Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Guvernul angajează încă 170 de inspectori în construcţii. Mai multe controale în şantierele proiectelor pe bani publici


Publicat

santier CetateGuvernul vrea să angajeze mai mulţi inspectori în construcţii. Se vor înmulţi astfel verificările pe şantiere, mai ales la cele derulate pe bani publici. Proiectul este în consultare publică la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi prevede modificări în organigrama Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC).

Planurile sunt pentru suplimentarea de personal cu 200 de posturi, din care 170 de inspectori în construcţii, 11 consilieri juridici şi 19 experți registratură.

“Alocarea personalului suplimentar se va realiza cu preponderență la nivelul inspectoratelor regionale și județene în construcții în vederea îmbunătățirii activităților de control și inspecție în domeniul construcțiilor, urmărindu-se creșterea numărului activităților de control pe an cu 50%, ajungându-se astfel la aproximativ 32 000 de activități de control pe an, ceea ce va genera creșterea numărului de obiective de investiții aflate în evidență și a sumelor încasate cu titlu de cote legale datorate către I.S.C.”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Acum, numărul maxim de posturi la Inspectoratul de Stat în Construcţii este de 814, exclusiv demnitarii, din care 353 inspectori în construcții.

Cu acest număr de inspectori în construcții, în anul 2016 au fost efectuate 21.770 activități de control (62 de controale/ inspector/ an, în medie), la care se adaugă 48.573 alte activități specifice – avizare programe de control în faze determinante, soluționare petiții, emitere acorduri și participări în comisii de recepție la terminarea lucrărilor, potrivit documentaţiei prezentate de minister.

În privința dosarelor de instanță în care ISC este parte, numărul acestora este în continuă creștere, ajungându-se de la 1.515, în decembrie 2016, la 1.634, în luna mai 2017, ca urmare a promovării cererilor de chemare în judecată având ca obiect recuperare cote datorate către bugetul de stat, aferente recepțiilor la terminarea lucrărilor efectuate în anul 2011, mai precizează iniţiatorii. De asemenea, în cursul acestui an urmează să fie promovate un număr de aproximativ 700 cereri de chemare în judecată având ca obiect recuperare cote datorate către bugetul de stat, pentru recepțiile efectuate în anul 2012, potrivit sursei citate.

În proiect se aminteşte de reducerea numărului de personal al I.S.C., din ultimii ani, din cauza constrângerilor fiscale şi bugetare şi înmulţirea semnificativă a programelor bugetare pentru lucrări de construcții ale Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene şi ale Ministerului Mediului, prin Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii. De asemenea, unele modificări legislative impun participarea reprezentantului I.S.C., la recepţia parțială sau la recepția la terminarea lucrărilor a obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice şi la controlul lucrărilor finanţate din bani publici şi ajunse în faze de execuţie determinante. În situaţiile sus menţionate pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri europene, decontarea lucrărilor de către investitor se face numai în baza documentelor de control întocmite de către reprezentanţii I.S.C.

Față de anul 2008, când numărul total de posturi era de 1.500, acesta aproape s-a înjumătățit, deși atribuțiile ISC au crescut, ajungându-se astfel la o subdimensionare a personalului în raport cu volumul activității desfășurate, mai motivează ministerul.

Controlul de stat al calităţii în construcţii face parte integrantă din sistemul calităţii în construcţii şi este exercitat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C., ca organ tehnic specializat, care răspunde de executarea controlului statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor, în toate etapele şi componentele sistemului calităţii în construcţii, precum şi de constatarea contravenţiilor, aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege şi, după caz, de oprirea lucrărilor realizate necorespunzător.

Supravegherea pieţei produselor pentru construcţii este una dintre atribuţiile importante pe care I.S.C. trebuie să o exercite la nivelul cerinţelor Uniunii Europene.

“Prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 406/30.05.2017, a fost introdusă posibilitatea încheierii unui proces-verbal de recepție parțială, care, coroborată cu prevederile art. 37 alin. (21) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, va conduce la mărirea volumului de activitate al instituției noastre, care va participa în calitate de invitat sau membru la încheierea proceselor-verbale de recepție parțială.

Tot prin modificarea Regulamentului sus menționat, ISC va participa în comisiile de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivelor de construcții, în calitate de membru, indiferent de categoria de importanță a acestora sau sursa de finanțare. Excepție fac doar construcțiile încadrate în categoria D de importanță, finanțate din surse private. Acest fapt va conduce la participarea reprezentanților ISC la un număr mai mare de 4.500 de recepții la terminarea lucrărilor”, se precizează în nota de fundamentare.

Alte atribuţii pentru ISC sunt din 2016, când a preluat de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene autorizarea responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții.

În concluzie, se arată că structura organizatorică actuală a Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C este subdimensionată în raport de volumul şi complexitatea lucrărilor aflate în derulare.

Creșterea cu 24,57% a numărului de personal conduce la o majorare de minimum 10% a veniturilor încasate și care revin bugetului propriu în același an, față de anul precedent. Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. nu solicită fonduri suplimentare cu privire la cheltuielile de personal și bunuri și servicii pentru cele 200 de posturi solicitate prin proiectul de act normativ sus – menţionat, instituţia urmând a se încadra în plafonul de cheltuieli cu salariile și cu bunuri și servicii, prevăzut în bugetul aprobat și fundamentat pe baza veniturilor proprii realizate din încasarea de cote legale.

Încadrarea în numărul maxim de personal (1.014) se va putea realiza în următorii doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, condiționat de disponibilitatea pe piața muncii a persoanelor cu pregătirea de specialitate necesară: inspectori în construcții (urbaniști sau arhitecți, construcții civile industriale și agricole, construcții feroviare, drumuri și poduri, instalații pentru construcții etc.) și juriști.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

DSP Alba: Aproape 3000 de persoane s-au vaccinat, luni. Număr record al imunizărilor într-o singură zi, în județ

Publicat

Aproape 3000 de persoane din județ s-au vaccinat, luni.

Potrivit DSP Alba, este număr zilnic record de imunizări în județ.

În total, luni s-au vaccinat 2.850 de persoane, dintre care 1.558 cu doza 1 (+598 Johns0n & Johnson), 195 cu doza 2 și 499 cu doza 3.

Comparativ, în weekend, numărul de vaccinări a fost:

  • duminică: 1.604 persoane, din care 1160 cu doza 1 (+398 Johnson& Johnson /doză unică), 87 cu doza 2, 357 cu doza 3
  • sâmbătă: 2.379 de persoane, din care 1.376 cu doza 1 (+524 Johnson& Johnson /doză unică), 117 cu doza 2 și 362 cu doza 3
  • vineri: 2.392 de persoane, din care 1.039 cu doza 1 (+612 Johnson& Johnson /doză unică), 172 cu doza 2 și 569 cu doza 3.

Și în Alba, la fel ca în țară, a crescut numărul solicitărilor pentru vaccinare.

Centre de vaccinare în Alba:

Alba Iulia

Centrul de vaccinare de la Sala de Sport a Universității ”1 Decembrie 1918” (Pfizer) – program 8.00 – 20.00; telefon programări: 0769769790

Centrul de vaccinare de la Liceul ”Alexandru Domșa” (Pfizer, Astra Zeneca și Johnson&Johnson) – program 8.00 – 20.00; telefon programări: 0768572925

Sebeș – Centrul de zi pentru persoane vârstnice Sebeș (Pfizer, Johnson&Johnson) – program 8.00 – 20.00; telefon programări: 0712010360

Blaj – Centrul Cultural ”Iacob Mureșianu” (Pfizer) – program 8.00 – 20.00; telefon programări: 0712010365

Aiud – Sala de sport (Pfizer, Johnson&Johnson) – program 8.00 – 20.00; telefon programări: 0777910194

Câmpeni – Sala de sport a Liceului Tehnologic Silvic Câmpeni (Pfizer, Johnson&Johnson) – program 8.00 – 20.00; telefon programări: 0712010371

Cugir – Centrul Cultural Cugir (Pfizer) – program 8.00 – 20.00; telefon programări: 0777910195

Teiuș – Sala de sport (Pfizer) – program 8.00 – 20.00; telefon programări: 0761112349

Ocna Mureș – Sala de sport a Școlii Gimnaziale ”Lucian Blaga” (Pfizer) – program 8.00 – 15.00; telefon programări: 0790238425

Zlatna – Cantina Liceului ”Corneliu Medrea” (Pfizer) – program 14.00 – 20.00, telefon programări: 0786809506

Ighiu – Centrul de zi pentru persoane vârstnice Ighiu (Moderna) – telefon programări: 0712010205

La toate centrele din județ vaccinarea se poate face fie pe bază de programare prin platforma națională vaccinare-covid.gov.ro, fie prin prezentare directă

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

Amenzi pentru angajații din școli care pretind bani elevilor. Proiect adoptat la Senat

Publicat

Personalul din unităţile de învăţământ riscă amenzi cuprinse între 1.000 şi 2.000 de lei, dacă pretinde elevilor, în mod direct sau indirect, sume sau alte foloase patrimoniale, potrivit unui proiect iniţiat de parlamentari USR şi AUR, adoptat tacit, luni, de Senat.

Potrivit iniţiatorului, „în unităţile de învăţământ de stat şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale sau chiar în afara acestor spaţii, este interzisă pretinderea, în mod direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, personal sau prin intermediul interpuşilor, de către personalul didactic de conducere, personalul didactic de predare şi de instruire practică, personalul didactic auxiliar sau personalul nedidactic, a unor sume de bani sau alte foloase patrimoniale elevilor, părinţilor sau reprezentanţilor legali ai acestora”.

Nerespectarea acestor dispoziţii se sancţionează cu amendă între 1.000 şi 2.000 de lei, iar constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor se fac de către ofiţerii sau agentul de poliţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), cu competenţe în domeniu, la sesizarea elevilor, părinţilor sau cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, mai prevede proiectul de act normativ.

„Actele cu titlu gratuit, astfel cum sunt donaţia sau legatul, prin care sunt oferite sume de bani sau alte foloase patrimoniale sunt permise numai dacă privesc în mod exclusiv ca beneficiar direct unitatea de învăţământ şi numai dacă iau naştere din iniţiativa celui care oferă.

Sunt exceptate de la prevederile prezentelor dispoziţii legale activităţile de pretindere sau strângere a sumelor de bani sau a altor foloase patrimoniale cazurile ce privesc activităţi extracuriculare, astfel cum sunt excursiile, petrecerile, evenimentele caritabile sau alte asemenea activităţi care nu privesc în mod direct actul de educaţie”, conform iniţiatorului.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 va fi dezbătută şi votată în Camera Deputaţilor, for legislativ în acest caz.

sursă: Agerpres

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

UPDATE FOTO-VIDEO: Incendiu la Ohaba. O casă a fost distrusă de flăcări. Pompierii au intervenit cu două autospeciale

Publicat

Pompierii din Blaj au fost chemați să intervină, luni seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit în localitatea Ohaba.

Din primele date, a fost cuprinsă de flăcări o casă de locuit.

Potrivit ISU Alba, incendiul se manifestă generalizat în interiorul și la acoperișul casei.

Intervin pompierii cu două autospeciale de stingere și un echipjaj SMURD B2.

UPDATE, ora 22.37: Incendiul a fost stins. Potrivit ISU Alba, cauza probabilă a fost stabilită ca fiind un coș de fum neizolat corespunzător față de materiale combustibile, de la o sobă fără acumulare de căldură.

sursa imagini: ISU Alba și cititor Alba24

Citeste mai mult
Publicitate

ECONOMIE

Avertizare: Escrocherie online cu imaginea Băncii Transilvania. Infractorii cer prin email actualizarea datelor personale

Publicat

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și Banca Transilvania atrag atenția utilizatorilor cu privire la existența unei campanii de propagare a atacurilor de tip phishing, care se folosește de identitatea vizuală a băncii pentru a convinge utilizatorii să-ți ofere datele.

Inițiatorii campaniei frauduloase copiază elemente de brand corespondente Băncii Transilvania, pentru a crea site-uri-capcană, care vor arăta similar cu cele oficiale.

Persoanele vizate de aceste mesaje sunt convinse să-și introducă date sensibile pe aceste site-uri, prin folosirea unor tactici de inginerie socială, inclusiv mesaje alarmiste prin care cer potențialelor victime actualizarea datelor sau validarea acestora, sub presiunea aplicării unor potențiale sancțiuni.

Atacatorii trimit astfel de mesaje aleatoriu, fără o țintă specifică și fără să aibă acces la o bază de date cu clienți Banca Transilvania.

Pur și simplu, tentativele de phishing sunt transmise către email-uri din România, în speranța că, printre ele, sunt și adrese ale unor clienți Banca Transilvania.

Recomandări din partea bîncii

Banca nu va face astfel de solicitări pe mail și recomandăm să contactați telefonic serviciul clienți (0264 594 337) atunci când aveți suspiciuni.

Alternativ, poți apela numărul de urgență al callcentre-ului DNSC (1911), dedicat raportării incidentelor de securitate cibernetică, sau ne poți scrie la alerts@dnsc.ro

Verificați mereu adresa reală a expeditorului – chiar dacă aparent este un mail trimis de banca, când dați click pe detalii va afișa o adresă diferită decât cea aparentă, sau cea folosită în mod uzual de banca dumneavoastră

Asigurați-vă că sunteți pe site-ul oficial al băncii căreia urmează să îi transmiteți datele personale și că cererea este una legitimă

Cu alte cuvinte, trebuie să fii cât se poate de precaut în a deschide emailurile ce pare să vină de la bănci, iar dacă ai vreun dubiu, ar fi bine să suni la bancă pentru a te asigura dacă ai sau nu vreo problemă în relația cu instituția bancară.

Sursă: CERT.ro

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate