Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la stat. POSTURI vacante la instituții publice din județul Alba. Condiții pentru candidați și calendarul concursurilor

Publicat

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în instituții publice din județul Alba.

Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Vezi și ANUNȚ: Alba24.ro ANGAJEAZĂ reporteri/ redactori în Alba Iulia și corespondenți/ colaboratori în județ

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

Instituția Avocatul Poporului – Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenție – Centrul Zonal Alba

– consilier – specialist medic la nivel teritorial

– consilier – specialist psiholog la nivel territorial

Condiții: studii superioare; vechime: minimum 5 ani pentru: medic – în activitate sau pensionar; psiholog – în activitate sau pensionar.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 17 august 2021, ora 16.30

Concurs: 25 august 2021, ora 11.00: proba scrisă de specialitate – Bucureşti, str. George Vraca nr. 8, sectorul 1; 31 august 2021, ora 11.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul instituţiei Avocatului Poporului din București, str. George Vraca nr. 8, sectorul 1, telefon 021/312.71.27, sau 021/312.49.23.

Administraţia Naţională Apele Române, Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba

– inginer – Biroul Dispecerat (serviciu în ture 12/24)

Condiții: studii superioare – specializarea: hidrotehnică, energetică, construcții, CCIA, ingineria mediului; vechime în muncă – 1 an în specialitate; program de lucru – ture (12/24).

Termenul limită de depunere a dosarelor: 16 august 2021, ora 12.00

Concurs: 24 august 2021, ora 09.00: proba scrisă; 27 august 2021, ora 09.00: proba interviu.

– agent hidrotehnic/F.I. Sebeș

– agent hidrolehnic/F.I. Blaj

Condiții: studii medii/școală profesională în domeniul construcțiilor: calificare în meseriile de zidar, dulgher sau agent hidrotehnic; vechime în muncă: minimum 3 ani; disponibilitate la program prelungit; domiciliu în zona de activitate a F.I. Blaj/F.I. Sebeș.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 19 august 2021, ora 15.00

Concurs: 8 septembrie 2021, ora 09.00: proba practică; 13 septembrie 2021, ora 09.00: proba interviu.

tractorist – rutierist/F I mecanizare

Condiții: studii medii în domeniul: calificare: șofer profesionist cat. CE; disponibilitate pentru a executa lucrări cu echipamente montate pe tractor (cositoare mecanică, mașină de încărcat saci); vechime în muncă: minimum 3 ani; disponibilitate la program prelungit; constituie un avantaj și existența unei calificări de mașinist la mașini pentru terasamente.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 18 august 2021, ora 15.00

Concurs: 31 august 2021, ora 09.00: proba scrisă; 3 septembrie 2021, ora 09.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Administraţia Naţională Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Sistemul de Gospodărire a Apelor Aba, cu sediul în Alba Iulia, Str. Lalelelor nr. 7A, telefon 0258/835.578, 0258/834.426, e-mail: personal@sgaab.dam.rowater.ro.

ALBA IULIA

Biblioteca „Batthyaneum” din Alba Iulia

– portar

Condiții: studii medii, gimnaziale sau liceale; atestat profesional agent de pază/securitate, conform art. 38 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanei, republicată și actualizată; absolvirea unui curs autorizat servant pompier, cod COR 541104 constituie avantaj; vechime minimă în funcția de agent de pază/securitate: minimum 1 an; aviz psihologic în termen de valabilitate; disponibilitatea de a lucra în ture (12 ore); disponibilitatea de a lucra în ture de noapte; cunoștințe de utilizare a echipamentelor specifice activității desfășurate.

Concurs: 26 august 2021, ora 17.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor, la sediul filialei din Alba Iulia; 2 septembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă; 8 septembrie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Concursul se va desfășura la sediul Bibliotecii „Batthyaneum”, str. Gabriel Bethlen nr. 1, cod poștal 510009,  Alba Iulia.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biblioteca Naţională a României, cu sediul în Bucureşti, Bd Unirii nr. 22, camera G 02, sectorul 3, telefon 0258/811.939, 0758/109.425, sau 021/314.24.34, interior 1036 și 1027.

Primăria Municipiului Alba Iulia

– asistent medical (post temporar) – Serviciul public de asistență medicală

Condiții: studii postliceale absolvite în specialitatea asistență medicală; vechime: minimum 6 luni ca asistent medical; certificat de membru în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România; adeverință emisă de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 16 august 2021, ora 15.00

Concurs: 26 august 2021, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, județul Alba, telefon 0258/819.462.

Grădiniţa cu Program Prelungit „Step By Step” nr. 12 Alba Iulia

– ajutor de bucătar

Condiții: studii medii; vechime – minimum 2 ani într-un post similar în instituție de învățământ preșcolar; atestat curs bucătar și curs de igienă.

Concurs: 18 august 2021, ora 09.00: proba scrisă; 20 august 2021, ora 09.00: proba practică; 20 august 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit „Step By Step” nr. 12, Alba Iulia, str. Ștefan cel Mare nr. 11, județul Alba, e-mail e-mail: gpp12.alba@isjalba.ro.

Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia

– asistent relații publice și comunicare, în cadrul proiectului „O nouă viată” în „Lumea Nouă”- Alba lulia, COD MYSMIS 136915

Condiții: studii medii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.

Perioada de depunere a dosarelor: 17-19 august 2021

Concurs: 24 august 2021, ora 10.00: proba scrisă (probă unică)

Relaţii suplimentare: la Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” din Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 143, județul Alba, telefon 0258/816.065, e-mail: ad.alba@isjalba.ro.

Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia

– bibliotecar debutant, la Filiala Cetate a bibliotecii

Condiții: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; nu este necesară vechimea în muncă.

Concurs: 31 august 2021, ora 12.00: proba scrisă; 6 septembrie 2021, ora 9.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul din Alba Iulia, Str. Trandafirilor nr. 22, judeţul Alba, telefon 0258/811.443, la Compartimentul Resurse Umane.

Grădiniţa cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Alba Iulia

– îngrijitor grupă învățământ preșcolar (2 posturi cu 0,5 normă)

Condiții: studii generale sau medii; vechime – minimum 5 ani; cursuri de igienă absolvite sau dovada înscrierii la curs; abilități, calități și aptitudini necesare: persoană serioasă, stabilă emoțional, responsabilitate și corectitudine; să cunoască și să poată identifica materialele de curățenie de bază, necesare în activitatea de curățenie; să aibă deprinderi practice specifice activității de curățenie.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 23 august 2021

Relații suplimentare, la Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată”, Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. George Barițiu nr. 8, județul Alba, telefon mobil: 0786/912.307, 0786/349.807.

Grădiniţa cu Program Prelungit „Scufiţa Roşie” Alba Iulia

– îngrijitor copii (2 posturi)

Condiții: nivelul studiilor – studii medii; abilități de lucru în echipă; disponibilitate pentru lucru în 2 schimburi; curs igienă; abilități, calități și aptitudini necesare: seriozitate, responsabilitate, corectitudine; condiții vechime – experiența pe un post similar constituie avantaj.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 25 august 2021

Concurs: 6 septembrie 2021, ora 09.00: proba scrisă; 7 septembrie 2021, ora 09.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit „Scufiţa Roşie” din Alba Iulia, str. Călărași nr. 2, Județul Alba, telefon: 0258/811.820, mobil: 0786.740.814.

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 13 Alba Iulia

– îngrijitor grupă învățământ preșcolar

Condiții: studii generale sau medii; vechime – minimum 5 ani; cursuri de igienă absolvite sau dovada înscrierii la curs; abilități, calități și aptitudini necesare: persoană serioasă, stabilă emoțional, responsabilă și corectă; să cunoască și să poată identifica materialele de curățenie de bază, necesare în activitatea de curățenie; să aibă deprinderi practice specifice activității de curățenie.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 23 august 2021

Concurs: 1 septembrie 2021, ora 09:00: proba scrisă; 1 septembrie 2021, ora 10:00: proba practică.

Relații suplimentare, la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 13 din Alba Iulia, Str. Energiei nr. 21, telefon: 0258/820.057, mobil: 0731/308.643 și 0786/349.807.

AIUD

Colegiul Naţional „Titu Maiorescu” Aiud

– îngrijitor (2 posturi)

Condiții: nivelul studiilor – medii (liceul, școala profesională; învățământ obligatoriu de 10 clase); vechime minimă în muncă – 1 an; disponibilitate de a lucra în două schimburi.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 25 august 2021, ora 14:00

Concurs: 3 septembrie 2021, ora 11.00: proba practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Colegiului Naţional „Titu Maiorescu” din Aiud, str. Ecaterina Varga nr. 10, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.946

Primăria Municipiului Aiud

– muncitor calificat I – Direcția arhitect-șef, Compartimentul urbanism, cadastru

Condiții: studii medii liceale sau școala profesională; vechime: minimum 10 ani în meseria de instalator; certificat de calificare – instalator.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 24 august 2021, ora 16.00

Concurs: 6 septembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă; 9 septembrie 2021: proba interviu

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1, camera 22, județul Alba, telefon 0258/861.310, interior 1013, fax 0258/861.280, e-mail resurse@aiud.ro

Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud

– îngrijitor 0,5 normă

Condiții: studii liceale; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu necesită vechime.

Concurs: 15 septembrie 2021, ora 13.00: proba scrisă; 17 septembrie 2021, ora 13.00: proba practică; 21 septembrie 2021, ora 13.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” din Aiud, str. Cuza Vodă nr. 35, județul Alba, telefon 0258/861.427.

BLAJ

Primăria Municipiului Blaj

– expert IT grup țintă, grad debutant/grad l/grad II, normă 1/4, la Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) pentru persoane vârstnice – Blaj (posture temporar vacante)

Condiții: studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat; certificări care atestă că posesorul are cunoștințe/abilități în folosirea unui calculator; experiență solicitată 0-5 ani, 0 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 23 august 2021

Concurs: 31 august 2021, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare: Primăria Municipiului Blaj, Piața 1848 nr. 16, telefon 0258/710.110

CUGIR

Primăria Orașului Cugir

muncitor necalificat I – Compartiment administrare bază sportivă

Condiții: studii generale/medii; vechime în muncă – minimum 5 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 17 august 2021, ora 16.00

Concurs: 27 august 2021, ora 09.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

– muncitor necalificat I – Compartimentul Salubritate al Serviciului Public de Gospodărire Locală

Condiții: studii generale/școală profesională/medii liceale, finalizate cu diplomă sau adeverință; calificarea în domeniu constituie un avantaj;  de preferință: minimum 1 an vechime în muncă.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 16 august 2021, ora 16.00

Concurs: 26 august 2021, ora 09:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Orașului Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

Liceul Teoretic „David Prodan” Cugir

– îngrijitor

Condiții: studii: minimum 8 clase; vechime: minim un an; să aibă seriozitate, dinamism, atitudine psiho- comportamentală adecvată unei instituții școlare.

Concurs: 26 august 2021, ora 10.00: proba scrisă; 27 august 2021, ora 10.00: proba practică.

Relaţii suplimentare, la Liceul Teoretic „David Prodan“, Cugir, cu sediul în Cugir, Str. Victoriei nr. 15, județul Alba, telefon 0258/751.306.

CÂMPENI

Spitalul Orășenesc Câmpeni

director financiar-contabil

Condiții: absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic; cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Termen limită pentru depunerea dosarelor de concurs: 16 august 2021

Concurs: 24 august 2021, ora 9.00 – proba scrisă; 24 august 2021, ora 13.00 – susținere orală a proiectului de specialitate, ora 15.00 – interviul de selecție, la sediul unității.

Relații suplimentare la telefon 0258/771.717 – Biroul Resurse Umane.

OCNA MUREȘ

Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” Ocna Mureş

– îngrijitor (0,5 normă) la Școala Gimnazială Războieni (structură)

muncitor de întreținere (0,50 normă) la Școala Gimnazială „Lucian Blaga”, Ocna Mureș

Perioadă depuneri dosare: 16-23 august 2021, interval orar 09.00-13.00

Concurs: 26 august 2021, ora 09.00: proba scrisă; 27 august 2021, ora 09.00: proba practică; 27 august 2021, ora 16.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Şcolii Gimnaziale „Lucian Blaga” din Ocna Mureş, Judeţul Alba, Str. Brazilor nr. 9, judeţul Alba, telefon 0258/871.141, e-mail: blaga9lucian@gmail.com.

SEBEȘ

Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș

– bucătar

Condiții: studii generale; diplomă care atestă calificarea de electrician; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concurs: 6 septembrie 2021, ora 09.00: proba practică; 9 septembrie 2021, ora 09.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Colegiul Național „Lucian Blaga”, Sebeș, cu sediul în Sebeș, str. Călugăreni nr. 49, județul Alba, telefon 0258/731.217.

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș

muncitor (necalificat), în Compartimentul Zone Verzi (2 posturi)

Condiții: studii generale/medii; fără vechime.

muncitor (calificat), în Compartimentul întreținere și Reparații (1 post)

Condiții: studii generale/medii; diplomă de calificare – construcții, instalații (electrice, sanitare, mecanice), tâmplărie; minimum 5 ani vechime.

muncitor (necalificat), în Compartimentul Salubritate (4 posturi).

Condiții: studii generale/medii; fără vechime.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 18 august 2021, ora 15.00

Concurs: 26 august 2021, ora 10.00: proba practică; 30 august 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, str. Viilor nr. 28, Județul Alba, telefon 0258/730.148, e-mail spap_sebes@yahoo.com.

ZLATNA

Primăria Orașului Zlatna

– conducător autospecială la SVSU

Condiții: nivelul studiilor – minimum 8 clase; posesor permis conducere categoria B, C şi E perfecţionări sau specializări pe linie PSI sau dovada efectuării stagiului militar la arma Pompieri; aviz psihologic valabil; domiciliul stabil pe raza administrativ teritorială a oraşului Zlatna; vechime în muncă – mimimum 5 ani.

Concurs: 30 august 2021, ora 09.00: proba sportivă (eliminatorie); 31 august 2021, ora 11.00: proba scrisă; 6 septembrie 2021, ora 10.00: proba practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, Piața Unirii nr.1 A, Județul Alba, telefon 0258/856.337.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate