Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

SIMULARE Evaluare Națională și Bacalaureat 2023 în ALBA: testări în ianuarie. Cum pot participa elevii și ce trebuie să învețe

examen

Publicat

Inspectoratul Școlar Județean Alba organizează în ianuarie simulări ale examenelor de Evaluare Națională și Bacalaureat 2023, la limba și literatura română.

Participarea la aceste simulări este decisă la nivelul fiecărei unități de învățământ din județ.

Vezi și EVALUARE NAȚIONALĂ 2023: Modele de subiecte la Română și Matematică, pentru elevii de clasa a VIII-a, publicate de minister

Simularea va fi organizată în 31 ianuarie. Până în 15 ianuarie, școlile și liceele își exprimă opțiunea privind participarea la aceasta.

Testările sunt organizate la nivel județean pentru a veni în ajutorul elevilor și profesorilor, astfel încât să se asigure:

 • intrarea la timp în centrele de examen, conform programului stabilit
 • gestionarea optimă a timpului de lucru în rezolvarea itemilor
 • rezolvarea subiectelor construite pe modelul agreat de CNPEE
 • monitorizarea audio-video și cunoașterea elementelor ce asigură desfășurarea corectă a acestor probe, pentru eliminarea neregulilor sau a tentativelor de fraudă.

Calendar simulare – Evaluare Națională și Bacalaureat 2023 în Alba

 • 15 ianuarie 2023: termenul până la care directorii unităților de învățământ își exprimă opțiunea de a participa la simularea județeană la limba și literature română
 • 31 ianuarie 2023, proba scrisă la limba și literatura română, Evaluare Națională, orele 9.00-11.00
 • 31 ianuarie 2023, proba scrisă la limba și literatura română, Bacalaureat, orele 9.00-12.00
 • 14 februarie 2023: evaluarea lucrărilor la nivelul fiecărei unități de învățământ și transmiterea rezultatelor, în format electronic, la IȘJ Alba
 • 28 februarie 2023: realizarea Raportului și a Planului de măsuri la nivelul fiecărei unități de învățământ

La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Alba, simulările județene sunt organizate de comisiile județene de organizare și desfășurare a evaluării naționale și a examenului de bacalaureat, potrivit procedurii locale.

Comisiile se numesc în fiecare unitate de învățământ, prin decizia inspectorului școlar general. Acestea vor avea:

 • președinte: director sau director adjunct
 • membri: 1-5 profesori, de regulă cu gradul didactic I sau II;
 • secretar – un cadru didactic cu abilități de operare pe calculator/informatician;
 • asistenți: 1-2 cadre didactice pe sală, de regulă cei care au oră în orarul clasei.

Simulare Evaluare Națională și Bacalaureat 2023 în Alba – probele scrise

 • variantele de subiecte vor fi elaborate în cadrul Consiliului Consultativ al disciplinei
 • subiectele vor fi transmise, în 31 ianuarie, până la ora 8.00, unităților de învățământ care participă la Simularea județeană; variantele vor fi multiplicate în număr egal cu elevii înscriși.
 • elevii vor intra în sălile de examen până la ora 8.30, având asupra lor un act de identitate, în 31 ianuarie
 • probele încep la ora 9.00; timpul de lucru pentru rezolvarea subiectelor este de 2 ore pentru elevii claselor a VIII-a și de 3 ore pentru elevii claselor a XII-a.
 • elevii cu cerințe educaționale speciale vor susține proba scrisă la cererea părinților (termen de depunere a solicitărilor la secretariat, 15 ianuarie 2023)

Simulare Evaluare Națională și Bacalaureat 2023 în Alba: evaluarea lucrărilor

Evaluarea lucrărilor se va face în fiecare unitate școlară, de câte 2 profesori evaluatori.

Termenul este 14 februarie.

La probele scrise din cadrul simulărilor județene nu se admit contestații.

Simulare Evaluare Națională 2023 în Alba: programa pentru elevi

Pentru simularea județeană din 30 ianuarie 2023 a  Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022 – 2023, este valabilă programa aprobată prin OME nr. 5.241/31.08.2022.

Vezi EVALUARE NAȚIONALĂ 2023: Modele de subiecte la Română și Matematică, pentru elevii de clasa a VIII-a, publicate de minister

Din aceasta, pentru disciplina Limba și literatura română sunt exceptate următoarele conținuturi:

Lectură

 • textul liric (exprimarea emoțiilor și a sentimentelor)
 • textul dramatic și arta spectacolului (autor, personaj dramatic, rolul indicațiilor scenice, rolul dialogului etc)

Redactare

 • transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă
 • scrisoarea, e-mailul
 • redactarea unui text complex, de exprimare a unor puncte de vedere argumentate, pe diverse teme

Elemente de construcție a comunicării

Fraza

 • conjuncții coordonatoare; subordonarea prin conjuncții subordonatoare, prin pronume și adverbe relative
 • norme de punctuație (virgula, punctul-şi-virgula)
 • construcţii impersonale; construcţii incidente; construcții concesive și condiționale
 • apoziţia; norme de punctuaţie
 • circumstanțialul de cauză, circumstanțialul de scop; topica în propoziție
 • realizări propoziționale ale unor funcții sintactice: atributiva, completiva directă, completiva indirectă și completiva prepozițională, circumstanțiala de loc, de timp, de mod, cauzală, finală

Simulare Bacalaureat 2023 în Alba: programa pentru elevi

Programa de bacalaureat pentru limba și literatura română este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.923/2013  privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național — 2014 conform OME nr. 5.242/31.08.2022.

Vezi BACALAUREAT 2023: Modele de subiecte la examen. Variante de pregătire pentru liceeni, pe discipline

Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi:

1.Utilizarea corectă si adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare

 • reguli ale monologului (contactul vizual cu auditoriul; raportarea la reacţiile auditoriului si în condiţii de examinare), tehnici de construire a monologului; tipuri de monolog: povestire/relatare orală, descriere orală, monolog informativ, monolog argumentativ, exprimarea orală a reacţiilor si a opiniilor privind texte literare si nonliterare, filme artistice si documentare, spectacole de teatru, expoziţii de pictură etc.
 • adecvarea la situaţia de comunicare (auditoriu, context) si la scopul comunicării (informare, argumentare/persuasiune etc.) comunicare diverse – reguli si tehnici de construire a dialogului (atenţia acordată partenerului,  reluarea/redarea cuvântului la momentul oportun, dozarea participării la dialog etc.)
 • tipuri: conversaţia, discuţia argumentativă, interviul (interviul  publicistic, interviul de angajare); adecvarea la situaţia de comunicare (partener, context etc.) si la scopul comunicării(informare,argumentare/persuasiune etc.); argumentare si contraargumentare în dialog
 • stilurile funcţionale adecvate situaţiei de comunicare
 • rolul elementelor verbale, paraverbale si nonverbale în comunicarea orală: privire, gestică, mimică, spaţiul dintre persoanele care comunică, tonalitate, ritmul vorbirii etc.

2.Utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune si de interpretare, a modalităţilor de analiză tematică, structurală si stilistică în receptarea textelor literare si nonliterare

 • genuri literare: dramatic
 • specii epice: roman

– particularităţi ale construcţiei subiectului în textul dramatic

 • particularităţi ale compoziţiei textului dramatic
 • modalităţi de caracterizare a personajelor
 • registre stilistice, limbajul personajelor, notaţiile autorului

– specii dramatice: comedia, drama

 • un text dramatic postbelic
 • creaţie dramatică si spectacol
 • cronica de spectacol

3. Punerea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/literare

 • fundamente ale culturii române (originile si evoluţia limbii române) – perioada veche (formarea constiinţei istorice)
 • curente culturale/literare în secolele XVII-XVIII: umanismul si iluminismul

perioada modernă:

 • secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (perioada pasoptistă; România, între Occident si Orient; criticismul junimist)
 • perioada interbelică (orientări tematice în romanul interbelic,tipuri de roman: psihologic si al experienţei; diversitate tematică, stilistică si de viziune; curente culturale/literare în perioada interbelică: tradiţionalism; orientări avangardiste, identitate culturală în context european)
 • perioada postbelică (tipuri de roman în perioada postbelică, un roman scris între 1960-1980, un roman scris după 1980; poezia în perioada postbelică; teatrul în perioada postbelică; curente culturale/literare: postmodernismul)

– curente culturale/literare românesti în context european

Autori canonici

 • I.L. Caragiale
 • Titu Maiorescu
 • Mihail Sadoveanu
 • Liviu Rebreanu
 • Camil Petrescu
 • G. Călinescu
 • E. Lovinescu
 • Marin Preda
 • Nichita Stănescu
 • Marin Sorescu.

Vezi Programa-ROMÂNĂ-real-BAC 2023

Vezi Programa_ROMÂNĂ_uman_BAC 2023

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax