Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Gabriel Pleșa: RAPORT după primul an de mandat la Primăria Alba Iulia, 22 octombrie 2020 – 22 octombrie 2021 (P)


Publicat

La un an de la preluarea mandatului de primar al Municipiului Alba Iulia, înainte să vin în fața dumneavoastră cu ceea ce știu că este un raport de activitate transparent și conform cu realitatea, eu, cetățeanul Gabriel Pleșa, mi-am dat socoteală singur – Locuitor al orașului versus primar – față în față.

Mi-am dat socoteală pentru ceea ce nu am reușit să îndeplinesc în această funcție vreme de 12 luni, cu notă explicativă, cu tot.

Am făcut, dacă vreți, o retrospectivă a tot ce am dorit să devină realitate în cel mai scurt timp pentru Alba Iulia și pentru albaiulieni și, din varii motive, independente de voința mea, nu s-a realizat. Încă!

Să nu credeți că am lăsat garda jos, că vreau astăzi să-mi pun cenușă în cap și să cer clemență! Nu este cazul.

Eu, cetățeanul Gabriel Pleșa, voi fi mereu în opoziție, la fel ca dumneavoastră voi dori să văd cât mai multe investiții edilitare duse la bun sfârșit în cel mai scurt timp, voi dori să-mi fie tot mai bine, să-mi crească nivelul de trai, calitatea vieții în urbea în care și eu plătesc taxe și impozite!

În calitate de primar însă, astăzi este ziua bilanțului, astăzi am datoria, cred eu, să arăt public ceea ce s-a realizat în aceste prime 12 luni. Negru pe alb, investiții demarate, continuate sau finalizate între 22 octombrie 2020, ziua învestirii mele în funcție, și 22 octombrie 2021, ziua dării de seamă.

Îmi asum astăzi atât succesul cât și eșecul, și le înțeleg ca pe un firesc în raport cu care am convingerea că voi reuși să înclin tot mai mult balanța realizărilor în anii ce urmează!

Gabriel Pleșa

22 octombrie 2021

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE

 • 7 străzi modernizate INTEGRAL

– 8.000 m² de pavaj

– 1.900 metri de bordură

– 1.200 m² de alei pavate

– 2.400 m² de covor asfaltic

 • Două PODURI RUTIERE construite
 • 234 LOCURI DE PARCARE rezidențială create
 • 162 LOCURI DE PARCARE publică create
 • Amenajarea a DOUĂ PARCĂRI, în integralitate (fostele centrale termice CT6 și CT10)
 • Amenajarea unei parcări rezidențiale în locul fostei centrale termice CT9 – urmează modernizarea postului de transformare și reluarea lucrărilor de demolare
 • Construirea centurii ocolitoare pe latura de nord a municipiului – în curs de finalizare PUZ și inițierea demersurilor pentru finanțarea prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”
 • Construirea centurii ocolitoare pe latura sud-vest a municipiului – în curs de elaborare PUZ și inițierea demersurilor pentru finanțarea prin Programul Operațional Regional 2021-2027
 • 1.200 m² de REPARAȚII LA COVOARELE ASFALTICE și 39.000 ml de reparații la crăpături asfaltice
 • 8.000 to de piatră concasată și 2400 to balast folosite pentru PIETRUIREA STRĂZILOR NEASFALTATE
 • 135 CĂMINE de canalizare ÎNLOCUITE
 • 22.000 m² de MARCAJE RUTIERE, albe și roșii
 • Măsurători topografice de identificare și întăbulare a unor străzi publice din cartierele Oarda de Sus și Pâclișa, în vederea modernizării acestora
 • Realizarea unui parteneriat cu Consiliul Județean, pentru construirea unei parcări supra-etajate pe Bulevardul Transilvaniei – certificat de urbanism eliberat

EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC

 • A FOST INTRODUS ILUMINATUL PUBLIC pe 13 străzi

– Dimitrie Anghel, Aleea Cetinei, Francisca, Lotru, Tuberozelor, Răchitei, Tudor Vianu, Sălaj, Otilia Cazimir, Gladiolelor (parcare), Cenade, Alexandru Vlahuță, Humulești

 • SE EXECUTĂ LUCRĂRI DE INTRODUCERE A ILUMINATULUI public pe 6 străzi

– George Sand, Bazna, Modena, Blandiana, Jidvei, Șugag

 • AU FOST ÎNLOCUITE 600 DE CORPURI DE ILUMINAT cu tehnologie sodiu, cu unele tip LED, integrabile în sistemul de telegestiune.
 • 5 treceri de pietoni SUPRA-ILUMINATE
 • REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA sistemului de iluminat public inteligent al Municipiului Alba Iulia – zona Centrală, cartierele Ampoi 1, Ampoi 2, Ampoi 3 și Partoș – proiectul tehnic a fost recepționat
 • REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA sistemului de iluminat public inteligent al Municipiului Alba Iulia – cartier Cetate – urmează ca documentația să fie depusă spre autorizare
 • REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA sistemului de iluminat public inteligent al Municipiului Alba Iulia, în cartierele Oarda De Sus, Oarda De Jos, Pâclișa, Micești și Bărăbanț – faza de execuție a lucrărilor

INVESTIȚII ÎN CLĂDIRI PUBLICE ȘI REZIDENȚIALE

 • PALATUL PRINCIPILOR – Cea mai importantă clădire medievală din Transilvania

– REABILITAREA în totalitate a CORPULUI „E” – 21.724.540 lei – stadiul lucrărilor 88% – preluate la 35%

– ÎNLOCUIREA ACOPERIȘULUI pe toate celelalte 6 corpuri – 17.585.137 lei – stadiul lucrărilor 20% – lucrările începute în august 2021

 • REABILITAREA TERMICĂ și creșterea eficienței energetice A BLOCURILOR 14A, 13B, CF11, MV 1-MV 7, MV 2-MV 12, D3-D4, D2-D3, 8, M1-M6B, M7A-M12, 35, 62 și CH1.

– Valoarea totală 48.739.457 lei – stadiul lucrărilor 85% – preluate la 25%

 • EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ şi creşterea confortului în clădirea căminului pentru persoane vârstnice, prin INSTALAREA UNEI MICROCENTRALE GEOTERMALE pentru producția de energie electrică și termică

– Valoarea totală 1.395.492,00 euro – a fost depusă cererea de finanțare

 • Instalarea de PANOURI FOTOVOLTAICE PE 6 CLĂDIRI PUBLICE din Alba Iulia

– Valoarea totală 719.405 euro – a fost depusă cererea de finanțare

– Clădirea Primăriei Alba Iulia

– Clădirea Colegiului Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan”

– Clădirea Colegiului Tehnic „Apulum”

– Clădirea Școlii Gimnaziale „Avram Iancu”

– Clădirea Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”

– Clădirea Școlii Gimnaziale „Ion Agârbiceanu”

 • CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL, cabinete medicale și muzeu etnografic LA PÂCLIȘA – lucrări stagnate din 2016 și reluate în decembrie 2020 – stadiul lucrărilor 85%
 • CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE SOCIALE în cartierul Gheorghe Șincai – 105 locuințe – documentație Tehnico-Economică depusă
 • EXTINDEREA, REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA infrastructurii serviciului social – CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE – extinderea și modernizarea clădirii centrului în vederea asigurării condițiilor pentru furnizarea de noi servicii de recuperare şi reabilitare funcțională – stadiul lucrărilor 35%
 • CONSTRUIRE ANSAMBLU URBAN CU SPAȚII SOCIO-CULTURALE, educative și de recreere, în cartierul Gheorghe Șincai

– Contractul de finanțare semnat în luna septembrie 2021

– Creare, reabilitarea și modernizarea spatiilor publice urbane

– Crearea de facilități pentru recreere (zone special amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii)

– Modernizare piață talcioc

– Crearea de spații verzi

– Construire de intreprinderi sociale de inserție

– Construire centru multifuncțional

 • VIABILIZARE AMPLASAMENT pe strada Lalelelor PENTRU CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE ANL – 2 blocuri – a fost semnat, în luna septembrie 2021, contractul pentru proiectare și execuție

EXTINDEREA REȚELELOR DE UTILITĂȚI

 • EXTINDEREA REȚELEI DE CANALIZARE pe strada Alcala de Henares – lucrările au început în luna iunie 2021
 • EXTINDERE REȚELE DE APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE în zona Emil Racoviță, pe străzile : Emil Racoviță, Alexandru Odobescu, Petre Ispirescu, Grigore Antipa, Humulești, Simion Mândrescu, Alexandru Vlahuță, Dimitrie Bolintineanu, Cenade, Episcop Emilian Birdaș, Victor Babeș – cererea de finanțare depusă pe programul Anghel Saligny – autorizația de construire obținută în luna martie 2021 – contractul pentru exproprieri, în vederea dezvoltării drumului, a fost semnat în luna septembrie 2021
 • CANALIZARE PLUVIALĂ PE STRĂZILE SCĂRIȘOARA ȘI SCĂRIȘOARA II, cu modernizarea străzii Scărișoara II – licitația pentru elaborarea documentației tehnice a fost organizată în luna septembrie 2021
 • EXTINDEREA REȚELEI DE APĂ ȘI CANALIZARE în zona Orizont – proiectul tehnic a fost elaborat și autorizația de construire a fost obținută – cerere de finanțare depusă
 • EXTINDEREA REȚELEI DE ENERGIE ELECTRICĂ DIN CARTIERUL ORIZONT – lucrări finalizate în luna septembrie 2021
 • EXTINDEREA REȚELEI DE ENERGIE ELECTRICĂ pe străzile Turnătoriei și Minerva din cartierul Bărăbanț – documentația predată către Electrica, conform ordinului 36/2019, aceștia urmând să facă demersurile pentru achiziția lucrărilor de proiectare și execuție
 • EXTINDEREA REȚELEI DE ENERGIE ELECTRICĂ pe străzile Ana Ipătescu, Gheorghe Magheru, Nicolae Golescu, Costache Romanescu, Alexandru Zane, Cezar Bolliac și Elena Cuza – documentația predată către Electrica, conform ordinului 36/2019, aceștia urmând să facă demersurile pentru achiziția lucrărilor de proiectare și execuție
 • EXTINDEREA REȚELEI DE ENERGIE ELECTRICĂ pe strada Alcala de Henares – documentația predată către Electrica, conform ordinului 36/2019, aceștia urmând să facă demersurile pentru achiziția lucrărilor de proiectare și execuție
 • EXTINDEREA REȚELEI DE ENERGIE ELECTRICĂ pe strada Theodor Aman – documentația predată către Electrica, conform ordinului 36/2019, aceștia urmând să facă demersurile pentru achiziția lucrărilor de proiectare și execuție

INVESTIȚII ÎN EDUCAȚIE

 • REABILITAREA SI EXTINDEREA CLĂDIRII COLEGIULUI ECONOMIC „Dionisie Pop Marțian” + Măsuri ISU la Căminul Ucenicilor și la Baza de Producție din cadrul Colegiului – lucrări recepționate
 • CONSTRUIREA UNEI CREȘE ÎN CARTIERUL GHEORGHE ȘINCAI – depusă solicitarea la Compania Națională de Investiții pentru cuprinderea în programul „Construire Creșe Noi”
 • CONSTRUIREA UNEI CREȘE ÎN CARTIERUL ORHIDEELOR – strada Lalelelor – Autorizație de construire obținută
 • CONSTRUIRE GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16, prin schimbarea destinației si extinderea clădirii cantinei din incinta Colegiului Tehnic „Alexandru Domșa” – semnat contractul pentru Proiectul Tehnic
 • AJUTOR FINANCIAR, în valoare de 582 lei, pentru familiile cu copii care nu au mai prins loc în creșele din Alba Iulia – proiect implementat pentru anul școlar 2021-2022
 • CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE și gestionarea inteligentă a energiei la Grădinițele Cu Program Prelungit Nr. 11 și Nr. 12 – în luna aprilie 2021 a fost semnat contractul pentru audit energetic și documentație D.A.L.I
 • SCHIMB DE DESTINAȚIE DIN ȘCOALA GENERALĂ NR. 4 ÎN CREȘĂ, strada Liliacului Nr.8 – contractul de proiectare și expertiză tehnică, audit energetic și obținere avize, a fost semnat în luna septembrie 2021
 • CONSTRUIRE, DOTARE SI OPERAȚIONALIZARE COMPLEX MULTIFUNCȚIONAL MUZEUL COPIILOR, complex de joacă interactiv – a fost semnat, în luna decembrie 2020, contractul pentru proiectare, autorizare și execuție – autorizația de construire obținută
  AMENAJAREA UNUI CENTRU DE ACTIVITĂȚI ÎN AER LIBER „Pauza de joacă” la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” – lucrări recepționate în octombrie 2021
 • REFUNCȚIONALIZARE SPAȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT la Liceul de Arte „Regina Maria” –procedură de achiziție servicii proiectare inițiată
 • LUCRĂRI FINALIZATE SAU ÎN CURS DE EXECUȚIE:

– Lucrări de înlocuire iluminat și parchet în sala de sport a Liceului cu program Sportiv

– Lucrări de reparații și înlocuire acoperiș la Școala Gimnaziala nr. 3 „Avram Iancu”

– Lucrări de înlocuire acoperiș la Grădinița cu program prelungit nr. 13

– Lucrări de refacere grupuri sanitare, montare covor PVC pe holuri, înlocuit corpuri de iluminat tip LED, reparații bloc alimentar, la Grădinița cu program prelungit nr. 13

– Lucrări de reparații la Grădinița cu program normal nr. 1

– Lucrări de refacere grupuri sanitare și vestiar sală de sport la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș”

– Amenajare sală festivități la Liceul de Arte „Regina Maria”

– Lucrări de reparații curente și reabilitare instalație electrică la Grădinița cu program prelungit nr. 8

– Lucrări de reparații curente Grădinița din Oarda de jos

– Înlocuit pardoseală subsol și montare tavan fals în sala de mese la Grădinița nr. 15

– Înlocuire instalație de încălzire la Grădinița cu program prelungit nr. 12

– Achiziție mașină de gătit cu 6 focuri, cuptor gaz si suport inclus la Grădinița cu program prelungit „Scufița Roșie”

– Amenajare săli de grupă din săli de mese, inclusiv achiziție mobilier, la Grădinița cu program prelungit „Scufița Roșie”

– Lucrări de reparații curente Școala Gimnazială „Vasile Goldiș”

– Lucrări de reparații și amenajare laborator de informatică la Liceul de arte „Regina Maria”

– Amenajare sală de grupă cu program prelungit, inclusiv achiziție mobilier, la Grădinița din Micești

– Lucrări de reparații curente la Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu”

INVESTIȚII ÎN SPORT ȘI AGREMENT

 • CONSTRUIRE ȘTRAND DE AGREMENT, cu 3 bazine, în zona Bazinului Olimpic – În luna iunie 2021 a fost semnat contractul pentru documentația tehnică și în luna octombrie 2021 a fost semnat contractul pentru descărcarea arheologică
 • REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA PISTEI DE ATLETISM, din cadrul Stadionului Cetate, în vederea omologării pentru competiții sportive – lucrare recepționată în septembrie 2021
 • AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT ȘI DEBARCADER PE RÂUL MUREȘ, zona Partoș – recepția lucrărilor se va face în luna noiembrie 2021
 • AMENAJAREA UNEI ZONE DE AGREMENT ȘI PETRECERE A TIMPULUI LIBER prin reconversia șanțurilor exterioare din latura de nord a cetății – realizarea de spații urbane destinate activităților de recreere prin amenajarea unui parc – lucrări demarate în luna decembrie 2020, cu termen de finalizare în luna decembrie 2021
 • CONSTRUIREA UNEI BAZE SPORTIVE, tip 2, în incinta Colegiului Național „Horea Cloșca și Crișan” – contractul pentru proiectare și execuție a fost semnat în luna mai 2021
 • CONSTRUIREA UNEI BAZE SPORTIVE, tip 1, în cartierul Micești, pe strada Stadionului Nr.9 – contractul de proiectare și execuție a fost semnat în luna mai 2021
 • AMENAJAREA UNUI TEREN DE SPORT în incinta Colegiului Tehnologic „Alexandru Domșa” – faza de proiectare
 • AMENAJARE TEREN SINTETIC DE SPORT în incinta Școlii Generale „Vasile Goldiș” – a fost începută, în luna octombrie 2021, procedura de achiziție a documentației tehnico-economice
 • MODERNIZAREA A 5 LOCURI DE JOACĂ – Liceul cu program sportiv, strada Arieșului, cartier Partoș, zona Constantin Noica și cartier Oarda de Jos
 • CONSTRUIREA A 4 LOCURI DE JOACĂ – cartier Bărăbanț, zona Gheorghe Șincai, zona Costache Negruzzi și cartier Oarda de Jos
 • CONSTRUIRE SALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘCOLARĂ la Școala generală Nr.3 „Avram Iancu” – în luna octombrie 2021 a fost inițiată procedura de atribuire a contractului de proiectare și execuție a lucrărilor
 • FINANȚĂM echipele de FOTBAL și RUGBY, dar ȘI ALTE SPORTURI din cadrul cluburilor sportive din Alba Iulia
 • REAMENAJAREA VECHIULUI ȘTRAND din zona Schit, prin transformarea în parc – a început eliberarea terenului și a fost inițiată procedura de actualizare a documentației
 • Primăria a pus la dispoziție un teren pentru CONSTRUIREA UNEI SĂLI POLIVALENTE, prin Compania Națională de Investiții, în incinta Bazei Sportive „Constructorul” – documentele au fost finalizate în luna octombrie 2021
 • Demararea procedurilor pentru PRELUAREA SĂLII DE SPORT „1 MAI” – documentele au fost depuse în luna septembrie 2021

INVESTIȚII ÎN CULTURĂ

 • SUSȚINEREA ȘI PROMOVAREA CULTURII SCRISE, prin susținerea revistelor Discobolul și Dacormanaia, dar și a cărților Antologie literară vol. II, Ultimul în spațiul arhaic, Opera poetică, 1 Decembrie 1918 – Radiografia unei zile (ediția a II-a)
 • SUSȚINEREA EVENIMENTELOR CULTURALE: „Pianul călător – ENCORE” cu Horia Mihail, „Sărbătoarea Muzicii”, „Sărbătoarea Încoronării”, „Festivalul Roman Apulum® – Fondarea”, „Alba Iulia Music and Film Festival by TIFF”
 • FINANȚAREA EDITĂRII ȘI PUBLICĂRII, în limba engleză, a VOLUMULUI „MEMORIA URBIS”
 • FINANȚAREA ALBUMULUI DE 40 DE ANI A UAPR ALBA, precum și susținerea expozițiilor în Alba Iulia și alte orașe din țară
 • FINANȚAREA UNOR REPREZENTAȚII ALE TRUPEI DE TEATRU „SKEPSIS”
 • Începerea procedurii de TRANSFORMARE A FOSTULUI CINEMATOGRAF „COLUMNA” ÎNTR-UN CENTRU MULTICULTURAL

SERVICII SIMPLIFICATE PENTRU CETĂȚENI – DEBIROCRATIZARE ȘI DIGITALIZARE –

 • PROGRAMĂRI ON-LINE la Direcția de Taxe și impozite – proiect început în noiembrie 2020 – funcțional ianuarie 2021
 • PLATFORMĂ de SERVICII ELECTRONICE, https://portal.apulum.ro/cmsSE/: peste 20 de servicii electronice pentru cetățeni și firme, soluție de plata integrată în portal cu card bancar, semnătura electronică la distanță  pentru persoane fizice, oferită  gratuit în cloud, pentru cererile și documentele depuse – recepție decembrie 2020
 • GHISEUL.RO extinderea funcționalități pentru persoane juridice, îmbunătățiri pentru persoane fizice – implementare august – septembrie 2021
 • PLATFORMA de SERVICII ONLINE PENTRU BENEFICIARII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ – depunere online documente, validare electronică de către angajații DAS, componentă de facilitare acces informații publice (Open Data) – implementare aprilie – octombrie 2021
 • NOI FUNCȚIONALITĂȚI ÎN HARTA INTERACTIVĂ https://albaiulia-city.map2web.eu/ : informații privind Planurile Urbanistice Zonale (PUZ) adoptate începând cu anul 2011 și informații detaliate referitoare la străzile din municipiul Alba Iulia – implementare aprilie – octombrie 2021
 • SOLUȚIE DE PLATĂ PRIN TERMINALE SELFPAY – un nou canal pentru plata taxelor, impozitelor locale și a amenzilor cu debit – implementare septembrie – noiembrie 2021

INVESTIȚII ÎN PROIECTE SOCIALE

 • MĂSURĂTORI TOPOGRAFICE individuale PENTRU CLARIFICAREA SITUAȚIEI JURIDICE a terenurilor aferente cartierului Gheorghe Șincai.
 • Prin proiectul – O viață nouă în ”LUMEA NOUA”

– Furnizarea de măsuri integrate de consiliere profesională și formare profesională pentru 180 persoane

– Dezvoltarea de servicii medicale, sociale și culturale pentru 720 persoane aflate în risc de sărăcie

– Facilitarea accesului și participării la educație: educație timpurie, învățământ primar și secundar, prin acordarea unor pachete integrate pentru 30 de copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 17 ani

– Creșterea gradului de conștientizare pentru 720 de persoane din grupul țintă în domeniul locuirii, ocupării, combaterii discriminării și promovării multiculturalismului, prin organizarea de campanii de informare și educare.

 • Prin proiectul IRIS – INTEGRATION OF ROMA THROUGH INNOVATIVE SKILLS

– Creșterea accesului și a calității serviciilor de educație, sănătate, locuire și formare oferite într-o manieră integrată pentru 530 de persoane din Alba Iulia, dintre care 456 de persoane de etnie romă

– Combaterea oricărei forme de discriminare a romilor

ALTE REALIZĂRI ECONOMICE IMPORTANTE

 • REALIZAREA Planului Urbanistic Zonal pentru viitoarea ZONĂ ECONOMICĂ A ORAȘULUI – în elaborare – proiect pilot „Prima documentație de urbanism elaborată direct de către primărie”
 • Realizarea unei ECONOMII DE APROAPE 300.000 EURO PE AN, după prima REORGANIZARE MAJORĂ A PRIMĂRIEI
 • ÎNCASĂRILE direcției venituri au fost MAI MARI CU 7.300.000 lei decât în aceeași perioadă a anului 2020 și mai mari cu 6.500.000 lei decât în aceeași perioadă a anului 2019.
 • ÎNCASĂRI de peste 2.500.000 lei după implementarea sistemului de parcări publice CU PLATĂ – veniturile vor fi folosite doar pentru perfecționarea sistemului și pentru construirea de parcări!
 • Construirea de PLATFORME SUBTERANE PENTRU COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR – 14 platforme realizate și alte 41 vor fi finalizate până la sfârșitul anului 2021
 • Construirea de PLATFORME SUPRATERANE PENTRU COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR – urmează demararea procedurii de achiziție pentru 65 de locații

Vezi AICI raportul în format .pdf.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

1 Comentariu

1 Comentariu

 1. pilu

  vineri, 22.10.2021 at 13:04

  Pai ia sa vedem :
  – la cinema Columna ne-ai fentat rau, ai spus ca il demolezi si acum o dai la intors
  – parcare supraterana in spatele fostului Unirea unde-i ?
  – sala de sport la Sc gen.3 parloaga.
  – parcarile nu le-ai facut, doar le-ai marcat
  – mini delta de la sipot e tot acolo
  – toate punctele de colectare a gunoiului facute inainte, nu sunt functionale de pe vremea lui Stalin. Cele noi, nici atat.
  – sistematizarea locului viran din centru vechi cred ca ramane sa-l rezolve primarul din perioada 2060-64.
  – in ce priveste sala polivalenta contactai-l pe Rotar, ca o rezolva intr-un an.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Varianta Omicron creşte riscul de reinfectare la persoanele trecute prin boală. Date preliminare ale OMS

Publicat

Riscul de reinfectare în cazul persoanelor care deja s-au infectat cu alte variante ale coronavirusului SARS-CoV-2 este sporit de varianta Omicron, au avertizat joi autorităţile sanitare din Africa de Sud şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), relatează agenţia EFE, citată de Agerpres. 

Cercetătorii din Africa de Sud, ţara care a semnalat prima săptămâna trecută această nouă variantă detectată între timp în toate părţile lumii, îşi intensifică investigaţiile pentru a înţelege transmisibilitatea, gravitatea şi impactul acestei noi variante pentru vaccinarea, diagnosticarea şi tratamentul COVID-19, menţionează OMS într-un comunicat.

Deşi încă nu se cunosc cu certitudine caracteristicile variantei Omicron, datele preliminare sugerează „un risc crescut de reinfectare”, subliniază OMS.

În acest sens, o specialistă sud-africană în microbiologie, Anne von Gottberg, a confirmat că în ţara sa a fost observată o creştere a reinfectărilor la persoane care s-au vindecat după infectarea cu varianta Delta. „În populaţia noastră, care are o seroprevalenţă înaltă a virusului, adică multe persoane au avut o infectare anterioară, aceasta nu le protejează de o nouă infectare cu (varianta) Omicron”, a explicat ea.

Autorităţile sanitare sud-africane au cerut însă răbdare în a trage concluzii definitive înainte de a fi cunoscute caracteristicile noii variante a coronavirusului, pentru aceasta fiind nevoie în principal de rapoarte sistematice din partea spitalelor. Un medic sud-african care a tratat pacienţi infectaţi cu varianta Omicron a susţinut că aceştia aveau simptome uşoare, dar majoritatea erau tineri, aşadar mai puţin predispuşi la forme grave ale bolii.

Această nouă variantă provoacă îngrijorare întrucât prezintă peste 30 de mutaţii, în special în proteina Spike prin care virusul pătrunde în celulele umane. Datele preliminare sugerează că varianta Omicron are o rezistenţă sporită la vaccinurile anti-COVID-19 existente şi se transmite mai uşor decât Delta, cunoscută deja ca fiind foarte contagioasă.

Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (ECDC) a estimat joi că în lunile următoare Omicron ar putea lua locul variantei Delta ca variantă dominantă în Europa.

sursa: agerpres.ro

Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Înalta Curte: Ion Iliescu poate fi anchetat penal în legătură cu moartea a patru persoane în timpul Mineriadei

Publicat

iliescu

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a admis, joi, o cerere a procurorilor de la Parchetul General privind redeschiderea urmăririi penale împotriva fostului preşedinte Ion Iliescu, în legătură cu moartea a patru persoane în timpul Mineriadei din 13-15 iunie 1990, relatează Agerpres.

„Admite cererea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică. În temeiul art.335 alin. (4) şi alin. (41) Cod procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia ordonanţei nr.65/II/2/2021 din 11 noiembrie 2021 emisă de procurorul şef al PICCJ – Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică prin care s-a dispus infirmarea rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale dispusă la data de 10.10.2008 în dosarul nr. 1122/P/2007 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică şi redeschiderea urmăririi penale în cauză. Confirmă redeschiderea urmăririi penale în dosarul nr. 1122/P/2007 al PICCJ – Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru intimatul Iliescu Ion, în sumă de 313 lei, rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 2 decembrie 2021”, se arată în decizia instanţei.

Este vorba de o parte a dosarului Mineriadei, în care Ion Iliescu a fost pus sub acuzare, în iunie 2007, de fostul procuror Dan Voinea pentru săvârşirea infracţiunii de participare la omor deosebit de grav, alături de Mihai Chiţac, fost ministru de Interne, şi fostul adjunct al acestuia, generalul Gheorghe Andriţa.

Acuzaţiile aveau legătură cu moartea a patru persoane în timpul evenimentelor din noaptea de 13-14 iunie 1990.

Ulterior, în decembrie 2007, procurorul general de la acea vreme, Laura Codruţa Kovesi, a infirmat soluţia de începere a urmăririi penale împotriva fostului preşedinte, iar în octombrie 2008, procurorii Secţiei de Urmărire Penală şi Criminalistică din cadrul Parchetului General au dispus neînceperea urmăririi penale (NUP) faţă de Ion Iliescu.

De menţionat că partea principală a dosarului Mineriadei a fost trimisă în instanţă de procurorii militari în iunie 2017, Ion Iliescu fiind acuzat, alături de Petre Roman, Miron Cozma, Gelu Voican Voiculescu şi Virgil Măgureanu, pentru comiterea infracţiunii de crime împotriva umanităţii.

În decembrie 2020, magistraţii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au dispus restituirea la Parchetul Militar a dosarului, pentru refacerea de la zero a urmăririi penale, după ce toate probele strânse de procurori au fost anulate.

Procurorii militari susţineau că, în zilele de 11 şi 12 iunie 1990, autorităţile statului au hotărât să declanşeze un atac violent împotriva manifestanţilor aflaţi în Piaţa Universităţii din Bucureşti, care militau în principal pentru adoptarea punctului 8 al Proclamaţiei de la Timişoara şi îşi exprimau, în mod paşnic, opiniile politice, în contradicţie cu cele ale majorităţii care forma puterea politică la acel moment.

În acest atac ar fi fost implicate, în mod nelegal, forţe ale Ministerului de Interne, Ministerului Apărării Naţionale, SRI, precum şi peste 10.000 de mineri şi alţi muncitori din mai multe zone ale ţării.

Conform Parchetului Militar, atacul a fost pus în practică în dimineaţa zilei de 13 iunie 1990, având următoarele consecinţe: moartea prin împuşcare a 4 persoane, vătămarea integrităţii fizice sau psihice a unui număr total de 1.388 de persoane, privarea de dreptul fundamental la libertate, din motive de ordin politic, a unui număr total de 1.250 de persoane.

În cadrul acestei acţiuni, peste 200 de persoane au fost ridicate şi transportate la o unitate militară a Ministerului de Interne din localitatea Măgurele, unde au fost reţinute până în după-amiaza aceleiaşi zile, când au fost lăsate să plece, după o cercetare sumară.

Fostul preşedinte Ion Iliescu era acuzat de procurorii militari că el este cel care a dat ordinul pentru evacuarea în forţă a manifestanţilor din Piaţa Universităţii, inclusiv prin folosirea unor muncitori din marile întreprinderi din Bucureşti.

sursa: agerpres.ro

Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Rezoluție în Parlamentul European pentru siguranța șoferilor de TIR. Creștere alarmantă a infracționalității organizate

Publicat

Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind creșterea siguranței parcărilor pentru camioane în UE, prin care se solicită statelor membre și Comisiei Europene măsuri care implică mai mult forțele de ordine și autoritățile statale. 

Este vorba despre siguranța șoferilor profesioniști și a mărfurilor transportate, în condițiile în care la nivel european a fost remarcată o creștere a infracționalității organizate în acest domeniu.

„Grupurile infracționale organizate sunt adesea implicate în furturi de mărfuri și vizează frecvent produse de mare valoare, cum ar fi produsele electronice, tutunul și produsele farmaceutice, provocând pierderi economice considerabile, care s-au ridicat la aproximativ 52 milioane EUR în perioada 2017-2019” se arată în argumentarea rezoluției.

Grupurile infracționale, tot mai organizate

Aceste grupuri infracționale devin din ce în ce mai organizate, utilizează tehnologii de vârf și, în multe cazuri, acționează la cerere și întrucât, potrivit Evaluării Europol din 2021, se pare că infractorii implicați în criminalitatea gravă și organizată din UE recurg tot mai mult la violență, victimele fiind vizate fără discernământ, indiferent de faptul dacă sunt implicate și de situația lor, fiind adesea afectați trecători nevinovați.

Vezi și Directivă europeană: Salariul minim în statele europene va fi de 60% din salariul mediu brut. În România va ajunge la 3.500 lei

Există un deficit de 100.000 de locuri de parcare peste noapte pentru camioane, acest deficit fiind și mai mare în cazul zonelor de parcare certificate ca fiind securizate.

Între solicitările incluse în rezoluție se găsesc introducerea unor patrule regulate de securitate/poliție în zonele de parcare în care nu pot fi asigurate permanent servicii de securitate și crearea unui standard armonizat la nivelul UE, care să conțină norme clare și lipsite de ambiguitate privind nivelul de siguranță și confort.

De asemenea, se solicită alocarea de fonduri pentru creșterea numărului de locuri de parcare sigure și uniformizarea standardelor de siguranță.

Sursă: G4Media.ro

Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

ECDC avertizează: Varianta Omicron riscă să devină dominantă în Uniunea Europeană în lunile următoare

Publicat

Varianta Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2 riscă să devină dominantă în Europa în ”lunile următoare” dacă primele tendinţe observate se confirmă, a avertizat joi Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (ECDC), relatează AFP şi Reuters.

„Datele preliminare sugerează un avantaj substanţial” al noii variante Omicron asupra variantei Delta, în prezent dominantă, iar modelele matematice arată că ”Omicron ar putea provoca mai mult de jumătate din infecţiile cauzate de coronavirusul SARS-CoV-2 în UE în lunile următoare”, subliniază într-un comunicat agenţia sanitară a Uniunii Europene, citată de Agerpres.

Dar există în continuare numeroase incertitudini, iar viteza cu care Omicron ar putea deveni majoritară va depinde de avantajul noii variante asupra celor precedente, precum şi de amploarea infecţiilor COVID-19, mai menţionează ECDC.

Tot joi, înaintea acestui anunţ al ECDC, consilierul ştiinţific principal al guvernului francez, Jean-Francois Delfraissy, a estimat că Omicron ar putea lua locul Delta ca variantă dominantă încă din luna ianuarie.

Noua variantă, semnalată de Africa de Sud pe 24 noiembrie şi confirmată deja într-un număr tot mai mare de ţări, provoacă îngrijorare întrucât prezintă mutaţii multiple, în special în proteina Spike prin care virusul pătrunde în celulele umane. Încă nu este elucidat impactul acestor mutaţii – contagiozitate, simptomatologie, severitatea bolii, rezistenţa la vaccin, etc – comparativ cu variantele deja descoperite, în special Delta. Datele preliminare sugerează însă că varianta Omicron se transmite mai uşor decât Delta, cunoscută deja ca fiind foarte contagioasă.

sursa: agerpres.ro

Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate