Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

POSTURI în ADMINISTRAŢIE: Consilieri la APIA Alba, psiholog la Direcţia Copilului, coordonator centru la Primăria Alba Iulia şi alte funcţii. LISTA completă


Publicat

directia agricola1În noiembrie, sunt organizate concursuri pentru mai multe posturi vacante în administraţiile publice locale sau servicii, direcţii ori instituţii subordonate. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursuri organizate în noiembrie şi condiţii de participare:

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Alba

consilier, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Controale pe teren;

consilier, clasa I, grad profesional debutant – Centrul local Alba Iulia.

Anunţ publicat în 29 octombrie, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere, 8 zile.

Concurs: 10 noiembrie 2015, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie peniru Agricultură – Centrul Judeţean Alba, cu sediul în Alba lulia, Str. Moţilor, nr. 112, judeţul Alba, telefon 0258/830650.

 

Primăria Municipiului Alba Iulia

– coordonator centru la Direcţia de Asistenţă socială – Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii „Sfânta Maria”Alba Iulia

Condiţii: vechimea în spccialitatca studiilor necesare exercitării funcţici contractuale, minimum 9 ani; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul dc licenţă – asistenţă socială, sociologic sau psihologie; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

asistent social la Direcţia de Asistenţă socială – Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii „Sfânta Maria”Alba Iulia (2 posturi).

Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale, minimum 2 ani; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniu de licenţă – asistenţă socială

inspector de specialitate la Direcţia de Asistenţă socială – Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii „Sfânta Maria”Alba Iulia

Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, rcspcctiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de liccnţâ sau echivalentă, în domeniul de licenţă –administraţie publică; cunoştinţe dc operare PC – nivel mediu.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 13 noiembrie 2015, ora 15.00.

Concurs: 18 noiembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

șef birou, gradul II, la Serviciul Public Administrarea Patrimoniului Local, Serviciul administrarea domeniului public şi privat, Biroul urmărire financiară, executare contracte, pieţe, târguri

Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul  ştiinţe economice; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice; cunoştinţe de operare calculator: nivel  mediu.

Anunţ publicat în 23 octombrie, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere 20 de zile.

Concurs: 26 noiembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

consilier, clasa I, gradul profesional asistent

Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe administrative, informatică, inginerie geodezică şi în ramura de ştiinţă de învăţământ: ştiinţe economice; cunoştinţe de operare calculator: nivel  mediu.

Anunţ publicat în 23 octombrie, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere 20 de zile.

Concurs: 24 noiembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

consilier, clasa I, gradul profesional superior – Direcţia tehnică, dezvoltare – Serviciul verificare, evaluare şi achiziţii publice – Biroul achiziţii publice.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă drept, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani; cunoştinţe de operare calculator: nivel mediu

consilier, clasa I, gradul profesional principal – Direcţia tehnică, dezvoltare – Serviciul verificare, evaluare şi achiziţii publice – Biroul achiziţii publice.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă: inginerie civilă, ingineria instalaţiilor, inginerie electrica, inginerie mecanică, inginerie şi management; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; cunoştinţe de operare calculator: nivel mediu.

inspector, clasa I, gradul profesional principal – Direcţia tehnică, dezvoltare – Serviciul verificare, evaluare şi achiziţii publice – Biroul achiziţii publice.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul  de licenţă drept, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; cunoştinţe de operare calculator: nivel mediu

inspector, clasa I, gradul profesional asistent (2 posturi) – Compartiment verificare proiecte.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă: inginerie civila, ingineria instalaţiilor, inginerie şi management; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an; cunoştinţe de operare calculator: nivel mediu.

Anunţ publicat în 16 octombrie, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere 20 de zile.

Concurs: 17 noiembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba lulia din Calea Moţilor nr. 5 A, et. 2, telefon 0258 819462.

 

Primăria Municipiului Sebeş

şef birou, gradul II – Biroul Executări Silite şi Control Fiscal

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau ştiinţelor economice; studii postuniversitare sau master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; vechime în specialitatea studiilor: minimum 2 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 13 noiembrie 2015, ora 16:00

Concurs: 26 noiembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

consilier, gradul I – Compartiment Proiecte cu Finanţare Internă şi Internaţională (2 posturi)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice; curs de manager de proiect/cursuri în managementul de proiecte/accesare fonduri structurale/experienţă în managementul şi/sau implementarea proiectului; vechime în specialitatea studiilor – minimum 5 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 12 noiembrie 2015, ora 16.00.

Concurs: 19 noiembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterio

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Sebeș, din str. Piața Primăriei nr.1, Judeţul Alba, telefon 0258/731.004, interior 133.

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

psiholog practicant în supervizare la Serviciul Protecţie de tip Rezidenţial Copii;

asistent social debutant la Serviciul Protecţie de tip Rezidenţial Copii.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 6 noiembrie 2015, ora 16.00

Concurs: 16 noiembrie 2015, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr, 68, Alba Iulia, tel. 0258/818266, interior 115.

Primăria Municipiului Blaj – Biroul Investiții

– inspector, clasa I, gradul profesional debutant, Compartiment Achiziții Publice. Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea științe juridice

inspector, clasa I, gradul profesional debutant, Compartiment Achiziții Publice. Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea științe economice

inspector, clasa I, gradul profesional debutant, Compartiment Investiții. Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, studii inginereşti, specialitatea construcţii civile, industriale şi agricole

inspector, clasa I, gradul profesional principal, Compartiment Investiții. Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, studii inginereşti, specialitatea construcţii civile, industriale şi agricole; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 12 noiembrie 2015

Concurs: 24 noiembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă; 26 noiembrie 2015, ora 14:00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Blaj, telefon, 0258/710110.

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

OCPI Alba – posturi vacante, pe perioadă determinată, pentru implementarea Programului național de cadastru și carte funciară, corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție din cadrul instituțiilor subordonate ANCPI, cu încadrare pe perioadă determinată de 36 de luni

registrator de carte funciară, gradul I (1 post). Condiții: studii universitare cu licență sau absolvite cu diplomă în specializarea drept și vechime în specialitate minimum 3 ani și 6 luni, exercitată în funcția de notar, judecător, procuror, avocat, consilier juridic sau altă funcție de specialitate juridică.

Termenul-limită pentru depunerea dosarelor de înscriere: 2 noiembrie 2015, ora 16.30, la sediul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară din Bucureşti, Splaiul Independenţei, Nr. 202A, Sector 6. Dosarele transmise prin poștă trebuie să ajungă la registratura Oficiului angajator până cel târziu la data și ora indicate anterior.

Concurs: 11 noiembrie 2015, ora 9.00 – proba scrisă la sediul ANCPI; 17 noiembrie 2015, ora 09.00 – proba interviu la sediul ANCPI.

asistent registrator principal, gradul IA (1 post). Condiții: studii universitare cu licență sau absolvite cu diplomă în specializarea drept și vechime în specialitate minimum 6 ani și 6 luni

asistent registrator principal, gradul I (1 post). Condiții: studii universitare cu licență sau absolvite cu diplomă în specializarea drept și vechime în specialitate minimum 3 ani și 6 luni

asistent registrator, treapta II (1 post). Condiții: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat și vechime în muncă de minimum 6 luni.

Termen limită pentru depunerea dosarelor de înscriere 2 noiembrie 2015, ora 16.00, la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară angajator. Dosarele transmise prin poștă trebuie să ajungă la registratura Oficiului angajator până cel târziu la data și ora indicate anterior.

Concurs: 11 noiembrie 2015, ora 9.00 – proba scrisă la sediul oficiilor organizatoare, conform desfășurării de mai jos; 17 noiembrie 2015, ora 9.00: proba interviu.

Concursurile se desfășoară la sediul OCPI Sibiu (str. Calea Dumbrăvii nr. 34, Sibiu), pentru oficiul teritorial Alba. În total, sunt 99 de posturi de registratori vacante în țară, la ANCPI.

consilier cadastru, gradul IA (1 post). Condiții: studii universitare cu licenţă sau absolvite cu diplomă – specializarea cadastru, geodezie, topografie, măsurători terestre; vechime în specialitate minimum 6 ani şi 6 luni,

consilier cadastru, gradul I (2 posturi). Condiţii: studii universitare cu licenţă sau absolvite cu diplomă – specializarea cadastru, geodezie, topografie, măsurători terestre; vechime în specialitate minimum 3 ani şi 6 luni

consilier cadastru, gradul II (2 posturi). Condiţii: studii universitare cu licenţă sau absolvite cu diplomă – specializarea cadastru, geodezie, topografie, măsurători terestre; vechime în specialitate minimum 6 luni

Termenul-limită pentru depunerea dosarelor de înscriere, 2 noiembrie 2015, ora 16.00, la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară angajator. Dosarele transmise prin poștă trebuie să ajungă la registratura Oficiului angajator până cel târziu la data și ora indicate anterior.

Concurs: 10 noiembrie 2015, ora 09.00: proba scrisă; 16 noiembrie 2015, ora 9.00: proba interviu.

Concursurile se desfășoară la sediul OCPI Sibiu (str. Calea Dumbrăvii nr. 34, Sibiu), pentru oficiul teritorial Alba. În total, sunt 77 de posturi vacante de consilieri în țară, la ANCPI.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din Bucureşti, Splaiul Independenţei, Nr. 202A, Sector 6 – Direcţia Juridică şi Resurse Umane, djru@ancpi.ro, telefon 021/317.69.33.

Primăria Municipiului Aiud

poliţist local, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Poliţia Locală – Compartiment Disciplina în construcţii şi afişajul stradal din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental de ierarhizare ştiinţe inginereşti – domeniul de licenţă inginerie civilă

Anunţ publicat în 20 octombrie, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere 20 de zile

Concurs: 24 noiembrie 2015, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, din str. Cuza Vodă, nr. 1, județul Alba, telefon 0258/861.310, interior 13.

Vezi şi CONCURS la Primăria Aiud: Post vacant de consilier la Compartiment Casierie, încasări venituri. Condiţii pentru înscriere

Şcoala Gimnazială Germană Sebeş

secretar. Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă în domeniu; cunoştinţe de operare PC – MS Office (Word, Acces, Excel), navigare Internet; calităţi personale: gândire analitică şi sintetică, comunicativă, organizată responsabilă, obişnuită să lucreze cu deadline-uri stricte, corectitudine, seriozitate, rezistenţă la stres, receptivitate, spirit de echipă; abilităţi de gestionare a unui volum mare de date; vechime în specialitatea studiilor prin desfăşurarea activităţii în cadrul unei entităţi publice 3 ani; două scrisori de recomandare.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 19 noiembrie 2015, ora 14.00.

Concurs: 24 noiembrie 2015, ora 9.00 – proba scrisă; 26 noiembrie 2015, ora 9.00 – proba interviu.

administrador financiar. Condiţii: studii universitare de licenţa absolvite eu diplomă în domeniul ştiinţelor economice; cunoştinţe de operare PC – MS Office (Word. Acces. Excel), navigare internet; calităţi personale: gândire analitică şi sintetică, comunicativă, organizată, responsabilă, obişnuită să lucreze cu deadline-uri stricte, corectitudine, seriozitate, rezistenţă la stres, receptivitate, spirit de echipă; abilităţi de gestionare a unui volum mare de date; vechime în specialitatea studiilor prin desfăşurarea activităţii în cadrul unei entităţi publice 3 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 19 noiembrie 2015, ora 14.00

Concurs: 24 noiembrie 2015, ora 09.00 – proba scrisă; 26 noiembrie 2015, ora 09.00 – proba interviu.

 

Primăria Orașului Zlatna

muncitor calificat (mecanic maşini şi utilaje) treapta profesională I

Condiții: minimum 8 clase; calificare profesională în meseria de mecanic maşini şi utilaje; posesor permis conducere categoria Tr sau B; vechime în muncă minimum 3 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 9 noiembrie 2015, ora 16:00.

Concurs: 17 noiembrie 2015, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, Calea Moților nr. 12, Județul Alba, telefon 0258/856.337.

Primăria Oraşului Abrud

asistent social debutant, în cadrul Compartimentului Registrul Agricol, A.S., A.T.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea asistenţă socială

Termenul limită de depunere a dosarelor: 2 noiembrie 2015, ora 16:00.

Concurs: 11 noiembrie 2015, ora 11.00 – proba scrisă; 13 noiembrie 2015, ora 12.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Abrud din Piaţa Eroilor, nr. 1, telefon 0258/780.519, interior 18

Primăria comunei Vinţu de Jos

referent, clasa III, debutant în cadrul Biroul Finanţe, Resurse Umane, Strategii, Programe, Achiziţii publice, Taxe şi impozite.

Condiții: studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea studiilor.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 16 noiembrie 2015, ora 16:00

Concurs: 26 noiembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă; 30 noiembrie 2015, ora 10:00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la Primăria Comunei Vinţu de Jos, judeţul Alba, telefon 0258.739.234

 

Primăria comunei Vidra

consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul Financiar-Contabil

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în științe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an; cunoștințe operare/programe calculator.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 12 noiembrie 2015, ora 15.00

Concurs: 25 noiembrie 2015, ora 11.00: proba scrisă la sediul Instituției Prefectului Alba; data interviului se va comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Vidra, județul Alba,  telefon 0258/786.575.

Primăria Comunei Valea Lungă

consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Fond Funciar și Registrul Agricol

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul agriculturii

Termenul limită de depunere a dosarelor: 4 noiembrie 2015, ora 16:00.

Concurs: 18 noiembrie 2015, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

– consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Fond Funciar și Registrul Agricol.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul măsurătorilor terestre şi cadastru.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 9 noiembrie 2015, ora 16:00.

Concurs: 19 noiembrie 2015, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Valea Lungă, Județul Alba, telefon 0258/888.102

Primăria Comunei Gârda de Sus

– consilier debutant;

– consilier IA.

Condiţii: disponibilitate program flexibil.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 10 noiembrie 2015, ora 16:00.

Concurs: 16 noiembrie 2015, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Gârda de Sus din satul Gârda de Sus, nr. 46A, comuna Gârda de Sus, Judeţul Alba, telefon 0258/778.141

AICI, alte posturi.

 ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Volkswagen pregătește o nouă mașină electrică, un rival pentru Dacia Spring. Cât ar putea costa

Publicat

Volkswagen se pregătește să acopere și segmentul low-cost al mașinilor electrice, cu alte cuvinte grupul german va dezvolta un rival pentru Dacia Spring. 

Inginerii de la Volkswagen dezvoltă sub numele de proiect Small BEV (Battery Electric Vehicle) un vehicul 100% electric de mărimea actualului Polo și la un preț cuprins între 20 și 25 de mii de euro, scrie Reuters. În condițiile în care Volkswagen ID.3  pleacă din jurul a 35 de mii de euro fără subvenție, ar fi o diferență mare de preț.  Nu ar fi departe nici de costul vehiculat pentru Dacia Spring, de 17.500 de euro.

Vezi și FOTO-VIDEO: Cum arată prima Dacia electrică. Imagini oficiale cu modelul Spring. Detaliile tehnice

Volkswagen anunță că are nevoie  de o pondere a electricelor de 60% din totalul vânzărilor din Europa până în 2030 pentru a respecta normele mai dure de emisii. Ținta anterioară era de 40%.

La începutul acestei luni, grupul din Wolfsburg a anunțat că va investi în următorii cinci ani 73 de miliarde de euro în vehicule electrice și digitalizare.

Volkswagen vrea să producă 1,5 milioane de mașini electrice până în 2025.

sursa: digi24.ro, autoblog.com

foto: arhivă, volkswagen.ro

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

ADR Centru: Dezbatere online cu locuitorii din Alba și Sibiu despre protecția mediului. Cum pot transmite idei autorităților

Publicat

ADR Centru organizează online, prin Centrul Europe Direct Regiunea Centru, o dezbatere pe teme de mediu pentru locuitorii din județele Alba și Sibiu. Aceștia vor putea transmite autorităților publice locale idei privind protecția mediului.

Evenimentul se va desfășura în 3 decembrie, de la ora 12.00.

Vreau un aer mai curat! Avem nevoie de mai multe spații verzi! Aș dori să fie mai multe piste de biciclete!. Am auzit aceste afirmații de la cetățenii din Regiunea Centru, transmise fie online fie direct în cadrul evenimentelor pe care le-am organizat.

În 3 decembrie 2020, începând cu ora 12.00 vă așteptăm la evenimentul online, o dezbatere pe tema protecției mediului ”Energie verde-mai mult verde în Regiunea Centru – acțiuni, proiecte și propuneri.

Alături de cetățenii din Alba și Sibiu, interesați de un mediu înconjurător mai curat, am invitat să participe la întâlnire și reprezentanții Agențiilor de Protecție a Mediului, pentru a ne prezenta informații despre calitatea mediului din județ, alături de reprezentanții autorităților publice locale, primării și consilii județene, ca să prezinte proiectele pe care le implementează și modul în care susțin reducerea poluării pentru un climat mai curat.

Pe lângă problemele punctuale care le puteți aborda, puteți propune celor prezenți noi proiecte sau puteți afla modul în care fiecare dintre noi poate contribui la păstrarea calității mediului prin soluțiile de economie circulară care vor fi prezentate”, transmite ADR Centru.

Pentru participare, completați formularul AICI

Prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, din 2007 și până în prezent, am semnat și finanțat la nivelul Regiunii Centru, peste 1.440 de contracte de finanțare doar din fondurile Programului Operațional Regional, la care se adaugă alte 800 de contracte pe care le-am gestionat prin Programul de Competitivitate, adică sunt peste 2.200 proiecte care au aplicat soluții pentru protecția mediului. Acestea s-au concretizat în echipamente tehnologice sau construcții noi, ce au generat consum de resurse de energie și noxe reduse, dar și spații verzi, parcuri, spații de agrement, reabilitare termică, înlocuirea unor sisteme învechite sau modernizarea infrastructurii, fiecare proiect aducând o contribuție la îmbunătățirea calității mediului. Vor vorbi însă punctual reprezentanții primăriilor despre aceste proiecte, sau alte inițiative prin care au pus în practică sau vor duce în următorii ani la localități ”mai verzi”, la o stare de bine pentru o viață de calitate destinată fiecăruia dintre noi”, a declarat Simion Crețu, director general ADR Centru.

Schimbările climatice și degradarea mediului sunt o amenințare reală pentru Europa și pentru întreaga lume. Pentru a susține un mediu înconjurător curat, condiție esențială pentru o un stil viață european, Uniunea Europeană și-a  propus ca până în 2050 să devină neutră ca impact asupra climei. Eforturile Comisiei Europene pentru un mediu mai curat, pentru creșterea numărului de spații verzi, pentru curățarea apelor, pentru reducerea consumului energetic și obligarea statelor europene să aplice măsuri de protecție a mediului, au primit un nou impuls, odată cu lansarea Pactului Verde European. Pactul Verde European este foaia de parcurs a UE pentru a ajunge la o economie durabilă, oferă un plan de acțiune menit să stimuleze utilizarea eficientă a resurselor prin trecerea la o economie circulară, mai curată, să dorește să refacă biodiversitatea și să reducă poluarea. Pentru a transforma acest angajament politic în obligație juridică, Comisia Europeană a propus o lege europeană a climei și susține, prin fonduri europene și prin reglementări specific, acțiuni în toate sectoarele economiei, inclusiv prin investiții în tehnologii ecologice, prin sprijin pentru inovare în sectorul industrial, prin introducerea unor forme de transport privat și public mai puțin poluante, mai ieftine și mai sănătoase, prin decarbonizarea sectorului energetic și prin îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor, potrivit sursei citate.

Evenimentul este organizat de Centrul Europe Direct Regiunea Centru din cadrul ADR Centru, cu susținerea Comisiei Europene. Prin Centrul Europe Direct Regiunea Centru se desfășoară acțiuni de comunicare dedicate și adaptate cetățenilor din Regiunea Centru, obiectivul său fiind de promovare a priorităților și acțiunilor Comisiei, dar mai ales implicarea locuitorilor din cele șase județe.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru s-a preocupat și se preocupă constant de informarea cetățenilor în privința rezultatelor și beneficiilor aduse comunității noastre de proiectele europene, susținând toate inițiativele care au dus la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. În decursul timpului, datorită fondurilor nerambursabile, împreună, am susținut atât investițiile publice, cât și pentru mediul privat, precum și pentru dezvoltarea și protecția mediului din Regiunea Centru.

O parte din fondurile coordonate de ADR Centru, în cadrul Politicii europene de Coeziune – fie că au fost încadrate în planuri generale, fie că au fost încadrate în priorități specifice de investiții – au fost investite în proiectele de reabilitare termică, pentru achiziționarea de mijloace nepoluante de transport public, pentru crearea de piste de biciclete, modernizarea parcurilor și a spațiilor verzi, precum și pentru implementarea de soluții inovatoare în domeniul eficientizării consumurilor de energie, atât în clădirile publice, cât și în clădirile rezidențiale. Fie prin POR, fie prin alte programe de finanțare, autoritățile publice locale au derulat proiecte care au vizat activitățile de protecția mediului direct sau în subsidiar.

Pentru ca un număr cât mai mare de oameni să cunoască aceste informații și rezultatele proiectelor, precum și pentru a discuta alte idei de proiecte ce se pot implementa la nivel local, sau exemplele de bune practici, ADR Centru, prin Centrul Europe Direct Regiunea Centru, a propus organizarea unei dezbateri pe această temă, prin care se va realiza și o consultare a cetățenilor referitor la impactul și necesitățile pe tema mediului din fiecare județ al regiunii.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

FOTO: Muzeul din Sebeș are una din cele mai frumoase secții de Științele Naturii. Cum arată după modernizare

Publicat

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, prin Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş, a câştigat, în urma competiţiei lansate de Administraţia Fondului Cultural Naţional, o finanţare nerambursabilă, în valoare de 70.000 lei, pentru implementarea proiectului cultural „La muzeu și la școală. Cursuri alternative de Istorie Naturală”. Diferența de buget necesară pentru buna amenajare a spațiului, precum și pentru zona de acces în expoziție, a fost susținută de Municipiul Sebeș.

„Activităţile proiectului, începute în luna martie, se apropie de final. Avem bucuria de a prezenta o colecţie de Ştiinţele Naturii extrem de atractivă, rezultată din reorganizarea expoziției de bază și utilizarea unor metode și tehnologii noi de expunere și de informare a publicului vizitator”, au transmis reprezentanții Primăriei. 

 

Colecția de Științele Naturii a Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeș prezintă o parte din bogăția naturală a zonei Sebeșului, oferind publicului vizitator, iubitor de natură, exponate interesante legate de floră, faună, paleontologie şi mineralogie.

Cu toate că începuturile acestei colecții au fost modeste, primele piese fiind inventariate în august 1957, aceasta cuprinde astăzi 4.400 de piese a căror valoare a crescut grație anilor care au trecut peste ele, unele specii dispărând, iar altele devenind tot mai rare.

În spațiul destinat vizitatorilor este organizată expoziția permanentă, reprezentând fauna regiunii, fiind prezentate exponate din domeniul zoologiei și paleontologiei, cu scopul familiarizării vizitatorilor cu sistematica zoologică.

Sebeșul este o zonă foarte bogată în puncte fosilifere, în colecția muzeului regăsindu-se fragmente de trunchiuri de copaci pietrificați, o măsea şi fragmente din osul femural al unui mamut, coarne de bour și maxilare de cerb gigant.

 

Din grupa nevertebratelor menționăm moluștele (melci și scoici), iar din grupa vertebratelor: pești, amfibieni, reptile, păsări și mamifere.

Pe teritoriul Sebeșului există o mare varietate de păsări, care pot fi admirate în expoziția de Științele Naturii: păsări răpitoare de noapte (bufnița, huhurezul, cucuveaua etc.) și de zi (uliul găinilor, șorecarul, uliul păsărelelor, eretele etc.), migratoare (rândunica, lăstunul, cucul etc.), exemplare comune sau rare (pupăza, ciocănitoarea, coțofana, prepelița, cocoșul de munte etc.).

Expoziția cuprinde și câteva specii de păsări caracteristice și Deltei Dunării (gârlița mare, lișița, stârcul purpuriu etc.).

Mamiferele sunt reprezentate de rozătoare, erbivore și carnivore (hârciogul, hermelina, veverița, pisica sălbatică, râsul, vulpea etc.).

 

„Prin implementarea proiectului cultural „La muzeu și la școală. Cursuri alternative de Istorie Naturală” aducem în atenția publicului această colecție, insuficient promovată și valorificată.

Am modernizat spațiul de expunere și tehnicile de etalare, prin reconstituiri ale habitatului natural al viețuitoarelor expuse, sub forma dioramelor.

De asemenea, am amplasat mijloace multimedia moderne, atractive pentru publicul juvenil: un computer performant cu ecran tactil (pentru care a fost creată o aplicație interactivă în care se regăsesc informații utile despre exponate), ochelari de realitate virtuală.

Ambientul este completat de o coloană sonoră care sugerează prezența în mijlocul naturii.

 

Pe lângă aducerea în atenția publicului a acestui tip de patrimoniu, proiectul a va genera, cu siguranță, o bună colaborare între muzeu și școală, din dorința de a oferi profesorilor și elevilor ocazia de a derula cursuri de Istorie Naturală într-un alt mediu, diferit de cel al sălii de clasă, care să transforme activitățile didactice în unele neconvenționale și să favorizeze asimilarea mai facilă a informațiilor transmise și o mai bună înțelegere a acestora.

Menționăm că toate școlile de pe raza municipiului Sebeș sunt partenere în proiect, în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 2 derulându-se deja un concurs online pentru elevi, pe teme de ornitologie.

Proiectul a fost implementat de Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, prin Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș, în parteneriat cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia, Muzeul de Istorie și Științele Naturii Aiud, Muzeul Municipal Mediaș, Școala Gimnazială Nr. 2 Sebeș, Liceul Tehnologic Sebeș, Liceul German Sebeș, Liceul cu Program Sportiv Sebeș, Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Sebeș, Școala Gimnazială Petrești și Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș.

Echipa proiectului este formată din: dr. Călin Anghel, dr. Radu Totoianu – responsabili cu implementarea proiectului, dr. Sergiu Török, Florin Toncean, Ramona Mărginean, Aurica Negru şi Alin Tomuș”, au transmis reprezentanții Primăriei Sebeș.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

29 noiembrie: 100 de ani de la nașterea lui Felician Fărcașiu, la Sebeș. Voce baritonală, drag de oameni și de viață

Publicat

Felician Fărcaşiu s-a născut la Sebeş, în data de 29 noiembrie 1920, fiind una dintre personalităţile cu care ne mândrim. A urmat anii de şcoală la Sebeş şi la Orăştie, apoi Institutul Teologic din Sibiu, absolvit în 1943. A atras aprecierile etnologului Hary Brauner şi ale compozitorului Laurenţiu Profeta, care l-au recomandat Radiodifuziunii Române. În programele radioului, a cântat şi i s-au înregistrat 30 de piese folclorice (doine, cântece de joc şi de petrecere), în cursul anului 1951.

A cântat alături de orchestrele de muzică populară ale Filarmonicilor din Arad, Sibiu, Braşov, Oradea, Bacău şi cu Ansamblurile artistice din Deva, Baia Mare, Cluj, Timişoara şi Caransebeş, a întreprins numeroase turnee de concerte şi a participat la concursuri în ţară şi în străinătate. A imprimat 7 discuri, pe care sunt cuprinse doar o parte din cele 260 de piese ale repertoriului său. Şi-a adus o contribuţie importantă la cunoaşterea şi nemurirea folclorului naţional.

După ce se pensionase, reîntors dintr-un obositor turneu în străinătate, își propusese un răgaz pentru odihnă, măcar câteva zile. Însă pasiunea arzătoare a vieții lui nu i-a îngăduit să refuze rugămintea Ansamblului „Cindrelul” din Sibiu de a-l însoți într-un turneu. În ziua de 2 decembrie 1977, când își încheia unul dintre cântecele incluse în program, la Curtea de Argeș, a mai avut tăria să facă semn tehnicianului să coboare cortina, în spatele căreia s-a prăbușit pe scenă, trecând pragul eternității

Felician Fărcașiu rămâne unul dintre cei mai mari interpreți de muzică populară, constituind un reper pentru tânăra generaţie.

Începând cu anul 2002, la Sebeş, în luna noiembrie, se desfăşoară un festival naţional și un concurs de interpretare a cântecului popular românesc, care poartă numele lui Felician Fărcaşiu. În derularea celor șaptesprezece ediții, ne-am bucurat de evenimente în care a vibrat sufletul românesc. În acest an, care stă sub semnul trist al pandemiei, se cuvine să cinstim, printr-o evocare caldă, centenarul nașterii interpretului de folclor, cu voce baritonală și drag de oameni. Radio Star FM Sebeș, TVR Târgu-Mureș, alături de TVR3 ne intermediază bucuria de a împărtăși publicului onoarea de a-l omagia pe Felician Fărcașiu, prin emisiunile care îi sunt dedicate azi, proiecte culturale susținute de Primăria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, prin Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș.

Grigore Leșe, despre Felician Fărcașiu: “Fericitul din Sebeș”

Omul horește după cum i-e glasul, după cum i-e firea, după starea lăuntrică din acel moment.

Felician Fărcașu horea „pă sus”, „pă mijloc” și „pă jos”. Când horea „pă sus” se stâmpăra, avea o energie care se transforma în melancolie. Horitul „pă mijloc” îi crea o dispoziție plăcută. Când horea „pă jos” devenea pasional. Glasul se stinge mai greu.

Glasul lui amintește de cântarea liturgică psalmodiată de sorginte bizantină: interiorizată, profundă, transcendentă.

Textele repetitive dau senzația de curgere perpetuă, de regenerare, de înălțare și coborâre, de moarte și renaștere, de regăsire, de drum sinuos și zbor nesfârșit.

Horile lui veghează lumea, vindecă și tămăduiesc.

Ce dor mi-e de Felician Fărcașu…

Cu prețuire,

prof. dr. Grigore Leșe

Dr. Doina Ișfănoni, cercetător etnolog, istoric și teoretician de artă: “Felician Fărcașiu, o viață închinată cântecului popular”

În această toamnă, la 29 noiembrie, iubitorii cântecului popular omagiază o mare personalitate a folclorului românesc, pe Felician Fărcașiu. Interpret și culegător de folclor pastoral de pe Valea Sebeșului natal, din Mărginimea Sibiului, de pe Valea Ampoiului și din Mocănimea Apusenilor, Felician Fărcașiu a conferit acestui gen muzical o nouă viață.

Înzestrat cu calități vocale deosebite – o inconfundabilă voce de bariton și o mare dragoste pentru valorile melosului tradițional, el și-a asumat calitatea de ambasador al folclorului românesc, interpretând cu har și dăruire cântecele născute în vatra satului românesc. Timp de aproape șapte ani (1948-1954) a desfășurat o susținută muncă culturală, ca instructor și solist vocal, la Clubul Sindicatelor din Deva. Autenticitatea repertoriului și expresivitatea artistică a interpretării sale i-au adus aprecieri, nu numai din partea publicului, ci și a etnomuzicologului Hary Brauner și a compozitorului Laurențiu Profeta. La recomandarea acestor specialiști, Felician Farcașiu înregistrează 30 de piese folclorice în Radiodifuziunea Română, contribuind astfel la înscrierea doinelor, cântecelor de joc și de petrecere din sudul Transilvaniei în Fonoteca de aur a radioului.

Dorința de a face cunoscut cântecul românesc pe cât mai multe scene l-a determinat să se alăture unor reputate orchestre de muzică populară. Împreună cu Filarmonicile din Arad, Sibiu, Brașov și ansamblurile artistice din Deva, Baia Mare, Cluj, Timișoara și Caransebeș, Felician Fărcașiu a întreprins numeroase turnee și concerte în țara și în străinătate (Polonia, Ungaria, Italia, Ucraina), fiind adesea cap de afiș.

Spirit deschis, gata să ajute și să îndrume tinerii care doreau să se afirme în acest domeniu, Felician Fărcașiu și-a asumat și calitatea de mentor al tinerelor talente. Dintre cei care s-au bucurat de competența sa menționăm: Dumitru Fărcaș (Baia Mare), Maria Marcu (Cluj), Elena Jurjescu, Mariana Drăghicescu, Dumitru Botoșan și Filofteia Moldovan, din Timișoara.

Pentru a ajunge la sufletul publicului, Felician Fărcașiu a șlefuit melodic doinele ascultate la stâni și cântecele de la petrecerile țărănești. A compus cântece și le-a scris versurile, respectând spiritul creației populare.

În cinstea acestui îndrăgit interpret de muzică populară, Primăria Municipiului Sebeș, împreună cu Centrul Cultural “Lucian Blaga”, organizează anual  Festivalul Național Felician Fărcașiu. Eveniment de referință pentru viața culturală a orașului Sebeș, festivalul, aflat la cea de a XVII-a ediție (2019), este un concurs de interpretare a cântecului popular de către cei dornici să ducă mai departe moștenirea marelui culegător de folclor. Scopul acestui festival și al juriului de specialitate este de a descoperi și de a promova noi talente interpretative, cu repertorii care pun în valoare frumusețea și diversitatea cântecului românesc autentic. Ținuta scenică a interpreților și costumul popular pe care îl poartă exprimă respectul tinerilor interpreți pentru specificul portului din zona de proveniență a cântecului și grija lor de a păstra nealterate valorile patrimoniului material și imaterial al creației populare românești.

Prof. univ. dr. habil. Gabriela Nedelcu-Păsărin – “Un nume pentru totdeauna: Felician Fărcașiu”

Se spune că în această lume trebuie să fii numit. Porți cu tine rezonanța numelui familiei, porți aura binelui generată de numirea sub cupola credinței, însemn al picăturii de dumnezeire care ne ajută să trecem cu seninătate pe drumul destinului desemnat din Înalt. Și se mai spune că atunci când Dumnezeu te alege, porți nu nume ce trece de această lume, în Lumea cea dătătoare de veșnicie numelui. A fost ales să poarte un nume ce azi identifică un loc: Sebeș. A fost ales să aibă har în glasul care a bucurat decenii lumea iubitoare de cântec. A fost ales să lase cântece, care, fără interpretarea sa inconfundabilă, s-ar fi auzit într-un continuu al liniștii, așa, prin glasul său cântecele au căpătat nume: al lui Felician Fărcașiu. Dăruind nu sărăcești, ci te îmbogățești, se spune în Scriptură. Și Felician Fărcașiu a știut să dăruiască din preaplinul voioșiei, jovialității, încrederii în clipa trecătoare. Dar mai ales a știut cum să facă întâlnirea cu folclorul o pagină pentru totdeauna: dăruindu-și numele cu bucuria clipei ce pare a fi uitat că este irepetabilă. Felician Fărcașiu a știut cum să facă memorabilă fiecare apariție a sa pe scenă. Nu era o scenă de spectacol. Era chiar scena vieții sale, pe care și-a asumat-o ca fiind casa trăirii sale intense. A trăit pentru a ne bucura. Acum dăinuiește dincolo de uitare prin ceea ce ne-a lăsat: prin cântece și prin imaginea omului jovial, pentru care a trăi clipa însemna a trăit viața în fiecare clipă. Și mai ales a știut să lase fără ostentație un nume: Felician Fărcașiu. Numele are vârsta eternității. Să ni-l amintim zâmbind clipei pentru ca ea, clipa, să-i păstreze imaginea veșniciei!

Poeta Jeni Voina, despre grupul vocal „Felician Fărcașiu” al Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș:

În 2008, cu suflet de mamă, cu tact de profesoară și mărinimia specifică marilor artiști, Adina Hada înființează, în cadrul Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, Grupul Vocal „Felician Fărcașiu”. A adunat, în jurul cântecului ei, copiii zonei, i-a încurajat și inițiat în tainele interpretării, i-a susținut cu inima. Părinți și bunici aveau să lăcrimeze de fiecare dată emoționați și fericiți văzându-și pruncii pe scenă, rugându-se ca cea care a făcut această minune posibilă să fie răsplătită de viață pe măsura binelui făcut. I-a purtat cu mândrie, alături de ea, în emisiuni televizate, spectacole în țară și în străinătate. O binemeritată satisfacție a venit când unii din cei care i-au fost elevi, i-au devenit colegi de scenă, soliști cu premii obținute în concursuri. Toate acestea, au fost posibile pentru că într-o zi Adina Hada a simțit că vrea să dăruiască celor ce vin din urmă din prea plinul sufletului și din bogăția experienței muzicale.

Începând cu anul 2019, Centrul Cultural „Lucian Blaga” și-a dat mâna cu Centrul de Cultură „Augustin Bena”, iar pregătirea Grupului Vocal „Felician Fărcașiu” a fost preluată de Roxana Reche și Alexandru Pal. Cinste lor și pruncilor care s-au simțit atrași de tărâmul nemuritor al cântecului românesc: Grupul Vocal „Felician Fărcașiu”.

Adina Hada: Gânduri pentru Felician Fărcașiu …

Mi-aș fi dorit, la un moment dat, să îi fiu alături pe o scenă, să cântăm împreună, din drag de cânt românesc și de ce nu, din mândria de a fi ardeleni de pe meleaguri sebeșene.

Nu am avut însă această onoare de a-l asculta live, de a-i admira maniera unică de interpretare a cântecului popular românesc …

În semn de prețuire pentru tot ce a lăsat Felician Fărcașiu în lada de zestre a neamului românesc, am înființat grupul vocal care îi poartă numele, în cadrul Centrului Cultural “Lucian Blaga” din Sebeș, în speranța că urmașii noștri îl vor cunoaște pe Felician Fărcașiu prin cântecele lui, ce vor dăinui prin vocile tinerilor care îi pășesc pe urme.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate