Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI în ADMINISTRAŢIE: Consilieri la Cadastru, administratori la Universitate, asistent social la DGASPC Alba. LISTA completă


Publicat

uabÎn perioada noiembrie-decembrie, sunt organizate concursuri pentru mai multe posturi vacante în administraţiile publice locale sau servicii, direcţii ori instituţii subordonate. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursuri organizate în lunile noiembrie-decembrie şi condiţii de participare:

Oficiul pentru Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

consilier cadastru gradul 1 A. Condiţii: studii de specialitate: studii universitare cu licenţă sau absolvite cu diplomă, specializarea cadastru, geodezie, topografie, măsurători terestre; vechime în specialitate: minimum 6 ani si 6 luni.

consilier cadastru gradul I – 2 posturi. Condiţii: studii de specialitate: studii de specialitate: studii universitare cu licenţă sau absolvite cu diplomă, specializarea cadastru, geodezie, topografie, măsurători terestre; vechime în specialitate: minimum 3 ani şi 6 luni.

consilier cadastru gradul II – 2 posturi. Condiţii: studii de specialitate: studii de specialitate: studii universitare cu licenţă sau absolvite cu diplomă, specializarea cadastru, geodezie, topografie, măsurători terestre; vechime în specialitate: minimum 6 luni.

Data limită pentru depunerea dosarelor – 19 noiembrie 2015, ora 16.00, la Alba lulia, str. Septimius Severus, nr. 59.

Concurs: 27 noiembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă – Alba lulia, str. Gabriel Bethlen, nr. 5; 8 decembrie 2015, ora 10:00: proba interviu.

 

asistent registrator principal gradul I A.Condiţii: studii de specialitate: studii universitare cu licenţă sau absolvite cu diplomă – specializarea drept; vechime în specialitate: minimum 6 ani şi 6 luni.

asistent registrator principal gradul I. Condiţii: studii de specialitate: studii universitare cu licenţă sau absolvite eu diplomă – specializarea drept; vechime în specialitate: minimum 3 ani şi 6 luni

asistent registrator treapta II. Condiţii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în muncă: minimum 6 luni

Data limită pentru depunerea dosarelor – 19 noiembrie 2015, ora 16.00, la Alba lulia, str. Septimius Severus, nr. 59.

Concurs: 27 noiembrie 2015, ora 13:00: proba scrisă – Alba lulia, str. Gabriel Bethlen, nr. 5; 8 decembrie 2015, ora 13:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba din Alba-Iulia, telefon 0258/813.170

 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

administrator patrimoniu, treapta I M ( C.O.R. 431203). Condiţii: studii medii (liceale) absolvite cu diplomă de bacalaureat; minimum 6 ani şi 6 luni; vechime în muncă în domeniul administrativ; cunoştinţe de utilizare a calculatorului (Word, Internet, Excel).

administrator financiar, treapta III M (C.O.R. 431203). Condiţii: studii medii (liceale) absolvite cu diplomă de bacalaureat, profil economic; minimum 6 luni vechime în muncă în domeniul financiar-contabil; cunoştinţe de utilizare a calculatorului (Word, Internet, Excel)

paznic (C.O.R. 962907). Condiţii: studii medii (liceale) absolvite cu diplomă de bacalaureat; deţinerea atestat de pază: aviz medical: apt muncă de noapte; vârsta de cel puţin 18 ani; fără antecedente penale; experienţa în activitatea de pază constituie un avantaj.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 19 noiembrie 2015

Concurs: 26 noiembrie 2015: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.5, Judeţul Alba sau la telefon 0258/806.275; 0258/806.276

 

Casa de Asigurări de Sănătate Alba

șofer (I)

Condiţii: posesor permis auto categoria B; absolvent de liceu tehnologic profil transporturi auto sau şcoală profesională de şoferi; minimum 5 ani vechime în muncă de şofer profesionist, categoria B; cunoştinţe de mecanică auto.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 18 noiembrie 2015, ora 10.00.

Concurs: 2 decembrie 2015, ora 10:00 – proba scrisă; 7 decembrie 2015 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Casei de Asigurări de Sănătate Alba cu sediul în Alba-Iulia, str. Vasile Goldiș nr. 5, Județul Alba, telefon: 0258/834.339

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba

educator la Centrul de Primire în Regim de Urgență „Pinocchio” Alba lulia

educator la Casa de Tip Familial „Speranţa Copiilor” Cugir – 2 posturi

Data limită pentru depunerea dosarelor: 11 noiembrie 2015, ora 16.00

Concurs: 18 noiembrie 2015, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

asistent social debutant la Serviciul Protecţie de Tip Familial Copii, Punct de Lucru Ocna Mureş

Data limită pentru depunerea dosarelor: 18 noiembrie 2015, ora 16.00

Concurs: 25 noiembrie 2015, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba, din Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, tel. 0258/818.266, interior 115.

Primăria Municipiului Alba Iulia

– coordonator centru la Direcţia de Asistenţă socială – Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii „Sfânta Maria”Alba Iulia

Condiţii: vechimea în spccialitatca studiilor necesare exercitării funcţici contractuale, minimum 9 ani; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul dc licenţă – asistenţă socială, sociologic sau psihologie; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

asistent social la Direcţia de Asistenţă socială – Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii „Sfânta Maria”Alba Iulia (2 posturi).

Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale, minimum 2 ani; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniu de licenţă – asistenţă socială

inspector de specialitate la Direcţia de Asistenţă socială – Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii „Sfânta Maria”Alba Iulia

Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, rcspcctiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de liccnţâ sau echivalentă, în domeniul de licenţă –administraţie publică; cunoştinţe dc operare PC – nivel mediu.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 13 noiembrie 2015, ora 15.00.

Concurs: 18 noiembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

șef birou, gradul II, la Serviciul Public Administrarea Patrimoniului Local, Serviciul administrarea domeniului public şi privat, Biroul urmărire financiară, executare contracte, pieţe, târguri

Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul  ştiinţe economice; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice; cunoştinţe de operare calculator: nivel mediu.

Anunţ publicat în 23 octombrie, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere 20 de zile.

Concurs: 26 noiembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba lulia din Calea Moţilor nr. 5 A, et. 2, telefon 0258 819462.

Citeşte şi CONCURS la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Alba Iulia. Post vacant de administrator financiar. Condiţii de înscriere

Primăria Municipiului Sebeş

şef birou, gradul II – Biroul Executări Silite şi Control Fiscal

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau ştiinţelor economice; studii postuniversitare sau master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; vechime în specialitatea studiilor: minimum 2 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 13 noiembrie 2015, ora 16:00

Concurs: 26 noiembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

consilier, gradul I – Compartiment Proiecte cu Finanţare Internă şi Internaţională (2 posturi)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice; curs de manager de proiect/cursuri în managementul de proiecte/accesare fonduri structurale/experienţă în managementul şi/sau implementarea proiectului; vechime în specialitatea studiilor – minimum 5 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 12 noiembrie 2015, ora 16.00.

Concurs: 19 noiembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterio

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Sebeș, din str. Piața Primăriei nr.1, Judeţul Alba, telefon 0258/731.004, interior 133.

Primăria Municipiului Blaj – Biroul Investiții

– inspector, clasa I, gradul profesional debutant, Compartiment Achiziții Publice. Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea științe juridice

inspector, clasa I, gradul profesional debutant, Compartiment Achiziții Publice. Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea științe economice

inspector, clasa I, gradul profesional debutant, Compartiment Investiții. Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, studii inginereşti, specialitatea construcţii civile, industriale şi agricole

inspector, clasa I, gradul profesional principal, Compartiment Investiții. Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, studii inginereşti, specialitatea construcţii civile, industriale şi agricole; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 12 noiembrie 2015

Concurs: 24 noiembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă; 26 noiembrie 2015, ora 14:00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Blaj, telefon, 0258/710110.

Primăria Municipiului Aiud

poliţist local, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Poliţia Locală – Compartiment Disciplina în construcţii şi afişajul stradal din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental de ierarhizare ştiinţe inginereşti – domeniul de licenţă inginerie civilă

Anunţ publicat în 20 octombrie, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere 20 de zile

Concurs: 24 noiembrie 2015, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, din str. Cuza Vodă, nr. 1, județul Alba, telefon 0258/861.310, interior 13.

Vezi şi CONCURS la Primăria Aiud: Post vacant de consilier la Compartiment Casierie, încasări venituri. Condiţii pentru înscriere

Şcoala Gimnazială Germană Sebeş

secretar. Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă în domeniu; cunoştinţe de operare PC – MS Office (Word, Acces, Excel), navigare Internet; calităţi personale: gândire analitică şi sintetică, comunicativă, organizată responsabilă, obişnuită să lucreze cu deadline-uri stricte, corectitudine, seriozitate, rezistenţă la stres, receptivitate, spirit de echipă; abilităţi de gestionare a unui volum mare de date; vechime în specialitatea studiilor prin desfăşurarea activităţii în cadrul unei entităţi publice 3 ani; două scrisori de recomandare.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 19 noiembrie 2015, ora 14.00.

Concurs: 24 noiembrie 2015, ora 9.00 – proba scrisă; 26 noiembrie 2015, ora 9.00 – proba interviu.

administrador financiar. Condiţii: studii universitare de licenţa absolvite eu diplomă în domeniul ştiinţelor economice; cunoştinţe de operare PC – MS Office (Word. Acces. Excel), navigare internet; calităţi personale: gândire analitică şi sintetică, comunicativă, organizată, responsabilă, obişnuită să lucreze cu deadline-uri stricte, corectitudine, seriozitate, rezistenţă la stres, receptivitate, spirit de echipă; abilităţi de gestionare a unui volum mare de date; vechime în specialitatea studiilor prin desfăşurarea activităţii în cadrul unei entităţi publice 3 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 19 noiembrie 2015, ora 14.00

Concurs: 24 noiembrie 2015, ora 09.00 – proba scrisă; 26 noiembrie 2015, ora 09.00 – proba interviu.

Primăria comunei Lunca Mureşului

asistent medical comunitar, debutant.

Condiţii: studii postliceale sanitare absolvite cu diplomă.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 10 noiembrie 2015

Concurs: 23 noiembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Lunca Mureșului, Județul Alba, b-dul. Republicii, nr. 11, telefon: 0258/878.121 și 0728/883.106.

Primăria Orașului Zlatna

muncitor calificat (mecanic maşini şi utilaje) treapta profesională I

Condiții: minimum 8 clase; calificare profesională în meseria de mecanic maşini şi utilaje; posesor permis conducere categoria Tr sau B; vechime în muncă minimum 3 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 9 noiembrie 2015, ora 16:00.

Concurs: 17 noiembrie 2015, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, Calea Moților nr. 12, Județul Alba, telefon 0258/856.337.

Primăria comunei Vinţu de Jos

referent, clasa III, debutant în cadrul Biroul Finanţe, Resurse Umane, Strategii, Programe, Achiziţii publice, Taxe şi impozite.

Condiții: studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea studiilor.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 16 noiembrie 2015, ora 16:00

Concurs: 26 noiembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă; 30 noiembrie 2015, ora 10:00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la Primăria Comunei Vinţu de Jos, judeţul Alba, telefon 0258.739.234

Primăria comunei Vidra

consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul Financiar-Contabil

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în științe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an; cunoștințe operare/programe calculator.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 12 noiembrie 2015, ora 15.00

Concurs: 25 noiembrie 2015, ora 11.00: proba scrisă la sediul Instituției Prefectului Alba; data interviului se va comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Vidra, județul Alba,  telefon 0258/786.575.

Primăria Comunei Valea Lungă

consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Fond Funciar și Registrul Agricol

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul agriculturii

Termenul limită de depunere a dosarelor: 4 noiembrie 2015, ora 16:00.

Concurs: 18 noiembrie 2015, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

– consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Fond Funciar și Registrul Agricol.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul măsurătorilor terestre şi cadastru.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 9 noiembrie 2015, ora 16:00.

Concurs: 19 noiembrie 2015, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Valea Lungă, Județul Alba, telefon 0258/888.102

Primăria Comunei Gârda de Sus

– consilier debutant;

– consilier IA.

Condiţii: disponibilitate program flexibil.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 10 noiembrie 2015, ora 16:00.

Concurs: 16 noiembrie 2015, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Gârda de Sus din satul Gârda de Sus, nr. 46A, comuna Gârda de Sus, Judeţul Alba, telefon 0258/778.141

AICI, alte posturi.

 ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ADMINISTRATIE

LIVE VIDEO: Ceremonia militară de la Monumentul Unirii din Alba Iulia, de Ziua Națională

Publicat

Ziua Națională a României este marcată la Alba Iulia și printr-o ceremonie militară organizată la Monumentul Unirii.

Evenimentul de desfășoară într-un cadru mai restrâns, comparativ cu cele organizate anii trecuți în Capitala Marii Uniri. 

Participă 62 de militari din structurile Diviziei 4 Infanterie „Gemina” (județul Cluj) – două plutoane, garda drapelului și formația de muzicieni (militari).

Program:

13.30-13.55 – realizarea dispozitivului

14.00-14.02 – sosirea persoanei oficiale

14.00-14.05 – intonarea Imnului Național al României

14.10 – încheierea activității”.

Pe toată durata activității este obligatorie purtarea măștii de protecție, potrivit organizatorilor.

Parada militară era unul dintre cele mai spectaculoase momente de 1 Decembrie la Alba Iulia, în anii trecuți.

Vezi cum a fost defilarea militară din 2019 de la Alba Iulia FOTO-VIDEO: PARADA MILITARĂ de 1 Decembrie 2019 la Alba Iulia. Defilare cu transportoare blindate, avioane, elicoptere și forțe terestre

PROGRAMUL OFICIAL din 1 DECEMBRIE 2020 la Alba Iulia

9.30 – ”1 Decembrie 1918” – masă rotundă – partea I – Sala Unirii (transmisiune live)

11.30 Ruta Unității Naționale 1848 -1912-1922 – vernisaj expoziție – lansare ruta culturală – Sala Unirii – expoziție deschisă publicului în perioada 1 dec. 2020 – 31 dec. 2020 (transmisiune live)

12.00 Te Deum – Catedrala Încoronării

12.30 – ”1 Decembrie 1918” – masă rotundă – partea a II-a – Sala Unirii (transmisiune live)

13.00 Te Deum – Catedrala Arhiepiscopală Majoră ”Sfânta Treime” Blaj – transmisiune live TVR3

Vezi și Adunarea de la 1 Decembrie 1918, de la Alba Iulia, în plină epidemie de gripă spaniolă. Oamenii purtau usturoi în jurul gâtului

13.00 „Tezaur Folcloric” – ediție specială – concert – Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba – difuzare – ediție specială Tezaur Folcloric, pe posturile TVR1 și TVR Internațional, în data de 1 decembrie 2020, cu filmări realizate de echipa emisiunii la Palatul Cultural din Blaj alături de Ansamblul Folcloric al Județului Alba în anii 2018 și 2019

14.00 Ceremonie militară dedicată Zilei Naționale a României – Monumentul Unirii

15.00 Cânt și suflet românesc – spectacol folcloric (transmisiune live de la Centrul de Cultură ”Augustin Bena”)

16.00 „Gândurile Unirii” – testimoniale

16.30 Tudor Roșu, 1 Decembrie 1918, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2020 – Lansare de carte – Sala Unirii (transmisiune live)

17.00 ”1 Decembrie 1918” – masă rotundă – partea a III-a – Sala Unirii (transmisiune live)

18.00 „Samoilă Mârza, Fotograful Unirii” – Povestea fotografiilor Unirii – Biblioteca județeană „Lucian Blaga” Alba (transmisiune live)

20.00 „Simfonic România 2020” – Concert omagial – Recital al Orchestrei de cameră a Județului Alba cu soliști invitați de renume național și internațional – transmisiune live

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

GRAFIC: Top județe cu incidența cea mai mare a cazurilor COVID. ALBA, pe locul 8. Date oficiale din 1 decembrie

Publicat

Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a transmis marți, 1 decembrie, situația incidenței cazurilor COVID pe județe, actualizată.

Este vorba despre coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor.

Marți, 1 decembrie, au fost raportate 4.272 cazuri noi la nivel național.

TOP județe – incidența COVID la 14 zile – 1 decembrie – sursă GCS:

Județ / Număr de cazuri confirmate (total) / Număr de cazuri noi / Incidența cazuri COVID la 14 zile:

Constanța – 17543 – 312 – 7,48

Ilfov – 15704 – 284 – 6,91

Sibiu – 14182 – 120 – 6,47

Cluj – 21905 – 184 – 6,2

Mun. București – 68347 – 808 – 6,2

Brașov – 19232 – 184 – 5,96

Argeș – 14110 – 279 – 5,25

Arad – 11374 – 87 – 5,16

Alba – 10020 – 63 – 4,97

Mureș – 12143 – 74 – 4,68

Timiș – 19177 – 105 – 4,32

Satu Mare – 5636 – 59 – 4,15

Prahova – 19352 – 93 – 4,1

Bihor – 14174 – 108 – 3,93

Ialomița – 4733 – 44 – 3,83

Tulcea – 3755 – 44 – 3,75

Hunedoara – 8901 – 62 – 3,71

Călărași – 4458 – 63 – 3,45

Dâmbovița – 11499 – 64 – 3,34

Brăila – 5752 – 57 – 3,31

Iași – 20282 – 127 – 3,27

Bistrița – Năsăud – 5842 – 56 – 3,17

Sălaj – 5551 – 17 – 3,12

Galați – 10555 – 164 – 3,08

Dolj – 12308 – 76 – 3,02

Vâlcea – 8064 – 23 – 2,9

Giurgiu – 4119 – 21 – 2,8

Mehedinți – 4000 – 34 – 2,76

Bacău – 13149 – 91 – 2,75

Caraș – Severin – 4862 – 39 – 2,75

Maramureș – 8648 – 43 – 2,68

Botoșani – 6214 – 74 – 2,48

Teleorman – 5574 – 19 – 2,47

Covasna – 4207 – 13 – 2,45

Buzău – 6601 – 29 – 2,39

Vaslui – 7807 – 100 – 2,22

Suceava – 13181 – 86 – 1,96

Neamț – 9395 – 39 – 1,93

Olt – 7436 – 43 – 1,71

Vrancea – 5521 – 52 – 1,66

Gorj – 4376 – 28 – 1,42

Harghita – 4686 – 27 – 1,42

Citeste mai mult
Publicitate

ADMINISTRATIE

Ziua Națională la Alba Iulia. PROGRAMUL OFICIAL din 1 DECEMBRIE 2020. Ceremonie militară în cadru restrâns, evenimente online

Publicat

soare

Manifestările din 1 Decembrie, Ziua Națională 2020 la Alba Iulia sunt organizate în cadru restrâns, majoritatea fără public și transmise online de organizatori, dată fiind epidemia de coronavirus.

Slujba de Te Deum de la ora 12.00 de la Catedrala Încoronării din Alba Iulia și ceremonia militară de la ora 14.00 de la Monumentul Unirii sunt anul acesta cele două evenimente-reper ale sărbătorii.

Vezi și: Alba Iulia, Blaj și comuna Ciugud, RĂMÂN în CARANTINĂ pentru ÎNCĂ ȘAPTE ZILE. MODELE de DECLARAȚIE. Decizia s-a luat în cursul nopții

Restul evenimentelor vor fi transmise live, fiind fără public.

Vezi și OFICIAL: CEREMONIE MILITARĂ în cadru restrâns la Alba Iulia și fără public, de 1 Decembrie. Precizări de la Divizia 4 Infanterie

Va fi deschisă Sala Unirii, pentru vizitare, cu acces gratuit, de la ora 10.00, dar în condiții speciale. Pot intra cel  mult 10 persoane în același timp, cu respectarea regulilor sanitare și de distanțare fizică.

PROGRAMUL OFICIAL din 1 DECEMBRIE 2020 la Alba Iulia

9.30 – ”1 Decembrie 1918” – masă rotundă – partea I – Sala Unirii (transmisiune live)

11.30 Ruta Unității Naționale 1848 -1912-1922 – vernisaj expoziție – lansare ruta culturală – Sala Unirii – expoziție deschisă publicului în perioada 1 dec. 2020 – 31 dec. 2020 (transmisiune live)

12.00 Te Deum – Catedrala Încoronării

12.30 – ”1 Decembrie 1918” – masă rotundă – partea a II-a – Sala Unirii (transmisiune live)

13.00 Te Deum – Catedrala Arhiepiscopală Majoră ”Sfânta Treime” Blaj – transmisiune live TVR3

Vezi și Adunarea de la 1 Decembrie 1918, de la Alba Iulia, în plină epidemie de gripă spaniolă. Oamenii purtau usturoi în jurul gâtului

13.00 „Tezaur Folcloric” – ediție specială – concert – Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba – difuzare – ediție specială Tezaur Folcloric, pe posturile TVR1 și TVR Internațional, în data de 1 decembrie 2020, cu filmări realizate de echipa emisiunii la Palatul Cultural din Blaj alături de Ansamblul Folcloric al Județului Alba în anii 2018 și 2019

14.00 Ceremonie militară dedicată Zilei Naționale a României – Monumentul Unirii

15.00 Cânt și suflet românesc – spectacol folcloric (transmisiune live de la Centrul de Cultură ”Augustin Bena”)

16.00 „Gândurile Unirii” – testimoniale

16.30 Tudor Roșu, 1 Decembrie 1918, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2020 – Lansare de carte – Sala Unirii (transmisiune live)

17.00 ”1 Decembrie 1918” – masă rotundă – partea a III-a – Sala Unirii (transmisiune live)

18.00 „Samoilă Mârza, Fotograful Unirii” – Povestea fotografiilor Unirii – Biblioteca județeană „Lucian Blaga” Alba (transmisiune live)

20.00 „Simfonic România 2020” – Concert omagial – Recital al Orchestrei de cameră a Județului Alba cu soliști invitați de renume național și internațional – transmisiune live

Citește și MESAJE de ZIUA NAȚIONALĂ pentru toți românii. Felicitări și urări din inimă de român de 1 Decembrie 2020

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

4.272 cazuri COVID confirmate în România, în ultimele 24 de ore. 199 decese, 1.259 pacienți la ATI. Date oficiale, 1 decembrie

Publicat

Numărul cazurilor de COVID-19 confirmate în România a ajuns la 479.634, potrivit datelor transmise marți, 1 decembrie, de Grupul de Comunicare Strategică.

Sunt 4.272 infectări noi, după 14.625 testări.

Sunt 199 decese noi. 1.259 pacienți sunt la ATI. 455 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Vezi și ALBA: 64 de noi cazuri COVID, înregistrate în ultimele 24 de ore. LISTA localităților din care provin persoanele confirmate

Comparativ, până luni, la nivel național, erau raportate 475.362 cazuri (3.826 noi), 11.331 decese (138 decese noi), 353.188 pacienți vindecați, 4.107.567 de teste în total; 9.785 efectuate în ultimele 24 de ore, 7.039 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 2.747 la cerere.

Situația cazurilor noi / numărul de testări din ultimele zile:

1 decembrie – 4.272 cazuri noi după 14.625 testări (4.122.192 de teste în total; 14.588 efectuate în ultimele 24 de ore, 9.551 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 5.037 la cerere; raportate și rezultatele a 37 de teste prelucrate anterior)

30 noiembrie – 3.826 cazuri noi după 9.785 testări (4.107.567 de teste în total; 9.785 efectuate în ultimele 24 de ore, 7.039 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 2.747 la cerere)

29 noiembrie – 5.554 cazuri noi după 16.225 testări (4.097.782 de teste în total; 16.225 efectuate în ultimele 24 de ore, 9.877 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 6.348 la cerere)

28 noiembrie – 8.134 cazuri noi după 33.021 testări (4.081.557 de teste în total; 33.021 efectuate în ultimele 24 de ore, 20.669 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 12.352 la cerere)

27 noiembrie – 8.499 cazuri noi după 36.649 testări (4.048.536 de teste în total; 35.610 efectuate în ultimele 24 de ore, 23.026 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 12.584 la cerere; raportate și rezultatele a 1.039 de teste prelucrate anterior)

26 noiembrie – 9.005 cazuri noi după 36.891 testări (4.011.887 de teste în total; 36.271 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 22.829 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 13.442 la cerere; raportate și rezultatele a 620 de teste prelucrate anterior)

25 noiembrie – 9.739 cazuri noi după 35.575 testări (3.974.996 de teste în total; 35.575 efectuate în ultimele 24 de ore, 22.524 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 13.051 la cerere)

19 noiembrie – 10.108 cazuri noi, după 36.963 testări (3.808.279  teste în total; 36.963 efectuate în ultimele 24 de ore, 20.954  în baza definiției de caz și a protocolului medical și 16.009 la cerere)

18 noiembrie10.269 cazuri noi – record – după 37.906 teste (3.771.316 teste în total; 37.906 efectuate în ultimele 24 de ore, 23.269  în baza definiției de caz și a protocolului medical și 14.637 la cerere)

12 noiembrie – 10.142 cazuri noi după 35.762 testări (3.593.720 de teste în total; 35.762 efectuate în ultimele 24 de ore, 20.855  în baza definiției de caz și a protocolului medical și 14.907 la cerere)

6 noiembrie – 10.260 cazuri noi – după 38.627 testări (3.418.245 de teste în total; 38.389 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 21.568 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 16.830 la cerere; raportate și rezultatele a 238 de teste prelucrate anterior)

1 noiembrie – 5.324 cazuri noi după 21.556 teste (3.264.304 teste în total; 21.423 efectuate în ultimele 24 de ore, 12.014 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.409 la cerere; raportate și rezultatele a 133 de teste prelucrate anterior)

30 octombrie – 6.546 cazuri noi după 36.589 testări (3.206.567 teste în total; 36.335 efectuate în ultimele 24 de ore, 22.342 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 13.993 la cerere; raportate și rezultatele a 254 de teste prelucrate anterior)

30 septembrie – 2.158 cazuri, după 26.021 testări (2.419.691 de teste în total; 26.021 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 16.233 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.788 la cerere)

27 august – 1.504 cazuri după 25.052 testări (1.730.420 teste în total; 25.052 în ultimele 24 de ore, din care 14.151 în baza definiției de caz și a protocolului medical, 10.901 la cerere).

Situația îmbolnăvirilor pe județe – 1 decembrie – sursă INSP (ordonat în funcție de cazuri noi):

Județ / Număr de cazuri confirmate (total) / Număr de cazuri noi / Incidența cazuri COVID la 14 zile:

Mun. București – 68347 – 808 – 6,2

Constanța – 17543 – 312 – 7,48

Ilfov – 15704 – 284 – 6,91

Argeș – 14110 – 279 – 5,25

Brașov – 19232 – 184 – 5,96

Cluj – 21905 – 184 – 6,2

Galați – 10555 – 164 – 3,08

Iași – 20282 – 127 – 3,27

Sibiu – 14182 – 120 – 6,47

Bihor – 14174 – 108 – 3,93

Timiș – 19177 – 105 – 4,32

Vaslui – 7807 – 100 – 2,22

Prahova – 19352 – 93 – 4,1

Bacău – 13149 – 91 – 2,75

Arad – 11374 – 87 – 5,16

Suceava – 13181 – 86 – 1,96

Dolj – 12308 – 76 – 3,02

Botoșani – 6214 – 74 – 2,48

Mureș – 12143 – 74 – 4,68

Dâmbovița – 11499 – 64 – 3,34

Alba – 10020 – 63 – 4,97 (64 cazuri, potrivit DSP Alba)

Călărași – 4458 – 63 – 3,45

Hunedoara – 8901 – 62 – 3,71

Satu Mare – 5636 – 59 – 4,15

Brăila – 5752 – 57 – 3,31

Bistrița – Năsăud – 5842 – 56 – 3,17

Vrancea – 5521 – 52 – 1,66

Ialomița – 4733 – 44 – 3,83

Tulcea – 3755 – 44 – 3,75

Maramureș – 8648 – 43 – 2,68

Olt – 7436 – 43 – 1,71

Caraș – Severin – 4862 – 39 – 2,75

Neamț – 9395 – 39 – 1,93

Mehedinți – 4000 – 34 – 2,76

Buzău – 6601 – 29 – 2,39

Gorj – 4376 – 28 – 1,42

Harghita – 4686 – 27 – 1,42

Vâlcea – 8064 – 23 – 2,9

Giurgiu – 4119 – 21 – 2,8

Teleorman – 5574 – 19 – 2,47

Sălaj – 5551 – 17 – 3,12

Covasna – 4207 – 13 – 2,45

Grupul de Comunicare Strategică:

”Până astăzi, 1 decembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 479.634 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

360.934 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.272 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 455 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Județ / cazuri reconfirmate pozitiv

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate