Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la stat: POSTURI disponibile în instituții publice din județul Alba. LISTA, condiții pentru candidați

Publicat

Angajări la stat. În perioada mai-iunie-iulie se organizează concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante în instituții publice din județul Alba. 

Candidații interesați trebuie să îndeplinească mai multe condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Lista posturilor vacante

Angajări la stat: Alba Iulia

Administrația Bazinală de Apă Mureș – Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba

 • inginer

Condiții: superioare în domeniul de licență: Chimie; Știința mediului; Biologie; Inginerie civilă; Inginerie energetică; Inginerie mecanică; Ingineria mediului; Ingineria instalațiilor; inginerie zootehnică (specializarea piscicultură și acvacultură); mine, petrol și gaze, Geografie

Termen pentru înscrieri: 3 iunie 2023, ora 12.00

Concurs: 11 iunie 2024, ora 10.00 – proba scrisă; 18 iunie 2024, ora 10.00 – interviu

Detalii la Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba, Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7A, telefon 0258/833356.

Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia

 • salvator ștrand

Condiții: studii medii, certificat vizat curs inițiere salvamar, curs prim-ajutor

Termen pentru înscrieri: 29 mai 2024, ora 16.00

Concurs: 5 iunie 2024, ora 10.00 – probă practică

Detalii la Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, str. Septimius Severus, nr. 38A, telefon 0358 404793

Angajări la stat: Alba Iulia

Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Alba Iulia

 • secretar șef (perioadă determinată)

Condiții: studii superioare cu diplomă de absolvire în economie, științe economice, administrație publică, management, studii juridice, birotică și secretariat, informatică de gestiune; cunoștințe operare/programare Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Revisal, Edusal și cunoștințe de utilizare e-mail

Termen pentru înscrieri: 29 mai 2024, ora 13.00

Concurs: 6 iunie 2024, ora 9.00 – proba scrisă; 10 iunie 2024, ora 9.00 – proba practică; 12 iunie 2024, ora 9.00 – interviu

Detalii la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia, str. Toporașilor, nr.18, tel. 0258/835093, email: eminescu1980@yahoo.com

Angajări la stat: Alba Iulia

Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia

 • medic specialist, specializarea Geriatrie, normă ½

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul licenţă în medicină, specializarea Geriatrie; certificat de membru la Colegiul Medicilor, însoţit de avizul de- exercitare a profesiei cu avizul anual pe anul în curs, asigurare malpraxis pe anul în curs; vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 5 ani

 • kinetoterapeut

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul licenţă, în ramura kinetoterapie, specializarea: Kinetoterapie; autorizaţie de liberă practică cu avizul anual pe anul în curs; vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 4 ani

 • referent de specialitate

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă, în ramura de știință (RSI): Științe economice, Științe juridice (Drept), Ştiinţe administrative-Administraţie publică; curs cadru tehnic în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor- (PSI), absolvit cu certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, de Ministerul Educației Naționale si de Autoritatea Națională pentru Calificări, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite (curs avizat de IGSU) sau adeverinţă din care să rezulte înscrierea la curs de cadru tehnic în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor (PSI); vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 4 ani

 • muncitor calificat – electrician

Condiții: studii medii sau generale; diplomă sau certificat de calificare pentru meseria de electrician; vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 9 ani

 • muncitor calificat – instalator

Condiții: studii medii sau generale; diplomă sau certificat de calificare pentru meseria de instalator; vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 9 ani

Termen pentru înscrieri 24 mai 2024, ora 15.00

Concurs: 30 mai 2024, ora 10.00 – proba scrisă; 4 iunie 2024, ora 10.00 – interviu

Detalii la sediul Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia, tel. 0258834315.

Primăria Municipiului Alba Iulia

 • muncitor

Condiții: studii generale, nu este solicitată vechime

Termen pentru înscrieri: 23 mai 2024, ora 16.00

Concurs: 3 iunie 2024, ora 10.00 – proba practică, interviul, în cel mult 4 zile lucrătoare după proba practică

Detalii la la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, Compartimentul resurse umane, telefon: 0372 586 470.

 • îngrijitor clădiri (perioadă determinată)

Condiții: studii generale, fără vechime

Termen pentru înscrieri: 24 mai 2024, ora 13.00

Concurs: 4 iunie 2024, ora 10.00- proba practică

Detalii la la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, telefon 0372 586 473.

Angajări la stat: Alba Iulia

Centrul Cultural Palatul Principilor Alba Iulia

 • istoric

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință (RSI): istorie; vechimea în specialitate necesară: 6 ani și 6 luni.

Termen pentru înscrieri: 24 mai

Concurs: 3 iunie 2024 – proba scrisă; interviul, în cel mult 4 zile lucrătoare de la data probei scrise

Detalii la Palatul Principilor, Alba Iulia, strada Militari 4, tel. 0358.880.050

Angajări la stat: Sebeș

UM 01760 Sebeș

 • medic specialist medicină de familie

Condiții: absolvent(ă) cu diplomă de licenţă a unei instituţii de învăţământ superior medical acreditată în domeniul medicină de familie și rezidențiat; certificat de membru al colegiului de profil cu drept de liberă practică, potrivit reglementărilor în vigoare; confirmat(ă) (avizat/ă) ca medic în specialitatea medicală, medicină de familie, specialist (cu drept de liberă practică)

Termen pentru înscrieri: 24 mai 2024

Concurs: 3 iunie 2024, ora 10.00 – proba scrisă; 7 iunie 2024, ora 10.00 – proba practică

Detalii la U.M. 01760, strada Călărași, nr. 76, Sebeș, jud. Alba, tel: 0258.731616, int. 108

UM 02213 Sebeș

 • analist programator (ajutor) II – Compartiment prelucrare date și arhivare electronică/ Secția Arhivă Medicală

Condiții: studii medii (atestate cu diploma sau certificat de absolvire) și/sau curs de calificare în domeniu; vechime în muncă: 6 luni

Termen pentru înscrieri: 24 mai 2024

Concurs: 3 iunie 2024, ora 10.00 – proba scrisă; 10 iunie 2024, ora 9.00 – proba practică; 17 iunie 2024 – interviu

Detalii la U.M 02213 Sebeș, tel 0258.731.905 int. 102

Angajări la stat: Aiud

Penitenciarul Aiud

 • medic rezident

Condiții: medic rezident ultimul an, medic specialist, medic primar, specialitatea medicină generală/ medicină de familie; studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

Termen pentru înscrieri: 29 mai 2024

Concurs: 4 iunie 2024 – testare psihologică; 18 iunie 2024- proba scrisă, 21 iunie 2023 – proba clinic/practică

Detalii, la Penitenciarul-Spital Dej, telefon 0264 214 121

Spitalul Municipal Aiud

 • medic rezident an VIchirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă

Condiții: rezident an VI în specialitatea chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă, nu se solicit vechime

Termen pentru înscrieri: 22 mai 2024

Concurs: 3 iunie 2024, ora 9.00 – proba scrisă; 7 iunie 2024, ora 9.00 – proba practică/ interviu

Detalii la Spitalul Municipal Aiud la tel. 0258861816 / int.192.

Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud

 • muncitor calificat I – Compartiment seră, zone verzi

Condiții: studii medii/ școală profesională, vechime în muncă 9 ani

Termen pentru înscrieri: 22 mai 2024

Concurs: 30 mai 2024, ora 11.00 – proba scrisă, 5 iunie 2024, ora 11.00 – interviu

Detalii la SPLAPL Aiud, telefon 0258/861593 interior 13 , e-mail: spapl@aiud.ro

Angajări la stat: Cugir

Spitalul Orășenesc Cugir

 • medic specialist chirurgie generală

Condiții: diplomă de licență, certificate medic specialist chirurgie generală, aviz de exercitare a profesiei de la Colegiul Medicilor

Termen pentru înscrieri: 24 mai 2024

Concurs: 3 iunie 2024, ora 10.00 – proba scrisă; 6 iunie 2024, ora 11.00 – proba clinică

Detalii la Spitalul Orășenesc Cugir, strada N. Bălcescu 5, email: spitalcugir@yahoo.com

Școala Gimnazială Singidava Cugir

 • îngrijitor

Condiții: studii medii, fără vechime

Termen pentru înscrieri: 3 iunie 2024, ora 15.00

Concurs: 11 iunie 2024, ora 12.00 – proba practică; 14 iunie 2024, ora 13.00 – interviu

Detalii la Școala Gimnazială Singidava Cugir, str. Alexandru Sahia 16, telefon : 0258/751091 sau 0258/751727

Condiții generale pentru ocuparea posturilor în administrația publică

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
 • cunoaște limba română, scris și vorbit
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 • are capacitate deplină de exercițiu
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în
  legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax