Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

AJOFM Alba: Rata şomajului, de 6,88% în luna decembrie. Câţi bani au fost cheltuiţi pentru cursuri, indemnizaţii şi contribuţii, anul trecut


Publicat

oameni loc de munca ajofmLa sfârşitul anului 2014, în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba figurau un număr total de 12.508 şomeri, dintre care 4.366 indemnizaţi şi 8.142 neindemnizaţi. Rata şomajului, la nivelul judeţului Alba, la finele lunii decembrie 2014 este de 6,88%. AJOFM a transmis raportul de activitate pentru anul trecut, inclusiv sumele cheltuite pentru organizarea de cursuri şi măsuri de ocupare a forţei de muncă, dar şi indemnizaţii de şomaj şi contribuţii.

Obiectivul general al Programului judeţean pentru ocuparea forţei de muncă în anul 2014 prevede încadrarea în muncă a cel puţin 5.225 persoane. Până la data de 31 decembrie, număr total de 6.417 persoane au revenit pe piaţa muncii, ca rezultat al aplicării următoarelor măsuri active, transmite AJOFM Alba.

Anul trecut, 21.345 persoane au beneficiat de servicii de informare şi consiliere profesională, acordate gratuit. Dintre acestea, 5.300 de persoane au vârste sub 25 de ani, 3.712 persoane cu vârsta între 25 – 34 ani, 5.473 persoane cu vârsta între 35 – 45 ani, 6.860 persoane cu vârsta mai mare de 45 ani. Ca nivel de studii, 3.568 de persoane au avut şcoala generală incompletă, 5.670 sunt absolvenţi de şcoală generală, 5.119 absolvenţi de şcoli profesionale/ şcoli de arte şi meserii, 5.183 absolvenţi de liceu 219 absolvenţi ai şcolilor postliceale şi 1.586 absolvenţi de studii superioare.

În urmare serviciilor de consiliere şi orientare profesională, au fost încadrate în muncă 774 persoane şi înscrise la programe de formare 860 de persoane.

Pentru anul 2014 s-a prevăzut prin planul judeţean de formare profesională cuprinderea în cursuri de formare profesională a 1.100 persoane şi s-au organizat, la solicitarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, un număr total de 24 programe de formare, la care au fost înscrise 461 persoane (din care şomeri 387), iar 74 de persoane au suportat contravaloarea cursurilor, fiind persoane ocupate: (agent de securitate – 71 persoane – 3 cursuri; bucătar: 25 persoane – un curs; cofetar, patiser: 16 persoane – un curs; comunicare în limba engleză: 29 persoane – 2 cursuri; electrician instalaţii şi echipamente electrice industriale: 16 persoane – un curs; frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist: 66 persoane – 3 cursuri; inspector resurse umane: 49 persoane – 2 cursuri; instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze: 15 persoane – un curs; îngrijitoare bătrâni la domiciliu: 16 persoane – un curs; lucrător în comerţ: 16 persoane – un curs; lucrător finisor pentru construcţii: 17 persoane – un curs; operator introducere, validare şi prelucrare date: 35 persoane – 2 cursuri; ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie: 37 persoane – 2 cursuri; operator la maşini unelte cu comandă numerică: 20 persoane – un curs; sudor: 19 persoane – 1 curs; cosmetician – 14 persoane – un curs).

În perioada ianuarie – decembrie 2014 – cu fonduri europene s-au organizat 34 programe de formare la care au fost cuprinse 399 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în următoarele ocupaţii: baby sitter, lucrător finisor pentru construcţii, frizer- coafor-manichiurist-pedichiurist, instalator apă, canal, lucrător în comerţ, agent de securitate, operator la maşini unelte cu comandă numerică, pavator, peisagist – floricultor, expert local pe probleme romilor, zugrav, competenţe informatice, antreprenor în economia socială, finisor lăcuitor lemn, îngrijitor bătrâni la domiciliu, instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze, lucrător comercial, manager proiect, strungar universal.

Anul trecut, au fost angajaţi 538 absolvenţi, din care 153 prin subvenţionarea locurilor de muncă. Din numărul de 153 absolvenţi subvenţionaţi, 3 persoane sunt absolvente a ciclului inferior al liceului sau a şcolilor de arte şi meserii, 71 sunt absolvenţi de învăţământ secundar superior sau postliceal şi 79 sunt absolvenţi de învăţământ superior. Din cei 538 absolvenţi încadraţi, 65 au beneficiat de prima de încadrare prevăzută de lege, prima egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data acordării (500 lei).

În scopul prevenirii şomajului de lungă durată şi stimulării şomerilor de a se încadra în muncă înainte de expirarea perioadei de indemnizare, s-au acordat alocaţii pentru un număr de 490 şomeri, din care 250 sunt femei. Potrivit AJOFM Alba, această măsură s-a dovedit mai eficientă la persoanele cu vârsta peste 45 de ani, ceea ce demonstrează că persoanele din această categorie deţin o experienţă profesională bogată precum şi calificări în domenii diverse de activitate şi nu în ultimul rând acceptă criteriile impuse de angajatori.

La categoria persoane cu vârsta de peste 45 ani, şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale sau şomeri care mai au 5 ani până la vârsta de pensionare, au fost încadraţi în muncă din această categorie un număr total de 3.156 şomeri din care 675 cu subvenţionarea locului de muncă (1681 din mediul urban şi 1475 persoane din mediu rural).

Până la 31 decembrie 2014, au beneficiat de subvenţionarea locului de muncă 61 persoane: 15 persoane s-au încadrat într-o localitate la o distantă mai mare de 50 de km faţă de domiciliul (aceste persoane au primit o primă de instalare egală cu de două ori valoarea indicatorului social de referinţă), iar 46 persoane s-au încadrat în altă localitate cu schimbarea definitivă a domiciliului (aceste persoane au primit o primă de instalare, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă – unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează prestaţiile băneşti, cu excepţia indemnizaţiei de şomaj, suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, care în acest moment are valoarea de 500 lei) în vigoare la data instalării).

Prin aplicarea setului de măsuri active prevăzute pentru promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu handicap, a serviciilor personalizate pentru acest grup ţintă, s-a reuşit încadrarea în muncă, până la data de 31 decembrie 2014 a 20 persoane fără subvenţionarea locului de muncă şi 6 persoane cu subvenţionarea locului de muncă.

Numărul persoanelor intrate la serviciile de mediere a locurilor de muncă vacante de la începutul anului şi până la sfârşit a fost de 16.757. În urma acordării acestor servicii s-a reuşit plasarea în muncă a 6.417 persoane, din care: 3.292 persoane în locuri de muncă pe perioadă nedeterminată, 3.125 persoane în locuri de muncă pe perioadă determinată. După prima mediere a muncii şi-au găsit loc de muncă 1.591 persoane.

În anul 2014, s-au încheiat 4 contracte de solidaritate, prin care au fost încadrate în muncă 4 persoane cu vârste cuprinse între 16-25 ani (trei din mediul urban).

Munca în străinătate. Activitatea prin reţeaua EURES

În cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba funcţionează compartimentul EURES. Consilierul EURES specializat în probleme de mobilitate a forţei de muncă oferă servicii pentru obţinerea unui loc de muncă în condiţii sigure, facilitând întâlnirea dintre persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi angajatori recomandaţi de reţeaua EURES din statele membre UE; servicii gratuite de mediere privind încadrarea în muncă în străinătate; informaţii detaliate asupra locurilor de muncă adecvate şi despre condiţiile de viaţă şi de muncă din alte state.

În perioada ianuarie – decembrie 2014, s-au procesat solicitările pentru locuri de muncă în spaţiul european pentru un număr de 603 persoane, din care 230 femei, ţara cea mai solicitată fiind Germania iar ocupaţia cea de muncitor în agricultură.

Principalele obstacole în calea mobilităţii lucrătorilor români în spaţiul european sunt necunoaşterea limbii străine de circulaţie europeană solicitată de angajator şi insuficienta informare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă în altă ţară europeană asupra condiţiilor de muncă şi de viaţă din statul respectiv.

Doar două persoane au confirmat că şi-au găsit loc de muncă în Olanda respectiv 7 în Germania.

Luna/Număr solicitanţi de loc de muncă în străinătate (total, din care femei)/Ţara cea mai solicitată/ Nivelul de instruire al solicitantului (primar, gimnazial, professional; liceal, postliceal; universitar

Ianuarie         179             63                Spania              67                   78                34

Februarie       140             74                Germania         34                   67                39

Martie            66               22                Austria             12                   45                9

Aprilie           27               5                  Germania         1                     18                8

Mai                14               5                  Germania         1                     8                  5

Iunie              19               5                  Germania         –                     15                4

Iulie               39               16                Germania         15                   20                4

August           17               3                  Germania         –                     9                  8

Septembrie    44               15                Spania              4                     29                11

Octombrie     17               8                  Germania         2                     12                3

Noiembrie     29               11                Spania              2                     22                5

Decembrie     12               3                  Germania         0                     11                1

TOTAL          603             230                                      138                 334              131

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba a primit de la persoane fizice interesate 65 cereri pentru eliberarea formularelor europene E301/U1, în vederea certificării perioadelor de asigurare realizate în sistemul asigurărilor pentru şomaj din România, pentru obţinerea prestaţiei de şomaj în alte state, acestea fiind eliberate pentru: Spania – 44, Italia – 4, alte ţări – 17.

Pentru certificarea legată de membrii familiei ai unei persoane aflate în şomaj, care trebuie luaţi în considerare la calculul prestaţiilor, în cadrul AJOFM Alba au fost primite 79 solicitări pentru care s-au completat formularele E302/U006, formularele fiind eliberate pentru Spania.

Alte formulare eliberate conform Regulamentului 883/2004, cu referire la confirmarea înregistrării persoanelor înregistrate la AJOFM Alba şi indemnizate în alt stat membru – 28.

Cât a plătit AJOFM Alba în 2014 pentru cursuri, indemnizaţii şi contribuţii

În perioada ianuarie-decembrie 2014, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba a cheltuit următoarele sume de bani, pentru aplicarea măsurilor active de ocupare a forţei de muncă:

–  organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare profesională – 249.077 lei;

–  ocuparea forţei de muncă prin acordarea de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea perioadei de şomaj – 364.881 lei

–  încadrarea şomerilor în vârstă de peste 45 de ani şi a întreţinătorilor părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale prin subvenţionarea locului de muncă – 2.984.727 lei;

–  încadrarea prin subventionarea locurilor de munca a persoanelor cu handicap – 25.250 lei;

–  încadrarea prin subvenţionarea locurilor de muncă a şomerilor care mai au 5 ani până la împlinirea vârstei de pensionare – 70.694 lei

–  încadrarea şomerilor prin stimularea mobilităţii forţei de muncă – 198.500 lei;

–   încadrarea absolvenţilor din instituţii de învăţământ prin subvenţionarea locului de muncă – 1.039.631 lei;

–   încadrarea absolvenţilor prin acordarea primei de încadrare – 31.550 lei;

–  încadrarea absolvenţilor prin acordarea primei de stimulare a încadrării din perioada de şomaj – 27.551 lei;

–  încadrarea prin încheierea de contracte de solidaritate – 245.877 lei;

Cea mai accesată măsura activă de către angajatori pentru care s-au alocat şi cele mai multe resurse financiare o reprezintă încadrarea persoanelor peste 45 de ani sau unici întreţinători de familie. Angajatorii preferă acest tip de măsură activă datorită faptului că persoanele care fac parte din această categorie de vârstă deţin experienţă profesională, mobilitatea pe piaţa muncii în rândul acestei categorii este scazută motiv pentru care firma poate avea o anumită stabilitate în procesul de producţie.

Pentru măsurile pasive s-au făcut plăţi astfel :

– indemnizaţia de şomaj, plăţi compensatorii – 23.065.291 lei

– contribuţii aferente la asigurarile sociale şi de sănătate ale şomerilor – 8.499.869 lei.

În cursul anului 2014, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba a înregistrat cereri de plată a creanţelor salariale pentru 10 angajatori, în sumă de 414.960 lei reprezentând salarii restante şi compensaţii băneşti restante.

Planul de acţiuni pentru anul 2015

Pentru anul 2015 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba a estimat încadrarea a 5.670 şomeri ca urmare a acordării serviciilor de mediere a locurilor de muncă vacante; ocuparea a 800 şomeri ca urmare a acordării serviciilor de informare şi consiliere profesională; ocuparea a 300 şomeri care se încadrează înainte de expirarea şomajului, prin acordarea de alocaţii; încadrarea a 90 de absolvenţi care beneficiază de prima de încadrare; încadrarea a 100 persoane de etnie romă; încadrarea prin subvenţionarea locului de muncă a unui număr de 750 şomeri; încadrarea în muncă a unui număr de 50 şomeri prin stimularea mobilităţii forţei de muncă; organizarea a 56 de cursuri de formare profesională la care vor participa 1.165 şomeri; încadrarea a 775 de şomeri care vor absolvi cursuri de formare profesională; încadrarea a 20 persoane prin acordarea de subvenţii la angajatorii de inserţie, pe baza contractelor de solidaritate, încadrarea unui număr de 20 elevi şi 15 studenţi prin subvenţionarea locurilor de muncă.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Contribuţiile lunare pentru pensii cresc din această lună. Cât costă cumpărarea vechimii

Publicat

bani

Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) a anunţat că toate veniturile asigurate înscrise în contractele de asigurare socială al căror nivel se situează sub nivelul salariului minim se vor modifica, prin notificarea asiguratului. De asemenea, odată cu majorarea salariului minim brut pe țară a crescut și suma pentru cumpărarea retroactivă a vechimii.

Potrivit CNPP, începând cu data de 13 ianuarie 2021 salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este de 2.300 lei. În cazul asiguraților care au încheiat contracte de asigurare socială conform Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puțin decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

În consecință, începând cu data de 13 ianuarie 2021, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială încheiat în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, este de 2.300 lei.

Din inițiativa casei teritoriale de pensii, toate veniturile asigurate înscrise în contractele de asigurare socială al căror nivel se situează sub nivelul minim de 2.300 lei se vor modifica, prin notificarea asiguratului. De asemenea, salariul minim brut pe țară garantat în plată de 2.300 lei se va utiliza și în cazul contractelor de asigurare socială încheiate în baza O.U.G. nr. 163/2020 începând cu data de 13 ianuarie 2021.

Noua valoare de 2.300 lei nu are implicații în ceea ce privește contractele de asigurare socială ce au fost încheiate până la data de 13 ianuarie 2021, în temeiul O.U.G. nr. 163/2020.

Având în vedere că, potrivit legii, contribuţia pentru pensii este de 25% din salariul brut, înseamnă că aceasta se va majora de la 558 de lei (prin rotunjirea făcută de CNPP pentru suma de 557,5 lei, cât era anul trecut) la 575 de lei pe lună. Adică 17 lei în plus în fiecare lună.

Cât costă cumpărarea vechimii

În toamna anului trecut, prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 163/2020, a fost reglementată posibilitatea asigurării retroactive în baza unui contract de asigurare socială pentru o perioadă de maxim 6 ani.

Încheierea unui astfel de contract, pentru cumpărare retroactivă a vechimii pe o perioadă de maximum 6 ani, poate fi solicitată numai în perioada 28 septembrie 2020 – 31 august 2021. În intervalul de 6 ani, poate fi solicitată asigurarea pentru una sau mai multe perioade de timp, continue sau disparate, anunţa atunci CNPP.

„Contractul de asigurare socială se încheie doar în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă şi numai pentru perioade anterioare. Perioadele de timp pentru care se poate încheia contract sunt perioadele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data împlinirii vârstei standard de pensionare”, se mai arată în ordonanţă.

Baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, respectiv venitul asigurat la care se achită contribuţia de asigurări sociale, înscris în contractul de asigurare socială, este ales de persoana care încheie contractul şi nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

Pentru anul 2020, valoarea salariului minim brut pe ţară garantat în plată utilizat la calculul contribuţiei de asigurări sociale datorate a fost de 2.230 lei, respectiv o sumă minimă lunară de plată de 558 lei.

Cum din 13 ianuarie salariul minim brut pe ţară a fost majorat la 2.300 de lei, rezultă o sumă minimă lunară de plată de 575 de lei, respectiv 6.900 lei pentru cumpărarea unui singur an de vechime şi 41.400 de lei pentru cumpărarea a 6 ani de vechime.

Suma este considerabil mai mare decât cea percepută anul trecut pentru cumpărarea a 6 ani de vechime în muncă, diferenţa fiind de 1.224 lei.

sursa: cnpp.ro, adevărul.ro

Citeste mai mult
Publicitate

ABRUD

FOTO ȘTIREA TA: Căprioară căzută într-un bazin de apă, salvată de pompierii din Abrud

Publicat

O căprioară căzută într-un bazin de apă a fost salvată joi, 21 ianuarie, de pompierii din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Abrud.

Reamintim faptul că în urmă cu două zile, marți, 19 ianuarie, pompierii din Câmpeni au salvat o altă căprioară care a rămas blocată într-un sloi de gheață.

Vezi și FOTO-VIDEO: Căprioară rămasă blocată într-un sloi de gheață, salvată de pompierii din Câmpeni

„Pompierii Primăriei Abrud au intervenit, astăzi, pentru salvarea unei căprioare căzute în bazinele de apă de la Cristea.

Deși speriată, căprioara este în siguranță datorită unor oameni dedicați și determinați să lupte pentru orice suflet aflat în nevoie”, au transmis reprezentanții Primăriei Abrud.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Ministerul Agriculturii va lansa un program nou de susținere a cultivării plantelor aromatice și va extinde programul „Tomata”

Publicat

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, a anunţat miercuri că anul acesta va extinde programul „Tomata”, acordând sprijin agricultorilor care vor cultiva legume în spaţii protejate, dar va veni şi cu unul nou dedicat plantelor aromatice, pentru a acoperi „un deficit comercial foarte mare”.

„Vor rămâne acciza la motorină, programul „Usturoiul”, „Bazna şi Mangaliţa”, programul de minimis pentru sprijinul apicultorilor. Un nou program gândesc colegii acum legat de plante aromatice, pentru că am observat în deficitul balanţei comerciale că şi aici înregistrăm un deficit comercial foarte mare şi mult discutatul program „Tomata”, despre care, sigur, în mod eronat s-a spus că s-a renunţat. Nu. El se va extinde şi se va îmbunătăţi. Programul „Tomata” a consumat în patru ani 172 de milioane de euro, iar efectul lui nu a mai venit. În patru ani importurile au crescut în fiecare an, iar acolo unde am fost sesizaţi am verificat şi ne-am dat seama că programul era atât de prost gestionat încât putea fi foarte uşor fraudat. Doar la o simplă verificare, la Olt, am găsit anul trecut 417 dosare fictive, dar cel mai important lucru care ne-a făcut să îl extindem este că majoritatea legumicultorilor, membrii şi liderii asociaţilor au spus: „Domnule ministru numai tomate există? De ce nu faceţi un program de sprijin al legumelor în spaţii protejate?”, a declarat Adrian Oros, într-o conferinţă de presă.

El a subliniat că în următoarea perioadă vor exista consultări pe fiecare măsură care urmează să fie lansată „atât cu bani de la buget cât şi din banii Programului Naţional Strategic pe perioada de tranziţie”.

„Împreună cu legumicultorii vom stabili care anume dintre legume vor intra în acest program „Legume în spaţii protejate”. Lumea trebuie să ştie, legumicultorii ştiu că în continuare se va derula sprijinul cuplat vegetal de 4.880 de euro pe hectar anul acesta pentru legume în spaţii protejate şi de aproximativ de 1.800 de euro pentru tomate pentru procesare. Sunt măsuri care se continuă şi merg în paralel cu acest program”, a adăugat ministrul Agriculturii.

Programul „Tomate în spaţii protejate” a fost lansat de fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, odată cu preluarea mandatului, la începutul anului 2017, fiind considerat ca un produs deficitar, pe care România il importă masiv.

sursa: agerpres.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Sorin Bumb: Consumatorii au la dispoziție încă 5 luni pentru a-și alege cea mai bună ofertă de furnizare a energiei electrice

Publicat

Senaorul de Alba, Sorin Bumb, a transmis un comunicat în cafe anunță simplificarea procedurii de încheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice.

În plus, spune acesta, consumatorii casnici au la dispoziție încă 5 luni pentru a-și alege cea mai bună ofertă concurențială de furnizare.

Comunicatul senatorului Sorin Ioan Bumb: 

Liberalizarea pieței de energie electrică, începând cu data de 1 ianuarie 2021, permite acum fiecărui consumator casnic să-și aleagă cea mai bună ofertă concurențială de furnizare, care să-i ofere cel mai mic preț, în concordanță cu nevoile sale și cu obiceiurile sale de consum.

Pentru că perioada anterioară nu a fost suficientă pentru ca românii să se hotărască asupra unei oferte de pe piața concurențială, s-a intervenit pentru extinderea perioadei în care aceștia pot alege o anumită ofertă concurențială, astfel încât să aibă mai mult timp la dispoziție pentru a se informa și a compara toate ofertele concurențiale de pe piață.

Astfel, ordinul ANRE 5/2021, intrat în vigoare de ieri, extinde până la 30 iunie 2021 perioada în care consumatorii casnici își pot alege furnizorul de energie electrică.

Începând de acum și până la 30 iunie, abonații vor beneficia automat de cea mai bună ofertă concurențială, fără abonament, cu prețul cel mai mic practicat furnizorul cu care au contract în prezent.

Pentru ca lucrurile să fie clare pentru toată lumea, toți abonații casnici vor primi în fiecare lună, odată cu factura pentru energie electrică și o scrisoare de informare din parte furnizorului, precum și un formular de selecție a ofertei, care să-i ajute să compare prețurile.

În acest formular vor fi prezentate comparativ: oferta concurențială cu prețul cel mai mic (cea aplicabilă automat până la 30 iunie, dacă abonatul nu solicită altă ofertă), oferta de serviciu universal (cea din contractul vechi, încheiat anterior datei de 1 ianuarie 2021), valoarea reducerii comerciale acordate de furnizor (diferența între prețul din oferta cea mai mică și prețul din vechiul contract) și o altă ofertă concurențială, alternativă.

Totodată, se simplifică și modalitatea de încheiere a unui nou contract, pentru că este de ajuns pentru orice abonat casnic să completeze acest formular pe care îl primește o dată cu factura, să bifeze în el oferta care îi convine, să îl semneze și să îl transmită apoi furnizorului de electricitate.

În baza acestui formular semnat, un nou contract, realizat în termeni aleși de consumator prin intermediul formularului, intră în vigoare automat în termen de 5 zile de la primirea formularului semnat de către furnizor.

Subliniez că toți consumatorii casnici sunt liberi să aleagă ce furnizor doresc și nu sunt în niciun fel obligați să aleagă în continuare furnizorul actual, decât dacă doresc acest lucru.

Primirea acelei scrisori și a formularului de ofertă este doar o modalitate practică care să le ușureze încheierea unui nou contract, dar nu îi obligă să rămână la furnizorul actual.

Ei pot căuta alte oferte și pot încheia contracte cu orice furnizor doresc, dintre cei care sunt disponibili în zona lor. Este însă important să facă acest lucru, adică să aleagă cea mai bună ofertă concurențială pentru ei.

Am avut mai multe discuții pe această temă cu reprezentanții ANRE și cu cei ai ministerului Energiei și am insistat ca toți consumatorii casnici să fie corect informați și să poată beneficia de cea mai avantajoasă ofertă concurențială.

Voi urmări această situație și voi cere periodic informări  în cadrul Comisiei pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale a Senatului, al cărui membru sunt.

Cred că termenul de 30 iunie va fi suficient de lung pentru ca fiecare să poată alege în funcție de necesitățile sale dar, dacă vom constata că este necesară extinderea acestui termen, vom căuta măsurile legale pentru a-l extinde.

Sorin Ioan Bumb, senator PNL de Alba

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate