Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la STAT: POSTURI disponibile în instituții publice din județul Alba. LISTA, condiții pentru candidați, calendar concurs

Publicat

În această perioadă, sunt organizate concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante în instituții publice din județul Alba. Candidații interesați trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

POSTURI VACANTE:

ALBA IULIA

Casa Corpului Didactic Alba

 • expert coordonator
 • expert organizare și derulare activități de formare
 • expert monitorizare și raportare
 • expert personal implicat în achiziții publice
 • formator (7 posturi)
 • arhivar
 • expert responsabil financiar

Posturile sunt pe perioadă determinată de 3 luni, pentru organizarea serviciilor de formare în cadrul proiectului cu titlul ” FUTURE – educație prin programe de a doua șansă pentru un viitor mai bun”, ID 136179

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 20 martie 2023, ora 16.00

Concurs: 22 martie 2023, ora 17.00: proba scrisă; 27 martie 2023, ora 17.00: proba interviu.

Detalii la Casa Corpului Didactic Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 7, județul Alba,  telefon 0740325626.

SEBEȘ

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș

 • șofer I

Condiții: studii medii; vechime în muncă: minim 3 ani; permis conducător auto categoria B.

 • șofer (utilaje grele)

Condiții: studii medii; vechime în muncă: minim 5 ani; permis conducător auto categoria B, C, E + atestat.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 22 martie 2023, ora 15.00

Concurs: 30 martie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 3 aprilie 2023, ora 10.00 – proba practică, 5 aprilie 2023, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii la Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, str. Viilor nr. 28, Județul Alba, telefon/fax: 0258/730.148, e-mail: spap_sebes@yahoo.com.

Primăria Municipiului Sebeș – SVSU

 • servant pompier (perioadă determinată) – Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Sebeș

Condiții: studii liceale, studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale – minim 1 an; permis conducător auto categoria C.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 20 martie 2023, ora 14.00

Concurs: 28 martie 2023, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora pentru proba interviu se vor comunica ulterior – Parcul Arini, NR. 1 (sediul Primăriei Municipiului Sebeș).

Detalii la Municipiul Sebeș, Parcul Arini nr. 1, Județul Alba, telefon: 0258/731.004, fax: 0258/734.187, e-mail: secretariat@primariasebes.ro.

Liceul German din Sebeş

 • administrator financiar (perioadă determinată)

Condiții: studii superioare cu licenţă, profil economic; cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): cunoştinţe de operare calculator (Microsoft Office, motoare de căutare, platforme educaţionale); cunoștințe privind activitatea financiar- contabilă; vechime: minim 10 ani în specialitatea postului.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 15 martie 2023, ora 14.00

Concurs: 22 martie 2023, ora 09.00 – proba scrisă; 24 martie 2023, ora 9.00 – proba interviu.

Detalii la Liceul German din Sebeş, str. Ştefan cel Mare nr. 1, judeţul Alba, telefon: 0371/348.884.

AIUD

Spitalul Municipal Aiud

 • medic specialist confirmat în specialitatea Pneumologie  la Ambulatoriul Integrat – Cabinetul de Pneumologie
 • medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Secția Pediatrie
 • medic specialist confirmat în specialitatea Anestezie și terapie intensivă la compartimentull A.T.I.
 • medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență – 2 posturi – la Compartimentul Primire Urgențe
 • medic rezident an VI specialitatea Chirurgie la Secția Chirurgie Generală
 • medic rezident an VI specialitatea Chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă la Compartimentul Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 17 martie 2023

Detalii la Spitalul Municipal Aiud, din Aiud, Str. Spitalului nr. 2, județul Alba, telefon 0258/861.816, int. 192, e-mail: smajuridic@gmail.com.

CUGIR

Primăria Orașului Cugir

 • inspector de specialitate, gradul debutant (perioadă determinată)

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științe inginerești: ramura de știință inginerie civilă, ingineria instalațiilor, arhitectură și urbanism.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 martie 2023, ora 16.00

Concurs: 27 martie 2023, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii la Primăria Orașului Cugir, str. I. L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon: 0258/751.001, interior 115.

Spitalul Orășenesc Cugir

 • infirmier debutant, Secția Medicină Internă

Condiții: studii generale; fără vechime

Termenul limită de depunere a dosarelor: 14 martie2023, ora 14.00

Concurs: 24 martie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 30 martie 2023, ora 11.00 – proba practică; 4 aprilie 2023, ora 12.00 – proba interviu.

 • infirmier debutant – Compartiment Pediatrie

Condiții: studii generale; fără vechime

Termenul limită de depunere a dosarelor: 14 martie 2023, ora 14.00

Concurs: 24 martie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 30 martie 2023, ora 11.00 – proba practică; 4 aprilie 2023, ora 12.00 – proba interviu.

 • infirmier debutant – Compartiment ATI

Condiții: studii generale; fără vechime

Termenul limită de depunere a dosarelor: 14 martie2023, ora 14.00

Concurs: 24 martie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 30 martie 2023, ora 11.00 – proba practică; 4 aprilie 2023, ora 12.00 – proba interviu.

Detalii la Spitalul Orășenesc Cugir, str. N. Bălcescu nr. 5, județul Alba,  telefon mobil: 0786/225.608, e-mail: spitalcugir@yahoo.com.

Școala Gimnazială „Singidava” Cugir

 • îngrijitor, nivel antepreșcolar
 • îngrijitor, nivel antepreșcolar (până la revenirea din concediu pentru îngrijirea copilului a titularei postului)

Condiții: studii medii (minim 8 clase + învățământ profesional); nu se solicită vechime  în muncă

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 17 martie 2023, ora 14.00

Concurs: 24 martie 2023, ora 10.00 – proba practică; 28 martie 2023, ora 09.00 – proba interviu.

Detalii la Școala Gimnazială „Singidava”, cu sediul în Cugir, str. Alexandru Sahia nr. 16, județul Alba, telefon 0257/ 275.126

CÂMPENI

Spitalul Orășenesc Câmpeni

 • manager

Condiții: absolvenți cu diplomă studiir universitare de licență sau de master în: medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară, științe juridice sau stiințe economice; absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății ori absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii; cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor; nu au fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; apți din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic); nu au împlinit vârsta standard de pensionare

Termen limită pentru depunerea dosarelor de înscriere: 4 aprilie 2023

Concurs: 5 aprilie 2023 – verificarea îndeplinirii condițiilor stabilite; 18 aprilie – susținerea publică și evaluarea proiectului de management

Detalii la Spitalul Orășenesc Câmpeni – serviciul RUNOS, e-mail: spitalul_cimpeni@yahoo.com sau telefon 0258/771 717 – int 35

Alte localități

Şcoala Gimnazială Petreşti

 • îngrijitor – 0,5 normă

Condiții: studii gimnaziale, perfecționări (specializări): ”Noțiuni fundamentale de igienă” – certificat/diplomă de absolvire; vechime: minim 1 an ca îngrijitor copii școală.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 17 martie 2023, ora 14.00

Concurs: 29 martie 2023, ora 09.00 – proba scrisă; 31 martie 2023, ora 09.00 – proba practică; 4 aprilie 2023, ora 09.00: proba interviu.

Detalii la Şcoala Gimnazială Petreşti, cu sediul în Petreşti, str. Mihai Viteazu nr. 3, județul Alba, telefon: 0258/743.112, e-mail: sc.petresti@yahoo.com.

Şcoala Gimnazială Drașov

 • șofer 0,5 normă

Condiții: studii 10 clase; deținere permis de conducere auto categoria D; atestat transport persoane; vechimea poate constitui un avantaj.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 21 martie 2023, ora 14.00

Concurs: 29 martie 2023, ora 09.00 – proba scrisă; 29 martie 2023 – proba interviu – ora interviului se va comunica după proba scrisă.

Detalii la Şcoala Gimnazială Drașov, Str. Principală nr. 98, judeţul Alba, telefon: 0258/764.020.

Şcoala Gimnazială Gârbova

 • muncitor de întreținere 0,5 normă + fochist 0,5 normă

Condiții: școală profesională sau studii medii; vechime minim 5 ani în domeniu; cunoștințe de legislație specifică locului de muncă; disponibilitate program de noapte; certificat, autorizație și curs fochist; certificat mecanizator exploatări forestiere/fasonator mecanic; aviz psihologic valabil.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 21 martie 2023

Concurs: 29 martie 2023, ora 9.00 – proba scrisă; 29 martie 2023 – proba interviu (ora interviului se va comunica după proba scrisă).

Detalii la Şcoala Gimnazială Gârbova, str. Școlii nr. 79, judeţul Alba, telefon: 0258/788.603, mobil: 0740/424.977.

Condiții generale pentru ocuparea posturilor în administrația publică

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
 • cunoaște limba română, scris și vorbit
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 • are capacitate deplină de exercițiu
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

1 Comentariu

1 Comentariu

 1. pilu

  duminică, 12.03.2023 at 12:05

  În afară de spitale, restul sunt pentru prostălăii de partid şi eventual ceva neamuri. Iar experţii ăia de la Corpul didactic, inventat tot pentru aşa ceva, numai experţi nu sunt. Orice altceva, că obiectul de activitate este doar pur teoretic. Aşa justifică partidul voturile, prin pomeni.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax