Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

ADMITERE LICEU 2016: GHIDUL CANDIDATULUI. Tot ce trebuie să știe un elev de clasa a VIII-a din ALBA. Medii, calendar și număr de locuri

elevi

Publicat

elevi liceu Elevii de clasa a VIII-a care se pregătesc pentru admiterea la liceu în 2016, după aflarea rezultatelor la Evaluarea Naţională, au la dispoziţie Ghidul Candidatului publicat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba. Este vorba despre oferta de şcolarizare, concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale, ultimele medii de intrare de anul trecut, numărul de clase cu locuri, calendarul admiterii şi alte informaţii utile.

Înscrierile la liceu vor avea loc în perioada 8-12 iulie 2016, iar repartizarea computerizată va fi pe 19 iulie 2016. La admiterea liceu, va conta în proporție de 75% media de la Evaluarea Națională și 25% media generală de absolvire a claselor V-VIII, ca și până acum. În școlile profesionale cu durată de 3 ani, la care elevii primesc o bursă lunară de la stat de 200 de lei și unde practica se face la companii, înscrierile încep pe 13 iunie 2016.

Directorii unităţilor de învăţământ gimnazial stabilesc, până la data de 9 mai 2016, graficul desfăşurării pe clase a acţiunilor de completare a opţiunilor pentru absolvenţii clasei a VIII-a.

Acţiunile de completare a opţiunilor pentru absolvenţii clasei a VIII-a se desfăşoară în perioada 8-12 iulie 2016. La fiecare şedinţă, participă elevii, părinţii/ tutorii legal instituiţi (un părinte/tutore pentru fiecare elev), diriginţii, precum şi un membru sau un delegat al Consiliului de administraţie al unităţii şcolare. Părinţii/tutorii legal instituiţi semnează un proces-verbal de instruire.

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere.

Calculul mediei de admitere se face astfel:

media-admitere

unde:

MA = media de admitere;

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a

Înscrierea în clasa a IX-a, la învăţământul de zi, a absolvenţilor de gimnaziu (cu excepţia celor care candidează pentru licee/clase pentru care se susţin probe de aptitudini, a celor care solicită înscrierea în învăţământul special şi a celor care candidează pe locurile speciale pentru romi, pentru care se aplică prevederile specifice menţionate în prezenta metodologie) se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv şi în limita locurilor aprobate, prin planul de şcolarizare, pentru unităţile şcolare finanţate de la bugetul de stat.

În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:

– media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a

– media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

– nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale;

– nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale;

– nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, susţinută conform prevederilor Art.10, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale.

În cazul în care, la o unitate de învăţământ, pe ultimul loc, există candidaţi cu opţiunea exprimată pentru acea unitate şcolară şi care au mediile de admitere, precum şi toate mediile menţionate egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitată.

Pentru liceele/clasele la care se organizează probe de aptitudini, înscrierea se desfăşoară în perioada 23-24 mai 2016

GHIDUL CANDIDATULUI 2015

LICEELE din Alba Iulia

Colegiul Economic “Dionisie Pop Marţian” Alba Iulia

Str. Octavian Goga, nr. 11, Alba Iulia, tel. 0258-811468, fax. 0258-811468

Liceal Limba de predare: Limba română

Învăţământ de zi

Filiera/ Profil/ Domeniul pregătirii de bază/ Cod / Nr. loc / Media ultimului admis 2015

Tehnologic / Servicii/ Economic/ 102 / 56 locuri din care 28 locuri intensiv engleză / 8,99

Tehnologic / Servicii / Comerţ / 101 /28 locuri /8,19

Tehnologic / Servicii / Turism şi alimentaţie / 103 / 56 din care: 28 locuri intensiv engleză şi 28 locuri intensiv franceză / 8,22

Colegiul Naţional “Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia

Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 11, Alba Iulia, tel. 0258-835164

Liceal Limba de predare: Limba română

Învăţământ de zi

Filiera/ Profil/ Domeniul pregătirii de bază/ Cod / Nr. loc / Media ultimului admis 2015

Teoretică / Real / Matematică-Informatică / 117 / 84 locuri din care: 28 matematică-informatică intensiv engleză, 28 matematică-informatică intensiv informatică, 28 matematică-informatică / 9,44

Teoretică / Real / Ştiinţe ale Naturii /118 / 28 locuri / 9,64

Teoretică / Uman / Filologie – bilingv Engleză / 115 / 28 locuri / 9,16

Teoretică / Uman / Filologie – bilingv Franceză / 116 /28 locuri / 8,05

Teoretică / Uman / Ştiinţe Sociale / 119 / 28 locuri / 9,30.

Colegiul Tehnic “Alexandru Domşa” Alba Iulia

Str. Tudor Vladimirescu , nr. 143, Alba Iulia, tel.0258-816065, fax. 0258-817811

Liceal Limba de predare: Limba română

Învăţământ de zi

Filiera / Profil / Domeniul pregătirii de bază / Cod /Nr. loc / Media ultimului admis 2015

Tehnologică / Tehnic / Electronică automatizări / 133 / 28 locuri / 4,28

Tehnologică / Tehnic / Mecanică / 134 / 28 locuri / 3,85

Colegiul Tehnic „Dorin Pavel” Alba Iulia

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 39, Alba Iulia, tel.0258-816938, fax. 0258-811803

Liceal Limba de predare: Limba română

Învăţământ de zi

Filiera /Profil /Domeniul pregătirii de bază /Cod /Nr. loc /Media ultimului admis 2015

Tehnologică /Tehnic /Construcţii, instalaţii şi lucrări publice /140 /28 locuri /4,21

Învăţământ seral

Filiera/ Profil/ Specializare / Cod / Nr. loc / Media ultimului admis 2014

Tehnologică / Tehnic / Construcţii, instalaţii şi lucrări publice / 28 locuri / –

Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia

Str. Gh. Pop de Băseşti, nr. 2, Alba Iulia, tel. 0258-834102, fax. 0258-834102

Liceal Limba de predare: Limba română

Învăţământ de zi Filiera /Profil /Specializare/ Domeniul pregătirii de bază /Cod /Nr. loc /Media ultimului admis 2014

Tehnologică /Tehnic /Industrie textilă şi pielărie /137 /28 locuri /5,87

Tehnologică /Tehnic /Materiale de construcţii /138 /28 locuri /3,90

Tehnologică /Tehnic /Chimie industrială /135 /28 /6,68

Tehnologică /Servicii /Estetica şi igiena corpului omenesc /136 /28 /7,21

Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia

Str. Ştefan cel Mare, nr. 25, Alba Iulia, tel. 0258-835346, fax. 0258-832813

Liceal Limba de predare: Limba română

Învăţământ de zi

Filiera /Profil /Specializare /Cod /Nr. loc /Media ultimului admis 2015

Vocaţională /Sportiv /Baschet fete+handbal băieţi /- /28 locuri /-

Vocaţională /Sportiv /Mozaic (atletism, judo, haltere, înot, fotbal) /- /28 locuri /-

Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia

Str. Călăraşi, nr. 2, Alba Iulia, tel. 0258-812473. fax. 0258-812473

Liceal Limba de predare: Limba română

Învăţământ de zi

Filiera /Profil /Specializare /Cod /Nr. loc /Media ultimului admis 2015

Vocaţională /Artistic /Arhitectură, arte ambientale şi design /- /14 locuri /-

Vocaţională /Artistic /Arte plastice şi decorative /- /14 locuri /-

Vocaţională /Artistic /Muzică /- /28 locuri /-

Liceul Teologic Romano-Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly” Alba Iulia

Str. Păcii, nr. 4, Alba Iulia, tel. 0258-819869

Liceal Limba de predare: Limba maghiara

Învăţământ de zi Filiera /Profil /Specializare /Cod /Nr. loc /Media ultimului admis 2015

Vocaţională /Teologic /Teologie romano-catolică /- /28 locuri /-

Seminarul Teologic Liceal Ortodox “Sfântul Simion Ştefan” Alba Iulia

Str. B-dul Transilvaniei, nr.36A, Alba Iulia, tel. 0258-834890, fax. 0358-819474

Liceal Limba de predare: Limba română

Învăţământ de zi

Filiera /Profil /Specializare /Cod /Nr. loc /Media ultimului admis 2015

Teoretică /Uman /Filologie /186/ 14 locuri /7,26

Vocaţională /Teologic /Teologie ortodoxa /- /28 locuri /-

Teoretică /Uman /Ştiinţe sociale /188 /14 locuri /7,51

PLANUL DE ŞCOLARIZARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PARTICULAR (NU PARTICIPĂ LA REPARTIZAREA COMPUTERIZATĂ)

Colegiul de Afaceri Alba Iulia

Str. Avram Iancu, nr. 7A, Alba Iulia, tel./fax: 0258-819799, 0258-818390

Liceal Limba de predare: Limba română

Învăţământ de zi

Tehnologică/ Servicii/ Economic/ – 28 de locuri

Liceul Teoretic „Sfântul Iosif” Alba Iulia

Str. Ferdinand I, nr. 19, Alba Iulia, tel./fax: 0258-818014, 0258-811131

Liceal Limba de predare: Limba română

Învăţământ de zi

Teoretică /Uman/ Filologie /- 14 locuri

Teoretică/ Real/ Ştiinţe ale naturii – 14 locuri

Clasele de la Liceul Teoretic „Sfântul Iosif” Alba Iulia sunt cu predare intensivă a limbii germane.

 

LICEEE din AIUD

Colegiul Naţional “Bethlen Gabor” Aiud

Str. Bethlen Gabor, nr. 1, Aiud, tel. 0258-861947, fax. 0258-865566

Liceal Limba de predare: Limba maghiara

Învăţământ de zi

Filiera /Profil /Specializare/ Domeniul pregătirii de bază /Cod /Nr. loc /Media ultimului admis 2015

Teoretică /Real /Ştiinţe ale naturii /110 /14 locuri / 7,38

Teoretică /Real /Matematică-informatică /108 /14 locuri/ 7.90

Vocaţională /Pedagogic /Învăţător-educator /- /28 locuri /-

Colegiul Naţional “Titu Maiorescu” Aiud

Str. Ecaterina Varga, nr. 10, Aiud, tel. 0258-861946

Liceal Limba de predare: Limba română

Învăţământ de zi

Filiera /Profil /Specializare/ Domeniul pregătirii de bază /Cod /Nr. loc /Media ultimului admis 2015

Teoretica /Uman /Filologie-intensiv engleza /129 /28 locuri /7,60

Teoretica /Real /Matematică-informatică /130 /28 locuri /8,89

Teoretica /Real /Ştiinţe ale Naturii /131 /28 locuri /7,80

Colegiul Tehnic Aiud

Str. Ion Creangă, nr. 14, Aiud, tel. 0258-861018, fax. 0258-861018

Liceal Limba de predare: Limba română

Învăţământ de zi Filiera /Profil /Specializare/ Domeniul pregătirii de bază /Cod /Nr. loc /Media ultimului admis 2015

Tehnologică /Tehnic /Electronică automatizări /145 /28 de locuri /6,18

Tehnologică /Servicii /Economic /144 /56 de locuri /6,83

Învăţământ seral

Tehnologică / Tehnic / Mecanică /28 de locuri-

Liceul Tehnologic Agricol “Alexandru Borza” Ciumbrud

Str. Vasile Lucaciu, nr. 42, Ciumbrud, tel. 0258-866002, fax. 0258-866002

Liceal Limba de predare: Limba română

Învăţământ de zi Filiera /Profil /Domeniul pregătirii de bază /Cod /Nr. loc /Media ultimului admis 2015

Tehnologică /Resurse naturale şi protecţia mediului /Agricultură /166 /28 locuri /4,69

Învăţământ seral

Filiera /Profil /Domeniul pregătirii de bază /Cod /Nr. loc /Media ultimului admis 2015

Tehnologică / Tehnic /Mecanică /- /28 locuri /-î

Licee din BLAJ

Colegiul Naţional „Inochentie Micu Clain” Blaj

Str. Simion Barnuţiu, nr. 2, Blaj, tel. 0258-711208, fax. 0258-710661

Liceal Limba de predare: Limba română

Învăţământ de zi Filiera /Profil /Domeniul pregătirii de bază /Cod /Nr. loc /Media ultimului admis 2015

Teoretică/ Real/ Matematică- Informatică/ 121/ 56 de locuri/ 8,27

Teoretică/ Real/ Științele Naturii/ 123/ 28 de locuri/ 8,10

Teoretică/ Uman/ Filologie- intensiv engleză/ 120/ 28 de locuri/ 7,04

Vocațional/ Pedagogie/ Învățător-educator/ 28 de locuri

Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj

Str. Dr. Vasile Suciu, nr. 25, Blaj, tel. 0258-713630, fax.0258-713630

Liceal Limba de predare: Limba română

Învăţământ de zi Filiera /Profil /Domeniul pregătirii de bază /Cod /Nr. loc /Media ultimului admis 2015

Tehnologică/ Tehnic/ Electric/ 165/ 28 de locuri

Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” Blaj

Str. Piaţa 1848, nr. 3, Blaj, tel.0258-710655, fax. 0258-711021

Liceal Limba de predare: Limba română

Învăţământ de zi Filiera /Profil /Domeniul pregătirii de bază /Cod /Nr. loc /Media ultimului admis 2015

Tehnologică/ Servicii/ Economic/ 163/ 28 de locuri/ 6,62

Tehnologică/ Resurse naturale și protecția mediului/ Agricultură/ 162/ 28 de locuri/ 4,81

Învățământ seral

Tehnologică / Resurse naturale si protecţia mediului / Agricultură / 28 de locuri

Liceul Teologic Greco – Catolic „Sfântul Vasile cel Mare” Blaj

Str. Piaţa 1848, nr. 3, Blaj, tel. 0258-710655

Liceal Limba de predare: Limba română

Învăţământ de zi Filiera /Profil /Domeniul pregătirii de bază /Cod /Nr. loc /Media ultimului admis 2015

Vocaţională/ Teologic/ Teologie greco-catolică / 28 de locuri

JIDVEI

Liceul Tehnologic Jidvei

Str. Perilor, nr. 19, Jidvei, tel. 0258-881124

Liceal Limba de predare: Limba română

Învăţământ de zi

Tehnologică/ Resurse naturale si protecţia mediului/ Agricultură/ 170/ 28 de locuri/ 4,06

Învăţământ seral

Tehnologică/ Resurse naturale si protecţia mediului/ Agricultură/ 28 de locuri/

 

Licee din SEBEȘ

Colegiul Naţional „Lucian Blaga” Sebeş

Str. Călugăreni, nr. 49, Sebeş, tel. 0258-731217,fax. 0258-730756

Învăţământ de zi Filiera /Profil /Domeniul pregătirii de bază /Cod /Nr. loc /Media ultimului admis 2015

Teoretică/ Uman/ Filologie/ 124/ 28 de locuri/ 7,76

Teoretică /Uman /Filologie – bilingv engleză/ 125/ 28 de locuri/ 7,31

Teoretică/ Uman/ Ştiinţe Sociale /128 /28 de locuri /7,55

Teoretică/ Real /Matematică – Informatică /126/ 56 de locuri /8,69

Teoretică/ Real/ Ştiinţe ale Naturii/ 127/ 56, din care: 28 locuri intensiv germană/ 8,37

Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleşeriu” Sebeş

Str. Lucian Blaga, nr. 76, Sebeş, tel. 0258-731220

Vocatională/ Sportiv Fotbal+Handbal/ – 28 de locuri

Liceul Tehnologic Sebeş

Str. Dorin Pavel, nr. 2, Sebeş, tel. 0258-731010, fax. 0258-731010

Învăţământ de zi Filiera /Profil /Domeniul pregătirii de bază /Cod /Nr. loc /Media ultimului admis 2015

Tehnologică/ Servicii/ Economic/ 173/ 28 de locuri/ 7,30

Tehnologică/ Servicii/ Comerț/ 172/ 28 de locuri/ 6,69

Tehnologică/ Tehnic/ Industrie textilă şi pielărie/ 175/ 28 de locuri/ 3,78

Tehnic/ Electronică automatizari /174/ 28 de locuri

Liceul German Sebeş

Str. Dorin Pavel nr. 2, tel. 0258-731922, fax: 0258-731922

Teoretică/ Real /Ştiinţe ale naturii /160 /28 de locuri/ 4,73

 

ABRUD

Liceul „Horea Cloşca şi Crişan”

Abrud Str. Republicii, nr. 18, Abrud, tel/fax. 0258-780623

Învăţământ de zi Filiera /Profil /Domeniul pregătirii de bază /Cod /Nr. loc /Media ultimului admis 2015

Teoretică/ Real/ Matematică – Informatică/ 152/ 28 de locuri/ 6,72

Tehnologica/ Tehnic/ Mecanică /153/ 28 de locuri

Vocaţională/ Pedagogic/ Invatator-educator /- 28 de locuri

 

BAIA DE ARIEȘ

Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieş

Str. 22 Decembrie, nr. 41, Baia de Arieş, tel. 0258-775001, fax. 0258-775778

Învăţământ de zi Filiera /Profil /Domeniul pregătirii de bază /Cod /Nr. loc /Media ultimului admis 2015

Teoretică/ Real /Matematică – Informatică/ 150/ 28 de locuri/ 6,59

Teoretică/ Uman/ Filologie/ 149/ 28 de locuri /5,85

Învăţământ seral

Tehnologica/ Tehnic/ Mecanică /- 28 de locuri

 

CÎMPENI

Colegiul Naţional „Avram Iancu” Cîmpeni

Str. Oituz, nr. 3, Cîmpeni, tel 0258-771232, fax.0258- 771224

Învăţământ de zi Filiera /Profil /Domeniul pregătirii de bază /Cod /Nr. loc /Media ultimului admis 2015

Teoretică/ Real/ Matematică – Informatică /105/ 28 de locuri intensiv informatica/9,04

Teoretică/ Real/ Ştiinţe ale naturii/106 /56 din care: –28 intensiv-franceză/ 8,22

Teoretică/ Uman / Filologie – bilingv Engleza /104 /28 /8,02 de locuri

Teoretică/ Uman / Ştiinţe sociale – bilingv Franceza/ 107/ 28 de locuri/ 7,57

Liceul Tehnologic Silvic Cîmpeni

Str. Izvoarelor, nr. 2, Cîmpeni, tel. 0258-771544, fax. 0258-771544

Învăţământ de zi Filiera /Profil /Domeniul pregătirii de bază /Cod /Nr. loc /Media ultimului admis 2015

Tehnologică/ Servicii/ Economic /176/ 28 de locuri /6,42

Tehnologică /Tehnic/ Electric /177/ 28 de locuri

Învăţământ seral

Tehnologică/ Tehnic/ Industrie textilă şi pielărie/ – 28 de locuri

 

OCNA MUEȘ

Liceul Tehnologic Ocna Mureş

Str. Colonia peste Mureş, nr. 9, tel. 0258-870807, fax. 0258-870807

Învăţământ de zi Filiera /Profil /Domeniul pregătirii de bază /Cod /Nr. loc /Media ultimului admis 2015

Tehnologică/ Resurse umane şi protecţia mediului Protecţia mediului/ – 28 de locuri

 

Licee din CUGIR

Colegiul Naţional „David Prodan” Cugir

Str. Victoriei, nr. 15, Cugir, tel 0258-751306, fax.0258- 751134

Teoretică/ Real/ Matematică – Informatică/ 112/ 28 intensiv informatica/ 8,75

Teoretică/ Real/ Ştiinţe ale naturii /114/ 28 de louri/ 4,49

Teoretică/Uman /Filologie/ 111/ 28 intensiv engleza/ 5,97

Învăţământ seral

Teoretică/ Real/ Ştiinţe ale naturii/ – 28 de locuri

Colegiul Tehnic „I. D. Lăzărescu” Cugir

Str. Victoriei, nr. 9, Cugir, tel. 0258-751524, fax. 0258-751028

Tehnologică/ Servicii/ Economic/ 141/ 28 de locuri/ 6,64

Tehnologică/Tehnic/ Electronică automatizări/ 142 /28 de locuri

Învăţământ frecvenţă redusă

Teoretică/ Real/ Ştiinţe ale naturii/ – 28 de locuri

 

OCNA MUREȘ

Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureş

Str. Vadului, nr. 1, Ocna Mureş, tel. 0258-870559, fax: 0258-870559

Teoretică/Real/ Matematică – Informatică /182/ 28 de locuri/ 7,09

Teoretică/Real/Ştiinţe ale Naturii/ 183/ 28 de locuri/ 6,08

Teoretică/Uman/ Filologie/ 181/ 28 de lcouri/ 6,33

 

TEIUȘ

Liceul Teoretic Teiuş

Str. Decebal, nr. 22, Teiuş, tel 0258-851157

Teoretică/ Uman/ Filologie/ 184/ 28 de locuri/ 5,44

Teoretică/ Real/ Ştiinţe ale naturii/ 185 /28 de locuri/ 3,03

 

ZLATNA

Liceul „Corneliu Medrea” Zlatna

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 14, Zlatna, tel. 0258-856521, fax. 0258-856521

Teoretică/ Real/ Ştiinţe ale naturii/ 148/ 28 de locuri/ 4,51

Tehnologică/ Tehni/c Electronică automatizari/ 147/ 28 de locuri

 

ARIEȘENI

Liceul Tehnologic de Turism şi Alimentaţie Arieşeni

Str. Centru nr. 8, tel. 0258-77966, fax: 0258-77966

Tehnologică/ Servicii Turism şi alimentaţie/ – 28 de locuri

 

ALBAC

Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor” Albac

Str. Cloşca nr. 5, tel. 0258-777109, fax: 0258-777109

Tehnologică/ Resurse naturale şi protecţia mediului /Agricultură/ – 28 de locuri

VEZI GHIDUL CANDIDATULUI 2016

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax