Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la STAT 2023: POSTURILE vacante la instituții publice din județul Alba. LISTA, condiții, calendarul concursurilor

Publicat

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în instituții publice din județul Alba.

Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
 • cunoaște limba română, scris și vorbit
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 • are capacitate deplină de exercițiu
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

ALBA IULIA

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

 • șef serviciu tehnic și de investiții

Condiții: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă (diplomă de licență+diplomă de master pentru candidații care au absolvit ciclul I+II Bologna sau diplomă echivalentă celor două cicluri în cazul candidaților care au absolvit anterior sistemului Bologna, potrivit prevederilor Art.8 alin.(3) coroborate cu ale Art. 18, alin.(3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare și potrivit prevederilor art. 153, alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011); vechime în muncă în domeniul de activitate al serviciului:  minimum 7 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 20 ianuarie 2023, ora 16.00

Concurs: 10 februarie 2023, ora 10.00 – proba practică; 15 februarie 2023, ora 10.00 – proba interviu.

 • referent de specialitate gr. I (S) – responsabil cu protecția datelor cu caracter personal

Condiții: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă (diplomă de licență+diplomă de master pentru candidații care au absolvit ciclul I+II Bologna sau diplomă echivalentă celor două cicluri în cazul candidaților care au absolvit anterior sistemului Bologna, potrivit prevederilor Art.8 alin.(3) coroborate cu ale Art. 18, alin.(3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare și potrivit prevederilor Art. 153 alin (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011); vechime în muncă, pe funcții ce necesită studii superioare de lungă durată:  minimum 5 ani

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 25 ianuarie 2023, ora 16.00

Concurs: 6 februarie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 8 februarie 2023, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, Direcția General Administrativă, corp D, parter –  Biroul Personal Salarizare, telefon: 0258/806.276.

Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia

 • referent de specialitate, gradul II – Compartimentul Producție, Administrativ

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, în domeniul tehnic și/sau economic; vechime în muncă: minim 6 luni; vechime în specialitatea studiilor absolvite: minim 6 luni; permis de conducere: categoria B.

Concurs: 6 februarie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii la Teatrul de Păpuși „Prichindel”, municipiul Alba Iulia, str. A. Mureșanu nr. 3, județul Alba, telefon mobil: 0749/264.939.

Colegiul Economic „Dionisie Pop-Marţian” Alba Iulia

 • secretar șef

Condiții: studii superioare (ştiinţe economice, ştiinţe administrațive, management, ştiinţe juridice, birotică și secretariat) de lungă durată absolvite cu diplomă (Ciclul I + Ciclul II Bologna pentru absolvenții sistemului Bologna sau echivalenta celor două cicluri pentru candidații care au absolvit anterior sistemului Bologna); vechime în specialitatea postului sau similar: minim 5 ani; abilități foarte bune de operare pe calculator și de utilizare a softurilor specifice activităților din învăţământ: EDUSAL, REVISAL, SIIIR; noţiuni de comunicare în relaţii publice; constiuie avantaj experiență într-o unitate de învățământ

Termenul limită de depunere a dosarelor: 25 ianuarie 2023, ora 15.00

Concurs: 2 februarie 2023, ora 9.00 – proba scrisă; 6 februarie 2023, ora 9.00 – proba practică; 8 februarie 2023, ora 9.00 – proba interviu.

 • muncitor calificat (cofetar-patiser) la baza de practică a elevilor

Condiții: studii medii; perfecționări (specializări): certificat calificare cofetar/patiser sau adeverință care să ateste faptul că urmează un curs de cofetar/patiser; vechime în domeniul alimentație publică minim 5 ani

Termenul limită de depunere a dosarelor: 16 ianuarie 2023, ora 14.00

Concurs: 25 ianuarie 2023, ora 9.00 – proba practică; 26 ianuarie 2023, ora 9.00 – proba interviu

Detalii la Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian”, cu sediul în Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 11, județul Alba, telefon: 0258/811.468.

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia

 • paznic

Condiții: studii medii; disponibilitate program flexibil; certificat de calificare profesională – agent de pază și ordine.

 • îngrijitor

Condiții: studii generale – minim 8 clase; disponibilitate program flexibil; spirit de echipă și organizatoric; capacitate de gestionare a timpului şi a priorităţilor.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 22 ianuarie 2023, ora 13.00

Concurs: 1 februarie 2023, ora 12.00 – proba scrisă/practică (după caz); 3 februarie 2023, ora 12.00 – proba interviu.

Detalii la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Alba Iulia, Str. Toporașilor nr. 18, județul Alba, telefon: 0258/835.093.

SEBEȘ

Primăria Municipiului Sebeș

 • conducător autospecială – Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Sebeș

Condiții: studii liceale, studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale – minim 1 an; permis conducător auto categoria C.

 • servant pompier – Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Sebeș

Condiții: studii liceale, studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale – minim 1 an; permis conducător auto categoria C.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 18 ianuarie 2023, ora 14.00

Concurs: 26 ianuarie 2023, ora 11.00: proba scrisă; data și ora pentru proba interviu se vor comunica ulterior.

Detalii la Primăria Sebeș, Parcul Arini nr. 1, Județul Alba, telefon: 0258/731.004, fax: 0258/734.187, e-mail: secretariat@primariasebes.ro.

Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș

 • îngrijitor

Condiții: studii de specialitate generale; perfecționări (specializări) – nu se solicită; cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel) – nu se solicită; limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute – nu se solicită; abilități, calități și aptitudini necesare: muncă în echipă, seriozitate, rezistență la stres; nu se solicită vechime.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 27 ianuarie 2023, ora 13.00

Concurs: 7 februarie 2023, ora 14.00 – proba practică; 10 februarie 2023, ora 14.30 – proba interviu.

Detalii la Colegiul Național „Lucian Blaga”, Sebeș, cu sediul în Sebeș, str. Călugăreni nr. 49, județul Alba, telefon 0258.731.217.

AIUD

Colegiul Național „Bethlen Gabor” Aiud

 • bucătar

Condiții: studii medii; certificat de calificare în meseria de bucătar; vechime în domeniu: minim 3 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 30 ianuarie 2023

Concurs: 8 februarie 2023, ora 9.00 – proba scrisă; 10 februarie 2023, ora 9.00 – proba practică; 14 februarie 2023, ora 9.00 – proba interviu.

Detalii la Colegiul Național „Bethlen Gabor”, cu sediul în Aiud, str. Bethlen Gabor nr. 1, județul Alba, telefon: 0258/861.947.

CUGIR

Spitalul Orășenesc Cugir

 • manager

Termen limită până la care se pot depune dosarele de concurs: 16 ianuarie 2023, ora 14.30

Concurs: 17 ianuarie 2023, ora 10.00 – selectarea dosarelor și afișarea rezultatelor, 27 ianuarie 2022, ora 10.00 – susţinerea proiectului de management

Detalii la Spitalul Orășenesc Cugir, str. N. Bălcescu nr. 5, județul Alba, telefon: 0358/401249

Spitalul Orășenesc Cugir

 • infirmier debutant – Compartiment Recuperare Medicală (2 posturi)

Condiții: studii de specialitate generale; abilități, calități și aptitudini necesare: rezistență fizică, empatie, adaptare la stres, răbdare, lucidă; nu se solicit vechime

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 30 ianuarie 2023, ora 14.00

Concurs: 15 februarie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 20 februarie 2023, ora 11.00 – proba practică; 23 februarie 2023, ora 12.00 – proba interviu.

 • infirmier debutant – Compartiment Pediatrie

Condiții: studii de specialitate generale; abilități, calități și aptitudini necesare: rezistență fizică, empatie, adaptare la stres, răbdare, lucidă; nu se solicit vechime.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 30 ianuarie 2023, ora 14.00

Concurs: 15 februarie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 20 februarie 2023, ora 11.00 – proba practică; 23 februarie 2023, ora 12.00 – proba interviu.

 • infirmier debutant – Compartiment ATI

Condiții: studii de specialitate generale; abilități, calități și aptitudini necesare: rezistență fizică, empatie, adaptare la stres, răbdare, lucidă; nu se solicită vechime.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 30 ianuarie 2023, ora 14.00

Concurs: 15 februarie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 20 februarie 2023, ora 11.00 – proba practică; 23 februarie 2023, ora 12.00 – proba interviu.

 • infirmier debutant – Compartiment Obstetrică-Ginecologie

Condiții: studii de specialitate generale; abilități, calități și aptitudini necesare: rezistență fizică, empatie, adaptare la stres, răbdare, lucidă; nu se solicit vechime

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 30 ianuarie 2023, ora 14.00

Concurs: 15 februarie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 20 februarie 2023, ora 11.00 – proba practică; 23 februarie 2023, ora 12.00 -/ proba interviu.

 • îngrijitor curățenie – Compartiment Obstetrică-Ginecologie (2 posturi)

Condiții: studii de specialitate generale; abilități, calități și aptitudini necesare: rezistență fizică, empatie, adaptare la stres, răbdare, lucidă; nu se solicit vechime

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 30 ianuarie 2023, ora 14.00

Concurs: 15 februarie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 20 februarie 2023, ora 11.00 – proba practică; 23 februarie 2023, ora 12.00 – proba interviu

Detalii la Spitalul Orășenesc Cugir, str. N. Bălcescu nr. 5, județul Alba,  telefon mobil: 0786/225.608, e-mail: spitalcugir@yahoo.com.

Școala Gimnazială „Singidava” Cugir

 • îngrijitor

Condiții: studii medii (minim 8 clase + învățământ profesional); nu se solicită vechime în muncă.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 17 ianuarie 2023, ora 14.00

Concurs: 25 ianuarie 2023, ora 10.00 – proba practică; 30 ianuarie 2023, ora 9.00 – proba interviu.

Detalii la Școala Gimnazială „Singidava”, cu sediul în Cugir, str. Alexandru Sahia nr. 16, județul Alba, telefon 0257/ 275.126.

Şcoala Gimnazială „Iosif Pervain” Cugir

 • îngrijitor (2 posturi)

Condiții: minim studii generale ( 8 clase); vechime în muncă/specialitate – nu se solicită; cunoştinţe privind normele generale de protecţie şi securitate în muncă; abilităţi de relaţionare, comunicare şi muncă în echipă.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 17 ianuarie 2023, ora 14.00

Concurs: 26 ianuarie 2023, ora 9.00 – proba scrisă; 30 ianuarie 2023, ora 12.00 – proba practică; 1 februarie 2023, ora 9.00 – proba interviu.

Detalii la Şcoala Gimnazială „Iosif Pervain”, Cugir, judeţul Alba, telefon/fax: 0258/752.287, e-mail: scpervain@yahoo.com

ZLATNA

Primăria Orașului Zlatna

 • conducător autospecială  treapta profesională I – Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

Condiții: minimum 8 clase; posesor permis conducere categoria B, C, E şi D. În cazul categoriei D este acceptat şi candidatul care face dovada înscrierii pentru obţinerea acestei categorii, condiţie ce trebuie îndeplinită în maximum 3 luni de la angajare; perfecţionări sau specializări pe linie PSI sau dovada efectuării stagiului militar la arma Pompieri; aviz psihologic valabil; vechime în muncă: minimum 5 ani; domiciliul stabil pe raza administrativ teritorială a oraşului Zlatna

 • şofer treapta profesională I – Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

Condiții: minimum 8 clase; posesor permis conducere categoria B, C, D şi E perfecţionări sau specializări pe linie PSI sau dovada efectuării stagiului militar la arma Pompieri; aviz psihologic valabil; vechime în muncă – minimum 5 ani; domiciliul stabil pe raza administrativ teritorială a oraşului Zlatna

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 26 ianuarie 2023, ora 16.00

Concurs: 6 februarie 2023, ora 11.00 – proba sportivă; 7 februarie 2023, ora 11.00 – proba practică; 10 februarie 2023, ora 11.00 – proba practică; 15 februarie 2023, ora 11.00 – proba interviu.

Detalii la Primăria Orașului Zlatna, Piața Unirii nr. 1 A, Județul Alba, telefon: 0258/856.337.

ABRUD

Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Abrud

 • un post cu 0,5 normă îngrijitor + un post cu 0,5 normă muncitor.

Condiții: studii medii; diplomă de bacalaureat/absolvire; 3 ani vechime în muncă.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 16 ianuarie 2023, ora 12.00

Concurs: 27 ianuarie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 30 ianuarie 2023, ora 10.00 – proba practică; 31 ianuarie 2023, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii la Şcoala Gimnazială „Avram Iancu”, Abrud, str. Cloșca nr. 3-5, judeţul Alba, Str. Școlii nr. 79, judeţul Alba, telefon: 0258/780.791, email: sc.abrud@isjalba.ro

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax