Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

Când începe școala în septembrie: structura anului școlar 2023- 2024. DOCUMENT, calendar, cursuri și vacanțe

Publicat

Structura anului școlar 2023-2024: Anul școlar 2023-2024 are o durata de 36 de săptămâni de cursuri și cinci vacanțe școlare. Cursurile încep la data de 11 septembrie 2023.  În anul școlar 2023-2024 se vor păstra cele 5 module școală, alternate cu 5 vacanțe.

Potrivit modificărilor aduse de Ministerul Educației la noul calendar școlar 2023-2024, vacanță de primăvară a elevilor a fost eliminată și înlocuită cu o vacanță de Paște, în perioada 27 aprilie – 7 mai 2024.

Inițial, Ministerul Educației a fixat vacanță de primăvară 2024 la mijlocul lunii aprilie și astfel perioada de vacanță nu ar fi cuprins și perioada Sărbătorilor Pascale, având în vedere că Paștele catolic se sărbătorește pe 30 martie 2024, iar Paștele ortodox pe 5 mai 2024.

Când începe școala în septembrie 2023

Cursurile anului școlar 2023-2024 încep la data de 11 septembrie 2023. Anul școlar 2023-2024 are o durata de 36 de săptămâni de cursuri și cinci vacanțe școlare potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației

Desfășurarea Programului național „Școală altfel” și a Programului „Săptămâna Verde” a fost stabilită în perioada 11 septembrie 2023 – 26 aprilie 2024. Ministerul Educației subliniază că cele două programe se vor desfășura în intervale de cursuri diferite.

Structura anului școlar 2023 module și vacanțe școlare

Conform calendarului școlar publicat de Ministerul Educației, în anul școlar 2023-2024 se vor păstra cele 5 module școală, alternate cu 5 vacanțe. De asemenea, în structura anului școlar pe module se păstrează și vacanță mobilă din luna februarie, care rămâne la decizia inspectoratelor școlare.

 • Cursuri – de luni, 11 septembrie 2023 până vineri, 27 octombrie 2023.
 • Vacanţă – de sâmbătă, 28 octombrie 2023 până duminică, 5 noiembrie 2023.
 • Cursuri – de luni, 6 noiembrie 2023 până vineri, 22 decembrie 2023.
 • Vacanţă – de sâmbătă, 23 decembrie 2023 până duminică, 7 ianuarie 2024.
 • Cursuri – de luni, 8 ianuarie 2024 – până vineri, 9 februarie 2024, respectiv vineri, 16 februarie 2024 sau vineri, 23 februarie 2024, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ.
 • Vacanță – o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 12 februarie – 3 martie 2024.
 • Cursuri – de luni, 19 februarie 2024, respectiv luni, 26 februarie 2024 sau luni, 4 martie 2024, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 12 aprilie 2024.
 • Vacanţă – de sâmbătă, 13 aprilie 2024 până duminică, 21 aprilie 2024.
 • Cursuri – de luni, 22 aprilie 2024 până vineri, 21 iunie 2024.
 • Vacanţă – de sâmbătă, 22 iunie 2024, până duminică, 8 septembrie 2024

 • pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 7 iunie 2024;
 •  pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 14 iunie 2024;
 • pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia claselor prevăzute la litera a) şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 28 iunie 2024;
 • pentru clasele din învăţământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de
  învăţământ în vigoare.

AICI: Ordin Ministerul Educației – Calendarul anului școlar 2023-2024

DOCUMENT: ORDIN privind structura anului şcolar 2023 – 2024

Având în vedere:

– prevederile art. 94 alin. (2), lit. r) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare,

– Referatul de aprobare nr. 78/DGIP/25.01.2023 referitor la proiectul de Ordin al ministrului educației privind structura anului școlar 2023-2024,
În baza prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,

MINISTRUL EDUCAŢIEI emite prezentul ordin:

Art. 1 (1) Anul şcolar 2023 – 2024 începe la data de 1 septembrie 2023, se încheie la data de 31 august 2024 şi are o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului şcolar 2023 – 2024 încep la data de 11 septembrie 2023.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) se stabilesc următoarele:

a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 7 iunie 2024;

b) pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 14 iunie 2024;

c) pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia claselor prevăzute la litera a) şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 28 iunie 2024;

d) pentru clasele din învăţământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de
învăţământ în vigoare.

Art. 2 Anul şcolar 2023 – 2024 se structurează, pe intervale (module) de cursuri și intervale de vacanță, astfel:

Cursuri – de luni, 11 septembrie 2023 până vineri, 27 octombrie 2023.

Vacanţă – de sâmbătă, 28 octombrie 2023 până duminică, 5 noiembrie 2023.

Cursuri – de luni, 6 noiembrie 2023 până vineri, 22 decembrie 2023.

Vacanţă – de sâmbătă, 23 decembrie 2023 până duminică, 7 ianuarie 2024.

Cursuri – de luni, 8 ianuarie 2024 – până vineri, 9 februarie 2024, respectiv vineri, 16 februarie 2024 sau vineri, 23 februarie 2024, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ.

Vacanță – o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 12 februarie – 3 martie 2024.

Cursuri – de luni, 19 februarie 2024, respectiv luni, 26 februarie 2024 sau luni, 4 martie 2024, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 12 aprilie 2024.

Vacanţă – de sâmbătă, 13 aprilie 2024 până duminică, 21 aprilie 2024.

Cursuri – de luni, 22 aprilie 2024 până vineri, 21 iunie 2024.

Vacanţă – de sâmbătă, 22 iunie 2024, până duminică, 8 septembrie 2024

Art. 3 În ziua de 5 octombrie – Ziua internaţională a educaţiei şi în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.

Art. 4 (1) Programul naţional „Şcoala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfăşoară în perioada 11 septembrie 2023 – 12 aprilie 2024, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale (module) de cursuri diferite, cu excepția ultimului interval (modul) de cursuri.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), la clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal, în perioadele dedicate programelor „Şcoala altfel” şi „Săptămâna verde”, se organizează activităţi de instruire practică.

Art. 5 În situaţia suspendării cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4183/2022, măsurile privind parcurgerea integrală a programei şcolare prin modalităţi alternative stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ nu se dispun în perioada vacanţelor şcolare.

Art. 6 Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a competenţelor, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educaţiei.

Art. 7 (1) În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, cu avizul Ministerului Educaţiei, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul ordin.

(2) Pentru unitățile de învățământ militar preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în funcție de specificul școlii și de specificul specializării/armei, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei şi alte instituţii cu atribuţii în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale pot aproba, cu avizul Ministerului Educației, la cererea conducerii
unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul ordin.

(3) Solicitarea de modificare a structurii anului școlar pentru situațiile menționate la alin.(1) se face după consultarea consiliului reprezentativ al părinților din unitatea/unitățile de învățământ respectivă/respective.

(4) Aprobarea modificării structurii anului şcolar, menţionată la alin. (1) și la alin.(2), se acordă în condiţiile asigurării parcurgerii integrale a programei şcolare, precum şi a posibilităţii ca toţi elevii să participe, fără restricţii, la examenele și evaluările naționale.

Art. 8 Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRU, LIGIA DECA

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

1 Comentariu

1 Comentariu

 1. Constantin Dunare

  luni, 24.07.2023 at 10:55

  Ce vina au elevii de la liceele tehnologice că au vacanță în are mai mică față de ceilalți colegi de la profil uman?Nu tot elevi sau nu tot copii sunt și ei?Mi se pare că o discriminare,pt că perioada de practică poate fi aranjată în așa fel încât toți să aibă aceeași vacanță.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax