Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Joi, 25 octombrie: Seară duhovnicească în memoria Părintelui Teofil Părăian, la 3 ani de la mutarea la Domnul


Publicat

Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români Alba Iulia organizează joi, 25 octombrie 2012, o seară duhovnicească în memoria Părintelui Teofil Părăian, duhovnicul Mănăstirii Sâmbăta de Sus, la 3 ani de la mutarea sa la Domnul. Conferinţa poartă titlul: „Arhimandritul Teofil Părăian – Părintele bucuriei” şi se va desfăşura în Aula „Dumitru Stăniloae” a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, de la ora 18.00.

Vor participa Părintele Iustin Miron, stareţul Mănăstirii Oaşa, Părintele Florin Botezan şi Părintele Sabin Vodă, prieteni şi ucenici ai Părintelui Teofil. La finalul întâlnirii va avea loc vizionarea unei înregistrări video cu Părintele Teofil, lansarea cărţii „Paşi pe calea duhovnicească” (ediţia a II-a) şi a CD-ului audio despre „Rugăciunea lui Iisus” – un interviu cu Părintele Teofil Părăian.

Redăm mai jos un fragment din studiul introductiv al cărţii „Paşi pe calea duhovnicească” semnat de Părintele Sabin Vodă:

„Părintele Teofil Părăian a fost un părinte al bucuriei, care şi-a propus, prin tot ce a făcut, să înmulţească binele şi bucuria. S-a orientat după un principiu: „în jurul tău să poţi să-i fericeşti pe toţi”. Nu ştiu dacă a reuşit părintele să-i fericească pe toţi, însă pe mulţi i-a fericit prin prezenţa sa luminoasă şi plină de nădejde, prin cuvântul său echilibrat sau prin cărţile şi înregistrările sale.

Au trecut trei ani de când Părintele Teofil Părăian, duhovnicul Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, s-a mutat la Domnul (29 octombrie 2009) şi pentru cei mai mulţi, în special pentru prietenii părintelui, lipsa fizică a sfinţiei sale nu este resimţită. Chiar dacă nu ne mai răspunde la interfonul chiliei, primul gând care ne vine în minte este acela că <„Părintele Teofil este plecat să ţină o conferinţă>. A iubit mult Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus şi spunea că <pentru mine, Sâmbăta este şi Ierusalimul şi Sfântul Munte, e totul>. Definea mănăstirea ca <tinda raiului, casa lui Dumnezeu, poarta cerului, locul împlinirilor, cerul cel de pe pământ şi locul fericirii unde se arată iubirea lui Dumnezeu>. Dar i-a iubit mult şi pe oameni. De aceea se bucura de fiecare om cu care se întâlnea şi spunea că <orice om cu care te întâlneşti este omul trimis de Dumnezeu pentru tine>, de aceea el este cel mai important om şi <slujind omului, slujim Domnului>. I-a iubit mult pe oameni pentru că L-a iubit mult pe Dumnezeu. Era întotdeauna disponibil pentru celălalt, dar zicea: <mai întâi Dumnezeu şi apoi omul>.

Mai întâi datoria şi apoi bucuria

Aşa a făcut Părintele Teofil şi şi-a împlinit mai întâi datoria de om, de creştin, de monah, de duhovnic şi de mărturisitor. A fost <un om de treabă”> a fost un iubitor de Hristos, precum îi era şi numele (Teofil se traduce prin <iubitor de Dumnezeu>), a fost un monah iubitor de rânduială, de slujbe, de muncă şi de studiu. A fost un duhovnic iscusit, cu inimă de părinte, cu inimă de frate şi cu inimă de prieten. A fost un adevărat <apostol al tinerilor”>şi nu numai, prin lucrarea de propovăduire pe care a făcut-o în toată ţara după 1990 de când a început să susţină conferinţe, predici, interviuri radio şi tv.

Chiar dacă a fost nevăzător, Părintele Teofil a convertit această neputinţă, acest handicap fizic, într-un avantaj, iar Dumnezeu l-a înzestrat cu o memorie foarte bună şi a putut învăţa pe de rost rugăciuni, texte liturgice, tropare, poezii sau texte din Sfinţii Părinţi. A fost un om al bucuriei, al echilibrului şi al discernământului duhovnicesc şi va rămâne peste veacuri un model de părinte, predicator şi propovăduitor.

 Prieteni pentru veşnicie

Zicea părintele: <Eu sunt o realizare a prietenilor mei, care s-au implicat în viaţa mea>. Şi noi – prietenii sfinţiei sale – putem zice că suntem o realizare a Părintelui Teofil. Părintele obişnuia să spună: <Prietenia e ceva din realitatea raiului aici pe pământ>. A avut foarte mulţi prieteni şi aceştia sunt prieteni pentru veşnicie. Zicea sfinţia sa: <Inima mea are doar intrări. Cineva care a intrat în inima mea nu mai poate ieşi de acolo>.

Duhovnic mare, mic şi de nimic

S-a considerat pe sine ca <duhovnic mare pentru cei care mă ascultă, mic pentru cei care nu mă ascultă şi de nimic pentru cei care mă ocolesc>. Era bun şi învăluitor, era cald la suflet şi plin de nădejde şi bucurie. S-a orientat după un cuvânt de la Părintele Arsenie Boca: <să ai îngăduinţă faţă de neputinţa omenească>. Părintele a avut îngăduinţă faţă de neputinţa celor ce au venit să-i ceară sfatul. Dar avea şi exigenţe.

Insista mult pe disciplinarea minţii. Spunea Părintele Teofil: <Dacă vrei să îţi faci rânduială în viaţă trebuie să-ţi faci mai întâi rânduială în minte> sau <gândiţi frumos ca să trăiţi frumos şi să fiţi fericiţi>. Mai insista Părintele pe ocolirea pricinilor de cădere, în special acum în zilele noastre, ocolirea imaginilor necuviincioase de la televizor, calculator sau internet. Insista Părintele pe o spovedanie deasă şi recomanda ca cel puţin o dată pe lună să ne spovedim”.

Părintele bucuriei

„Dacă ar fi să-l caracterizez pe Părintele Teofil, aş spune că a fost părintele bucuriei. A fost un duhovnic care şi-a propus să fie un om al bucuriei, un purtător al bucuriei, un aducător de bucurie, un înmulţitor al bucuriei şi un lucrător al bucuriei. Bucuria pe care o avea a fost darul lui Dumnezeu pe care l-a primit pentru că L-a căutat pe Dumnezeu şi I-a slujit Lui şi oamenilor.

S-a recomandat ca fiind un om împlinit, un om fericit. Aşa l-am cunoscut eu pe Părintele Teofil Părăian, ca un părinte al bucuriei” (Părintele Sabin Vodă)

Cuvinte duhovniceşti de la Părintele Teofil Părăian (3 martie 1929 – 29 octombrie 2009)

Credinţa noastră e o credinţă despovărătoare.

Măsura credinţei e măsura vieţii.

Să te depăşeşti prin credinţă şi să te dăruieşti prin iubire.

Dumnezeu ne zâmbeşte şi noi trebuie să-I zâmbim lui Dumnezeu şi oamenilor.

Mănăstirea este tinda raiului, casa lui Dumnezeu, poarta cerului, locul împlinirilor, cerul cel de pe pământ şi locul fericirii unde se arată iubirea lui Dumnezeu.

Mai întâi datoria şi apoi bucuria.

Ce faci te face.

Sunt un duhovnic mare pentru cei care mă ascultă, mic pentru cei care nu mă ascultă şi de nimic pentru cei care mă ocolesc.

Prietenia e ceva din realitatea raiului.

Gândiţi frumos ca să trăiţi frumos şi să fiţi fericiţi.

Dacă vrei să-ţi faci rânduială în viaţă, trebuie să-ţi faci mai întâi rânduială în minte.

Să avem inimă de părinte, inimă de frate şi inimă de prieten.

Un program de viaţă duhovnicească recomandat de Părintele Teofil

1. Să mergi la biserică în zilele de duminică şi sărbătoare.

2. Să începi şi să termini ziua cu Dumnezeu: rugăciunea de dimineaţă şi de seară şi rugăciunea de la vremea mesei.

3. Să citeşti în fiecare zi două capitole din Noul Testament.

4. Să-ţi păzeşti mintea prin rugăciunea de toată vremea: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul”.

5. Să posteşti, în zilele de post de peste săptămână şi atunci când este rânduit de Biserică, în cele patru posturi mari de peste an.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Firmele vor putea amâna plata taxelor până la 25 decembrie. Alte măsuri adoptate de Guvern

Publicat

bani

Executivul a decis prelungirea până la 25 decembrie a perioadei în care nu se percep dobânzi și penalități pentru obligațiile fiscale neachitate la termen, a căror scadență s-a împlinit după declanșarea stării de urgență, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Finanțelor Publice (MFP).

Potrivit acestuia, până la 25 decembrie 2020 organele fiscale nu vor începe executarea silită, dând posibilitatea debitorilor de a se decide cu privire la accesarea facilităților fiscale oferite corespunzător situației sale fiscale. Ambele măsuri sunt într-un singur proiect de OUG adoptat.

Alte măsuri din același act normativ:

Aplicarea procedurii alternative simplificate de acordare a eșalonării la plată pentru cel mult 12 luni, pentru obligațiile bugetare principale și accesorii a căror scadență/termen de plată s-a împlinit după data la care a fost declanșată starea de urgență și până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

Beneficiari ai facilității de eșalonare simplificată sunt toți contribuabilii, indiferent de forma de proprietate, inclusiv cei care au în derulare o înlesnire la plată potrivit Codului de procedură fiscală și care nu înregistrează obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență, sau acestea au fost achitate până la eliberarea certificatului fiscal.

Această măsură are ca scop, pe de o parte, din perspectiva contribuabililor, susținerea conformării la plată, pentru contribuabilii aflați în dificultate generată de lipsa de lichidități financiare, ca urmare a crizei provocate de pandemia COVID-19, iar pe de altă parte, din perspectiva statului, asigurarea încasării unor sume certe și periodice la bugetul general consolidat.

Pentru acordarea eșalonării contribuabilul, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să depună cerere până la data de 15 decembrie 2020, inclusiv. La cerere, debitorul poate anexa graficul de eșalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare;

b) să nu înregistreze obligații bugetare restante la data declarării stării de urgență și neachitate ulterior.

c) să nu se afle în procedura insolvenței;

d) să nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare;

e) să aibă depuse toate declarațiile fiscale;

f) să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Eșalonarea la plată nu se acordă pentru sume de până la 500 de lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv 5.000 de lei, în cazul persoanelor juridice.

Pot beneficia de eșalonarea simplificată și debitorii aflați în insolvența pentru obligațiile curente născute după declararea stării de urgență, dar și cei care au eșalonare la plată conform Codului de procedură fiscală.

Întrucât eșalonarea simplificată nu presupune constituirea de garanții, legiuitorul, în acord cu mediul de afaceri și ceilalți parteneri sociali, a instituit plata unei dobânzi. Nivelul de dobânzii este redus la jumătate, respectiv 0,01% pe zi de întârziere adică la 3,65 % pe an (față de Codul de procedură fiscală care prevede nivelul dobânzii de 0,02% pe zi de întârziere)

Debitorul poate solicita modificarea eșalonarii prin includerea în eșalonare a obligațiilor născute după acordarea eșalonării la plată de 2 ori pe perioada eșalonarii

Dacă debitorul pierde eșalonarea, poate solicita menținerea acesteia tot de 2 ori.

Debitorul poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare, care poate cuprinde rate diferențiate de plată

Avantajele acestei măsuri (conform Ministerului Finanțelor Publice):

  • este o alternativă la măsurile fiscale adoptate după intrarea în starea de urgență, pentru care perioada de aplicare încetează la data de 25 octombrie 2020;
  • este o procedură simplificată de acordare a eșalonării la plată, pentru contribuabilii care au fost buni platnici până la data intrării în starea de urgență. Față de procedura normală de acordare a eșalonării, potrivit Codului de procedură fiscală, procedura și documentele depuse de debitori sunt simplificate, în sensul că se acordă eșalonare numai în baza unei cereri, fără a fi depuse alte documente.
  • termenul de soluționare este mult diminuat – 5 zile de la data depunerii cererii, întrucât nu este necesară o analiză amplă asupra situației fiscale a debitorului;
  • se suspendă executarea silită pentru obligațiile bugetare ce fac obiectul eșalonării la plată;
  • nu se constituie garanții, ținând cont de termenul scurt de acordare eșalonării la plată (12 luni), de situația dificilă cu care se confruntă contribuabilii din perspectiva lichidităților financiare mult diminuate față de perioada anterioară intrării în starea de urgență, precum și de necesitatea susținerii mediului de afaceri pentru revitalizarea activității;
  • nu se consideră a fi restante obligațiile bugetare pe perioada eșalonării la plată;
  • pe perioada eșalonării la plată, contribuabilii trebuie să achite toate obligațiile născute în această perioadă, cu posibilitatea de prelungire a termenelor de plată;
  • debitorul poate solicita, o singură dată pe perioada de valabilitate a eșalonării la plată, modificarea eșalonării la plată prin includerea în eșalonare a obligațiilor ce constituie condiție de menținere a valabilității acesteia;
  • debitorul poate menține eșalonarea la plată, pierdută, o singură dată pe perioada de valabilitate a eșalonării la plată, respectiv în cele 12 luni de eșalonare.

sursa: hotnews.ro

Citeste mai mult
Publicitate

AIUD

VIDEO: Torționarul cu patru clase de la Aiud. Gheorghe Crăciun a fost directorul penitenciarului în perioada stalinistă

Publicat

gheorghe craciun

Avea patru clase, dar nu avea complexe în fața lui Petre Țuțea și Petre Pandrea. Între marii torționari ai perioadei staliniste, Gheorghe Crăciun are un loc aparte. În lunga sa carieră de ucigaș, pe unde a umblat, i-a anchetat printre alții pe Alexandru Vaida-Voievod, A.C. Cuza, Emil Hațieganu sau Mircea Vulcănescu, dar și pe mulți alți deținuți politici.

A fost director al Penitenciarului Aiud în cea mai neagră perioadă a acestei instituții. Gheorghe Crăciun a organizat şi condus reeducarea în spirit ateu şi comunist a 7.000 de deţinuţi politici intelectuali. Iar pentru toţi cei care au refuzat reeducarea, regimul impus la Aiud a reprezentat cea mai crâncenă încercare.

Aiudul a devenit sub conducerea sa o antecameră a iadului, unde mii de oameni trebuiau să fie ucişi lent, în chinuri care depăşeau cu mult cea mai bolnavă imaginaţie.

”A spus cineva că am spălat creierul acolo. Păi dacă se spală creierul lui Dumitrescu Borcea sau al lui Groza și nu mai va face crime în viitor, apoi asta îi rău? Hai să zâcem pe linia spălării creierului” a spus torționarul în fața camerei.

„Din anul 1958, de când la comanda Aiudului este numit colonelul Gheorghe Crăciun, se înregistrează o rată ridicată a mortalităţii. Din totalul de 216 morţi pe o durată de 14 ani, 135 sunt numai în anii 1958-1964.

Vezi: Portretul unei eroine uitate din Munții Apuseni. Alexandra Pop, executată de Securitate într-un ”transport al morții”

În numai 6 ani, o rată a mortalităţii record, în regimul penitenciar instalat de colonelul Crăciun. Oamenii îşi sfârşeau zilele de TBC, septicemie, insuficienţă hepatică, psihoze depresive. Boli care indică mizeria, înfometarea frigul şi izolarea din temuta închisoarea”, spune Lucia Hossu Longin, realizatoarea documentarului Memorialul Durerii – Gheorghe Crăciun.

Torționarul cu 4 clase

Gheorghe Crăciun a devenit membru PCR în 1945. Potrivit Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului, viitorul colonel de securitate Gheorghe Crăciun s-a născut într-o familie de țărani greco-catolici cu șase copii, fiind de profesie cazangiu.

Absolvent a patru clase la școala industrială de ucenici, Crăciun a ocupat, începând cu venirea comuniștilor la putere, mai multe funcții în aparatul de represiune. A ajuns comandant la penitenciarul Aiud/formațiunea 0622 (nov. 1958 – 31 dec. 1964).

ghe

I-a anchetat, între alții, pe Alexandru Vaida-Voevod și pe Emil Hațieganu, pe Petre Țuțea sau pe Petre Pandrea. Dezvăluirile senine ale acestui personaj în documentarul jurnalistei arată o lume a terorii, dincolo de orice imaginație, și personaje care nu au ajuns niciodată să cunoască răzbunarea legii, sau măcar a istoriei.

”I-am chemat la mine pe Țuțea Petre și pe Pandrea Petre la mine și am spus gata! V-am numit consilierii mei. S-au uitat unul la altul și au râs. Știam că îs prietini amândoi, că au scris socialism în tinerețe. Pandrea a și rămas, Țuțea s-a mai schimbat… Și uite ce vreu: Să vă pun șefi pe post de consilieri la clubul național al țărăniștilor și liberalilor. Da noi n-am fost liberali și țărăniști. Nu mă interesează!” a mărturisit torționarul în fața Luciei Hossu-Longin.

Presa a preluat din surse oficiale informații despre contribuțiile lui Gheorghe Crăciun la dezvoltarea universului concentraționar comunist totalitar:

”în calitate de șef al Direcției regionale de Securitate Sibiu, Gheorghe Crăciun a anihilat mai multe grupuri de partizani din zona Făgăraș, printre care și grupul lui Nicolae Dabija și a arestat personal pe Vaida Voievod, A.C. Cuza, Emil Hațieganu, precum și persoane de etnie germană din regiune.

Gheorghe Crăciun a rămas cunoscut în istoria sistemului concentraționar comunist ca acela care a implementat la Aiud, în perioada directoratului său (nov. 1958 – dec. 1964), procedeul „reeducării târzii” sau reeducarea „nonviolentă”. O încercare inumană de a pătrunde în sufletul deţinuţilor. Şi a le condiţiona libertatea de autodemascare. Era un altfel de Piteşti.

Vezi și: Cum a murit de foame în închisoarea de la Aiud, ”creierul” primului submarin românesc. Povestea lui Gheorghe Koslinski

Potrivit DGP, în această perioadă, aici au avut loc cele mai multe decese din istoria formațiunii carcerale. În comparație cu reeducarea de tip Pitești (petrecută în intervalul 1949 – 1952), la Aiud au fost fost utilizate alte tehnici („metodele lente, șocurile psihice, picătura chinezească și mutațiile de natură să dezechilibreze psihicul deținuților”), mai puțin brutale, combinate într-un timp mai îndelungat, cu starea fizică și psihică, în cele mai multe cazuri deplorabilă, a celor încarcerați”.

Printre persoanele care au murit în închisoarea de la Aiud, în perioada în care Gheorghe Crăciun era comandant, se număra profesorul Mircea Vulcănescu, preotul Mihai Enescu, gen.(r) Alexandru Macici și mulți demnitari ai guvernelor interbelice.

Seria Torţionarii

În 2013, emisiunea „Memorialul durerii” a difuzat seria „Torţionarii” – formată din opt episoade, în care au fost prezentaţi opt „torţionari” ai sistemului represiv comunişti. Printre aceştia, s-au numărat Liviu Borcea, comandant al coloniilor de muncă de la Capul Midia; Vasile Ciolpan, director al penitenciarului Sighet, Zoltan Szabo, comandantul lagărului de la Baia Sprie sau Gheorghe Crăciun, comandant al penitenciarului din Aiud.

s

„Cu toţi aceşti călăi m-am întâlnit personal pe tot parcursul „Memorialului Durerii”. I-am filmat cu aprobarea lor şi nu cu camera ascunsă. Credeţi că erau nişte mieluşei? Nu. Mai degrabă aceiaşi zbiri, aceiaşi fuhreri de odinioară, aceleaşi brute obişnuite să vorbească fariseic despre faptul că ei şi-au făcut datoria patriotică faţă de duşmanii clasei muncitoare. Şi mai ales că au conştiinţa curată”, spunea Lucia Hossu Longin.

FOTO: Capturi după documentarul Luciei Hossu-Longin

 

 

Citeste mai mult
Publicitate

ABRUD

Roșia Montană, într-un documentar realizat de ARTE în Transilvania. Difuzarea reportajului a blocat siteul unei afaceri locale

Publicat

Canalul de televiziune franco-german ARTE a difuzat vineri seară un reportaj despre Transilvania în care a inclus și Roșia Montană.

Porțiunea din reportaj care prezintă localitatea din Alba, începe cu mocănița care trece prin sărăcia din cartierul Dăroaia și continuă cu prezentarea localității istorice Roșia Montană, galeriile romane, situația din trecut cu proiectul minier cu cianură de distrugere a localității, iar în final se prezintă afacerea locală și socială Made in Roșia Montană.

Reportajul poate fi văzut AICI.

Este vorba despre o afacere cu șosete, căciuli, fulare și multe altele din lână merinos, realizate de mână de femeile din comună.

”Reportajul are un impact foarte mare internațional, cu siguranță anul 2021 va aduce mult mai mulți turiști în Roșia Montană și sper ca autoritățile locale să înțeleagă că trebuie să facă ceva în direcția turismului în Roșia Montană.

Site-ul www.madeinrosiamontana.com a picat imediat după reportaj, sute de oameni încercau să se conecteze simultan la site, dar între timp s-a rezolvat problema, iar comenzi din Elveția, Austria, Germania, Franța au început să apară” a scris pe contul său de Facebook, Tică Darie, inițiatorul afacerii, un tânăr care s-a stabilit acolo în urmă cu câțiva ani.

Citeste mai mult
Publicitate

ABRUD

Care sunt proiectele noului primar al Abrudului, Cristian Albu, la început de mandat

Publicat

Noul primar din Abrud, Cristian Albu (PNL), își începe mandatul pentru următorii patru ani. 

Alba24 i-a solicitat lui acestuia să își prezinte principalele proiecte și priorități pentru perioada imediat următoare. 

Acesta a răspuns că va continua proiectele începute de fostul primar și a adăugat că Abrudul va avea o bază de agrement cu bazin de înot, iar locurile de joacă pentru copii vor fi modernizate și repuse în funcțiune.

Răspunsul primarului Cristian Albu, legat de proiectele la început de mandat: 

Gestionarea și punerea în practică a următoarelor proiecte, deja semnate:

Sănătate: modernizarea și refuncționalizarea clădirilor din cadrul spitalului orășenesc;

Finalizarea lucrarilor de infrastructură începute.

Modernizarea și punerea în valoare a centrulului istoric și a clădirilor monumentale din centru.

Construirea unei baze de agrement (bazin de înot), modernizarea și refuncționalizarea spațiilor de joacă pentru copii și a parcurilor.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate