Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Curtea de Conturi: Prejudicii de 2,9 milioane lei la primăriile din Alba, constatate după controale de audit financiar


Publicat

curtea de conturi siglaÎntr-o sinteză a Curţii de Conturi, judeţul Alba apare cu prejudicii constate în valoare de 2,9 milioane lei, generate de abaterile de la legalitate și regularitate constatate de autoritate, în urma acțiunilor de audit financiar asupra conturilor de execuție a bugetelor unităților administrativ-teritoriale pe anul 2014. De asemenea, veniturile suplimentare au fost de 9,3 milioane lei. În urma controalelor la autorităţile administrativ-teritoriale din ţară, Curtea a concluzionat că sunt în continuare nereguli majore la nivelul primăriilor, privind incapacitatea de a estima corect proiectele de buget, dar şi ilegalităţi la plata cheltuielilor.

La capitolul venituri suplimentare constatate, la nivel naţional, suma este de 263,3 milioane lei (adică venituri nerealizate, generate de abaterile de la legalitate și regularitate pe linia constatării și administrării veniturilor bugetare). În teritoriu, cele mai mari sume se regăsesc la Constanţa, Buzău, Suceava şi Ilfov, iar judeţele apropiate de Alba au fost depistate cu venituri suplimentare peste 5 milioane (Cluj şi Sibiu), în timp ce Hunedoara are 0,6 milioane lei.

La categoria prejudicii, la nivel naţional au fost înregistrate 524,4 milioane lei (generate de abaterile de la legalitate și regularitate constatate), Alba având 2,9 milioane lei, iar, comparativ, Cluj 17,4 milioane lei, Sibiu 7,3 milioane lei, Hunedoara 7 milioane lei, Braşov 12,6 milioane lei, Ilfov 9,8 milioane lei, Bucureşti 137,9. Majoritatea prejudiciilor provin din plăţi nelegale pentru personal (sporuri), decontarea ilegală a unor cheltuieli de funcţionare, nereguli la lucrările de investiţii.

Abaterile financiar contabile sunt de 4.450,2 milioane lei (nereguli financiar-contabile care nu au determinat producerea de prejudicii, dar au afectat corectitudinea situațiilor financiare).

Concluzii după verificarea modului de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul și la termenele prevăzute de lege, precum și identificarea cauzelor care au determinat nerealizarea acestora:

Proiectele de buget nu sunt fundamentate realist ca urmare a neinventarierii și evaluării incorecte a materiei impozabile și a bazei de impozitare în funcție de care se stabilesc impozitele și taxele cuvenite bugetelor locale.

În sistemul administrației publice locale, în special la unitățile administrativ-teritoriale ale comunelor, implementarea programelor asistate pe calculator privind evidența și urmărirea încasării veniturilor aferente bugetelor locale este nesatisfăcătoare, existând frecvent riscul apariției unor erori de calcul, de evidență sau de raportare a veniturilor bugetului local.

Numărul posturilor, uneori insuficient, și pregătirea profesională a personalului, deseori deficitară, nu permit asigurarea verificării sistematice a operațiunilor din punct de vedere al respectării tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării operațiunilor.

Neimplicarea suficientă a ordonatorului principal de credite în organizarea și desfășurarea procesului de colectare a impozitelor și taxelor locale și nestabilirea de persoane cu atribuții precise pe această linie a favorizat, în unele cazuri, însușirea din gestiune a veniturilor încasate în numerar, context în care Curtea de Conturi a procedat la sesizarea organelor de urmărire penală.

În majoritatea cazurilor aparatul de specialitate al unităților administrativ-teritoriale nu întreprinde toate măsurile pentru aplicarea procedurilor de urmărire și încasare pentru toate sumele datorate bugetelor locale sau, după caz, de executare silită. În aceste condiții, termenul de aplicare a procedurilor de executare silită se prescrie, bugetele locale fiind prejudiciate cu sumele în cauză, autoritățile locale neluând măsurile legale de recuperare de la persoanele răspunzătoare.

Deși bugetele locale sunt încă puternic dependente de susținerea bugetului de stat în asigurarea resurselor unităților administrativ-teritoriale, totuși abaterile consemnate în actele de audit evidențiază o slabă preocupare a autorităților administrației publice locale de a valorifica cu precădere veniturile care pot rezulta din desfășurarea unor activități economice sau din valorificarea unor bunuri din patrimoniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale.

Prejudicii:

– plăţi nelegale pentru personalul primăriilor prin acordarea de spor de fidelitate şi loialitate, spor de confidenţialitate, spor pentru condiţii vătămătoare, drepturi speciale pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii muncii, indemnizaţie de dispozitiv, suplimente salariale;

– decontări ilegale de cheltuieli: consum de carburanți, transport, cazare, contracte de consultanță și asistență juridică cu cabinete de avocatură, în condițiile în care entitățile au organizate în structura proprie compartimente juridice

– nereguli privind achiziţiile publice de servicii şi lucrări de investiţii; plăţi nelegale efectuate pentru lucrări de investiţii şi reparaţii curente.

Alte concluzii:

Atât veniturile cât și cheltuielile au fost mult supraestimate, nivelul realizat al acestora situându/se cu mult sub prevederile inițiale și cele definitive. Astfel, în execuție, veniturile au fost cu 1.576 milioane lei mai mici decât prevederile inițiale și cu 9.988 milioane lei decât prevederile definitive, în timp ce cheltuielile se situează cu 6.610 milioane lei față de prevederile inițiale și cu 15.159 milioane lei față de prevederile definitive. Analizând în structura veniturilor gradul de realizare a acestora, cea mai mare nerealizare se datorează evoluției sub așteptări a sumelor atrase din fonduri europene, care s-au situat la 40,4% din estimările prognozate.

Veniturile din impozite și taxe locale au avut un grad de realizare de 87,7%, iar cotele defalcate din impozitul pe venit de 93,1%. Pe de altă parte, cel mai bun grad de realizare s-a înregistrat la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, de 99,1%, în timp ce subvențiile primite de la bugetul de stat și alte administrații s-au situat la 73,7% față de prevederile definitive.

La nivelul unităților administrativ-teritoriale, potrivit Programului de activitate al Curții de Conturi pe anul 2015, au fost realizate un număr de 1.145 acțiuni de audit financiar asupra execuției bugetare încheiate la 31.12.2014, în cadrul cărora au fost constatate abateri și nereguli care au generat fie venituri suplimentare cuvenite bugetelor publice, fie prejudicii sau au influențat calitatea gestiunii economico-financiare a entității verificate.

Deși bugetele locale sunt încă puternic dependente de susținerea bugetului de stat în asigurarea resurselor unităților administrativ-teritoriale, totuși abaterile consemnate în actele de audit evidențiază o slabă preocupare a autorităților administrației publice locale de a valorifica cu precădere veniturile care pot rezulta din desfășurarea unor activități economice sau din valorificarea unor bunuri din patrimoniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale.

Pe parcursul anului 2015, au fost sesizate organele de urmărire penală în 81 de cazuri, urmare a consemnării în rapoartele de control/audit a unor fapte pentru care există indicii că au fost săvârșite cu încălcarea legii penale; faptei de nerecuperare a prejudiciului, ca urmare a nedispunerii și neurmăririi de către conducerea entităților a măsurilor dispuse de camerele de conturi.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Medic: Tehnologia vaccinurilor anti-COVID va putea fi folosită inclusiv pentru tratarea cancerului

Publicat

Medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare împotriva COVID-19, a explicat la Digi24 care este tehnologia pe baza căreia au fost dezvoltate vaccinurile aflate cel mai aproape de lansarea pe piață. El a spus că este o tehnologie revoluționară care va fi folosită în viitor și pentru tratarea altor boli, inclusiv a cancerului.

Vaccinurile dezvoltate de Moderna și Pfizer sunt pe bază de mesager ARN, care este un cod, și nu conțin virus inactivat.

Medicul a explicat că, după ce cercetătorii au obținut secvența genomică a coronavirusului SARS-CoV2, au pornit de la cunoștințele pe care le aveau deja legate de virusurile SARS și MERS. Proteina față de care se formează anticorpi protectori, existentă în virus, are un cod ARN.

„Reprezintă, dacă vreți, rețeta după care se fabrică acea proteină. Vaccinul conține de fapt acea rețetă, strict pentru acea proteină. Acest segment de ARN face parte din secvența ARN. Acest lucru a permis să avem într-un timp scurt o cantitate mare de ARN mesager care a putut fi studiat în aceste studii clinice. Este și motivul pentru care s-a putut ajunge în acest stadiu de studii de preaprobare într-un interval de câteva luni”, a spus medicul.

Valeriu Gheorghiță a precizat că odată administrat unei persoane, organismul acesteia decodifică acest mesaj și produce proteina fără să mai facă boala, însă va face anticorpi strict împotriva acestei proteine și va fi protejată față de infecția eventuală cu SARS-CoV2.

„Nu va fi finalul acestei vaccinări COVID, foarte probabil această tehnologie va fi folosită de aici înainte ani de zile pentru multe alte boli infecto-contagioase, dar și pentru terapii genice și pentru terapia în cancer și alte boli genetice. Este un salt uriaș pe care medicina l-a făcut și cred că tot acest efort conjugat al cercetării medicale furnizează rezultatele extrem de valoroase de astăzi”, a mai spus acesta.

sursa: digi24.ro

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Modificări în CODUL RUTIER: Noi reguli pentru înmatricularea și circulația tractoarelor. ITP și omologarea la RAR, obligatorii

Publicat

tractor

Legislația privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România a fost din nou modificată și completată cu noi obligații pentru proprietarii mașinilor agricole.

Este vorba, mai exact, despre Legea nr. 260 din 20.11.2020 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România.

Legislația privind circulația tractoarelor pe drumurile publice a fost completată în ultima perioadă cu noi obligații pentru proprietarii mașinilor agricole. Încadrate conform Legii 260/2020 (publicată în Monitorul Oficial pe 20 noiembrie și intrată în vigoare din 23 noiembrie) în categoria vehiculelor lente, tractoarele și combinele trebuie să fie omologate la Regia Autonomă «Registrul Auto Român».

O altă obligație mai veche, dar care acum a intrat și la verificare este cea de a avea ITP valabil pentru toate mașinile agricole în circulație pe drumurile publice.

Ordonanța nr. 78/2000 cu modificările ulterioare prevede, la articolul 1, alin. 1 că ”Vehiculele rutiere pot fi comercializate, înmatriculate sau înregistrate în România numai după omologarea și certificarea autenticității acestora, după caz, de către Regia Autonomă «Registrul Auto Român», denumită în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii”.

”Vehicul rutier lent”- categorie introdusă în lista de excepții

Deputații au introdus în lista de excepții o categorie nouă, cea a vehiculelor lente. În proiectul adoptat, vehicul rutier lent este „vehiculul antrenat de un motor încorporat şi care, constructiv, nu se poate deplasa cu o viteză mai mare de 25 km/h”.

Conform inițiatorilor, această categorie de vehicule este tot mai prezentă este deja legiferată în alte state, incluzând soluții eco-friendly, precum și soluții de transport avansate cu vehicule electrice care reduc poluarea.

Omologarea nu este obligatorie, la acest moment pentru utilajele care au fost omologate comunitar, cele care au fost înmatriculate ultima dată într-un stat membru al Uniunii Europene și pentru cele care nu au suferit modificări constructive în raport cu datele înscrise în certificatul de înmatriculare.

În plus la acest excepții, deputații au votat marți și alte două situații excepționale. Astfel, se introduc în legislație următoarele două articole:

  • Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) vehiculele rutiere noi achiziționate până la data de 30 aprilie 2020, aparținând categoriei T1, nivel de poluare I, echipate cu motoare a căror putere din construcție se situează între 37 și 75 kW. Aceste vehicule vor fi omologate, la cererea deținătorilor în vederea eliberării cărții de identitate, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.”. UDMR precizează că amendamentul vizează tractoare agricole sau forestiere achiziţionate din fonduri nerambursabile şi a căror înregistrare este absolut necesară pentru a putea fi utilizate potrivit scopului pentru care au fost achiziţionate.
  • Sunt exceptate de la prevederile privind omologarea, vehiculele rutiere lente care au fost deja înmatriculate într-un stat membru al Uniunii Europene.

În lista vehiculelor lente care trebuie înmatriculate la RAR se află tractorul pe pneuri și combina agricolă pentru recoltat cereale sau furaje.

ITP obligatoriu pentru tractoare și remorci

O altă obligație în vigoare privind circulația tractoarelor este ca mașina agricolă să aibă Inspecția Tehnică Periodică valabilă.

Nu toate utilajele agricole necesită efectuarea de ITP, acest tip de verificare fiind obligatorie doar pentru utilajele care au motor sau care vin atașate unui autovehicul (tractor și remorcă) scrie agrointel.ro.

Prin urmare, plugul și semănătoarea, de exemplu, ies din discuție. Pe de altă parte, o inspecție tehnică pentru un tractor U445, de exemplu, costă 250 de lei, putând ajunge și la 1.100 de lei, în cazul tractoarelor mari.

Citeste mai mult
Publicitate

AIUD

Liceul Tehnologic din Aiud, reabilitat și dotat printr-un proiect de 15,9 milioane de lei. Turnul clădirii va deveni observator

Publicat

Reprezentanții Primăriei Aiud au semnat marți contractul de finanțare din fonduri europene privind reabilitarea și dotarea Liceului Tehnologic Aiud. Potrivit administrației locale, valoarea proiectului este de 15.915.858,86 de lei, din care contribuția proprie este de 318.293,38 de lei.

Implementarea proiectului va însemna:

  • Reabilitarea interiorului și exteriorului „Frumoasei Venețiene”;
  • Dotarea a 30 de săli de clasă cu mobilier și echipamente TIC (table interactive, imprimante, videoproiectoare, etc.)
  • Laboratorul TIC va fi dotat cu tehnologii actuale;
  • Cele trei ateliere (prelucrare mecanică, auto și electrotehnică-electronică-automatizări vor fi echipate cu aparatură modernă;
  • Turnul clădirii va deveni observator;

Unitate de tradiție a învățământului profesional și tehnic, în prezent Liceul Tehnologic Aiud are 856 de participanți în procesul de învățământ, iar prin acest proiet se instituie premisele ca Liceul să devină un etalon al învățământului profesional și tehnic din județul Alba.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.2 – Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții.

Termenul de implementare este 30 noiembrie 2023.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Gică Hagi, omagiu pentru Maradona: Simt o tristețe fără margini la moartea unui geniu. Cum s-au cunoscut cei doi

Publicat

Gheorghe Hagi a postat pe Facebook un mesaj emoționant după vestea morții lui Diego Armando Maradona, alături de o fotografie în care apar cei doi mari fotbaliști în timpul partidei Argentina-România, de la Campionatul Mondial din Italia, 1990.

„Este o zi de doliu pentru fotbal și pentru întreaga omenire. Simt o tristețe fără margini la moartea unui geniu care, și mai nedrept, a dispărut prea repede. Dumnezeu să-l odihnească pe unicul Diego Maradona!”, a scris Gheorghe Hagi pe Facebook.

Citește și: Legendarul Diego Armando Maradona a MURIT la vârsta de 60 de ani. Argentina, în lacrimi

„Eu l-am cunoscut în ’84, cand a jucat naționala României cu echipa celor mai buni stranieri din Spania, eram foarte tânăr atunci… la Vigo, înainte de turneul final european din Franța. S-a terminat la egalitate, el a marcat din penalty, spectaculos, avea o tehnică specială și la executarea penalty-urilor… atunci l-am cunoscut…

Avea o tehnică în regim de viteză incredibilă, dusă la perfecțiune. Un geniu pe teren! Avea putere, a condus echipe, le-a făcut să câștige, el, de unul singur, unde a jucat a tras echipa după el la victorie, mi-a plăcut ca era un luptător, avea caracter puternic, nu se ferea de contacte, îi placea foarte mult duelul și avea o viteză de gândire nativă extraordinară.

În ’90 a fost o mare provocare pentru mine. Pentru el era ceva obișnuit, era Maradona cel mare, eu eram Maradona cel mic, din Carpați și, personal, am avut o mare provocare” a declarat Gheorghe Hagi pentru Fanatik, în urmă cu trei săptămîni, la împlinirea vârstei de 60 de ani de către Maradona.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate