Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la STAT 2023: POSTURI disponibile la instituții publice din județul Alba. LISTA, condiții pentru candidați, calendar

Publicat

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în instituții publice din județul Alba.

Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
 • cunoaște limba română, scris și vorbit
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 • are capacitate deplină de exercițiu
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

ALBA IULIA

Creșa Municipiului Alba Iulia

 • bucătar la Creșa 1 Ampoi

Condiții: studii medii; vechime în specialitate 3 ani; diplomă sau certificat de calificare – specializare bucătar

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 3 februarie 2023 inclusiv, ora 15.00

Concurs: 15 februarie 2023 ora 13.00 – proba practică

Detalii la Creșa Municipiului Alba Iulia, str. Alexandru cel Bun nr. 13, , județul Alba, telefon mobil: 0358 / 118.857 și la sediul Creșei 2 Ampoi, Str. Livezii nr. 47.

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

 • referent de specialitate gr. I (S) – responsabil cu protecția datelor cu caracter personal

Condiții: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă (diplomă de licență+diplomă de master pentru candidații care au absolvit ciclul I+II Bologna sau diplomă echivalentă celor două cicluri în cazul candidaților care au absolvit anterior sistemului Bologna, potrivit prevederilor Art.8 alin.(3) coroborate cu ale Art. 18, alin.(3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare și potrivit prevederilor Art. 153 alin (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011); vechime în muncă, pe funcții ce necesită studii superioare de lungă durată:  minimum 5 ani

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 25 ianuarie 2023, ora 16.00

Concurs: 6 februarie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 8 februarie 2023, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, Direcția General Administrativă, corp D, parter –  Biroul Personal Salarizare, telefon: 0258/806.276.

Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia

 • referent de specialitate, gradul II – Compartimentul Producție, Administrativ

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, în domeniul tehnic și/sau economic; vechime în muncă: minim 6 luni; vechime în specialitatea studiilor absolvite: minim 6 luni; permis de conducere: categoria B.

Concurs: 6 februarie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii la Teatrul de Păpuși „Prichindel”, municipiul Alba Iulia, str. A. Mureșanu nr. 3, județul Alba, telefon mobil: 0749/264.939.

Colegiul Economic „Dionisie Pop-Marţian” Alba Iulia

 • secretar șef

Condiții: studii superioare (ştiinţe economice, ştiinţe administrațive, management, ştiinţe juridice, birotică și secretariat) de lungă durată absolvite cu diplomă (Ciclul I + Ciclul II Bologna pentru absolvenții sistemului Bologna sau echivalenta celor două cicluri pentru candidații care au absolvit anterior sistemului Bologna); vechime în specialitatea postului sau similar: minim 5 ani; abilități foarte bune de operare pe calculator și de utilizare a softurilor specifice activităților din învăţământ: EDUSAL, REVISAL, SIIIR; noţiuni de comunicare în relaţii publice; constiuie avantaj experiență într-o unitate de învățământ

Termenul limită de depunere a dosarelor: 25 ianuarie 2023, ora 15.00

Concurs: 2 februarie 2023, ora 9.00 – proba scrisă; 6 februarie 2023, ora 9.00 – proba practică; 8 februarie 2023, ora 9.00 – proba interviu.

Detalii la Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian”, cu sediul în Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 11, județul Alba, telefon: 0258/811.468.

SEBEȘ

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș

 • muncitor necalificat (6 posturi) – 4 posturi la Zone verzi și 2 posturi la Salubritate

Condiții: studii medii/generale; vechime în muncă 6 luni.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 3 februarie 2023, ora 15.00

Concurs: 13 februarie 2023, ora 11.00 – proba practică; 17 februarie 2023, ora 11.00 – proba interviu.

Detalii la Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, str. Viilor nr. 28, Județul Alba, telefon/fax: 0258/730.148, e-mail: spap_sebes@yahoo.com.

Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș

 • îngrijitor

Condiții: studii de specialitate generale; perfecționări (specializări) – nu se solicită; cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel) – nu se solicită; limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute – nu se solicită; abilități, calități și aptitudini necesare: muncă în echipă, seriozitate, rezistență la stres; nu se solicită vechime.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 27 ianuarie 2023, ora 13.00

Concurs: 7 februarie 2023, ora 14.00 – proba practică; 10 februarie 2023, ora 14.30 – proba interviu.

Detalii la Colegiul Național „Lucian Blaga”, Sebeș, cu sediul în Sebeș, str. Călugăreni nr. 49, județul Alba, telefon 0258.731.217.

AIUD

Colegiul Național „Bethlen Gabor” Aiud

 • bucătar

Condiții: studii medii; certificat de calificare în meseria de bucătar; vechime în domeniu: minim 3 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 30 ianuarie 2023

Concurs: 8 februarie 2023, ora 9.00 – proba scrisă; 10 februarie 2023, ora 9.00 – proba practică; 14 februarie 2023, ora 9.00 – proba interviu.

Detalii la Colegiul Național „Bethlen Gabor”, cu sediul în Aiud, str. Bethlen Gabor nr. 1, județul Alba, telefon: 0258/861.947.

BLAJ

Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj

 • paznic

Condiții: diplomă de absolvire a liceului (12 clase); atestatul specific; vechime 3 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 31 ianuarie 2023, ora 15.00

Concurs: 9 februarie 2023, ora 09.00 – proba scrisă; 10 februarie 2023, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii la Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea”, Blaj, str. Piața 1848 nr. 3, județul Alba, telefon 0258/710.655, e-mail: stefanmanciulea@yahoo.com

CUGIR

Primăria Orașului Cugir

 • muncitor calificat, gradul I/conducător auto

Condiții: şcoală profesională/medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; posesor permis de conducere categoria C; minimum 3 ani vechime în muncă.

Termen limită de depunere a dosarelor: 30 ianuarie 2023, ora 16.00, la Compartimentul Resurse umane, Arhivă cam. 15

Concurs: 8 februarie 2023, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior

 • îngrijitor – Centrul Cultural Cugir

Condiții: studii generale; minimum 5 ani vechime în muncă.

Termen limită de depunere a dosarelor: 3 februarie 2023, ora 16.00, la Compartimentul Resurse umane, Arhivă cam. 15

Concurs: 15 februarie 2023, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii la Primăria Orașului Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon: 0258/751.001, interior 115.

Spitalul Orășenesc Cugir

 • infirmier debutant – Compartiment Recuperare Medicală (2 posturi)

Condiții: studii de specialitate generale; abilități, calități și aptitudini necesare: rezistență fizică, empatie, adaptare la stres, răbdare, lucidă; nu se solicit vechime

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 30 ianuarie 2023, ora 14.00

Concurs: 15 februarie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 20 februarie 2023, ora 11.00 – proba practică; 23 februarie 2023, ora 12.00 – proba interviu.

 • infirmier debutant – Compartiment Pediatrie

Condiții: studii de specialitate generale; abilități, calități și aptitudini necesare: rezistență fizică, empatie, adaptare la stres, răbdare, lucidă; nu se solicit vechime.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 30 ianuarie 2023, ora 14.00

Concurs: 15 februarie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 20 februarie 2023, ora 11.00 – proba practică; 23 februarie 2023, ora 12.00 – proba interviu.

 • infirmier debutant – Compartiment ATI

Condiții: studii de specialitate generale; abilități, calități și aptitudini necesare: rezistență fizică, empatie, adaptare la stres, răbdare, lucidă; nu se solicită vechime.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 30 ianuarie 2023, ora 14.00

Concurs: 15 februarie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 20 februarie 2023, ora 11.00 – proba practică; 23 februarie 2023, ora 12.00 – proba interviu.

 • infirmier debutant – Compartiment Obstetrică-Ginecologie

Condiții: studii de specialitate generale; abilități, calități și aptitudini necesare: rezistență fizică, empatie, adaptare la stres, răbdare, lucidă; nu se solicit vechime

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 30 ianuarie 2023, ora 14.00

Concurs: 15 februarie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 20 februarie 2023, ora 11.00 – proba practică; 23 februarie 2023, ora 12.00 -/ proba interviu.

 • îngrijitor curățenie – Compartiment Obstetrică-Ginecologie (2 posturi)

Condiții: studii de specialitate generale; abilități, calități și aptitudini necesare: rezistență fizică, empatie, adaptare la stres, răbdare, lucidă; nu se solicit vechime

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 30 ianuarie 2023, ora 14.00

Concurs: 15 februarie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 20 februarie 2023, ora 11.00 – proba practică; 23 februarie 2023, ora 12.00 – proba interviu

Detalii la Spitalul Orășenesc Cugir, str. N. Bălcescu nr. 5, județul Alba,  telefon mobil: 0786/225.608, e-mail: spitalcugir@yahoo.com.

ZLATNA

Primăria Orașului Zlatna

 • conducător autospecială  treapta profesională I – Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

Condiții: minimum 8 clase; posesor permis conducere categoria B, C, E şi D. În cazul categoriei D este acceptat şi candidatul care face dovada înscrierii pentru obţinerea acestei categorii, condiţie ce trebuie îndeplinită în maximum 3 luni de la angajare; perfecţionări sau specializări pe linie PSI sau dovada efectuării stagiului militar la arma Pompieri; aviz psihologic valabil; vechime în muncă: minimum 5 ani; domiciliul stabil pe raza administrativ teritorială a oraşului Zlatna

 • şofer treapta profesională I – Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

Condiții: minimum 8 clase; posesor permis conducere categoria B, C, D şi E perfecţionări sau specializări pe linie PSI sau dovada efectuării stagiului militar la arma Pompieri; aviz psihologic valabil; vechime în muncă – minimum 5 ani; domiciliul stabil pe raza administrativ teritorială a oraşului Zlatna

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 26 ianuarie 2023, ora 16.00

Concurs: 6 februarie 2023, ora 11.00 – proba sportivă; 7 februarie 2023, ora 11.00 – proba practică; 10 februarie 2023, ora 11.00 – proba practică; 15 februarie 2023, ora 11.00 – proba interviu.

Detalii la Primăria Orașului Zlatna, Piața Unirii nr. 1 A, Județul Alba, telefon: 0258/856.337.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax