Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la stat. POSTURI la unitatea militară Petrești, DGASPC, primării, școli, spitale și alte instituții publice din Alba


Publicat

birou

În această perioadă sunt organizate mai multe concursuri, pentru ocuparea unor posturi vacante, în instituţii publice din judeţul Alba. Candidaţii interesaţi de aceste locuri de muncă trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

POSTURI VACANTE

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Alba lulia

– îngrijitoare (0,5 normă; funcție temporar vacantă)

Condiții: studii medii, minim doi ani de experiență intr-un post similar; curs de noțiuni fundamentale de igienă; stare de sănătate corespunzătoare postului; nu are cazier judiciar.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 20 septembrie 2019, ora 13.00

Concurs: 23 septembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă; 24 septembrie 2019, ora 10.00: proba practică; 25 septembrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la secretariatul grădiniței cu Program Prelungit Nr. 11 din Alba Iulia din str. Vasile Goldiș nr. 14B și la telefon 0258.834.395.

Primăria Municipiului Sebeş

– consilier, gradul I – Compartimentul Relaţii Publice, Comunicare si Informatică

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile științe economice sau sociologie; vechime în specialitatea studiilor – minimum 3 ani.

Concurs: 2 octombrie 2019, ora 11.00: proba scrisă; 8 octombrie 2019, ora 11.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la Primăria Municipiului Sebeş, telefon 0258731318.

Spitalul Municipal Sebeş

– asistent medical generalist debutant (post temporar vacant)

Condiții: studii superioare, de scurtă durată, postliceale; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime.

Concurs: 1 octombrie 2019, ora 09.00: proba scrisă; 3 octombrie 2019, ora 09.00: proba practică/interviu.

– asistent medical generalist debutant – 4 posturi

Condiții: nivelul studiilor: superioare, de scurtă durată, postliceale, vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime

– fiziokinetoterapeut debutant

Condiții: nivelul studiilor: superioare, vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime

– îngrijitor de curăţenie – 2 posturi

Condiții: studii medii, fără vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului

Concurs:1 octombrie 2019, ora 09.00/12.00: proba scrisă; 3 octombrie 2019, ora 09.00/12.00: proba practică.

Relații suplimentare, la sediul Spitalului Municipal Sebeş, str. Şurianu nr. 41, judeţul Alba, telefon 0258/731.712.

Unitatea Militară 01585 din Petreşti

– șofer II-I – grupa transport din plutonul deservire

Condiții: studii generale/medii, în domeniu; vechime în muncă – minimum 3 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 24 septembrie 2019, ora 14:00

Concurs: 2 octombrie 2019, ora 11.00: proba scrisă; 8 octombrie 2019, ora 11.00: proba practică; 14 octombrie 2019, ora 11.00: proba interviu.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Proiecţia Copilului Alba

– muncitor calificat IV (fochist) – Centrul de îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Baia de Arieș

Condiții: studii generale sau medii; certificat de calificare în meseria de fochist cu talon vizat pe anul în curs; autorizație fochist I.S.C.I.R. pentru cazane clasa C – apă caldă.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 25 septembrie 2019, ora 16.00

Concurs: 3 octombrie 2019, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, din Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68, județul Alba, telefon 0258/818.266, interior 115 sau mobil 0755.069.660.

Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud

– administrator de patrimoniu

Condiții: studii superioare; vechime – minimum 10 ani în specialitatea postului sau similare; stare de sănătate corespunzătoare postului; nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni; cunoaște limba română scris și vorbit; posesor permis de conducere categoria B.

Concurs: 30 septembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă; 1 octombrie 2019, ora 10.00: proba practică; 2 octombrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

– îngrijitor

Condiții: studii liceale; vechime în muncă – minimum 10 ani; stare de sănătate corespunzătoare postului; nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni; prezintă avantaj cunoașterea limbii maghiare.

Concurs: 30 septembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă; 1 octombrie 2019, ora 10.00: proba practică; 2 octombrie 2019, ora 10.00: proba interviu

Relații suplimentare, la sediul Liceului Tehnologic Agricol „Alexandru Borza”, Ciumbrud, telefon 0258.866.002, fax 0258.866.002, e-mail lta.ciumbrud@isjalba.ro.

Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș

– administrator financiar

Condiții: studii superioare; vechime în contabilitate minimum 5 ani; vechime în sistemul bugetar 2 ani.

Concurs: 27 septembrie 2019, ora 09.00: proba scrisă; 30 septembrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

– informatician

Condiții: studii postuniversitare în domeniul informaticii sau tehnologia informației sau studii superioare în domeniul informaticii; vechime în domeniul informaticii, debutant.

Concurs: 27 septembrie 2019, ora 09.00: proba scrisă; 30 septembrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Liceul „Dr. Lazăr Chirilă”, Baia de Arieș, cu sediul în Baia de Arieș, Str. 22 Decembrie nr. 41, județul Alba, telefon 0258775001, fax 0258775778, e-mail: lic.baia@isjalba.ro.

Primăria Comunei Săliștea

– muncitor calificat IV

Condiții: studii generale absolvite cu certificat de absolvire; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concurs: 2 octombrie 2019, ora 10.00 proba scrisă; 4 octombrie 2019, ora 16.00 proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Primăria Comunei Săliștea, str. Joseni nr. 447, județul Alba, tel. 0762201062.

Primăria Comunei Lopadea Nouă

– muncitor necalificat

Condiții: studii generale; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Concurs: 1 octombrie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 3 octombrie 2019, ora 10:00: proba practică; 3 octombrie 2019, ora 12:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Comunei Lopadea Nouă, cu sediul în Lopadea Nouă nr. 283, judeţul Alba, telefon 0258/875.245.

Primăria Comunei Câlnic

funcții contractuale vacante în cadrul Proiectului „Resurse pentru Câlnic Creșterea accesului la resurse la nivelul întregii comunități”, Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 4 – „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectiv Specific 4.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate 44 POCU/138/4/1/114930

– expert înființare și monitorizare antreprenoriat (3 posturi)

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, experiența minimă <5 ani, timp parțial, 4 ore/zi

Termenul limită de depunere a dosarelor: 30 septembrie 2019, ora 15.00

Concurs: 27 septembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă; 27 septembrie 2019, ora 13.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Primăriei Comunei Câlnic din Câlnic, str. Principală nr. 20, tel. 0747358691.

Școala Gimnazială Câlnic

– 3 posturi contractuale vacante de cadru didactic, în cadrul Proiectului „Resurse pentru Câlnic – creșterea accesului la resurse la nivelul întregii comunități”, Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 4 – „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectiv Specific 4.1. „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate” POCU/138/4/1/114930

Condiții: studii medii absolvite cu diplomă; experiență minimă < 5 ani, 0,5 normă.

Concurs: 30 septembrie 2019, ora 09.00: proba scrisă; 30 septembrie 2019, ora 12.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Școlii Gimnaziale Câlnic, județul Alba, telefon 0258/747.116 sau 0747/358.691

Alte posturi

Consiliul Județean Alba

– inspector de specialitate debutant – Compartimentul întreținere drumuri județene – Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri din cadrul Direcției Gestionarea Patrimoniulu

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) – științe inginerești, ramura de științe (RSI) – ingineria civilă; nu este necesară vechime în specialitatea studiilor.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 17 septembrie 2019, ora 13.00

Concurs: 25 septembrie 2019, ora 10.00 – proba scrisă – bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68; data și ora interviului și a probei practice vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare, la sediul CJ Alba, în Alba lulia, Piața Ion I.C. Brătianu nr. 1. la Biroul Resurse Umane, telefon 0731/560.763, fax 0258813325, email: cjalba@cjalba.ro

Biroul Român de Metrologie Legală – Direcția Regională de Metrologie Legală Brașov – S.J.M.L. Alba

– inspector de specialitate, grad IA

Condiții: studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licență în domeniul științe inginerești; vechime în specialitate – minimum 6 ani și 6 luni în domeniul studiilor absolvite; permis de conducere auto, categoria B.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 13 septembrie 2019, ora 13.30

Concurs: 24 septembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă; 27 septembrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Direcției Regionale de Metrologie Legală Brașov, str. A.I. Cuza, nr. 2, Brașov, telefon 0268.406.178.

Primăria Municipiului Alba Iulia – Centrul Național de Informare și Promovare Turistică

– consilier, gradul profesional debutant

Condiții: studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul de licență (DL) limbă și literatură, specializarea: limba și literatura română sau în domeniul de licență (DL) științe ale comunicării, specializarea jurnalism; fără vechime în specialitatea studiilor; cunoștințe de operare PC – nivel mediu; cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională (engleză) – nivel avansat; se poate adăuga – în combinație cu o limbă și literatură modernă/ clasică/literatură universală și comparată.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 17 septembrie 2019, ora 15:00

Concurs: 25 septembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

– educator puericultor (2 posturi), la Consiliul Local al municipiului Alba Iulia – Direcția Creșe

Condiții: studii postliceale absolvite cu diplomă sau certificat de absolvire – profilul pedagogic, specializarea: educator puericultor; educatoare; educatoare învățător; învățător educatoare; vechime necesară – nu se solicită;

Termenul limită de depunere a dosarelor: 10 septembrie 2019, ora 15:00

Concurs: 18 septembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, telefon 0258/819.462.

Primăria Municipiului Aiud

–  arhitect-șef

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul arhitectură sau în domeniul urbanism cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, conform art. 36A1 lit b) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare; absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice; atestat eliberat de Registrul Urbaniștilor din România; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

– director executiv al Direcției Economice

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință – științe economice; absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 23 septembrie 2019

Concurs: 7 octombrie 2019, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, Județul Alba, din str. Cuza Vodă, nr. 1, camera 22, telefon 0258/861.310, interior 1013.

Primăria Avram Iancu

– funcții contractuale de execuție temporar vacante, în cadrul Proiectului „Comunitatea Moţilor Harnici”, Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014- 2020, Axa prioritară 4 – „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, Obiectiv Specific 4.1. „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate”, POCU/138/4/1/114866, după cum urmează:

– manager proiect: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, experiență <5 ani, timp parțial, 6 ore/zi

– responsabil financiar: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, experiență <5 ani, timp parțial, 2 ore/zi

– coordonator servicii comunitate: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat, experiență <5 ani, timp parțial, 4 ore/zi

– expert supervizare lucrări de infrastructură; studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, experiență <5 ani, timp parțial, 2 ore/zi

– asistent informare și publicitate: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, experiență <5 ani. timp parțial, 4 ore/zi

– expert înființare și monitorizare antreprenoriat: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, experiență minimă <5 ani, timp parțial, 4 ore/zi.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 16 septembrie 2019

Concurs: 25 septembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 25 septembrie 2019, ora 13:00: proba orală (interviu).

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Comunei Avram Iancu, str. Cocești nr. 169, judeţul Alba, telefon: 0786/023.585.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

LIVE-VIDEO: Ședința de constituire a Consiliului Local Sebeș. Primarul Dorin Nistor și consilierii locali depun jurământul

Publicat

Ședința de constituire a Consiliului Local Sebeș are loc marți, la Casa Memorială Lucian Blaga din Lancrăm. Primarul Dorin Nistor (PNL) și consilierii locali depun jurământul.

Reamintim faptul că în cadrul alegerilor locale 2020, pentru alegerea primarului municipiului Sebeș au fost înregistrate un număr de 10.476 de voturi valabil exprimate, din care 6.476 de voturi au fost pentru candidatul PNL – Dorin Nistor.

Lista consilierilor locali:

– Bogdan Adrian (PNL)

– Lorintz Liliana (PNL)

– Bogdan Găinar Viorel (PNL)

– Alisie Elena Crina (PNL)

– Radu Alexandru (PNL)

– Stoica Petru (PNL)

– Popa Dumitru Emil (PNL)

– Lupu Ovidiu Cătălin (PNL)

– Șerbănescu Radu Călin (PNL)

– Săliștean Radu Ștefan (PNL)

– Albu Dorin (PNL)

– Marcu Alexandru Dan (PNL)

– Popiuc Mircea Gheorghe (PNL)

– Rodean Ioan (PNL)

– Radu Cristian (PSD)

– Luca Nicolae (PSD)

– Salău Marius (PSD)

– Bogdan Dorin Aurelian (PSD)

– Blaga Lucian (PSD)

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Operațiunea ”Masca” în județul Alba: 174 de cetățeni care nu aveau mască sau o purtau necorespunzător, amendați de Poliție

Publicat

Inspectoratul de Poliție Județean Alba a continuat activitățile de verificare a modului în care se respectă prevederile Legii nr 55 din 2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combatere a prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.  

În ultimele 24 de ore au fost depistate 174 de persoane care nu purtau sau purtau necorespunzător masca de protecție sanitară. Au fost aplicate amenzi în valoare de 13.670 de lei.

În ultimele 24 de ore, sub coordonarea Instituției Prefectului, au fost desfășurate în sistem integrat, noi acțiuni de verificare în zone aglomerate, centre comerciale, piețe, târguri, restaurante, terase, spații publice dar şi în mijloacele de transport în comun, cu privire la  respectarea măsurilor impuse în contextul stării de alertă, scopul vizat fiind prevenirea răspândirii virusului Covid 19.

La activitățile desfășurate au participat 202 polițiști, polițiști locali, jandarmi, lucrători ISU, ITM, DSVSA precum și reprezentanți de la Protecția Consumatorului, Ministerului Sănătății și autorității publice locale.

În cadrul acțiunilor de control au fost verificate 121 de societăți comerciale/persoane fizice autorizate, 112 mijloace de transport, din care 51 mijloace de transport în comun și au fost legitimate 2.246 persoane.

Echipele de control au depistat 174 de persoane care nu au respectat măsurile de protecție individuală, acestea fiind sancționate contravențional, conform Legii 55/2020, cu amenzi în valoare de 13.670 lei.

Au fost organizate 5 acțiuni punctuale, la care au fost folosite efective suplimentare.

De exemplu, la Abrud a fost organizată o acțiune punctuală pentru verificarea modului în care sunt respectate măsurile de prevenire a răspândirii virusului. Au fost verificate 33 de societăți comerciale și fost aplicate 24 de sancțiuni contravenționale, din care 19 pentru nerespectarea masurilor de protecție individuală, conform Legii 55/2020.

La Ocna Mureș polițiștii au verificat 7 societăți comerciale, au legitimat 32 de persoane și au aplicat 16 sancțiuni contravenționale, conform Legii 55/2020, unor persoane care nu au folosit masca de protecție sanitară.

La Alba Iulia au fost verificate 33 de societăți comerciale, au fost legitimate 123 de persoane și au aplicat 42 de sancțiuni contravenționale, conform Legii 55/2020, unor persoane care nu au folosit masca de protecție sanitară.

Acțiunile de verificare a modului de respectare a regulilor privind prevenirea răspândirii noului coronovirus vor continua, iar în cazul în care vor fi constatate abateri, vor fi luate măsuri, transmit polițiștii.

Citeste mai mult
Publicitate

ADMINISTRATIE

LIVE VIDEO: Ședința de constituire a Consiliului Local Aiud. Primarul Oana Badea și consilierii locali depun jurământul

Publicat

Ședința de constituire a Consiliului Local Aiud are loc marți, la sediul primăriei. Primarul Oana Badea (PNL) și consilierii locali depun jurământul.

Candidatul PNL a obținut cu peste 1700 de voturi mai mult, decât următorul clasat, candidatul Alianței USR PLUS, Ionuț Crișan.

Iulia-Adriana-Oana Badea (PNL) a primit 3.729 voturi, reprezentând 45,9% din opțiunile electoratului.

La Consiliul Local, PNL a obținut 35 de procente, din numărul total de voturi exprimate, iar USR PLUS aproape 20%. PSD ocupă locul al treilea, iar UDMR se situează pe locul al patrulea cu 12 procente.

CONSILIUL LOCAL Aiud – 19 mandate (locuri consilieri locali)

8.095 voturi valabil exprimate / 24 secții votare / 39,87% prezență vot / coeficient electoral 385

PNL – 2.843 voturi (35,1%) – 7 mandate

USR PLUS – 1.561 voturi (19,28%) – 4 mandate

PSD – 1.440 voturi (17,78%) – 4 mandate

UDMR – 1.019 voturi (12,58%) – 3 mandate

ALDE – 495 voturi (6,11%) – 1 mandat

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Bărbat din Alba, trimis în judecată pentru ca și-a agresat sexual fiica minoră. Faptele groaznice de care este acuzat

Publicat

agresiune fetita

Un bărbat din Alba este autorul unor fapte înfiorătoare. Acesta este acuzat de agresiune sexuală asupra fiicei sale minore de 9 ani.

Bărbatul a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia și pentru faptele sale poate fi condamnat la o pedeapsă cuprinsă între 3 și 10 ani de închisoare cu executare. 

Potrivit procurorilor faptele s-au produs în luna iulie a anului 2020.

”La începutul lunii iulie 2020, cu prilejul vizitei efectuate la fiica sa minoră, în vârstă de 9 ani, la locuinţa bunicii acesteia, inculpatul M.P. a profitat de faptul că bunica minorei s-a deplasat la cumpărături şi a sărutat-o pe buze şi în zona intima pe persoana vătămată minoră.

Ulterior, din data de 22.07.2020 până în data de 27.07.2020, inculpatul M.P. a luat-o cu acordul bunicii pe persoana vătămată minoră la domiciliul acestuia, iar pe parcursul ultimelor 3 nopţi în care minora s-a aflat la domiciliul inculpatului, acesta a dormit în acelaşi pat cu minora şi, profitând de acest aspect, inculpatul a atins-o cu mâna în zona intimă pe minoră, a sărutat-o pe buze şi a luat mâna minorei şi a pus-o în zona sa intimă”, au precizat procurorii la solicitarea alba24.ro.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Alba Iulia dar momentan nu a primit un prim termen de judecată.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate