Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

ADMITERE la Colegiul Militar Alba Iulia 2018: S-au înscris peste 80 de candidaţi din Alba, majoritatea fete


Publicat

Peste 80 de tineri din judeţul Alba s-au înscris pentru a urma studiile la Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia. Majoritatea sunt fete. Dosarele de candidat sunt centralizate de centrele militare zonale din toată ţara, termenul limită fiind 3 aprilie.

„Până  în  data  de  3  aprilie  2018  (data  limită  de  finalizare), au  fost  întocmite  un  număr  de  84  de dosare  de  candidat  (din  care  50  fete)  pentru  Colegiul  Naţional  Militar  „Mihai  Viteazul”  Alba  Iulia. Aceştia, în  următoarea  perioadă, vor  susţine  probele  de  selecţie  şi  ulterior  testul  de  verificare  a  cunoştinţelor”, transmite Centrul Militar Judeţean Alba.

Pentru anul şcolar 2018-2019, la Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia sunt disponibile 120 de locuri, pe care pot concurs băieţi şi fete.

Detalii despre ADMITERE

Procedura de selecţie şi repartizare în Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” se bazează pe rezultatele evaluării competenţelor dobândite în cadrul ciclului gimnazial. Evaluarea competenţelor se realizează conform standardelor naţionale de evaluare.

În perioada prevăzută pentru probele de aptitudini în Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019 (16-18 mai), candidaţii declaraţi „ADMIS” la selecţia organizată în centrele zonale de selecţie şi orientare susţin o probă eliminatorie sub forma unui test grilă la disciplinele limba şi literatura română şi matematică, cu durata de 3 ore.

La admitere nu pot participa absolvenţii clasei a VIII-a din seriile anterioare care au fost înmatriculaţi într-o altă unitate de învăţământ liceal sau profesional din sistemul naţional de învăţământ, care s-au retras, au întrerupt studiile sau au fost declaraţi repetenţi.

La admitere pot participa şi candidaţi proveniţi din instituţiile / unităţile de învăţământ militar din spaţiul euroatlantic.

Admiterea se desfăşoară în două etape:

Etapa I: susţinerea unui test grilă de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică

Testul conţine 30 de itemi, din care 10 pentru Limba şi literatura română, 10 pentru Geometrie şi 10 pentru Algebră.

În evaluarea testului se respectă următoarele cerinţe:

– pentru răspunsul corect de la fiecare item se acordă 0,3 puncte; punctajul maxim pentru test este de 9 puncte, echivalentul notei 9, la care se adaugă 1 punct din oficiu; punctele se transformă în note echivalente acestora;

– fiecare item are un singur răspuns corect;

– răspunsurile greşite, parţial corecte sau incomplete nu vor fi punctate.

Candidaţii care au obţinut la test mai puţin de nota 6 sunt declaraţi „RESPINS”.

MEDIA FINALĂ DE ADMITERE se calculează astfel:

MFA=(NT+MA) : 2

unde:

MFA= media finală de admitere

NT = nota la testul tip grilă de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Matematică şi Limba şi literatura română susţinut în colegiu

MA = media de admitere obţinută conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul preuniversitar de stat

Etapa a II-a: ierarhizarea şi repartizarea candidaţilor în colegiile naţionale militare.

Candidaţii care au fost declaraţi „ADMIS” la test şi au participat la Evaluarea Naţională, sunt ierarhizaţi în ordinea strict descrescătoare a mediilor finale de admitere, în limita numărului de locuri aprobate pentru Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul”.

CALENDARUL ADMITERII – activităţi

Joi 17 mai

Orele 8.00-18.00 primirea candidaţilor – sala de sport

Orele 16.00-18.00 cazare, organizare pe subunităţi

Ora 18.00 adunarea pe platou – instructaj

Orele 18.00-19.00 identificarea sălilor de concurs

Orele 19.00-19.30 masa de seară

Ora 22.00 stingerea

Vineri, 18 mai

Ora 7.30 deşteptarea

Orele 7.30-7.40 program de dimineaţă

Orele 7.40-8.00 masa de dimineaţă

Orele 8.00-8.15 acces în locurile de concurs

Orele 8.15-8.40 verificarea documentelor candidaţilor

Orele 9.00-12.00 susţinerea testului grilă de verificare a cunoştinţelor

Orele 12.30-14.30 corectarea subiectelor în sala de concurs, în prezenţa candidaţilor

Orele 14.30-15.30 masa de prânz

Până la ora 16.00 Afişarea rezultatelor testului

Orele 16.00-19.00 ridicarea dosarelor de către candidaţii declaraţi „RESPINS”

26 iunie: până la ora 16.00 Calcularea mediilor finale de admitere şi transmiterea listei candidaţilor declaraţi ADMIS, în format electronic şi imprimat, la comisiile judeţene

27 iunie: Afişarea rezultatelor

29 iunie: prezentarea candidaţilor admişi şi a părinţilor / reprezentanţilor legali la sediul colegiilor militare cu foaia matricolă şi fişa de înscriere; până la ora 14.00

Taxele de înscriere şi costurile pentru cazare şi hrănire la admitere în Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul”:

Taxă de înscriere: 10 lei

Cost / zi Cazare: 9 lei

Cost / zi Hrănire: 35 lei

(mic dejun -10 lei; prânz – 15 lei; cina -10 lei)

Acte necesare

La prezentarea în Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul”, în vederea susţinerii probei eliminatorii de verificare a cunoştinţelor, candidaţii au asupra lor cartea de identitate sau certificatul de naştere, dacă nu au împlinit vârsta de 14 ani, instrumente de scris şi bani pentru taxa de înscriere, cazare, masă şi anexa la fişa de înscriere (pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă), eliberată de unitatea şcolară la care au urmat cursurile gimnaziale, în original, care se depune la secretariatul comisiei de admitere pentru a fi introdusă în dosarul de candidat.

Pentru participarea la admitere, candidaţii achită, înainte de susţinerea probei eliminatorii de verificare a cunoştinţelor, o taxă de înscriere, iar chitanţa primită se predă la secretariatul comisiei de admitere, care o anexează la dosarul de candidat.

Sunt exceptaţi de la plata taxei de înscriere, candidaţii care dovedesc, cu acte, că îndeplinesc una din următoarele condiţii:

– sunt orfani de ambii părinţi;

– provin de la case de copiii sau plasamente familiale;

– sunt copii ai cadrelor militare, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti sau ai funcţionarilor publici/ salariaţilor civili contractuali ce îşi desfăşoară activitatea în Ministerul Apărării Naţionale sau în celelalte structuri ale sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională;

– sunt copii ai pensionarilor din Ministerul Apărării Naţionale sau din celelalte structuri ale sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională;

– sunt copii ai cadrelor militare în activitate, ai soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, sau ai funcţionarilor publici cu statut special, ai personalului civil decedaţi , răniţi sau încadraţi în grad de invaliditate, conform legii

– au venituri lunare, pe membru de familie, calculate în luna anterioară desfăşurării concursului de admitere care nu depăşesc salariul minim net pe economie, stabilit prin deducerea din salariul minim brut a impozitului persoanelor cu copii în întreţinere.

g) prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage după sine eliminarea din admitere a candidatului respectiv. În cazul descoperirii falsului, după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin fraudă.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

1 Comentariu

1 Comment

 1. pilu

  joi, 12.04.2018 at 18:18

  In cativa ani ajunge armata ca si garda pe care o avea Muammar al-Gaddafi. O fi bine ?

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Persoanele dializate, imobilizate sau nedeplasabile se pot vaccina în etapa a II-a, fără programare

Publicat

La nivelul Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) a fost aprobată Instrucțiunea potrivit căreia, începând de joi, 21 ianuarie, persoanele dializate, imobilizate sau nedeplasabile aflate la domiciliu se pot vaccina în cadrul Etapei a II-a a Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19. Atât persoanele imobilizate sau nedeplasabile, cât și persoanele dializate pot fi vaccinate fără programare pe platformă, mai precizează decizia CNCAV.

În conformitate cu prevederile documentului amintit, reprezentanții direcțiilor de asistență socială din cadrul consiliilor locale întocmesc listele cu persoanele de la domiciliu aflate în această situație și care doresc să fie vaccinate, împreună cu asistenții personali ai acestora (dacă au) și cu membrii de familie care locuiesc în aceeași gospodărie.

Totodată, medicii de familie care au în îngrijire persoane imobilizate sau nedeplasabile vor colabora activ cu structurile de asistență socială, iar listele întocmite vor fi transmise cu celeritate nucleului de coordonare a campaniei de vaccinare de la nivelul Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției (CJCCI), respectiv al Centrului Municipiului București de Coordonare și Conducere a Intervenției (CMBCCI), în vederea demarării procesului de vaccinare.

Nucleul de coordonare va stabili traseele, logistica și personalul necesare, pentru vaccinarea persoanelor de pe liste, atât persoanele imobilizate sau nedeplasabile aflate la domiciliu, cât și membrii de familie care locuiesc în aceeași gospodărie, prin următoarele modalități stabilite în funcție de disponibilitatea existentă la nivelul fiecărui județ:

 • prin echipe de vaccinare mobile, care sunt parte a unor centre de vaccinare fixe;
 • prin solicitarea echipajelor de consultații la domiciliu ale serviciilor de ambulanță, cu suplimentarea acestora, fără afectarea capacității operative.

De asemenea, potrivit Instrucțiunii, centrele de dializă au obligația de a facilita accesul la vaccinarea împotriva COVID-19 pentru pacienții aflați în tratament. Pentru îndeplinirea acestei obligații, centrele de dializă vor întreprinde următoarele măsuri:

 • Managerii/coordonatorii centrelor de dializă desemnează responsabili cu vaccinarea împotriva COVID-19 a pacienților aflați în tratament;
 • Personalul medical al centrelor de dializă va informa pacienții aflați în tratament despre beneficiile vaccinării împotriva COVID-l9 și despre riscurile nevaccinării, precum și de posibilitățile de acces la vaccinare;
 • Pentru pacienții care doresc să se vaccineze, personalul desemnat din centrul de dializă va realiza programarea la vaccinare, în centrul / centrele de vaccinare din proximitatea centrului de dializă la care pacienții urmează tratamentul cronic, la care sunt arondați prin grija DSP județean/DSPMB.
 • Vaccinarea pacienților se va realiza fie înainte, fie (preferabil) imediat după efectuarea ședinței de dializă, (astfel încât intervalul de timp de așteptare pentru vaccinare să fie redus la minimum); transportul persoanelor la centrele de vaccinare va fi asigurat prin mijloacele proprii ale centrului de dializă;
 • Programarea pacienților se poate efectua conform procedurilor în vigoare, preferabil de către personalul medical din centrul de dializă pentru a se asigura respectarea arondării centrelor de dializă la centrele de vaccinare;
 • În cazul în care personalul din centrul de dializă nu reușește programarea prin platforma de vaccinare, va comunica direct cu centrul de vaccinare și va transmite lista pacienților care se vaccinează cu 48 de ore înainte de ziua vaccinării; în această situație, pacienții dializați vor fi vaccinați fără programare și înregistrați direct în RENV;
 • În baza listei de pacienți dializați, centrul de vaccinare va solicita suplimentarea numărului de doze de vaccin.

Atât persoanele imobilizate sau nedeplasabile, cât și persoanele dializate pot fi vaccinate fără programare pe platformă și se înregistrează în RENV la momentul revenirii echipelor mobile de vaccinare în centrul de vaccinare fix sau imediat după vaccinare, după modelul persoanelor din instituții rezidențiale.

Citeste mai mult
Publicitate

ADMINISTRATIE

Actele pentru permise și înmatriculări vor putea fi depuse online. Aplicație-pilot prin care se elimină cozile de la ghișeee

Publicat

Direcţia Permise și Înmatriculări va lansa, din martie, o aplicație pilot care va permite depunerea actelor online, fără a mai fi necesară prezența la ghișeu.

Într-o primă fază această facilitate va fi disponibilă doar pentru operațiuni mai simple, cum ar fi rezervarea de numere sau eliberarea de duplicate – spune directorul de la permise și înmatriculări Florin Catană potrivit Radio Romania Actualități.

În prezent cei care doresc să își rezerve numărul de înmatriculare trebuie să meargă la ghişeu, să plătească o taxă de 30 de lei, să facă o cerere și în condițiile în care Direcțiile Permise și Înamtriculări funcționează în localitățile reședință de județ de multe ori costă mai mult drumul și timpul pentru operațiunea respectivă.

În perioada stării de alertă preschimbarea permiselor, care urmează să expire, poate fi amânată, valabilitatea documentelor fiind prelungită cu 90 de zile

Începând cu luna decembrie, Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor a lansat un nou serviciu online prin intermediul site-ului propriu, pentru facilitarea plăților reprezentând contravaloarea permisului de conducere, certificatului de înmatriculare și autorizației de circulație provizorie.

Plata se poate efectua accesând site-ul instituției, servicii online – plăți sau la finalizarea programării online la ghișeu, utilizând cardul bancar.

Foarte important – pentru tranzacțiile efectuate prin intermediul drpciv.ro sau ghiseul.rodovada plății nu este necesară !

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Contribuţiile lunare pentru pensii cresc din această lună. Cât costă cumpărarea vechimii

Publicat

bani

Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) a anunţat că toate veniturile asigurate înscrise în contractele de asigurare socială al căror nivel se situează sub nivelul salariului minim se vor modifica, prin notificarea asiguratului. De asemenea, odată cu majorarea salariului minim brut pe țară a crescut și suma pentru cumpărarea retroactivă a vechimii.

Potrivit CNPP, începând cu data de 13 ianuarie 2021 salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este de 2.300 lei. În cazul asiguraților care au încheiat contracte de asigurare socială conform Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puțin decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

În consecință, începând cu data de 13 ianuarie 2021, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială încheiat în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, este de 2.300 lei.

Din inițiativa casei teritoriale de pensii, toate veniturile asigurate înscrise în contractele de asigurare socială al căror nivel se situează sub nivelul minim de 2.300 lei se vor modifica, prin notificarea asiguratului. De asemenea, salariul minim brut pe țară garantat în plată de 2.300 lei se va utiliza și în cazul contractelor de asigurare socială încheiate în baza O.U.G. nr. 163/2020 începând cu data de 13 ianuarie 2021.

Noua valoare de 2.300 lei nu are implicații în ceea ce privește contractele de asigurare socială ce au fost încheiate până la data de 13 ianuarie 2021, în temeiul O.U.G. nr. 163/2020.

Având în vedere că, potrivit legii, contribuţia pentru pensii este de 25% din salariul brut, înseamnă că aceasta se va majora de la 558 de lei (prin rotunjirea făcută de CNPP pentru suma de 557,5 lei, cât era anul trecut) la 575 de lei pe lună. Adică 17 lei în plus în fiecare lună.

Cât costă cumpărarea vechimii

În toamna anului trecut, prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 163/2020, a fost reglementată posibilitatea asigurării retroactive în baza unui contract de asigurare socială pentru o perioadă de maxim 6 ani.

Încheierea unui astfel de contract, pentru cumpărare retroactivă a vechimii pe o perioadă de maximum 6 ani, poate fi solicitată numai în perioada 28 septembrie 2020 – 31 august 2021. În intervalul de 6 ani, poate fi solicitată asigurarea pentru una sau mai multe perioade de timp, continue sau disparate, anunţa atunci CNPP.

„Contractul de asigurare socială se încheie doar în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă şi numai pentru perioade anterioare. Perioadele de timp pentru care se poate încheia contract sunt perioadele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data împlinirii vârstei standard de pensionare”, se mai arată în ordonanţă.

Baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, respectiv venitul asigurat la care se achită contribuţia de asigurări sociale, înscris în contractul de asigurare socială, este ales de persoana care încheie contractul şi nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

Pentru anul 2020, valoarea salariului minim brut pe ţară garantat în plată utilizat la calculul contribuţiei de asigurări sociale datorate a fost de 2.230 lei, respectiv o sumă minimă lunară de plată de 558 lei.

Cum din 13 ianuarie salariul minim brut pe ţară a fost majorat la 2.300 de lei, rezultă o sumă minimă lunară de plată de 575 de lei, respectiv 6.900 lei pentru cumpărarea unui singur an de vechime şi 41.400 de lei pentru cumpărarea a 6 ani de vechime.

Suma este considerabil mai mare decât cea percepută anul trecut pentru cumpărarea a 6 ani de vechime în muncă, diferenţa fiind de 1.224 lei.

sursa: cnpp.ro, adevărul.ro

Citeste mai mult
Publicitate

ABRUD

FOTO ȘTIREA TA: Căprioară căzută într-un bazin de apă, salvată de pompierii din Abrud

Publicat

O căprioară căzută într-un bazin de apă a fost salvată joi, 21 ianuarie, de pompierii din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Abrud.

Reamintim faptul că în urmă cu două zile, marți, 19 ianuarie, pompierii din Câmpeni au salvat o altă căprioară care a rămas blocată într-un sloi de gheață.

Vezi și FOTO-VIDEO: Căprioară rămasă blocată într-un sloi de gheață, salvată de pompierii din Câmpeni

„Pompierii Primăriei Abrud au intervenit, astăzi, pentru salvarea unei căprioare căzute în bazinele de apă de la Cristea.

Deși speriată, căprioara este în siguranță datorită unor oameni dedicați și determinați să lupte pentru orice suflet aflat în nevoie”, au transmis reprezentanții Primăriei Abrud.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate