Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

ASTĂZI: Şedinţă de CL la Alba Iulia. Consilierii votează proiectele de supraveghere video în Cetate şi de modernizare a zonei centrale


Publicat

Consilierii locali din Alba Iulia se reunesc în şedinţă, marţi, 25 septembrie, pentru a lua în discuţie şi a vota mai mult proiecte de hotărâri. Printre acesta, se află decizii privind supravegherea Cetăţii Alba Carolina, semaforizare în oraş, reţea electrică pe Valea Popii, modernizarea străzii Tudor Vladimirescu, desemnarea reprezentantului municipiului Alba Iulia în Adunarea Generala a Acţionarilor la Societatea Comerciala „Apa-CTTA”, atribuirea denumirii unor străzi şi participarea Primăriei la proiecte culturale.

Vă prezentăm ordinea de zi:

1. Rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli pe anul 2012

2. Modificarea şi completarea prevederilor Hotărârii nr. 171/2012 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

3. Neacordarea de facilităţi fiscale unei persoane fizice

4. Aprobarea unor modificări în statul de funcţii al Serviciului public de asistenţă medicală din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia

5. Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia şi din cadrul serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, pentru anul 2013

6. Deplasarea unei delegaţii a municipiului Alba Iulia la Sliven în Bulgaria în perioada 24 – 27 octombrie 2012

7. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „E-Skills for Innovative Cities” – E4C (E – Abilităţi pentru oraşe inovatoare) finanţat prin programul european The Urban Development Network Programme URBACT II 2007 – 2013

8. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Innovative Place – Brand Management” – CityLogo (Managementul unui brand local inovator) finanţat prin programul european The Urban Development Network Programme URBACT II 2007 – 2013

9. Participarea Municipiului Alba Iulia la Clusterul Inovativ Naţional Polul de Competititvitatea Prelucrări Metalice Transilvania şi la Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competivităţii Economice (POS CCE) 2007 – 2013” – co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională – Axa Prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient” Domeniul major de intervenţie D1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenorialului”

10. Participarea Municipiului Alba Iulia la Clusterul Inovativ Naţional Popul de Competitivitatea: Aliment Transilvania (Food Transilvania) şi la Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007 – 2013” – co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională – Axa Prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient” Domeniul major de intervenţie D1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenorialului”

11. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Unir nos forces pour construire un autre Nouveau Monde!” – UNMOND cofinanţat de Ambasada Franţei în România

12. Participarea Municipiului Alba Iulia la Asociaţia Internaţională Transromanica – The Romanesque Routes of European Heritage

13. Alocarea unor sume de bani pentru activităţi culturale

14. Modificarea şi completarea Hotărârii nr. 177/2012 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia pentru aprobarea planului de acţiuni/lucrări de interes local pentru anul 2012

15. Modificarea Hotărârii nr. 220/2012 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia privind constituirea comisiei de analiză a cererilor de locuinţe sociale şi a cererilor de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari

16. Organizarea de către Consiliul local al municipiului Alba Iulia a Competiţiei Sportive pentru copii şi tineri cu dizabilităţi din municipiul Alba Iulia, ediţia a IX – a 2012 şi susţinerea financiară cu o suma de bani din bugetul local

17. Aprobarea studiului de soluţie proiectare şi execuţie sistem de supraveghere Cetatea de tip Vauban Alba Iulia

18. Aprobarea studiului de soluţie semaforizare intersecţii Alba Iulia

19. Aprobarea studiului de soluţie pentru obiectivul „Construire reţea electrică strada Valea Popii”

20. Documentaţia tehnico-economic – faza Documentaţie avizare lucrări intervenţie pentru obiectivul: „Refunţionalizare zona centrală municipiul Alba Iulia – strada Tudor Vladimirescu”

21. Redistribuirea pe obiective de investiţii a creditului bancar în valoare totală de 42.000.000 lei şi modificarea anexei la Hotărârea nr. 25/2012 a Consiliului local a municipiului Alba Iulia

22. Desemnarea reprezentantului municipiului Alba Iulia în Adunarea Generala a Acţionarilor la Societatea Comercială „Apa-CTTA” SA

23. Desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Alba Iulia în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din municipiul Alba Iulia

24. Atribuirea denumirii unor străzi

25. Aprobarea şi avizarea unor documentaţii de urbanism (PUD, PUZ):

Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinţe individuale, str. Victoriei, Oarda de Sus, solicitant Anghel Răzvan Claudiu”

Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinţă unifamilială, tr. Lăcrămioarei, Oarda de Jos, solicitant Barbu Răzvan George”

Art.3: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Amenajare şi construire ateliere educaţionale de dezvoltare personală a copiilor şi tinerilor în risc de abandon şi eşec şcolar caracter provizoriu 10 ani”, Alba Iulia, extravilan, Str. Valea Popii, solicitant Filantropia Ortodoxă”

Art.4: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Modificare reglementări PUZ, aprobat cu HCL Nr.191/2011 pentru UTR – zona mixtă, str. Lalelelor, intersecţie cu str. Ion Lăncrănjan, Alba Iulia, solicitant Coşer Nicolae, Coşer Ana Monica, Grecu Maria Mihaela”

Art.5: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Modificare UTR din zonă agro-industrială în zonă locuinţe, Oarda de Jos, str. Garoafelor – 2C solicitant Dreghici Avram”,

Art.6: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Modificare unitate teritorială de referinţă din zonă de grădinărit în zonă de locuinţe familiale cuplate, Alba Iulia, str. Turnătoriei FN. solicitant Drăgan Simion, Bitoleanu Marin”,

Art.7: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Modificare PUD aprobat cu HCL 420/2005, art.3, str. Ponor, Miceşti, Alba Iulia, solicitant Florea Ioan şi Elena”

Art.8: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Modificare traseu străzi din PUZ aprobat cu HCL 108/2008, Alba Miceşti, str. Mihail Sadoveanu, solicitant Lazăr Gabriela”

Art.9: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Realizare acces pt. construire locuinţe individuale, Alba Miceşti, str. Alcala de Henares, solicitant Manica Iluzia Petronela”, conform planului de situaţie anexat, cu condiţia rezolvării, până la autorizare, a situaţiei juridice a terenurilor reglementate ca stradă prin parcelare şi înscrierea în Cartea Funciară a categoriei de folosinţă – drum.

Art.10: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Amenajare bază sportivă Cetatea Alba Carolina – Ravelinul Capistrano; -Modificare PUD, Bastionul Sf. Elisabeta – Ravelinul Sf. Capistrano, solicitant Club Sportiv Mova Alba Iulia”, conform planului de situaţie anexat, cu condiţia obţinerii avizului de la cultură.

Art.11: Nu aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Schimb destinaţie din centrală termică CT7 în tipografie şi atelier lumânări, str. Gladiolelor FN, solicitant Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia”

Art.12: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Construire Centru Cultural Misionar “Sfântul Lazăr”, str. Francisca nr.1, solicitant Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia”

Art.13: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Construire pensiune turistică, str. Lalelelor nr. 37, Alba Iulia, solicitant SC Alba Chim Color SRL”

Art.14: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă familială – a 3-a construcţie de parcelă, str. Vasile Alecsandri, nr.27, Alba Iulia, solicitant Adam Eugenia”

Art.15: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă unifamilială, Alba Iulia, str. Liliacului, nr. 4, solicitant Matei Liliana”

Art.16: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţe înşiruite, Alba Iulia, str. Ferdinand I – nr. 52, solicitant Vădan Gigel”

Art.17: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Mansardare şi amenajare apartamente de locuit şi spaţii comerciale în clădire cămin nefamilişti, str. Livezii nr. 48, solicitant SC CDS Romania SRL”,

Art.18: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Construire clinică medicală şi locuinţe de serviciu, Bd. Revoluţiei 1989, nr. 2F, solicitant SC Optic Medical Line SRL-D”,

Art.19: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Staţie de epurare, Alba Iulia, str. Rogozului, solicitant APA CTTA”

Art.20: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire birouri şi hală industrială, str. Fabricilor, Alba Iulia, solicitant Spătăcean Ioan”

Art.21: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinţe unifamiliale, str. Garoafelor, nr. 6A, Oarda de Jos, solicitant Toma Petronela Ofelia, Şulea Mircea”

Art.22: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinţe individuale în regim înşiruit, cuplat, izolat, str. Gheorghe Vieru, solicitant Moga Traian Daniel, Nistor Dorin, Şuteu Alexandru”

Art.23: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Modificare PUD aprobat cu HCL 18/01.2007, art. 2, construire locuinţe familiale, str. Corneliu Baba, solicitant Bolog Gheorghe”

26. Încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 57594/2011 încheiat între Consiliul local al municipiului Alba Iulia şi Ţălnar Ilinca Alexandra

27. Închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri situat în municipiul Alba Iulia în vederea amplasării de panouri publicitare

28. Vânzarea prin licitaţie publică a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia – Oarda, DN1, FN

29. Darea în administrarea Tribunalului Alba a imobilului Centrală Termică, nr. 24

30. Prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor de amenjare a imobilului Centrala Termică nr. 10, conform contractului de comodat nr. 65044/2010

31. Vânzarea prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia – Oarda, DN1, FN

32. Însuşirea expertizei tehnice de parcelare a unui apartament situat în Alba Iulia, strada Gladiolelor, bl. VG1

33. Parcelarea unui imobil (teren) cu nr. topografic 1230/1/1/12/2/1 situat în Alba Iulia, strada Bucureşti, nr. 30

34. Rectificarea suprafeţei imobilului (teren) situat în Alba Iulia, strada Gladiolelor, nr. 7B, înscris în CF nr. 77159 Alba Iulia

35. Însuşirea documentaţiei extrajudiciare, întocmită în Dosar nr. 3822/176/2012 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

36. Însuşirea expertizei extrajudiciare, întocmită în Dosar nr. 5237/176/2012 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

37. Însuşirea documentaţiei de parcelare a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Revoluţiei, lângă bl. A13

38. Achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Consiliului local al municipiului Alba Iulia în faţa instanţelor de judecată.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Germania include județele Alba și Cluj pe LISTA ZONELOR DE RISC din România. Izolare 14 zile după intrarea în statul german

Publicat

Județele Alba și Cluj au fost introduse de autoritățile germane pe lista zonelor de risc din România, informează MAE. 

Ca urmare a deciziilor comune ale guvernului federal și ale celor de land, toate persoanele, indiferent de cetățenie, care intră în Republica Federală Germania după ce s-au aflat într-una din „zonele de risc“, oricând în ultimele 14 zile înainte de sosire, sunt obligate să se deplaseze – cât mai direct, cu minimizarea contactelor – și să se autoizoleze la domiciliu sau în alte spații de cazare adecvate pentru o perioadă de 14 zile de la sosire.

La acest moment, alături de municipiul București, 14 județe din România se află pe lista „zonelor de risc”: Alba, Bacău, Bihor, Brăila, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Iași, Ilfov, Neamț, Prahova, Vaslui, Vâlcea. Județele retrase din listă până în prezent sunt următoarele: Argeș (la 16.09), Buzău (la 09.09), Dâmbovița (la 16.09), Galați (09.09), Gorj (la 02.09), Ialomița (la 20.08), Mehedinți (la 20.08), Neamț (la 02.09, dar reintrodus la 16.09), Timiș (la 20.08) și Vrancea (la 09.09).

Respectarea obligației de autoizolare este verificată de autoritățile de land atât aleatoriu, cât și în cadrul anchetelor epidemiologice uzuale.

În același timp, conform informațiilor comunicate public de către autoritățile germane, începând de la 1 octombrie a.c., se elimină posibilitatea de exceptare de la măsura autoizolării pentru persoanele care prezintă un test COVID-19 negativ, efectuat anterior intrării în Germania. Potrivit noilor dispoziții, autoizolarea poate fi suspendată mai devreme decât termenul de 14 zile numai dacă este efectuat un test începând cu a cincea zi după intrarea în Germania și doar de la momentul comunicării unui rezultat negativ al testării. O astfel de testare se poate efectua la medicul de familie sau la autoritățile locale de sănătate și este gratuită în primele 10 zile de la sosirea în Germania dintr-o zonă de risc.

Mai multe informații pot fi obținute la linia telefonică dedicată 116 117. Dacă persoanele care au venit din zone de risc încep să prezinte simptome specifice COVID-19 (dificultăți de respirație, tuse, febră sau pierderea gustului/mirosului) în decurs de 14 zile de la momentul intrării în Germania, inclusiv după o eventuală testare negativă și suspendare a carantinei inițiale, devine obligatorie autoizolarea și contactarea imediată a Autorității locale de Sănătate.

Ministerul Afacerilor Externe precizează că cetățenii români care vin din județe ce nu se află pe lista de risc, dacă se deplasează cu avionul spre Germania de la un aeroport aflat într-un județ listat (spre ex. din Otopeni/Ilfov), vor trebui să respecte toate obligațiile specifice călătorilor din zone de risc.

De asemenea, cetățenii care intră în Republica Federală Germania din zonele de risc trebuie să completeze un „formular de debarcare” – Public Health Passenger Locator Form – și să îl transmită Autorităților locale de Sănătate în termen de o zi de la sosire, astfel încât acestea să fie informate și să monitorizeze respectarea carantinei. Varianta în limba română a acestui formular poate fi regăsită la următorul link.

Simpla tranzitare a teritoriului german nu este condiționată de obligațiile menționate anterior. Tranzitul presupune părăsirea cât mai directă a teritoriului german, evitarea oricărui contact strâns cu alte persoane și respectarea măsurilor specifice de protecție: distanțare socială, igienă, mască etc.. Sunt permise scurte opriri pentru procurarea de alimente sau combustibil, însă nu și cele de tip turistic ori de afaceri, vizite, cazări, încheierea unor contracte ș.a..

În cazul neîndeplinirii obligațiilor generale sau dispozițiilor locale ale autorităților cu privire la testare, autoizolare sau tranzit, se pot aplica sancțiuni în valoare de până la 25.000 EUR.

De asemenea, informații cu privire la măsurile adoptate de autoritățile germane sau recomandările pe care acestea le adresează populației pot fi accesate în mai multe limbi de circulație internațională: germană, engleză, franceză.

Ministerul Afacerilor Externe reamintește că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Berlin: + 49 30 21239555, + 49 30 21239514 şi + 49 30 21239516, Consulatului General al României la Bonn:  +49 228 6838135; +49 2286838211; + 49 228 6838244; + 49 228 6838254, Consulatului General al României la München:  +49 89 553307; +49 89 98106143, Consulatului General al României la Stuttgart +49 711 664 86 11, +49 711 664 86 12, +49 711 664 86 13, +49 711 664 86 14 și +49 711 664 86 15, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție şi telefonul de urgență al misiunii diplomatice a României la Berlin + 49 160 157 9938, oficiului consular al României la Bonn +49 173 5757 585, oficiului consular al României la München +49 160 208 7789 şi oficiului consular al României la Stuttgart +49 171 681 3450.

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Comunicat Primăria Sebeș: Activitatea instituției continuă cu toate măsurile de precauție, după descoperirea cazurilor de COVID

Publicat

sebes centru oras

În cursul săptămânii trecute, o persoană care este angajată a Primăriei Municipiului Sebeș a anunțat că nu se mai prezintă la muncă deoarece un membru al familiei sale a fost testat pozitiv cu virusul SARS-CoV-2. Drept consecință, toți angajații primăriei care au intrat în contact direct cu aceasta au fost testați.

Rezultatul testărilor, comunicate în cursul zilei de 1 octombrie 2020, a arătat că încă 9 funcționari ai Primăriei Municipiului Sebeș au primit un rezultat pozitiv la testarea Covid 19 (SARS-CoV-2). Niciunul dintre angajații primăriei nu manifestă, până la această oră, simptome specifice bolii și vor face toate analizele medicale necesare.

Citește și FOCAR de coronavirus la Primăria Sebeș. Nouă angajați, depistați cu COVID-19. Toate clădirile instituției vor fi dezinfectate

Potrivit reprezentanților Primăriei Sebeș, la sediul Primăriei Municipiului Sebeș, situat în Parcul Arini, acolo unde au fost cazurile confirmate, s-au aplicat măsurile de dezinfecție, iar activitatea a fost organizată astfel încât să implice un număr limitat de angajați, restul fiind în telemuncă.

Activitatea Primăriei Municipiului Sebeș de la sediul situat în centrul municipiului, în Piața Primăriei nr. 1, respectiv serviciile de relații publice, impozite și taxe, evidența populației, nu a fost afectată.

Citește și O angajată a Primăriei Sebeș, descoperită cu COVID. Instituția își desfășoară activitatea cu o treime din personal

Toate măsurile întreprinse de Primăria Municipiului Sebeș sunt luate în strânsă comunicare și în funcție de recomandările DSP Alba.

Primăria Municipiului Sebeș s-a îngrijit să ofere angajaților soluții dezinfectante, măști și a creat circuite specifice pentru protejarea angajaților și a cetățenilor care apelează la serviciile publice.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Acțiune a Poliției și RAR la Zlatna. Mașini cu defecțiuni tehnice, oprite în trafic și certificate de înmatriculare reținute

Publicat

Poliţiştii din Zlatna, împreună cu  RAR au organizat miercuri o acţiune de prevenire a accidentelor rutiere provocate de starea tehnică necorespunzătoare a autovehiculelor. Au fost depistate 14 autoturisme care prezentau defecțiuni, transmite IPJ Alba.

Poliţişti din Zlatna, împreună cu specialişti din cadrul Registrului Auto Român – Alba, au organizat, pe raza orașului Zlatna, o acţiune pentru depistarea şoferilor care conduc, pe drumurile publice, autoturisme care nu îndeplinesc condiţiile tehnice pentru circulaţia în condiţii de siguranţă.

Cu ocazia acțiunii, polițiștii au aplicat 14 sancțiuni contravenționale pentru defecțiuni tehnice, în valoare totală de 3,770 de lei și au reținut 7 certificate de înmatriculare.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Poșta Română a deschis la Alba Iulia un nou ghișeu, exterior. Program și serviciile oferite de subunitatea poștală

Publicat

Poșta Română a deschis, astăzi, noul Ghișeu Exterior 1, ce aparține de Oficiul Poștal Alba Iulia 3. Noua subunitate poștală se află lângă Oficiul Poștal Expres Alba.

Ghișeul este dedicat trimiterilor poștale internaționale intracomunitare și extracomunitare și va fi deservit de un oficiant.

Oficiul va funcţiona de luni până vineri, în intervalul orar 11.00 – 19.00, pe Bulevardul Încoronării, nr.1A, lângă Oficiul Poștal Expres Alba şi va fi disponibil, în principal, pentru predarea către destinatari a trimiterilor poștale internaționale intracomunitare și extracomunitare, dar și pentru prestaţii clasice poştale, contracte de prestări servicii poştale şi pentru serviciile de curierat rapid Prioripost.

Clienții vor beneficia, de asemenea, și de implementarea serviciului ,,avizare prin SMS”, fiind anunțați când coletul pe care îl au de ridicat, a ajuns la sediul subunității.

“Ne-am dorit să aducem locuitorilor acestei comunități, un sediu nou, dotat cu toate facilitățile pentru a fluidiza activitatea din oficiile poștale urbane din municipiul Alba Iulia și a eficientiza, astfel, fluxul de lucru cu clienţii şi timpii de aşteptare în oficiu”, a declarat Horia Grigorescu, director general Poșta Română.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate