Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

BEJ Alba, REZULTATE parţiale alegeri parlamentare 2016, după centralizarea voturilor din 81,81% dintre secţiile de votare din judeţ


Publicat

buletine vot parlamentare 2016 1Biroul Electoral Judeţean Alba a actualizat la ora 12.00 rezultatele alegerilor parlamentare în judeţ, după centralizarea voturilor din 360 de secţii (81,81%) faţă de totalul de 440. Procentele s-au modificat uşor, faţă de situaţia prezentată anterior.

Vezi REZULTATE FINALE OFICIALE alegeri PARLAMENTARE 2016 în ALBA. PNL, pe primul loc la Senat şi Camera Deputaţilor. Situaţia voturilor

PNL are 36,52% la Camera Deputaţilor, respectiv 36,6% la Senat, iar PSD preia conducerea la Senat cu 36,76% şi rămâne pe locul doi la Camera Deputaţilor, cu 35,69%.

Vezi şi OFICIAL, BEJ Alba: REZULTATE parţiale la alegerile parlamentare 2016. PNL, pe primul loc, cu 36,9% la Camera Deputaţilor şi 37,14%, la Senat

Potrivit BEJ Alba, în cele 360 de secţii au votat 99.642 de alegători, faţă de 269.131 înscrişi pe listele electorale (262.814 pe liste permanente şi 5483 pe liste suplimentare). Un număr de 834 de persoane au votat cu urna mobilă.

În scrutinul de la Camera Deputaţilor, au fost 2594 voturi nule, iar pentru Senat, 2556.

Rezultate oficiale comunicate de BEJ Alba, după numărarea voturilor din 360 de secţii:

Camera Deputaţilor (102.685 voturi valabil exprimate)

PNL: 37.505 voturi – 36,52%

PSD: 36.651 voturi – 35,69%

USR: 6449 voturi – 6,28%

ALDE: 6049 voturi – 5,89%

PMP: 5468 voturi – 5,32%

PRU: 2470 voturi – 2,4%

UDMR: 3849 voturi – 3,74%

Senat (102.673 voturi valabil exprimate)

PNL: 37.581 voturi – 36,6%

PSD: 37.751 voturi – 36,76%

USR: 6368 voturi – 6,20%

ALDE: 6115 voturi – 5,95%

PMP: 5487 – 5,34%

PRU: 2564 voturi – 2,49%

UDMR: 1887 voturi – 2,53%

Comparativ, rezultate oficiale comunicate de BEJ Alba, la ora 10.00, după numărarea voturilor din 263 de secţii (ora 8.00):

Camera Deputaţilor (74.513 voturi valabil exprimate)

PNL: 27.499 voturi – 36,90%

PSD: 26.724 voturi – 35,86%

USR: 4895 voturi – 6,56%

ALDE: 4311 voturi – 5,78%

PMP: 4235 voturi – 5,68%

PRU: 1874 voturi – 2,51%

UDMR: 1821 voturi – 2,44%

Senat (74.465 voturi valabil exprimate)

PNL: 27.660 voturi – 37,14%

PSD: 27.470 voturi – 36,88%

USR: 4801 – 6,44%

ALDE: 4438 voturi – 5,95%

PMP: 4249 – 5,70%

PRU: 1889 voturi – 2,53%

UDMR: 1887 voturi – 2,53%Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Post vacant de consilier juridic la ISU Alba, cu încadrare din sursă externă. Condiții pentru candidați

Publicat

ISU Alba angajează din sursă externă, prin încadare directă, pe un post vacant de consilier judiric. În perioada următoare, mai multe posturi vor fi scoase la concurs.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al judeţului Alba organizează concurs prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant de Ofiţer Specialist I – Consilier juridic, specialitatea „Drept”.

Documentele necesare pentru înscriere se transmit în format electronic, la adresa de e-mail concurs1@isualba.ro, până cel tarziu în 8 octombrie 2021, ora 15.00.

Condiții pentru candidați:

– studii superioare de lungă durată (anterior aplicării legislației referitoare la cele trei cicluri de studii universitare) sau studii universitare de licență, militare sau civile, în domeniul de licență „Drept”

– să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România

– să cunoască limba română, scris şi vorbit

– să aibă capacitate deplină de exerciţiu

– să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic. Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I., printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit  reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale;

– să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

– să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

– să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

– să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

– să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

– să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

– prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradul militar maxim al postului pentru care s-a organizat concurs

– să nu fi atins la data desfăşurării concursului vârsta standard de pensionare, aşa cum este prevăzută în Legea nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidatul care a fost declarat „admis” nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic (art. 11 din Anexa 2 la O.M.A.I. nr. 177/2016).

De asemenea, cadrelor militare în activitate le este interzis să fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii ori societăţi comerciale (condiţia trebuie îndeplinită înainte de intrarea în vigoare a ordinului de chemare în activitate – art. 30 lit. b) din Legea nr. 80/1995.

Actele solicitate candidaţilor pentru constituirea dosarului de recrutare:

Pentru constituirea dosarului de recrutare în vederea participării la concursul de ocupare a postului vacant, candidatul trebuie să transmită la adresele de e-mail ale unităților în care sunt prevăzute posturile vacante (unitățile beneficiare), în format .PDF (ataşamentele trebuie să nu depăşească dimensiunea de 10 Mb), următoarele documente în integralitatea lor:

1. cerere de înscriere (Anexa nr. 2)

2. Curriculum Vitae;

3. copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor în integralitatea lor, impuse de cerinţele postului (doar în situațiile menționate la nota de subsol de pe a doua pagină, se va depune obligatoriu și adeverința privind echivalarea studiilor), menționate la pct. III.1. din prezentul anunţ, iar acestea vor avea atașate/anexate foile matricole/suplimentele eliberate, după caz;

4. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului de stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;

5. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

6. autobiografia (model Anexa nr. 5); autobiografia se întocmeşte olograf cu un instrument de scris cu pastă/cerneală albastră şi se scanează într-un fişier, cu extensia .PDF.

7. tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (Anexa nr. 4);

8. extras de pe cazierul judiciar5/certificat de cazier judiciar;

9. o fotografie color 9×12 cm;

10. adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie în condiţiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei (Anexa nr. 6);

11. aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condiţiile legii;

12. consimţământul informat (Anexa nr. 7);

13. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 3).

Calendarul concursului:

până în 8 octombrie 2021: transmiterea cererilor de înscrieri și a: CV, copia actului de identitate şi declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi
acceptării condiţiilor de recrutare

până în 22 octombrie 2021: depunerea dosarelor de recrutare

20 noiembrie 2021: test grilă și afișarea rezultatelor; nota minimă de admitere este 7.00

în 24 de ore de la afișarea rezultatelor – se pot depune contestații.

AICI, mai multe detalii.

În perioada imediat următoare vor fii scoase la concurs și alte posturi prin încadrare directă la nivelul ISU Alba.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

FOTO: Alba Iulia va avea un sistem de iluminat public, inteligent. Contract de 6,3 milioane de lei, semnat la sediul Primăriei

Publicat

La Primăria Alba Iulia a fost semnat luni un contract de peste 6,3 milioane de lei pentru reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public al municipiului Alba Iulia – cartierul Orizont și localitățile componente, Oarda de Sus, Oarda de Jos, Pâclișa, Micești și Bărăbanț.

„Am semnat, astăzi, alături de domnul Dan Vatajelu, CEO al Flash Lighting Services, compania care a câștigat licitația pentru execuția lucrărilor, contractul pentru lotul 3 de iluminat public, în cadrul proiectului de Reabilitare, Modernizare și Extindere a Sistemului de Iluminat Public din municipiul Alba Iulia.

Valoarea contractului este de 6.365.236,45 lei fără TVA și presupune reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public al Municipiului Alba Iulia – Cartierul Orizont și localitățile componente, Oarda de Sus, Oarda de Jos, Pâclișa, Micești și Bărăbanț.

Este o nouă investiție prin care ne dorim să continuăm să schimbăm în bine fața orașului nostru, iar iluminatul public modern este o parte esențială a acestui demers.

Practic, pe toate străzile publice din cartierul Orizont se va introduce rețeaua electrică în subteran, se vor monta stâlpi de iluminat public, lămpi cu tehnologie de tip LED și telegestiune.

Pe de altă parte, în localitățile componente Oarda de Sus, Oarda de Jos, Pâclișa, Micești și Bărăbanț se vor schimba lămpile cu unele LED și vor fi integrate în programul de telegestiune.

Telegestiunea ne va da posibilitatea de a verifica și controla de la distanță, în timp real, fiecare lampă, vom vedea dacă nu funcționează și, când este nevoie, vom putea reduce intensitatea luminoasă. Vom îmbunătăți, astfel, atât calitatea iluminatului public și vom putea reduce și cheltuielile aferente iluminatului public.

Termenul de execuție al lucrărilor este de 18 luni de la ordinul de începere a lucrărilor, dar firma care a câștigat contractul ne-a asigurat că va finaliza lucrările mult mai rapid.

De asemenea, țin să reamintesc și stadiul pentru celelalte loturi de iluminat public, după cum urmează: pentru Lotul 1- iluminat public: Crearea sistemului de iluminat public al Municipiului Alba Iulia, zona Centrală, Cartierele Ampoi 1, Ampoi 2, Ampoi 3 și Partoș, este autorizat și este dat ordin de începere pentru realizarea documentației de proiect tehnic. Proiectul tehnic trebuie trimis spre avizare ADR și, după avizare ADR, se scoate la licitație execuția lucrărilor.

Pentru Lotul 2: Crearea sistemului de iluminat public al Municipiului Alba Iulia, Cartier Cetate, în perioada următoare se va depune documentația pentru autorizare, apoi se va da comanda pentru realizare a proiectului tehnic.

În total vorbim despre un proiect de aproximativ 13 milioane de euro, care va rezolva, în cea mai mare măsură, problema iluminatului public din Alba Iulia”, a transmis primarul Gabriel Pleșa.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Scandalul cazurilor COVID nealocate pe județe. Bucureștiul a raportat cel mai mare număr de infectări de la începutul pandemiei

Publicat

2559 de cazuri noi de COVID au fost raportate luni în București din 5.655 la nivel național, potrivit informațiilor oficiale transmise de autorități. Comparativ, cu o zi în urmă, în București au fost raportate 653 de cazuri, iar sâmbătă, în ziua congresului PNL, 808.

Acesta este cel mai mare număr de infectări zilnice raportat în Capitală de la începutul pandemiei. 

Au existat acuzații cu privire la faptul că o parte dintre cazuri nu au fost alocate în buletinele transmise zilnic de autorități.

Chiar sâmbătă, în ziua congresului PNL desfășurat la București, 7444 de cazuri de COVID erau nealocate pe județe sau pe municipiul București, generând suspiciuni cu privire la amânarea declarării lor din motive politice și eventual alocarea lor ulterioară.

Acuzațiile lui Vlad Voiculescu

Fostul ministru USR-PLUS al Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a acuzat că peste 4.000 de teste pozitive au dispărut din raportările COVID în cele trei zile dinaintea congresului PNL din Capitală, astfel că rata de infectare raportată ar fi fost mai mică.

De asemenea, școlile ar urma să treacă în online săptămâna viitoare „aproape 100%”, afirmă Vlad Voiculescu.

Șefa DSP București admite că, într-adevăr, nu au fost făcute alocări pe fiecare sector din lipsă de personal la DSP, însă aceste cazuri figurează totuşi în aplicaţia CoronaForms.

Replica DSP București

Direcția de Sănătate Publică București (DSP) a transmis luni, în replică, că modul de calcul al incidenței cazurilor de coronavirus în funcție de care se stabilesc scenariile în care se află fiecare localitate respectă același altgoritm încă din luna martie a acestui an.

„Atunci – la sfârșitul lui martie, 2021, s-a convenit de către conducerea Ministerului Sănătății ca rata de incidență să fie stabilită luând în calcul 14 zile, fără ultimele 3 zile, tocmai pentru ca acele cazuri de infectare cu județ neidentificat să poată fi alocate şi raportate corespunzător.

Ca urmare, toate calculele incidenței stabilite în ultimele zile respectă întru totul legislația în vigoare aplicată pe parcursul întregului an”, se precizează în comunicatul DSP.

În informare se precizări că DSP dorește să „înlăture orice suspiciune cu privire la un calcul eronat, aplicat în mod intenționat, cu privire la rata incidenței” de covid.

Citeste mai mult
Publicitate

AIUD

UPDATE FOTO-VIDEO: Intervenție inedită a pompierilor din Aiud: Au salvat o pisică blocată într-un copac

Publicat

O pisică a rămas blocată într-un copac din centrul municipiului Aiud, luni, în jurul orei 13:40. 

La fața locului, pentru salvarea pisicii au intervenit pompierii cu o autospecială. La ajungerea forțelor de intervenție, pisica era blocată într-un brad. După câteva minute de intervenție, pisica a fost coborâtă din copac.

Pompierii au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o autoscară mecanică.

UPDATE: Potrivit ISU Alba, pisica salvată a fost dusă la Detașamentul de pompieri Aiud și „adoptată” de către salvatori.

sursa foto, video: ISU Alba

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate