Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

Admitere în instituții de învățământ militare 2023: locuri pentru personal MAI la academiile MApN și SRI. Înscrieri până în 19 mai

Publicat

Admitere instituții de învățământ MApN 2023: În perioada iulie-august, sunt disponibile 123 de locuri pentru studii de licență – ofițeri, personal MAI, la academiile militare și universitatea militară. Alte 77 de locuri sunt pentru maiștri militari.

Cererea de înscriere se completează de către candidați, se semnează și se depun la unitatea de recrutare până la data de 19 mai 2023.

Vezi Model cerere înscriere

Repartizarea candidaților pe locurile alocate beneficiarilor din MAI se realizează ulterior admiterii și se ocupă de candidații admiși în funcție de necesarul instituțional, în ordinea mediilor de admitere și a opțiunilor.

Locurile aprobate MAI la instituţiile de învăţământ ale MApN și la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”:

Proba de evaluare a performanței fizice se susține la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, în perioada 7 – 11 iulie 2023, potrivit planificării DGMRU care va fi adusă la cunoștința candidaților în timp util, prin postarea acesteia pe site-ul MAI la secțiunea carieră/instituții de învățământ/formare profesională.

Condiții pentru candidați

Pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ superior ale M.Ap.N. şi S.R.I. şi instituţiile de învăţământ postliceal ale M.Ap.N., candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare prevăzute de Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și de actele normative privind activitatea de management resurse umane în unitățile M.A.I., de dispozițiile D.G.M.R.U. din cadrul M.A.I. și dispozițiile I.G.P.R.. Totodată, candidații trebuie să îndeplinească și criteriile specifice de recrutare și selecție impuse de organizatori, după caz.

Candidații la Academia Națională de Informații ,,Mihai Viteazul” trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții legale și criterii specifice de recrutare:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască foarte bine și să aibă capacitatea de a se exprima clar și corect în limba română;
 • să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 • să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic (îndeplinirea condiției se constată de structurile de specialitate ale M.A.I, printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu);
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 • să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau să prezinte adeverință care atestă că au susținut/ vor susține examenul de bacalaureat în sesiunea iunie – iulie 2022;
 •  să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 • să aibă o conduită civică și morală corespunzătoare;
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 •  să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 •  să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 •  să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară  (verificarea îndeplinirii se realizează cu ocazia examinării medicale);
 • să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului și media minimă la examenul de bacalaureat 7,00;
 • să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 • acceptă că activitățile didactice se desfășoară în regim cazarmat, cu posibilitatea de deplasare în oraș, în timpul săptămânii, în intervalul 16.00 – 22.00, în funcție de programul activităților didactice și de evoluția contextului pandemic;
 • acceptă că pot părăsi campusul universitar pentru deplasare la domiciliu doar la sfârșit de săptămână, sau că, în cazul menținerii actualului context pandemic, deplasarea la domiciliu se va putea efectua odată la câteva săptămâni;
 • au parcurs procesul de selecție desfășurat de către instituția beneficiară din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională pe ale cărei locuri alege să candideze și au fost declarați APT pentru participarea la concursul de admitere;
 • își exprimă acordul ca, după numirea în funcție, ca urmare a finalizării ciclului de studii universitare de licență în cadrul Academiei Naționale de Informații ,,Mihai Viteazul” să îndeplinească serviciul timp de 10 ani în unitățile la care vor fi încadrați sau mutați ulterior, în raport de nevoile M.A.I.;
 • acceptă, în situaţia în care vor fi declaraţi ADMIS, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, conform dispozițiilor din legislaţia în vigoare;
 • acceptă efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, precum şi verificările de securitate prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informaţii clasificate, respectiv acceptă faptul că vor fi înmatriculați doar candidații declarați ADMIS care obțin autorizația de acces la informații clasificate până la data de 30 septembrie 2022;
 • în situaţia în care candidaţii au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, în conformitate cu art. 142 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, achită contravaloarea serviciilor de şcolarizare de care au beneficiat anterior cu finanţare de la bugetul de stat. Încasarea sumei reprezentând contravaloarea serviciilor de şcolarizare se realizează de către instituţia de învăţământ superior de stat care a asigurat şcolarizarea. Cu ocazia înmatriculării în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, candidaţii vor prezenta dovada că au efectuat integral sau efectuează în rate plata serviciilor de şcolarizare.

Pentru a participa la concursul de admitere în instituţii de învăţământ superior ale M.Ap.N. şi instituţii de învăţământ postliceal ale M.Ap.N., candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii legale şi criterii specifice de recrutare:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (îndeplinirea condiției se constată de structurile de specialitate ale M.A.I, printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu);
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 • să aibă vârsta de până la 27 ani împliniți în anul 2022;
 • să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau să prezinte adeverință care atestă că au susținut/ vor susține examenul de bacalaureat în sesiunea iunie – iulie 2022;
 • să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 •  să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 •  să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară  (verificarea îndeplinirii se realizează cu ocazia examinării medicale);
 •  să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 •  să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 • nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic odată declarați ADMIS.

Candidaţii care au fost declaraţi „admis” la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

În vederea participării la concursul de admitere, candidații susțin evaluarea psihologică și examinarea medicală, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Pentru anumite specialități/specializări este necesară obținerea unor avize medicale și psihologice/psihotehnice suplimentare (ex.: aviație, marină, auto etc.).

 

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax