

Criterii de evaluare-Punctaj maxim

1. Relevanță şi coerență-30

1.1. Cât de convingător este descrisă problema abordată?- 5

1.2. Cât de relevante sunt obiectivele proiectului în raport cu problema descrisă? (Obiective SMART unde S-specific, M-măsurabil, A-posibil de atins, R-realist, T-definit în timp)-10

1.3. Cât de clar definit şi strategic este grupul/grupurile țintă?-5

1.4. În ce măsură proiectul conține elemente specifice care adaugă valoare (ex. soluții inovatoare, modele de aplicare în practică, continuarea unei tradiții, etc)-5

1.5. În ce măsură tema proiectului se încadrează în prioritățile de dezvoltare locală stabilite de către Consiliul Local?-5

2. Metodologie-25

2.1. Cât de necesare, coerente şi realiste între ele sunt activitățile propuse în cadrul proiectului?-5

2.2. Cât de clar şi realist este calendarul activităților?-5

2.3. Cât de coerente sunt activitățile propuse cu obiectivele proiectului?

(Coerență – obiective, activități, rezultate, impact asupra grupului țintă şi al comunității)-5

2.4. Cât de coerente sunt rezultatele prognozate ale proiectului cu activitățile propuse?-5

2.5. Cât de relevant este nivelul de implicare al partenerilor în proiect?-5

3. Durabilitate -15

3.1. În ce măsură  proiectul va avea un impact durabil asupra grupului/grupurilor țintă?-5

3.2. În ce măsură activitățile proiectului vor putea fi continuate şi după încheierea acestei finanțări?-5

3.3. În ce măsură proiectul conține potențiale efecte multiplicatoare?

(devine model pentru alte proiecte)-5

4. Buget şi eficacitatea costurilor-20

4.1. În ce măsură bugetul este clar, realist şi detaliat pe capitole de cheltuieli?-10

4.2. În ce măsură sunt necesare cheltuielile estimate în raport cu activitățile propuse pentru implementarea proiectului?-10

5. Capacitate managerială -10

5.1. Experiența managerială a aplicantului în domeniul respectiv-3

5.2. Cunoștințe de specialitate ale aplicantului (cunoașterea problemelor vizate)-3

5.3. Capacitatea managerială a aplicantului (abilitatea de a gestiona bugetul proiectului)-4

Punctaj maxim-100

Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 51/19.03.2018.


Vezi cele mai interesante video Alba24.ro


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

FOTO: „Părculețul cu gânduri bune” de la Ciugud. Copiii au plantat arbori și îi vor îngriji până la finalul clasei a VIII-a

Publicat

Copiii din Ciugud au plantat, vineri, arbori în cel mai nou spațiu verde al comunei pe care l-au denumit „Părculețul cu gânduri bune”. La rădăcina fiecărui arbore au îngropat mesaje cu gândurile lor privind protejarea mediului înconjurător, combaterea încălzirii globale și reducerea poluării. La acțiune au participat toți copiii de la Școala Gimnazială Ciugud, prima […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

Sâmbătă, 23 noiembrie: Crosul Unirii 2019, la Alba Iulia. PROGRAM şi condiții de participare

Publicat

crosul unirii 2013

Sâmbătă, 23 noiembrie, în șanțurile Cetății din Alba Iulia se va desfășura o nouă ediție a Crosului Unirii, la care sunt invitaţi să participe copii, tineri şi vârstnici. Prin acțiunea sportivă se dorește marcarea celor două evenimente de la 1 Decembrie: aniversarea Marii Uniri din 1918 şi sărbătorirea Zilei Naţionale a României. La cros pot […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

Firmele care derulează la Alba Iulia lucrări pe domeniul public își vor suspenda intervențiile în perioada Zilei Naționale

Publicat

lucrari strazi

Reprezentanții Primăriei Alba Iulia solicită tuturor operatorilor economici care derulează lucrări pe domeniul public să suspende intervențiile în perioada derulării evenimentelor dedicate Zilei Naționale a României. Perioada avută în vedere este joi, 28 noiembrie 2019 – luni, 2 decembrie 2019. Operatorii economici sunt rugați să elibereze căile pietonale sau arterele rutiere de materiale și/sau utilaje. […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

De LUNI: Peste 20 de localități din ALBA, fără APĂ. Lucrări de relocare a aducțiunii din zona Pârâul Iovului, pentru autostradă

Publicat

lucrari apa

APA CTTA SA ALBA anunță consumatorii că luni, 25 noiembrie, se întrerupe furnizarea apei potabile în peste 20 de localități din județ, pentru lucrări de relocare a aducțiunii de apă DN1200 (FIR II), în zona Pârâul Iovului. Aceste lucrări fac parte din construcția Autostrăzii Sebeș – Turda (Lotul I). Lucrările încep luni de la ora […]

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate