Connect with us
Publicitate

ECONOMIE

LISTA zonelor contaminate din judeţul ALBA. 23 de situri cu pământuri toxice. Situaţia din ţară


Publicat

20150656p1003

În județul Alba există șase situri contaminate și alte 17 situri potențial contaminate, potrivit datelor furnizate de Agenția pentru Protecția Mediului Alba. La nivelul județului, costurile totale pentru operațiunile de decontaminare a siturilor contaminate s-ar ridica la aproximativ de 36 milioane de euro, proprietarii acestora fiind nevoiți să achite circa 20.000 de euro pentru analizele preliminare necesare.

În țara noastră există 210 situri contaminate, în care poluarea este dovedită cu ample analize de mediu. Pe lângă acestea se mai găsesc alte 1.183 de situri potenţial contaminate, despre care există informaţii privind poluarea, însă nu există analize omologate. Potrivit estimărilor, costurile totale ale operațiunilor necesare pentru siturile contaminate și a celor potențial contaminate se ridică la peste 8,4 miliarde euro.

Potrivit datelor Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, la nivel naţional există 210 situri contaminate, pe care poluarea a fost dovedită şi alte 1.183 de situri potenţial contaminate.

Singurul județ din România cu pământuri perfect curate, în care nu se regăsesc nici situri contaminate, nici potențial contaminate, este Vaslui. Pe de altă parte, în topul județelor în ceea ce privește siturile contaminate se află Hunedoara, cu 41 de situri, urmat de Caraș Severin cu 33 de situri și Cluj, cu 19 situri contaminate.

În județul Alba există 6 situri contaminate și alte 17 situri potențial contaminate, potrivit datelor transmise pentru Alba24 de către Agenția pentru Protecția Mediului Alba.

geamana pomiSiturile contaminate din județul Alba

Localizarea sitului – tipul de proprietate asupra terenului – numele proprietarului / administratorului / deținătorului sitului

1. Alba Iulia, strada Viilor, nr. 128 – proprietate privată – SC Apulum SA

– tipul activității poluatoare: depozit deșeuri industria ceramici

– natura sursei de poluare: depozitare deșeuri nepericuloase

– natura poluanților: sulfați

2. perimetrul comunei Sântimbru – proprietate privată – Primăria Sântimbru

– tipul activității poluatoare: activități agricole,

– natura sursei de poluare: dejecții animaliere, utilizare necontrolată a îngrășămintelor chimice

– natura poluanților: nitriți, nitrați

– observații: declarată zonă vulnerabilă Sântimbru, cf. Ordinului comun MMGA nr. 241/2005 și MAPDR nr. 196/2005

3, 4, 5. Ocna Mureș, batal de urgență, batal nr. 5, batal nr. 6 – proprietate privată – SC GHCL Upsom România SA – SC Euro Proconsult SRL Cluj Napoca

– tipul activității poluatoare: industrie chimică anorganică

– natura sursei de poluare: deșeuri lichide rezultate din obținerea substanțelor chimice anorganice

– natura poluanților: compuși anorganici

– observații: Euro Proconsult SRL Cluj Napoca a cumpărat de la GHCL Upsom România SA cele trei bataluri în vederea demarării investiției „Amplasare panouri de celule fotovoltaice”. Firma a preluat și obligațiile de mediu. În 2013, Euro Proconsult SRL Cluj Napoca a vândut batalurile unei persoane fizice din Cluj Napoca, obligațiile de mediu fiind preluate de cumpărător. În încercarea APM Alba de a găsi acest ultim proprietar, s-a aflat faptul că acesta a decedat, fapt confirmat de către Poliția Cluj.

6. Iaz nr. 3 Valea Zlatna – proprietate privată a statului – CNCAF Minvest Deva Filiala Zlatmin

– tipul activității poluatoare: depozit deșeuri industria minieră

– natura sursei de poluare: deșeuri miniere, ape acide

– natura poluanților: metale grele, ape acide de mină

groapa de gunoi ocna muresSiturile potențial contaminate din județul Alba:

Localizarea sitului – tipul de proprietate asupra terenului – numele proprietarului / administratorului / deținătorului sitului

1. Câmp de sonde, Războieni, Salina Ocna Mureș – proprietate privată a statului – SNS SA București, sucursala Salina Ocna Mureș

– tipul activității poluatoare: industria minieră (exploatare sare subteran)

– natura sursei de poluare: deșeuri nepericuloase

– natura poluanților:  saramură

2. Blaj, strada Gheorghe Barițiu – proprietate privată – SC Stratusmob SA

– tipul activității poluatoare: depozit deșeuri industria lemnului

– natura sursei de poluare: depozitare deșeuri nepericuloase

– natura poluanților: fenoli

– observații: SC Stratusmob SA Blaj societate „în faliment” are ca administrator Expert Insolventa SPRL Hunedoara, cu sediul în Hunedoara.

3. Aiud, strada Samuel Vulcan, nr. 2 – 10 – proprietate privată – SC Sitindustrie România SA

– tipul activității poluatoare: depozit deșeuri industria metalurgică

– natura sursei de poluare: depozitare deșeuri nepericuloase (zgură și nisip de turnătorie)

– natura poluanților: metale grele

– observații: A.G.A. din 31 .07.2009 a aprobat schimbarea denumirii în Sitrom Aiud. În 2014, Sitrom a vândut proprietatea către Trutzi SRL, firmă cu sediul în Șcheia, județul Suceava.

4. Perimetrul comunei Valea Lungă – proprietăți private – Primăria Valea Lungă

– tipul activității poluatoare: industria chimică

– natura sursei de poluare: poluare cu substanțe purtate de aer

– natura poluanților: compuși cu plumb

– observații: contaminare observată

5. Iaz nr. 1 Valea Zlatna  – proprietate privată a statului – CNCAF Minvest Deva – Filiala Zlatmin

– tipul activității poluatoare: depozit deșeuri industria minieră

– natura sursei de poluare: deșeuri miniere, ape acide

– natura poluanților: metale grele, ape acide de mină

6. Iaz nr. 2 Valea Mică – proprietate privată a statului – CNCAF Minvest Deva – Filiala Zlatmin 

– tipul activității poluatoare: depozit deșeuri industria minieră

– natura sursei de poluare: deșeuri miniere, ape acide

– natura poluanților: metale grele, ape acide de mină

– observații: contaminare dovedită analitic peste valorile normale (conform Ordinului nr. 756/1997, dar sub limita pragului de alertă

7. Depozit deșeuri municipale – proprietatea privată a statului – Primăria Alba Iulia (concesionat de SC Salprest SRL)

– tipul activității poluatoare: colectarea deșeurilor nepericuloase

– natura sursei de poluare: depozitare deșeuri municipale

– natura poluanților: metale grele, substanțe organo-clorurate

– observații: An închidere 2015

8. Depozit deșeuri municipale – proprietatea privată a statului – Consiliul Local Sebeș

– tipul activității poluatoare: colectarea deșeurilor nepericuloase

– natura sursei de poluare: depozitare deșeuri municipale

– natura poluanților: metale grele, azotați, fosfați, substanțe organice

– observații: Depozitul închis prin procedura simplificată conform Ordinului OM 1274/ 14.12.2005.

9. Depozit deșeuri municipale – proprietatea privată a statului – Consiliul Local Teiuș

– tipul activității poluatoare: colectarea deșeurilor nepericuloase

– natura sursei de poluare: depozitare deșeuri municipale

– natura poluanților: metale grele, hidrocarburi, substanțe organice

– observații: Depozitul închis prin procedura simplificată conform Ordinului OM 1274/ 14.12.2005.

10. Depozit deșeuri municipale – proprietatea privată a statului – Consiliul Local Blaj

– tipul activității poluatoare: colectarea deșeurilor nepericuloase

– natura sursei de poluare: depozitare deșeuri municipale

– natura poluanților: amoniu, fosfați, substanțe organice

– observații: Sistată depozitarea 16.07.2009.

11. Depozit deșeuri municipale – proprietatea privată a statului – Consiliul Local Ocna Mureș

– tipul activității poluatoare: colectarea deșeurilor nepericuloase

– natura sursei de poluare: depozitare deșeuri municipale

– natura poluanților: produse petroliere, substanțe organice

– observații: Sistată depozitarea 16.07.2013.

12. Depozit deșeuri municipale – proprietatea privată a statului – Consiliul Local Abrud

– tipul activității poluatoare: colectarea deșeurilor nepericuloase

– natura sursei de poluare: depozitare deșeuri municipale

– natura poluanților: substanțe organice

– observații: Sistată depozitarea 16.07.2009.

13. Depozit deșeuri municipale – proprietatea privată a statului – Consiliul Local Câmpeni

– tipul activității poluatoare: colectarea deșeurilor nepericuloase

– natura sursei de poluare: depozitare deșeuri municipale

– natura poluanților: metale grele, sol ușor acid, substanțe organice

– observații: Sistată depozitarea 16.07.2009.

14. Depozit deșeuri municipale – proprietatea privată a statului – Consiliul Local Cugir

– tipul activității poluatoare: colectarea deșeurilor nepericuloase

– natura sursei de poluare: depozitare deșeuri municipale

– natura poluanților: amoniu, substanțe organice

– observații: Sistată depozitarea 16.07.2009.

15. Depozit deșeuri municipale – proprietatea privată a statului – Consiliul Local Aiud

– tipul activității poluatoare: colectarea deșeurilor nepericuloase

– natura sursei de poluare: depozitare deșeuri municipale

– natura poluanților: amoniu, substanțe organice

– observații: Sistată depozitarea 16.07.2013.

16. Alba Iulia, Bulevardul Ferdinand, nr. 89 – proprietate privată – OMV Petrom Sucursala Alba

– tipul activității poluatoare: depozit activități comerciale industria petrolieră

– natura sursei de poluare: depozitare combustibili

– natura poluanților: hidrocarburi lichide

17. Sebeș, strada Călărași, nr. 76 – proprietate privată – OMV Petrom Sucursala Alba

– tipul activității poluatoare: depozit activități comerciale industria petrolieră

– natura sursei de poluare: depozitare combustibili

– natura poluanților: hidrocarburi lichide

Siturile contaminate/potenţial contaminate reprezintă zone în care s-au desfășurat în principal activități din industria minieră și metalurgică, unde procesarea și depozitarea deșeurilor s-a făcut fără măsuri preventive, iar impactul cel mai mare asupra mediului provine de la iazurile de decantare și de la haldele de steril, precum și de la instalațiile de prelucrare. De asemenea, industria chimică, prin ansamblul de combinate chimice, petrochimice și fabrici de medicamente, abandonate sau desfășurând încă activități, a constituit un alt sector economic cu impact asupra mediului. Siturile contaminate aferente industriei petroliere variază de la cele mai mici (câmpuri de extracție) la cele mari și complexe (rafinării sau instalații mari de depozitare – distribuție a produselor petroliere), iar o altă cauză a apariției acestor situri sunt depozitele vechi de pesticide, care conțin substanțe periculoase. În plus, alte activități industriale la scară mare și la scară mică, precum industria de prelucrare a metalelor, depozitele de deșeuri menajere neconforme, siturile militare, industria de prelucrare a lemnului, centralele electrice pe cărbune ori activități de transport, au afectat semnificativ mediul.

O mare parte dintre aceste situri sunt complexe industriale privatizate după anul 1990, altele sunt complexe operaționale aflate în proprietatea statului (hale feroviare, unități miniere etc.), dar există și situri orfane/abandonate, fără proprietari legali.

20150656p1001Guvernul a aprobat, în luna august 2015, Strategia Naţională şi Planul Naţional pentru Gestionarea Siturilor Contaminate, documente ale căror prevederi au în vedere diminuarea problemelor legate de contaminarea solului şi apei subterane, ca urmare a activităţilor antropice trecute şi recente desfăşurate pe siturile industriale, şi eliminarea sau limitarea (potenţialelor) riscuri pentru sănătatea umană şi mediu. Ele constituie punctul de plecare pentru viitoare iniţiative legislative care vor trebui să asigure aplicarea proceselor de remediere durabilă a siturilor contaminate, potrivit adevărul.ro.

Strategia își propune să ofere o imagine de ansamblu asupra măsurilor ce trebuie luate pentru a investiga terenul afectat de poluare şi zonele limitrofe şi pentru a decide dacă acesta este un „sit contaminat”, precum şi asupra modului în care vor fi reglementate acţiunile corective şi de validare a terenului remediat pentru  protejarea receptorilor. „Obiectivul acestei strategii este de a trasa principiile în domeniul gestionării siturilor contaminate până în 2015, definit ca termen scurt, de rezolvare a problemei siturilor contaminate care necesită acţiune urgentă până în 2020, definit ca termen mediu, şi de finalizare a acţiunii până în 2050, definit ca termen lung”, se precizează în nota de fundamentare a documentului.

În Strategie a fost trecută și o estimare a necesarului de finanţare. Astfel, costurile estimative pentru siturile potenţial contaminate care necesită investigare şi evaluări de risc, urmând ca pe baza acestora să se stabilească dacă necesită sau nu lucrări de remediere, se ridică la 7.145.320.000 de euro, dintre care 7.098.000.000 euro pentru acțiuni de remediere și 47.320.000 euro pentru acțiuni de investigare.

În cazul unui teren potențial contaminat, costurile pentru evaluarea completă, care va stabili dacă acesta este sau nu contaminat, se ridică la suma de 40.000 de euro.

În cazul siturilor contaminate, costurile estimative se ridică la 1.264.200.000 de euro, dintre care 1.260.000.000 euro pentru acțiuni de remediere și 4.200.000 euro pentru acțiuni de investigare.

Pentru fiecare dintre cele 210 situri contaminate, proprietarii trebuie să plătească 20.000 de euro pentru analizele preliminare necesare. Totodată, operațiunile de decontaminare se ridică la suma de șase milioane de euro pentru fiecare sit.

Costurile totale, pentru siturile contaminate și a celor potențial contaminate, se ridică la peste 8,4 miliarde de euro, cea mai mare parte reprezentând cheltuielile cu decontaminarea celor 1.183 de situri care s-ar putea dovedi contaminate. 

20150656p1002Repartiţia pe judeţe a celor 1183 situri potenţial contaminate:

Alba – 17

Arad – 24

Argeş – 111

Bacău – 103

Bihor – 67

Bistriţa-Năsăud – 8

Botoşani – 5

Braşov – 5

Brăila – 19

Bucureşti – 2

Buzău – 36

Caraş Severin – 9

Călăraşi – 1

Cluj – 9

Constanţa – 12

Covasna – 16

Dâmboviţa – 77

Dolj – 31

Galaţi – 30

Giurgiu – 223

Gorj – 6

Harghita – 30

Ialomiţa – 10

Iaşi – 2

Ilfov – 6

Maramureş – 109

Mureş – 5

Neamţ – 29

Olt – 43

Prahova – 10

Satu Mare – 4

Sălaj – 23

Sibiu – 11

Suceava – 6

Teleorman – 60

Timiş – 7

Tulcea – 4

Vâlcea – 8

Vrancea – 5

20150656p1004Numărul de situri contaminate corespunzător fiecărui judeţ:

Alba – 6

Arad – 10

Argeş – 2

Bihor – 17

Bistriţa-Năsăud – 5

Braşov – 8

Brăila – 2

Bucureşti – 4

Caraş-Severin – 33

Călăraşi – 1

Cluj – 19

Constanţa – 5

Covasna – 4

Dâmboviţa – 2

Giurgiu – 1

Gorj – 7

Harghita – 2

Hunedoara – 41

Iaşi – 5

Mehedinţi – 4

Mureş – 2

Olt – 1

Prahova – 9

Satu Mare – 1

Suceava – 6

Teleorman – 1

Timiş – 2

Tulcea – 1

Vâlcea – 9Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

Patru din zece români și-au redus consumul de carne. Câți spun că țin post. Studiu

Publicat

Patru din zece români spun că și-au redus consumul de carne în ultimele 12 luni, iar 61% dintre aceştia au în vedere produse din carne vegetală pentru perioadele de post, potrivit unui studiu.

92% din consumatorii de carne consumă carne de două ori pe săptămâna, cel puţin. Cu toate acestea, nu sunt puţini nici cei care susţin că şi-au redus consumul de carne în ultimul an (39%).

“Dacă ne uităm în meniul consumat în ultimele 4 săptămâni, descoperim că tinerii de până în 24 de ani consumă în măsură mai mare decât celelalte categorii de vârstă mezeluri vegetale sau înlocuitori de carne – şi asta nu ca opţiune pentru a posti. Este posibil că acest lucru să ne semnalizeze un trend pe care producătorii de carne l-ar putea capitaliza pentru a nu pierde legătura, pe termen mediu şi lung, cu aceşti potenţiali consumatori”, declară Vasi Dragomir, Consumer & Shopper Insights Leader, NielsenIQ România.

Şi pentru că se apropie Postul Paştelui, tot din studiu aflăm că 36% din respondenţi susţin că ţin post din când în când, iar 61% dintre aceştia au în vedere produse din carne vegetală pentru perioadele de post.

Vezi și POSTUL PAȘTELUI 2021: Când începe cel mai lung și aspru post din an. Interdicțiile perioadei și zilele cu dezlegare la pește

9 din 10 români cumpără carne cel puţin o dată pe săptămână.

Tinerii cumpără carne cu o frecvenţa mai mare comparativ cu cei mai în vârstă. La cea mai recentă achiziţie, 87% dintre cumpărătorii de carne declara că au cumpărat carne neprocesată în timp ce 36% au au optat pentru mezeluri. Diferenţa dintre cele două categorii de carne este mai vizibilă în rândul celor mai în vârstă (45-59 de ani).

91% dintre aceştia au optat pentru carne neprocesată la ultima cumpărătură, pe când doar 33% pentru mezeluri.

Preferinţele faţă de tipul de carne variază tot în funcţie de vârstă. Există o probabilitate mai mare ca cei tineri să cumpere carne din pui (79% din cumpărătorii de 18 – 24 de ani) în timp ce categoria celor mai în vârstă să aleagă mai des carne de porc (72% din cumpărătorii de 45-59 de ani).

În ceea ce priveşte capacitatea de a influenţa alegerea magazinului, carnea neprocesata este în top, 67% dintre cumpărători spunând că acest tip de carne a contat cel mai mult pentru alegerea magazinului unde să meargă la cumpărături.

Carnea gătită în casă este consumată cel mai des (75%) şi pare că ocupă un loc central în meniul zilnic al românilor. Originea locală inspiră calitate ridicată în categoria “food”, în general, şi în legătură cu carnea în special.

Studiul s-a desfăşurat online, în perioada octombrie- noiembrie 2020. Eşantionul cuprinde 1000 de respondenţi, utilizatori de internet, din mediul urban, cu vârstă cuprinsă între 18-59 de ani.

sursă: Mediafax

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

ALBA: 81 de cazuri COVID înregistrate în ultimele 24 de ore. Incidența în municipii, orașe și comune din județ

Publicat

În ultimele 24 de ore, în județul Alba au fost înregistrate 81 de cazuri noi COVID-19, potrivit datelor transmise de DSP Alba miercuri, 3 martie.

De la începutul pandemiei, 15.831 de persoane au fost confirmate pozitiv în județul Alba. Dintre acestea, 14412 de persoane au fost declarate vindecate. De asemenea s-au înregistrat 425 decese.

Marți, în Alba au fost prelucrat 744 probe (387 la SJU si 357 la DSP). Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 172979.

Lista localităților din care provin persoanele confirmate în ultimele 24 de ore:

Urban (54 cazuri noi)

Alba Iulia – 25

Aiud – 10

Sebeș – 6

Blaj – 4

Cugir – 4

Ocna Mureș – 4

Câmpeni – 1

Rural (27 cazuri noi)

Ighiu – 3

Lunca Mureșului – 3

Mihalț – 3

Unirea – 3

Valea Lungă – 3

Șona – 2

Șugag – 2

Cricău – 1

Doștat – 1

Jidvei – 1

Pianu – 1

Rădești – 1

Sâncel – 1

Șibot – 1

Vințu de Jos – 1

Incidența cazurilor COVID la 14 zile în județul Alba (17 februarie – 2 martie) 2,35 (anterior 2,38).

TOP localități – Rata incidenței cazurilor noi COVID-19 la 14 zile (județul Alba):

Mediul urban:

Localitate – cazuri în perioada 17 februarie – 2 martie – incidența cazurilor COVID-19:

Alba Iulia – 417 cazuri – 5,45 (anterior 5,58)

Teiuș – 18 cazuri – 2,48 (anterior 3,16)

Sebeș – 100 cazuri – 3,04 (anterior 3,34)

Aiud – 38 cazuri – 1,49 (anterior 1,46)

Cugir – 31 cazuri – 1,20 (anterior 1,28)

Ocna Mureș – 19 cazuri – 1,36 (anterior 1,14)

Blaj – 26 cazuri – 1,25 (anterior 1,30)

Abrud – 5 cazuri – 0,95 (anterior 0,95)

Câmpeni – 5 cazuri – 0,67 (anterior 0,54)

Baia de Arieș – 1 caz – 0,26 (anterior 0,52)

Zlatna – 3 cazuri – 0,38 (anterior 0,38)

Mediul rural:

Localitate – cazuri în perioada 17 februarie – 2 martie – incidența cazurilor COVID-19

Șpring – 30 cazuri – 11,39 (anterior 11,39)

Mihalț – 23 cazuri – 7,02 (anterior 6,11)

Ponor – 4 cazuri – 5,86 (anterior 5,86)

Doștat – 4 cazuri – 3,91 (anterior 2,93)

Unirea – 15 cazuri – 3,04 (anterior 2,43)

Crăciunelu de Jos – 6 cazuri – 2,80 (anterior 2,80)

Lunca Mureșului – 7 cazuri – 2,71 (anterior 1,93)

Berghin – 5 cazuri – 2,61 (anterior 2,61)

Valea Lungă – 8 cazuri – 2,52 (anterior 1,58)

Pianu – 9 cazuri – 2,51 (anterior 2,23)

Cricău – 5 cazuri – 2,49 (anterior 2,49)

Livezile – 3 cazuri – 2,46 (anterior 2,46)

Livezile – 3 cazuri – 2,46 (anterior 2,46)

Ciugud – 8 cazuri – 2,45 (anterior 2,76)

Rădești – 3 cazuri – 2,30 (anterior 2,30)

Lopadea Nouă – 6 cazuri – 2,29 (anterior 2,29)

Șibot – 5 cazuri – 2,05 (anterior 2,05)

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Apel al autorităților: Persoanele care nu pot ajunge să facă vaccinul, să anunțe. Nici o doză nu trebuie irosită

Publicat

Andrei Baciu, vicepreşedintele Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor de Vaccinare, a declarat că dozele de vaccin sunt limitate și nu trebuie irosite. De aceea, persoanele care nu se pot prezenta la centrele de vaccinare când sunt programate, sunt rugate să anunțe acest lucru.

Potrivit procedurilor, dacă rămân doze de vaccin împotriva Covid-19 care nu sunt folosite, personalul din centrele de vaccinare trebuie să sune persoane programate în zilele următoare.

Prioritate trebuie să aibă, însă, persoanele vulnerabile, care sunt imunizate în etapa a II-a a campaniei de vaccinare, a declarat Andrei Baciu.

„Cred că în fiecare centru de vaccinare s-a întâmplat o astfel de situație. Știm ce trebuie să facem, apelăm pe cineva de-a doua zi. Nu vrem să aruncăm doze sub nicio formă”, a spus acesta.

Astfel, persoanele care nu se pot prezenta în ziua și la ora la care au fost programate la vaccinare pot suna la call center, la numărul 021.414.442. Acestea vor fi, de asemenea, reprogramate.

Sursa: digi24.ro

Citeste mai mult
Publicitate

ABRUD

Școala Gimnazială din Abrud va fi reabilitată și modernizată. Proiectul tehnic, lansat la licitație. LISTA lucrărilor propuse

Publicat

Corpul principal al Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Abrud va fi reabilitat și modernizat. De asemenea, se propune construirea unei anexe și a unui depozit de lemn, dar și amenajarea unui teren de sport și a incintei. Primăria Abrud a lansat miercuri o licitație pentru realizarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție.

Primăria Abrud a lansat miercuri, 3 martie, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), o licitație pentru realizarea proiectului tehnic și a detaliilor de executie, verificarea tehnică de calitate și întocmire aviz, asistența tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul „Reabilitare si modernizare clădire (corp principal Școala Gimnazială), desființare centrală termică, construire anexă și depozit de lemn, amenajare teren sport și incintă”.

Valoarea totală estimată este de 232.076,78 de lei, fără TVA. 

Potrivit caietului de sarcini, se propun următoarele lucrări de bază: 

Reabilitare și modernizare corp principal – Școala Gimnazială

Se propune reabilitarea și modernizarea clădirii pentru crearea unui spațiu care să permită desfășurarea în condiții optime a activităților educaționale.

În acest scop se propun următoarele intervenții: reparații șarpantă și învelitoare; termosistem; intervenții la interiorul clădirii; intervenții la exteriorul clădirii.

  • înlocuirea elementelor din lemn deteriorate ale șarpantei și ignifugarea lor, înlocuirea învelitoarei, jgheaburilor și burlanelor, aplicarea de folie hidroizolantă peste noua astereală, înlocuirea șipcilor și contrașipcilor,
  • termoizolarea pereților exteriori cu vată bazaltică de 15 cm, termoizolarea soclului cu polistiren ignifugat de 5 cm,
  • refacerea finisajelor, pardoselilor, peretiilor interiori, refacere balustradă interior,

  • mascarea conductelor de instalații,
  • recompartimentarea zonei bibilioteci și refuncționalizarea laborator chimie în cabinet medical,
  • montare glaf la exteriorul ferestelor,
  • înlocuirea obiectelor sanitare, amenajare grup sanitar și refacere rampe de acces pentru persoane dizabilități,
  • realizarea de instalații cu rol de securitatea la incendiu,

Construire depozit lemne

Se propune realizarea unei clădiri pentru depozitarea necesarului de lemne cu regimul de înălțime P (pentru încălzirea spațiilor interioare din incinta și obținerea apei clade) având un sistem constructiv mixt din cadre de beton armat și zidărie portantă de 25 cm. (zidaria portantă va fi realizată din cărămidă ecologică). Șarpanta se va realiza din lemn de răşinoase, ecarisat și ignifugat și va sprijini pe placa de beton armat de peste parter, iar învelitoarea va fi din țiglă ceramică.

Clădirea va fi prevăzută cu trotuar de gardă, cu panta spre exterior de 2 %.

Finisaje exterioare: tencuieli decorative (culoare alb) și tâmplărie PVC alb cu geam termopan.

Finisaje interioare: tencuieli driscuite, zugrăveli lavabile, ciment sclivisit.

Construire anexă (ct, atelier, vestiare și depozit pentru terenul de sport)

Se propune realizarea unei anexe cu regimul de înălțime P (în care se va amplasa centrala termică, atelier, vestiare și depozit pentru terenul de sport) având un sistem constructiv mixt din cadre de beton armat și zidărie portantă de 25 cm.

Zidurile interioare de compartimentare se vor realiza din cărămidă de 25 cm, 15 cm respectiv 12 cm. Şarpanta se va realiza din lemn de răşinoase, ecarisat și ignifugat și va sprijini pe placa de beton armat de peste parter, iar învelitoarea va fi din țiglă ceramică.

Construire teren sport acoperit

Se propune realizarea unui teren de sport acoperit, având o structură metalică (profile rectangulare din oțel) pe care este tensionată o pânză PVC cu inserție textilă, impermeabilă, de culoare gri, în vederea protejării terenului de intemperii (ploaie, zăpadă, vânt, soare, etc.), laterealele fiind închise cu perdea culisantă, pe o înălțime de 2 m. Pe toată suprafața terenului se va realiza o placă slab armată de beton, pe care va fi aplicat gazon sintetic.

Amenajare incintă (refacere împrejmuire, amenajare alei și zone verzi)

Se propune corectarea sistematizării verticale a terenului din incintă, pentru dirijarea apelor pluviale. Se va reface împrjmuirea incintei, având înălțimea de 1,20 m la limita de proprietate dinspre strada Cloșca, respectiv 2 m pe restul conturului incintei.

Gardul va fi realizat din stâlpi metalici și panouri din fier forjat. Aleile din incintă vor fi realizate cu dale de beton, montate în șapă de beton, prevăzute cu pante pentru direcționarea apelor pluviale.

Zonele verzi vor fi amenajate cu gazon de trafic intens.

Desființare centrală termică existentă

Clădirea în care este amplasata centrala termică este într-o stare avansată de degradare. Aceasta este propusă pentru desființare.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate