Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

AJPIS Alba a făcut plăţi de 12,2 milioane lei, în noiembrie, către 100.000 de beneficiari de ajutoare sociale. Peste 200.000 de lei, încasaţi ilegal, vor fi recuperaţi


Publicat

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba (AJPIS Alba) a efectuat plăţi, în luna noiembrie 2013, în valoare totală de 12.262.285 lei, din care 3.859.363 lei pentru indemnizaţii de handicap şi pentru însoţitorii acestor persoane,  şi 3.750.970 lei alocaţii de stat pentru copii. Inspectorii sociali au dispus recuperarea unor sume în valoare totală de 260.330, încasate necuvenit de persoane din Alba pentru creşterea copilului (50 beneficiari, 222.671 lei), venit minim garantat (29.300 lei), alocaţie pentru susţinerea familiei (4.170 lei) sau decesul unei persoane cu nevoi speciale (12 cazuri, 4.192 lei).

În urma solicitărilor care au fost transmise către Agenţie, direct de titulari ai beneficiilor de asistenţă socială sau de către primării, s-a asigurat stabilirea dreptului în vederea asigurării plăţii şi punerea în plată, pentru următoarele beneficii de asistenţă socială:

Alocaţia de stat pentru copii, s-a acordat pentru un număr  de 61.293 beneficiari, din care:

– alocaţia de stat pentru copii cu vârsta de până la 2, respectiv 3 ani, pentru un număr de 5.941 beneficiari; cuantumul alocaţiei pentru copiii cu vârsta de până la 2, respectiv 3 ani, pentru copilul cu handicap este de 200 lei lunar;

– alocaţia de stat pentru un număr de 54.088 beneficiari; cuantumul alocaţiei de stat este de 42 lei;

– alocaţia de stat dublă (majorată 100% pentru copiii încadraţi într-un grad de handicap, cuantum – 84 lei) pentru un număr de 1.264 beneficiari.

Suma plătită cu titlu de alocaţie de stat a fost în luna noiembrie 2013, de 3.750.970 lei.

Alocaţia pentru susţinerea familiei s-a acordat pentru un număr de 3.745 beneficiari. Suma plătită cu acest titlu a fost de 306.944  lei, în cursul lunii noiembrie 2013.

Alocaţia de întreţinere pentru copiii aflaţi în plasament familial, s-a acordat pentru un număr de 579 beneficiari, pentru care s-a plătit, în cursul lunii noiembrie 2013, suma de 59.922 lei.

Indemnizaţia lunară de hrană cuvenită persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA s-a acordat pentru un număr de 18 persoane adulte, iar suma plătită cu acest titlu a fost de 7.020 lei,  în luna noiembrie 2013.

În baza OUG 148/2005 privind susţinerea familiilor în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza OUG 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare, s-au acordat un număr de 3.068 indemnizaţii lunare, plătindu-se, pentru această perioadă, suma de 2.511.858 lei şi 469 stimulente, în valoare totală de 245.570 lei.

În ceea ce priveşte ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale sau cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, în noiembrie nu au fost efectuate plăţi cu acest titlu.

Venitul minim garantat (ajutorul social) s-a acordat pentru un număr de 5.257 beneficiari, pentru care, în luna noiembrie 2013, s-a plătit suma de 1.122.843 lei. Suma plătită este aferentă lunii octombrie 2013.

În baza OUG 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele cu dizabilitate gravă sau accentuată beneficiază de:

– concediu pentru îngrijirea copilului – indemnizaţie lunară, în cuantum de 450 lei, pentru un număr lunar de 164 beneficiari;

– sprijin lunar în cuantum de 450 lei, acordat persoanei cu dizabilitate gravă sau accentuată, care nu realizează alte venituri în afara beneficiilor de asistenţă socială destinate persoanelor cu dizabilităţi, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani; nu au fost beneficiari;

– sprijin lunar în cuantum de 300 lei, acordat persoanei cu dizabilitate gravă sau accentuată care nu realizează alte venituri în afara beneficiilor de asistenţă socială destinate persoanelor cu dizabilităţi, pentru copilul cu vârstă cuprinsă între 3 şi 7 ani, pentru un număr de 5 beneficiari;

– sprijin lunar în cuantum de 300 lei, acordat persoanei care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului şi indemnizaţiei lunare aferente, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, acordată pentru un număr lunar de 3 beneficiari;

– sprijin lunar în cuantum de 150 lei, acordat persoanei care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului şi indemnizaţiei lunare aferente, pentru copilul cu vârstă cuprinsă între 3 şi 7 ani, pentru un număr lunar de 37 beneficiari;

– sprijin lunar în cuantum de 450 lei pentru creşterea copilului acordată persoanei cu handicap pentru copilul cu vârstă cuprinsă între 0 şi 2 ani, acordată pentru un număr de 31 beneficiari;

– sprijin lunar în cuantum de 0,3 ISR 150 lei pentru creşterea copilului acordat persoanei cu handicap, pentru copilul cu vârstă cuprinsă între 2 şi 7 ani, acordat pentru un număr de 85 beneficiari.

Suma achitată cu acest titlu a fost de 115.211 lei.

A fost transmisă către DGASPC Alba solicitarea sumei de 3.859.363 lei reprezentând fonduri de la bugetul de stat şi efectuarea plăţilor către Consiliul Judeţean Alba, respectiv DGASPC Alba pentru  plata indemnizaţiei lunare acordate persoanelor cu handicap grav şi accentuat, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap grav, accentuat şi mediu şi a indemnizaţiei de însoţitor pentru adultul cu handicap vizual grav.

Subvenţii pentru asociaţii şi fundaţii

Conform prevederilor Legii nr. 34/1998, asociaţiile şi fundaţiile române pot beneficia de subvenţii de la bugetul de stat. În anul 2013, beneficiază de subvenţii patru astfel de asociaţii sau fundaţii: Organizaţia “Caritas” Alba Iulia, Asociaţia  “Caritas Mitropolitan Greco Catolic” Blaj şi Asociaţia “AS 2001” Alba Iulia şi Asociaţia “Filantropia Ortodoxă” Alba Iulia, în baza convenţiilor încheiate pentru anul 2013.

Organizaţia „Caritas” Alba Iulia are încheiată convenţie pentru subvenţii de la bugetul de stat, pentru un număr de 3.650 persoane, iar suma acordată cu acest titlu, în primele 11 luni ale anului 2013, este de 3.388.916 lei.

Asociaţia „Caritas Mitropolitan Greco Catolic” Blaj a primit, de la începutul anului, fonduri de 489.863 lei, aferente pentru 430 de persoane.

Asociaţia „AS 2001”Alba Iulia, cu 120 persoane ocrotite, a încasat 136.620 lei în aceeaşi perioadă.

Asociaţia „Filantropia Ortodoxă” Alba Iulia – 384 persoane – a primit fonduri de 381.689 lei.

Acreditarea furnizorilor de servicii sociale

În cursul lunii noiembrie 2013 au fost depuse patru solicitări privind acreditarea unor servicii sociale de către trei furnizori privaţi şi un furnizor public din judeţul Alba. A avut loc o şedinţă a Comisiei de acreditare în care au fost acreditaţi trei furnizori de servicii sociale.

Activitatea de inspecţie socială. Sume încasate ilegal de beneficiari

Potrivit raportului AJPIS Alba, din 611 beneficiari de indemnizaţie pentru creşterea copilului, identificaţi de către Curtea de Conturi prin încrucişarea bazelor de date între agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în luna noiembrie 2013 au fost verificaţi un număr de 318 beneficiari. În urma verificărilor s-a constatat că pentru 268 beneficiari suspiciunea nu se confirmă, iar pentru 50 beneficiari s-a dispus recuperarea sumelor încasate necuvenit, în cuantum de 222.671 lei.

Inspectorii sociali au desfăşurat activităţi de inspecţie în cadrul ,,Controlul bazat pe risc, privind stabilirea, acordarea şi plata ajutorului social şi a alocaţiei pentru susţinerea familiei”, prin verificări în teren la următoarele primării: Galda de Jos, Întregalde, Sălciua, Mogoş, Hopârta, Almaşu Mare, Vidra, Gârda de Sus, Poiana Vadului, Meteş, Livezile, Ponor, Pianu de Sus, Scărişoara, Cergău, Săliştea, Şugag, Mirăslău, Horea, Bucium, Fărău, Sohodol, Lopadea Noua, Rădeşti, Blandiana, Albac, Vadul Moţilor, Avram Iancu, Lunca Mureş, Noşlac, Gîrbova, Poşaga, Vinţu de Jos, Şona, Cetatea de Baltă, Roşia de Secaş, Stremţ, Şibot, Săşciori, Jidvei,  SPAS Cugir, SPAS Sebeş şi DAS Alba Iulia.

Suspiciunile care au fost verificate de către inspectorii sociali au fost: declararea eronată în cererea şi declaraţia pe proprie răspundere, a veniturilor şi a membrilor beneficiarilor de ajutor social şi de alocaţie pentru susţinerea familiei.

În luna noiembrie 2013 au fost verificate 363 dosare cu suspiciuni venituri nedeclarate, din care 225 dosare cu suspiciune neconfirmată, iar 138 dosare cu suspiciune confirmată.

Prin procese verbale de control, s-au dispus măsuri de recuperare a sumelor încasate necuvenit, respectiv pentru venitul minim garantat s-au dispus măsuri de recuperare a sumelor încasate necuvenit în cuantum de 29.300 lei, iar pentru alocaţie pentru susţinerea familiei s-au dispus măsuri de recuperare a sumelor încasate necuvenit în cuantum de 4.170 lei.

În cadrul controlului privind stabilirea, acordarea şi plata beneficiilor de asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale, verificările s-au desfăşurat la DGASPC Alba, la UAT Cetatea de Balta, SPAS Cugir, SPAS Sebeş şi DAS Alba Iulia. Suspiciunile care au stat la baza controlului au fost plăţi după data decesului, CNP inexistente  şi plăţi acordate în mai multe judeţe. Din totalul de 33 suspiciuni verificate, 18 suspiciuni au fost neconfirmate, iar 15 suspiciuni au fost confirmate. Din cele 15 suspiciuni confirmate, trei au fost CNP inexistent, introdus eronat în baza de date a DGASPC-ului, pentru care s-a dispus măsură de remediere a eroării iar pentru celelalte 12 suspiciuni   confirmate s-au dispus măsuri de recuperarea sumelor încasate după data decesului persoanei cu nevoi speciale, în cuantum de 4.192 lei.

Potrivit deciziei directorului general al ANPIS din 18 octombrie 2013, numărul total de posturi repartizat agenţiei din Alba este de 29, din care trei posturi de conducere şi 26 de execuţie. În luna noiembrie 2013 s-a organizat concurs pentru ocuparea unei funcţii publice temporar vacante şi s-a demarat procedura pentru desfăşurarea promovării în grad profesional superior.

Autorizarea furnizorilor de formare profesională a adulţilor

De la începutul anului şi până la 30 octombrie, au fost autorizaţi 31 de furnizori de formare profesională pentru 33 programe de calificare, trei programe de iniţiere, nouă programe de specializare şi cinci programe de perfecţionare.

 ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Eliminarea pensiilor nesimțite: Ministrul Muncii spune că va pune ”pe masă” soluția când va fi convinsă că este constituțională

Publicat

Ministrul Muncii Raluca Turcan a anunțat că își propune să modifice sistemul care permite unui număr de 9.600 de persoane, beneficiari ai unor pensii de serviciu, să primească pensii care sunt de zeci sau chiar de sute ori mai mari decât pensia minimă sau decât cea medie.

„Un element la care ţin şi care va defini mandatul meu de ministru al Muncii este acela al echităţii în sistemul de pensii. Pentru că eu nu pot să tolerez şi nici nu pot să dorm bine noaptea în condiţiile în care în momentul de faţă în România există pensionari care câştigă 78.634 de lei pe lună, în condiţiile în care contributivitatea ar acoperi o pensie de 5.205 lei, iar 73.429 reprezintă criterii favorizante din legile făcute de PSD în Parlament, nu de altcineva”, a declarat Turcan

Secretarul de stat Alin Ignat: eliminarea pensiilor speciale este legată de reforma CCR

Alin Ignat, secretar de stat în Ministerul Muncii spune că  orice inițiativă legislativă pe această temă se va lovi de controlul Curții Constituționale, unde eșecul este garantat de 9 beneficiari de astfel de pensii.

”O spun direct, eliminarea pensiilor speciale este legată de reforma CCR și de schimbarea modului de desemnare a celor 9 judecători constituționali.

Unii din cei care ocupă astăzi aceste poziții sunt foști politicieni de carieră și e limpede că obiectivitatea își găsește greu locul în astfel de cazuri.

E important de spus totuși, că în mai toate statele lumii, fie că vorbim de UE sau SUA, numirile la instanța constituțională se fac oarecum similar, de către Parlament și/sau Președinte, dar există și aspecte care diferă.”

Ignat sugerează că soluția ar fi schimbarea modului în care sunt aleși judecătorii de la curtea Constituțională mai ales pein reducerea politizării acestor funcții.

”Cred că e obligatoriu să analizăm o serie de variante și dau doar câteva exemple: numirea de către Camera Deputaților și Senat să se facă printr-o majoritate de 2 treimi și nu una simplă, asigurarea unui rol hotărâtor al Consiliului Superior al Magistraturii în acest proces sau chiar impunerea condiției de a nu fi fost membru al unui partid politic pentru candidații care doresc să ocupe un loc de judecător constituțional.

Scopul este să reducem, pe cât posibil, politizarea acestor funcții, asigurând un grad mai ridicat de profesionalism, obiectivitate și echidistanță în activitatea CCR.” a mai declarat Ignat.

Ministrul Muncii: Avem soluția. O pune pe masă când suntem siguri că este constituțională

Ministrul Muncii a declarat că are soluția eliminării pensiilor speciale și o va ”pune pe masă”: ”Am identificat o soluţie, dar e un angajament pe care îl fac că nu voi vorbi despre acest lucru decât în momentul în care vom avea noi credinţa că este varianta constituţională”

„Este o realitate a României şi această realitate nu mai poate să continue la nesfârşit. Ne arată lumea cu degetul şi sunt oameni care mor şi speră totuşi să fi ajuns la o pensie care să reflecte şi contributivitatea şi echitatea în societatea românească.

Soluţia o vom pune pe masă. Lucrăm în acest moment. (…) Intangibil nu este nimeni pe lumea asta. ”, a adăugat Raluca Turcan.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

OFICIAL: Restaurantele se închid din nou la Alba Iulia. Orașul reintră în scenariul roșu, după mai multe zile de trend crescător

Publicat

Evoluția epidemiei nu a putut fi ținută sub control în municipiul reședință de județ. Alba Iulia reintră în scenariul roșu, iar restricții aferente vor fi din nou aplicate.

Cel mai afectat sector va fi cel HoReCa, întrucât printre măsurile luate se numără și închiderea restaurantelor la interior. 

De asemenea vor fi închise cazinourile și sălile de jocuri de noroc.

Alba Iulia a înregistrat mai multe zile de creștere a incidenței. Vineri, incidența era de 3,00, sâmbătă incidența a ajuns la 3,18, iar duminică la 3,20.

Înainte de a lua decizia, autoritățile au așteptat minim 72 de ore, pentru a vedea trendul negativ sau pozitiv, de la prima depășire a indicelui de 3 la mie.

Trendul infectărilor a continuat să fie crescător, în ciuda faptului că de mult timp se testează foarte puțin în județ, în raport cu perioada anterioară, din cauza procedurilor la nivel național.

Duminică a avut loc o ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, care a emis următoarea hotărâre:

În format PDF, hotărârea poate fi descărcată AICI.

HOTĂRÂREA nr. 12 din 17.01.2021 privind stabilirea unor măsuri de limitare și prevenire

a răspândirii virusului SARS-COV-2 pe raza unităților administrativ-teritoriale

Alba Iulia, Bucerdea Grânoasă, Cut, Horea, Meteș, Sâncel și Sohodol

Luând în dezbatere rata de incidență a cazurilor de COVID–19 pentru perioada 02.01.2021 – 15.01.2021, respectiv 03.01.2021 – 16.01.2021 la nivelul tuturor unităților administrativ–teritoriale din județ, transmisă Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba de către Direcția de Sănătate Publică Alba;

În temeiul:

Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;
Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, cu modificările și completările ulterioare;
H.G. nr. 3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență aprobat prin H.G. nr. 1491/2004;

În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a C.J.S.U. Alba, aprobat prin Ordinul Prefectului județului Alba nr. 336/25.07.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba, convocat în ședință extraordinară în data de 17.01.2021,

HOTĂRĂȘTE:

(1) La nivelul municipiului Alba Iulia și a comunelor Horea și Meteș, unde rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS–CoV-2 este de peste 3/1.000 de locuitori, începând cu data de 18.01.2021, ora 0000, se instituie măsuri pentru diminuarea impactului riscului, astfel:

Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este interzisă;

Se interzice organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private, sau a altor evenimente culturale;

Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, etc.) atât în spații deschise cât și închise (saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, terase, etc.);

Se interzice desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private;

Se interzice circulația în interiorul localităților pentru persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri;

Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 2300-0500, cu următoarele excepții:

deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

deplasarea pentru asistență medicală care nu poate și amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

deplasarea în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistență persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor în interiorul clădirilor, este interzisă;

Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități;

i) Măsurile stabilite la lit. g) și lit. h) se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

j) Pe perioada în care activitatea operatorilor economici menționați anterior este restricționată sau închisă este permisă prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și a băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;

k) Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepția celor prevăzute la lit. i), cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;

l) Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;

m) Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă;

n) Instituțiile cu atribuții în domeniu, reprezentate în Grupa de coordonare și a comisiilor mixte de verificare a modului de respectare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19, vor intensifica activitățile de verificare a respectării măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 în zonele de risc.

(2) Măsurile dispuse la aliniatul (1) se aplică operatorilor economici/instituțiilor menționate, acolo unde acestea există.

(3) Măsurile stabilite la aliniatul (1) se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia, sau în funcție de modificările intervenite la nivelul unităților administrativ–teritoriale în ceea ce privește rata de incidență.

(1) La nivelul comunelor Sâncel și Sohodol, unde rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 este între 1,5 și 3/1.000 de locuitori, începând cu data de 18.01.2021, ora 0000, se instituie măsuri pentru diminuarea impactului riscului, astfel:
a) Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului;

b) Se interzice organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private, sau a altor evenimente culturale;

c) Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, etc.) atât în spații deschise cât și închise (saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, terase, etc.);

d) Se interzice desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private;

e) Se interzice circulația în interiorul localităților pentru persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri;

f) Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 2300-0500, cu următoarele excepții:

deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

deplasarea în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori decesul unui membru de familie;

g) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor în interiorul clădirilor, este permisă în intervalul orar 06.00-23.00, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului;

h) Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă în intervalul orar 0600-2300, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului;

i) Măsurile stabilite la lit. g) și lit. h) se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

j) Pe perioada în care activitatea operatorilor economici menționați anterior este restricționată sau închisă, este permisă prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și a băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;

k) Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepția celor prevăzute la lit. i), cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;

l) Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;

m) Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, cu obligația respectării orarului de lucru cu publicul între orele 0600-2300;

(2) Măsurile dispuse la aliniatul (1) se aplică operatorilor economici/instituțiilor menționate, acolo unde acestea există.

(3) Măsurile stabilite la aliniatul (1) se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia, sau în funcție de modificările intervenite la nivelul unităților administrativ–teritoriale în ceea ce privește rata de incidență.

La nivelul comunelor Bucerdea Grânoasă și Cut, unde s-a înregistrat un trend descrescător de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2, rata de incidență fiind de sub 1,5 cazuri la 1000 de locuitori, începând cu data de 18.01.2021, ora 0000, încetează aplicarea măsurilor stabilite pentru diminuarea riscului, prin Hotărârea C.J.S.U. Alba nr. 9/13.01.2021, respectiv Hotărârea C.J.S.U. Alba nr. 4/07.01.2021.

Hotărârile adoptate de CJSU Alba până la data adoptării prezentei hotărâri își mențin aplicabilitatea în măsura în care prevederile acestora nu contravin măsurilor stabilite în prezenta hotărâre.

Prezenta hotărâre se transmite membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, U.A.T.-urilor menționate la art. 1-3, în vederea aducerii la cunoștința populației, operatorilor economici și instituțiilor publice, prin toate mijloacele de comunicare avute la dispoziție. De asemenea, prezenta hotărâre se transmite la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și la Departamentul pentru Situații de Urgență de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba. Totodată, hotărârea se va afișa pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Alba.

Alba Iulia, 17.01.2021
PREȘEDINTELE

COMITETULUI JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ALBA

Nicolae ALBU

Prefectul Județului Alba

Foto: Arhivă

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Analiză: Cum a funcționat platforma de programare pentru vaccinare și care au fost principalele probleme ale aplicației

Publicat

Cum a funcționat de fapt aplicația de programare pentru vaccinare și care au fost principalele ei probleme?

Jurnaliștii de la G4Media au realizat o analiză a modului în care a funcționat aceasta și a dificultăților de utilizare întâmpinate. 

Redăm mai jos articolul:

Vinovații pentru aplicația informatică de vaccinare: o analiză a platformei în care se pot programa cetățenii (Op-ed)

Am utilizat și analizat în detaliu aplicația de programare pentru vaccinare. Am încercat  să fac mai jos un mic audit independent al acestei aplicații, ținând cont de contextul legislativ actual și să abordez toate nemulțumirile pe care le-am văzut vehiculate în spațiul public în ultima perioadă.

Indisponibilitatea aplicației

Aplicația a fost indisponibilă pentru o scurtă perioadă, după ce a început programarea fazei doi. În aceeași zi aplicația de mesagerie Signal a fost indisponibilă. Serviciile Google au fost indisponibile în 2020.

Facebook a fost de asemenea indisponibil în mai multe rânduri. Trebuie înțeles că toate aplicațiile au perioade de indisponibilitate din diverse motive și se întâmplă inclusiv la case mai mari care dispun de infinit mai multe resurse decât statul român.

În cazul aplicației de vaccinare, cel mai probabil infrastructura de servere a fost depășită de numărul mare de utilizatori.

Aplicația a fost repusă în picioare foarte rapid, ceea ce îmi arată că există o echipă în spate care s-a mobilizat rapid și a rezolvat problema.

Dacă România ar fi avut un Cloud Guvernamental care să ofere servicii de tip PaaS (Platform as a Service), poate aceste probleme de disponibilitate nu ar fi existat.

Poate echipa de implementare ar fi avut la dispoziție tehnologiile necesare pentru a implementa o arhitectura mult mai scalabilă care ar fi rezistat unui număr mare de utilizatori.

Experiența de utilizare pentru persoane fizice

Experiența de utilizare trebuie tratată diferit pentru persoane fizice și persoane juridice, pentru că sunt fluxuri diferite și cerințe diferite.

Pentru persoane fizice am trecut personal prin experiența de utilizare: înregistrare, adăugare beneficiari și programare.

Am folosit un telefon Apple pentru înregistrare. După introducerea CNP-ului și validarea  telefonului, am încercat să adaug beneficiari, însă primeam o eroare (“persoana inexistenta” sau similar, dar mesajul nu era foarte explicit).

După câteva încercări am realizat că trebuia sa îmi completez întâi profilul de utilizator (Nume, Prenume, CNP, CI, Județ etc) și abia ulterior puteam să adaug beneficiari.

Am depășit aceste probleme și le-au depășit și alți cunoscuți care nu sunt tehnici, însă cu siguranță că un om mai puțin priceput și-ar fi prins urechile.

Experiența de înregistrare ar putea fi îmbunătățită ceea ce ar face aplicația mai accesibilă pentru oamenii mai puțin pricepuți în ale tehnologiei. Pe de altă parte trebuie ținut cont de faptul că aplicația este doar una dintre modalitățile de programare. Programările pot fi făcute și telefonic sau prin intermediul medicului de familie. De asemenea, chiar dacă aplicația ar fi fost perfectă, ar fi rămas oricum foarte mulți oameni pentru care ar fi fost inutilizabilă și inaccesibilă din lipsă de educație digitală.

Procedura de înregistrare pentru persoane fizice ar putea fi îmbunătățită cu un minim de efort. Sugestiile de îmbunătățire ar fi următoarele:

Reducerea numărului de pași și completarea profilului de utilizator ca parte a procedurii de înregistrare. Mai concret, formularul de înregistrare să conțină și informațiile necesare pentru completarea profilului, iar utilizatorul să fie ghidat prin proces.

Includerea de instrucțiuni de utilizare chiar in aplicație. Astfel la fiecare pas să fie descrise instrucțiunile (help contextual). Asta ar ajuta si oamenii mai puțin tehnici sa se descurce mai ușor.

Interfața pentru telefoanele mobile ar putea fi îmbunătățită (responsive).

Pentru adăugarea beneficiarilor am folosit tot telefonul și a mers foarte ușor. Nu știu ce s-ar putea îmbunătăți, în afară de o interfață mai bine adaptată pentru mobil.

Poate ar fi util ca primul beneficiar să fie chiar utilizatorul care a creat contul. Acum trebuie să reintroduci datele personale pentru a fi și beneficiar, ceea ce este redundant.

Pentru programare am folosit calculatorul si Google Chrome. Programarea celor doi părinți a mers foarte rapid, doar din click-uri de mouse, fără sa fie nevoie să mai introduc vreo informație (toate informațiile au fost automat preluate de aplicație). Pentru programare experiența de utilizare a fost impecabilă.

Am înțeles că în cazul unor utilizatori, deși în lista de centre apăreau locuri disponibile, în calendarul detaliat nu apăreau locuri disponibile.

Nu am avut această problemă, dar este posibil să fi fost cauzată tot de numărul mare și să țină de o concurență mare la nivelul bazei de date.

În privința procedurii de programare, singura sugestie ar fi introducerea posibilității de a programa mai mulți beneficiari în același timp. S-a întâmplat unor utilizatori să fie nevoiți să își programeze părinții în zile diferite și la centre diferite, pentru că se terminau locurile după ce făceau prima programare. Concret asta ar presupune sa poți selecta mai mulți beneficiarii din listă (cu o bifă) pe care să îi poți programa în același timp. Modificarea necesită totuși destul de mult efort și nu o consider prioritară, dar ar fi utilă pentru cei cu multe rude.

Trăgând linie, aș acorda nota 8 pentru ergonomie: 7 pentru ergonomia la înregistrare, 9-10 pentru evidența beneficiarilor și 10 pentru funcția de programare.

Dacă România ar fi avut un sistem de identitate electronică, toată această procedură de înregistrare nu ar fi fost necesară. Dacă România ar fi investit mai mult în educație la timpul potrivit, poate nu am fi avut atâția cetățeni marginalizați care nu pot să folosească o aplicație corect implementată, chiar dacă imperfectă. Dacă România ar începe să investească cu adevărat în educație, poate în douăzeci de ani nu am avea problemele pe care le avem acum.

Experiența de utilizare pentru medici și persoane juridice

Pentru medici și persoane juridice am citit manualul de utilizare pentru a înțelege cum este gândită platforma. În cazul medicilor funcționalitatea este foarte similară persoanelor fizice, cu excepția faptului medicul trebuie să bifeze opțiunea “Sunt medic”.

Aplicația validează automat că medicul este înscris în Registrul Medicilor din România. În cazul medicilor, posibilitatea de a programa mai mulți pacienți în același timp ar putea simplifica munca acestora. Această funcție ar fi foarte utilă și pentru companiile cu foarte mulți angajați.

În cazul persoanelor juridice, procedura de înregistrare presupune și completarea datelor persoanei juridice și semnarea electronică a unei „declarații de reprezentant/împuternicit”. Însă pentru a putea semna electronic această declarație, utilizatorul are nevoie de un certificat calificat și de aici încep problemele.

Deși România are legislație privind semnătura electronică, aceste certificate electronice nu sunt foarte răspândite. Obținerea unui astfel de certificat presupune costuri, o procedură birocratică de obținere și cunoștințe tehnice de utilizare, respectiv un anumit nivel de alfabetizare digitală.

Din această cauză aplicația de programare pentru persoane juridice va avea a avea o utilizare foarte limitată. E foarte puțin probabil ca administratorii firmelor mici să dețină un certificat calificat, însă aceasta nu este o problemă a aplicației în sine ci a legislației naționale privind semnătura electronică.

Dacă România ar avea o lege a semnăturii electronice care să permite modalități mai simple de semnare electronică, poate aplicația ar fi fost accesibilă mai multor persoane juridice.

Dacă în România ar exista o carte electronică de identitate care să permită oricărui cetățean, chiar și celor mai puțini educați, să semneze orice document electronic într-un mod simplu, poate nu am căuta vinovații la STS. Dacă în România presa mai ales, dar și societatea nu s-ar repezi să judece doar efectele și s-ar uita mai în profunzime la cauze și dacă am deprinde obiceiul de a avea “puțintică răbdare”, poate că în timp am putea construi.

Utilizarea platformei WordPress

Am văzut critici legate de utilizarea platformei WordPress pe care le consider complet nejustificate. În primul rând “Platforma” de vaccinare este compusă din două aplicații distincte. Un site de prezentare unde sunt oferite diferite informații de interes public (vaccinare-covid.gov.ro) și aplicația de programare care pare fi o aplicație dezvoltată de la zero (programare.vaccinare-covid.gov.ro).

Alegerea platformei WordPress pentru implementarea unui site de informare este o alegere corectă. WordPress permite crearea rapidă a unui site cu costuri minime. WordPress are o comunitate foarte puternică, există numeroase extensii și teme care pot fi cumpărate pentru a extinde funcționalitatea de bază a platformei. Alternativa ar fi fost un alt sistem de tip CMS (Content Management System), fie a unui sistem comercial care ar fi presupus o procedură de achiziție care ar fi întârziat implementarea, fie a unui alt sistem open-source.

De ce a implementat STS platforma

O altă critică este legată de faptul că STS a implementat platforma. Realitatea în România este că atunci când cuțitul ajunge la os în vreo chestiune, intervine STS și implementează rapid o soluție, așa cum e și platforma de vaccinare.

Asta pentru că STS este printre puținele instituții care are capacitatea de mobilizare rapidă și bravo lor. Problema nu e la STS și nu acolo trebuie să ne uităm.

Dacă legea achizițiilor publice ar fi fost mai simplă și ar fi permis achiziții mai rapide și mai eficiente, poate și alte instituții ar fi avut capacitatea de implementare a STS. Poate ar trebui să ne punem problema cum facem ca instituțiile din România să ajungă la nivelul de competență și mobilizare al echipelor de la STS. Ce trebuie să schimbăm în legislație și cum putem să ajutăm instituțiile să devină eficiente? Asta ar trebui să ne preocupe.

Verdict?

Nu este o aplicație perfectă și evident că poate fi îmbunătățită, însă este o aplicație corect proiectată și funcțională. E o aplicație de nota 8, iar dacă ținem cont de contextul în care a fost dezvoltată, probabil sub multă presiune și cu multe cerințe neclare, ar fi de nota 9. Aplicațiile de nota zece din catalogul meu sunt foarte puține și toate sunt jocuri video legendare.

Cine are răbdare să citească instrucțiunile de utilizare, înainte de a critica, va observa că sunt gândite fluxuri flexibile care țin cont de diversele nevoi ale actorilor implicați. Spre exemplu, persoanele juridice obțin un cod pe care angajații îl pot folosi pentru a-și face singuri programarea la vaccinare.

Astfel, reprezentantul companiei poate atât să programeze angajații, dar poate să și delege această sarcină. Platforma este integrată și permite și medicilor să își programeze pacienții. Îmi imaginez că aceeași aplicație este folosită și de operatorii din call center.

Foarte probabil și centrele de vaccinare au propria secțiune în aplicație în care își văd programările pe care le pot administra.

Nu cunosc toate detaliile tehnice ale acestei aplicații și toate observațiile mele se bazează pe ceea ce este public disponibil, însă îmi este clar că ceea ce vedem este doar o parte din funcționalitate, iar sistemul e mai complex decât ceea ce se vede. Sigur că sistemul poate fi îmbunătățit, orice poate îmbunătățit cu răbdare. Oricât aș fi de critic, nu aș putea găsi o problemă majoră acestei aplicații.

Sunt foarte sceptic că o companie privată, inclusiv propria mea companie, ar fi putut face o aplicație mai bună în contextul dat.

Citește concluziile articolului pe G4Media.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

Cum se fac testele COVID în școli după redeschiderea din 8 februarie. Precizările unui secretar de stat din Ministerul Sănătății

Publicat

Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a anunțat mai multe măsuri și reguli pentru elevi și profesori care vor fi luate odată cu redeschiderea școlilor anunțată după data de 8 februarie.

Vlad Voiculescu a precizat că vor fi luate măsuri pentru ca profesorii, elevii dar și părinții acestora să fie în siguranță ”Nu o vom face fără măsuri de precauție și printre măsurile de precauție vor fi următoarele:

-vaccinarea personalului din învățământ, vaccinarea învățătorilor, vaccinarea profesorilor. Tot personalul din învățământ este în etapa a doua de vaccinare, etapă deschisă astăzi.

-A doua măsură pe care o luăm este testarea, testarea tuturor persoanelor simptomatice și a tuturor persoanelor care sunt contacți ai celor identificați pozitiv cu Covid-19. Cu alte cuvinte, dacă cineva apare într-o anchetă epidemiologică și intră în contact cu cineva din acea școală sau lucrează în acea școală, va fi imediat testată cu teste antigen, fie că este copil, fie că este adult. De asemenea, dacă un copil într-o clasă este depistat pozitiv, atunci toți copii vor fi testați.

În ce condiții sunt testați elevii

Dacă un elev dintr-o clasă este depistat pozitiv, atunci toți colegii săi vor fi testați, a anunțat ministrul Sănătății. Iar Dascălii și personalul din școli sunt incluși în etapa a doua a campaniei de vaccinare anti Covid-19.

Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Andreea Moldovan a explicat, la ProTv, procedura de testare în şcoli.

Ce tip de test se va face elevilor

„Testele antigen rapid sunt relevante la persoanele care au simptome sugestive pentru COVID sau la contacţi. La persoanele simptomatice, senzitivitatea scade mult. Testarea se va face doar celor cu simptome sau contacţilor direcţi.” a explicat medicul epidemiolog Andreea Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății.

Testarea elevului se va face în cabinetul medical al şcolii

„Cel mai corect este ca testarea să se facă în cabinetul şcolii, pentru că e un test care poate să aibă un poteţial de risc. Procedura nu este complicată. E foarte important ce facem apoi cu informaţia. O parte din teste sunt în ţară, au fost distribuite de IGSU. Urmează să avem o centralizare a celor rămase şi cel mai important e să avem şi teste suplimentare. Testarea va fi făcută, în principiu, de personalul medical angajat al şcolilor”a mai precizat Andreea Moldovan.

Începând de săptămîna viitoare se vor organiza comunicări online cu cadrele didactice, în vederea unei comunicări corecte.

Cum se înscriu angajaţii din învăţământ în etapa a doua de vaccinare

„Înscrierea la etapa a doua de vaccinare se va face tot prin locul de muncă, nu individual. Rugăm la răbdare, e greu de gestionat un astfel de volum de oameni. Fiecare director trebuie să înscrie angajaţii instituţiei de învăţământ pe care o conduce”, a mai declarat Andreea Moldovan la ProTv.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate