Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Parcări subterane, străzi cu sens unic, reţea de piste pentru biciclişti. Planurile Primăriei Alba Iulia până în 2030. Proiect în dezbatere

Publicat

alba iulia oras Parcări subterane, străzi cu sens unic, pietonale noi, sistem integrat de piste pentru bicicliști, autobuze electrice pentru transportul public, spaţii verzi şi de agrement, zone de încasare diferențiată a tarifului pentru parcarea vehiculelor, modernizarea unor artere rutiere, reconfigurarea nodului de circulație rutieră Partoş-Pasarelă sau pasaje peste râul Ampoi sunt câteva dintre proiectele avute în vedere de Primăria Alba Iulia pentru eficientizarea şi dezvoltarea infrastructurii din oraş, în perioada 2015-2030. Toate aceste propuneri se regăsesc în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, aflat în consultare publică, până în 2 septembrie.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) pentru municipiul Alba Iulia, pe perioada de implementare 2015-2030 cuprinde și preia, sub formă specifică, indicații și propuneri din documentele cu caracter programatic de coeziune la Uniunea Europeană, se arată în document.

A fost realizat de Alter Ego Group SRL, pentru Primăria Alba Iulia. Au fost luate în considerare şi exemple din localităţi cu caracteristici comune.

Prezintă perspective din domeniul transporturilor, nevoi actuale și de viitor ale populației, influențate de conceptul de intermodalitate. Are ca scop conectarea eficientă a diferitelor mijloace de transport, precum transportul pe cale ferată, tramvai, autobuz etc. Urmăreşte utilizarea eficiente a terenurilor, cât mai rară a autoturismelor prin asigurarea mobilităţii intra şi interurbane, pentru mai puţină poluare.

Propune o viziune, obiective și măsuri, prin care sunt propuse un set de proiecte cu rol de a diminua sau elimina disfuncții din cadrul orașului, la nivelul mobilității urbane și periurbane (din zona de influență a municipiului Alba Iulia). Modul de clasificare a acestor proiecte și prioritizarea lor (detaliate în cadrul următoarelor capitole) are la bază obiectivele strategice generale și specifice din cadrul documentelor strategice la nivel European, naţional, regional, județean și local (la nivelul municipiului Alba Iulia).

Au fost prioritizate 6 proiecte principale și 43 de proiecte secundare. Aceste proiecte se încadrează în bugetul operațional alocat, de 69 de milioane euro, municipiului Alba Iulia.  “Această listă de proiecte nu cuprinde neapărat toate prioritățile municipalității. Așa cum se indică în Strategia de dezvoltare a municipiului Alba Iulia, orașul are multe nevoi, iar în anii următori pot apărea altele noi, în acest context”, transmit iniţiatorii Planului de Mobilitate Urbană Durabilă.

Lista detaliată a proiectelor din cadrul PMUD Alba Iulia pentru perioada 2015-2020-2030

Proiect de îmbunătățire a rutelor si traseelor trasportului public din municipiul Alba Iulia

– proiect de mentenanță, monitorizare și gestionare a sistemului de transport

– achiziția de autobuze electrice pentru transportul public din municipiul Alba Iulia

– proiect de implementarea sistemului afișaj electronic în stațiile de transport în comun

Proiect de amenajare si reamenajare a spatiilor verzi din cadrul municipiului Alba Iulia integrat cu masterplanul de amenajare piste pentru bicicliști

– proiect de reabilitare a spațiilor verzi dintre blocuri

– proiect de reabilitare și remodelare a spațiilor verzi de aliniament aferent pistelor pentru bicicliști

– proiect de realizare de squar-uri în urma remodelării intersecțiilor nemaforizate sau cu prospecte stradale variabile

– proiect de reabilitare a spațiilor de joacă pentru copii din zonele rezidențiale, din cadrul municipiului Alba Iulia

– proiect de amenajare spații noi de joacă pentru copii în zonele rezidențiale (UTR L1, L2, L3, L3A)

– proiect de mentenanţă, monitorizare și gestionare a sistemului integrat de spații verzi amenajate, locuri de agrement, sport și loisir

– proiect de reabilitare si reamenajare a zonelor de agrement, sport și loisir

Proiect de amenajare piste pentru bicicliști și zone de stocare în cadrul municipiului Alba Iulia integrat cu masterplanul de amenajare a spațiilor verzi

– proiect de realizare sistem integrat de piste pentru bicicliști (în continuarea celor existente) pe următoarele artere de circulație: strada Take Ionescu, Bd. Încoronării, Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Horea, Calea Moților (de la intersecția cu Bd. Republicii spre interiorul orașului)) strada Marcus Aurelius, strada Nicolae Bălcescu, strada Decebal, strada Octavian Goga, strada Mihai Viteazu, Bd. Ferdinand I, strada București, strada Avram Iancu, strada Morii, strada Mărășești, Calea Ciugudului, strada Tudor Vladimirescu (de la intersecția cu Bd. Republicii spre interiorul orașului), strada Alexandru Ioan Cuza, Bd. Republicii, Bd. Revoluției 1989, strada Colșca, strada Ion Agârbiceanu, strada Toporașilor, strada Constantin Noica, strada Nazareth Illit, strada Constantin Galeriu, strada Varese, strada Muncel, strada Bayonne, strada Mureșului (Bărăbanț), strada Vasile Goldiș, strada Aurel Vlad, strada Lăcrănjan, Strada Izvorului, strada Brândușei și strada Carpenului (Păclișa)

– proiect de realizare zone de stocare (inchiriere biciclete) la nivelul municipiului Alba Iulia

– proiect de mentenanţă, monitorizare și gestioare a sistemului integrat de piste pentru bicicliști

– proiect de reamenajare a spațiilor verzi și trama pietonală pe traseele pistelor pentru bicicliști

Proiect privind incluziunea socială prin accesibilitate la spațiile publice din oraș

– proiect de prelungire a pietonalului, de la intersecția bd. Transilvaniei cu Bd. Revoluției 1989, spre Catedrala Unității Naționale

– proiect de amenajare a pietonalului dintre Parcul Unirii și Stadionul municipal Victoria, amenajarea pietonalului de la centru comercial Alba Mall până la intersecția cu strada Henri Coandă

– proiect de amenajarea a pietonalului de la intersecția Calea Moților cu Bd. Ferdinand I, până la intersecția dintre strada Primăverii și Bd. Ferdinand I, inclusiv pe strada Mihai Viteazu

– proiect de amenajare a pietonalului de la intersecția dintre strada Primăverii cu Bd. Ferdinand I până în zona stației CFR Alba Iulia

– proiect de amenajare a pietonalului din Parcul Unirii până la Biserica Sf. Ecaterina

Proiect de realizare Park & ride/bike pentru vizitatori, rezidenți și navetiști

– proiect de realizare parcare subterană în cadrul proiectului de remodelare a spațiului din fața gării ce cupriunde și zona de autogară, din str. Iașilor

– proiect de realizare a unei parcări subterane (în cadrul proiectului Park & Bike – OS.5), prin reconfigurare Bd Transilvaniei

– proiect de remodelare spațială (în cadrul proiectului Prak & Bike – OS.5) a zonei din fața gării ce cupriunde și zona de autogară, din str. Iașilor

– proiect de realizare a unei parcări subterane (în cadrul proiectului Park & Bike – OS.5), în zona Piața I.C. Brătianu

– proiect de realizare a unei parcări subterane/supraterane (în cadrul proiectului Park & Bike – OS.5), pe calea Ciugudului, între Șoseau de Centură și râul Ampoi

– proiect de realizare a unei parcări subterane/supraterane (în cadrul proiectului Park & Bike – OS.5), pe strada Alexandru Ioan Cuza (Bărăbanți)

– proiect de realizare a unei parcări subterane/supraterare (în cadrul proiectului Park & ride – OS.5), pe Calea Moților la intersecție cu strada Varese

– proiect de realizare a unei parcări subterane/supraterare (în cadrul proiectului Park & ride – OS.5), la descărcare de pe autostrada Sebeș-Turda

– proiect de realizare parcaje subterane sub terenurile libere din curțile școlilor și amenajarea suprateranului în concordanță cu funcțiunea de educație/învățământ

– proiect de informare și prezentare a concepetelor de Park & ride și Park & bike

Proiect de fluidizare a traficului în oraș

– proiect de conectare a Bd. Revoluției 1989 cu descărcarea de pe autostrada Sebeș-Turda (în dreptul străzii Rogozului) prin strada Ion Lăncrănjan și strada Izvorului

– proiect de stabilire a zonelor de încasare diferențiată a tarifului pentru parcarea vehiculelor

– proiect de modernizare a străzilor: strada Mircea Eliade și strada Pinului până la intersecția cu strada Brândușei

– proiect de modernizare a străzii Valea Plopii

– proiect de modernizare a străzilor: strada Stejarului, strada Pescarilor și strada Cabanei, până-n strada Turnătoriei (Bărăbanț)

– proiect de implementare, monitorizare și gestionare a orarului de funcționare a sistemului de colectare deșeuri menajere, acesta realizându-se până la ora 7:00 dimineață

– proiect de implementare, monitorizare și gestionare a orarului de funcționare a sistemului de salubrizare a spațiilor publice (trotuare, spații verzi și carosabil), acesta realizându-se până la ora 7:00 dimineață

– proiect de implementare, monitorizare și gestionare a orarului de funcționare a sistemului de salubrizare a spațiilor publice (trotuare, spații verzi și carosabil), acesta realizându-se până la ora 7:00 dimineață

– proiect de realizare străzi cu sens unic, pe strada Marcus Aurelius, strada Dr. Ion Rațiu, strada Vânătorilor, strada Toporașilor, strada Timotei Cipariu, strada 9 Mai, strada Ion Agârbiceanu, strada Cloșca, strada Vasile Goldiș, strada Lalelelor, strada Henri Coandă, strada Doinei, strada Nicolae Bălcescu, strada Decebal, strada Octavian Goga, strada Mihai Viteazu, strada Basarabiei și Bd. Ferdinand I

– proiect de implementarea sistemului integrat de semaforizare

– proiect de realizarea a 7 (șapte) noduri de transfer a populației la intrarea în oraș

– proiect de realizare a graficului de timp privind livrare mărfuri în zona istorică și centrală

– modernizarea străzilor din zonele: Chip, Seigau-Vii, Alba Iulia-Micești, Micești spre Sard

– reconfigurarea nodului de circulație rutieră Partoş-Pasarela (DN1, Km 379+164 M)

– proiecte de realizare pasarele, pasaje, poduri peste Ampoi.

AICI, proiectul integral.

Documentele strategice și programate, în general, au ca rezultat o listă lungă de proiecte fără identificarea și utilizarea de instrumente ”filtru” ce determină o ierarhizare după prioritate. Aceasta înseamnă că realizarea proiectelor au loc într-un mod aleatoriu, fără un grafic de implementare adesea afectate de întârzieri, în cel mai sumbru caz nu primesc finanțare nerambursabilă (după caz), se mai arată în document. Deoarece autoritățile locale nu au o listă concretă de priorități, ele tind să acționeze într-un mod mai degrabă reactiv (de exemplu, la presiunea din partea publicului) decât proactiv. Ordonarea corectă după priorități presupune existența a cel puțin trei elemente: un grafic de gestionare și implementare a proiectelor; un buget operațional; o metodologie pentru ordonarea proiectelor după prioritate (element detaliat în prezentul document).

Explicaţii privind o parte dintre proiectele propuse:

Configurația rețelei nu poate prelua mulțumitor valorile de trafic de la orele de vârf, motiv pentru care în anumite intersecții se formează temporar blocaje. Capacitățile reduse ale străzilor devin astfel premiza accentuării fenomenelor de congestie. În acest context, se impun măsuri pentru creșterea capacității prin:

– interzicerea staționarii în lungul arterelor principale din oraș;

– lărgirea sau introducerea de străzi cu sens unic.

Sunt de asemenea încă numeroase străzi nemodernizate, cu infrastructură învechită (străzi pietruite sau chiar de pământ). În aceste condiții traficul se distribuie natural pe străzile adiacente, amplasate la periferia orașului, acestea din urmă preluând de asemenea traficul greu și pe cel de tranzit local.

Capacitatea de circulație a acestor străzi este mult redusă de existența autovehiculelor parcate în lungul străzii. Parcajele amenajate se dovedesc a fi insuficiente, staționarea autovehiculelor în lungul străzilor fiind prezentă atât în zonele rezidențiale, căt și în cele comerciale. Străzi în această situație sunt: Bd. Revoluției din 1989, strada Cloșca, Bd. Ferdinand I, strada Vasile Goldiș, Calea Moților.

Intersecțiile semaforizate funcționează cu program fix, în majoritatea cazurilor cu o structură a fazelor și o alocare a timpilor de verde care conduce la timpi de așteptare foarte mari.

Volumele de trafic cele mai importante s-au observat pe Calea Moților și pe Bd. Ferdinand I. Alte valori semnificative s-au remarcat pe celelalte artere principale din oraș, mai ales în zona de intersecție dintre Calea Moților și Bd. Republicii, Bd. Revoluției din 1989 și Bd. Transilvaniei (în dreptul Spitalului Județean). Valori ale densității, foarte ridicate în comparație cu celelalte străzi din rețea, sunt detectate pe tronsoane ale străzilor: strada Cloșca, strada Vasile Goldiș, strada Gheorghe Șincai și strada Tudor Vladimirescu.

Se recomandă extinderea și dezvoltarea unei artere rutiere principale care face legătura de la intersecția Bulevardului Revoluției 1989 cu Strada Lalelelor până la intersecția Străzii Viilor cu Bulevardul Ferdinand I. În această zonă există două cartiere rezidențiale (cartierul Recea și cartierul din Zona Dinamita) și Fabrica de porțelan APULUM. Se consideră foarte necesara asigurarea și creșterea accesibilității pe sectorul amintit anterior, acesta întregind arterele rutiere majore ce definesc a doua zonă concentrică a municipiului. Cu excepția aspectelor privind necesitatea unor intervenții în zona amintită anterior, toate celelalte artere rutiere principale (bulevarde) prezintă o stare tehnică foarte bună.

În afară de Șoseaua de Centură Alba Iulia care asigură o continuitate, dar care în schimb prezintă o stare tehnică ce necesită pe anumite porțiuni lucrări de modernizare, celelalte legături rutiere majore ce definesc al 3-lea inel concentric ar trebui create. O prioritate trebuie să o reprezinte arterele rutiere majore care asigură accesibilitate în și spre cartierul Bărăbanț și Orizont.

Considerând numai potențialul turistic pe care municipiul Alba Iulia îl are datorită zonei istorice și este de așteptat ca zonele de dezvoltare propuse să se concretizeze în următorii ani, de aceea este nevoie de modernizarea infrastructurii de transport rutiere, de creșterea capacității arterelor existente, atât prin interzicerea parcărilor în lungul străzilor principale, cât și prin lărgirea unor străzi de la 2 la 4 benzi. Vor trebui identificate noi spații pentru amenajarea de parking-uri, dar în același timp ar trebui descurajat transportul cu vehiculele individuale, accesul transportului periurban în zona central a orașului și încurajat transportul alternativ. În perspectiva creșterii valorilor de trafic în zona centrală se recomandă semaforizarea unor intersecții și sincronizarea instalațiilor pe axe de circulație.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

4 Comentarii

4 Comentarii

 1. csoso

  joi, 04.08.2016 at 15:38

  Frumos oraș, Frumoase planuri. Ce folos dacă pute a cacat la propriu ? De câteva zile în aproape tot orașul din centru până la periferie este un miros de grajd de toată frumusețea. Chiar nu se îngrijoreaza nimeni sa facă ceva în sensul ăsta. Pe mine nu m-a lămurit articolul cu canalizarea ce a refulat. Au curatat dar iar miroase. Ce fac autoritățile pentru a rezolva problema? Nu e ca si cum doar la mine pute, și la ei ! Rușinos!

  • Iliuta Curpenar

   vineri, 09.09.2016 at 09:15

   pute de la gainaria aia din paclisa…

 2. Toma Alex

  vineri, 05.08.2016 at 12:59

  Oare stada Viilor cand o sa fie cu sens unic??????, deoarece masinile care tranziteaza strada din directia cetate trec cu viteza foarte mare,acroseaza masini parcate, fug de la locul incidentului si sunt un pericol pentru pietoni(.Astfel evita radarul amlasat frecvent in Luck Oil la soseaua principala.)

 3. teodor

  joi, 08.09.2016 at 09:58

  nu vad nimic despre strada CATINEI DIN BARABANT ,

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax