Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Parcări subterane, străzi cu sens unic, reţea de piste pentru biciclişti. Planurile Primăriei Alba Iulia până în 2030. Proiect în dezbatere


Publicat

alba iulia orasParcări subterane, străzi cu sens unic, pietonale noi, sistem integrat de piste pentru bicicliști, autobuze electrice pentru transportul public, spaţii verzi şi de agrement, zone de încasare diferențiată a tarifului pentru parcarea vehiculelor, modernizarea unor artere rutiere, reconfigurarea nodului de circulație rutieră Partoş-Pasarelă sau pasaje peste râul Ampoi sunt câteva dintre proiectele avute în vedere de Primăria Alba Iulia pentru eficientizarea şi dezvoltarea infrastructurii din oraş, în perioada 2015-2030. Toate aceste propuneri se regăsesc în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, aflat în consultare publică, până în 2 septembrie.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) pentru municipiul Alba Iulia, pe perioada de implementare 2015-2030 cuprinde și preia, sub formă specifică, indicații și propuneri din documentele cu caracter programatic de coeziune la Uniunea Europeană, se arată în document.

A fost realizat de Alter Ego Group SRL, pentru Primăria Alba Iulia. Au fost luate în considerare şi exemple din localităţi cu caracteristici comune.

Prezintă perspective din domeniul transporturilor, nevoi actuale și de viitor ale populației, influențate de conceptul de intermodalitate. Are ca scop conectarea eficientă a diferitelor mijloace de transport, precum transportul pe cale ferată, tramvai, autobuz etc. Urmăreşte utilizarea eficiente a terenurilor, cât mai rară a autoturismelor prin asigurarea mobilităţii intra şi interurbane, pentru mai puţină poluare.

Propune o viziune, obiective și măsuri, prin care sunt propuse un set de proiecte cu rol de a diminua sau elimina disfuncții din cadrul orașului, la nivelul mobilității urbane și periurbane (din zona de influență a municipiului Alba Iulia). Modul de clasificare a acestor proiecte și prioritizarea lor (detaliate în cadrul următoarelor capitole) are la bază obiectivele strategice generale și specifice din cadrul documentelor strategice la nivel European, naţional, regional, județean și local (la nivelul municipiului Alba Iulia).

Au fost prioritizate 6 proiecte principale și 43 de proiecte secundare. Aceste proiecte se încadrează în bugetul operațional alocat, de 69 de milioane euro, municipiului Alba Iulia.  “Această listă de proiecte nu cuprinde neapărat toate prioritățile municipalității. Așa cum se indică în Strategia de dezvoltare a municipiului Alba Iulia, orașul are multe nevoi, iar în anii următori pot apărea altele noi, în acest context”, transmit iniţiatorii Planului de Mobilitate Urbană Durabilă.

Lista detaliată a proiectelor din cadrul PMUD Alba Iulia pentru perioada 2015-2020-2030

Proiect de îmbunătățire a rutelor si traseelor trasportului public din municipiul Alba Iulia

– proiect de mentenanță, monitorizare și gestionare a sistemului de transport

– achiziția de autobuze electrice pentru transportul public din municipiul Alba Iulia

– proiect de implementarea sistemului afișaj electronic în stațiile de transport în comun

Proiect de amenajare si reamenajare a spatiilor verzi din cadrul municipiului Alba Iulia integrat cu masterplanul de amenajare piste pentru bicicliști

– proiect de reabilitare a spațiilor verzi dintre blocuri

– proiect de reabilitare și remodelare a spațiilor verzi de aliniament aferent pistelor pentru bicicliști

– proiect de realizare de squar-uri în urma remodelării intersecțiilor nemaforizate sau cu prospecte stradale variabile

– proiect de reabilitare a spațiilor de joacă pentru copii din zonele rezidențiale, din cadrul municipiului Alba Iulia

– proiect de amenajare spații noi de joacă pentru copii în zonele rezidențiale (UTR L1, L2, L3, L3A)

– proiect de mentenanţă, monitorizare și gestionare a sistemului integrat de spații verzi amenajate, locuri de agrement, sport și loisir

– proiect de reabilitare si reamenajare a zonelor de agrement, sport și loisir

Proiect de amenajare piste pentru bicicliști și zone de stocare în cadrul municipiului Alba Iulia integrat cu masterplanul de amenajare a spațiilor verzi

– proiect de realizare sistem integrat de piste pentru bicicliști (în continuarea celor existente) pe următoarele artere de circulație: strada Take Ionescu, Bd. Încoronării, Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Horea, Calea Moților (de la intersecția cu Bd. Republicii spre interiorul orașului)) strada Marcus Aurelius, strada Nicolae Bălcescu, strada Decebal, strada Octavian Goga, strada Mihai Viteazu, Bd. Ferdinand I, strada București, strada Avram Iancu, strada Morii, strada Mărășești, Calea Ciugudului, strada Tudor Vladimirescu (de la intersecția cu Bd. Republicii spre interiorul orașului), strada Alexandru Ioan Cuza, Bd. Republicii, Bd. Revoluției 1989, strada Colșca, strada Ion Agârbiceanu, strada Toporașilor, strada Constantin Noica, strada Nazareth Illit, strada Constantin Galeriu, strada Varese, strada Muncel, strada Bayonne, strada Mureșului (Bărăbanț), strada Vasile Goldiș, strada Aurel Vlad, strada Lăcrănjan, Strada Izvorului, strada Brândușei și strada Carpenului (Păclișa)

– proiect de realizare zone de stocare (inchiriere biciclete) la nivelul municipiului Alba Iulia

– proiect de mentenanţă, monitorizare și gestioare a sistemului integrat de piste pentru bicicliști

– proiect de reamenajare a spațiilor verzi și trama pietonală pe traseele pistelor pentru bicicliști

Proiect privind incluziunea socială prin accesibilitate la spațiile publice din oraș

– proiect de prelungire a pietonalului, de la intersecția bd. Transilvaniei cu Bd. Revoluției 1989, spre Catedrala Unității Naționale

– proiect de amenajare a pietonalului dintre Parcul Unirii și Stadionul municipal Victoria, amenajarea pietonalului de la centru comercial Alba Mall până la intersecția cu strada Henri Coandă

– proiect de amenajarea a pietonalului de la intersecția Calea Moților cu Bd. Ferdinand I, până la intersecția dintre strada Primăverii și Bd. Ferdinand I, inclusiv pe strada Mihai Viteazu

– proiect de amenajare a pietonalului de la intersecția dintre strada Primăverii cu Bd. Ferdinand I până în zona stației CFR Alba Iulia

– proiect de amenajare a pietonalului din Parcul Unirii până la Biserica Sf. Ecaterina

Proiect de realizare Park & ride/bike pentru vizitatori, rezidenți și navetiști

– proiect de realizare parcare subterană în cadrul proiectului de remodelare a spațiului din fața gării ce cupriunde și zona de autogară, din str. Iașilor

– proiect de realizare a unei parcări subterane (în cadrul proiectului Park & Bike – OS.5), prin reconfigurare Bd Transilvaniei

– proiect de remodelare spațială (în cadrul proiectului Prak & Bike – OS.5) a zonei din fața gării ce cupriunde și zona de autogară, din str. Iașilor

– proiect de realizare a unei parcări subterane (în cadrul proiectului Park & Bike – OS.5), în zona Piața I.C. Brătianu

– proiect de realizare a unei parcări subterane/supraterane (în cadrul proiectului Park & Bike – OS.5), pe calea Ciugudului, între Șoseau de Centură și râul Ampoi

– proiect de realizare a unei parcări subterane/supraterane (în cadrul proiectului Park & Bike – OS.5), pe strada Alexandru Ioan Cuza (Bărăbanți)

– proiect de realizare a unei parcări subterane/supraterare (în cadrul proiectului Park & ride – OS.5), pe Calea Moților la intersecție cu strada Varese

– proiect de realizare a unei parcări subterane/supraterare (în cadrul proiectului Park & ride – OS.5), la descărcare de pe autostrada Sebeș-Turda

– proiect de realizare parcaje subterane sub terenurile libere din curțile școlilor și amenajarea suprateranului în concordanță cu funcțiunea de educație/învățământ

– proiect de informare și prezentare a concepetelor de Park & ride și Park & bike

Proiect de fluidizare a traficului în oraș

– proiect de conectare a Bd. Revoluției 1989 cu descărcarea de pe autostrada Sebeș-Turda (în dreptul străzii Rogozului) prin strada Ion Lăncrănjan și strada Izvorului

– proiect de stabilire a zonelor de încasare diferențiată a tarifului pentru parcarea vehiculelor

– proiect de modernizare a străzilor: strada Mircea Eliade și strada Pinului până la intersecția cu strada Brândușei

– proiect de modernizare a străzii Valea Plopii

– proiect de modernizare a străzilor: strada Stejarului, strada Pescarilor și strada Cabanei, până-n strada Turnătoriei (Bărăbanț)

– proiect de implementare, monitorizare și gestionare a orarului de funcționare a sistemului de colectare deșeuri menajere, acesta realizându-se până la ora 7:00 dimineață

– proiect de implementare, monitorizare și gestionare a orarului de funcționare a sistemului de salubrizare a spațiilor publice (trotuare, spații verzi și carosabil), acesta realizându-se până la ora 7:00 dimineață

– proiect de implementare, monitorizare și gestionare a orarului de funcționare a sistemului de salubrizare a spațiilor publice (trotuare, spații verzi și carosabil), acesta realizându-se până la ora 7:00 dimineață

– proiect de realizare străzi cu sens unic, pe strada Marcus Aurelius, strada Dr. Ion Rațiu, strada Vânătorilor, strada Toporașilor, strada Timotei Cipariu, strada 9 Mai, strada Ion Agârbiceanu, strada Cloșca, strada Vasile Goldiș, strada Lalelelor, strada Henri Coandă, strada Doinei, strada Nicolae Bălcescu, strada Decebal, strada Octavian Goga, strada Mihai Viteazu, strada Basarabiei și Bd. Ferdinand I

– proiect de implementarea sistemului integrat de semaforizare

– proiect de realizarea a 7 (șapte) noduri de transfer a populației la intrarea în oraș

– proiect de realizare a graficului de timp privind livrare mărfuri în zona istorică și centrală

– modernizarea străzilor din zonele: Chip, Seigau-Vii, Alba Iulia-Micești, Micești spre Sard

– reconfigurarea nodului de circulație rutieră Partoş-Pasarela (DN1, Km 379+164 M)

– proiecte de realizare pasarele, pasaje, poduri peste Ampoi.

AICI, proiectul integral.

Documentele strategice și programate, în general, au ca rezultat o listă lungă de proiecte fără identificarea și utilizarea de instrumente ”filtru” ce determină o ierarhizare după prioritate. Aceasta înseamnă că realizarea proiectelor au loc într-un mod aleatoriu, fără un grafic de implementare adesea afectate de întârzieri, în cel mai sumbru caz nu primesc finanțare nerambursabilă (după caz), se mai arată în document. Deoarece autoritățile locale nu au o listă concretă de priorități, ele tind să acționeze într-un mod mai degrabă reactiv (de exemplu, la presiunea din partea publicului) decât proactiv. Ordonarea corectă după priorități presupune existența a cel puțin trei elemente: un grafic de gestionare și implementare a proiectelor; un buget operațional; o metodologie pentru ordonarea proiectelor după prioritate (element detaliat în prezentul document).

Explicaţii privind o parte dintre proiectele propuse:

Configurația rețelei nu poate prelua mulțumitor valorile de trafic de la orele de vârf, motiv pentru care în anumite intersecții se formează temporar blocaje. Capacitățile reduse ale străzilor devin astfel premiza accentuării fenomenelor de congestie. În acest context, se impun măsuri pentru creșterea capacității prin:

– interzicerea staționarii în lungul arterelor principale din oraș;

– lărgirea sau introducerea de străzi cu sens unic.

Sunt de asemenea încă numeroase străzi nemodernizate, cu infrastructură învechită (străzi pietruite sau chiar de pământ). În aceste condiții traficul se distribuie natural pe străzile adiacente, amplasate la periferia orașului, acestea din urmă preluând de asemenea traficul greu și pe cel de tranzit local.

Capacitatea de circulație a acestor străzi este mult redusă de existența autovehiculelor parcate în lungul străzii. Parcajele amenajate se dovedesc a fi insuficiente, staționarea autovehiculelor în lungul străzilor fiind prezentă atât în zonele rezidențiale, căt și în cele comerciale. Străzi în această situație sunt: Bd. Revoluției din 1989, strada Cloșca, Bd. Ferdinand I, strada Vasile Goldiș, Calea Moților.

Intersecțiile semaforizate funcționează cu program fix, în majoritatea cazurilor cu o structură a fazelor și o alocare a timpilor de verde care conduce la timpi de așteptare foarte mari.

Volumele de trafic cele mai importante s-au observat pe Calea Moților și pe Bd. Ferdinand I. Alte valori semnificative s-au remarcat pe celelalte artere principale din oraș, mai ales în zona de intersecție dintre Calea Moților și Bd. Republicii, Bd. Revoluției din 1989 și Bd. Transilvaniei (în dreptul Spitalului Județean). Valori ale densității, foarte ridicate în comparație cu celelalte străzi din rețea, sunt detectate pe tronsoane ale străzilor: strada Cloșca, strada Vasile Goldiș, strada Gheorghe Șincai și strada Tudor Vladimirescu.

Se recomandă extinderea și dezvoltarea unei artere rutiere principale care face legătura de la intersecția Bulevardului Revoluției 1989 cu Strada Lalelelor până la intersecția Străzii Viilor cu Bulevardul Ferdinand I. În această zonă există două cartiere rezidențiale (cartierul Recea și cartierul din Zona Dinamita) și Fabrica de porțelan APULUM. Se consideră foarte necesara asigurarea și creșterea accesibilității pe sectorul amintit anterior, acesta întregind arterele rutiere majore ce definesc a doua zonă concentrică a municipiului. Cu excepția aspectelor privind necesitatea unor intervenții în zona amintită anterior, toate celelalte artere rutiere principale (bulevarde) prezintă o stare tehnică foarte bună.

În afară de Șoseaua de Centură Alba Iulia care asigură o continuitate, dar care în schimb prezintă o stare tehnică ce necesită pe anumite porțiuni lucrări de modernizare, celelalte legături rutiere majore ce definesc al 3-lea inel concentric ar trebui create. O prioritate trebuie să o reprezinte arterele rutiere majore care asigură accesibilitate în și spre cartierul Bărăbanț și Orizont.

Considerând numai potențialul turistic pe care municipiul Alba Iulia îl are datorită zonei istorice și este de așteptat ca zonele de dezvoltare propuse să se concretizeze în următorii ani, de aceea este nevoie de modernizarea infrastructurii de transport rutiere, de creșterea capacității arterelor existente, atât prin interzicerea parcărilor în lungul străzilor principale, cât și prin lărgirea unor străzi de la 2 la 4 benzi. Vor trebui identificate noi spații pentru amenajarea de parking-uri, dar în același timp ar trebui descurajat transportul cu vehiculele individuale, accesul transportului periurban în zona central a orașului și încurajat transportul alternativ. În perspectiva creșterii valorilor de trafic în zona centrală se recomandă semaforizarea unor intersecții și sincronizarea instalațiilor pe axe de circulație.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

4 Comentarii

4 Comments

  Lasă un comentariu

  Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


  Publicitate

  ECONOMIE

  Majorarea pensiilor cu 40% și creșterea salariilor pentru profesori, în dezbatere astăzi în Parlament la rectificarea bugetară

  Publicat

  pensii bani

  Plenul Parlamentului se va reuni marţi pentru dezbaterea proiectelor privind rectificarea bugetului de stat şi al asigurărilor sociale de stat pe acest an, care includ amendamentul PSD referitor la creşterea punctului de pensie cu 40%.

  Şedinţa va începe la 13,00.

  Miercuri, Comisiile de buget ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au dat raport de adoptare rectificării bugetare, cu 20 de voturi „pentru” şi unul „împotrivă”, adoptând un amendament al PSD care abrogă articolul potrivit căruia punctul de pensie se majorează cu 14% şi rămâne în vigoare creşterea acestuia cu 40%, prevăzută în legea sistemului public de pensii.

  Alte amendamente ale PSD adoptate de comisii se referă la majorarea cu 1 miliard de lei a sumelor repartizate UAT-urilor; la suplimentarea cu 5,635 milioane de lei a bugetului Camerei Deputaţilor, pentru a achiziţionarea de echipamente necesare dotării birourilor parlamentare din teritoriu, la schimbarea legislaturii, precum şi la suplimentarea cu 67 milioane de lei a bugetului Ministerul Agriculturii, pentru finanţarea Programului de realizare a sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor.

  Totodată, la propunerea PSD, s-a aprobat şi majorarea din acest an a salariilor de bază pentru personalul didactic de predare, aşa cum este prevăzut în lege, suplimentarea bugetului Ministerului Economiei cu 400 de milioane lei, pentru programul Start-Up Nation şi a bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte cu 20 de milioane de lei pentru continuarea lucrărilor la Catedrala Mântuirii Neamului. Plafonul privind datoria publică, conform metodologiei UE, pentru sfârşitul anului 2020, este de 40% din PIB, mai prevede un amendament adoptat de comisii.

  La dezbaterile din comisii nu au participat parlamentarii PNL.

  Luni, premierul Ludovic Orban a declarat că bugetul ”nu îşi mai poate permite nicio creştere a cheltuielilor în momentul de faţă” şi a făcut apel la toate forţele politice să nu sprijine în Parlament raportul comisiilor de specialitate privind rectificarea bugetară.

  „Bugetul nu-şi mai poate permite nicio creştere a cheltuielilor în momentul de faţă. În urma zilei negre de la Parlament în care pesediştii din Comisia de buget-finanţe au adoptat nişte modificări la ordonanţa de rectificare, la ora actuală România se află într-un pericol extrem de mare. Fac apel către toate forţele politice să nu sprijine în Parlament raportul adoptat de Comisia de buget-finanţe pentru ca asta va atrage consecinţe nefaste pentru economia românească, inclusiv pentru capacitatea României de a atrage investiţii, fonduri europene, de a fi considerat un partener solid. Ori cred că e de ajuns şi trebuie pus punct acestui mod iresponsabil de a face politică”, a afirmat Ludovic Orban.

  Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat că social-democraţii rămân consecvenţi şi vor vota în Parlament creşterea pensiilor conform legii.

  „Rămânem consecvenţi! Mâine (marţi-n.r.) vom vota în Parlament creşterea pensiilor conform legii! Iohannis şi Orban au umilit destul persoanele în vârstă! I-aţi fugărit cu poliţia şi i-aţi amendat în starea de urgenţă! I-aţi ţinut la cozi în faţa spitalelor, fără acces la tratament! I-aţi ţinut fără medicamente esenţiale, aşa cum este Euthyrox, iar acum vă plângeţi că se îmbolnăvesc! Nu le-aţi dat nicio mască din cele promise, dar îi amendaţi dacă nu au! Ajunge! Orice guvern normal la cap îşi respectă seniorii. Nu îşi bate joc de ei. Sunt părinţii şi bunicii noştri. Sunt oamenii care v-au crescut, nu povara de care nu ştiţi cum să scăpaţi mai repede acum. N-aţi făcut nimic pentru ei. Aplicaţi legea măcar. Opriţi-vă din furat şi veţi avea bani pentru pensii! Sunt 5 milioane de pensionari care aşteaptă să li se facă dreptate. Să-i vedem mâine pe cei care se opun acestei dreptăţi”, a scris Ciolacu pe Facebook.

  sursă: agerpres.ro.

  Citeste mai mult
  Publicitate

  ACTUALITATE

  Un miliard de euro pentru IMM-uri, PFA și ONG. Peste 22.000 de aplicanți sunt înregistrați în platforma online

  Publicat

  Peste 22.000 de potențiali aplicanți s-au arătat interesați de ajutoarele de stat în valoare totală de 1 miliard de euro pentru firmele mici și mijlocii (IMM), persoanele fizice autorizate (PFA), organizațiile neguvernamentale (ONG) și cabinetele medicale individuale implicate în lupta anti-COVID-19.

  Aceștia s-au înregistrat pe platforma online, cu user și parolă, în aproape o saptămână, potrivit datelor oficiale de la Ministerul Economiei.

  https://granturi.imm.gov.ro/ (fără www) este platforma online deschisă de Ministerul Economiei în 15 septembrie și gestionată tehnic de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS). Prima etapă este cea a preînregistrării datelor potențialilor beneficiari ai schemelor de microgranturi, granturi pentru capital de lucru şi pentru investiţii, potrivit startupcafe.ro.

  Ministerul Economiei a publicat în consultare publică proiectele de proceduri pentru primele două măsuri de fonduri europene POC:

  Măsura 1 – microgranturi de 2.000 Euro – cheltuielile eligibile

  – fonduri de 100 de milioane de euro

  – vor fi acordate microgranturi de câte 2.000 de euro fiecare unor beneficiari: microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) care nu au avut angajați anul trecut, PFA, ONG-uri și cabinete medicale individuale care au implicate în lupta anti-COVID-19

  – finanțarea în ordinea primul venit – primul servit.

  – categorii eligibile pentru finanțare: cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari; datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate; cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat; cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă; cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2; cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente; cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității; cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

  Firmele aplicante trebuie să fie din domeniile din anexa 1 a OUG 130/2020.

  Măsura 2 – granturi de capital de lucru de 2.000-150.000 Euro

  – beneficiari eligibili IMM-uri (inclusiv microîntreprinderi) din lista de la anexa 2 a OUG 130/2020, plus ONG-urile de educație

  – buget de 350 milioane euro; 307,5 milioane de euro reprezintă finanțarea nerambursabilă prin schema de ajutor de stat

  – se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de 10.000 de beneficiari cu sume cuprinse între 2.000 și 150.000 euro fiecare

  – banii vor fi acordați în ordinea primul venit-primul servit

  – domenii de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia, servicii din domeniul transporturilor, agențiilor de turism, editurilor/librăriilor/ bibliotecilor, industriilor creative, precum și al organizărilor de evenimente a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă ori redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă.

  Valoarea granturilor de capital de lucru pentru IMM se va calcula astfel:

  pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;

  pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 13.501 și 1.000.000 euro, valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro.

  Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.

  Dacă un beneficiar de ajutor de stat face parte din categoria întreprinderilor legate și a depus mai multe cereri de finanțare pentru obținerea grantului necesar capitalului de lucru, valoarea cumulată a grantului pentru capital de lucru care urmează a fi acordat nu poate depăși 250.000 euro echivalent în lei la data plății grantului pentru capital de lucru.

  AICI, mai multe detalii despre finanțări.

  surse: startupcafe.ro, imm.gov.ro

  Citeste mai mult
  Publicitate

  ECONOMIE

  Noi localități în care se reduce vârsta de pensionare. Modificări în vigoare din 21 septembrie

  Publicat

  pensionari

  Legea potrivit căreia beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani, fără penalizare, persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în unele zone afectate de poluarea remanentă, precum şi pe o rază de 8 km în jurul acestora, a intrat în vigoare de astăzi.

  Este vorba despre Legea nr. 207/2020 – modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 858 din 18 septembrie 2020.

  Potrivit acesteia, de reducerea vârstei standard de pensionare cu doi ani beneficiază „persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă din cauza extracţiei, preparării şi arderii cărbunelui sau a şisturilor bituminoase, a extracţiei şi preparării minereurilor de uraniu, a extracţiei şi prelucrării minereurilor feroase şi neferoase cu conţinut de praf sau de emisii de gaze cu efect de seră, de amoniac şi derivate de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, feldspat şi siliciu ori de radiaţii din minereuri radioactive, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent, cianuri, de pulberi metalice şi/sau de cocs metalurgic” din mai multe localităţi, pe o rază de 8 km în jurul acestora.

  Localităţile menţionate în lege sunt:

  Abrud, Baia de Arieş, Lupşa, Roşia Montană şi Zlatna din judeţul Alba;

  Baia Mare, Călăraşi, Copşa Mică, Drobeta-Turnu Severin, Slatina, Târgu Mureş, Târnăveni, Turnu Măgurele şi Aninoasa, Baia de Criş, Băiţa, Brad, Călan, Certej, Criscior, Deva, Ghelari, Hunedoara, Lupeni, Orăştie, Petrila, Petroşani, Şoimuş, Teliuc, Uricani, Veţel, Vulcan din judeţul Hunedoara.

  Alte localităţi incluse în listă sunt:  Slobozia din judeţul Ialomiţa; Iacobeni şi Vatra Dornei din judeţul Suceava; Margina, Nădrag şi Tomeşti din judeţul Timiş; Berbeşti şi Râmnicu-Vâlcea din judeţul Vâlcea.

  surse: agerpres.ro, businessmagazin.ro

  Citeste mai mult
  Publicitate

  EDUCAȚIE

  Condițiile de concurs pentru 500 de posturi suplimentare în învățământ, publicate în Monitorul Oficial. Cum va fi proba scrisă

  Publicat

  examen profesor

  Cei care vor dori să ocupe unul din cele 500 de posturi ce vor fi scoase la concurs în sistemul de învățământ, aprobate suplimentar de Guvern, vor trebui să susțină o probă scrisă.

  Condițiile de desfășurare a concursurilor au fost aprobate de Ministerul Educației prin ordinul nr. 5574/2020 și publicate luni în Monitorul Oficial.

  Proba scrisă va fi data de școală, cu subiecte făcute de unitatea de învățământ. Evaluarea va fi făcută tot de școala angajatoare.

  “Proba scrisă se susține pe baza subiectelor elaborate de comisia de elaborare a subiectelor/baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise, constituită la nivelul unității de învățământ/consorțiului școlar/grupului de unități de învățământ care s-au asociat temporar, în concordanță cu programele specifice pentru concurs în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului Educației și Cercetării, și se evaluează prin note de la 10 la 1. Comisiile de elaborare a subiectelor/baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise asigură, la cererea candidaților, și traducerea subiectelor în limbile minorităților naționale”, potrivit Ordinului citat de edupedu.ro.

  Concursul se va da pe baza Metodologiei din 2 septembrie 2013 de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin OMEN 4.959/2013.

  Angajarea va fi pe perioadă determinată, iar pentru a fi admiși, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 la proba scrisă.

  “Înscrierea candidaților la concurs/testare și înregistrarea contestațiilor la proba scrisă se pot realiza și electronic, conform procedurilor stabilite la nivelul unităților de învățământ avizată de inspectoratul școlar, pe care le comunică persoanelor interesate inclusiv prin afișare pe saitul Inspectoratului școlar. Prin procedurile stabilite sunt adaptate modalitățile de înscriere și de preluare și înregistrarea contestațiilor, în situația în care aceste activități se organizează și se desfășoară în sistem online”, prevede actul normativ.

  La înscrierea la concurs/testare, candidații prezintă obligatoriu și cazierul judiciar, prevede documentul.

  Candidații la școli care au clase cu predare în alte limbi vor da și o probă orală:

  Interviul și probele orale pot fi susținute online după încetarea stării de alertă:

  “Unitățile de învățământ stabilesc proceduri specifice avizată de inspectoratul școlar, astfel încât la încetarea stării de alertă, probele practice sau orale din inspecțiile și inspecțiile din cadrul concursului, precum și interviul din cadrul testării personalului fără studii corespunzătoare postului se poate fi susținute și în sistem online”

  Guvernul a aprobat, în ședința de joi, 10 septembrie 2020, suplimentarea cu 500 a numărului de posturi în unitățile din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021. Măsura are drept obiectiv “să nu fie prejudiciat dreptul la educație al elevilor” în anul școlar care începe cu stare de alertă.

  sursă: edupedu.ro

  Citeste mai mult
  Publicitate
  Publicitate
  Publicitate
  Publicitate
  Publicitate
  Publicitate
  Publicitate
  Publicitate
  Publicitate
  Publicitate