Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Gabriel Pleșa: RAPORT după primul an de mandat la Primăria Alba Iulia, 22 octombrie 2020 – 22 octombrie 2021 (P)

Publicat

La un an de la preluarea mandatului de primar al Municipiului Alba Iulia, înainte să vin în fața dumneavoastră cu ceea ce știu că este un raport de activitate transparent și conform cu realitatea, eu, cetățeanul Gabriel Pleșa, mi-am dat socoteală singur – Locuitor al orașului versus primar – față în față.

Mi-am dat socoteală pentru ceea ce nu am reușit să îndeplinesc în această funcție vreme de 12 luni, cu notă explicativă, cu tot.

Am făcut, dacă vreți, o retrospectivă a tot ce am dorit să devină realitate în cel mai scurt timp pentru Alba Iulia și pentru albaiulieni și, din varii motive, independente de voința mea, nu s-a realizat. Încă!

Să nu credeți că am lăsat garda jos, că vreau astăzi să-mi pun cenușă în cap și să cer clemență! Nu este cazul.

Eu, cetățeanul Gabriel Pleșa, voi fi mereu în opoziție, la fel ca dumneavoastră voi dori să văd cât mai multe investiții edilitare duse la bun sfârșit în cel mai scurt timp, voi dori să-mi fie tot mai bine, să-mi crească nivelul de trai, calitatea vieții în urbea în care și eu plătesc taxe și impozite!

În calitate de primar însă, astăzi este ziua bilanțului, astăzi am datoria, cred eu, să arăt public ceea ce s-a realizat în aceste prime 12 luni. Negru pe alb, investiții demarate, continuate sau finalizate între 22 octombrie 2020, ziua învestirii mele în funcție, și 22 octombrie 2021, ziua dării de seamă.

Îmi asum astăzi atât succesul cât și eșecul, și le înțeleg ca pe un firesc în raport cu care am convingerea că voi reuși să înclin tot mai mult balanța realizărilor în anii ce urmează!

Gabriel Pleșa

22 octombrie 2021

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE

 • 7 străzi modernizate INTEGRAL

– 8.000 m² de pavaj

– 1.900 metri de bordură

– 1.200 m² de alei pavate

– 2.400 m² de covor asfaltic

 • Două PODURI RUTIERE construite
 • 234 LOCURI DE PARCARE rezidențială create
 • 162 LOCURI DE PARCARE publică create
 • Amenajarea a DOUĂ PARCĂRI, în integralitate (fostele centrale termice CT6 și CT10)
 • Amenajarea unei parcări rezidențiale în locul fostei centrale termice CT9 – urmează modernizarea postului de transformare și reluarea lucrărilor de demolare
 • Construirea centurii ocolitoare pe latura de nord a municipiului – în curs de finalizare PUZ și inițierea demersurilor pentru finanțarea prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”
 • Construirea centurii ocolitoare pe latura sud-vest a municipiului – în curs de elaborare PUZ și inițierea demersurilor pentru finanțarea prin Programul Operațional Regional 2021-2027
 • 1.200 m² de REPARAȚII LA COVOARELE ASFALTICE și 39.000 ml de reparații la crăpături asfaltice
 • 8.000 to de piatră concasată și 2400 to balast folosite pentru PIETRUIREA STRĂZILOR NEASFALTATE
 • 135 CĂMINE de canalizare ÎNLOCUITE
 • 22.000 m² de MARCAJE RUTIERE, albe și roșii
 • Măsurători topografice de identificare și întăbulare a unor străzi publice din cartierele Oarda de Sus și Pâclișa, în vederea modernizării acestora
 • Realizarea unui parteneriat cu Consiliul Județean, pentru construirea unei parcări supra-etajate pe Bulevardul Transilvaniei – certificat de urbanism eliberat

EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC

 • A FOST INTRODUS ILUMINATUL PUBLIC pe 13 străzi

– Dimitrie Anghel, Aleea Cetinei, Francisca, Lotru, Tuberozelor, Răchitei, Tudor Vianu, Sălaj, Otilia Cazimir, Gladiolelor (parcare), Cenade, Alexandru Vlahuță, Humulești

 • SE EXECUTĂ LUCRĂRI DE INTRODUCERE A ILUMINATULUI public pe 6 străzi

– George Sand, Bazna, Modena, Blandiana, Jidvei, Șugag

 • AU FOST ÎNLOCUITE 600 DE CORPURI DE ILUMINAT cu tehnologie sodiu, cu unele tip LED, integrabile în sistemul de telegestiune.
 • 5 treceri de pietoni SUPRA-ILUMINATE
 • REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA sistemului de iluminat public inteligent al Municipiului Alba Iulia – zona Centrală, cartierele Ampoi 1, Ampoi 2, Ampoi 3 și Partoș – proiectul tehnic a fost recepționat
 • REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA sistemului de iluminat public inteligent al Municipiului Alba Iulia – cartier Cetate – urmează ca documentația să fie depusă spre autorizare
 • REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA sistemului de iluminat public inteligent al Municipiului Alba Iulia, în cartierele Oarda De Sus, Oarda De Jos, Pâclișa, Micești și Bărăbanț – faza de execuție a lucrărilor

INVESTIȚII ÎN CLĂDIRI PUBLICE ȘI REZIDENȚIALE

 • PALATUL PRINCIPILOR – Cea mai importantă clădire medievală din Transilvania

– REABILITAREA în totalitate a CORPULUI „E” – 21.724.540 lei – stadiul lucrărilor 88% – preluate la 35%

– ÎNLOCUIREA ACOPERIȘULUI pe toate celelalte 6 corpuri – 17.585.137 lei – stadiul lucrărilor 20% – lucrările începute în august 2021

 • REABILITAREA TERMICĂ și creșterea eficienței energetice A BLOCURILOR 14A, 13B, CF11, MV 1-MV 7, MV 2-MV 12, D3-D4, D2-D3, 8, M1-M6B, M7A-M12, 35, 62 și CH1.

– Valoarea totală 48.739.457 lei – stadiul lucrărilor 85% – preluate la 25%

 • EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ şi creşterea confortului în clădirea căminului pentru persoane vârstnice, prin INSTALAREA UNEI MICROCENTRALE GEOTERMALE pentru producția de energie electrică și termică

– Valoarea totală 1.395.492,00 euro – a fost depusă cererea de finanțare

 • Instalarea de PANOURI FOTOVOLTAICE PE 6 CLĂDIRI PUBLICE din Alba Iulia

– Valoarea totală 719.405 euro – a fost depusă cererea de finanțare

– Clădirea Primăriei Alba Iulia

– Clădirea Colegiului Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan”

– Clădirea Colegiului Tehnic „Apulum”

– Clădirea Școlii Gimnaziale „Avram Iancu”

– Clădirea Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”

– Clădirea Școlii Gimnaziale „Ion Agârbiceanu”

 • CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL, cabinete medicale și muzeu etnografic LA PÂCLIȘA – lucrări stagnate din 2016 și reluate în decembrie 2020 – stadiul lucrărilor 85%
 • CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE SOCIALE în cartierul Gheorghe Șincai – 105 locuințe – documentație Tehnico-Economică depusă
 • EXTINDEREA, REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA infrastructurii serviciului social – CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE – extinderea și modernizarea clădirii centrului în vederea asigurării condițiilor pentru furnizarea de noi servicii de recuperare şi reabilitare funcțională – stadiul lucrărilor 35%
 • CONSTRUIRE ANSAMBLU URBAN CU SPAȚII SOCIO-CULTURALE, educative și de recreere, în cartierul Gheorghe Șincai

– Contractul de finanțare semnat în luna septembrie 2021

– Creare, reabilitarea și modernizarea spatiilor publice urbane

– Crearea de facilități pentru recreere (zone special amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii)

– Modernizare piață talcioc

– Crearea de spații verzi

– Construire de intreprinderi sociale de inserție

– Construire centru multifuncțional

 • VIABILIZARE AMPLASAMENT pe strada Lalelelor PENTRU CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE ANL – 2 blocuri – a fost semnat, în luna septembrie 2021, contractul pentru proiectare și execuție

EXTINDEREA REȚELELOR DE UTILITĂȚI

 • EXTINDEREA REȚELEI DE CANALIZARE pe strada Alcala de Henares – lucrările au început în luna iunie 2021
 • EXTINDERE REȚELE DE APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE în zona Emil Racoviță, pe străzile : Emil Racoviță, Alexandru Odobescu, Petre Ispirescu, Grigore Antipa, Humulești, Simion Mândrescu, Alexandru Vlahuță, Dimitrie Bolintineanu, Cenade, Episcop Emilian Birdaș, Victor Babeș – cererea de finanțare depusă pe programul Anghel Saligny – autorizația de construire obținută în luna martie 2021 – contractul pentru exproprieri, în vederea dezvoltării drumului, a fost semnat în luna septembrie 2021
 • CANALIZARE PLUVIALĂ PE STRĂZILE SCĂRIȘOARA ȘI SCĂRIȘOARA II, cu modernizarea străzii Scărișoara II – licitația pentru elaborarea documentației tehnice a fost organizată în luna septembrie 2021
 • EXTINDEREA REȚELEI DE APĂ ȘI CANALIZARE în zona Orizont – proiectul tehnic a fost elaborat și autorizația de construire a fost obținută – cerere de finanțare depusă
 • EXTINDEREA REȚELEI DE ENERGIE ELECTRICĂ DIN CARTIERUL ORIZONT – lucrări finalizate în luna septembrie 2021
 • EXTINDEREA REȚELEI DE ENERGIE ELECTRICĂ pe străzile Turnătoriei și Minerva din cartierul Bărăbanț – documentația predată către Electrica, conform ordinului 36/2019, aceștia urmând să facă demersurile pentru achiziția lucrărilor de proiectare și execuție
 • EXTINDEREA REȚELEI DE ENERGIE ELECTRICĂ pe străzile Ana Ipătescu, Gheorghe Magheru, Nicolae Golescu, Costache Romanescu, Alexandru Zane, Cezar Bolliac și Elena Cuza – documentația predată către Electrica, conform ordinului 36/2019, aceștia urmând să facă demersurile pentru achiziția lucrărilor de proiectare și execuție
 • EXTINDEREA REȚELEI DE ENERGIE ELECTRICĂ pe strada Alcala de Henares – documentația predată către Electrica, conform ordinului 36/2019, aceștia urmând să facă demersurile pentru achiziția lucrărilor de proiectare și execuție
 • EXTINDEREA REȚELEI DE ENERGIE ELECTRICĂ pe strada Theodor Aman – documentația predată către Electrica, conform ordinului 36/2019, aceștia urmând să facă demersurile pentru achiziția lucrărilor de proiectare și execuție

INVESTIȚII ÎN EDUCAȚIE

 • REABILITAREA SI EXTINDEREA CLĂDIRII COLEGIULUI ECONOMIC „Dionisie Pop Marțian” + Măsuri ISU la Căminul Ucenicilor și la Baza de Producție din cadrul Colegiului – lucrări recepționate
 • CONSTRUIREA UNEI CREȘE ÎN CARTIERUL GHEORGHE ȘINCAI – depusă solicitarea la Compania Națională de Investiții pentru cuprinderea în programul „Construire Creșe Noi”
 • CONSTRUIREA UNEI CREȘE ÎN CARTIERUL ORHIDEELOR – strada Lalelelor – Autorizație de construire obținută
 • CONSTRUIRE GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16, prin schimbarea destinației si extinderea clădirii cantinei din incinta Colegiului Tehnic „Alexandru Domșa” – semnat contractul pentru Proiectul Tehnic
 • AJUTOR FINANCIAR, în valoare de 582 lei, pentru familiile cu copii care nu au mai prins loc în creșele din Alba Iulia – proiect implementat pentru anul școlar 2021-2022
 • CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE și gestionarea inteligentă a energiei la Grădinițele Cu Program Prelungit Nr. 11 și Nr. 12 – în luna aprilie 2021 a fost semnat contractul pentru audit energetic și documentație D.A.L.I
 • SCHIMB DE DESTINAȚIE DIN ȘCOALA GENERALĂ NR. 4 ÎN CREȘĂ, strada Liliacului Nr.8 – contractul de proiectare și expertiză tehnică, audit energetic și obținere avize, a fost semnat în luna septembrie 2021
 • CONSTRUIRE, DOTARE SI OPERAȚIONALIZARE COMPLEX MULTIFUNCȚIONAL MUZEUL COPIILOR, complex de joacă interactiv – a fost semnat, în luna decembrie 2020, contractul pentru proiectare, autorizare și execuție – autorizația de construire obținută
  AMENAJAREA UNUI CENTRU DE ACTIVITĂȚI ÎN AER LIBER „Pauza de joacă” la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” – lucrări recepționate în octombrie 2021
 • REFUNCȚIONALIZARE SPAȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT la Liceul de Arte „Regina Maria” –procedură de achiziție servicii proiectare inițiată
 • LUCRĂRI FINALIZATE SAU ÎN CURS DE EXECUȚIE:

– Lucrări de înlocuire iluminat și parchet în sala de sport a Liceului cu program Sportiv

– Lucrări de reparații și înlocuire acoperiș la Școala Gimnaziala nr. 3 „Avram Iancu”

– Lucrări de înlocuire acoperiș la Grădinița cu program prelungit nr. 13

– Lucrări de refacere grupuri sanitare, montare covor PVC pe holuri, înlocuit corpuri de iluminat tip LED, reparații bloc alimentar, la Grădinița cu program prelungit nr. 13

– Lucrări de reparații la Grădinița cu program normal nr. 1

– Lucrări de refacere grupuri sanitare și vestiar sală de sport la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș”

– Amenajare sală festivități la Liceul de Arte „Regina Maria”

– Lucrări de reparații curente și reabilitare instalație electrică la Grădinița cu program prelungit nr. 8

– Lucrări de reparații curente Grădinița din Oarda de jos

– Înlocuit pardoseală subsol și montare tavan fals în sala de mese la Grădinița nr. 15

– Înlocuire instalație de încălzire la Grădinița cu program prelungit nr. 12

– Achiziție mașină de gătit cu 6 focuri, cuptor gaz si suport inclus la Grădinița cu program prelungit „Scufița Roșie”

– Amenajare săli de grupă din săli de mese, inclusiv achiziție mobilier, la Grădinița cu program prelungit „Scufița Roșie”

– Lucrări de reparații curente Școala Gimnazială „Vasile Goldiș”

– Lucrări de reparații și amenajare laborator de informatică la Liceul de arte „Regina Maria”

– Amenajare sală de grupă cu program prelungit, inclusiv achiziție mobilier, la Grădinița din Micești

– Lucrări de reparații curente la Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu”

INVESTIȚII ÎN SPORT ȘI AGREMENT

 • CONSTRUIRE ȘTRAND DE AGREMENT, cu 3 bazine, în zona Bazinului Olimpic – În luna iunie 2021 a fost semnat contractul pentru documentația tehnică și în luna octombrie 2021 a fost semnat contractul pentru descărcarea arheologică
 • REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA PISTEI DE ATLETISM, din cadrul Stadionului Cetate, în vederea omologării pentru competiții sportive – lucrare recepționată în septembrie 2021
 • AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT ȘI DEBARCADER PE RÂUL MUREȘ, zona Partoș – recepția lucrărilor se va face în luna noiembrie 2021
 • AMENAJAREA UNEI ZONE DE AGREMENT ȘI PETRECERE A TIMPULUI LIBER prin reconversia șanțurilor exterioare din latura de nord a cetății – realizarea de spații urbane destinate activităților de recreere prin amenajarea unui parc – lucrări demarate în luna decembrie 2020, cu termen de finalizare în luna decembrie 2021
 • CONSTRUIREA UNEI BAZE SPORTIVE, tip 2, în incinta Colegiului Național „Horea Cloșca și Crișan” – contractul pentru proiectare și execuție a fost semnat în luna mai 2021
 • CONSTRUIREA UNEI BAZE SPORTIVE, tip 1, în cartierul Micești, pe strada Stadionului Nr.9 – contractul de proiectare și execuție a fost semnat în luna mai 2021
 • AMENAJAREA UNUI TEREN DE SPORT în incinta Colegiului Tehnologic „Alexandru Domșa” – faza de proiectare
 • AMENAJARE TEREN SINTETIC DE SPORT în incinta Școlii Generale „Vasile Goldiș” – a fost începută, în luna octombrie 2021, procedura de achiziție a documentației tehnico-economice
 • MODERNIZAREA A 5 LOCURI DE JOACĂ – Liceul cu program sportiv, strada Arieșului, cartier Partoș, zona Constantin Noica și cartier Oarda de Jos
 • CONSTRUIREA A 4 LOCURI DE JOACĂ – cartier Bărăbanț, zona Gheorghe Șincai, zona Costache Negruzzi și cartier Oarda de Jos
 • CONSTRUIRE SALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘCOLARĂ la Școala generală Nr.3 „Avram Iancu” – în luna octombrie 2021 a fost inițiată procedura de atribuire a contractului de proiectare și execuție a lucrărilor
 • FINANȚĂM echipele de FOTBAL și RUGBY, dar ȘI ALTE SPORTURI din cadrul cluburilor sportive din Alba Iulia
 • REAMENAJAREA VECHIULUI ȘTRAND din zona Schit, prin transformarea în parc – a început eliberarea terenului și a fost inițiată procedura de actualizare a documentației
 • Primăria a pus la dispoziție un teren pentru CONSTRUIREA UNEI SĂLI POLIVALENTE, prin Compania Națională de Investiții, în incinta Bazei Sportive „Constructorul” – documentele au fost finalizate în luna octombrie 2021
 • Demararea procedurilor pentru PRELUAREA SĂLII DE SPORT „1 MAI” – documentele au fost depuse în luna septembrie 2021

INVESTIȚII ÎN CULTURĂ

 • SUSȚINEREA ȘI PROMOVAREA CULTURII SCRISE, prin susținerea revistelor Discobolul și Dacormanaia, dar și a cărților Antologie literară vol. II, Ultimul în spațiul arhaic, Opera poetică, 1 Decembrie 1918 – Radiografia unei zile (ediția a II-a)
 • SUSȚINEREA EVENIMENTELOR CULTURALE: „Pianul călător – ENCORE” cu Horia Mihail, „Sărbătoarea Muzicii”, „Sărbătoarea Încoronării”, „Festivalul Roman Apulum® – Fondarea”, „Alba Iulia Music and Film Festival by TIFF”
 • FINANȚAREA EDITĂRII ȘI PUBLICĂRII, în limba engleză, a VOLUMULUI „MEMORIA URBIS”
 • FINANȚAREA ALBUMULUI DE 40 DE ANI A UAPR ALBA, precum și susținerea expozițiilor în Alba Iulia și alte orașe din țară
 • FINANȚAREA UNOR REPREZENTAȚII ALE TRUPEI DE TEATRU „SKEPSIS”
 • Începerea procedurii de TRANSFORMARE A FOSTULUI CINEMATOGRAF „COLUMNA” ÎNTR-UN CENTRU MULTICULTURAL

SERVICII SIMPLIFICATE PENTRU CETĂȚENI – DEBIROCRATIZARE ȘI DIGITALIZARE –

 • PROGRAMĂRI ON-LINE la Direcția de Taxe și impozite – proiect început în noiembrie 2020 – funcțional ianuarie 2021
 • PLATFORMĂ de SERVICII ELECTRONICE, https://portal.apulum.ro/cmsSE/: peste 20 de servicii electronice pentru cetățeni și firme, soluție de plata integrată în portal cu card bancar, semnătura electronică la distanță  pentru persoane fizice, oferită  gratuit în cloud, pentru cererile și documentele depuse – recepție decembrie 2020
 • GHISEUL.RO extinderea funcționalități pentru persoane juridice, îmbunătățiri pentru persoane fizice – implementare august – septembrie 2021
 • PLATFORMA de SERVICII ONLINE PENTRU BENEFICIARII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ – depunere online documente, validare electronică de către angajații DAS, componentă de facilitare acces informații publice (Open Data) – implementare aprilie – octombrie 2021
 • NOI FUNCȚIONALITĂȚI ÎN HARTA INTERACTIVĂ https://albaiulia-city.map2web.eu/ : informații privind Planurile Urbanistice Zonale (PUZ) adoptate începând cu anul 2011 și informații detaliate referitoare la străzile din municipiul Alba Iulia – implementare aprilie – octombrie 2021
 • SOLUȚIE DE PLATĂ PRIN TERMINALE SELFPAY – un nou canal pentru plata taxelor, impozitelor locale și a amenzilor cu debit – implementare septembrie – noiembrie 2021

INVESTIȚII ÎN PROIECTE SOCIALE

 • MĂSURĂTORI TOPOGRAFICE individuale PENTRU CLARIFICAREA SITUAȚIEI JURIDICE a terenurilor aferente cartierului Gheorghe Șincai.
 • Prin proiectul – O viață nouă în ”LUMEA NOUA”

– Furnizarea de măsuri integrate de consiliere profesională și formare profesională pentru 180 persoane

– Dezvoltarea de servicii medicale, sociale și culturale pentru 720 persoane aflate în risc de sărăcie

– Facilitarea accesului și participării la educație: educație timpurie, învățământ primar și secundar, prin acordarea unor pachete integrate pentru 30 de copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 17 ani

– Creșterea gradului de conștientizare pentru 720 de persoane din grupul țintă în domeniul locuirii, ocupării, combaterii discriminării și promovării multiculturalismului, prin organizarea de campanii de informare și educare.

 • Prin proiectul IRIS – INTEGRATION OF ROMA THROUGH INNOVATIVE SKILLS

– Creșterea accesului și a calității serviciilor de educație, sănătate, locuire și formare oferite într-o manieră integrată pentru 530 de persoane din Alba Iulia, dintre care 456 de persoane de etnie romă

– Combaterea oricărei forme de discriminare a romilor

ALTE REALIZĂRI ECONOMICE IMPORTANTE

 • REALIZAREA Planului Urbanistic Zonal pentru viitoarea ZONĂ ECONOMICĂ A ORAȘULUI – în elaborare – proiect pilot „Prima documentație de urbanism elaborată direct de către primărie”
 • Realizarea unei ECONOMII DE APROAPE 300.000 EURO PE AN, după prima REORGANIZARE MAJORĂ A PRIMĂRIEI
 • ÎNCASĂRILE direcției venituri au fost MAI MARI CU 7.300.000 lei decât în aceeași perioadă a anului 2020 și mai mari cu 6.500.000 lei decât în aceeași perioadă a anului 2019.
 • ÎNCASĂRI de peste 2.500.000 lei după implementarea sistemului de parcări publice CU PLATĂ – veniturile vor fi folosite doar pentru perfecționarea sistemului și pentru construirea de parcări!
 • Construirea de PLATFORME SUBTERANE PENTRU COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR – 14 platforme realizate și alte 41 vor fi finalizate până la sfârșitul anului 2021
 • Construirea de PLATFORME SUPRATERANE PENTRU COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR – urmează demararea procedurii de achiziție pentru 65 de locații

Vezi AICI raportul în format .pdf.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

1 Comentariu

1 Comentariu

 1. pilu

  vineri, 22.10.2021 at 13:04

  Pai ia sa vedem :
  – la cinema Columna ne-ai fentat rau, ai spus ca il demolezi si acum o dai la intors
  – parcare supraterana in spatele fostului Unirea unde-i ?
  – sala de sport la Sc gen.3 parloaga.
  – parcarile nu le-ai facut, doar le-ai marcat
  – mini delta de la sipot e tot acolo
  – toate punctele de colectare a gunoiului facute inainte, nu sunt functionale de pe vremea lui Stalin. Cele noi, nici atat.
  – sistematizarea locului viran din centru vechi cred ca ramane sa-l rezolve primarul din perioada 2060-64.
  – in ce priveste sala polivalenta contactai-l pe Rotar, ca o rezolva intr-un an.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate

EVENIMENT

Suplimentarea numărului de locuri la rezidențiat pentru Medicina de familie, solicitată de Colegiul Medicilor

Publicat

Colegiul Medicilor din România (CMR) a solicitat suplimentarea numărului de locuri la rezidențiat pentru specializarea Medicină de familie. Potrivit CMR, acest lucru este necesar pentru că în următorii 5 ani aproximativ 3.000 de medici de familie vor atinge vârsta de pensionare. 

„Colegiul Medicilor din România atrage atenția că anul acesta au fost scoase la rezidențiat doar 321 de locuri pentru medicina de familie, dar că acest număr este insuficient având în vedere datele ce arată necesarul efectiv pentru medicina de familie la nivel național”, arată reprezentanții CMR.

Aceștia precizează că în următorii 5 ani aproximativ 3.000 de medici de familie vor atinge vârsta de pensionare.

„Este extrem de important să se identifice și să se pună în practică rapid soluții pentru acoperirirea deficitului de medici implicați în asistența medicală primară. Sunt previzionări că în România vor exista unele dintre cele mai mari deficite în resursa umană implicată în acordarea asistenței medicale primare la nivel european.

Această situație pe care nimeni nu și-o dorește va reduce accesul pacienților la asistența medicală de prim contact, cu impact ulterior inclusiv pe creșterea costurilor aferente sistemului de sănătate, dar și o presiune în plus pe celelalte specialități medicale”, a declarat Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor din România.

Reprezentanții CMR mai spun că pentru a preîntâmpina o acutizare a lipsei de medici, mai ales în specialitățile deficitare, trebuie realizată o analiză riguroasă a necesarului pe fiecare specialitate și suplimentarea locurilor la rezidențiat în special pentru medicina de familie.

sursa: mediafax.ro

Citeste mai mult
Publicitate

AIUD

INCENDIU în comuna Ponor. Focul a cuprins o locuință din satul După Deal. Pompierii intervin cu o autospecială

Publicat

Un incendiu a izbucnit sâmbătă după-amiaza, în jurul orei 15:00, în satul După Deal, comuna Ponor. Din primele informații, focul a cuprins interiorul unei locuințe. 

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Aiud intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu în satul După Deal, comuna Ponor.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit în interiorul unei locuințe.

Pompierii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

Misiunea este în dinamică, revenim cu detalii.

foto: arhivă

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, vine luni în România. Cu cine se întâlnește

Publicat

Secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, va ajunge în România luni şi are programate întâlniri cu preşedintele Klaus Iohannis, cu premierul Nicolae Ciucă şi cu ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a informat NATO.

Potrivit unui comunicat transmis presei, înaltul oficial va susţine o conferinţă de presă comună cu preşedintele României (în jurul orei 17,00) şi va face declaraţii de presă alături de ministrul român al Afacerilor Externe (aproximativ ora 17,35).

În cursul zilei de marţi, conform sursei citate, Stoltenberg se va întâlni cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu.

Secretarul general NATO va fi prezent în România în perioada 28 – 30 noiembrie pentru a prezida reuniunea miniştrilor de Externe aliaţi, eveniment ce are loc marţi şi miercuri. De asemenea, în cursul zilei de marţi, Stoltenberg va participa la Aspen – GMF Bucharest Forum, unde va susţine un discurs.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

FOTO: „Săptămâna actelor de bunătate”, la Grădinița cu Program Prelungit Step By Step nr. 12 din Alba Iulia

Publicat

Iubirea, bunătatea, respectul, credința și dărnicia sunt unele dintre cele mai importante valor care conduc la formarea viitorilor adulți responsabili, empatici și implicați în viața comunității. În acest sens, în săptămâna 21 – 25 noiembrie a fost inițiată acțiunea caritabilă „Săptămâna legumelor și fructelor donate”, în care au fost implicați preșcolarii și părinții acestora, precum și cadrele didactice din Grădinița cu Program Prelungit Step By Step Nr.12 Alba Iulia reprezentată de managerul Veronica Suciu.

„Este minunat când oamenii se unesc pentru a aduce bucurie și sprijin altor copii aflați în dificultate.

Micii voluntari au pregătit numeroase daruri constând în legume, fructe, dar și alimente necesare traiului zilnic pentru copiii de la Centrul de Zi „Izvorul Tămăduirii” din Oarda de Jos, coordonat de Pr. Duda Marcel.

 

Copiii din centru au fost invitați la grădinița noastră și au venit însoțiți de pedagog Sorina Păcurar, iar aici au avut parte de mai multe surprize: cântece, jocuri interactive, felicitări și cadouri dăruite cu mult drag de prietenii de la grădiniță.

Pe această cale, transmitem mulțumiri tuturor celor implicați în acțiunea noastră caritabilă”, a transmis prof. înv. preșcolar. Ioana Delia Cristea, responsabil imagine al GPP Step by Step Nr. 12 din Alba Iulia.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax